Průzkum freelance podnikaní

947 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
947
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Průzkum freelance podnikaní

 1. 1. DOTAZNÍK O NEZÁVISLÝCH PROFESIONÁLECHProbíhal: 13. 2. – 2. 3. 2009Zúčastnilo se ho: 98 respondentůSkládal se z: 88 otázekVypracovala: Veronika HolcováE-mail: holcova.veronika@gmail.com
 2. 2. 1. otázka: Jakého jste pohlaví? Jaké ho jste pohlaví? 38% 62% ženy muži 2. otázka: Jaká je Vaše věková kategorie?Věková 18-22 23-27 38-42 43-57 nad 57 28-32 let 33-37 letkategorie let let let let letPočet 9 23 31 12 6 12 5 Věkové kategorie 5 9 12 6 23 12 31 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-57 nad 57
 3. 3. Rozdělení věkové kategorie u mužů a žen25 23 muž žena20 1715 9 8 810 7 6 5 4 4 45 2 10 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-57 nad 57 věková kategorie 3. otázka: Jaká je Vaše státní příslušnost? Jaká je Vaše státní příslušnost? 5% 95% ČR jiná státní příslušnost 4. otázka: Z jakého jste kraje? Z jakého kraje jste? 30 24 26 25 20 15 12 10 7 8 4 3 5 2 1 2 2 2 1 2 0 ký ký ý ý na ký ý a ý ký ký ý ý ký sk sk ck ck sk ah sk rs ec ňs ic zs ec či ín ou av če če re Pr ub so va ad le ze st Zl be or ho do m os Vy lo Ú rd Pl hr lo m Li Ji ar ře Pa sk ve O ho K St av lo Ji rá orKM kraje
 4. 4. Rozdělení věkových kategorií v krajích České republiky Věkové kategorie Kraje 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-57 nad 57 let let let let let let letJihočeský 1 1Jihomoravský 2 6 2 1 1Karlovarský 1Královehradecký 1 2 1Liberecký 1 1Moravskoslezský 1 7 11 3 2Olomoucký 1 1Pardubický 1 2Plzeňský 1 1Praha 3 6 8 2 4 3Středočeský 2 1 3 1Ústecký 1Vysočina 1 1Zlínský 1 1 3 1 1 1 Rozdělení věkových kategoriích v krajích ČR 12 18-22 10 23-27 8 28-32 6 33-37 4 38-42 43-57 2 nad 57 0 a na ý ký ý ý ký ý ký ý ý ý ý sk ah ky sk ck ck sk sk ck sk či ic ňs ec ín pr zs če te ou ar av ub če so de er ze zl ús le o ov om or do ra vy rd lib pljih os rl m eh pa ře ol ka sk o st ov jih av ál or kr m kraje
 5. 5. 5. otázka: Jaký byl Váš hlavní důvod pracovat jako nezávislý profesionál? Jaký byl Váš hlavní důvod pracovat jako nezávislý profesionál? 30 25 26 24 25 20 15 8 10 6 7 2 5 0 é a z a u ji n be .. m ně lit no a. do se bi pe čk di xi e o ro ní ce fle pr ác ko s ví pr at í su tš tz ov vě ča la ac dě ce pr íu ví án př 6. otázka: V jakém oboru podnikáte? Název oboru Počet nezávislých profesionálůPodpora podnikání, internet, marketing 1Právní služby 1Lidské zdroje 1Projekt management 1Účetnictví 1Výroba a prodej medu 1Zdravotnictví 1Bezpečnost práce a požární ochrana 1Malíř – natěrač 1Kamnářství 1Exportní poradenství Německo 1Copywriting, tradiční řemesla 1Telekomunikace, digitální TV, kabelováTV 1Čaje a obchodní cestující s čajem 1Stavebnictví 2Projektování staveb 1Reklama 2
 6. 6. Název oboru Počet nezávislých profesionálůMarketing 2Internetový marketing 1Internet a média 1Ilustrace 1Kreativní dílny, ilustrace 1Výtvarnice, překladatelka 1Organizační poradenství 1Poradenství 1Kultura, tisk, překladatelství 1Tvorba textů 1Média, český jazyk (korektura, redakčnípráce) 1Redakční a překladatelská činnost 1Lektorská a překladatelská činnost 1Lektorská činnost 1Psychologie, vzdělávání, pořádáníseminářů 1Grafika a webdesign 1Webdesign 5Grafické práce, webdesign, animace 1Webdesign a komerční grafika 1Grafika, design, webdesign 1Grafika 4Počítačová grafika 1Grafický design 3Grafický design a vizuální komunikace 1Grafický design, multimédia 1Design 1IT 9IT – správa serverů 1Programování, sítě, IT 1IT, programování 1IT konzultant, programátor 1Vývoj software 1Informatika – výzkum, vývoj 1
