Krantenartikel Interfocos Gazet van Antwerpen (oktober 2011)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Krantenartikel Interfocos Gazet van Antwerpen (oktober 2011)

on

  • 744 views

Interfocos, het bedrijf achter de Barbas houthaarden en Bellfires gashaarden staat met een 2 pagina groot artikel in de Gazet van Antwerpen. Interfocos verteld over haar productieproces en haar kennis ...

Interfocos, het bedrijf achter de Barbas houthaarden en Bellfires gashaarden staat met een 2 pagina groot artikel in de Gazet van Antwerpen. Interfocos verteld over haar productieproces en haar kennis op het gebied van regelgeving, fijn stof uitstoot CO en rendement.

Statistics

Views

Total Views
744
Views on SlideShare
744
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Krantenartikel Interfocos Gazet van Antwerpen (oktober 2011) Krantenartikel Interfocos Gazet van Antwerpen (oktober 2011) Document Transcript

  • traditionele houth rendement aarden moderne houth minder dan 50 tot aarden uitstoot CO 70% 75 tot 84% 0,5 tot 2% uitstoot jn stof kleiner dan 0,1% 1.000 tot 5.000 mg /m³ kleiner dan 40 mg /m³ Houthaard vandaag“In Nederland wordenhouthaarden meestalgekocht voor de sfeeren om naar de vlam-metjes te kijken. EenBelg koopt een hout-haard voor verwar- besteld, volgende weekming, en die haardmoet er het liefst dedag na de bestelling in de huiskamer Wat houtstook betreft, worden in Bel- verschillende modellen. Toch garan- weinig schadelijke sto en over in destaan.” Dat zegt gië jaarlijks gemiddeld 17.000 deert het bedrijf dat je je haard maxi- uitstoot. Eric Smit, product develop- inbouwhaarden en 23.000 mum een week na de bestelling gele- ment engineer (foto links): ”De isola-Robert de Lou- vrijstaande kachels ver- verd krijgt. “Daarom produceren we tie is grondig verbeterd door hetwere, mana- kocht. “De huidige hout- alles in Bladel en in een aantal klei- gebruik van betere materialen zoals haarden, zoals de Bar- nere bedrijven in België (in Aren- vermiculiet dat warmte weerkaatst.ging director bas haarden, staan donk, Retie, Lommel), alles in een In moderne houthaarden is er een uit- mijlenver van de straal van 20 km rond het moederbe- gebalanceerde luchttoevoer, afge-van Interfo- vroegere allesbran- drijf. Zo scheppen we werkgelegen- stemd op de hoeveelheid brandstof,cos dat de ders die terecht een heid in de regio en minimaliseren we en een getrapte verbranding. Samen kwalijke reputatie de impact op het milieu door de met een onafhankelijke toevoer vanBarbas hout- hadden. Maar die ver- transportkilometers te beperken. buitenlucht en een ingebouwde filterhaarden en vuilende allesbranders Hier produceren in plaats van in lage- van schuimkeramiek om fijn stof te worden al dertig jaar niet loonlanden is duurder, maar de kwa- filteren is de verbrandingstechnolo-Bellfires gas- meer gemaakt”, zegt Robert liteit is beter en we merken steeds gie fundamenteel verbeterd.” de Louwere. Interfocos, een meer dat de consument vraagt naar De combinatie van een goed rende-haarden produ- familiebedrijf in het Nederlandse Bla- de herkomst van een product. Hij ment en weinig uitstoot van fijn stof isceert. Alles wordt del niet ver van de grens met apprecieert het wanneer het hier niet evident, maar houtkachels zijn België, staat erop om in de wordt gemaakt. Het spuiten van het de jongste jaren veel schoner gewor-gemaakt in “In eigen regio te produce- metaal van de kachels bijvoorbeeld den en er wordt gewerkt aan een posi-bedrijven eigen land ren en haarden te zou in het buitenland lang niet zo tieve beeldvorming (zie tabel boven). maken die een zo milieuvriendelijk gebeuren als bij Er worden bijvoorbeeld combinatiesvlakbij en produceren is hoog mogelijk ren- ons.” met een hoogrendementsverwar-langs weers- duurder, maar de dement hebben met mingsketel, zonnepanelen en/of een kwaliteit is beter. zo weinig mogelijk 2. Uitstoot en rendement warmtepomp gepland.kanten van De consument negatieve invloed Houthaarden zijn vandaag hoogtech- Er is trouwens een strengere Euro- op het milieu en zo nologische apparaten die worden pese regelgeving ‘ecodesign’ opde Belgisch- waardeert dat weinig mogelijk uit- ontworpen volgens strenge vaste komst om de invloed van alle energie-Nederlandse ook” stoot van schadelijke richtlijnen. “Ze hebben een goed gerelateerde producten op mens en sto en. “We willen pro- geïsoleerde stalen behuizing met milieu te minimaliseren. Die zal ookgrens, met bij- ducten ontwikkelen die nu gecontroleerde getrapte luchttoe- van toepassing zijn op houthaarden. al voldoen aan de regelgeving voer en een hoge verbrandingstem- Uitstoot en rendement van de haar-zonder veel aan- van de toekomst.” peratuur, een lage uitstoot en een den zullen dan moeten voldoen aandacht voor het milieu. hoog rendement.” de ecodesign-regelgeving. “We moe- 1. Transport Als een toestel goed geïsoleerd is, ten samenwerken met de beleidsma-TEKST: LEEN DE MOOR Als je alle mogelijke varianten optelt wordt de warmte in de haard gehou- kers om realistische regels op te stel-FOTO’S: JORIS HERREGODS van de houthaarden in het assorti- den, heerst daar een hoge verbran- len voor het energetische rendement ment van Barbas, kom je aan 19.000 dingstemperatuur en blijven er dus en de emissie van rookgassen.”
