Productsheet 55 plussers

370 views
314 views

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Productsheet 55 plussers

  1. 1. 55 plussersDOEL:Er zijn twee doelstellingen: 1. Sociale activering en maatschappelijke participatie van 55-plussers, d.w.z. integratie in de samenleving. 2. Deelnemende 55-plussers duurzaam laten (re-)integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt.Daarnaast is er binnen dit project specifiek aandacht voor het verkrijgen van meerbelangstelling bij de werkgevers in deze doelgroep. Er is een enorme kennis en ervaring bijdeze doelgroep aanwezig, waarvan werkgevers zeer goed gebruik kunnen maken.Er zijn al de nodige maatregelen genomen om werkgevers over de streep te trekken omouderen die naar werk zoeken aan te nemen (bijvoorbeeld drie jaar lang recht op eenpremiekorting van € 6.500,- bij het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar enouder of premiekorting op de afdracht van loonheffing). Hier zullen we zowel de werkgever alsde werknemer meer attent op maken, om de oudere werknemer de kans te bieden om in eennieuwe baan hun vaardigheden weer te gaan benutten.Per kandidaat wordt bij deelname allereerst het individuele doel vastgesteld. Indien het doelduurzaam re-integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt is, kunnen wij een minimaal 60%plaatsingskans garanderen.VOOR WIE BESTEMD:In dit traject bestaat de doelgroep uit werkzoekende 55-plussers met een WWB-uitkering.IOAW-, IOAZ-. Deze doelgroepen zijn veelal langer werkloos. Hierdoor ontbreken actuelekennis en vaardigheden. De aansluiting bij de arbeidsmarkt is verloren gegaan en ze missenvaak ook de sociale vaardigheden om weer gemotiveerd terug te keren in eenarbeidsomgeving.PLUSPUNTEN WAAR WE OP INZETTEN:Juist 55-plussers hebben de mogelijkheid om door hun jarenlange ervaring en kennis verderte kijken dan hun oude werkveld.Daarnaast hebben ze als groot voordeel voor de werkgever vaak een goedverantwoordelijkheidsgevoel en discipline. Tevens bezitten ze een schat aan werk- enlevenservaring die ingezet kan worden om jongere collega’s te coachen.TRAJECTAANPAK:Afstemming methodiek op doelgroepDe methodiek die voor deze doelgroep tot duurzame resultaten leidt, omvat twee stappen: 1. Sociale activering en maatschappelijke participatie 2. Re-integratie naar duurzame activiteiten/werk
  2. 2. Sociale activering en maatschappelijke participatieInterpooling/BKA kiest voor de groep 55-plussers voor sociale activering enmaatschappelijke participatie als bewuste tussenstap. Daarmee wordt de cliënt hetperspectief van regulier werk niet ontnomen, maar wordt wel de nodige voorzichtigheid inacht genomen op weg naar re-integratie. De sociale activering en maatschappelijkeparticipatie zijn opgenomen ter motivering van de cliënt om de stap te zetten naaractiviteiten buiten de deur, om deel te nemen aan de samenleving, actief betrokken tezijn bij de maatschappij (vrijwilligerswerk, groepsactiviteiten, oppakken van een vroegerehobby).Deze fase dient ook om de uitgangssituatie (fysieke conditie, financiële situatie,thuissituatie, kinderoppas, enz.) te optimaliseren. Interpooling/BKA ondersteunt de cliëntom zijn uitgangssituatie te verbeteren.Re-integratie naar duurzame activiteiten/werkDe re-integratie activiteiten bestaan uit: 1. Het coachen, motiveren, stimuleren, activeren en begeleiden van de kandidaat bij het vinden van een leerwerkplek, stageplaats, werkervaringsplaats of een geschikte baan. Deze eerste stap heeft tevens tot doel om de kandidaat te laten wennen aan arbeidsomgeving en arbeidsritme. 2. Het actief zoeken door Interpooling /BKA naar een passende nieuwe werkkring voor de kandidaat onder gebruikmaking van haar beschikbare netwerk, actieve search en andere aanvullende activiteiten gericht op het vinden van een geschikte functie. 3. Plaatsing van de kandidaat in een reguliere baanBinnen de methodiek is ruimte gecreëerd om de cliënt te leren netwerken Deze activiteit wordtvaak ingezet in een groepsactiviteit. Naast netwerken leert de cliënt te solliciteren en zijn ofhaar sterke punten te presenteren.De bemiddelaars van Interpooling/BKA spelen een belangrijke rol bij het bemiddelen vancliënten. Daarom werkt Interpooling/BKA naast de coaches met speciale bemiddelaars dietijdens het proces op grond van de rapportages van de coaches zoeken naar werk(ervarings)plaatsen.Indien een dienstverband voor de werkgevers bezwaarlijk is, kan Interpooling/BKA besluiten totdetacheren van de cliënten. Hiermee kan een (extra) drempel worden overwonnen.Voor cliënten in deze doelgroep is het nodig om ze tijdens het werk een tijdlang te begeleiden.Zodra een cliënt een werkplek heeft, zal begeleiding van de cliënt op de werkvloer wordenopgestart (jobcoaching): deze begeleiding met eigen coaches is in onze methodiek cruciaal omhet werk te behouden. Ook in geval van detachering via Interpooling/BKA is deze begeleidingeen eis.AANPAKDe aanpak van Interpooling/BKA sluit aan op de participatieladder die gemeenten vaakgebruiken binnen het participatiebeleid. De participatieladder is ontwikkeld omdat de stap naarbetaald werk niet in een keer kan worden gemaakt.Binnen de projectaanpak kiest Interpooling/BKA er daarom voor accent te leggen op devolgende punten: Individuele aanpak in combinatie met groepsproces Betrekken van de gezinssituatie en sociale leefomgeving Belichten van werkgeversstandpunten, om de drempel voor de werkzoekende weer lager te maken, begrip te creëren Zorgen voor kinderopvang, locatie dicht bij huis (aantrekkelijk maken van werken) Gestructureerde begeleiding, waarin motiveren, inspireren, stimuleren maar ook controleren en handhaven hand in hand gaan: vinger aan de pols houden Nazorg en coaching op de werkvloer, waardoor de plaatsing duurzaam blijft
  3. 3.  Niet alleen focussen op de competenties van oudere werkzoekende, maar ook een werkgevergerichte aanpak: werkgevers tonen weinig interesse in deze doelgroep, ongeacht hun capaciteitenDUUR TRAJECT:Maximaal 1 jaarWIE DOET DE BEGELEIDING:Uit ervaring weten wij dat de inzet van een oudere coach (45+) zeer waardevol is en dat erdaardoor sneller aansluiting en vertrouwen is.RAPPORTAGE:In overleg met de opdrachtgever en/of kandidaat worden afspraken gemaakt over de inhoud enfrequentie van de rapportage.PRIJSSTELLING:

×