• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
"Act before you think", czyli o podejmowaniu decyzji w startupach
 

"Act before you think", czyli o podejmowaniu decyzji w startupach

on

 • 496 views

Ela Madej - Absolwentka stosunków międzynarodowych. Współtwórca sukcesu Applicake i współzałożyciel firmy Future Simple oraz aplikacji do zarządzania cyklem sprzedaży PipeJump.com. W ...

Ela Madej - Absolwentka stosunków międzynarodowych. Współtwórca sukcesu Applicake i współzałożyciel firmy Future Simple oraz aplikacji do zarządzania cyklem sprzedaży PipeJump.com. W Applicake zarządza, buduje relacje z klientami i intensywnie pracuje nad wzmacnianiem wizerunku firmy. Kilka miesięcy temu sprawdziła się jako współorganizator konferencji EuRuKo 2010 - corocznej europejskiej konferencji języka programowania Ruby. Z branżą internetową zawodowo związana zaledwie od 4 lat ale ma już na swoim koncie kilka sporych sukcesów. Uważa, że świat biznesu nie musi być zbyt poważnyi jest świetną sceną dla pomysłowych, myślących i zdeterminowanych. Ostatnio bardzo dumna z wyprodukowanego przez Applicake LipDuba. W wolym czasie tańczy, śmiga poza trasą na desce i nartach. Czasem zadaje głupie pytania i zdecydowanie za głośno się śmieje. Na twitterze jako @elamadej.

Statistics

Views

Total Views
496
Views on SlideShare
496
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Apple Keynote

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • <br />
 • <br />
 • Cze&#x15B;&#x107;! Strasznie ciesz&#x119; si&#x119; przyszli&#x15B;cie mnie pos&#x142;ucha&#x107;. <br /> Wiekszo&#x15B;&#x107; z Was mnie nie zna wi&#x119;c pozw&#xF3;lcie, &#x17C;e si&#x119; przedstawi&#x119;. <br />
 • Nazywam si&#x119; Ela Madej i jestem jednym z tw&#xF3;rc&#xF3;w uznanego na &#x15B;wiecie software house&#x2019;u - Applicake, gdzie od 4 lat tworzymy aplikacje internetowe w technologii Ruby on Rails. <br />
 • Jestem te&#x17C; w&#x142;a&#x15B;cicielem firmy testerskiej Railsberry <br />
 • oraz dzia&#x142;aj&#x105;cej w Stanach firmy Future Simple gdzie tworzymy <br /> super-intuicyjne a przy tym pi&#x119;kne aplikacje webowe dla M&#x15A;P. <br />
 • Pierwsz&#x105; aplikacj&#x105; kt&#xF3;r&#x105; mo&#x17C;ecie zobaczy&#x107; online jest narz&#x119;dzie do zarz&#x105;dzania sprzeda&#x17C;&#x105; i CRM o nazwie PipeJump. <br /> Tworzymy naprawd&#x119; fajne produkty i jestem pewna, &#x17C;e jeszcze nieraz o nas us&#x142;yszycie. <br />
 • Jako sw&#xF3;j osobisty sukces uwa&#x17C;am te&#x17C; zogranizowanie w maju tego roku najwi&#x119;kszej w Europie konferencji j&#x119;zyka Ruby - EuRuKo 2010. <br /> Przyznam si&#x119;&#xA0;Wam, &#x17C;e chc&#x119; dzisiaj zrealizowa&#x107; trzy cele: 1.Chc&#x119; Wam powiedzie&#x107; co&#x15B;, co Wam si&#x119; przyda. <br /> <br />
