Your SlideShare is downloading. ×

Teorie a praxe lobbování v EU

4,599

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,599
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Transcript

  • 1. Lobbing – teorie a praxe v EU Šárka Laboutková Technická univerzita v Liberci [email_address]
  • 2. Lobby – výklad pojmu
   • Původ slova : z latiny LABIUM vstupní hala
   • Pojem přichází z USA
   • Lobby – hala, vestibul, předsálí
   • Lobby – nátlaková skupina
  • 3. Lobby – cizí slovo
   • neustálenost české ortografické podoby; krátká „historie“
   • Lobby – podstatné jméno ženského rodu, v češtině nesklonné
   • Odvozená slova zachovávají v základu dvě „bb“
   • Píšeme tedy lobbování, lobbovat
   • Přípony - ista a - ismus se nepřipojují mechanicky,ale ze dvou samohlásek (y a i) zůstává jen „i“
   • Píšeme tedy lobbista, lobbing, lobbismus
  • 4. Definice lobbingu
   • neexistuje jedna jasná definice
   • problém negativního vnímání samotného slova lobby
   • mnoho praktiků lobby není spokojena s označením lobbista –
   • výhoda používání termínu lobby – je mu obecně rozuměno
  • 5. Co chceme od definice
   • Definice lobbingu by měla postihnout:
   • Vymezení cílů lobbingu;
   • Definování lobbingu jako zdroje informací;
   • Transparentnost aktérů lobbingu,
   • Řešení vztahu lobbingu vůči korupci.
  • 6. lobbování versus korupce
   • Americký senátor Mc Cain, odpověděl na otázku jaký je rozdíl mezi lobbováním a korupcí následovně:
   • „ To co dělám já, je lobbování, to co dělají mí protivníci,
   • to je KORUPCE.“
  • 7. Lobbování – definice
   • http://www.britannica.com
   • Lobbing je v určité formě nepostradatelnou součástí jakéhokoliv politického systému.“
   • Luigi Graziano, „Lobbying and the Public Interest“
   • Lobbing je specializovaná a odborná reprezentace prostřednictvím široké škály prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb ; ve své povaze velmi odlišná od obecné nespecializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních zájmů lobbista dodává informace a technicko-odborné expertízy, které mohou být užitečné a někdy rozhodující při definování legislativní a správní regulace.
  • 8. Lobbování v EU– definice
   • „ Za činnost spočívající v ovlivňování je obecně považována typická činnost zájmových skupin, která má za cíl ovlivňovat legislativní a rozhodovací proces EU z pohledu prosazení jejich zájmů, které jsou hypoteticky považovány za odlišné od obecnějších komunitárních zájmů.“
   • Schuter O.: Brusel 1995.
  • 9. LOBBOVÁNÍ
   • LOBBISTICKÉ TAKTIKY
   • Přímé lobbování (direct lobbying)
    • Přímý kontakt a informace
    • Veřejné svědectví (výbor, soud)
    • Publikování expertíz
   • Celoplošné lobbování
    • Vzdělávací kampaně
    • Dopisní kampaně
   • Informační kampaň („gong public“)
    • Placené kampaně (PRA)
    • Občanská neposlušnost
    • Koalice ZS
  • 10. Taktiky evropského lobbování
   • Taktiky evropského lobování jsou shrnuty van Sheldenem do tzv. metahry tří P .
   • Person – zajistit si kontakty na nejvlivnější osoby
   • Position – osoby v co nejvyšších funkcích
   • Procedures – volba optimálních postupů
  • 11.
   • K tomu je možno přidat ještě zásadu dobrého načasování
   • TIMING IS EVERYTHING
  • 12. Efektivita lobbování
   • Lobbisté mohou zaměřit svoji činnost na
   • Evropskou radu
   • Parlament
   • Komisi
  • 13. Evropská rada
   • nejdůležitější institucí Společenství
   • pro lobbisty je však téměř nedobytnou pevností
