Teorie a praxe lobbování v EU
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Teorie a praxe lobbování v EU

on

 • 6,269 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,269
Views on SlideShare
6,237
Embed Views
32

Actions

Likes
0
Downloads
14
Comments
0

2 Embeds 32

http://www.slideshare.net 23
http://www.innovationtank.cz 9

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Teorie a praxe lobbování v EU Teorie a praxe lobbování v EU Presentation Transcript

 • Lobbing – teorie a praxe v EU Šárka Laboutková Technická univerzita v Liberci [email_address]
 • Lobby – výklad pojmu
  • Původ slova : z latiny LABIUM vstupní hala
  • Pojem přichází z USA
  • Lobby – hala, vestibul, předsálí
  • Lobby – nátlaková skupina
 • Lobby – cizí slovo
  • neustálenost české ortografické podoby; krátká „historie“
  • Lobby – podstatné jméno ženského rodu, v češtině nesklonné
  • Odvozená slova zachovávají v základu dvě „bb“
  • Píšeme tedy lobbování, lobbovat
  • Přípony - ista a - ismus se nepřipojují mechanicky,ale ze dvou samohlásek (y a i) zůstává jen „i“
  • Píšeme tedy lobbista, lobbing, lobbismus
 • Definice lobbingu
  • neexistuje jedna jasná definice
  • problém negativního vnímání samotného slova lobby
  • mnoho praktiků lobby není spokojena s označením lobbista –
  • výhoda používání termínu lobby – je mu obecně rozuměno
 • Co chceme od definice
  • Definice lobbingu by měla postihnout:
  • Vymezení cílů lobbingu;
  • Definování lobbingu jako zdroje informací;
  • Transparentnost aktérů lobbingu,
  • Řešení vztahu lobbingu vůči korupci.
 • lobbování versus korupce
  • Americký senátor Mc Cain, odpověděl na otázku jaký je rozdíl mezi lobbováním a korupcí následovně:
  • „ To co dělám já, je lobbování, to co dělají mí protivníci,
  • to je KORUPCE.“
 • Lobbování – definice
  • http://www.britannica.com
  • Lobbing je v určité formě nepostradatelnou součástí jakéhokoliv politického systému.“
  • Luigi Graziano, „Lobbying and the Public Interest“
  • Lobbing je specializovaná a odborná reprezentace prostřednictvím široké škály prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb ; ve své povaze velmi odlišná od obecné nespecializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních zájmů lobbista dodává informace a technicko-odborné expertízy, které mohou být užitečné a někdy rozhodující při definování legislativní a správní regulace.
 • Lobbování v EU– definice
  • „ Za činnost spočívající v ovlivňování je obecně považována typická činnost zájmových skupin, která má za cíl ovlivňovat legislativní a rozhodovací proces EU z pohledu prosazení jejich zájmů, které jsou hypoteticky považovány za odlišné od obecnějších komunitárních zájmů.“
  • Schuter O.: Brusel 1995.
 • LOBBOVÁNÍ
  • LOBBISTICKÉ TAKTIKY
  • Přímé lobbování (direct lobbying)
   • Přímý kontakt a informace
   • Veřejné svědectví (výbor, soud)
   • Publikování expertíz
  • Celoplošné lobbování
   • Vzdělávací kampaně
   • Dopisní kampaně
  • Informační kampaň („gong public“)
   • Placené kampaně (PRA)
   • Občanská neposlušnost
   • Koalice ZS
 • Taktiky evropského lobbování
  • Taktiky evropského lobování jsou shrnuty van Sheldenem do tzv. metahry tří P .
  • Person – zajistit si kontakty na nejvlivnější osoby
  • Position – osoby v co nejvyšších funkcích
  • Procedures – volba optimálních postupů
  • K tomu je možno přidat ještě zásadu dobrého načasování
  • TIMING IS EVERYTHING
 • Efektivita lobbování
  • Lobbisté mohou zaměřit svoji činnost na
