Nieuwe analyses voor de sectorplannen van asscher

842 views
711 views

Published on

Intelligence Group stelt haar kennis en informatie ter beschikking voor het opstellen van kansrijke en effectieve sectorplannen. Dit kunnen wij doen voor elk denkbare uitsplitsing en verdieping naar sector, maar tevens naar beroepsgroep en doelgroep. Enkele analyses vindt u in de presentatie, om u een gevoel te geven bij de kracht van onze kennis.

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
842
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwe analyses voor de sectorplannen van asscher

 1. 1. Maatwerkonderzoek ter ondersteuning en onderbouwing sectorplannen ‘Asscher’
 2. 2. Voor extra informatie, vragen, suggesties en opmerkingen…. Neem contact op met Intelligence Group met een van onderstaande personen via telefoonnummer; 010-280 90 10 Meedenkende en meewerkende analisten ‘sectorplannen’ Bart van Krimpen – arbeidsmarktanalist Conny Roobol – arbeidsmarktonderzoeker Martin Hendriks – arbeidsmarktonderzoeker Mieke Berkhout – arbeidsmarktonderzoeker Roos Haasnoot - arbeidsmarktonderzoeker Geert-Jan Waasdorp – directeur Intelligence Group © 2013 – Intelligence Group. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intelligence Group
 3. 3. Aanleiding Minister Asscher van SZW heeft in het voorjaar van 2013 plannen ontworpen die perspectief moeten bieden voor een sociaal en ondernemend Nederland: uit de crisis met goed werk, op weg naar 2020. In de sectorplannen worden verschillende partijen uitgedaagd met plannen te komen die de arbeidsmarkt verbeteren. Hierbij kan zowel op (inter)sectoraal als bedrijfsspecifiek niveau worden gekeken naar maatregelen die problemen en uitdagingen met betrekking tot arbeid oplossen. Specifiek zijn zeven thema’s geformuleerd; partijen die plannen indienen moeten minimaal twee van deze punten tackelen. Middels deze Q&A geeft Intelligence Group inzicht in verschillende additionele en nieuwe maatwerkanalyses die inzicht verschaffen in de huidige en toekomstige arbeidsmarktproblematiek. Tegelijkertijd worden interessante oplossingsrichtingen aangedragen om de werkloosheid te bestrijden. Als ervaren onderzoeks- en adviesbureau, volledig gespecialiseerd in arbeidsmarktvraagstukken, zal onze bijdrage helpen speerpunten te formuleren, te onderbouwen en antwoorden te vinden op de huidige uitdagingen.
 4. 4. Visie en doelstelling Visie Door het inzichtelijk maken van relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wordt bewustzijn gecreëerd bij werkgevers én werknemers, waardoor op (inter)sectoraal niveau de participatie kan worden gestimuleerd en werknemers beter behouden kunnen blijven voor werkgevers/de arbeidsmarkt. Doelstelling Deze rapportage heeft als doel om werkgeversorganisaties, vakbonden, O&O fondsen, het bedrijfsleven e.a. ondersteuning te bieden in het opstellen van een sectorplan. Analyses in deze rapportages bieden inzicht bij het in kaart brengen van de huidige situatie op de arbeidsmarkt en het bepalen van knelpunten en toekomstige ontwikkelingen. Elke denkbare uitsplitsing en verdieping naar beroepsgroep, sector en doelgroep is verder te maken. De analyses in deze rapportages zijn gemaakt door Intelligence Group op basis van, maar niet uitsluitend de volgende bronnen: 1) het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), een continu onderzoek dat sinds 2003 wordt afgenomen onder ruim 5.000 unieke respondenten per kwartaal 2) de door Intelligence Group ontwikkelde rekentool om arbeidsmarktwaarde en verwachte zoekduur op de arbeidmarkt in kaart te brengen. Voor meer informatie zie www.arbeidsmarktwaarde-online.nl