   • schází se v tematických orgánech ( Rada pro všeobecné záležitosti (ministři zahraničí), pro zemědělství a ECOFIN (hospodářství a finance )
   • význam lobbování na národní úrovni
   • možnost ovlivňování - pracovní skupiny Rady ministrů (cca 300 – rozhodují asi v 80% případů)
  • 14. Evropský parlament
   • legislativní pravomoc v určitých oblastech –tzv.procedura spolurozhodování (90.léta)
   • význam osobních kontaktů - intergroups – meziskupiny
   • nízký počet asistentů - lobbisté se tudíž stávají žádanými dodavateli externích expertíz
   • strategickým terčem je: zpravodaj, předseda příslušného parlamentního výboru a administrativní struktury Parlamentu
  • 15. Evropská komise
   • srdce institucionální struktury EU
   • navrhuje zákony Radě a Parlamentu, spravuje a zavádí do praxe politiku EU a provádí dozor a ve spolupráci se Soudním dvorem vymáhá evropské zákony
   • národnostní princip výběru komisařů
   • velká koalice širokého spektra zájmů
   • informační izolace – prostor pro ZS
  • 16. Lobby a EK
   • Poskytování analýz a informačního monitoringu daného sektoru
   • úloha zpětné vazby jako zásadní subjekt kontroly plnění evropské legislativy
   • možnost ovlivnit samotný začátek procesu vytváření legislativy
   • otevřená politika je tak oboustranně výhodným přístupem
   • Problémy:
   • - nejasná definice výběru konzultatnů do expertních skupin (cca 1200)
   • - otevřenost neznamená transparentnost
  • 17. Empirická data
   • Podle výzkumů agentury Donath-Burson-Marsteller z roku 2001, 2003 a 2005, které jsou zaměřeny na efektivitu lobbování v EU, vede přímý lobbing.
   • Nejkomplexněji je pojatý výzkum z roku 2005, který hodnotí účinnost lobbování z pohledu Evropského parlamentu, Evropské komise i Rady ministrů
  • 18. Efektivita lobbování zdroj D-B-M
  • 19. Nejčetnější druhy špatného NGO lobbingu zdroj D-B-M
   • pozn.: 1 - špatné načasování; 2 - nedostatečné podklady k jednání; 3 - zdůrazňování národního zájmu; 4 - neporozumění EU rozhodování a procedury; 5 - výběr špatné osoby; 6 - emotivní pohnutky na úkor faktů; 7 - nedostatečná transparentnost; 8 - mediální lobbování; 9 - agresivita; 10 - nabízení neetických stimulů.
  • 20. Nejčetnější druhy špatného průmyslového lobbingu zdroj D-B-M
   • pozn.: 1 - špatné načasování; 2 - nedostatečné podklady k jednání; 3 - zdůrazňování národního zájmu; 4 - neporozumění EU rozhodování a procedury; 5 - výběr špatné osoby; 6 - emotivní pohnutky na úkor faktů; 7 - nedostatečná transparentnost; 8 - mediální lobbování; 9 - agresivita; 10 - nabízení neetických stimulů.
  • 21. Zásady vysoké efektivnosti lobbování
   • oslovit ty správné úředníky (poslance, komisaře a ministry)
   • udržovat funkční a aktivní vztah s příslušným poslancem komisařem či ministrem a jejich úředníky
   • dobré načasování (timing is everything)
   • poskytovat konzistentní, cílené a relevantní informace
   • být objektivní - poskytovat nezkreslené, vyvážené informace bez emocí
  • 22. Pravidla lobbingu v Brusselu
   • více jak 13 000 profesionálních lobbistů;
   • je druhým největším centrem lobbistů – prvenství má Washington D.C. ( cca 25 000)
   • 3 000 zájmových skupin (v 60. letech to bylo asi 10krát méně):
   • - přes 500 evropských a mezinárodních federací
   • - cca. 250 zastoupení regionů
   • - přes 200 firemních zastoupení
   • - cca. 100 poradenských firem v oblasti
   • managementu a práce s veřejností
   • + 100 právnických firem zaměřených na evropskou legislativu
  • 23. Negativní jevy působení lobby
