Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku

on

 • 3,712 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,712
Views on SlideShare
3,712
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
48
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku Document Transcript

 • ReportZemě internetováJak internet mění českou ekonomiku
 • The Boston Consulting Group (BCG) je vedoucí mezinárod-ní poradenská firma. Spolupracujeme s vrcholovým ma-nagementem firem ve všech odvětvích a regionech naidentifikaci příležitostí, jak zvýšit jejich hodnotu, jak řešitjejich nejdůležitější problémy, a na transformaci podniků.Náš individuální přístup je založen na znalosti dynamikyspolečností a trhů a spoluprací na všech úrovních organi-zace klienta. Díky tomu získávají naši klienti trvaleudržitelnou konkurenční výhodu, budují efektivnější orga-nizace, a dosahují trvalé výsledky. Společnost BCG, kterábyla založena v roce 1963, je soukromou společností se 71kancelářemi ve 41 zemích. Pro více informací navštivtewww.bcg.com.
 • Země internetováJak internet mění českou ekonomiku Ladislav Červenka Martin Kálovec Ondřej Šabata Březen 2011 zadáno společností bcg.com
 • © The Boston Consulting Group, Inc. 2011. Všechna práva vyhrazena.Pro všeobecné informace prosím kontaktujte BCG na:E-mail: zeme.internetova@bcg.comFax: +420 227 060 222Poštovní adresa: The Boston Consulting Group, s.r.o. Budova Forum, Václavské náměstí 19 110 00 Praha 1 Česká republikaPro povolení k opětovnému vytištění prosím kontaktujte BCG na:E-mail: bcg-info@bcg.comFax: +1 617 850 3901, k rukám BCG/PermissionsPoštovní adresa: BCG/Permissions The Boston Consulting Group, Inc. One Beacon Street Boston, MA 02108 USA
 • ObsahÚvod 5Shrnutí 6Česká internetová ekonomika ve zkratce 8Aktivní lokální uživatelé internetu 8Připojení k internetu 8Nakupování na internetu 9Zvyšování produktivity 9Vliv internetu: Podíl na HDP a širší dopady na ekonomiku 10Podíl internetu na HDP 11Více než podíl na HDP: Ekonomický dopad na spotřebitele a podniky 13Více než podíl na HDP: Vyšší produktivita 14Více než podíl na HDP: Širší společenský přínos... a také pár obav 15Transformovaná odvětví 16Jak se zavedené společnosti přizpůsobují 16Reorganizace odvětví 17Velké nadšení malých podniků 21Index e-intenzity 26V zemích OECD 26Jinde ve světě 28Český internet: Vysoký potenciál pro růst 29Dodatek: Metodika 32Poznámka pro čtenáře 35Země internetová 3
 • 4 The Boston Consulting Group
 • ÚvodS polečnost Google pověřila firmu The Boston Informace o autorech Consulting Group (BCG) vypracováním této Martin Kálovec pracuje na pozici Partner & Managing nezávislé studie s cílem porozumět povaze a Director v pražské kanceláři BCG. Můžete jej kontaktovat velikosti ekonomické aktivity na internetu v na e-mailové adrese kalovec.martin@bcg.com. Ladislav České republice. Výsledky byly projednány s Červenka a Ondřej Šabata pracují na pozici Associate avýkonnými pracovníky společnosti Google, ovšem za můžete je kontaktovat na e-mailových adresách: cerven-analýzu a závěry je zodpovědná společnost BCG. ka.ladislav@bcg.com a sabata.ondrej@bcg.com.Firmy Google a BCG společně předkládají tyto poznatkys cílem podpořit lepší porozumění tomu, jak internetpomáhá české ekonomice.Země internetová 5
 • ShrnutíF irmy v České republice ve velké míře již internet Internet je pro českou ekonomiku významnější, než přijaly a čeští spotřebitelé patří na internetu naznačuje jeho podíl na HDP, neboť některé důležité k těm aktivnějším v Evropě. Nicméně, dopad in- ekonomické aktivity spotřebitelů a firem nejsou v ternetu na českou ekonomiku nebyl doposud odhadu HDP přímo zohledněny. dobře vyčíslen. Cílem této studie je tento dopadpopsat a kvantifikovat. ◊ Spotřebitelé mají prospěch z internetu tím, že si v ka- menných obchodech zakoupí produkty, které si vy-V roce 2009 internet přispěl českému hospodářství hledali online (činnost, která představuje zhruba 69odhadem 130 miliardami Kč, což představuje 3,6 pro- miliard Kč ročně), a tím, že online nákupem ušetří (asicent HDP. 6 miliard Kč ročně).◊ Toto procento HDP je podstatně vyšší, než je tomu ◊ K ekonomickým činnostem, které nejsou přímo zahr- v případě některých jiných zemí střední a východní Ev- nuty do výpočtů HDP, patří online nákupy mezi firma- ropy, jako jsou Polsko a Rusko a také vyšší než u mi (business-to-business, asi 640 miliard Kč ročně),1 on- některých jihoevropských zemí, jako jsou Itálie a line reklama (asi 3 až 5 miliard Kč ročně), a zvýšení Španělsko. Nicméně stále je tento podíl nižší než u ve- produktivity firem. doucích evropských internetových ekonomik jako je Velké Británie nebo severské země. Internet mění mnohá významná odvětví v České re- publice a vytváří atraktivní alternativu k drahým◊ Soukromá spotřeba odpovídá za více než 40 procent nákupům a malému výběru, který je k dispozici v ka- internetové ekonomiky a je „poháněna“ především menných obchodech. online prodeji konečným spotřebitelům (business-to- consumer). Čeští uživatelé internetu utrácejí dvakrát ◊ Obchody, které působí pouze na internetu, úspěšně tolik za online nákupy, než za přístup k internetu a konkurují světu kamenných obchodů tím, že jsou scho- nákup zařízení, která jim umožňují být online. pny nabídnout nižší ceny cenově citlivým českým spotřebitelům.◊ Česká republika je sídlem významných firem, které montují a vyvážejí informační a komunikační technol- ◊ Internet rovněž změnil odvětví cestovního ruchu ogie (ICT). Čistý export počítačů a ostatního hardware díky zpřístupnění a rychlejší výměně informací. Infor- přispěl české internetové ekonomice odhadovanou mace z internetu pomohly přilákat do České republiky částkou ve výši 28 miliard Kč (22 procent internetové další návštěvníky a jsou velkým přínosem i pro české ekonomiky) cestovatele. 1. Toto číslo se do výpočtu HDP nezahrnuje, neboť konečná cena výrobku již zahrnuje transakce B2B a došlo by tak k dvojímu započtení.6 The Boston Consulting Group
 • Mnoho malých a středních podniků v České republice Očekáváme, že česká internetová ekonomika porosteve velké míře využívá internet s pozitivním dopadem o 12 procent ročně a do roku 2015 dosáhne přibližněna jejich výsledky a produktivitu. 5,7 procent podílu na českém HDP.◊ Většina českých malých a středních podniků (MSP), od ◊ Soukromá internetová spotřeba, která poroste tempem květinářství a řemeslníků až po vývojáře software, je 19 procent ročně, bude nejrychleji rostoucí částí inter- přítomna na internetu a prodává online. netové ekonomiky - především díky nárůstu e-com- merce. Veřejný sektor a soukromé firmy budou také◊ Náš vlastní průzkum ukazuje, že malé a střední pod- hrát svou roli v investicích do infrastruktury – ty ros- niky, které jsou na internetu vysoce aktivní, pokud jde tou tempem 7 procent ročně v případě veřejného sek- o reklamu, e-commerce a e-procurement, mají tenden- toru a 4 procent ročně v případě soukromých firem. ci růst rychleji než jejich méně aktivní konkurenti. ◊ Skutečný růst bude záviset na cílené snaze veřejnéhoInternetová aktivita v České republice je v porovnání sektoru a telekomunikačních společností zvýšit pene-s mnoha středoevropskými a východoevropskými traci českého internetu, přiblížit se úrovním zemí zá-zeměmi silná, ovšem stále zaostává za některými, ze- padní Evropy a podnítit u spotřebitelů a podniků dalšíjména severskými vyspělými zeměmi. internetové aktivity.◊ Na BCG e-Intensity Index, který měří hloubku a dosah ◊ Společně se zvýšenou bezpečností online plateb a internetu v ekonomice a společnosti, zaujímá Česká další dostupností zboží a služeb na internetu, tento republika v online prodeji a angažovanosti firem do- vývoj pravděpodobně posune Českou republiku, v brou pozici, ale pokud jde o účast veřejného sektoru a rámci evropských internetových ekonomik, blíže ke rozšíření širokopásmového připojení k internetu, zaos- špičce. tává.◊ Relativně nízká penetrace širokopásmového připojení u firem a domácností a nízká penetrace mobilního širokopásmového připojení - v důsledku opožděného zavádění mobilní infrastruktury - je omezujícím faktorem dalšího růstu významu internetu v české ekonomiceZemě internetová 7
 • Česká internetová ekonomika ve zkratceI nternet se v České republice stává široce dostup- netu zprávy a téměř jedna třetina využívá internet ným, ale podíl uživatelů internetu na celkovém k levným online telefonním hovorům. počtu obyvatel stále zaostává za evropským průměrem. Nicméně internet již vytvořil silnou Čeští uživatelé internetu jsou zanícenými „spotřebiteli“ základnu online spotřebitelů a společností, jejichž českých webových stránek. Deset z 15 nejnavštěvovanějšíchúspěch se zvyšuje s jejich angažovaností na internetu. I stránek jsou české weby. Češi preferují lokální webovépřes poměrně nízký počet online nakupujících jsou čeští stránky kvůli znalosti jazyka a také proto, že důvěřujíonline spotřebitelé nadprůměrně aktivní. Podíl maloob- lokálně vytvořenému obsahu. Pro srovnání, ve Velké Bri-chodu realizovaného v České republice přes internet je tánii byla ve stejném období pouze jediná z 15nad evropským průměrem. I české firmy využívají inter- nejnavštěvovanějších stránek lokální, v Německu tři.net nadprůměrně a díky tomu se Česká republika dos-tala v oblasti elektronického obchodování na přednímísto ve střední a východní Evropě. Připojení k internetuProtože se jedná o poměrně novou ekonomickou sílu a Díky rychlému růstu v posledních letech je penetrace in-její vliv je velmi komplexní, nikdy předtím nebyla stano- ternetu v České republice přibližně 64 procent, což je navena skutečná velikost české internetové ekonomiky. stejné úrovni jako u většiny sousedních zemí a předNicméně, stanovení hodnoty internetu je stále důležitější některými zeměmi, jako jsou Polsko a Rusko. Nicméně,jak pro rozhodování vlád a veřejného sektoru, tak pro Česká republika stále zaostává za západní Evropou. Zápa-manažery soukromých podniků. V této studii se snažíme doevropský průměr je dnes kolem 70 procent a napříkladnabídnout tuto hodnotu, stejně jako širší souvislosti. Aby- severské země mají vyšší než 80 procentní penetracichom mohli začít, podívejme se nejprve na to, jak firmy internetu.a spotřebitelé internet využívají. Využívání internetu není v celé České republice rovnoměrné. Asi 2,3 miliónů Čechů nikdy nebyloAktivní lokální uživatelé internetu připojeno k internetu. Mnoho těchto lidí žije na venkově s omezeným přístupem k Internetu. PenetraceV České republice roste počet lidí, kteří pravidelně širokopásmového připojení je nižší než rozšíření uživatelůnavštěvují internetové stránky. Na konci roku 2010 bylo v internetu obecně, jen něco málo přes polovinu všechČeské republice více než 6,5 milionu aktivních uživatelů domácností má širokopásmové připojení. Rozšíření mo-internetu.2 Tento počet je dnes oproti roku 2004 díky bilního širokopásmového připojení je obdobně nízké, sneustálému rozšiřování internetu téměř dvojnásobný. pouhými 20-25 procenty populace, která je připojena kPrůměrný český uživatel tráví denně na internetu téměřjednu hodinu. Drtivá většina používá internet k odesílánía přijímání e-mailů (80 procent) a k vyhledávání zboží a 2. Všechna čísla penetrace internetu pocházejí od ITU, EIU, Euro-služeb (70 procent). Přibližně polovina lidí čte na inter- stat a národních statistických úřadů.8 The Boston Consulting Group