 5. 5. Schematisch overzicht Analyse iG! I. Bemiddelbaarheid werknemers op intersectoraal niveau Onderwerp Thematiek Arbeidsmobiliteit Werknemer niet op zijn plaats II. Zoekduur en perspectief werknemers binnen een sector III. Ontwikkeling behoefte vanuit de markt IV. Huidige en gewenste sector van werk Bevorderen werkgelegenheid ouderen en jongeren Instroom Moeite vakkrachten te behouden/jongeren op te leiden Behoud vakkrachten V. Persoonlijke inzage in arbeidsmarktwaarde en kansvergroters VI. Inzicht (in)transparantie arbeidsmarkt Scholing Sterke fluctuaties binnen regio/(inter)sectoraal Bewustwording courantheid werknemer
 6. 6. Q&A Bemiddelbaarheid werknemers op sectoraal niveau Q: Welke analyse wordt gemaakt? A: Inzicht in de bemiddelbaarheid van werknemers op sectoraal niveau Q: Wat heb ik er aan? A: Inzicht in bemiddelbaarheid van werknemers per (sub)sector geeft een eerste indicatie voor prioriteitstelling. Binnen een sector zijn soms grote verschillen zichtbaar; de subsectoren die gemiddeld slecht scoren dienen extra aandacht, hier bevinden zich veel kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Q: Hoe wordt het inzichtelijk gemaakt? A: Om inzicht te krijgen in bemiddelbaarheid wordt gekeken naar een aantal indicatoren. Ten eerste de zgn. ‘arbeidsmarktscore’, die aangeeft in hoeverre een werknemer aantrekkelijk is op de arbeidsmarkt. De indicator ‘zoekduur’ geeft aan hoe lang iemand uit de sector gemiddeld op zoek is naar een baan bij een werk-naar-werk traject. Perspectief ten slotte is een indicator voor de verwachte ontwikkeling van de arbeidsmarktscore; gaat deze verbeteren of verslechteren in de komende zes tot twaalf maanden? Q: Welke variaties of verdiepingen zijn mogelijk? A: Een vergelijkbare analyse kan worden gemaakt voor regio’s, doelgroepen en/of sectoren op regionaal niveau. Verdiepingen op beroeps(groep) niveau binnen een sector zijn ook mogelijk, deze worden op de volgende pagina’s toegelicht.
 7. 7. I. Bemiddelbaarheid werknemers op intersectoraal niveau Hoe bemiddelbaar is de gemiddelde werknemer in een (sub)sector? Per (sub)sector inzicht in gemiddelde arbeidsmarktwaarde, zoekduur bij werk-naar-werk- en perspectief van werknemers. Sector Zoekduur in maanden (werknaar werk) Perspectief Projectontwikkeling 49 Negatief 7,8 -- 81 Negatief 4,0 - 99 Licht positief 2,5 + Overig civieltechnisch 59 Licht positief 4,8 ++ Detailhandel non-food 15 Negatief 11,5 -- Groothandel non-food 46 Negatief 8,5 - Detailhandel food 74 Stabiel 4,2 + Groothandel food Zakelijke diensten Perspectief Utiliteitsbouw Handel Arbeidsmarktwaarde Afwerking gebouwen Bouwnijverheid Subsector 40 Stabiel 5,8 ++ Speur- advieswerk 55 Licht positief 5,9 -- Rechtskundige dienstverlening 56 Licht positief 5,8 - Accountancy 70 Licht positief 4,8 + Ingenieursbureaus 94 Negatief 4,5 ++
 8. 8. Q&A Bemiddelbaarheid werknemers binnen een sector Q: Welke analyse wordt gemaakt? A: Inzicht in de verwachte zoekduur bij werk-naar-werk en perspectief van werknemers binnen een specifieke sector. Q: Wat heb ik er aan? A: Met inzicht in zoekduur en perspectieven per beroepsgroep kunnen samenwerkingsverbanden gericht actie inzetten om de positie van kwetsbare groepen te verbeteren. Denk hierbij aan (om)scholing voor kwetsbare groepen of intra/intersectorale mobiliteit. Kosten en baten van inspanningen worden beter onderbouwd wanneer verwachte zoekduur wordt meegenomen in berekeningen. Q: Hoe wordt het inzichtelijk gemaakt? A: De indicator ‘zoekduur’ geeft aan hoe lang iemand uit de sector gemiddeld op zoek is naar baan bij een werk-naar-werk traject. Deze indicator wordt berekend op basis van relevante kenmerken zoals leeftijd, regio, functie, arbeidsmarktsituatie en mobiliteit. Perspectief is in deze context een indicatie voor de ontwikkeling van de zoekduur. Q: Welke variaties of verdiepingen zijn mogelijk? A: De analyse kan voor de meeste sectoren in Nederland worden gemaakt afhankelijk van de beschikbaarheid van data. De beroepsgroepen kunnen verder worden verdiept naar beroep (ongeveer 800 beroepen).