 7. 7. Název oboru Počet nezávislých profesionálůProgramování internetových aplikací 1Překlady 11Překlady a tlumočení 2Tlumočení 1Překlady, tlumočení, marketing 1Výuka jazyků, překlady 2Tlumočení, překlady, výuka 1Vzdělání 4Výuka cizích jazyků 3 7. otázka: Jakou formu má Vaše podnikání? Typy forem podnikání 7% 1% 9% 83% živnost svobodná povolání s.r.o. libero profesionista 8. otázka: Je podnikání hlavním zdrojem Vašich příjmů nebo si podnikáním pouze přivyděláváte? Podnikání je Vaší hlavní činnosti nebo vedlejší? Vedlejš í č innos t 15% H lavní č innos t 85%
 8. 8. 9. otázka: Čím jste se zabýval(a) bezprostředně před zahájením podnikání? Čím jste se zabýval(a) bezprostředně před zahájením podnikání?70 6860504030 242010 3 1 2 0 p ra c b yl ( a b yl ( a b yl ( a ji né ov a l ) ) ) ja k o s tu d e n t n e z a m ě js e m n a z am ě em s tn a r od ič s tn a ný ov s k n ec éd ov o l e né 10. otázka: Jak dlouho pracujete jako nezávislý profesionál? Počet nezávislých profesionálů méně než 1 rok 12 1-2 roky 16 2-3 roky 17 3-5 let 20 5-9 let 14 9 a více let 19 Jak dlouho pracujete jako nezávislý profesionál? 12% mén ě n e ž 1 ro k 20% 1-2 ro ky 16% 2-3 ro ky 3-5 le t 14% 5-9 le t 9 a v íc e le t 17% 21%
 9. 9. 11. otázka: Pokud jste pracoval(a) jako zaměstnanec, tak jak dlouhou dobu? Pokud jste pracoval(a) jako zaměstnanec, tak jak dlouhou dobu? 19 20 17 18 15 14 16 11 12 8 4 4 0 n ec r ok - 2 r ok y - 4 r ok y 4 - 7 l e t 7 - 10 l e t d 1 0 l e t ě s tn a n ě n e ž 1 1 2 na o z am m é c ov al j a k n e pr a y js e mn ik d 12. otázka: Věnoval(a) jste se této činnosti od začátku na plný úvazek? Věnoval(a) jste se činnosti od začátku na plný úvazek? ne ano 45% 55%
 10. 10. 13. otázka: Jak jste financoval(a) založení podnikání? Jak jste financoval(a) založení podnikání? 79 80 70 60 50 40 30 11 20 4 4 10 0 v las tn í fin an č n í ú v ě r o d jin ý ú s p o ry p o mo c o d b an ky způs ob ro d in y, p řáte l14. otázka: Měl(a) jste na začátku tohoto podnikání nějaké zaměstnance?Měl(a) jste na začátku tohoto podnikání najaké zaměstnance? 93 100 80 60 40 20 4 1 0 ne an o , 1 an o , n ad 5 z amě s tn an c e z amě s tn an c ů 15. otázka: Kde pracujete, kde máte sídlo podnikání? Kde pracujete, kde máte sídlo podnikání? jinde 10 kanc elář 17 doma 71
 11. 11. 16. otázka: Kolik hodin týdně pracujete (v průměru)? Kolik hodin týdně pracujete (v průměru)? 35 34 30 25 24 20 15 13 10 8 10 8 5 1 0 mén ě 5-10 10-20 20-30 30-40 40-60 60 a ne ž 5 v íc e hodin Kombinace otázek 8 a 16 Podnikání jePočet odpracovaných hodin v týdnu hlavním zdroj vedlejším zdroj příjmu příjmuméně než 5 hodin 15 - 10 hodin 2 610 - 20 hodin 9 420 - 30 hodin 1030 - 40 hodin 21 340 - 60 hodin 3460 a více hodin 7 1 17. otázka: Pracujete více hodin než v předchozí práci? Pracujete více hodin než v předchozí práci? as i s tejně 16% ano 45% ne 39%
 12. 12. Kombinace otázek 16 a 17 Pracujete více hodin než v předchozí v Počet odpracovaných hodin v práci? týdnu ano ne asi stejněméně než 5 hodin 15 - 10 hodin 4 410 - 20 hodin 4 8 120 - 30 hodin 1 8 130 - 40 hodin 5 11 840 - 60 hodin 23 6 560 a více hodin 7 1 18. otázka: Pracujete v souvislosti s podnikáním o víkendech a o svátcích? Pracujete v souvislosti s podnikáním o víkendu a o svátcích? ano, pracuji o 15% víkendu a o svátcích ne, nepracuji o 17% víkendu a o svátcích 68% volný víkend a svátek mám jen občas Pracujete v souvislosti s podnikáním o víkendech a o svátcích? 45 42 40 35 30 25 19 20 15 17 15 5 10 5 0 ano, ano, ano, volný ne, m usim , protože protože v víkend nepracuji klient m ě to baví týdnu m ám jen nepočká pracuji v občas zam ěst.
