Your SlideShare is downloading. ×
2010 p ontwikkelen psychologie college nr_4_motivatie_deeltijd.ppt_ongeillustreerd[1]
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

2010 p ontwikkelen psychologie college nr_4_motivatie_deeltijd.ppt_ongeillustreerd[1]

3,948
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,948
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Psychologie college nr 4 Hoofdstuk 4: motiveren en beslissen
 • 2. Opzet college
  Motivatie; wat is het? Definitie, herkomst
  Gedrag en motivaties
  Emoties en motivatie
  Meetbaarheid motivatie
  Mensbeelden en motivatie
  Theorieen over motivatie: overzicht
  Behoeftetheorieen: A. Maslow, B.Herzberg, C. Mc Clelland
  Leertheorie: behaviorisme
  Cognitieve theorieen: A. Goalsetting B. Cognitieve Dissonantie – reductie. C. Verwachtings-theorie.D.Equity
  Taakkenmerken model en motivatie
  Overtuigen en beinvloeden
  Groepen: A. Structuur,B. Cultuur, C. Groepsdenken
  Leidinggeven in het kort
 • 3. Kennismaking met motivatie
  Waarom doen mensen wat ze doen?
  Waarom soms energie en soms futloos?
  Waarom taken soms blijven liggen
  Wat drijft mij eigenlijk?
 • 4. 1. Wat is motivatie?
  Van Dale: 1. enthousiast maken , stimuleren, prikkelen ,2. Van argumenten voorzien.
  Motivatie, betrokkenheid, inzet , “hart voor de zaak
  Motivatie is een verzamelbegrip voor drijvende krachten / beweegredenen achter het menselijk handelen/ geheel van factoren, waardoor gedrag wordt bepaald.
  Motivatietheorieen proberen dat verschijnsel te verklaren en / of gedrag te beinvloeden.
 • 5. begrip motivatie en herkomst
  Movere: bewogen worden, zich bewegen, bewegen
  Motus (moveo); bewogen: beweging; gemoedsbeweging, werkzaamheid, drang, aandrift, beweeggronden, woeling, onlusten
  Motief: beweeggrond, beweegreden
  Motiveren: van argumenten voorzien, gronden aanvoeren voor, met redenen omkleden, stimuleren, prikkelen
  Motivatie: het bepaald zijn van gedrag door motieven, geheel van factoren (ook aandriften) waardoor het gedrag gericht wordt
 • 6. Definitie boek:
  “ de wens een bepaalde stand van zaken te bewerkstelligen of te vermijden”
  Aspecten:
  Wat is drijvende kracht achter het gedrag?
  Op welk doel is gedrag gericht?
 • 7. 2. Gedrag en motieven
  Gedrag kan worden bepaald door verschillende motieven ( vaak ook meerdere tegelijk) en gericht zijn op meerdere doelen.
  Vragen:
  - vanuit welke motief( of : motieven) volg je deze HBO opleiding?
  - Welk(e) doel(en) wil je hiermee bereiken?
 • 8. Motivatie in praktijk
  Hoe kunnen anderen jou motiveren?
  Hoe motiveer je anderen?
 • 9. Belang Motivatie voor werkveld
  Arbeid en organisatie: wat zijn motieven om samen te werken, te presteren, leiding te nemen?
  Hulpverlening: hoe kiezen mensen hun doelen, hoe houden zij vol, waarom haken ze af?
  Politiek: wat drijft mensen tot goed en kwaad, waarom werken mensen samen, hoe mensen tot gewenst gedrag ‘dwingen’?
 • 10. Wat is motivatie voor jou?
  Wat motiveert jou het meeste?
  m.a.w. wat vind je het leukst om te doen en waarom?
  Schrijf dat op
 • 11. Wat is motivatie?
  Definitie: de wens een bepaalde stand van zaken te bewerkstelligen of te vermijden
  Motivatie valt te verklaren vanuit gedrag
  Verschillende motieven kunnen leiden tot hetzelfde gedrag
  Emotie vormt de energiebron van motivatie
 • 12. 3.Emotie en motivatie
  Emoties kunnen krachtige drijfveren zijn bij de keuze waarom je dingen wel of niet doet.
  Emoties zijn eigenlijk het resultaat van de waarnemingen die we doen.
  Het zijn psychische en lichamelijke reacties die ontstaan door interne of externe prikkels die je als schadelijk of gunstig voor je belangen ervaart.
 • 13. 4.Is motivatie te meten?