 • internetu pomocí mobilního telefonu.3 To je pod evrop- Jednou ze zvláštností nakupování přes internet v Českéským průměrem, který byl v roce 2009 přibližně 30 pro- republice je, že nejčastějším způsobem úhrady je platbacent. Je to zčásti důsledkem pozdějšího zavádění mobilní na dobírku, která je považována za bezpečnější při náku-infrastruktury poskytovateli mobilních telekomunikačních pech online. V roce 2010 byla téměř polovina všech on-služeb. Tento trend se však mění. V roce 2010 line objednávek zaplacena na dobírku a 10 procent vtelekomunikační společnosti investovaly do moderních místě prodeje. Téměř jedna třetina byla uhrazenamobilních technologií v Praze, ale i v různých městech a prostřednictvím bankovních převodů a jen 10 procentregionech po celé zemi. Tyto investice budou v roce 2011 bylo zaplaceno kreditními kartami nebo prostřednictvímpravděpodobně pokračovat. Očekáváme, že lepší mobilní online platebních systémů typu PayPal nebo PaySec.pokrytí, spolu s rostoucí popularitou chytrých telefonů,povede k většímu využívání mobilního internetu v Českérepublice. Zvyšování produktivity Těm, kteří jej přijmou, pomůže internet zvýšit produktiv-Nakupování na internetu itu. Ze studie Evropské komise vyplývá, že přijetí nástrojů a procesů e-commerce nebo e-fakturace významněV roce 2009 si 24 procent dospělých, což jsou téměř 2 mil- zvyšuje produktivitu práce. Průzkum BCG malých aióny lidí v České republice, zakoupilo zboží nebo služby středních podniků tento závěr podporuje. Přibližně polov-přes internet. Toto číslo je poměrně skromné, porovnáme- ina podniků, které aktivněji využívají internetové nástrojeli je s čísly z vyspělých zemí západní Evropy. V severských odpověděla, že internet zvýšil jejich produktivitu. Ze stud-zemích a Velké Británii na internetu nakupuje až 60 pro- ie Světové Banky vyplývá, že penetrace širokopásmovéhocent dospělé populace. Nicméně čeští zákazníci nakupu- připojení k internetu má pozitivní dopad nejen na jed-jící online patří k těm aktivnějším v Evropě. V roce 2009 notlivce a firmy, ale znatelně přispívá i k celkovému eko-celkem na internetu utratili přibližně 37 miliard Kč, což nomickému růstu země.je přibližně 19 000 Kč na osobu. Jinými slovy, kolem 14procent svých celkových maloobchodních nákupů reali-zují přes internet.Pro některé kategorie zboží, jako je spotřební elektronika,mají tradiční kamenné obchody v Čechách omezenývýběr. Užší výběr ve srovnání se západní Evropu je spojens celkovou nižší maloobchodní plochou na obyvatele.Tento užší výběr a méně nákupních ploch je také spojenos vyššími relativními cenami ve srovnání například sNěmeckem a Velkou Británií díky omezené konkurenci.Není pak překvapením, že počítače a spotřební elektron-ika jsou nejpopulárnější kategorie zboží, u kterých Češi 3. „Češi řeší ceny, Slováci moderní mobil“; Lidové Noviny, 15. únoranaplno využívají výhod nakupování na internetu. 2011.Země internetová 9
 • Vliv internetu Podíl na HDP a širší dopady na ekonomiku J e obtížné hodnotit, co znamená internet pro a transakce, které se generují na internetu, ale jsou hospodářství a společnost České republiky. Ale doručovány a baleny fyzicky (například nákup kamery na určité faktory - včetně výpočtů prokazujících, že Alza nebo Kasa). Tyto transakce tvoří 43 procent ´vnitřního soukromá spotřeba již nyní tvoří značný podíl kruhu´ uvedeného v Příloze 1. Zbytek tvoří soukromé in- internetu na HDP - jsou důkazem toho, že inter- vestice, výdaje na internet ve veřejném sektoru a čistý ex-net již hospodářstvím významně prorůstá a bude v nad- port ICT technologií sloužících k připojení na internet.cházejících letech stále významnějším aktérem v celko-vém HDP.4 4. Často je obtížné vypočítat ekonomický dopad univerzální tech- nologie, jako internet, který transformuje obchod a společnost a prostupuje jimi. Parní stroj, elektřina a spalovací motor představovalyEkonomický dopad internetu jsme rozdělili na čtyři hlavní podobné problémy. I když jednou mohlo mít smysl ptát se na ve-části. První část zahrnuje měřitelné transakce, které lze likost „elektrické ekonomiky“, tato otázka je nyní irelevantní.převést na podíl internetu na HDP. Ty zahrnují především Elektřina je plně integrovaná do struktury vyspělých ekonomik. In- ternet zatím není tak všudypřítomný jako elektřina, ale analogiesoukromou spotřebu - například stahování softwarového ilustruje obtíže definování a dimenzování internetové ekonomiky ařešení od AVG nebo Avast, výdaje ze připojení k internetu popisování jejího růstu. Příloha 1. Měřitelný HDP zachycuje pouze část dopadu Internetu na ekonomiku Česká internetová ekonomika zachy- cená v HDP, včetně: ◊ Spotřeba, investice, výdaje veřejného sektoru, čistý export Kruh 1. Dopad na podniky a spotřebitele nezachycený v HDP, včetně: ◊ Business-to-business e-commerce ◊ Online reklama ◊ Výhody pro spotřebitele Kruh 2. Dopad na produktivitu, včetně: ◊ Zvýšená produktivita díky online prodeji a nákup Kruh 3. Širší sociální dopady, včetně : ◊ Obsah generovaný uživateli ◊ Sociální sítě Zdroj: BCG analýza. ◊ Zneužití informací, pirátství10 The Boston Consulting Group
 • Příloha 2. Spotřeba tvoří přes 40% české internetové ekonomiky CZK miliard Spotřeba 56 Investice 30 Výdaje 15 veřejného sektoru čistý export 28 Internetová 130 3.6% ekonomika Podíl 2009 HDP Zdroj: CZSO; CTU; Gartner; Ovum; EIU; Eurostat; Euromonitor; Apek; CCB; BCG analýza. Poznámka: Součet položek nemusí být zcela přesný z důvodu zaokrouhlovaní.Dopad internetu je zřejmý i ve zbytku ekonomiky. Účinky ních sítí, a kontakty se vzdálenými přáteli a rodinoumohou být měřitelné, ale nejsou zahrnuty - nebo jsou prostřednictvím video chatu.zohledněny jen nepřímo - ve výpočtech HDP. Internetnapříklad umožňuje spotřebitelům rychle porovnávatceny, hledat nejlepší nabídky, a uzavírat transakce Podíl internetu na HDPpohodlně z domu nebo z kanceláře. To také umožnilo za-vedení nových typů podnikání díky snížení transakčních V roce 2009 dosáhla internetová ekonomika v České re-nákladů a efektivnější dostupnosti a snadného market- publice hodnoty 130 miliard Kč, tedy zhruba 3,6 procentingu. Účinky „nad rámec HDP“ jsme rozdělili do tří částí HDP (viz Příloha 2.). Toto procento předčilo mnoházobrazených ve třech vnějších kruzích v Příloze 1. tradiční významná odvětví, jako jsou telekomunikace a poštovní služby, bankovnictví, zemědělství a pohostinství,Kruh 1 zobrazuje hospodářský dopad internetu ze tří a je jen o něco málo nižší, než je tomu v případě školství azdrojů: business-to-business e-commerce; online reklama zdravotnictví (viz Příloha 3.). Takové srovnání je pouzea výhody pro spotřebitele. orientační vzhledem k metodické složitosti. Přesto nabízí určitou představu o ekonomické hodnotě internetu v ČeskéKruh 2 zobrazuje vliv internetu na produktivitu v odvětví republice (viz kapitola „Tři metody výpočtu HDP.”)výroby a služeb. Internet například umožnil KvětinářstvíWinkler, jehož profil prezentujeme dále v této studii, Téměř 43 procent internetové ekonomiky země tvořílevnější zprostředkování zakázek, dohled obchodu na soukromá spotřeba, která se skládá ze dvou hlavníchdálku a telefonní hovory po internetu. částí: spotřebitelské e-commerce (tzn. online nákupy zboží a služeb) dosahující hodnoty přibližně 37 miliardKruh 3 zobrazuje širší sociální dopady internetu, u Kč, a výdajů na poskytovatele internetových služeb akterých je zvlášť obtížné určit hodnotu, jako například zařízení používaná k získání připojení na internetsdílení obsahu generovaného uživateli, využívání sociál- (například stolní počítače, notebooky a mobilní telefony),Země internetová 11
 • které společně tvoří přibližně 18 miliard Kč. Jinými slovy, internetu. České soukromé společnosti posilují své interne-čeští spotřebitelé, jakmile jsou online, vynakládají dvojná- tové schopnosti a kapacity připojení. Jejich investice dosobek prostředků, než vynaloží na to, aby byli online. hardware a software přispívají českému internetovému HDP částkou 23 miliard Kč, tj. podílem 18 procent.Údaje o soukromé spotřebě jsou jasným indikátoremtoho, že internetová ekonomika se v České republice silně Výdaje ve veřejném sektoru na internetové vybavení auchytila. V počátečních fázích rozvoje internetové ekono- služby ICT přispívají internetovému hospodářství dalšímimiky země mají spotřebitelé tendenci utrácet více za 12 procenty, neboli 15 miliardami Kč. Přestože se vepřístup k internetu než utrácet za online nákupy. Česká veřejném sektoru využívá internet poměrně intenzivněrepublika je nepochybně za touto fází a směřuje (přibližně 75 procent státních zaměstnanců používák pokročilejším internetovým ekonomikám, kde online počítače s připojením k internetu), nejsou celkové veřejnévýdaje spotřebitelů začínají převyšovat výdaje za výdaje na ICT tak vysoké, jako je tomu v případě předníchpřipojení. Podíváme-li se na skupinu podobných evrop- internetových ekonomik. Výdaje na informační aských zemí, Česká republika je ve druhém kvartilu, pokud komunikační technologie (ICT) ve veřejném sektoru jakojde o její celkový podíl maloobchodních výdajů realizo- podíl celkových veřejných výdajů, se pohybuje kolem 2,5vaných přes internet. procent, což ČR řadí ke špičce mezi zeměmi ve střední a východní Evropě, ale přesto je to méně než v zemíchSoukromé investice do infrastruktury jsou se svými 30 mil- severní Evropy (3,5 procent).iardami Kč rovněž velkým přispěvatelem k HDP českého Příloha 3. Internetová ekonomika (pokud bychom ji považovali za odvětví) by byla větší než řada tradičních odvětví Velikost sektorů jako podíl na HDP v roce 2009 (%) Výroba 24 Stavebnictví 7 Business služby 6 Veřejná správa a obrana 6 Nemovitosti 6 Utility 6 Velkoobchod 5 Maloobchod 5 Vzdělávání 4 Pozemní doprava 4 Zdravotnictví a sociální práce 4 Telekomunikace a poštovní služby 3 Bankovnictví 2 Zemědělství 2 IT služby 2 Pohostinství 2 Těžební průmysl 1 Pojištění 1 3,6% podíl internetu Zdroj: CZSO; CTU; EIU; Eurostat; BCG analýza. Poznámky: Velikost různých průmyslových sektorů a velikost internetové ekonomiky byly spočítány pomocí různých metod výpočtu HDP, takže přímá srovnání nejsou přesná. Například, internetová ekonomika zahrnuje části ostatních sektorů. Položka „ostatní” není na grafu uvedena a tvoří 10% HDP. Čísla jsou zaokrouhlena, proto nejsou zcela přesná.12 The Boston Consulting Group