 13. 13. Kombinace otázek 16 a 18 Pracujete v souvislosti s Počet odpracovaných hodin v týdnupodnikáním o víkendech a o svátcích? méně než 5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-60 60 a víceano, musím, klientnepočká 1 3 1 3 7 4ano, protože mě to baví 1 3 5 4 12 15 2ano, protože v týdnupracuji v zaměstnání 2 3volný víkend mám jenobčas 2 1 2 2 6 2ne, nepracuji 1 3 7 6 19. otázka: Měl(a) jste předchozí zkušenost v oboru, ve kterém nyní podnikáte? Měl(a) js te předchozí zkuš enos t v oboru, ve kterém nyní podnikáte? 2 19 ano 77 ne, můj partner neměl20. otázka: Jste spokojenější než dříve (než jste začal(a) takto podnikat)? Jste spokojenější než dříve (než jste začal(a) takto podnikat)? nevím ne 7 1 ano 90
 14. 14. 21. otázka: Kde získáváte většinu svých zakázek? Kde získáváte většinu svých zakázek? 4245 374035302520 121510 4 350 reklamou reference výběrová prezentace ostatní řízení na netu Mezi položku Ostatní patří: Název Počet agentura + vlastní klienti 1 cíleným nabízením služeb 1 na volné noze 2 osobní kontakty 1 reference a prezentace na internetu 1 reklamace, reference, internet 1 přátele, reference, reklama 1 spolupráce s ostatními 1 trvalá spolupráce s nakladatelstvími 1 vlastní průzkum 1 "pasaci" 1
 15. 15. 22. otázka: Jak hodnotíte ekonomickou situaci svého podnikání? Jak hodnotíte ekonomickou situaci svého podnikání? velmi špatná velmi dobrá sotva 3% 15% dostatečná 13% dobrá 69% Kombinace otázek 20 a 22 Ekonomická situace Jste nyní spokojenější? podnikání je: ano ne nevím velmi dobrá 15 dobrá 63 4 sotva dostatečná 10 2 1 velmi špatná 2 123. otázka: Co si myslíte, že můžete nabídnout lepšího než firma? Co si myslíte, že můžete nabídnout lepšího než firma? 81 90 80 70 60 50 40 30 10 20 3 1 3 10 0 individuální jiné větší levnější kombinace přístup odbornost výrobky,služby
 16. 16. V této otázce bylo zmíněno: 100 87 90 80 70 60 49 50 50 40 40 30 20 16 9 10 0 individuální větší vyšší levnější širší jiné přístup odbornost kreativita výrobky, sortim ent služby Nejčastější kombinace otázky 23Nejčastější kombinace byla: Početindividuální přístup, vyšší kreativita, levnější služby a výrobky 14individuální přístup, levnější služby a výrobky 9individuální přístup, větší odbornost, vyšší kreativita 9individuální přístup, vyšší kreativita 8individuální přístup, větší odbornost, levnější výrobky a služby 6individuální přístup, větší odbornost, vyšší kreativita, levnějšívýrobky a služby 6individuální přístup, větší odbornost 5 24. otázka: Pro koho spíše pracujete? Pro koho spíše pracujete? 60 51 50 40 30 17 17 20 12 1 10 0 pro pro firmy pro instituce 50% pro jednotlivce jednotlivec jednotlivce, pro firmy, pro instituce stejně
 17. 17. 25. otázka: Specifikujte trh, na kterém realizujete své zboží/služby. Specifikujte trh, na kterém realizujete své zboží, služby?60 5350403020 17 14 14100 místní region zhruba region kraje celá republika mezinárodní trh 26. otázka: Existuje ve Vašem oboru sezónnost? Existuje ve Vašem oboru sezónnost? ano 32% ne 68% 27. otázka: Přizpůsobujete tomu své podnikání? Přizpůsobujete tomu své podnikání? 23% 23% ano, je to nutnost ano, je to tak lepší 54% ne, nemusím