 • .... <br /> Chc&#x119; doda&#x107; Wam motywacji i energii. (Mate&#x142;usz Tu&#x142;ecki powiedzia&#x142; si&#x119; si&#x119; nadam ;-) <br /> Bardzo chc&#x119; nie m&#xF3;wi&#x107; za szybko. Jak b&#x119;d&#x119; za szybko m&#xF3;wi&#x107; to Bartek - m&#xF3;j wsp&#xF3;lnik ma gwizda&#x107; na palcach. <br /> <br />
 • Obiecuj&#x119;, &#x17C;e b&#x119;dzie ma&#x142;o tekstu i troch&#x119;&#xA0;humoru. <br /> Opowiadanie dowcip&#xF3;w narazi&#x142;oby moj&#x105; reputacj&#x119; - bo jestem w tym fatalna. <br /> <br /> <br />
 • Postanowi&#x142;am wi&#x119;c wspom&#xF3;c si&#x119; pracami i dowcipem Davida Shrigleya - w tle ok&#x142;adka jego ostatniego albumu. <br /> Do rzeczy. Jak to w startupach bywa, zajmuj&#x119; si&#x119; zarz&#x105;dzaniem, marketingiem, sprzeda&#x17C;&#x105;, finansami, negocjacjami i business developmentem. My&#x15B;l&#x105;c nad tematem na dzisiaj, d&#x142;ugo zastanawia&#x142;am si&#x119; o czym m&#xF3;wi&#x107;. <br /> Nie wiem czym Wy si&#x119; zajmujecie ale konieczno&#x15B;&#x107; podejmowana decyzji jest wsp&#xF3;lna dla wszystkich firm i zespo&#x142;&#xF3;w. Ilu z Was ma firm&#x119; lub planuje za&#x142;o&#x17C;y&#x107; startup w najbli&#x17C;szym czasie? <br /> &#x15A;wietnie! To Wam si&#x119; przyda. <br /> <br />
 • Temat &#x201C;podejmowanie decyzji&#x201D; wydaje si&#x119; niemal niepowa&#x17C;ny (nie jak taka &#x201C;rachunkowo&#x15B;&#x107; zarz&#x105;dcza&#x201D; <br /> czy &#x201C;minimalizacja strat materia&#x142;owych w przedsi&#x119;biorstwach produkcyjnych!) ale gwarantuj&#x119; <br /> Wam, &#x17C;e skuteczne podejmowanie decyzji jest tym, co wyr&#xF3;&#x17C;nia jedne firmy, a inne zostawia w cieniu. <br /> Bazuj&#x105;c na konkretnych przyk&#x142;adach, poka&#x17C;&#x119; Wam technik&#x119; &#x201C;act before you think&#x201D;. <br />
 • Kilka os&#xF3;b pyta&#x142;o si&#x119; mnie jak nam si&#x119; uda&#x142;o - opowiem Wam 3 historie. <br /> <br />
 • Historie b&#x119;d&#x105; o pocz&#x105;tkach Applicake, Future Simple i o EuRuKo. <br /> Powiem je &#x17C;eby pokaza&#x107; jak spontaniczne i niepozorne decyzje w po&#x142;&#x105;czeniu z summienn&#x105; realizacj&#x105; <br /> kryj&#x105; si&#x119; za ich sukcesem. Czasem b&#x119;d&#x119; m&#xF3;wi&#x107; o sobie, czasem o ca&#x142;ym zespole (st&#x105;d liczba mnoga) <br /> ale mam nadzi&#x119;j&#x119;, &#x17C;e przes&#x142;anie pozostanie jasne. <br />