 9. 9. II. Zoekduur en perspectief werknemers binnen een sector Welke groepen zijn kwetsbaar en waar zitten risico’s? Arbeidsmarktwaarde analyse binnen een sector op beroepsgroepniveau A. B. C. D. Korte zoekduur, goed perspectief: zeer bemiddelbaar en risico in behoud. Korte zoekduur, slecht perspectief: risico op afname courantheid. Lange zoekduur, slecht perspectief: hoog risico op (langdurig) werkloosheid. Mensen hebben lage vrijwillige mobiliteit Lange zoekduur, goed perspectief: kansen voor toekomst maar op korte termijn behoud door bijv. deeltijdwerk Krapte (verhouding relevante vraag- en aanbod): Zeer hoog Zeer laag Oppervlakte bol: omvang vraag 2013
 10. 10. Q&A Ontwikkeling behoefte naar arbeid vanuit de markt Q: Welke analyse wordt gemaakt? A: Inzicht in de ontwikkeling van vaardigheden op landelijk en sectoraal niveau met een projectie naar de toekomst. Q: Wat heb ik er aan? A: Met de analyse worden kansrijke beroepen en vaardigheden in kaart gebracht. Hier liggen kansen voor kwetsbare groepen binnen een sector; middels om/bijscholing kunnen zij immers doorstromen naar de kansrijke(re) richtingen. Tegelijkertijd kan middels een IDU-analyse (instroom, doorstroom, uitstroom) in beeld worden gebracht waar toekomstige krapte of overschotten mogen worden verwacht. Q: Hoe wordt het inzichtelijk gemaakt? A: De actuele ontwikkeling wordt in kaart gebracht op basis van online vacaturestatistieken. Toekomstige ontwikkelingen worden in kaart gebracht door het samenvoegen van verschillende iG! (eigen) en externe bronnen. Hierbij wordt gekeken naar de uitbreiding- en vervangingsvraag in combinatie met instroom. Q: Welke variaties of verdiepingen zijn mogelijk? A: De analyse kan voor de meeste sectoren in Nederland worden gemaakt, afhankelijk van de beschikbaarheid van data. De beroepsgroepen kunnen verder worden verdiept naar beroep (ongeveer 800 beroepen).
 11. 11. III. Ontwikkeling behoefte naar arbeid vanuit de markt Wat zijn veelgevraagde vaardigheden, nu en in de toekomst? Krapte (verhouding relevante vraag- en aanbod): Zeer hoog Zeer laag Oppervlakte bol: omvang vraag 2013 Toelichting kwadranten Krimp 2013 groei 2014 Krimp 2013 en 2014 Groei 2013 en 2014 Groei 2013 krimp 2014
 12. 12. Q&A Huidige en gewenste sector van werk Q: Welke analyse wordt gemaakt? A: Per sector wordt in kaart gebracht welke voorkeuren er leven voor het werken in andere sectoren. Q: Wat heb ik er aan? A: Op het moment dat kwetsbare groepen en werklozen binnen een sector zijn geïdentificeerd geeft de analyse aanknopingspunten voor intersectorale mobiliteitstrajecten. Als kansrijke alternatieven binnen de sector zelf geen oplossing bieden, kan dit richting geven om mobiliteit en werkgelegenheid te bevorderen. Q: Hoe wordt het inzichtelijk gemaakt? A: Op basis van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), een continu onderzoek dat sinds 2003 wordt afgenomen, kan deze en andere analyse worden uitgevoerd. Q: Welke variaties of verdiepingen zijn mogelijk? A: De analyse kan voor elke sector in Nederland worden uitgevoerd. Verdere verdieping naar kenmerken als functie, opleidingsniveau of leeftijd zijn mogelijk. Ook correlaties tussen beroepsgroepen behoren tot de mogelijkheid.