 18. 18. 28. otázka: Pokud se tomuto problému musíte přizpůsobovat, tak jakým způsobem? Pokud se tomuto problému musíte přizpůsobovat, tak jakým způsobem? 9 9 8 7 7 6 5 4 3 3 3 2 2 1 0 usiluji o na období s snažím se věnuji se ostatní navázání m éně zakázky úplně jiné nových zakázkam i rozvrhnout činnosti kontaktů, plánuji do celého nových dovolenou roku zakázek Musím se přizpůsobovat sezónnostiČinnosti přizpůsobení: Početv tomto období usiluji o navázání nových kontaktů, nových zakázek 2na období s méně zakázkami plánuji dovolenou 2v létě cestuji a využívám tohoto času k procvičování komunikace vangličtině 1věnuji se úplně jiné činnosti 1snažím se zakázky rozvrhnout do celého roku 1 Je lepší se přizpůsobovat sezónnostiČinnosti přizpůsobení: Početna období s méně zakázkami plánuji dovolenou 7v tomto období usiluji o navázání nových kontaktů, nových zakázek 5věnuji se úplně jiné činnosti 2snažím se zakázky rozvrhnout do celého roku 2na období s méně zakázkami plánuji dovolenou, v tomto obdobíusiluji o navázání nových kontaktů, nových zakázek 1
 19. 19. 29. otázka: Využíváte projektové řízení? Využíváte projektové řízení? nevím, co to je, 15 ano, 31 ne, 5230. otázka: Už se Vám podařilo dosáhnout nějakého cíle, který jste si stanovili na začátku podnikání? Už se Vám podařilo dosáhnout nějakého cíle, který jste si stanovili na začátku podnikání? ne, 21 ano, 77 34. otázka: Uznáváte ve svém oboru profesní autoritu? Uznáváte ve svém oboru profesní autoritu? ne 13% ano 87%
 20. 20. 35. otázka: Chcete i v budoucnu pracovat jako nezávislý profesionál nebo máte v plánu se rozšířit (expandovat)? Chcete i v budoucnu pracovat jako nezávislý profesionál nebo máte v plánu se rozšířit? 31% ano, mam v plánu se 69% rozšířit ne, chci zůstat nezávislý profesionál 36. otázka: Jaké jsou Vaše podnikatelské záměry? Podnikatelský záměr Počet činnost bude pokračovat bez výraznějších změn 25 zvýší se počet zaměstnanců 1 zvýší se obrat 3 investice do rozvoje podnik. 4 rozšíří se nabídka výrobků/služeb 1 kombinace 53 ostatní 5 kombinace + ostatní 6 Jaké jsou Vaše podnikatelské záměry? 60 53 50 40 25 30 20 6 10 4 5 1 3 1 0 činnost bude zvýší se počet zvýší se obrat investice do rozšíří se nabídka kombinace ostatní kombinace + pokračovat bez zaměstnanců rozvoje podnik. výrobků/služeb ostatní výraznějších změn
 21. 21. V celé otázce se objevilo: 2% činnost bude pokračovat bez výraznějších zm ěn zvýší se počet zam ěstnanců 16% 23% zvýší se obrat 8% budu investovat do rozvoje 25% podnikání rozšíří se nabídka 26% výrobků/služeb om ezí se nabídka výrobků/služeb Nejčastější kombinace byly:Nejčastější kombinace: Početzvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání, rozšíří se nabídkavýrobků/služeb 11zvýší se počet zaměstnanců, zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání,rozšíří se nabídka výrobků/služeb 8zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání 7činnost bude pokračovat bez výraznějších změn, zvýší se obrat 6budu investovat do rozvoje podnikání, rozšíří se nabídka výrobků/služeb 4 V kolonce „Kombinace a ostatní“ je:Kombinace a ostatní: Početčinnost bude pokračovat bez výraznějších změn, zvýší se obrat, doplním dalšícertifikáty svých znalosti 1jdu dělat vědce 1jdu do důchodu a ponechám si jenom omezené množství kurzů 1jdu na MD, takže na nějakou dobu omezení činnosti v oblasti výuky a zvýšeníčinnosti v oblasti překladů 1vytříbím klienty 1zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání, rozšíří se nabídkavýrobků/služeb, zejména se chci zdokonalit v tom co dělám 1zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání, spolupráce na zajímavýchprojektech 1zvýší se obrat, rozšíří se nabídka výrobků/služeb, spolupráce s dalšímiprofesionály 1zvýší se obrat, snažím se o posun k jinému podoboru mého podnikání, který měvíc baví. 1zvýší se obrat, Uznání 1zvýší se zisk, budu si moci vybírat zábavnější a lukrativnější zakázky 1