 • Historia o Applicake zaczyna si&#x119; 10 lat temu... &#x17C;artowa&#x142;am ;-) Na to nie starczy nam 15 minut! Cofinijmy si&#x119; w czasie 4 lata kiedy m&#xF3;j znajomy Pawe&#x142; poprosi&#x142; mnie o pom&#xF3;c w projekcie, kt&#xF3;ry chcia&#x142;a mu zleci&#x107; pewna szwedzk&#x105; firm&#x105;. Zbiera&#x142; ma&#x142;&#x105; grup&#x119; programist&#xF3;w ale potrzebowa&#x142; kogo&#x15B;, kto pom&#xF3;g&#x142;by mu w kwestiach organizacyjnych. Zgodzi&#x142;am si&#x119; bo pomy&#x15B;la&#x142;am, &#x17C;e to b&#x119;dzie cenne do&#x15B;wiadczenie. W tak niemal przypadkowy spos&#xF3;b powsta&#x142;o Applicake w 2006 roku. Pocz&#x105;tki by&#x142;y... ci&#x119;&#x17C;kie. Nasze pierwsze biuro by&#x142;o godzin&#x119; jazdy od Krakowa, siedzlei&#x15B;my tam non-stop, &#x17C;ycie towarzyskie umar&#x142;o. Chwilami nie mieli&#x15B;my nawet pieni&#x119;dzy na benzyn&#x119; &#x17C;eby tam dojecha&#x107;. Po kilku miesi&#x105;cach byli&#x15B;my zm&#x119;czeni prac&#x105; w ci&#x105;g&#x142;ym stresie, pustk&#x105; na naszych kontach bankowych. Ale by&#x142;o w nas mn&#xF3;stwo entuzjazmu i wiary, &#x17C;e si&#x119; w ko&#x144;cu uda. I wiecie co zrobili&#x15B;my? Stwierdzili&#x15B;my pewnego dnia, &#x17C;e razem jedziemy do Stan&#xF3;w, pracowa&#x107; na Long Island w restauracjach. A w Applicake zosta&#x142; jeden pracownik, &#x17C;eby zarabia&#x107;&#xA0;na koszty sta&#x142;e! Serio. I to nie maj&#x105;c kasy musieli&#x15B;my si&#x119; zapo&#x17C;yczy&#x107; u rodizc&#xF3;w. Tak po prostu podj&#x119;li&#x15B;my tak&#x105; decyzj&#x119;. My wtedy w og&#xF3;le nie my&#x15B;leli&#x15B;my, &#x17C;e co&#x15B; z t&#x105; ide&#x105; jest nie tak. &#x17B;aden podr&#x119;cznik Was tego nie nauczy ale trzeba robi&#x107; to, co wydaje si&#x119;&#xA0;odpowiednie w danym momencie. <br /> <br />
 • Ta decyzja by&#x142;a &#x15B;wietna. Po prowrocie byli&#x15B;my pe&#x142;ni energii. Zyskali&#x15B;my perspektyw&#x119;. Mieli&#x15B;my do&#x15B;&#x107; zaoszcz&#x119;dzonych pieni&#x119;dzy &#x17C;eby kupi&#x107; sprz&#x119;t, zainwestowa&#x107; w marketing, zatrudni&#x107; ludzi. A przede wszystkim mieli&#x15B;my pomys&#x142; na to, co chcemy robi&#x107;. Zacz&#x119;li&#x15B;my rosn&#x105;&#x107;. 3 lata p&#xF3;&#x17A;niej Applicake to team 16 os&#xF3;b o &#x15B;wietnej reputacji w bran&#x17C;y. Jeste&#x15B;my jak rodzina i &#x15B;wiadomie zdecydowali&#x15B;my si&#x119; pozosta&#x107; ma&#x142;ym zespo&#x142;em. Nasi klienci nas uwielbiaj&#x105; a my wype&#x142;niamy grafik na 2011 rok. <br />