  • Maak uw haard winterklaar Zo ziet de regelgeving voorWie een houthaard winterklaar afsluit en of de luchtkleppen nog naar behoren werken. Als al die elementen houtgestookte haarden er 25wil maken, moet letten op drie in orde zijn, verwerkt de haard zijnzaken: het rookkanaal, dekachel en de brandstof. verbrandingslucht op de juiste in de nabije toekomst uit manier, wat voorkomt dat roet wordt gevormd in de schouw en dat de ver- rendement uitstoot CO uitstoot jn stofRookkanaal branding van de brandstof niet volle- EU 2005 30 - 50% 1% ---Laat elk jaar het rookkanaal (de dig gebeurt, zodat minder schoon en Duitsland 2010 72% 0,16% 75 mg/m³schoorsteen) vegen door een schoor- minder e ciënt wordt gestookt.steenveger. Een vervuilde schoor- België 2011-2017* 70 - 75% 0,3 - 0,1% 100 - 40 mg/m³steen verhoogt het risico op schouw- Brandstof Duitsland 2015 72% 0,1% 40 mg/m³brand en bovendien geeft een vuile Een houthaard heeft ook de juisteschoorsteen een hoger energiever- brandstof nodig. Hout van loofbo- * in België gebeurt de verstrenging van de normen in drie fasen Wonenbruik. Een goede schoorsteenveger men dat anderhalf tot twee jaar in de 1. 24/11/2011: 70% 0,3% 100 mg/m³controleert ook of het rookkanaal buitenlucht is gedroogd, is ideaal.nog in orde is, of de voegen van een Stapel het stookhout buiten op onder 2. 24/11/2014: 75% 0,12% 75 mg/m³gemetselde schoorsteen nog goed een afdak. Het vochtgehalte mag bij 3. 24/11/2017: 75% 0,1% 40 mg/m³zijn en of alles nog waterdicht is. gebruik in de kachel niet hoger zijn dan 20%. Stook nooit met hout van Eind 2017 is de Belgische norm te regelgeving als een kans, niet alsKachel een pas omgehakte boom. vergelijken met de zeer strenge een bedreiging. We willen onzeControleer bij houthaarden jaarlijks Duitse regelgeving. Qua rende- apparaten nu al zo maken dat zede verbranding. Check de afdichtin- www.schoorsteenvegen.be; ment zullen we in België zelfs beter aan de toekomstige norm zullengen en ga na of de koordjes aan de www.mijnhaard.nl; scoren. De Europese ecodesign- voldoen, met een zeer lage emissiebinnenkant van de deur nog goed www.barbas.nl; regelgeving zal minstens zo streng van jn stof en CO en een rende-vastzitten, of de haard nog goed www.bell res.nl zijn als de Duitse eis voor 2015 en ment van ongeveer 80%. We willen de Belgische eis voor 2017. ambitieuze maar realistische “Interfocos ziet de strengere EU- wettelijke limieten.” ProductieVan elke bestelling die binnenkomt in gespoten, worden naar een hang- de oven, waar de lak wordt afgebak- alle mogelijke modellen worden doorde fabriek wordt een werkorder met transportsysteem gebracht en glijden ken. Zo worden vieze luchtjes verme- elkaar gemonteerd, in volgorde vanbarcode gemaakt. Op het order staan via de rails naar de spuiterij. Eerst den wanneer de kachel voor het eerst bestelling. Metalen onderdelen wor-alle onderdelen die nodig zijn voor worden de onderdelen ontvet, dan wordt aangestoken in de huiskamer. den geplooid en samengevoegd,één van de 19.000 versies van het worden ze gespoten met watergedra- Als de lak volledig uitgehard is, zijn de koorden worden rond de ruit aange-haardenassortiment van Barbas. Alle gen lak. De afwerking van de lak, het onderdelen klaar voor de montage. bracht, vermiculiet vervangt de vroe-nodige onderdelen worden verza- spuiten in moeilijk bereikbare hoek- Dat is geen lopendebandwerk maar gere gietijzeren binnenbekleding.meld op één rek. jes, gebeurt met de hand. het gebeurt met de hand en vergt heel Zes uur duurt het eer een kachelDe onderdelen die moeten worden Vervolgens gaan de onderdelen naar wat kennis van de monteurs, want gemonteerd is. Stooktips • Zorg dat de capaciteit van de kachel aange- past is aan de grootte Managing director Robert de Louwere. van de ruimte die ze moet verwarmen. Te groot is even slecht als te klein. • Gebruik nooit nat hout. • Prop de kachel niet te vol met hout. • Steek het hout van bovenaf aan. • Stook de kachel eerst even ink op en temper dan de vlammen.