  Verschillen in mensen
  Verschillen in situaties
  NB.Let bij waarneming ook op observator-bias:
  Selectieve perceptie
  Beland van cognitieve schema’s, associaties
  Wat ging vooraf, plaats, tijd, situatie
  Objectiviteit- subjectiviteit
  ( zie vorige colleges)
 • 14. Meten van fysiologische reacties
  Electro – encefalogram (EEG )
  Galvanic skin response ( GSR)
  Hartslag, bloeddruk en doorstroming
  Huidtemperatuur
  Transpiratie
  Hormonen ( adrenaline)
  Mate van emotionele activiteit ( opwinding of arousal ) kan worden gemeten
 • 15. 5. Mensbeelden en motivatie
  Naturalistisch/mechanisch mensbeeld:
  - Instincten en driften (Freud, psychoanalyse)
  Streven naar genot ( Hedonisme)
  Streven naar evenwicht ( Homeostase)
  Mens als “ behoeftig wezen”: diverse variaties: van statisch, aangeboren, onveranderbaar tot leerbaar ( behaviorisme) en autonome keuze ( Humanistische Stroming :zie hierna)
 • 16. Mensbeelden , vervolg 1
  Homo economicus: rationele afweging, bijdragen/opbrengsten; uitruil relatie ( voor wat hoort wat) : meer extrinsiek
  Homo socialis: nadruk op solidariteit, gehoefte aan sociale erkenning, mensen maken deel uit van groep( samenleving) ; er zijn ook andere dan economische waarden; belang kwaliteit van de arbeid: meer intrinsiek
 • 17. Mensbeelden, vervolg 2
  Mc Gregor: ( management theorie)
  (negatief) theorie X:
  Mensen hebben een hekel aan werk,zullen zich zoveel mogelijk aan verantwoordelijkheid ontrekken, zoeken vooral zekerheid en zijn slechts door dwang, controle en sancties ( straf en beloning) te bewegen;
  (positief) theorie Y:
  mensen willen wel degelijk uit zichzelf zich inzetten; hebben behoefte aan zinvol werk, verantwoordelijkheid en (zelf)respect; creativiteit is niet voorbehouden aan het management. ( vgl in dit verband de werking van deze denkbeelden als “self fulfilling prophesy !)
 • 18. Humanistische stroming
  ( Maslow, Herzberg, Rogers e.a.)
  Mens is van nature goed
  Optimische visie op de mens
  Mensen kunnen zelf keuzen maken, doelgericht handelen.
  “ Vrije wil”, slechts beperkt gedetermineerd
  Mensen zijn verantwoordelijk
  Mensen streven naar zelfverwerkelijking
  Zelfontplooiingis bereikbaar( vgl. Jung : Individuatie; “wordt wie je bent” )
 • 19. 6. Theorieen over motivatie: overzicht
  1. Behoeftentheorie: A. Maslow, B.Herzberg, C. Mc. Clelland
  2. Leertheorie: Behaviorisme, conditionering
  3. Cognitieve theorieen:
  Goalsetting
  Zelfbeelden
  Cognitieve dissonantie/reductie
  Verwachtingsheorie
  Equity/ sociale vergelijking
  Motivatie vanuit taakkenmerken
 • 20. Maslow’s hypotheses
  Menselijke behoeftes zijn geordend naar vijf niveau’s (ordeningshypothese).
  De ontwikkeling van deze niveau’s vindt stapsgewijs plaats van het laagste niveau naar het hoogste niveau : eerst lagere niveau bevredigen dan door naar hogere niveau (de verzadiging activeringshypothese).
 • 21. Piramide van Maslow
 • 22. Zelfverwerkelijking
  Sterke identificatie met de mensheid als geheel.
  Een sterke mate van integratie van denken, willen, voelen.
  Een grotere acceptatie van zichzelf en anderen, een grotere spontaniteit, autonomie en creativiteit.
 • 23. Kritiek op Maslow
  Het gaat met name over observeerbare kenmerken van goed functioneren, niet over de essentiele processen ervan
  Voorbeeld is een onderzoek naar de belevingswereld
  van Amerikaanse gevangenen waaruit naar voren kwam
  dat gevangenen op ‘death row’ bovengemiddeld meer gedichten en andere poëzie schreven, dan andere gevangenen.