 • Mili Pa&#x144;stwo - Czas na histori&#x119; o Future Simple. <br /> 2 lata temu dosta&#x142;am maila od pewnego cz&#x142;owieka nosz&#x105;cego wdzi&#x119;czne imi&#x119; Uzi, &#x17C;e chce stworzy&#x107; super aplikacj&#x119; internetow&#x105;, &#x17C;e ma ju&#x17C; layouty, &#x17C;e by&#x142; na naszej stronie, &#x17C;e widzia&#x142; zdj&#x119;cia i ju&#x17C; podj&#x105;&#x142; decyzj&#x119; &#x17C;e musimy z nim wej&#x15B;&#x107;&#xA0;w sp&#xF3;&#x142;k&#x119;. Zrobi&#x142;am to, co zawsz&#x119; robi&#x119; w takiej sytuacji: Pisz&#x119; przemi&#x142;ego maila, &#x17C;e &#x201C;jest nam bardzo mi&#x142;o ale nie przyjmujemy wynagrodzenia w udzia&#x142;ach&#x201D;. Zreszt&#x105;, mail by&#x142; tak entuzjastyczny, ciep&#x142;y i nie znosz&#x105;cy sprzeciwu &#x17C;e... uzna&#x142;am, &#x17C;e Uzi ma 18lat. Ale co&#x15B; w tonie tego maila i w natarczywo&#x15B;ci Uziego kaza&#x142;o mi doda&#x107; niemal z lito&#x15B;ci, &#x17C;e jak wy&#x15B;le nam te layouty to mo&#x17C;e zmienimy zdanie. Gdy tylko zobaczyli&#x15B;my layouty, wiedzieli&#x15B;my od razu, &#x17C;e mamy do czynienia z kim&#x15B; wielkiego formatu i wielkich ambicji. <br /> Od razu podj&#x119;li&#x15B;my decyzj&#x119; &#x17C;e w to wchodzimy. 2 tygodnie p&#xF3;&#x17A;niej trzydziestoletni Uzi przylecia&#x142; do Krakowa. To wszytsko by&#x142;o szalone, w og&#xF3;le si&#x119; nie znali&#x15B;my a zarejestrowali&#x15B;my razem firm&#x119; w Stanach. <br />
 • Pierwsz&#x105; aplikacj&#x105; kt&#xF3;r&#x105; mo&#x17C;ecie zobaczy&#x107; online jest narz&#x119;dzie do zarz&#x105;dzania sprzeda&#x17C;&#x105; i CRM o nazwie PipeJump. <br /> Tworzymy naprawd&#x119; fajne produkty i jestem pewna, &#x17C;e jeszcze nieraz o nas us&#x142;yszycie. <br />
 • Dzisiaj nasz pierwszy produkt PipeJump ju&#x17C; na siebie zarabia a ja z Bartkiem i Marcinem z Applicake lecimy za tydzie&#x144; na kilka tygodni do Stan&#xF3;w. <br />
 • <br />
 • Co wi&#x119;cej, prowadzimy rozmowy z najbardziej znanymi firmami Venture Capital z Doliny Krzemowej i my&#x15B;l&#x119;, &#x17C;e ju&#x17C; nied&#x142;ugo zamkniemy rund&#x119; A. Uzi te&#x17C; na pocz&#x105;tku te&#x17C; podj&#x105;&#x142; ogromne ryzyko ale od 2 lat nikt z nas nie &#x17C;a&#x142;owa&#x142; ani tej decyzji, ani inwestycji, z jak&#x105; wi&#x105;za&#x142;o si&#x119; powstanie Future Simple. I od 2 lat ci&#x119;&#x17C;ko pracujemy, &#x17C;eby zrealizowa&#x107; nasz cel rewolucji w aplikacjach dla biznesu. <br />