 • Tři metody výpočtu HDP Existují tři metody výpočtu HDP, a v žádné z nich se všech ostatních odvětví. Výdajová metoda je postavena na nepočítalo s internetem. Produkční metoda počítá přidanou čtyřech pilířích. hodnotu vytvořenou výrobou zboží a služeb. Důchodová metoda měří celkový příjem jednotlivců a společností. ◊ Soukromá spotřeba: zboží a služby nakoupené domác- Výdajová metoda měří celkové výdaje na hotové výrobky a nostmi v České republice přes internet a výdaje souk- služby. romých spotřebitelů za připojení k internetu, a to jak platby poskytovatelům internetových služeb, tak nákla- Produkční metoda je teoreticky nejlepším způsobem, jak dy na příslušné části zařízení změřit přínos internetu. To znamená, jak se počítají přínosy většiny tradičních odvětví v ekonomice. Ale použití ◊ Investice: kapitálové investice telekomunikačních této metody by vyžadovalo zabývat se každou transakcí u společností a další soukromé investice do informačních každého zboží nebo služby vyprodukované v české eko- a komunikačních technologií (ICT) nomice a rozhodnout o tom, zda je „online“ nebo „offline“ - což není s aktuálními daty reálné. ◊ Výdaje veřejného sektoru: veřejné výdaje v oblasti ICT Důchodová metoda má svou vlastní Achillovu patu v mno- ◊ Čisté vývozy: vývoz online výrobků a služeb a vybavení ha předpokladech, a to jaký podíl příjmu tradičních ICT mínus srovnatelné dovozy společností, má být přidělen internetu, a jaký podíl příjmu nadnárodních společností, který má být přidělen České Považujeme za důležité objasnit jeden předpoklad, který republice. Tyto předpoklady by zpochybnily přesnost zásadním způsobem ovlivnil výpočet a výslednou částku konečného výpočtu. 130 milliard Kč. Počítáme do ní plnou hodnotu zboží prodávaného online. Většina online transakcí samozřejmě Přestože Výdajová metoda také není dokonalá, rozhodli končí fyzickým doručením, takže se nejedná o čistě online jsme se použít právě tuto metodu, neboť odhaluje přínosy transakce, ale mnohé z nich by se nezrealizovaly bez in- spotřebitelů, podniků a veřejného sektoru internetové ternetu jako katalyzátoru. Více podrobností o výchozích ekonomice a přibližuje obsah internetových komponentů předpokladech viz Příloha (Metodika).Dalším významným přispěvatelem podílu internetu na zohledněny v údajích HDP. Měření hodnoty business-to-HDP je čistý export se svými 28 miliardami Kč. I zde jsou business e-commerce, online reklamy a řady benefitů prodvě části: e-commerce s relativně nízkým čistým vývozem spotřebitele, také vypovídá o významu internetu.téměř 1,5 miliardy Kč a ICT produkty a služby, kde čistývývoz dosahuje impozantních 26,5 miliard Kč. Objem E-commerce mezi firmami (Business-to-Business,montáží a vývozu počítačového hardware učinil z České neboli B2B). B2B transakce přes internet dosáhly 640republiky jednoho z největších vývozců počítačů a miliard Kč, což představuje 12 procent z celkových nákupůpočítačového vybavení. Česká republika je šestým realizovaných nefinančními podniky. Vzhledem k tomu,největším vývozcem ICT zboží v Evropě a je na třetím že konečná cena výrobku již zahrnuje transakce B2B,místě v podílu hodnoty vývozu ICT na HDP (12 procent zahrnutí těchto čísel do odhadu HDP by mělo za následekv roce 2008). Kromě toho je Česká republika čtvrtým dvojí započtení. Proto se ve výdajové metodě odhadunejvětším vývozcem stolních počítačů na světě. Globální HDP nepoužívá. Nicméně tyto nákupy představujípoptávka po internetu a počítačích významně přispívá významný prvek toho, jak internet ovládá českou ekono-k údajům internetové ekonomiky České republiky. miku, ale nelze je přímo zohlednit v údajích o HDP. E-commerce B2B může mít různé formy. Firmy kupujícíVíce než podíl na HDP: Ekonomický zboží používají různé online nástroje, jako jsou e-aukce adopad na spotřebitele a podniky další platformy e-sourcingu. Tento typ transakcí B2B umožňuje firmám, aby jak jejich zprostředkovatelské, takInternet ovlivňuje ekonomiku způsoby, které nejsou přímo dodavatelské řetězce byly přehlednější, rychlejší aZemě internetová 13
 • efektivnější. Další formou B2B e-commerce je, když pod- ◊ Úspory nákladů z nakupování online. Hledáníniky nakupují služby online, nebo kompletně „outsour- výhodnějších koupí je hlavním důvodem, pročsují“ své obchodní aktivity prostřednictvím platforem tzv. spotřebitelé v České republice nakupují na internetu.cloud computingu. 65 procent online kupujících uvedlo, že věří, že ceny na internetu jsou nižší než v kamenných obchodech.6Online reklama. Příjmy z online reklamy jsou další Úspory nákladů z online nakupování v celé řaděpoložkou, která není zahrnuta do našich výpočtů HDP, produktových kategorií odhadujeme na zhruba 6 mi-neboť nepředstavuje konečný prodej. V roce 2009 dosáh- liard Kč, což je v přepočtu necelých 2 800 Kč na jedno-la online reklama hodnoty 3 až 5 miliard Kč, což ho e-kupujícího ročně.7 To se týká všech regionů apředstavuje přibližně 13 procent všech výdajů na rekla- věkových skupin. Česká republika je cenově citlivoumu v České republice, v roce 2005 to bylo méně než zemí a online nakupování je běžné jak v městských,1 procento. Předpokládá se, že objem online reklamy do tak venkovských oblastech. Zákazníci ze všechroku 2015 dosáhne 20 procent. Reklama pomáhá podpo- věkových skupin, často používají stránky nabízejícírovat nabídku volných služeb na internetu. Pomáhá také srovnání cen; více než 60 procent lidí je využívá ještěmenším firmám soutěžit s většími konkurenty tím, že di- před objednáním online.8rect marketing je pro ně jednodušší a levnější, takže malépodniky mají přístup k mnohem větší zákaznickézákladně za kratší dobu, než měly dříve. Více než podíl na HDP: Vyšší produktivitaJak uvádíme podrobněji v dalších kapitolách, české firmy Internet zvyšuje produktivitu. S jeho pomocí jsou firmyvěří, že lepší viditelnost a nákladově-efektivní cílené re- schopny snížit transakční náklady, zjednodušit podnikovéklamy jsou hlavními výhodami využívání internetu. procesy a zefektivnit tok informací. I přes okamžité změnyPříkladem společnosti, která těží z online reklamy, je Cen- může trvat nějakou dobu, než se zvýšení produktivitytrum FotoŠkoda, pražský obchod s fotografickým vy- projeví. S prorůstáním internetu do české ekonomiky abavením, který aktivně využívá inzerce v internetových společnosti poroste jeho dopad na produktivitu a spoluvyhledávačích a profily na sociálních sítích k rozšíření s tím se zlepší i ekonomické výsledky a životní úroveň vrodinného podniku na národní úroveň. České republice.Ekonomické výhody pro zákazníka. Ukazatel HDP Studie Evropské komise z roku 2008 hodnotila dopadneodráží některé výhody internetu pro spotřebitele, jako širokopásmového připojení k internetu na produktivituje úspora peněz díky vyhledávání online a poté nákupu v evropských ekonomikách. Výsledky studie poukazují nav kamenném obchodě, stejně tak jako úspory nákladů z vztah mezi poměrem činností náročnými na informace anakupování na internetu. produktivitou práce pokud firmy využijí širokopásmové nástroje a platformy, jako jsou e-commerce, e-marketing◊ Vyhledávání online a následné nákupy v kamenných ob- nebo e-nákup. Optimistická produktivita je přibližně 10 cho dech. Tato ho dnota je dvojnásobkem procent u průměrného podniku služeb a 5 procent u spotřebitelského trhu e-commerce, v roce 2009 činila průměrného výrobního podniku. téměř 70 miliard Kč.5 Internet nabízí zákazníkům snad- ný způsob, jak porovnávat ceny a získávat informace Studie Světové banky zkoumala vztah mezi od ostatních spotřebitelů, což jim pomáhá při nákup- širokopásmovým připojením k internetu a ekonomickým ním rozhodování a často jim šetří čas i peníze. Podle průzkumu společnosti Gemius je internet hlavním 5. Tato hodnota je odvozena od našeho odhadu podílu lidí, kteří si zdrojem informací při nákupních rozhodnutích v zakoupili produkt v kamenném obchodě po jeho prozkoumání on- několika kategoriích zboží. V roce 2008 použilo 47 pro- line v 36 kategoriích výrobků a průměrné výdaje na osobu v každé kategorii. Podíl zákazníků, kteří zkoumají výrobky online, ale naku- cent nakupujících na internetu internet také k vy- pují offline, pochází z průzkumu 2 000 domácností pro Consumer hledání informací potřebných k nákupu elektroniky a Commerce Barometer společností IAB Europe/Google. domácích spotřebičů. V roce 2009 to bylo již 56 pro- 6. Výzkum Gemius z roku 2009. cent nakupujících. 7. Úspory nákladů byly odhadnuty v sedmi skupinách výrobků. 8. Průzkum e-commerce APEK 2010.14 The Boston Consulting Group
 • růstem ve 120 zemích. Zaměřila se na dopad penetrace návrhářům a řemeslníkům sdílet odborné znalosti arůzných telekomunikačních technologií (pevných linek, „know-how“ prostřednictvím online diskusních platforemmobilního a širokopásmového připojení k internetu, a in- a fór. Zatímco stránky profitují z toho, že pomáhajíternetu obecněji) na růst HDP na hlavu, kdy současně řemeslníkům v prodeji jejich výrobků, další přínos,kontrolovala klíčové makroekonomické (např. úroveň in- kterým je sdílení zkušeností, není v HDP zachycen.vestic v HDP) a sociální faktory (např. míra zápisů dozákladních skol). Studie zjistila, že širokopásmové Obsah generovaný uživateli změnil zásadním způsobempřipojení mělo ze čtyř zkoumaných technologií největší distribuci, neboť dává hlas komukoli s připojením k inter-vliv. Nárůst penetrace širokopásmového připojení o 10 netu a sklonem být slyšen. Wikipedie je jasnýmprocentních bodů zvýšil růst HDP na hlavu v zemi s příkladem, ale užitečný obsah na internetu je k dispozicivysokým příjmem, jako je Česká republika,9 v průměru o v různých formách, jako jsou hodnocení produktů, blogy1,2 procentního bodu. a stránky sociálních sítí. Uživatelé internetu těží z hro- madných informací získaných od ´davu´, stejně jako zeTato zjištění u České republiky podporují výsledky našeho všeobecných zpráv nebo dopravního zpravodajství.vlastního průzkumu malých a středních podniků, ze Kromě toho internet přispívá ke ´zmenšování´ světa po-kterého vyplývá, že podniky využívající výhody internetu mocí e-mailu, VoIP, instant messagingu a sociálních sítí.ve větší míře rostou rychleji (viz „Velké nadšení malýchpodniků.“) Polovina dotázaných podniků - pokročilých Na druhou stranu, otevřenost internetu láká i lidi s méněuživatelů internetu odpověděla, že internet zvýšil jejich ctnostnými úmysly. Nejnovější studie Microsoft Securityproduktivitu. Intelligence Report například uvádí, že 97 procent e-mailů na celém světě je nežádoucích. Někteří spotřebiteléCelkově tedy průzkumy naznačují, že zvýšení váhy inter- považují online reklamy za příliš dotěrné. Navíc, jednodu-netu v ekonomice může zrychlit ekonomický růst. chost a nízké náklady šíření informací na internetu rovněž usnadňují šíření nezákonných materiálů, jako jsou pirátské hudební nahrávky a videa - a zvyšují trestnouVíce než podíl na HDP: Širší společenský činnost, jako jsou podvody a krádeže identity. Businesspřínos... a také pár obav Software Alliance/International Data Corporation odhaduje, že softwarové pirátství v České republice dosa-Spisovatel Clay Shirky přišel s výrazem „kognitivní huje hodnoty přibližně 3,6 miliard Kč. V globálnímpřebytek“, aby popsal kreativitu a znalosti rozpoutané in- měřítku dosahuje nezákonný prodej osobních údajů hod-ternetem a poskytnuté pro veřejné použití. Podle jeho noty téměř 133 miliard Kč. U průměrného podniku sevýpočtu trval vznik Wikipedie 100 milionů hodin lid- 1000 zaměstnanci činí náklady vynaložené v souvislostiského myšlení - což zhruba odpovídá době, kterou se spamem přibližně 3,4 miliónů Kč.američtí diváci stráví sledováním televizních reklamběhem jediného víkendu.Fler, český internetový portál pro řemeslníky, nabízíkreativní formu „kognitivního přebytku“ a my se mu bu-deme věnovat v dalších kapitolách. Web Fler umožňuje 9. Klasifikace Světové Banky.Země internetová 15