  Dit terwijl van een veilige situatie – één van Maslow’s stadia op weg naar zelfverwezenlijking- geen sprake was
  Ordeningshypothese is bruikbaar als inventarisatie van menselijke behoeften ( hierarchie is echter niet houdbaar, o.a. wegens culturele bepaaldheid)
  verzadiging activeringshypothese is niet houdbaar
 • 24. 7. b. H E R Z B E R G
  Herzberg onderscheidt twee groepen van factoren die een geheel verschillende rol spelen bij motivatie en werktevredenheid:
  Satisfiers(kans op promotie, mogelijkheden voor persoonlijke groei,waardering, verantwoordelijkheid)
  Dissatisfiers (beloning, bedrijfsbeleid, fysieke arbeidsomstandigheden, zekerheid van een vaste baan)
 • 25. Satisfiers
  Voor motivatie zijn de intrinsieke kenmerken van het werk bepalend.
  Een prestatie kunnen leveren.
  Erkend worden.
  Creatief kunnen zijn in het werk.
  Het dragen van verantwoordelijkheid.
  Promotiekansen.
  Kortom de mogelijkheid tot zelfrespect en zelfontplooing
 • 26. Satisfiers
  Indien ruim aanwezig, leiden ze tot een hoge intrinsieke motivatie.
  Zijn ze afwezig, leidt dit tot een lage motivatie, maar niet tot ontevredenheid.
 • 27. Dissatisfiers
  Voor ontevredenheid zijn de extrinsieke kenmerken van de werkomgeving bepalend:
  het gevoerde beleid.
  De manier van leidinggeven.
  De sociale verhoudingen.
  De arbeidsomstandigheden en de beloning.
 • 28. Dissatisfiers
  Deze hygienefactoren kunnen wel de oorzaak vormen van ontevredenheid, maar zijn niet van invloed op de motivatie.
  Betere werkomstandigheden of een hogere beloning kunnen wel ontevredenheid verminderen, maar er niet voor zorgen dat de medewerkers hun werk boeiender gaan vinden.
 • 29. Herzberg
 • 30. Intrinsiek versus Extrinsiek
  Intrinsieke motivatie : spelen om het spel , niet om de knikkers; omwille inhoud van de taak : taak, handeling is op zichzelf de moeite waard, in zichzelf bevredigend, niet vanwege externe opbrengsten.
  Extrinsieke motivatie: gedrag, handeling is instrumenteel tot opbrengst; iets doen met het oog op de beloning, verdiensten.
  Onderscheid ziet eigenlijk meer op beleving van de actor.( wellicht zelfs karaktertrek)
 • 31. Een “gewetensvraag”:
  Ben je extrinsiek of intrinsiek gemotiveerd om dit college te volgen?
  Licht toe.
 • 32. 7.c.McClelland
  Prestatiemotivatie via egobehoeften en behoefte aan zelfrealisatie
  Concreet – drie behoeften:
  Prestatie
  Affiliatie (verbondenheid met anderen)
  Macht
 • 33. PrestatiebehoefteNach = need for achievement
  Prestatiemotivatie = de motivatie om iets te verwezenlijken en dit goed te doen
  Prestatie is het resultaat van een emotioneel conflict tussen het streven naar succes en het vermijden van mislukking (faalangst)!
  Taak met gemiddelde moeilijkheidsgraad
  (diagnosticiteit van taken: informatief over competenties)
 • 34. Balans
  Balans tussen prestatiedrang en faalangst bepaalt richting en intensiteit van prestatie
  Prestatiedrang: steeds zoeken naar nieuwe uitdagingen om trots te ervaren
  Faalangst: nieuwe taken worden vermeden; alleen doen wat zeker succes oplevert
  Vraag: Hoe zit dat bij ieder van jullie?