 22. 22. 37. otázka: Má Vaše současná práce (podnikání) nedostatky, jste s něčím nespokojen(a)? Má Vaše současné podnikání nedostatky, jste s něčím nespokojen(a)? ne, 28 ano, 70 38. otázka: Co Vám překáží v rozvoji podnikání nebo v udržení na přijatelné úrovni? Název položky Počet nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 2 nedostatek volného času 13 nespolehlivost obchodních partnerů 8 nízká poptávka 5 platby minimálních sazeb pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění 2 velká administrativní zátěž kladená na podnikatele 10 vysoké mzdové a s nimi související náklady na pracovní sílu 2 kombinace 56 nedostatek kvalifikovaných Co Vám překáží v rozvoji podnikání nebo v udržení zaměstnanců na přijatelné úrovni? nedostatek volného času 2% 13% nespolehlivost obchodních partnerů nízká poptávka 8% platby minimálních sazeb pojistného na sociální zabezpečení a pojistného 5% na veřejné zdravotní pojištění 58% 2% velká administrativní zátěž kladená na podnikatele 10% vysoké mzdové a s nimi související náklady na pracovní sílu 2% kombinace
 23. 23. nespolehlivost obchodních partnerů V celé otázce se objevilo: nedostatek volného času platby min. sazeb pojistného na sociální zabezpečení a pojist.na veřejné zdrav. pojištění velká administrativní zátěž kladená na podnikatele 11% 8% 12% 6% 18% omezená dostupnost bank. úvěrů nedostatek kvalifikovaných 17% zaměstnanců 7% 18% vysoké mzdové a s nimi související náklady na prac.sílu 3% nízká poptávka platby min. daně z příjmu 39. otázka: Jste v současné době spokojen(a) s podnikáním jako nezávislý profesionál v České republice? Jste v současné době spokojen(a) s podnikáním jako nezávislý profesionál v ČR? ne ano 44% 56% Kombinace otázek 37 a 39 Má Vaše současné Jste spokojen(a) s podnikáním v České podnikání nedostatky? republice? (otázka 39) (otázka 37) ano neano 39 31ne 16 12
 24. 24. 40. otázka: Co by dle Vašeho názoru nejvíce prospělo rozvoji podnikání? Název položky Počet efektivnější vymahatelnost pohledávek 5 jednodušší pracovní zákonodárství 1 jiné 5 snížení administrativních povinností podnikatelů 4 snížení daní 5 snížení nákladů na pracovní sílu ( soc. a zdrav. pojištění placené zaměstnavatelem) 1 větší finanční podpora ze strany státních orgánů či EU ( podpůrné programy) 1 kombinace 76 efektivnější vymahatelnostCo by dle Vašeho názoru nejvíce pohledávek prospělo rozvoji podnikání? jednodušší pracovní zákonodárství 5 1 5 jiné 4 5 snížení administrativních 1 povinností podnikatelů 1 snížení daní snížení nákladů na pracovní sílu ( soc. a zdrav. pojištění placené zaměstnavatelem) větší finanční podpora ze strany státních orgánů či EU ( podpůrné programy) 76 kombinace efektivnější vym ahatelnost V celé otázce se objevilo: pohledávek 5% jednodušší pracovní zákonodárství 8% 15% jiné snížení adm inistrativních 14% 13% povinností podnikatelů snížení daní 5% snížení nákladů na prac. sílu (soc. a 18% zdrav. pojištění placené 22% zam ěstnavatelem ) větší finanční podpora ze strany státních orgánů či EU snazší přístup k úvěrům