 • Teraz trzecia historia. O EuRuKo. <br /> EuRuKo (nie Euroku!) czyli inaczej European Ruby Conference to organizowana co roku konferencja po&#x15B;wi&#x119;cona j&#x119;zykowi programowania Ruby. Co roku jest gdzie&#x15B; indziej. Zesz&#x142;oroczny event odby&#x142; si&#x119; w Barcelonie i byli na niej programi&#x15B;ci z Applicake. Gdy pad&#x142;o pytanie - gdzie za rok? krzykn&#x119;li &#x201C;w Krakowie&#x201D;. A &#x17C;e Krakus&#xF3;w by&#x142;o po prostu du&#x17C;o - okaza&#x142;o si&#x119;, &#x17C;e EuRuKo b&#x119;dzie rzeczywi&#x15B;cie b&#x119;dzie w Krakowie i &#x17C;e &#x17C;to ja b&#x119;d&#x119; je mi&#x119;dzy innymi organizowa&#x107;. Na pocz&#x105;tku pomy&#x15B;la&#x142;am, &#x17C;e to jaka&#x15B; totalna g&#x142;upota, &#x17C;e nie mam &#x17C;adnego do&#x15B;wiadczenia w organizowaniu event&#xF3;w dla 300 os&#xF3;b. Ale wiedzia&#x142;am, &#x17C;e nie mam prawa si&#x119; wycofa&#x107; bo takie szanse si&#x119; nie powtarzaj&#x105;. <br />
 • Konferencja okaza&#x142;a si&#x119; ogromnym sukcesem. nawi&#x105;zali&#x15B;my wiele cennych kontakt&#xF3;w. <br /> I znowu ten schemat - podj&#x119;ta w ci&#x105;gu 15 sekund spontaniczna decyzja, miesi&#x105;ce ci&#x119;&#x17C;kiej pracy na jej realizacj&#x119; i wreszcie zas&#x142;u&#x17C;ony sukces. Do&#x15B;wiadczenie, kt&#xF3;re zdoby&#x142;am jako g&#x142;&#xF3;wny organizator EuRuKo ma jeszcze jedn&#x105; implikacj&#x119;. <br /> Mia&#x142;am nadziej&#x119;, &#x17C;e dzisiaj b&#x119;d&#x119; mog&#x142;a powiedzie&#x107; o konferencji, kt&#xF3;r&#x105; organizujemy na wiosn&#x119; 2011. Niestety, papierkowa robota si&#x119; przed&#x142;u&#x17C;a, wi&#x119;c zainteresowanym polecam &#x15B;ledzi&#x107; bloga Applicake lub mojego Twittera. <br />
 • Wiecie, co chcia&#x142;am pokaza&#x107;? &#x17B;e wi&#x119;kszo&#x15B;&#x107; kluczowych biznesowo decyzji podj&#x119;li&#x15B;my niemal bez namys&#x142;u, <br /> wykorzystuj&#x105;c pojawiaj&#x105;ce si&#x119; szanse. Wiele razy zdarzy&#x142;o nam si&#x119;&#xA0;podj&#x105;&#x107; decyj&#x119;, kt&#xF3;r&#x105; uwa&#x17C;ali&#x15B;my za dobr&#x105;, <br /> a dopiero potem my&#x15B;le&#x107; jak wprowadzimy j&#x105; w &#x17C;ycie. Uwa&#x17C;am, &#x17C;e startupy w&#x142;a&#x15B;nie tak powinny podejmowa&#x107; decyzje <br /> - szybko i zdecydowanie. <br />
 • Oczywi&#x15B;cie, pewne decyzje wymagaj&#x105; analizy finasowej, analizy rynku i oparcia si&#x119; na twardych danych. <br /> Ale wiele nie wymaga. Wymaga jedynie powiedzienia &#x201C;nie&#x201D; lub zdecydowanego kroku naprz&#xF3;d. <br /> Bo wolno&#x15B;&#x107; jak&#x105; daje w&#x142;asna firma to tak naprawd&#x119; specyficznego rodzaju katorga ale z wolno&#x15B;ci&#x105; podejmowania dezycji. <br /> Tak, ale trzeba je podejmowa&#x107;. Wiele firm nie dzia&#x142;a dobrze bo decyzje nie s&#x105; podejmowane na &#x15B;wiadomie i bie&#x17C;&#x105;co. <br /> Czemu? Z lenistwa, z nadmiaru zada&#x144;, z przerostu odpowiedzialno&#x15B;ci, z awersji do ryzyka. <br /> Wiele skomplikowanych modeli decyzyjnych