 • 35. samenvattend:Prestatiedrang
  Sterke prestatiedrang ( Nach) : behoefte om te presteren is groter dan de behoefte om falen te vermijden
 • 36. Prestatiemotivatie geleerd
  Prestatiemotivatie wordt geleerd:
  Door stimulatie thuis; ouders geven het voorbeeld, bekrachtigen gewenst gedrag)
  De opvoedingsstijl; bijv. positieve houding of apathie jegens kind
  Het geloof van de ouders – bijv. wiskunde bij meisjes ( self fulfilling prophesy effect)
 • 37. b) AffiliatiebehoefteNaff=need for affiliation
  Stabiele eigenschap, verschilt per individu
  Onderzoek naar affiliatiebehoefte:
  Sociaal netwerk: indicator van behoefte aan verbondenheid met anderen
  Motief verbondenheid: angst voor afwijzing en alleen zijn
 • 38. c)Behoefte aan macht
  Npow = need for power
  Vooral behoefte van jonge mannen, sport, risico, invloed
  Macht & gedrag:
  Belangstelling voor lectuur over macht en seksualiteit
  Verzamelen prestigieuze bezittingen
  Deelname wedstrijdsporten
  Lidmaatschap organisaties
 • 39. 8.Leertheorie: Motieven zijn aangeleerd
  Actueel gedrag gevolg van het verleden
  Positieve leerervaring stimuleert (negatieve ervaring kan verlammen)
  Ook behoeften en doelen kunnen zijn aangeleerd
 • 40. Behaviorisme
  Watson: grondlegger behaviorisme
  Klassiek conditioneren & leren
  Voorbeeld:
  reclame: aangename prikkel koppelen aan product
  Therapie: afleren van ongewenst gedrag
  Zonder bekrachtiging wordt niet geleerd; kracht van herhaling
 • 41. conditioneren
  Conditioneren is het koppelen van bestaand gedrag (i.c. een reflex) aan een nieuwe stimulus
  Voedsel (OS) ---------------- Kwijlen (OR)
  Voedsel & Bel (GS) -------- Kwijlen (OR/GR)
  Belgerinkel (GS) ------------ Kwijlen (GR)
 • 42.
 • 43. Bekrachtiging
  Koppeling tussen stimulus (bel) en respons (kwijlen) door bekrachtiging
  Bekrachtiging: beloning of straf in relatie tot stimulus
  Behavioristisch leren: signaalleren (leren op basis van S en R)
  Extinctie en stimulusgeneralisatie
 • 44. Klassiek conditioneren
  Operant conditioneren
  Startsituatie
  Focus op prikkel (stimulus);
  bijv. voedsel & bel
  W
  illekeurige gedragingen met effect
  Tegelijk met of vlak
  na prikkel;
  bijv. bel bij ontvangst eten
  Bekrachtiging
  Door beloning
  Type leren
  Actief leren (associatie)
  Signaalleren
  Toepasbaar op
  Bijv. fobieën
  Zindelijkheidstraining, criminaliteitbestrijding
  Klassiek versus operant conditioneren
 • 45. Cognities
  “datgene wat je denkt”
  veronderstellingen, verwachtingen,
  Bewustzijnsinhouden of mentale voorstellingen
  Al dan niet veronderstelde feiten
  Vermoedens
  Meningen
  Doelstellingen
  Normen
  Regels
  Ervaringen
  Toekomstverwachtingen
  Herinneringen
  Emotionele voorstellingen (hoop, vrees)
 • 46. 9.A. Goalsetting
  Path – Goal ( weg/ doel ) theorie: Locke& Latham
  Moeilijke , maar haalbare doelen motiveren
  Succeservaring bij behalen doelen
  Hoe moeilijker het doel, hoe groter de tevredenheid bij bereiken daarvan
  Verondersteld wordt: kennis ( juiste verwachting) omtrent vaardigheden en goede feedback over resultaat
 • 47. Het formuleren van doelen
  Drie voorwaarden:
  Duidelijk en concreet
  Moeilijk maar haalbaar (uitdagend en motiverend)
  Doelen moeten mensen aanspreken (commitment)
 • 48. Factoren die invloed hebben op het verband tussen doelen en prestatie
  Perceptie van capaciteiten (zelfvertrouwen)
  Aanvaarding van het doel (100%  inzet)
  Feedback
  Complexiteit van de taak
 • 49. B.Cognitieve schema’s:Zelf-schemata
  Ieder mens heeft potentiële zelfbeelden die verband houden met gesteld doel
  Potentiële (gewenste en ongewenste*) zelfbeelden geven doel betekenis; je zelf (liever niet) zien als ... held (en niet als slungel)
  * Ook ongewenst beeld geeft sturing (iets NIET willen zijn)
 • 50. Soorten zelf
  Feitelijk zelf ( “ actual self”)
  Ideale zelf (“ideal self”)
  Opgelegde zelf (“ ought self”)
  Potentiele zelf : gewenst / ongewenst
 • 51. Feitelijk en ideaal zelf
  Bron van onbehagen: discrepantie tussen het gewenste en het feitelijke zelf
  Hoe omgaan met kloof tussen wens en realiteit?
