Informacje z teorii do pojecia duszy.
            z Fausto Intilla
        WWW.OLOSCIENCE.COM

 “Spo...
jak określone około siedemdziesięciu lat minęło, od tego
odległego 1939 roku i od tego czasu do chwili obecnej mo na
powie...
jest cienka linia między nieco informacji i energii elektronów?
Ale mówimy o dwóch ró nych rzeczy (i elektron-bit), lub to...
Odzwierciedlają w tej sprawie: Gdy system traci pewną ilość
informacji, prowadziłoby to, być mo e, e informacje, związana
...
ale nie podlega adnym zakresie ingerencji. Jest zatem w stanie
samoorganizacji, czyli utrzymania i dostosowania struktury ...
Resonance, które mają kształt lub uzyskać z niektórych fal
mózgowych, która plasuje się poni ej progu Plancka, jest
niezal...
Słów sprawozdanie poni ej, fizyk Frank J. Tipler to nie moje:
„(...) Wszystkie podmioty we Wszechświecie kwota bie ącego
k...
Uwagi:
(* 1) W odniesieniu do nauki cząstek wirtualnych nie mo e
istnieć, to, co moglibyśmy nazwać podstawowych składników...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informacje z teorii do pojecia duszy (polish) - WWW.OLOSCIENCE.COM

982 views
913 views

Published on

Jednym z najbardziej podstawowych pojęć w fizyce świata, zerwał z myślą Albert Einstein na początku ubiegłego wieku, to pojęcie, które wynikają z prawa względności (pokazany w słynnym artykule z 1905), stwierdził po prostu, że to szybko stał się najpopularniejszym na świecie dychotomia, a mianowicie: równoważność masy i energii (w przeliczeniu na niezapomniane słowa E=mc^2). Tego, co zrozumiałem, to, na pewno nie z małym poziomie trudności czystej intuicji właśnie tej koncepcji równości płci masy i energii. Następnie masę za złożone wyłącznie jako forma energii. Na pewno nie był łatwy dla fizyków z przeszłości, był znany z tego nowego i unikalnego spojrzenia na rzeczywistość, w faktu a Minęło kilka lat, więc stopniowo w świecie akademickim została w pełni zaakceptowana nowej szkoły myślenia . Punkt zwrotny dla tego nowego modelu, na pewno dał dwóch niemieckich naukowców Otto Hahn i Fritz Strassmann, gdy w grudniu 1938 roku, odkryli, rozszczepienia jądra atomowego. Bombardowanie uranu neutronami, znaleźli się wśród produktów reakcji niektórych elementów pośrednich liczby masowej, takie jak radioaktywny baru, którego obecność była początkowo niewyjaśnione. W 1939 r., Lise Meitner i Otto Frisch, ogłosił rozwiązanie tej zagadki. Tych odkryć dał potwierdzając w ten sposób Einsteina równoważności masy i energii, 34 lat po tym, jak określone około siedemdziesięciu lat minęło, od tego odległego 1939 roku i od tego czasu do chwili obecnej można powiedzieć, że nasza wizja rzeczywistości, wciąż opiera się mocno na fundamentach słynnego równania Einsteina (E=mc^2) i co w zasadzie prowadzi nas do rozważenia, a mianowicie: masa i energia to jedno i to samo, ale z różnych aspektów, a następnie, ze względu na wygodę, określone przez różne nazwy. W ostatnich latach, dzięki wielu nowych odkryć w dziedzinie obliczeń kwantowych, wielu fizyków zaczęło również zadać następujące pytanie: Ale jeżeli masa jest tylko skomplikowane formy energii, którzy chcą pójść dalej w Ostatecznie, co jest podstawowym elementem energii? Oraz odpowiedź na to pytanie może być: Energy to nic innego jak kompleks postaci informacji, więc podstawowy składnik energii, jest tylko informacja w stanie podstawowym. Ale starać się zrozumieć przyczyny, które doprowadziły mnie do tego stwierdzenia, aw szczególności w celu określenia, na jakiej podstawie takie przypuszczenie.