k&#x142;adzie nacisk na trafno&#x15B;&#x107; decyzji. A przecie&#x17C; r&#xF3;wnie wa&#x17C;nym czynnikiem jest szybko&#x15B;&#x107;. Wyobra&#x17A;my sobie, &#x17C;e mamy do podj&#x119;cia wa&#x17C;n&#x105; decyzj&#x119;. Co je&#x15B;li na wybranie najlepszej opcji potrzebujemy p&#xF3;&#x142; roku? P&#xF3;l roku analiz, czasu i &#x15B;rodk&#xF3;w by potwierdzi&#x107; nasze pierwotne przypuszczenie i zastanawia&#x107; si&#x119; po co te 6 miesi&#x119;cy?. Czy nie lepiej podj&#x105;&#x107; 20 z&#x142;ych i 30 dobrych w tym czasie? Lub 30 z&#x142;ych i 20 dobrych? Lepiej. <br /> <br />
 • Pope&#x142;nicie du&#x17C;o b&#x142;&#x119;d&#xF3;w? I co? I nic. Pope&#x142;nili&#x15B;my jako zesp&#xF3;&#x142; te&#x17C; wiele b&#x142;&#x119;d&#xF3;w - pewnie jest to temat na odr&#x119;bn&#x105; prezentacj&#x119;! Ale nie ma decyzji nieodwracalnych ale s&#x105; szanse, kt&#xF3;re si&#x119; ju&#x17C; nie powt&#xF3;rz&#x105;. I my zawsze chcieli&#x15B;my pr&#xF3;bowa&#x107;. Ale startupy to nie korporacje - decyzje dotycz&#x105; raczej mikroskali, b&#x142;&#x119;dy s&#x105; tanie i &#x142;atwo odwracalne. <br /> Cz&#x119;ste podejmowanie decyzji szkoli intuicj&#x119; i uczy dzia&#x142;ania na zaszadnie odruch&#xF3;w bezwarunkowych. Jak raz w&#x142;o&#x17C;ysz r&#x119;k&#x119; w ogie&#x144;, zapami&#x119;tasz, NAUCZYSZ SI&#x118; &#x17C;e nie jest to dobry pomys&#x142; i nast&#x119;pnym razem podejmiesz lepsz&#x105; decyzj&#x119;. Hmm, czasem trzeba dosta&#x107; w ko&#x15B;&#x107; kilka razy zanim si&#x119; wyci&#x105;gnie odpowiednie wnioski. Ale wa&#x17C;ne &#x17C;eby je wyci&#x105;gn&#x105;&#x107; ;-) <br /> <br />
 • Niestety, w Polsce pora&#x17C;ki, nieod&#x142;&#x105;czny skutek uboczny podejmowania ryzyka, nie s&#x105; dobrze widziane. W Polsce w og&#xF3;le biznes jest bardzo powa&#x17C;ny. M&#xF3;j w&#x142;asny dziadek co roku pyta si&#x119; mnie jak ja mog&#x119; mie&#x107; firm&#x119; skor nie mam &#x17C;akietu ani bia&#x142;ej koszuli. To tak jak z tym samolotem - jak ju&#x17C; wchodzisz na pok&#x142;ad to musisz mie&#x107; garnitur, wizyt&#xF3;wki i nie robo&#x107; g&#x142;upot. <br /> A ja uwa&#x17C;am, &#x17C;e nie! Warto przestawi&#x107; si&#x119; na tryb zawodowego robienia g&#x142;upot i pope&#x142;niania b&#x142;&#x119;d&#xF3;w. Serio - prawdziwa innowacyjno&#x15B;&#x107; bierze si&#x119; z wyzbycia si&#x119; l&#x119;ku przed pora&#x17C;k&#x105;. My pope&#x142;nili&#x15B;my mn&#xF3;stwo b&#x142;&#x119;d&#xF3;w. A na koniec poka&#x17C;&#x119; Wam wyg&#x142;uopy w Applicake jak <br /> tylko zostanie nam czasu. <br /> <br />