 • Transformovaná odvětvíS to třicet miliard Kč české internetové ekono- Sdělovací prostředky. Vydavatelé tištěných publikací miky je „poháněno“ širokou škálou podniků museli čelit tomu, že spousta informací je na internetu a odvětví (pro více informací viz články s dostupných zdarma. Většina z nich se rozhodla reagovat příklady „Hnací stroj internetu“). Internet zan- prostřednictvím svých vlastních zpravodajských portálů, echal svou stopu v téměř každém odvětví a a často úspěšně. MF Dnes, jeden z předních českýchnabídl firmám pět výhod: deníků, založil portál idnes.cz, který dnes patří do první desítky nejnavštěvovanějších stránek v České republice.◊ Geografické pokrytí bez přítomnosti kamenných Počet návštěvníků je téměř trojnásobný, než je počet ku- obchodů na nových trzích pujících tištěných novin. Internetové stránky navštíví přibližně 700 000 návštěvníků v porovnání s 250 000◊ Ziskový prodej „long-tail“ produktů malým skupinám výtisky MF Dnes denně. spotřebitelů Bankovnictví. Internet vytvořil v bankovnictví nové◊ Automatizaci a efektivnější výměnu informací v rámci příležitosti tím, jak změnil způsob interakce mezi bankami dodavatelského řetězce a klienty. Stále více klientů realizuje své finanční transakce prostřednictvím online brokerů a internetového bank-◊ Zlepšení spolupráce se zákazníky a mezi zákazníky, do- ovnictví. Pro banky to představuje nižší náklady při posky- davateli a partnery tování služeb zákazníkům a potenciál pro cílené záka- znické nabídky. Současně to znamená větší transparentnost◊ Zvýšení transparentnosti a snížení počtu partnerů, cen, která umožňuje jednoduché a rychlé srovnání i velmi jako jsou zprostředkovatelé a makléři sofistikovaných bankovních produktů. Rozvoj on-line kanálů také umožňuje bankám lépe pochopit své klienty aV následující kapitole popisujeme, jak internet změnil nabízet jim cílené individuální nabídky právě v momentě,několik zavedených společností a ovlivnil odvětví ces- kdy jsou přihlášeni na internetu ke svému účtu. Přitažlivosttovního ruchu a maloobchodu. online bankovnictví je patrná například u České spořitelny, retailové banky s dlouholetou tradicí v České republice. Za- tímco celkový počet klientů banky se v období roku 2005Jak se zavedené společnosti přizpůsobují až 2009 téměř nezměnil, počet transakcí internetového bankovnictví se ve stejném období téměř ztrojnásobil, zPro zavedené velké společnosti je přizpůsobení se inter- přibližně 30 miliónů na 84 miliónů.netu něco jako jízda na horské dráze. Často je pro nětěžké zavést nové internetové technologie, neboť jejich Samozřejmě, online bankovnictví přináší bankám i nové„staré“ investice a technologie nelze vždy jednoduše výzvy. Zvýšená průhlednost a jednoduchost ovládaní účtu„vypnout“. Na druhou stranu, jejich velikost a zdroje jim umožňuje klientům snažší přechod mezi bankami. Bankyposkytují výhody pro zavádění změn. proto musí mnohem usilovněji pracovat na spokojenosti svých zákazníků.16 The Boston Consulting Group
 • Poštovní služby. Česká pošta oznámila 15 procentní cen pomáhají spotřebitelům najít obchod s nejlepšíminárůst balíků za rok 2010. E-nákupy zvýšily poptávku po produkty a nejatraktivnějšími cenami. Příkladempoštovních službách, protože většina výrobků zak- toho jsou české stránky Heureka.cz, kde je možnéoupených online je následně zasílána zákazníkům. Na snadno srovnat jak ceny různých produktů, tak cenytrhu se objevili noví hráči, kteří tlačí na zavedenější pod- stejného produktu v různých obchodech. Tento nástrojniky, jako je Česká pošta. PPL, společnost, která spolu- je mezi Čechy hodně oblíbený. Přes 60 procent naku-pracuje s většinou významných českých e-shopů, zvýšila pujících na internetu použilo v roce 2010 služebobjem dodaných balíků z necelých 9 milionů v roce 2005 stránek srovnávajících ceny, pro alespoň polovinuna více než 16 milionů v roce 2009. svých nákupů. Pro online prodejce mohou být webové stránky pro srovnávání cen hlavním zdrojem nově příchozích návštěvníků do jejich e-shopů. Až 80 pro-Reorganizace odvětví cent návštěvníků u nových a malých e-shopů a přibližně 15 procent u zavedených e-shopů přicházíInternet má velký dopad na celá odvětví, kdy ovlivňuje právě z těchto stránek.jak podniky, tak zákazníky. Maloobchod a cestovní ruchjsou dva klíčové sektory v České republice, které byly in- Transparentnost by mohla v blízké budoucnosti dáleternetem zcela přetvořeny. růst s rozvojem mobilních aplikací pro srovnávání cen. V příštích několika letech budou mít spotřebiteléZrychlující se maloobchod. Maloobchod je pro zemi možnost skenovat čárový kód pomocí svých mobilníchdůležitý jako přispěvatel k HDP a i jako zaměstnavatel. telefonů a okamžitě srovnávat ceny jak kamenných,Český maloobchod zaměstnává zhruba 250 000 lidí a tak internetových obchodů. Tato technologie je vpředstavuje přibližně 5 procent HDP, více než finanční některých zemích dostupná již dnes.služby a zemědělství. ◊ Nakupování online. Internet pomohl vytvořit novýV posledních letech internet změnil celý maloobchodní úspěšný prodejní kanál. Podíl online prodeje u každéhodnotový řetězec a transformoval toto odvětví třemi kategorie výrobků je jiný, u některých může dosahovathlavními způsoby: dostupností a transparentností informací, téměř jedné pětiny celkové maloobchodní hodnoty. Vnakupováním online a změnami v tom, jak firmy řídí vztahy roce 2009 bylo v České republice zakoupeno přes inter-se zákazníky, zvláště v segmentech jako je elektronika a net například 17 procent domácích spotřebičů a 14cestování. procent sportovního vybavení. Online prodejci jsou v České republice velmi úspěšní, částečně i díky drahým◊ Dostupnost a transparentnost informací. Internet se stal kamenným obchodům. Planet Retail odhaduje, že klíčovým zdrojem informací pro nakupující. Více než v Německu a Velké Británii je o 35-75 procent více 60 procent online zákazníků používá stránky, které maloobchodních ploch na obyvatele, a o 20-30 procent srovnávají ceny produktů. Spotřebitelé sami přispívají nižší relativní ceny. ke tvorbě informací na internetu prostřednictvím hod- nocení výrobků a psaní blogů. Pro ty, kteří internet ◊ Řízení vztahů se zákazníky. Internet umožnil využívají, je hlavním zdrojem pro rozhodnutí o koupi maloobchodníkům získat více informací o jejich záka- ve většině maloobchodních „non-food“ kategorií, jako znících, což vede k efektivnější cílené reklamě. E-shopy je elektronika, telefony, počítačové vybavení, software jako Mall.cz využívají informace od svých zákazníků a média. Především u elektroniky více než polovina (např. předchozí nákupy a demografické údaje), aby lidí online tvrdí, že internet je hlavním zdrojem pro je- jim připravily nabídky na míru. Tím může dojít ke jich rozhodování o koupi, následují prodavači, které zvýšení úspěšnosti nabídek z 1- 2 procent na zhruba 10 vidí jako hlavní zdroj informací pouze jedna čtvrtina. procent. Obdobný poměr platí i v ostatních produktových kategoriích. Maloobchodníci také používají nástroje web 2.0 pro vytváření online komunit, z čehož těží jak prodejci, tak Dalším přínosem pro spotřebitele je cenová transpar- jejich zákazníci. Používají sociální sítě, jako je Face- entnost . Webové stránky nabízející srovnání book, a někteří si dokonce vytvořili komunity na svýchZemě internetová 17
 • Hnací stroj internetu Jádrem české internetové ekonomiky je skupina společností ◊ Připojení: společnosti, které nabízejí zařízení a služby odpovědných za zboží a služby, které umožňují, že tradiční pro připojení k internetu podniky mohou působit online. Tuto skupinu firem nazýváme „hnacím strojem“ internetové ekonomiky. Mají roční tržby ◊ Komunity: spotřebitelé, kteří prostřednictvím internetu okolo 200 miliard Kč a zaměstnávají přibližně 25 000 lidí. jednak konzumují obsah a služby a zároveň je sami (Protože mnohé z těchto společností obchody pouze vytvářejí prostřednictvím sociálních sítí a jiných zprostředkovávají, tato částka by se neměla srovnávat s naším prostředků výpočtem HDP, který zahrnuje pouze konečný prodej spotřebitelům.) Tyto vrstvy jsou schopné spolupracovat, jsou modulární a otevřené. Tyto charakteristiky podporují inovaci a ◊ Telekomunikace a infrastruktura: společnosti, které konkurenci v rozvoji internetu.2 Součinnost a otevřenost vytvářejí a spravují internetovou infrastrukturu a opti- snižují překážky vstupu a povzbuzují účastníky vrstvy aby malizují dodání obsahu 1. Pro každou vrstvu se použilo několik metod pro výpočet výnosů ◊ Platformy pro připojení: společnosti, které poskytují základ- a výnosů na zaměstnance, včetně „bottom-up“ výpočtů tržního ní služby na podporu důvěry, obchodu a provozu podílu, externích odhadů, and „top-down“ makro odhadů. 2. Internetový „systém vrstev“ je předmětem chystané knihy Philip ◊ Platformy pro služby a obsah: online maloobchodní stránky, Evans, senior partnera BCG a spoluautora publikace Blown to Bits: portály a agregátory a další společnosti, které slouží How the New Economics of Information Transforms Strategy (Bos- veřejnosti nebo umožňují poskytování těchto služeb ton: Harvard Business School Press, 2000). Stavební kameny internetového „systému vrstev“ Komunity: Primárně spotřeba Produkce& spotřeba Primárně produkce Vyhledávání Web design e-Learning Hudba, mputing Cloud co- átoři Agreg- služby Jiné 1 VoIP Služby a Pure-play online retail video, obsahové platformy editorial Infrastrukturní platformy 2 Infrastrukturní platformy Mobilní přístroje a přístup sowaru Nákup internetových služeb Síťového hardwaru Ostatní hardware3 IT konzultanti Poskytovatelé Připojení: Nástroje Počítačový a služby k připojení k Internetu hardware sowaru Vývoj Telco a Domácí Vývoz infrastruktura 4 Údržba sítě Ostat- Vel- Hosting ní koobch. Rozvoj a výstavba sítě ISPs Zdroj: EIU; Ovum/Datamonitor; Magna Global; IFPI; Gartner; APEK; Webhosting.info; EITO; SPIR; Strategy Analytics Online Games; BCG analýza. Poznámka: Velikost položek odpovídá odhadu tržeb společností v daném segmentu. 1 Menší servisní a obsahové platformy jsou obsaženy v položce „Jiné služby“. Tyto zahrnují Hazard, Seznamovací portály, Hry a Sociální sítě. 2 Účtování a platby, reklamní sítě a servery, analytika a měření, verifikace a enkrypce. 3 Hry a herní konzole s jiné přístroje s připojením k internetu. 4 Registrace a obchodování domén, mirroring, správa obsahu.18 The Boston Consulting Group