Na początku lat pięćdziesiątych, amerykański matematyk i inżynier Claude Elwood Shannon, określone teoretycznych podstaw, które byłyby uznane za najbliższych kilku lat: Informacje Theory. Jednym z najbardziej ciekawych i interesujących, które wynikają z tej teorii był ścisły związek a między termodynamiki i entropii, a nie na informacji w danym systemie. Innymi słowy, co w końcu zrozumiałem, to jest to, że każdy wzrost entropii termodynamicznej, odpowiada to utracie informacji o danym systemie, i vice versa. Jednostkę miary, ilość informacji jest wyrażone przez bitowe słowo. Teraz, na przykład, jeśli dany system wprowadzą do temperatury bliskiej zera bezwzględnego, spadek jego wartości entropii do prawie zera, a tym samym poziomie informacji będą dążyły do maksymalnej.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
982
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informacje z teorii do pojecia duszy (polish) - WWW.OLOSCIENCE.COM

 1. 1. Informacje z teorii do pojecia duszy. z Fausto Intilla WWW.OLOSCIENCE.COM “Sposób, w jaki duch jest zjednoczony z ciałem nie mo e być rozumiane przez ludzi, i jeszcze w tej jedności jest człowiek.” Sant’Agostino Jednym z najbardziej podstawowych pojęć w fizyce świata, zerwał z myślą Albert Einstein na początku ubiegłego wieku, to pojęcie, które wynikają z prawa względności (pokazany w słynnym artykule z 1905), stwierdził po prostu, e to szybko stał się najpopularniejszym na świecie dychotomia, a mianowicie: równowa ność masy i energii (w przeliczeniu na niezapomniane słowa E=mc^2). Tego, co zrozumiałem, to, na pewno nie z małym poziomie trudności czystej intuicji właśnie tej koncepcji równości płci masy i energii. Następnie masę za zło one wyłącznie jako forma energii. Na pewno nie był łatwy dla fizyków z przeszłości, był znany z tego nowego i unikalnego spojrzenia na rzeczywistość, w faktu a Minęło kilka lat, więc stopniowo w świecie akademickim została w pełni zaakceptowana nowej szkoły myślenia . Punkt zwrotny dla tego nowego modelu, na pewno dał dwóch niemieckich naukowców Otto Hahn i Fritz Strassmann, gdy w grudniu 1938 roku, odkryli, rozszczepienia jądra atomowego. Bombardowanie uranu neutronami, znaleźli się wśród produktów reakcji niektórych elementów pośrednich liczby masowej, takie jak radioaktywny baru, którego obecność była początkowo niewyjaśnione. W 1939 r., Lise Meitner i Otto Frisch, ogłosił rozwiązanie tej zagadki. Tych odkryć dał potwierdzając w ten sposób Einsteina równowa ności masy i energii, 34 lat po tym,
 2. 2. jak określone około siedemdziesięciu lat minęło, od tego odległego 1939 roku i od tego czasu do chwili obecnej mo na powiedzieć, e nasza wizja rzeczywistości, wcią opiera się mocno na fundamentach słynnego równania Einsteina (E=mc^2) i co w zasadzie prowadzi nas do rozwa enia, a mianowicie: masa i energia to jedno i to samo, ale z ró nych aspektów, a następnie, ze względu na wygodę, określone przez ró ne nazwy. W ostatnich latach, dzięki wielu nowych odkryć w dziedzinie obliczeń kwantowych, wielu fizyków zaczęło równie zadać następujące pytanie: Ale je eli masa jest tylko skomplikowane formy energii, którzy chcą pójść dalej w Ostatecznie, co jest podstawowym elementem energii? Oraz odpowiedź na to pytanie mo e być: Energy to nic innego jak kompleks postaci informacji, więc podstawowy składnik energii, jest tylko informacja w stanie podstawowym. Ale starać się zrozumieć przyczyny, które doprowadziły mnie do tego stwierdzenia, aw szczególności w celu określenia, na jakiej podstawie takie przypuszczenie. Na początku lat pięćdziesiątych, amerykański matematyk i in ynier Claude Elwood Shannon, określone teoretycznych podstaw, które byłyby uznane za najbli szych kilku lat: Informacje Theory. Jednym z najbardziej ciekawych i interesujących, które wynikają z tej teorii był ścisły związek a między termodynamiki i entropii, a nie na informacji w danym systemie. Innymi słowy, co w końcu zrozumiałem, to jest to, e ka dy wzrost entropii termodynamicznej, odpowiada to utracie informacji o danym systemie, i vice versa. Jednostkę miary, ilość informacji jest wyra one przez bitowe słowo. Teraz, na przykład, jeśli dany system wprowadzą do temperatury bliskiej zera bezwzględnego, spadek jego wartości entropii do prawie zera, a tym samym poziomie informacji będą dą yły do maksymalnej. W tym momencie, co proste rozumowanie analogiczne jest zadać sobie następujące pytania: Ale wraz ze wzrostem entropii układu, mo na znaleźć w tym samym czasie stratę na ilość energii (ciepła) systemu, a tak e równolegle, co mamy zawsze tak e do utraty informacji związanych z tym systemem, nie mo e być związane z ze wzrostem ilości energii (ciepła), e jest rozproszona do otoczenia ze względu na drugą zasadę termodynamiki? A jeśli tak, jak to jest związane? Co to