   • poskytování zkreslených informací orgánům EU
   • moderní komunikační technologie (internet a email) usnadňuje organizovat masové kampaně pro či proti určité záležitosti, aniž by bylo možné kvanitifkovat, kolik má tato kampaň reálných příznivců
   • otázka legitimity zájmů reprezentovaných NNO (NGOs)
   • na druhé straně, podle mnoha NNO zde neexistují rovné podmínky
   • v obecné rovině je kritizován nedostatek informací o lobbistech, kteří ovlivňují rozhodovací procesy EU, včetně jejich finančních zdrojů
  • 24. Parlament
   • zájmové skupiny a lobby jsou legitimní součástí rozhodovacího procesu EU
   • nutná podmínka je transparentnost
   • povinný akreditační systém
   • zápis do veřejného rejstříku
   • kodex chování
   • prohlášení poslanců EP o finančních zájmech
   • seznamy registrovaných asistentů
  • 25.
   • Z celkového počtu lobbistů je asi 40% (cca 5000) akreditovaných při Evropském Parlamentu,
   • to je asi 8 lobbistů na jednoho poslance.
   • Německo cca 640
   • Britové cca 350 akreditovaných lobbistů
   • Francouzi a Italové asi 290
   • Španělé 170
   • Nové členské státy jich mají dohromady pouze 60
  • 26. Evropská komise
   • první adresář (1993)
   • elektronická verze Databáze CONECCS – Konzultace mezi Evropskou komisí a občanskou společností Consultation, the European commission and Civil Society (2001)
   • - princip doborovolnosti
   • - nejasná definice občanské společnosti
   • - oboustranné proudění informací
   • Rejstřík zástupců zájmových skupin – Evropská iniciativa pro transparentnost a zelená kniha (2008)
  • 27. Evropská iniciativa pro transparentnost (2005)
   • cílem je zlepšit průhlednost a předvídatelnost práce Komise a procesu jejího rozhodování
   • ….
   • role lobby a nevládních organizací v rozhodovacím procesu evropských institucí
  • 28. Nový rámec pro lobbování
   • Dobrovolný registračním systém
   • Společný kodexu chování
   • Systém monitorování a sankcí
  • 29. Rejstřík zástupců zájmových skupin
   • oficiálně otevřen v červnu minulého roku
   • organizace, které ze zapíší do registru, musí identifikovat:
   • kdo jsou
   • co je jejich předmětem činnosti
   • jaký sledují cíl
   • o jaké oblasti politiky se především zajímají
   • spolu s registrem musí podepsat sedmibodový Etický kodex.
  • 30. Kritické momenty registrace
   • Registr požaduje různé informace o finančních záležitostech od různých aktérů.
   • K registraci jsou vyzvány pouze organizace, nikoliv individuální lobbisté, kteří pro ně pracují.
   • Seznam lobbistických skupin vytvořený Komisí, nezahrnuje další kategorie zájmových skupin, které mají v Bruselu důležité postavení – regionální zastoupení, obchodní komory a účetní firmy, které nabízejí kompletní servis zahrnující lobbistické aktivity.
   • Právní firmy jsou očekávány se zaregistrovat, jestliže jejich cílem je spíše ovlivňovat politiku než precedenční právo. Z požadavku registrace by měly být vyjmuty jen v tom případě, kde je nezbytné ochránit práva klienta.
  • 31. Shrnutí lobbování
   • Lobbisté jsou placenými členy zájmových skupin, kteří reprezentují tuto skupinu před vládou. Jsou vybaveni přesnými, cíleně zaměřenými informacemi k určité (a pro zájmovou skupinu důležité) problematice  přímé lobbování.
   • Potřeba legislativní úpravy lobbování - zásady:
   • nutnost registrace zájmové organizace,
   • identifikace,
   • veřejná prezentace cílů,
   • přehledné hospodaření s prostředky.
  • 32. Děkuji za pozornost

  ×