  • Evropskou radu
  • Parlament
  • Komisi
 • Evropská rada
  • nejdůležitější institucí Společenství
  • pro lobbisty je však téměř nedobytnou pevností
  • schází se v tematických orgánech ( Rada pro všeobecné záležitosti (ministři zahraničí), pro zemědělství a ECOFIN (hospodářství a finance )
  • význam lobbování na národní úrovni
  • možnost ovlivňování - pracovní skupiny Rady ministrů (cca 300 – rozhodují asi v 80% případů)
 • Evropský parlament
  • legislativní pravomoc v určitých oblastech –tzv.procedura spolurozhodování (90.léta)
  • význam osobních kontaktů - intergroups – meziskupiny
  • nízký počet asistentů - lobbisté se tudíž stávají žádanými dodavateli externích expertíz
  • strategickým terčem je: zpravodaj, předseda příslušného parlamentního výboru a administrativní struktury Parlamentu
 • Evropská komise
  • srdce institucionální struktury EU
  • navrhuje zákony Radě a Parlamentu, spravuje a zavádí do praxe politiku EU a provádí dozor a ve spolupráci se Soudním dvorem vymáhá evropské zákony
  • národnostní princip výběru komisařů
  • velká koalice širokého spektra zájmů
  • informační izolace – prostor pro ZS
 • Lobby a EK
  • Poskytování analýz a informačního monitoringu daného sektoru
  • úloha zpětné vazby jako zásadní subjekt kontroly plnění evropské legislativy
  • možnost ovlivnit samotný začátek procesu vytváření legislativy
  • otevřená politika je tak oboustranně výhodným přístupem
  • Problémy:
  • - nejasná definice výběru konzultatnů do expertních skupin (cca 1200)
  • - otevřenost neznamená transparentnost
 • Empirická data
  • Podle výzkumů agentury Donath-Burson-Marsteller z roku 2001, 2003 a 2005, které jsou zaměřeny na efektivitu lobbování v EU, vede přímý lobbing.
  • Nejkomplexněji je pojatý výzkum z roku 2005, který hodnotí účinnost lobbování z pohledu Evropského parlamentu, Evropské komise i Rady ministrů
 • Efektivita lobbování zdroj D-B-M
 • Nejčetnější druhy špatného NGO lobbingu zdroj D-B-M
  • pozn.: 1 - špatné načasování; 2 - nedostatečné podklady k jednání; 3 - zdůrazňování národního zájmu; 4 - neporozumění EU rozhodování a procedury; 5 - výběr špatné osoby; 6 - emotivní pohnutky na úkor faktů; 7 - nedostatečná transparentnost; 8 - mediální lobbování; 9 - agresivita; 10 - nabízení neetických stimulů.
 • Nejčetnější druhy špatného průmyslového lobbingu zdroj D-B-M
  • pozn.: 1 - špatné načasování; 2 - nedostatečné podklady k jednání; 3 - zdůrazňování národního zájmu; 4 - neporozumění EU rozhodování a procedury; 5 - výběr špatné osoby; 6 - emotivní pohnutky na úkor faktů; 7 - nedostatečná transparentnost; 8 - mediální lobbování; 9 - agresivita; 10 - nabízení neetických stimulů.
 • Zásady vysoké efektivnosti lobbování
  • oslovit ty správné úředníky (poslance, komisaře a ministry)
  • udržovat funkční a aktivní vztah s příslušným poslancem komisařem či ministrem a jejich úředníky
  • dobré načasování (timing is everything)
  • poskytovat konzistentní, cílené a relevantní informace
  • být objektivní - poskytovat nezkreslené, vyvážené informace bez emocí
 • Pravidla lobbingu v Brusselu
  • více jak 13 000 profesionálních lobbistů;
  • je druhým největším centrem lobbistů – prvenství má Washington D.C. ( cca 25 000)
  • 3 000 zájmových skupin (v 60. letech to bylo asi 10krát méně):
  • - přes 500 evropských a mezinárodních federací
  • - cca. 250 zastoupení regionů
  • - přes 200 firemních zastoupení
  • - cca. 100 poradenských firem v oblasti
  • managementu a práce s veřejností