 3. 3. jest cienka linia między nieco informacji i energii elektronów? Ale mówimy o dwóch ró nych rzeczy (i elektron-bit), lub to samo, ale z ró nych aspektów (np. równowa ności masy i energii)? A jeśli w końcu dowiadujemy się, e nieco i elektronów są po prostu dwa typy jednostek, z których mo emy zdefiniować podstawowe pojęcia energii? Dobrze więc, e postawione pytanie: Ile tysięcy, milionów lub miliardów bitów potrzebna do pojedynczego elektronu (lub J) energii? Nie zapominaj, e równanie Schrödingera funkcji falowej opisuje amplituda prawdopodobieństwa, i nikt nie pozwala nam zastąpić / ponownego amplitudy (P) z pewną ilość informacji (I)! Więc w zasadzie skąd moja propozycja do rozwa enia jako rodzaj informacji podstawowych składowych energii. Prawo w tym momencie mo na zadać pytanie: Dlaczego, utrata energii a (ciepła) prowadzi do zwiększenia informacji i nie zmniejszenie. My następnie rozwiązania tego paradoksu. Rozwa yć wszelkie ciało ma pewną masę, jeśli wzrost temperatury (T) tego organu miałoby przepływ energii (E) od ciała w kwestii porusza w otaczającym go. Słusznie zatem organ tracą pewną ilość informacji (I) i pojawi się jako system o wysokiej entropii, informacje, e ciało straci jednak po prostu przenieść do otaczającego środowiska, zwiększenie informacji. Dlatego nigdy nie mo emy środek wyglądające informacje, e na podstawie tego, e zawsze pozostanie poza organ lub system entropii termodynamicznej. Nie jest wykluczone, e taki nadmiar informacji mo e się połączyć w jedną lub więcej ukrytych wymiarów, jak określono w String Theory. W przeciwieństwie jednak, gdy temperatury zredukować (T) tego organu, chcemy spowolnić przepływ energii (E), e ciało porusza się w nim otaczający.A temperaturze bliskiej zera bezwzględnego, przepływ energii jest niemal zerowy, w tym przypadku informacja (I) nie mo e w aden sposób przekazywania od danego organu z otoczeniem to. Organ wtedy ma maksymalnej ilości informacji.
 4. 4. Odzwierciedlają w tej sprawie: Gdy system traci pewną ilość informacji, prowadziłoby to, być mo e, e informacje, związana z energii (ciepła) w entropijnej proces, równie powinny rozchodzić się w środowisku otaczającego do rozpuścić w pełni? Jeśli tak, to będziemy mieć do czynienia z dwoma pola dynamicznych informacji o tej samej intensywności, które mogą oddziaływać ze sobą połączyć ze sobą, a na koniec do rozpuścić w otoczeniu systemu pod uwagę. Ale nie, na szczęście. [Zakres dynamiczny informacji, chcesz po prostu du o informacji mogą podró ować w przestrzeni i rozmiar, self-organizowanie i stała czasowa, a mianowicie, e absolutnie nie zgadza się z drugą zasadę termodynamiki (zasada entropii). A zatem Dlatego praktycznie wieczne]. Dynamiczne dziedzinie informacji, składające się z pewnej ilości bitów informacji, w pewnych granicach natę enia, nigdy nie będzie się za jeden elektron lub d uli energii. Tak, e się (nie jest w stanie oddziaływać na resztę energii, która jest du o bardziej intensywny i fizyczne mierzone przez przyrządy zdolne do interakcji z innymi polami elektromagnetycznymi z danego systemu), pozostaje niezale na od wszelkich entropijnej proces termodynamicznych. Najwa niejsze mo emy wywnioskować z powy szych rozwa ań jest to, e dynamiczne dziedzinie informacji, które mieści się w pewnych granicach natę enia, nie jest związana adnym rodzaju procesu termodynamicznego entropia. Czasami wynika trend,