  Strategieën tot zelfbehoud - straks
 • 52. Bewustzijn
  Bewustzijn van feitelijk en ideale zelf:
  Ideaal en feitelijkheid vallen samen = positief affect ( vgl.“homeostase”, evenwicht)
  Ideaal wordt niet bereikt = ervaren discrepantie, teleurstelling
  Doel is nu: teleurstelling wegwerken
  Hoe: bewustzijn verlagen , gedrag wijzigen of cognitieve strategieen toepassen
 • 53. Think!
  Motivatie is het grootst wanneer het verlangen om het ideale zelf te bereiken ongeveer even sterk is als de angst om een ongewenst zelf te realiseren
  Voorbeeld:
  Werk zoeken om werkloos bestaan te vermijden
  Studeren om niet kansloos te zijn
  Relatie aangaan uit vrees voor alleen zijn
 • 54. Zelfschema’s
  Self efficacy ( perceived competence)
  ( self- fulfilling prophesy effect)
  Locus of control ( interne of externe attributie m.b.t. mogelijkheid om zelf controle uit te oefenen)
 • 55. C. Cognitieve Dissonantie als motivator
  Gedrag wordt bepaald door cognitieve schema’s
  Cognitieve dissonantie: cognities die niet bij elkaar passen. evenwicht ( “consonantie”) wordt verbroken
  Dissonantie leidt tot gevoel van onrust/ spanning ( arousal) , motiveert individu tot actie ter reductie spanning , herstel balans
  Hoe groter dissonantie, hoe groter drang tot reductie
 • 56. stategie opheffing Cognitieve dissonantie
  Waarneming strookt niet met schema .
  In het algemeen zal de waarnemer zijn/haar schema in tact willen houden
  dus: ontkenning, vervormingen,negeren contraire stimuli, schema- conforme herinterpretatie ( “uitzondering , die de regel bevestigt! “), selectieve waarneming, manipuleren relevantie waarneming
  Evt. Aanpassing cognitie
 • 57. Soorten cognities
  Centrale cognities : waarden, normen, diepe overtuigingen ( incl. zelfbeeld) ( algemeen, niet situatie-specifiek) moeilijk te veranderen
  Perifere cognities. ( minder belangrijk en daardoor ook sneller te veranderen)
  De centrale beinvloeden attitude ( houding) en daarmee ook gedrag.
 • 58. Verandering cognities
  O.a. door genomen besluit ( aankoop huis, studie – of schoolkeuze) achteraf rechtvaardiging, selectieve perceptie, met name negeren van negatieve info
  Na gedwongen medewerking: achteraf achter de acties gaan staan
 • 59. D. Verwachtingstheorie
  Expectancy Valence theory ( Vroom )
  Rationele overwegingen/ verwachtingen t.a.v.:
  bereiken doel; kan men de inspanning verrichten?
  Levert inspanning gewenste uitkomst / beloning op? ( = instrumentaliteit)
  Is de uitkomst waardevol? ( = valentie)
 • 60. De theorie stelt dat motivatie het product is van:
  Expectancy (de succesverwachting )
  Instrumentaliteit en
  Valentie :
  formule: M= E x I x V
  Keuze is dus resultaat van cognitief calculatief beoordelingsproces
 • 61. Voorwaarden:
  mensen beschikken over de juiste vaardigheden om taak uit te voeren ,
  juiste perceptie ( waarneming, kennis ) van de hiermee verbonden uitkomsten
  en de waardering hiervan ,
  dus ook duidelijkheid over de beloning
  ( zie ook Kluytmans)
 • 62. E. Equity theory ( Adams)
  Equity = billijkheid
  ook wel: Sociale vergelijkingstheorie
  Mensen vergelijken zichzelf met anderen op punt van:
  inspanningen en uitkomsten ( beloningen)
  En passen dan hetzij hun inspanningen aan, hetzij hun cognities omtrent zichzelf of de vergelijkings- ander . ( zie ook Kluytmans)
 • 63. 10. Taakkenmerken modelMotiverende kwaliteit van het werk ( taken)
  Job Characteristics Model (Hackman & Oldham)
  Beoordeling /analyse aspecten v/d functie:
  Variatie taken /vereiste vaardigheden
  Taakidentiteit: afgeronde taken, herkenbare bijdragen ; (arbeidsverdeling)
  Belang van de taak ( invloed op geheel)
  Autonomie bij uitvoering ( beslisruimte)
  Feedback: duidelijke info over resultaat
 • 64. Aspecten 1 t/m 3 beinvloeden ervaren zinvolheid van de functie.