 25. 25. 41. otázka: Myslíte si, že je ve Vašem oboru velká konkurence? Myslíte si, že je ve Vašem oboru velká konkurence? 58 60 50 40 29 30 20 9 2 10 0 ne jsem jediný(á) ano, ale je ano, bylo těžké ve svém oboru přijatelná se prosadit42. otázka: Co podnikáte, abyste byl(a) napřed před konkurencí? Co podnikáte, abyste byl(a) napřed před konkurencí? 60 49 50 40 30 21 20 13 10 4 5 6 0 další levnější nic více více ostatní vzdělání, produkty nabízených reklam ních školení služeb akcí43. otázka: Cítíte v souvislosti s Vaším podnikáním nutnost se dále vzdělávat? Cítíte v souvislosti s Vaším podnikáním nutnost se dále vzdělávat? 93 100 80 60 40 5 20 0 ano, cítím nutnost, ale ano, cítím nutnost a nevzdělávám se vzdělávám se
 26. 26. 44. otázka: Jak se vzděláváte? Jak se vzděláváte? vzdělávám se navštěvuji sámkurzy, školení 67% 33% 45. otázka: Zviditelňujete se, máte nějakou reklamu? Zviditelňujete se, máte nějakou reklamu? 43 45 40 35 23 30 25 16 20 10 15 6 10 5 0 ne ano, dobře ano, jiné ano, placenou kombinace propracované a reklama na internetu zajímavé internetové stránky V celé otázce se objevilo: 54 53 60 50 40 25 30 20 9 5 10 0 dobře reklama v placená publikace do j iné propracov ané nov inách, v reklama na nov in, a zaj ímav é rádiu internetu odborných inter. stránky časopisů
 27. 27. Mezi nejčastější kombinace patří:Nejčastější kombinace byly: Početano, placenou reklama na internetu, ano, dobře propracované a zajímavéinternetové stránky 17ano, dobře propracované a zajímavé internetové stránky, ano, jiné 10ano, placenou reklama na internetu, ano, dobře propracované a zajímavéinternetové stránky, ano, jiné 3ano, placenou reklama na internetu, ano, dobře propracované a zajímavéinternetové stránky, ano, publikací do novin, odborných časopisů 3 46. otázka: Pokud nemáte žádnou reklamu, tak proč? Pokud nemáte žádnou reklamu, tak proč? 2 nepotřebuji ji nevěřím této propagaci 1 jiné 7 47. otázka: Máte zaměstnance nebo raději pracujete sám(a)? Máte zaměstnance nebo raději pracujete sám(a)? ano, mám stálé zaměstnance, 8 nemám stále pracovníky, ale jen občasné, 27 ne, pracuji sám, 63
 28. 28. 48. otázka: Pokud máte zaměstnance, kolik jich je v současné době? Pokud máte zaměstnance, kolik jich je v současné době? 18 20 16 12 7 6 8 4 4 0 mám jen 1 2-5 nic občasné prac. zaměstnanec zaměstnanců Ano, mám stále zaměstnance, a jejich počet je: 2-5 1 zaměstnanec zaměstnanců 50% 50% Nemám stálé pracovníky, ale jen občasné, a jejich počet je: 18 20 15 10 3 4 2 5 0 Mám jen 1 2-5 nic občasné zaměstnanec zaměstnanců pracovníky
 29. 29. 49. otázka: Komu dáváte přednost při zaměstnávání pracovníků? Komu dáváte přednost při zaměstnávání pracovníků? nic, 2 českým občanům, 10 ani jednomu, záleží na okolnostech či schopnostech prac., 23 50. otázka: Při zaměstnávání pracovníků dáváte nejčastěji přednost: Způsob zaměstnání pracovníků Počet pracovnímu poměru na dobu určitou 1 pracovnímu poměru na dobu neurčitou 2 najímám si živnostníky na fakturu, na smlouvu o dílo 16 dohoda o provedení práce 4 dohoda o pracovní činnosti 1 ani jednomu způsobu nedáváte přednost, záleží na okolnostech 10 nic 1 Při zaměstnání pracovníků dáváte nejčastěji přednost 16 16 14 12 10 10 8 6 4 4 1 2 1 1 2 0 pr do do pr na an ni ac c ac ho ho jím ij .p ed .p d da ám a om no om o o si m pr pr ěr ěr u ži u ov ac u zp vn na na ov ed ůs os ní do en do ob tn íp či bu bu ík u nn rá y ne ne ur os na ce dá či ur ti to fa č. v. u ... .. ..