 5. 5. ale nie podlega adnym zakresie ingerencji. Jest zatem w stanie samoorganizacji, czyli utrzymania i dostosowania struktury w czasie, bez adnej ingerencji ze wspólnego pola energii, które tworzą środowisko za system. Co więcej, będzie w stanie połączyć z innymi dziedzinami dynamicznych informacji o tej samej intensywności, a tym samym zwiększenie zasięgu przestrzennego, ale niekoniecznie jego intensywność. A teraz jest dowiedzieć się, co musi zrobić wszystko, co mam do tej pory wyjaśnić, z pojęciem duszy. Ludzkiego umysłu, jak wiadomo, tworzy specyficzne pole magnetyczne w dziesiątki femtoTesla (1 stopa = 10 ^ -15 T). Tej dziedzinie, musimy po prostu nasze aktywności mózgu. Ju stan płodu, czyli na kilka miesięcy przed naszym narodzeniem, nasz mózg, dzięki stałej aktywności, powoduje szereg dynamicznych informacji od chwili rodzi się coraz więcej lat coraz bardziej intensywne, a do pewnego progu. Teraz konieczne jest, jest jedna rzecz bardzo wyraźnie: dynamicznego pola informacji przedstawionych przez aktywności mózgu i elektromagnetycznych (o wiele bardziej intensywne, mo na by określić odpady, poniewa nie jest niczym innym jak rezultatem pracy nie naszej aktywności mózgu do produkcji naszych myśli, które ostatecznie składają się na naszą dziedzinie dynamicznych informacji), to dwie ró ne rzeczy i nie oddziałują na siebie! Jeśli naprawdę chcesz, mo emy zidentyfikować dziedzinie dynamiki informacji naszego mózgu jako rodzaj Resonance pola magnetycznego ze względu na aktywność mózgu (o wiele bardziej intensywne, a zatem wymierne fizycznych instrumentów). Wagi w pobli u długości Plancka, przestrzeni i czasu tracić sens fizyczny, i dlatego pojęcie energii sam cierpi z tego warunku (nie zapominajmy, e w przyrodzie nie ma miejsca na puste pole, lub energii; tak bardzo, e nawet pró ni kwantowej, czy fałszywe lub prawdziwe pró ni, w ka dym przypadku jest wypełniona cząstek wirtualnych - docet Feynman). Zakresu dynamicznego Informacje te są następnie konfiguracji tej części rzeczywistości całkowicie niewykrywalny przez lekkie i fizycznych instrumentów, a poni ej granicy określonej przez długość Plancka (* 1). Z tego powodu, dlatego, ka dy rodzaj
 6. 6. Resonance, które mają kształt lub uzyskać z niektórych fal mózgowych, która plasuje się poni ej progu Plancka, jest niezale ny od wszelkich form interakcji z subnuclear świata (składające się z kwarków, gluonów i tak dalej). Jak ju wcześniej widział dziedzinie dynamiczne informacje samoorganizacji, czyli utrzymania i dostosowania jego struktury w czasie, bez adnej ingerencji ze wspólnego pola energii a tworzą środowisko systemu, o których mowa (w tym przypadku: ludzki umysł - środowisko wokół niego). O to na jakich warunkach mo emy zrozumieć pojęcie duszy, czy uwa a się specjalny rodzaj dynamicznej dziedzinie informacji, w stanie oddzielić od ciała fizycznego, e hosts, gdy jest więcej zało eń pozostać związane z ich źródła fal elektromagnetycznych (aktywności mózgu). Znaczy to, e dusza nie die, nigdy nie była zatem w zasadzie, całkowicie prawidłowe. Powiedzieć, e zwierzęta (oprócz ludzi) mają duszę, nawet w tym przypadku jest w zasadzie poprawne. Wszystkie te zało enia i rozwa ania, moim zdaniem, są całkowicie w porozumieniu i związane z teorią pól morfogenetycznych Ruperta Sheldrake, do Richard Dawkins w sprawie przekazywania memy (memetic), i wreszcie, e Carl Gustav Jung, nieprzytomny zbiorowych. W nauce ortodoksyjnych, cały dyskurs na temat wzajemnego oddziaływania między termodynamicznej entropia i informacja, jest wa na tylko i wyłącznie na wydzielonych (zamknięte i otwarte), w którym obserwator jest w stanie współdziałać z danego systemu, a następnie wykrywa- obliczać wszystko, co dzieje się w systemie (do której nale y). Warunek ten jest więc tylko wolno nam wiedzieć, na podstawie których mo emy zmierzyć, obliczyć ka dy krok energii, ich poziom entropii (termodynamicznych i Informacji) oraz ilości informacji. Z tego zało enia, to mo na dojść do takiego wniosku: Dla ka dego obserwatora, który jest w system termodynamicznych, niemo liwe jest do pomiaru, obliczenia mo liwie jak najwięcej informacji, e porusza się lub znajduje się poza jej systemu odniesienia. Everett-światów wiele hipotez, wszystko to są moje obserwacje na pewno podatny grunt. Ani nie zamierzam tutaj, aby pójść dalej w tym kierunku, ze względu na zło oność tematu, nie sądzę, jest.