 • Ok, my&#x15B;l&#x119;, &#x17C;e przes&#x142;anie nie jest trudne, wi&#x119;c pora na kilka - dok&#x142;adnie siedem - konkret&#xF3;w z naszego podw&#xF3;rka. <br /> <br />
 • 1. Musisz wiedzie&#x107; czego chcesz. <br /> Podejmowanie decyzji ma du&#x17C;y zwi&#x105;zek z jasno okre&#x15B;lonymi i akceptowanymi przez zesp&#xF3;&#x142; celami i warto&#x15B;ciami. Gdy s&#x105; one znane, wi&#x119;szko&#x15B;&#x107; decyzji b&#x119;dzie polega&#x107; na szybkim wykorzystaniu ich jako punkt odniesienia. <br /> <br />
 • Trzeba tylko wiedzie&#x107; czego si&#x119; chce, a potem zastanawia&#x107; si&#x119; jak to osi&#x105;gn&#x105;&#x107;. <br />
 • <br />
 • 2. Podejmuj decyzje&#xA0;na spotkaniach. <br /> Jest niewiele decyzji, kt&#xF3;re wymagaj&#x105; &#x201C;czasu do namys&#x142;u&#x201D; w m&#x142;odych firmach. Przek&#x142;adanie decyzji na nast&#x119;pne spotkanie to cz&#x119;sto po prostu &#x15B;ciema, a skutkiem ubocznym jest strata czasu i powszechna demotywacja. Ja sama rzadko mam czas skupia&#x107; si&#x119; na niepodj&#x119;tych na spotkaniu decyzjach w trakcie pracy nad innymi rzeczami. Podejmujcie decyzj&#x119; od razu. Mo&#x17C;na um&#xF3;wi&#x107; si&#x119; np. nast&#x119;pnego dnia &#x17C;eby ewentualnie j&#x105; zmieni&#x107;. Mo&#x17C;liwe, &#x17C;e kto&#x15B; &#x201C;prze&#x15B;pi si&#x119;&#x201D; z podj&#x119;t&#x105; ju&#x17C; decyzj&#x105; i stwierdzi &#x17C;e jest z&#x142;a - bo ju&#x17C; podj&#x119;ta decyzja mo&#x17C;e ci&#x105;&#x17C;y&#x107; bo &#x142;atwiej wyobrazi&#x107; sobie jej potencjalne skutki. <br /> <br />
 • 3. Okre&#x15B;l jasny mechanizm decyzyjny w zespole. <br /> My w decyzjach kolektywnych my stosujemy metod&#x119; konsensusu - chocia&#x17C; de facto jest to metoda wi&#x119;kszo&#x15B;ci g&#x142;os&#xF3;w bo najcz&#x119;&#x15B;ciej ten, kto jest w mniejszo&#x15B;ci poddaje si&#x119;. Dzi&#x119;ki temu decyzje podejmujemy szybciej i unikamy konflikt&#xF3;w. <br /> <br />
 • <br /> &#x201C;Mo&#x17C;e&#x201D;, &#x201C;nie wiem&#x201D; lub &#x201C;wszystko jedno&#x201D; to jeszcze nie decyzja. <br /> Czasem warto zapyta&#x107; si&#x119; siebie kt&#xF3;rej decyzji b&#x119;dziesz mniej &#x17C;a&#x142;owa&#x142;. Ostateczn&#x105; decyzj&#x105; powinno by&#x107; &#x201C;tak&#x201D; lub &#x201C;nie&#x201D;. <br /> <br />
 • &#x201C;Wszystko jedno&#x201D; - Najprostsza sytuacja decyzyjna &#x15B;wiata. Dwie takie same drogi? Trzeba rzuci&#x107; monet&#x105; i i&#x15B;&#x107; do celu. Zreszt&#x105;, czy je&#x15B;li czy na czym&#x15B; zale&#x17C;y, to jak m&#xF3;&#x17C;esz powiedzie&#x107; &#x201C;wszystko jedno&#x201D;! <br />