  Aspect 4 : verantwoordelijkheidsgevoel
  Aspect 5: inschatten eigen prestaties
  MPS = Motivatie Potentieel Score:
  Indien hoog op 1 t/m/3: hoge intrinsiekemotivatie ( vgl. Maslow en Herzberg)
  Modererende variabele: behoefte aan persoonlijke groei van de betrokkene.
 • 65. 11. Overtuigen en beinvloeden
  Gedragsverandering door verandering attitude/motivering
  Wanneer effectief? Let op:
  Zender: geloofwaardigheid , deskundigheid, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, bedoelingen
  Ontvanger: mate beinvloedbaarheid, intelligentie, “goedgelovigheid”, zelfrespect
  Bericht: aard ( positief, angstaanjagend, complex); toepasbaarheid , effect, concreet gedrag oproepend
  (vgl Aristoteles: ethos, pathos en logos)
 • 66. 12. Samenwerken in groepen
  Voor taken die diverse vaardigheden vergen is het werk in ( kleine ) groepen vaak nodig.
  Taakgerichte groepen
  Diverse effecten treden dan op, zowel m.b.t. structuur alsook cultuur.
  “ wij vormen een groep, die ons vormt”
 • 67. 12.A. groepsstructuur
  Werk en taakverdeling
  Horizontaal en Verticaal ( overzicht , coordinatie, afstemming)
  Differentiatie en specialisatie
  Bij grotere groepen: meer behoefte aan structuur: hierarchische niveau’s (strategische top, management(lagen), staforganisatie etc.)
  Machtsrelaties
  Invloed ( uitgeoefende macht)
 • 68. 12.B. Groepscultuur
  “Geheel van waarden, gedragsregels, gemeenschapelijke symbolen en rituelen , omgangsvormen “
  Groepsnormen: verwachting conformiteit,
  Sancties op afwijkend gedrag
  “ ingroup versus outgroup” denkbeelden
  Soms ongewenste effecten groepsdwang
 • 69. 12.C. groepsdenken
  “ Groupthink” ( Janis e.a.)
  Gevaar van groepsdenken: conformiteit
  Ondergraving realiteitszin, selectieve perceptie
  Zelfcensuur
  Geen anderssoortige opvattingen geduld
  Geen tegenspraak, diversiteit
  Geslotenheid, afscherming omgeving
  Geen relativering eigen opvattingen
  “Wishful thinking
 • 70. 13. Leiderschap aan groepen
  Stijlen en effectiviteit: taakgericht en sociaal c.q. mensgericht
  Welke factoren bepalen effectiviteit?
  Leiderschap en motivatie
  Situationeel leiderschap
  Zie uitgebreider : Kluytmans
 • 71. Mensgericht leiderschap
  Mijn directe chef zorgt ervoor dat je je op je gemak voelt als je met hem praat
  Ik heb vertrouwen in de wijze waarop mijn directe chef mij beoordeelt
  Mijn directe chef is vriendelijk en staat open voor zijn personeel
  Als er hier moeilijkheden zijn kan ik altijd op iemands steun rekenen
 • 72. Taakgericht leiderschap
  Mijn directe chef let erop dat ieder zijn uiterste best doet
  Mijn directe chef laat mij altijd precies weten hoe hij het werk gedaan wil hebben
  Mijn directe chef wil op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken in mijn werk
 • 73. Blake en Mouton: leiderschapsmatrix
  Onderscheid tussen 2 stijldimensies:
  Taakgericht versus mensgericht
  Directief versus participatief
 • 74. Opbrengst combinaties: 5 stijlen
  Laissez –faire
  te veel mensgericht (aardige baas)
  te veel taakgericht (keiharde baas)
  beide optimaal (dynamisch)
  evenwicht tussen 2 en 3
  .
 • 75. Hersey en Blanchard:
  Twee dimensies leiderschap:
  A)Taakgerichtversus B) Relatiegericht
  Dit levert 4 gedrags-stijlen op:
  1) Telling ( instructie) ( S1): T
  2) Selling / consulting( overtuigen)( S2):T&R
  3) Participeren /Overleggen ( S3): R &T
  4) Delegeren ( S4) : zwak T&R
 • 76.
 • 77. Stijleffectiviteit:
  Effectiviteit leider( stijl) hangt af van kenmerken ondergeschikten :
  taakvolwassenheid / beschikbaarheid ( capaciteit en bereidheid)
  Dit levert 4 opties op:
  1) capabel en bereid; 2) capabel niet bereid; 3) incapabel en bereid; 4) incapabel en niet bereid.
  Hieraan moet de stijl worden aangepast