 • stavěli na tvůrčím úsilí ostatních. Modularita podporuje je významným ´montérem´ a vývozcem počítačů a konkurenci mezi hráči v rámci vrstvy. Pokud by byl inter- počítačového vybavení. Tento hardwarový průmysl má net integrován vertikálně, bylo by těžké si představit velký dopad díky příjmům z vývozu firem, které se mon- srovnatelnou úroveň inovace a růstu. Ve spodní části továním hardware zabývají. Vývoz počítačového hardware odpovídá velikost bloků výši příjmům společností, které představuje 50 procent z celkového obratu firem, které se v nich nacházejí. jsme do internetového systému vrstev zařadili. Naproti tomu, obraz HDP je vyváženější vzhledem ke skutečnosti, Mnohé ze společností, které tvoří tento systém vrstev jsou že velká část nákladů se odečte v podobě dovozů monto- relativně malými ozubenými kolečky zásadními pro celk- vaných dílů. ové fungování internetu. Například skupina společností, které nabízejí webový hosting, služby související s názvy Další částí tohoto systému vrstev (11 procent) je sektor domén, zrcadlení a správou obsahu, má roční příjmy specializovaných internetových obchodů. Tento podíl se v České republice méně než 1 miliardu Kč. To je také může zdát v porovnání s mezinárodními standardy nízký, případ skupiny společností, které zajišťují ověřování, ale v České republice představuje poměrně vysokou on- šifrování, fakturaci a platby, analytiku, a případ reklam- line spotřebu od malého počtu online nakupujících. Bez ních serverů, ale pokud by zmizely, pak by se e-commerce ohledu na tyto kategorie celkové příjmy českých interne- rozmělnila nebo zcela zanikla. tových firem představují menší podíl HDP, než je tomu ve většině ostatních evropských zemí. Například, platforma Vrstva platforem služeb se skládá ze služeb, jako jsou vy- telekomunikací a infrastruktury je stále malá, což svědčí o hledávání, VoIP, sdílení videa, online hry, hudba, stránky poměrně nízkých investicích do sítě - zejména v oblasti sociálních sítí a stránky s obsahem generovaným mobilního internetu. S vyššími investicemi do sítě, které uživatelem. Společnosti poskytující tyto produkty a služby povedou k lepším možnostem připojení k internetu, by se generují ročně zhruba 35 miliard Kč, ovšem přínos pro příjmy a zaměstnanost ve společnostech v rámci in- spotřebitele je pravděpodobně mnohem větší, neboť frastruktury a rovněž ve společnostech ve vrstvě služeb a mnohé z těchto produktů jsou nabízeny zdarma. přístupu, mohly podstatně zvýšit. Počítačový hardware je největším odvětvím českého inter- netu (připisuje se mu 60 procent), neboť Česká republika internetových stránkách. Fler, portál pro řemeslníky, i na stránkách cestovních agentur, výrazně přispívají při umožnil svým uživatelům nejen pomáhat si navzájem lákání turistů do země. Příkladem je kampaň „Vše, co prostřednictvím různých diskuzí a fór, ale také aktivně potřebujete, je Praha“ („All you need is Prague“), kte- se podílet na vzhledu webu. rou uspořádala organizace CzechTourism spolu se svý- mi partnery. Kampaň probíhala od června do září 2010Cestovní ruch. Cestovní ruch v České republice je s více na Expedia, Lastminute, Tripadvisor, a Google. Výsled-než 6 milióny turistů, kteří ročně navštíví zemi, také kem bylo více než 140 milionů zobrazení na stránkáchvýznamným odvětvím, jež přispívá české ekonomice Google a více než 200 000 prodejů, čímž se napříkladpřibližně 150 miliardami Kč. Češi utrácejí značné částky meziročně zvýšil počet francouzských turistů, kteříza dovolené. Čeští turisté utratí ročně téměř 80 miliard přijeli do Prahy, o 16 procent a amerických turistů o 17Kč, tedy přibližně 17 000 Kč za dovolenou na osobu. In- procent. Tento nárůst byl vyšší než v ostatních zemíchternet změnil cestovní ruch v celém hodnotovém řetězci. střední a východní Evropy ve stejném období.Předtím, než se internet rozšířil, měly malé firmy přístuppouze k několika nástrojům, které jim zajišťovaly mez- Dalším zdrojem informací pro turisty jsou online por-inárodní viditelnost, stejně tak turisté měli omezené in- tály s hodnocením cest, které umožňují uživatelům sdí-formace o svých destinacích. let své zkušenosti a radit ostatním, kteří se chystají na dovolenou. Čeští turisté si mohou vybrat firmy a ho-◊ Internet jako informační kanál. Reklamní kampaně tely, které obdrží nejlepší recenze od bývalých propagující Českou republiku na internetu, a to zákazníků, a poskytovatelé služeb cestovního ruchuZemě internetová 19
 • cítí větší tlak na zlepšování kvality. Například portály Předními agenturami pro rezervaci českých hotelů jako Expedia umožňují zákazníkům seřadit si hotely v jsou Expedia, Priceline, HRS a Hotel.cz. Expedia cílových destinacích na základě hodnocení minulých a Priceline jsou zároveň předními světovými online hostů, a dokonce si prohlédnout detaily jednotlivých cestovními agenturami, prostřednictvím každé z jejich hodnocení. webových stránek proběhnou ročně rezervace za téměř 3 miliardy euro.◊ Online rezervace. Internet je klíčové medium k přilákání turistů do České republiky. Nejvíce návštěvníků přijíždí Čeští turisté považují cenové informace na internetu z Německa a Velké Británie, následuje Polsko, Itálie a za užitečné při jejich rozhodování o cestování, a ve USA. Většina cestujících si zařizuje svou dovolenou po- velké míře tuto výhodu využívají. Online cestovní mocí internetu - provádí srovnání cen a rezervace „agregátoři“ jako Letuska.cz značně usnadňují cestu- hotelů a dopravy. V Německu, které generuje více než jícím vybrat si ten nejlepší let. Návštěvník webu si jednu čtvrtinu turistů přijíždějících do České republiky, může snadno vybrat nejvýhodnější let podle ceny, používá více než polovina lidí internet pro plánování doby letu nebo preference letecké společnosti, to vše svých dovolených. Ve Velké Británii je toto číslo ještě za mnohem menší poplatek, než byl dříve účtován ces- vyšší, tři čtvrtiny cestujících si zařizují svou dovolenou tovními zprostředkovateli. To je také důvod, proč Češi přes internet. rádi vyhledávají své cesty online: pět nejlepších zdrojů, Tři nejoblíbenější metody rezervace online jsou: 1) které čeští turisté využívají pro výběr nejvýhodnější přímá návštěva webových stránek cílové destinace dopravy, je online. Prvními třemi jsou vyhledávače (například hotelu), 2) návštěva specializovaných online (využívá je 47 procent turistů), webové stránky cestovních agentur ( jako Expedia), nebo 3) návštěva destinací (41 procent) a online cestovní portály webových stránek konkrétní cestovní agentury (37 procent). působící offline. Pro pražské i mimopražské hotely jsou online rezervace zásadní. Přibližně 60 procent turistů si rezervuje svůj pobytu v hotelu přes internet. Všechny hlavní rezervační kanály - webové stránky hotelu, on- line portály a e-mail - jsou přibližně stejně oblíbené.20 The Boston Consulting Group
 • Velké nadšení malých podnikůV zestup internetu poskytuje výhodu malým Jak by se dalo očekávat, zvláště „high-tech“ společnosti a středním podnikům po celém světě. využívají internet na plno, čímž pomáhají „pohánět“ e- Malé a střední podniky využívají online commerce na českém trhu. Například 130 miliónů ak- příležitosti k rozšíření svých možností a tivních registrací globálního antivirové firmy Avast spra- dokonce k soutěžení s velkými, dobře za- vuje přibližně 150 zaměstnanců. Tohoto poměru byvedenými hráči, pokud jde o pokrytí, komunikaci, výkon- nebylo možné dosáhnout bez internetu, který umožňujenost, atd. Internet pomáhá k vytváření rovných pod- okamžité aktualizace software a vytvoření silné online ko-mínek pro všechny a zajišťuje malým a středním munity, která neustále zvyšuje kvalitu produktůpodnikům přístup na větší trhy prostřednictvím společnosti (viz kapitola „Globální boj proti virům“).nákladově efektivní internetové reklamy a nástrojů.Tento jev je zvlášť významný v České republice, kde Poskytovatel finančních služeb Chytrý Honza je dalšímmalé a střední podniky reprezentují více než polovinu příkladem firmy, která plně využívá nabídky webu. Tentoročních příjmů země a zaměstnávají 62 procent online hypoteční trh změnil tradiční vztah mezi záka-zaměstnanců. zníky a hypotečními makléři a vnesl do finančních služeb Globální boj proti virům V roce 1995 vyvinula pražská firma Avast svůj první antivi- rový software pro Windows 95, ale působení ve světě počítačů pomohla firmě k jejímu internetovému startu, ale klíčovou silnou stránku Avastu významný průlom pro společnost bylo, že včas rozpoznal a využil sílu přišel v roce 2002, kdy začala nabízet internetu. svůj software pro domácí uživatele zdarma. Nastalo období růstu a do Online služby společnosti Avast jsou roku 2010 existovalo více než 130 tím, co jí pomohlo po jejích českých milionů aktivních registrací, které začátcích růst a stát se jedním z spravuje přibližně 150 zaměstnanců největších světových hráčů. Široká společnosti Avast. Takového rozsa- uživatelská základna tohoto antivi- hu by nebylo možné dosáhnout bez rového software vybudovala globálního dosahu internetu a jeho společnosti silnou online komunitu. schopnosti zprostředkovat okamžité aktualizace. Tito uživatelé pomáhají nejen tím, že identifikují více než 1 milion nových virů každý měsíc, ale také se aktivně podílí na Avast založili v roce 1988 Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Je- lokalizaci softwarových produktů do 30 světových jazyků. jich první antivirový program si rychle udělal jméno jako spolehlivá zbraň proti škodlivým počítačovým virům. Délka Na fotografii: Eduard Kučera, AvastZemě internetová 21