 7. 7. Słów sprawozdanie poni ej, fizyk Frank J. Tipler to nie moje: „(...) Wszystkie podmioty we Wszechświecie kwota bie ącego kodowania informacji o wiele mniej ni kwota zezwala kwantowej teorii pola. Na przykład, jeśli atom wodoru będzie kodować wszystkie informacje, które pozwalają na to limit Bekenstein mo e kodować o 4 x 10 ^ 6 bitów informacji (...) Tak więc atom wodoru mo e kodować około megabajt informacji, a nie zwykle o wiele mniej bit.La kodowania masy wodoru jest z pewnością wykorzystane efektywnie: jeśli przyjmiemy, e promień jest z protonów (R = 10 ^ -13 cm), wysokość Informacje zakodowane w proton składa się z zaledwie 44 bitów! Ta wartość jest bardzo mała w porównaniu do zło oności protonu - trzy valence kwarków, gluonów i kwarków wiele wirtualnych - e jest to a tak skomplikowane, e jeszcze nie udało się obliczyć podstawowe status zasady korzystania z Modelu Standardowego, nawet przy zastosowaniu najbardziej nowoczesnych superkomputerów!“ No i teraz zastanawiam się: Jak staramy się rozwiązać ten problem, nazwać to Informacje fantem brakuje? Pozostałe mocno zakotwiczone w przestrzeni kosmicznej Minkowski czasu, lub próbuje iść attimino poza tę koncepcję rzeczywistości, być mo e obejmujący ideę Wszechświata wielowymiarowego (patrz: teoria strun), a nie najmniej hipoteza do wielu światów Everetta? Tak długo, jak będziemy spycha te teorie w świecie matematyki, mocno wątpić ich ewentualnej roli w fizycznej rzeczywistości nam znane, ciezko jest do pewnego postępu w zrozumieniu wszystko uchylenia w świecie science fiction i zjawisk paranormalnych. Co sprawia, e najbardziej mnie zły, e Schrödingera wykazały ju ponad pół wieku temu, e w końcu nie jesteśmy niczym więcej ni fale prawdopodobieństwa ... ale nikt nie wydaje się jeszcze chce zrozumieć. W dyskusji na temat fizjologicznych podstawie sygnałów bio- elektromagnetyczne, patrz: Uwagi o przebiegu podjętych przez Dr Andrea Brovelli w formie Neuroscience dla studentów studiów Kurs Biotechnologii, Uniwersytet w Trieście a http://fc.units.it/ppb/Segnali/Segnali1.html
 8. 8. Uwagi: (* 1) W odniesieniu do nauki cząstek wirtualnych nie mo e istnieć, to, co moglibyśmy nazwać podstawowych składników pró ni kwantowej. I tu, jeśli u ywamy popularne określenie w dziedzinie bez znaczenia. Tak dla nauki, być mo e coś nieuchwytnego, a nie z materii. Co musimy zrozumieć, iść do przodu w dyskursie, jest to, e dla długości blisko do skali Plancka, trudno jest określić, co jest wa ki, a co nie. W ostatnim artykule pisałem o np. masa Plancka, a tak e ich dalszy spadek na wysokich energii, w starciu między cząstkami w LHC (http://www.altrogiornale.org/news.php?extend.5593) oraz, artykuł ten mówi o tym, jak rzeczywistość mo e przybrać kształt czy dodatkowych wymiarów teorii strun istnieją naprawdę i jakości własnych nie jest wykluczone zatem, e poni ej masy Plancka, mogą być zjawiska ściśle związane z innych wymiarów czasoprzestrzeni (zwłaszcza, e uwa a się, według najnowszych analiz, e informacje mogą zostać utracone poni ej masa Plancka!). Więc powiedzieć, e informacje te nie powinny zostać utracone, powiedzieć, e pole dynamicznych informacji pod masy Plancka, mo na łatwo istnieje! Jeśli w tym momencie kojarzy nam się z pojęciem duszy, e w danej dziedzinie dynamicznych informacji, zdajemy sobie sprawę, e wszystko pasuje, a następnie tak e to, co nigdy nie mo emy obserwować wspólne narzędzia fizyczne, teoretycznie mo e istnieć. Intilla Fausto, 31 sierpnia 2009 Oficjalna strona internetowa: WWW.OLOSCIENCE.COM

×