 30. 30. Kombinace otázek 48 a 50 Nezávislý profesionálové, kteří mají Druh zaměstnání pracovníků stálé zaměstnance 1 zaměstnanec 2 - 5 zaměstnanců prac. poměru na dobu určitou 1 prac. poměru na dobu 2 neurčitou najímám si živnostníky na 2 1 fakturu, na smlouvu o dílo dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti ani jednomu způsobu nedáváte 1 1 přednost, záleží na okolnostech nic Kombinace otázek 48 a 50 Nezávislý profesionálové, kteří mají jen občasné Druh zaměstnání zaměstnance pracovníků jen občasný prac. 1 zaměst. 2 - 5 zaměst. nicprac. poměru na dobu určitouprac. poměru na dobuneurčitounajímám si živnostníky na 10 2 1fakturu, na smlouvu o dílodohoda o provedení práce 3 1dohoda o pracovní činnosti 1ani jednomu způsobunedáváte přednost, záleží na 5 1 1okolnostechnic 1
 31. 31. 51. otázka: Kde jste hledali Vaše zaměstnance? Kde jste hledali Vaše zaměstnance?18 171614 121210 8 6 4 2 2 1 1 2 0 na na inzerát rodinný známí ostatní nic doporučení příslušníci V celé otázce se objevilo: sami se internet ozývají/přihlásil 8% i 8% na doporučení 29% známí 41% na inzerát 14% Nejčastější odpovědi v kolonce „Ostatní“: Nejčastější odpovědi Počet na doporučení, známí 4 na inzerát, na doporučení 2 na inzerát, na doporučení, známí 2
 32. 32. 52. otázka: Jestliže nemáte stálé zaměstnance, tak z jakého důvodu? Možnosti Počet nepotřebuji je, vše stíhám sám 38 vlastní zaměst. jsou drazí, nemám dostatek finanč. prostřed. na jejich zajištění 3 bojím se zaměstnávat někoho dalšího (osobní stránka) 4 pokud potřebuji, najmu si brigádníky, někoho z rodiny 5 ostatní 7 nic 6 Jestliže nemáte zaměstnance, tak z jakého důvodu? 40 38 30 20 7 6 10 5 3 4 0 nepotřebuji je, vše vlastní zaměst. bojím se pokud potřebuji, ostatní nic stíhám sám jsou drazí, nemám zaměstnávat najmu si dostatek finanč. někoho dalšího brigádníky, někoho prostřed. na jejich (osobní stránka) z rodiny zajištění
 33. 33. Nejčastější odpovědi v kolonce „Ostatní“: Odpovědi Počet Moje značka je moje jméno, nemohu pod tímto jménem uvádět práci někoho jiného 1 najít kvalifikovaného zaměstnance je časově náročné 1 nedochází k nepochopení 1 nepotřebuji, mam jen spolupracovníky se, kterými děláme na některých zakázkách společně 1 spolupracuji s jinými nezávislými profesionály 1 spolupracuji s ostatními profesionály 1 v případě větší akce spolupracuji s kolegou 153. otázka: U kolika pohledávek jste měli problém s jejich vymahatelností? U kolika pohledávek jste měli problém s jejich vymahatelností? 35 30 25 35 25 21 20 15 11 5 10 1 5 0 nikdy u jedné m éně asi 1/10 více než okolo 1/3 než 1/10 zakázek 1/5 (20%) zakázek zakázek (10%) (30%) (<10%)
 34. 34. 54. otázka: Pokud jste měli tento problém, jak jste to řešili? Pokud jste měli tento problém, jak jste to řešili? 49 50 40 30 18 20 10 4 1 1 0 soudem stále jsem ho nechal jsem to vymahačem prázné kontaktoval, až být mi zaplatil Kombinace otázky 53 a 54 Řešení vymahatelnosti pohledávekU kolikpohledávek jste stále jsem homěli problém: kontaktoval, až mi soudem zaplatil nechal jsem to být vymahačemu jedné 1 10 10méně než 1/10zakázek (<10%) 2 25 6 1asi 1/10 zakázek(10%) 9 2více než 1/5(20%) 1 4okolo 1/3 zakázek(30%) 1 55. otázka: Stalo se Vám, že jste vůbec nedostali zaplaceno? Stalo se Vám, že jste vůbec nedostali zaplaceno? 50 43 40 29 30 24 20 10 2 0 ne ano, jen jednou ano, m éně než 1/10 ano, asi 1/10 zakázek m ých zakázek (10%) (<10%)
 35. 35. 56. otázka: Využíváte směnky při obchodu s novými partnery? Využíváte směnky při obchodu s novými partnery? ano používám jiny 2% nástroj 4% ne 94% 57. otázka: Vyděláte si nyní více než dříve? Vyděláte si nyní více než dříve? ne 21% ano 79% 58. otázka: Jak jste spokojen s Vaším příjmem? Jak jste spokojen s Vaším příjmem? 50 50 35 40 30 13 20 10 0 nejsem spokojen ano, jsem spokojen ano, jsem spokojen, ale chtěl(a) bych víc