 • 5. Traktuj rady z dystansem. <br /> Rady s&#x105; ok, rady od przyjac&#xF3;&#x142;, rodziny etc. nale&#x17C;y podda&#x107; dodatkowej falsyfikacji. Czemu? Wi&#x119;kszo&#x15B;&#x107; ludzi boi si&#x119;&#xA0;ryzyka i b&#x119;dzie chcia&#x142;a Was ochroni&#x107; przed ryzykiem (lub nie ch&#x105; Wam zle doradzi&#x107;). My&#x15B;l&#x105; - jest dobrze wi&#x119;c po co kombinowa&#x107;? Ryzyko, &#x17C;e pewne szanse si&#x119; nie powt&#xF3;rz&#x105; jest dla mnie osobi&#x15B;cie wi&#x119;szkym ryzykiem, ni&#x17C; podj&#x119;cie z&#x142;ego decyzji. Znajomi i rodzina nie znaj&#x105; te&#x17C; warto&#x15B;ci i cel&#xF3;w strategocznych Twojej firmy wi&#x119;c swoje rady b&#x119;d&#x105; odnosili do swoich osobistych cel&#xF3;w i warto&#x15B;ci. <br /> <br />
 • 6. Realizuj &#x15B;wiadomie podj&#x119;te decyzje, bierz za nie odpowiedzialno&#x15B;&#x107;. Lub szybko je zmieniaj. <br /> Samo podj&#x119;cie decyzji nic nie znaczy. Gdybym co tydzie&#x144; m&#xF3;wi&#x142;a, &#x17C;e trzeba zmieni&#x107; stronk&#x119; Applicake, ale ani razu nie porozmawia&#x142;a o tym z grafikiem i nie zaj&#x119;&#x142;a si&#x119; realizacj&#x105;. To jest to rzucanie s&#x142;&#xF3;w na wiatr kt&#xF3;re skutkuje spadkiem jako&#x15B;ci kolejnych decyzji bo przyzwyczaicie si&#x119; do tego, &#x17C;e s&#x105; one martwe, s&#x105; g&#x142;upi&#x105; gadanin&#x105;. <br /> Je&#x15B;&#x142;i to mo&#x17C;liwe zr&#xF3;b z niej publiczn&#x105; wiadomo&#x15B;&#x107;. Mo&#x17C;e to by&#x107; &#x201C;pracuj&#x119; nad czym&#x15B; extra! poczekajcie 3 miesi&#x105;ce!&#x201D; Ja od razu napisa&#x142;am o EuRuKo na twitterze applicake. Potem wiedzialam, &#x17C;e sukces EuRuKo to ju&#x17C; nie tylko nie jest to ju&#x17C;&#xA0;tylko moja odpowiedizlano&#x15B;&#x107;&#xA0;ale moja reputacja. <br /> Takie techniki mog&#x105; brzmie&#x107; niepowa&#x17C;nie ale je&#x15B;li nie macie &#x201C;szefa&#x201D; i odpowiadacie tylko przed sob&#x105; samym czy zespo&#x142;em, wszelkie tricki s&#x105; dozwolone dla utrzymania maksymalnej produktywno&#x15B;ci. <br /> <br />
 • 7. Analizuj podj&#x119;te decyzj&#x119; - te dobre i te z&#x142;e. <br /> Ka&#x17C;da kolejna b&#x119;dzie bardziej trafna. Amen. <br /> <br />
 • To by by&#x142;o tyle teorii. Mam nadziej&#x119;, &#x17C;e uda Wam si&#x119; te przemy&#x15B;lenia jako&#x15B; prze&#x142;o&#x17C;y&#x107; na to, co <br /> robicie, mam nadziej, &#x17C;e Was cho&#x107; troch&#x119;&#xA0;zainspirowa&#x142;am i mam nadziej&#x119;, &#x17C;e nie m&#xF3;wi&#x142;am za szybko. <br /> <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />

"Act before you think", czyli o podejmowaniu decyzji w startupach "Act before you think", czyli o podejmowaniu decyzji w startupach Presentation Transcript