 • Uživatelsky jednoduché hypotéky P rojekt Honzova Hypotéka portá- lu Chytrý Honza je výhradně on- line tržištěm hypoték. Transformací nabídka na hypotéku a od kterého agenta je nejlepší. tradičního vztahu zákazník - Díky svému inovativnímu obchod- zprostředkovatel umožňuje setkání nímu modelu zajišťuje Honzova Hy- jak zájemců o hypotéku, tak kvalit- potéka pro své zákazníky sazby hy- ních hypotéčních makléřů a přináší poték, které jsou výrazně nižší než do světa finančních služeb jednodu- průměrné tržní sazby, a díky tomu chost a transparentnost. přivádí kolem 60 000 unikátních návštěvníků stránek za měsíc. Hy- Honzova Hypotéka byla spuštěna v potéky jsou vnímány jako velmi roce 2008 a je založena na složitý finanční produkt. Úspěch dvousměrné agregaci. Na jedné projektu Honzova Hypotéka plyne straně si žádosti o hypotéky, které na stránky umisťují z toho, že jej zjednodušuje a činí transparentním. zájemci, prohlížejí a soutěží o ně hypoteční agenti. Na druhé straně si zájemci o hypotéku prohlížejí portfolia a Na fotografii: Jiří Paták, Chytrý Honza hodnocení agentů, což jim pomáhá v rozhodování, kterájednoduchost a transparentnost (viz kapitola „Uživatelsky prostřednictvím internetu a nabízejí možnost online ob-přívětivé hypotéky“). jednávání, „low-web“ podniky (21 procent respondentů) mají webové stránky, ale neinvestovaly do online market-Tyto dvě společnosti jsou typickými příklady malých a ingu a nenabízejí možnost objednávání přes internet astředních podniků, kde jsou výhody internetu zřejmé. „no-web“ podniky (12 procent) internet ke své prezentaciNicméně i tradiční profese, které existují několik staletí vůbec nepoužívají.déle než osobní počítače, se také dostávají ´na palubu´ in-ternetu. Majitel Kovářství David Hájek je kovář, který před Celkový závěr průzkumu je, že internet společnostem,více než rokem investoval do webových stránek a spustil které ho využívají, přináší významné výhody. Mnohosvou propagaci online. Výsledek je významný. Už se nem- malých a středních podniků v České republice aktivněusí spoléhat pouze na osobní doporučení a přesto nemá využívá internet k rozšíření a růstu svých obchodních ak-nedostatek zákazníků. České květinářství Květinářství Win- tivit. Mezi klíčové nástroje patří e-commerce, online re-kler brzy pochopilo, jak je internet pro podnikání přínosný. klama a e-procurement. Malým a středním podnikůmSpustilo svůj web v roce 1997 a nyní má prosperující on- využívajícím internet se daří lépe. Podniky, kteréline obchod. Internet používá také pro vzdálené sledování intenzivně inzerují online, dvakrát častěji než firmy bezobchodu a dokonce snížilo náklady za mezinárodní hovory inzerce odpověděly, že jim za poslední tři roky vzrostlvyužíváním software VoIP v rámci Skype. prodej.10 Toto opět poukazuje na rostoucí význam online reklamy, zejména pro malé podniky, které s její pomocíAbychom pochopili internetové aktivity malých a mohou výrazně rozšířit svůj dosah.středních firem, BCG provedlo průzkum u více než 500malých a středních podniků (definovaných jako Kromě toho, obchody, kde online prodeje představují vícespolečnosti s méně než 250 zaměstnanci) z různých než 40 procent celkových prodejů, vykazují celkový růstodvětví a regionů v celé České republice. Navíc jsme tržeb v průběhu posledních tří let o 50 procent častěji nežprovedli hloubková interview s manažery osmi podniky, které prodávají online méně, nebo vůbec. Svědčíspolečností. Tyto byly vybrány pro svou schopnost využít to o tom, že podniky online jsou odolnější, v porovnání sinternet. Na základě výsledků jsme malé a střední pod- ostatními, v prostředí postiženém recesí. Stejná čísla platíniky rozdělili do tří skupin, a to podle způsobu, jakýmpoužívají internet. „High-web“ podniky (67 procent 10. Podniky s intenzivní online inzercí jsou definovány tak, že utratí vícerespondentů průzkumu) nabízejí výrobky nebo služby než 40 procent celkového rozpočtu na inzerci online.22 The Boston Consulting Group
 • pro nákup a efektivitu: podniky, kde e-procurement otevřela v roce 2008 e-shop zaměřující se na energetickápředstavuje více než 40 procent veškerých dodávek, vyka- řešení, který jí pomohl rozšířit dosah po celé republice.zují o 50 procent častěji nárůst tržeb ve srovnání s pod- Nyní vděčí Neosolar internetu za polovinu svýchniky, které nakupují online méně. Kromě růstu tržeb zákazníků.téměř polovina respondentů z českých malých a středníchpodniků působících na webu se domnívá, že internet Respondenti průzkumu označili tuto lepší viditelnost azvýšil jejich produktivitu. 80 procent malých a středních cílenou reklamu, která je levnější než tradiční reklama, zafirem, které odpověděly, že internet ovlivnil počet jejich hlavní přínosy internetu. Padesát pět procent dotázanýchzaměstnanců uvedlo, že se jim počet zaměstnanců díky malých a středních podniků má pocit, že internet poskytlinternetu zvýšil. jejich společnostem nástroje, které potřebují pro lepší vid- itelnost. Více než 40 procent si myslí, že jim internetZjištění prokázala, že online nástroje nejčastěji používané umožnil efektivnější cílenou reklamu. Více než 40 pro-malými a středními podniky jsou využívány ke cent věří, že jejich společnost obdrží díky internetuzviditelnění společnosti, například prostřednictvím on- rychlejší zpětnou vazbu od zákazníků.line reklamy. V současné době má 80 procent malých astředních podniků v České republice své webové stránky. Protože víme, že internet může pomoci malým a střednímPadesát šest procent malých a středních podniků má pro- podnikům k prosperitě, je tak asi nejdůležitější informací,fil na jednom z internetových katalogů firem, 37 procent která vyplývá z průzkumu, proč jej některé české malé avyužívá reklamu ve vyhledávačích, 18 procent inzeruje střední podniky nevyužívají více.prostřednictvím e-mailu, a 14 procent využívá bannerovéreklamy (viz Příloha 4.). Ze závěrů průzkumu vyplývá, že nejčastějším důvodem, proč dále nevyužívají internet, je nedostatek pochopeníZe skupiny „high-web“ malých a středních podniků nabízí obchodních výhod, které toto médium nabízí. Respon-69 procent možnost objednávat online. Společnost denti ze skupiny „low-web“ a „no-web“ malých azabývající se energií z obnovitelných zdrojů Neosolar středních podniků tvrdí, že nevyužívají online nástrojů ve Příloha 4. ~80% českých malých a středních podniků má vlastní web; ~40% využívá reklamu na vyhledávačích BB¹ Základní přítomnost Online Marketing Web 2.0 % 100 80 60 40 84 80 56 20 37 37 19 14 14 0 2 6 Vysokory- Firemní Internetové Reklama na Optimalizace Reklama Bannery Stránka na Firemní Twitter chlostní stránka adresáře vyhledávačích na prostřednict sociálních blog(y) zprávy širokopásmo vyhledávačích vím emailu sítích vé připojení Zdroj: BCG SME Průzkum; BCG Analysis. Poznámka: n= 540 respondentů, Otázka: Má Vaše společnost … ? 1 Broad band.Země internetová 23
 • Kování digitální cesty M ajitel firmy Kovářství David Hájek se zdráhal vstoupit se svým tradičním řemeslem do digitálního využívat pro své podnikání. Nyní má více než rok své webové stránky a investuje do online reklamy. věku, ale dnes je rád, že tento krok Výsledky jsou, jak říká, jasné. Už se udělal a uznává přínosy online re- nemusí spoléhat jen na ústní klamy. doporučení, a „má tolik práce, že se od začátku roku 2010 nezastavil.“ Pan Hájek začal před 15 lety pracovat sám na sebe jako nezávislý kovář v Mimo rámec své podnikatelské malém českém městě Mysletice, a pro činnosti pan Hájek stále necítí své klienty koval různé předměty na potřebu intenzivně využívat Inter- zakázku. Než začal internet využívat net. Nyní se ale domnívá, že chápal jej spíše jako „nutné zlo“. skutečnost, že je online, je klíčem k jeho úspěchu. Navzdory počáteční nechuti a nedostatku zkušeností pana Hájka s internetem ho přítel přemluvil, aby internet začal Na fotografii: David Hájek, Kovářství David Hájek Online kvete Č eské květinářství „Květinářství Winkler“ začínalo v roce 1994 jako tradiční kamenný obchod. V netu dospělo Květinářství Winkler k mezinárodní expanzi svých prodejů - nejenže je polovina objednávek roce 1997 se stalo jedním z prvních zadána přes internet, ale jedna květinářství v zemi, která měla we- třetina dokonce pochází ze bové stránky. zahraničí. Internet také umožnil Květinářství Winkler nakupovat Květinářství Winkler brzy poznalo, květiny přímo na holandských že internet by mohl být důležitý pro burzách, což dovoluje dovážet obchod. Jeho e-shop prosperuje, ale rozmanitější a levnější květiny míst- společnost používá internet také ním českým zákazníkům. pro levnější nákup svých produktů v Holandsku, pro vzdálený dohled ob- Ochota společnosti Winkler ponořit chodu, a dokonce i pro mezinárodní hovory prostřednictvím se do mnohdy neprobádaných vod Internetu se vyplatila a aplikace Skype. zajistila společnosti pověst inovativní firmy, která nabízí svým zákazníkům ten nejlepší servis. Částečně díky svému trvalému zaměření na zlepšování své online přítomnosti a využívání různých aspektů inter- Na fotografii: Miloš Winkler, Květinářství Winklervětší míře, protože výhody jim stále unikaly, nebo proto, podniků, které využívají výhod z internetu a získávají kri-že udržování webových stránek je příliš časově náročné. tickou masu, možná i další malé a střední podniky poro-Pouze jedna pětina respondentů uvedla jako důvod pro zumí obchodní agendě skrývající se v online nástrojích ajejich minimální používání internetu nedostatečnou ry- začnou je tak používat. To vytvoří okruh s více a více pod-chlost připojení. niky využívající online nástroje, což je proces, k němuž může veřejný sektor přispět tím, že bude aktivně infor-Se zvyšujícím se počtem českých malých a středních movat malé a střední podniky o výhodách internetu.24 The Boston Consulting Group
 • Tváře internetu Neosolar Centrum FotoŠkoda Společnost Neosolar byla Pražský obchod založena v roce 2002 v s vybavením pro fotografy kraji Vysočina jako jeden Centrum FotoŠkoda je z průkopníků v oblasti rodinný podnik, který byl solární energie v zemi. založen v roce 1991 se Působila především na čtyřmi zaměstnanci. lokální úrovni až do roku Společnost vstoupila do 2008, kdy spustila e-shop online světa v roce 1997 zaměřený na samostatná prostřednictvím svých energetická řešení. Nyní webových stránek, v roce se společnost Neosolar 2003 následovalo posunula k jiným otevření specializovaného zdrojům obnovitelné e-shopu, který se stal energie a rozšířila svůj důležitou hnací silou dosah na celou zemi, růstu společnosti. Nyní také díky svému nabízí nejen fotografické internetovému obchodu, vybavení, ale také kvalitním webovým sofistikované nástroje pro stránkám a investicím do online zpracování online reklamy. Nyní fotografií a obrazu společnost Neosolar vyvinuté samotnou vděčí internetu za společností FotoŠkoda. polovinu svých zákazníků. Firma je nyní moderní podnik s více než 100 Na fotografii: Jiří zaměstnanci a 1 400 m2 Zeman, Neosolar obchodních prostor v centru Prahy. Na fotografii: Martin Škoda, Centrum FotoŠkoda Fler Slevomat Fler byl založen v roce Slevomat, portál, který 2008 jako výhradně pomáhá zákazníkům webové tržiště pro české nalézt zajímavé nabídky řemeslníky a umělce, a malým a středním které pomáhá zpřístupnit podnikům nabízí ručně vyráběné produkty možnost se zviditelnit, široké veřejnosti. Díky byl spuštěn v dubnu 2010 kreativnímu vzhledu a týmem tří lidí s funkcím Web 2.0 - jako původním cílem „vydělat jsou blogy a diskuze - se si na zaplacení na portálu Fler podařilo nájemného.“ Společnost vytvořit silnou online má nyní 20 zaměstnanců, komunitu jak kupujících, přes 200 000 tak prodávajících. I přes registrovaných uživatelů, nulové výdaje na reklamu a prodává kolem 2 000 portál vykazuje silný růst kuponů denně. Zaměřuje a potenciál pro budoucí se na silnou online a viral mezinárodní expanzi. reklamu, včetně inzerce ve vyhledávačích. Na fotografii: Jiří Kubeš, Fler Na fotografii: Tomáš Čupr, SlevomatZemě internetová 25