  • + 100 právnických firem zaměřených na evropskou legislativu
 • Negativní jevy působení lobby
  • poskytování zkreslených informací orgánům EU
  • moderní komunikační technologie (internet a email) usnadňuje organizovat masové kampaně pro či proti určité záležitosti, aniž by bylo možné kvanitifkovat, kolik má tato kampaň reálných příznivců
  • otázka legitimity zájmů reprezentovaných NNO (NGOs)
  • na druhé straně, podle mnoha NNO zde neexistují rovné podmínky
  • v obecné rovině je kritizován nedostatek informací o lobbistech, kteří ovlivňují rozhodovací procesy EU, včetně jejich finančních zdrojů
 • Parlament
  • zájmové skupiny a lobby jsou legitimní součástí rozhodovacího procesu EU
  • nutná podmínka je transparentnost
  • povinný akreditační systém
  • zápis do veřejného rejstříku
  • kodex chování
  • prohlášení poslanců EP o finančních zájmech
  • seznamy registrovaných asistentů
  • Z celkového počtu lobbistů je asi 40% (cca 5000) akreditovaných při Evropském Parlamentu,
  • to je asi 8 lobbistů na jednoho poslance.
  • Německo cca 640
  • Britové cca 350 akreditovaných lobbistů
  • Francouzi a Italové asi 290
  • Španělé 170
  • Nové členské státy jich mají dohromady pouze 60
 • Evropská komise
  • první adresář (1993)
  • elektronická verze Databáze CONECCS – Konzultace mezi Evropskou komisí a občanskou společností Consultation, the European commission and Civil Society (2001)
  • - princip doborovolnosti
  • - nejasná definice občanské společnosti
  • - oboustranné proudění informací
  • Rejstřík zástupců zájmových skupin – Evropská iniciativa pro transparentnost a zelená kniha (2008)
 • Evropská iniciativa pro transparentnost (2005)
  • cílem je zlepšit průhlednost a předvídatelnost práce Komise a procesu jejího rozhodování
  • ….
  • role lobby a nevládních organizací v rozhodovacím procesu evropských institucí
 • Nový rámec pro lobbování
  • Dobrovolný registračním systém
  • Společný kodexu chování
  • Systém monitorování a sankcí
 • Rejstřík zástupců zájmových skupin
  • oficiálně otevřen v červnu minulého roku
  • organizace, které ze zapíší do registru, musí identifikovat:
  • kdo jsou
  • co je jejich předmětem činnosti
  • jaký sledují cíl
  • o jaké oblasti politiky se především zajímají
  • spolu s registrem musí podepsat sedmibodový Etický kodex.
 • Kritické momenty registrace
  • Registr požaduje různé informace o finančních záležitostech od různých aktérů.
  • K registraci jsou vyzvány pouze organizace, nikoliv individuální lobbisté, kteří pro ně pracují.
  • Seznam lobbistických skupin vytvořený Komisí, nezahrnuje další kategorie zájmových skupin, které mají v Bruselu důležité postavení – regionální zastoupení, obchodní komory a účetní firmy, které nabízejí kompletní servis zahrnující lobbistické aktivity.
  • Právní firmy jsou očekávány se zaregistrovat, jestliže jejich cílem je spíše ovlivňovat politiku než precedenční právo. Z požadavku registrace by měly být vyjmuty jen v tom případě, kde je nezbytné ochránit práva klienta.
 • Shrnutí lobbování
  • Lobbisté jsou placenými členy zájmových skupin, kteří reprezentují tuto skupinu před vládou. Jsou vybaveni přesnými, cíleně zaměřenými informacemi k určité (a pro zájmovou skupinu důležité) problematice  přímé lobbování.
  • Potřeba legislativní úpravy lobbování - zásady:
  • nutnost registrace zájmové organizace,
  • identifikace,
  • veřejná prezentace cílů,
  • přehledné hospodaření s prostředky.
 • Děkuji za pozornost