 13. 13. IV. Huidige en gewenste sector van werk Waar zitten mogelijkheden tot intersectorale mobiliteit? Voorkeur van werkenden voor een andere sector. Huidige sector Gewenste sector Farmacie Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Financiële sector Gezondheidszorg Handel/ retail/winkel 0% Farmacie 1% 1% … 2% 0% … 1% … Fast Moving Consumer Goods (FMCG) 3% Financiële sector/bank- en verzekeringswezen 4% 6% 15% 4% 6% 2% 15% 3% 2% … .. .. .. .. .. Gezondheidszorg Handel/retail/ winkel …… …
 14. 14. Q&A Persoonlijke inzage in arbeidsmarktwaarde en kansvergroters Q: Welke analyse wordt gemaakt? A: Op individueel niveau wordt gekeken naar de huidige arbeidsmarktscore en verwachte werkloosheidsduur bij een werk-naar-werk traject. Tevens worden kansrijke, alternatieve beroepen in beeld gebracht en worden aanbevelingen gedaan om de bemiddelbaarheid van de persoon te verbeteren. In de volksmond wordt dit ook wel een persoonlijke ‘APK-keuring’ of arbeidsmarkt ‘WOZwaarde’ genoemd. Q: Wat heb ik er aan? A: De rapportage helpt zowel werkgever als werknemer in bewustwording (waar sta ik op de arbeidsmarkt? Wat als ik niets doe om mijn positie te veranderen?) alsmede het opstellen van een concreet actieplan: waar zitten mogelijkheden tot verbetering van het CV door toevoeging van relevante informatie alsmede het volgen van aanvullende cursussen of bijscholing. Q: Hoe wordt het inzichtelijk gemaakt? A: Op basis van relevante individuele kenmerken als functie, opleidingsniveau en leeftijd wordt, met een door Intelligence Group ontwikkeld rekenmodel, in kaart gebracht hoe iemand nu scoort op de arbeidsmarkt in termen van bemiddelbaarheid en zoekduur. Zie ook www.arbeidsmarktwaardeonline.nl. Op basis van het persoonlijk profiel/CV wordt gekeken naar aanpalende functies waar nu en in de toekomst vraag naar is.
 15. 15. V. Persoonlijke inzage in arbeidsmarktwaarde en kansvergroters Hoe kan een individu zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt vergroten? Gepersonificeerd rapport op basis van diepte-analyse CV en persoonlijke kenmerken met inzicht in huidige arbeidsmarktscore, kansrijke relevante beroepen en mogelijkheden voor verbetering score.
 16. 16. V. Persoonlijke inzage in arbeidsmarktwaarde en kansvergroters Hoe kan een individu zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt vergroten?
 17. 17. Q&A Inzicht (in)transparantie arbeidsmarkt Q: Welke analyse wordt gemaakt? A: Verschillende analyses zijn mogelijk, in het voorbeeld wordt stilgestaan bij de mismatch tussen ‘gebruik zoekkanalen Wajongers’ en de effectiviteit van dit gebruik. Op basis van het AGO kunnen verschillende kwalitatieve analyses worden gemaakt om inzicht te verschaffen in effectiviteit van arbeidsmarktgedrag voor specifieke doelgroepen. Q: Wat heb ik er aan? A: Op basis van de analyses kunnen groepen worden geholpen hun zoekgedrag te verbeteren. Werklozen of met ontslag bedreigde werknemers kunnen worden getraind in het effectiever en efficiënter gebruik maken van het enorme aanbod aan zoekkanalen. Het gaat hier overigens niet alleen om het gebruik van de juiste titels, maar ook de manier hoe deze worden gebruikt. Q: Hoe wordt het inzichtelijk gemaakt? A: Op basis van onderzoek van Intelligence Group kan voor vrijwel iedere relevante beroepsgroep inzichtelijk worden gemaakt hoe zij zich oriënteren, welke kanalen zij gebruiken, welke titels (websites, vakbladen, kranten etc.) en in welke mate dit aansluit bij het aanbod van werkgevers. Daarnaast wordt op basis van deskresearch, data van www.hoevindikeenbaan.com en maatwerkonderzoek informatie toegevoegd ter verrijking van de analyses.
 18. 18. VI Inzicht (in)transparantie arbeidsmarkt Hoe kunnen (kwetsbare) hun zoekgedrag aanscherpen? (in)effectief zoekgedrag per doelgroep, bijvoorbeeld Wajongers
 19. 19. Q?

×