 • Index e-intenzityP řestože je internet globální, ne všechny země Infrastruktura. Česká republika se řadí spíše na nižší jej přijaly stejně. Některé, jako je Jižní Korea, příčky, pokud jde o dílčí index infrastruktury měřící vybudovaly moderní širokopásmovou in- využívání širokého pásma ze strany spotřebitelů a frastrukturu. Severské země zase vynikají podniků, přijímání chytrých telefonů a průměrnou ry- v tom, jak zavádějí internet do podniků, ve- chlost stahování a odesílání. Přestože se Česká republikařejného sektoru i ke spotřebitelům. Ale jiní jsou pozadu. řadí v rychlosti širokopásmového připojení poměrně vysoko, asi jen polovina domácností má širokopásmové připojení. Kromě toho, penetrace mobilníhoV zemích OECD širokopásmového připojení k internetu je pod OECD průměrem 30 procent.Jak si země stojí v porovnání s ostatními? Index e-intenzi-ty společnosti BCG měří vliv internetu na trh a na Nižší penetrace mobilního širokopásmového připojeníspolečnost mezi zeměmi Organizace pro hospodářskou souvisí s nízkou penetrací rozšíření chytrých telefonů vspolupráci a rozvoj (OECD).11 Česká republika patří do zemi, což zhoršuje umístění České republiky, pokud jde ospodního kvartilu zemí OECD, dosahuje obdobného dílčí index infrastruktury. Existují dva pravděpodobnépočtu bodů jako iberské země a předčila sousední výcho- důvody nízké penetrace. Jedním z důvodů je stále špatnédoevropské země, jako jsou Maďarsko, Slovensko a Pol- geografické pokrytí země díky prodlení v zavádění mobil-sko a rovněž Portugalsko, Itálie a Řecko (viz Příloha 5.). ní infrastruktury českými poskytovateli telekomunikačních služeb.Index zkoumá tři měřítka internetové aktivity: Výdaje. Česká republika si vede dobře na indexu výdajů,◊ Infrastruktura: jak dobře je vybudovaná infrastruktura je před mnoha zeměmi západní Evropy včetně Francie, a jak je dostupné připojení? Irska a Rakouska, a všemi východoevropskými zeměmi, jako jsou Maďarsko, Polsko a Slovensko. Index výdajů◊ Výdaje: kolik peněz utrácejí spotřebitelé a firmy online měří online prodeje mezi podniky (business-to-business) za e-commerce a online reklamu? a prodeje konečnému zákazníkovi (business-to-consum- er) a výdaje na online reklamu. Podíl maloobchodu a◊ Angažovanost: jak aktivně přijímají firmy, veřejný sek- obratu, který je realizován online, je v České republice tor a spotřebitelé internet? mezi 28 zeměmi OECD vysoko nad průměrem.Infrastruktura má 50 procent váhy, výdaje a angažovanost Angažovanost. Česká republika dosahuje nízkého skórepo 25 procentech váhy. Vytvořili jsme také dílčí index pro na indexu angažovanosti, který měří využívání internetukaždé z těchto měřítek. Navzdory svým zjednodušením acenovým chybám pomáhá index ukázat silné a slabé 11. Nebyli jsme schopni shromáždit dostatečné údaje, které by zahrnova-stránky země, zejména na úrovni dílčího indexu (viz ly Chile, Mexiko, Slovinsko a Turecko. Více podrobností o konstrukciPříloha 6.). indexu viz dodatek (Metodika).26 The Boston Consulting Group
 • Příloha 5. Česká republika je v BCG e-Intensity Index na srovnatelné úrovni se zeměmi střední a jižní Evropy Země Skóre Země Skóre Dánsko 140 Rakousko 103 Korejská republika 139 Belgie 102 Japonsko 138 Švýcarsko 101 Švédsko 134 Irsko 99 Holandsko 129 Nový Zéland 95 Velká Británie 128 Kanada 91 Norsko 125 Španělsko 86 Finsko 124 Česká republika 83 Německo 120 Portugalsko 80 Island 111 Maďarsko 76 USA 109 Slovensko 70 Lucembursko 109 Polsko 65 Austrálie 108 Itálie 63 Francie 105 Řecko 54 Zdroje: Akamai; Eurostat; Information Technology & Innovation Foundation; OECD; United Nations; MagnaGlobal; BCG analýza. Poznámka: Index je nastaven tak, aby geometrický průměr odpovídal 100. Příloha 6. Česká republika je na tom relativně nejlépe ve výdajích na internet Infrastruktura Výdaje Angažovanost Korejská republika Velká Británie Norsko Japonsko Dánsko Dánsko Švédsko USA Nizozemsko Nizozemsko Německo Švédsko Island Švédsko Austrálie Švýcarsko Finsko Nový Zéland Rakousko Japonsko Švýcarsko Dánsko Nizozemsko Kanada Finsko Lucembursko Finsko Norsko Norsko USA Belgie Česká republika Island Německo Korejská republika Velká Británie Lucembursko Francie Japonsko Velká Británie Austrálie Německo Francie Maďarsko Irsko Austrálie Irsko Korejská republika Irsko Island Belgie Nový Zéland Kanada Francie Španělsko Belgie Lucembursko Portugalsko Rakousko Rakousko Itálie Nový Zéland Španělsko USA Polsko Portugalsko Kanada Španělsko Česká republika Slovensko Portugalsko Maďarsko Řecko Švýcarsko Polsko Maďarsko Slovensko Slovensko Česká republika Itálie Itálie Polsko Řecko Řecko 0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250 Zdroj: Akamai; Eurostat; Information Technology & Innovation Foundation; OECD; United Nations; MagnaGlobal; BCG analýza Poznámka: Index je nastaven tak, aby geometrický průměr odpovídal 100.Země internetová 27
 • v podnicích, spotřebiteli i ve veřejném sektoru. U obchod- Jinde ve světění angažovanosti se země blíží průměru díky velkémupočtu podniků, které mají webové stránky a využívají e- Mimo OECD se internet zajímavě vyvíjí zejména v Brazí-learning. Na druhou stranu u angažovanosti spotřebitelů lii, Rusku, Indii, Číně a Indonésii (země BRICI).13 Na- hodnocení procentního podílu uživatelů internetu, kteří mnohých z těchto trhů spotřebitelé přeskakují počítač arealizují různé aktivity online, jako např. online komu- namísto toho používají své mobilní telefony. Například vnikace nebo vyhledávání práce, informací k cestování Číně dosahuje penetrace mobilních telefonů 57 procent,nebo zdraví – je Česká republika na spodní hranici. což je téměř trojnásobek ve srovnání s 20 procentní pen- etrací osobních počítačů. Skutečné používání je nicméněNa spodních příčkách je i v dílčím indexu angažovanosti obtížné vypočítat, protože širokopásmové služby jsouveřejného sektoru, který měří podíl vzájemných online často využívány v internetových kavárnách, a mobilnívztahů veřejného sektoru s podniky a veřejností, a počet telefony jsou často sdíleny.škol s širokopásmovým připojením; tento dílčí index zahr-nuje rovněž řadu měření Organizace spojených národů. Podíl obyvatel využívajících internet v zemích BRICI je„Datové schránky“ neboli české virtuální poštovní také nízký - rozmezí 7 až 33 procent v porovnání se 70schránky, byly spuštěny v listopadu 2009. Slouží jako procenty ve Spojených státech. Ovšem úroveň inovací jekomunikační prostředek veřejného sektoru se soukromý- vysoká: mikrofinancování a mikroplatby převádějí bank-mi subjekty a rovněž mezi veřejnými subjekty. V současné ovní služby na nebankovní. Další služby, jako napříkladdobě existuje přibližně 400 000 virtuálních schránek s Nokia Ovi Life Tools, pomáhají lidem v oblastivelkou spolehlivostí doručení. Nicméně, pouze dvě třetiny zemědělství, zdravotnictví a vzdělávání.českých firem používají internet k získávání informací zwebových stránek veřejných institucí a pouze jedna 12. 63 procent, resp. 36 procent českých podniků s 10 a více zaměstnanci;třetina posílá vyplněné formuláře organizacím veřejného Český statistický úřad, údaje z roku 2008.sektoru přes internet.12 Efektivnější využívání e-govern- 13. Viz BCG studie The Internet’s New Billion: Digital Consumers inmentu může snížit administrativní zátěž podniků. Brazil, Russia, India, China, and Indonesia, BCG report, záři 2010.28 The Boston Consulting Group
 • Český internet Vysoký potenciál pro růstI když je internet a jeho používání již poměrně pování spotřebiteli. Ti jsou klíčovou hybnou silou interne- rozšířený, stále má potenciál významně růst. tové spotřeby (viz kapitola „Předpoklady budoucího Mnozí, kteří používají internet, dosud neutrácejí růstu.“). Naším záměrem bylo připravit realistickou své peníze online. Lepší online zkušenosti předpověď. Nicméně budoucí velikost internetové ekono- spotřebitelů - díky větší dostupnosti zboží a služeb miky bude silně ovlivněna několika trendy tím jak na něonline, lepšího zabezpečení plateb a inovacím, jakými zareagují firmy, spotřebitelé i veřejný sektor.jsou trojrozměrná vyobrazení produktů - pravděpodobnězatraktivní nakupování přes internet pro nové záka- Odhadujeme, že česká internetová ekonomika porostezníky. A ti zkušení online nakupující, se mohou na inter- přibližně o 12 procent ročně (viz Příloha 7.).14 Je tonet spoléhat více než kdy jindy. výrazně rychlejší růst než u většiny ostatních odvětví ekonomiky. Pokud celkový HDP poroste ročně o 3,5 pro-Abychom mohli předpovědět budoucí vývoj české inter- cent, dosáhne internetová ekonomika do roku 2015 zhru-netové ekonomiky, připravili jsme několik projekcí, včetněprojekce penetrace internetu a využívání online naku- 14. Míry růstu HDP jsou v aktuálních tržních cenách. Příloha 7. Spotřeba bude hlavním faktorem růstu internetové ekonomiky Velikost Internetové ekonomiky (CZK miliard) 300 CAGR CAGR (%) 2009–2015 253 2009–2015 (%) Čistý export 3 12 Výdaje veřejného sektoru 7 200 Investice 4 130 100 Spotřeba 19 0 2009 2015 Podíl na HDP (%) 3.6 5.7 Zdroj: CZSO; CTU, Gartner; Ovum; EIU; Eurostat; Evropská Komise Euromonitor; APEK; IAB/CCB; BCG analýza. Poznámka: Procentuální růst v nominálních hodnotách.Země internetová 29
 • Předpoklady budoucího růstu Náš odhad, že česká internetová ekonomika poroste noho online nakupujícího se mírně zvýší, čímž se zvýší přibližně o 12 procent ročně, vychází z následujících podíl, který průměrný e-kupující utratí online, a to ze předpokladů. 14 procent na 17 procent. Tento nárůst bude důsledkem širší nabídky na internetu a zlepšení platebních metod Soukromá spotřeba. Soukromá spotřeba v internetové přes internet. ekonomice do roku 2015 pravděpodobně poroste tempem 19 procent ročně. Toto tempo růstu vychází ze dvou I přes výrazný nárůst penetrace internetu a poměru online hlavních předpokladů. Zaprvé, předpokládá se, že pene- nakupujících, je to poměrně konzervativní pohled. Podle trace uživatelů internetu vzroste ze současných 64 pro- optimističtějšího scénáře by česká internetová ekonomika cent až na 86 procent, což je v souladu s prognózou Econ- mohla dosáhnout 6,6 procent HDP, s tempem růstu kolem omist Intelligence Unit, a to povede ke zvýšení výdajů na 15 procent p.a. Tohoto většího růstu by bylo možné dosáh- připojení k internetu. Za druhé, předpokládá se, že podíl nout, pokud se penetrace online nakupujících přiblíží online nakupujících vzroste ze současných 24 procent na k úrovni západní Evropy (dnes kolem 57 procent), a pokud 50 procent, což je cílem Evropské komise. Za třetí, náš se podíl, který každý online nakupující utratí online, do konzervativní předpoklad je, že průměrné výdaje na jed- roku 2015 přiblíží 20 procentům. Ačkoliv ti, kteří si internet Penetrace nakupujících na internetu a jejich útrata rozhodne o skutečném podílu internetu na HDP v roce 2015 6.6% HDP Velikost internetové ekonomiky (CZK miliard) 5.7% 23 292 300 HDP 16 8 5 253 8 17 19 200 66 3.6% HDP 130 100 0 Základna Penetrace Útraty Výdaje Investice Výdaje Čistý 2015: Penetrace Útraty 2015: (2009) nakupujících na na stoupají veřejného export základní nakupujících na potenciální online internetu připojení o 4% sektoru stoupá scénář online internetu horní dosáhne stoupnou a nástroje ročně stoupají o 2,5% dosáhne stoupnou hranice 50% o 17% na stoupá o 7% ročně ročně současného o 20% kupujícího o 12% průměru na ročně západní kupujícího Evropy 57% Zdroj: CZSO, CTU, Gartner, Ovum, EIU, Eurostat, European Commission, Euromonitor, APEK, IAB/CCB, BCG analýza. Poznámky: Procentuální růst v nominálních hodnotách.30 The Boston Consulting Group
 • osvojí později, mají tendenci utrácet na internetu méně, Výdaje ve veřejném sektoru. Předpokládáme, že výdaje má Česká republika stále jen 24 procentní penetraci on- veřejném sektoru porostou zhruba o 7 procent ročně. line nakupujících, což znamená, že další vlna online naku- Český veřejný sektor plánuje spustit projekt nazvaný „Dig- pujících bude pravděpodobně relativně bohatá a bude itální Česká republika“, s cílem zvýšit dosah internetu a ochotna utrácet online. Stane se tak před tím, než začnou přenosovou rychlost v celé zemi. Kromě toho, s možností online nakupovat nejzdráhavější zákazníci, což potenciálně získání peněžních prostředků ze strategický projektu EU a sníží průměrné výdaje. Navíc, vývoj mobilních technologií strukturálních fondu, se pravděpodobně budou nadále a rostoucí penetrace mobilního širokopásmového připojení zvyšovat výdaje na financování velkých projektů, jako je pravděpodobně zvýší online výdaje, neboť spotřebitelům eGovernment a eHealth. nabídne pohodlné alternativní příležitosti k nakupování na internetu (více podrobností o budoucím růstu spotřeby Čisté exporty a importy. Očekává se, že do roku 2015 viz Dodatek: Metodika.). čisté exporty v České republice porostou tempem kolem 3 procent ročně, čímž dosáhnou hodnoty 32 miliard Kč. Za Investice. Předpokládáme, že investice podniků do inter- předpokladu, že výroba a montáž v Evropě zůstane netu porostou zhruba o 4 procent ročně. Očekává se, že konkurenceschopná, bude Česká republika nadále čistým poskytovatelé telekomunikačních služeb budou více in- vývozcem ICT zboží. Předpokládá se, že čisté exporty vestovat do mobilní infrastruktury, což představuje zhru- informačních a komunikačních technologií porostou v ba 9 procentní růst ročně. Investice podniků do zboží a souladu s průměrným evropským HDP (zhruba 4 procen- služeb v oblasti ICT porostou tempem 3 procenta ročně, ta ročně v nominálním vyjádření) neboť Evropa je hlavní neboť podniky budou nadále začleňovat internet do svých destinací internetového hardware montovaného v České stávajících obchodních procesů, přičemž tempo růstu in- republice. V oblasti e-commerce se předpokládá, že Česká vestic do telekomunikačního vybavení bude na skvělé republika se stane čistým dovozcem neboť čeští úrovni okolo 12 procent. spotřebitelé začnou více využívat plateb přes internet.ba 250 miliard Kč, což je 5,7 procent HDP. Očekává se, že internetu, a stejně tak za počítače, notebooky a chytrésoukromá spotřeba bude hlavním důvodem růstu do telefony. Ještě důležitější je však vliv, který může mít většíroku 2015, především díky většímu počtu lidí, kteří budou počet uživatelů na růst e-commerce. S rostoucím počtemonline více utrácet. Soukromé podniky a veřejný sektor lidí na internetu, se zvyšuje motivace společností, abybudou také podporovat růst internetové ekonomiky rozšířily online nabídku. Rostoucí atraktivita online nak-prostřednictvím pokračujících investic do infrastruktury. upování zase povzbudí více lidí k tomu, aby utráceli on- line. Očekáváme, že větší využití internetu českými pod-I když růst bude ovlivněn mnoha trendy, hlavní hnací si- niky a větší penetrace online nakupování půjdou spolulou růstu internetové ekonomiky v České republice bude ruku v ruce.větší penetrace uživatelů internetu. Větší počet uživatelůbude podporovat výdaje za pevné a mobilní připojení kZemě internetová 31
 • Dodatek MetodikaNíže uvádíme předpoklady a analýzy, které tvoří základ Započítali jsme část soukromých investic do hardware,pro tuto studii. software, telekomunikačních zařízení a instalací a služeb vývoje na základě poměru firemních počítačů, které mají připojení k internetu, a zaměstnanců využívajícíchHDP připojení k internetu, a rovněž rozhovorů s odborníky. Odhady vycházejí z výzkumu společností Gartner, Euro-Výdajová metoda pro výpočet HDP měří celkové výdaje stat a Českého statistického úřadu.na hotové výrobky a služby. Předpoklady uvedené vhlavní studii zde nejsou opakovány. Nezahrnuli jsme odhad interně vyvíjeného software, i když se pravděpodobně jedná o významný prvek kapi-Spotřeba. Online výdaje zahrnují výdaje na většinu zboží tálových výdajů souvisejících s internetem, protože bya služeb. Vychází to z odhadů z několika zdrojů včetně bylo zapotřebí příliš mnoho předpokladů.profesních sdružení ( jako je např. APEK, Asociace pro e-commerce), výzkumných zpráv ( jako Euromonitor), vz- Vládní výdaje. Odhadli jsme veřejné výdaje naestupných odhadů z dat na úrovni společností a rozhovorů informační a komunikační technologie (ICT) včetně hard-s odborníky. Tyto odhady byly prověřeny proti průzkumu ware, software, telekomunikací a podpůrných služeb, naConsumer Commerce Barometer, který zrealizovala IAB základě výzkumu společnosti Gartner. ProstřednictvímEurope spolu s Google, a údajů o výdajích domácností od podobné metodiky jsme přidělili část těchto výdajů za in-Českého statistického úřadu. ternet do investic.Výdaje za přístup zahrnují poplatky spotřebitelů Čisté vývozy. Odhadli jsme čisté vývozy e-commerce naposkytovatelům služeb pevného a mobilního internetu a základě několika zdrojů včetně profesních sdružení, výz-příslušný podíl výdajů za zařízení pro rozhraní, jako jsou kumných zpráv, údaje Eurostatu a rozhovorů s odborníky.počítače nebo mobilní telefony, a zařízení pro infrastruk- Odhadli jsme čisté vývozy zboží a služeb ICT v souvislos-turu, jako jsou bezdrátové routery. Podíl věcí zakoupených ti s internetem na základě údajů od Českého statistickéhoonline byl vyloučen, aby se zabránilo dvojímu započítání. úřadu.Odhady jsou počítány s využitím výzkumných zpráv aúdajů od Ovum, Gartner a Českého statistického úřadu. Růst HDPInvestice. Zahrnuli jsme příslušný podíl investic do fix-ních a mobilních telekomunikačních zařízení, kde výdaje Odhadli jsme růst spotřeby promítnutím onlinesouvisí s budováním, údržb ou a p o dp orou spotřebitelských výdajů a výdajů za přístup. Odhad on-širokopásmových služeb. Odhady vycházejí z údajů od line výdajů je založen na plánech podílu populace naku-Českého telekomunikačního úřadu a údajů společnosti pující online, jejich celkových maloobchodních výdajů aGartner. procenta jejich maloobchodních výdajů realizovaných online. Odhad výdajů za přístup je založen na32 The Boston Consulting Group
 • předpokladech počtu širokopásmových připojení a Abychom zajistili intuitivní výklad, vzali jsme exponen-nákladů na jedno připojení. ciál indexů a dílčích indexů. Indexy pak byly opatřeny měřítkem tak, aby referenční hodnota - geometrickýV našich předpokladech jsme využili externí prognózy z průměr každého indexu pro všechny země - byla stano-několika zdrojů, včetně Economist Intelligence Unit, vena na 100. V důsledku toho, pokud země A získá 110,Ovum a Gartner, cílů Evropské komise týkajících se pen- pak ukazatele pro zemi A jsou v průměru o 10 procentetrace e-kupujících a rovněž názorů mezinárodních vyšší, než je průměrná hodnota.odborníků. Testovali jsme také, jak citlivá byla hodnocení zemí naOdhady růstu investic jsou založeny na prognózách změny ve váze a výběru ukazatelů, a to provedením Mon-zdrojů používaných k vytvoření základního odhadu. te Carlo simulace za použití náhodných vah aPrognózy čistých vývozů informačních a komunikačních proměnných. Mezikvartilová rozpětí byla velmi malá,technologií porostou v souladu s průměrným růstem když byl ukazatel náhodně vynechán.HDP v Evropě. Index je poněkud citlivý na různé váhy. V každém opa- kování simulace Monte Carlo byla váha každéhoe-intenzita z ukazatelů a dílčích indexů náhodně změněna. mezi- kvartilové rozpětí pro každou zemi bylo malé, ale vyskyt-Celkové mezinárodní a regionální indexy jsou tvořeny ly se skupiny zemí s podobným průměrným skóre ajako vážený průměr tří dílčích indexů (infrastruktura, překrývajícími se mezikvartilovými rozpětími. Analýzaangažovanost a výdaje). Dílčí index angažovanosti je například ukazuje, že pořadí Nizozemska, Velké Británie,tvořen jako stejně vážený průměr tří dalších dílčích Norska a Finska není možné snadno rozlišit.indexů (podniky, spotřebitelé a veřejný sector). Všechnydílčí indexy jsou pak tvořeny jako vážené průměryněkolika podkladových ukazatelů.Data nejsou k dispozici pro každý jednotlivý ukazatel azemi pro mezinárodní index. Chybějící údaje zadávámeprostřednictvím regrese, s využitím ukazatelů, které jsousilně korelovány. Transformovali jsme data tím, že jsmevzali logaritmus všech ukazatelů tak, aby indexy a dílčíindexy měřily proporcionální rozdíly v datech.Země internetová 33
 • BCG e-Intensity IndexTM Měřené faktory Infrastruktura (50%) Infrastruktura ◊ Počet připojení k mobilnímu a Penetrace aprůměrná pevnému broadbandu rychlost širokopásmového ◊ Podniky s širokopásmovým připojení připojením ◊ Upload a download rychlosti, fixované Podniky ◊ Smartphone penetrace Angažovanost (25%) Podniky Míra, do jaké ◊ Podniky s internetovou stránkou BCG e-Intensity spotřebitelé, podniky a veřejný sektor Spotřebitelé ◊ Podíl podniků, které nakupovaly Index využívají internet nebo prodávaly přes internet ◊ Podniky, které využívají e-learning Veřejný sektor Spotřebitelé Výdaje (25%) ◊ Internetoví uživatelé/populace ◊ Devět měřítek podílu populace, Online prodej a která využívala internet ke online reklama konkrétním aktivitám Veřejný sektor ◊ Skóre podle U.N. online služeb ◊ Členové veřejnosti a podniků, kteří s veřejným sektorem komunikovali přes internet ◊ Školy s širokopásmovým připojením Výdaje ◊ Business-to-consumer online prodej ◊ E-obrat, business-to-business a business-to-consumer ◊ Výdaje na online reklamu Zdroj: BCG analýza. Poznámka: Procenta v závorkách odpovídají vahám jednotlivých položek.34 The Boston Consulting Group
 • Poznámka pro čtenářePoděkování Pro další kontaktAutoři děkují kolegovi Serge Moutra- Pokud byste chtěli diskutovat o našínovi za jeho příspěvek k této studii. analýze nebo závěrech, kontaktujteNa studii se dále podíleli Nicola prosím některého z autorů:Blackford, David Dean, Alla Dubrovi-na, Sarah Gibson, Mary Hughes, Paul Ladislav ČervenkaMonahan, Yuri Romanenkov, a Paul BCG PrahaZwillenberg. +420 227 060 111 cervenka.ladislav@bcg.com Martin Kálovec BCG Praha +420 227 060 111 kalovec.martin@bcg.com Ondřej Šabata BCG Praha +420 227 060 111 sabata.ondrej@bcg.comZemě internetová 35
 • Kompletní seznam publikací BCG a informace o tom, jak získat jejich kopie, najdete na naší webové stráncewww.bcg.com/publications.Chcete-li v budoucnu dostávat elektronické publikace na toto i jiná témata, navštivte prosím naši webovou stránku s možnostíregistrace na adrese www.bcg.com/subscribe.03/11
 • Abu Dhabi Chicago Kuala Lumpur New Delhi StockholmAmsterdam Cologne Lisbon New Jersey StuttgartAthens Copenhagen London New York SydneyAtlanta Dallas Los Angeles Oslo TaipeiAuckland Detroit Madrid Paris Tel AvivBangkok Dubai Melbourne Perth TokyoBarcelona Düsseldorf Mexico City Philadelphia TorontoBeijing Frankfurt Miami Prague ViennaBerlin Hamburg Milan Rome WarsawBoston Helsinki Minneapolis San Francisco WashingtonBrussels Hong Kong Monterrey Santiago ZurichBudapest Houston Moscow São PauloBuenos Aires Istanbul Mumbai SeoulCanberra Jakarta Munich ShanghaiCasablanca Kiev Nagoya Singapore bcg.com