 36. 36. Kombinace otázek 57 a 58 Vydělám si nyní Nevydělám si nyní více víceNejsem spokojen se svýmpříjmem 5 8Jsem spokojen se svým příjmem 31 4Jsem spokojen se svým příjmem,ale chtěl(a) bych víc 41 9 59. otázka: Máte v současné době ještě příjem z jiné výdělečné činnosti kromě podnikání? Máte v současné době ještě příjem z jiné výdělečné činnosti? 80 71 70 60 50 40 30 14 1 10 20 2 10 0 nemám ano, jako ano, jsem na ano, jsem v ano,nejsem však zaměstnanec rodič. dovolené důchodu zaměstnán 60. otázka: Odkládáte si část výdělku na „horší časy“? Odkládáte si část výdělku na "horší časy"? 39 40 34 35 30 25 20 12 15 8 10 4 1 5 0 ne ano, 1% ano, m éně ano, okolo 5 ano, více ano, je to tržeb než 4% % tržeb než 10% různé tržeb tržeb
 37. 37. 61. otázka: Co s touto částku většinou děláte? Co s touto částkou většinou děláte? 40 34 35 30 25 20 17 15 9 10 3 5 1 0 investuji do peníze navíc m ám ukládám si jí do ukládám jí do jiné podnikání dom a banky, na zvláštní cenných papírů účet Kombinace otázek 60 a 61 Ukládám si Investuji ji Peníze Ukládám ji do banky, do navíc mám do cenných Jiné na zvláštní podnikání doma papírů účetano, 1% tržeb 1ano, méně než 4%tržeb 1 1 2ano, okolo 5 %tržeb 7 1ano, více než 10%tržeb 10 2ano, je to různé 8 15 3 13 62. otázka: Máte daňovou evidenci nebo vedete podvojné účetnictví? Máte daňovou evidenci nebo vedete podvojné účetnictví? podvojné účetnictví 11% daňová evidence 89%
 38. 38. 63. otázka: Jste plátcem DPH? Jste plátcem DPH? ano 20% ne 80%64. otázka: Máte penzijní připojištění? Máte penzijní připojištění? ne, 44 ano, 54 65. otázka: Platíte si nemocenskou? Platíte si nemocenskou? ano, 37 ne, 61
 39. 39. 66. otázka: Využíváte nějaké další pojištění v podnikání? Využíváte nějaké další pojištění v podnikání? ano ne 21% 79% 67. otázka: Pokud ano, tak jaké další pojištění využíváte? Název pojištění Počet Profesní odpovědnost 10 Pojištění podnikatelských rizik 2 Životní pojištění 6 Úrazové pojištění 2 Pracovní neschopnost 3 Pojištění kanceláře 1 Kapitálové pojištění 168. otázka: Jste v nějakém profesním sdružení, cechu, apod.? Jste v nějakém profesním sdružení, cechu? ano 22% ne 78%
 40. 40. 69. otázka: Pokud ano, tak v jakém? Název profesního sdružení Počet Česká advokátní komora 1 Unie grafického designu 3 člen galerie Hollar 1 Obec překladatelů, Syndikát novinářů 1 Komora soudních tlumočníků ČR 3 Obec překladatelů 1 SIETAR Europe, různé neoficiální lektorské sítě v Čechách a v Německu, mezinárodně 1 Project Management Institute 1 česká lékařská komora 1 Česká společnost stavebních koordinátorů při ČSSI 1 Asociace 1 Sdružení českých podniků v Německu - VTUD 1 Společnost pro projektové řízení 1 Jednota tlumočníků a překladatelů 1 český svaz stavebních inženýrů 1 Jednota tlumočníků a překladatelů, Asociace učitelů angličtiny 1 Navolnenoze, Gekon, EAGT 1 Národní registr poradců 1 70. otázka: Proč jste v profesním sdružení? Proč jste v profesním sdružení?16 1414121086 54 320 je to v mém oboru nutnost přináší mi to výhody ostatní
 41. 41. Mezi položku „Ostatní“ patří: Mezi ostatní patří: Počet je to dobrá reference, kdo neosvědčil své kvality, nemůže tam být 1 Je to prezentace, známka určité úrovně 1 Podílení se na tvorbě základů komunikace a vystupování v mém oboru. 1 prestiž, informovanost, "reklama" 1 proč ne 1 71. otázka: Znáte nějaké zahraniční sdružení nezávislých profesionálů? Znáte nějaké zahraniční sdružení nezávislých profesionálů? 69 70 60 50 40 30 14 15 20 10 0 ano ne nejsem si jistý73. otázka: Spolupracovali jste někdy se zahraničním sdružením nezávislých profesionálů? Spolupracovali jste někdy se zahraničním sdružením nezávislých profesionálů? ano 5% ne 95%
 42. 42. Kombinace otázek 71 a 73 Spolupracoval(a) jsem Nespolupracoval(a) se zahr. sdružením jsem se zahr. sdruženímano, znám zahr. sdružení 3 11neznám zahr. sdružení 2 67nejsem si jistý 15 74. otázka: Zúčastnili jste se amerického výzkumu „The freelance statistic report“? Zúčastnili jste se amerického výzkumu " Freelance statistics report"? 58 60 50 33 40 30 20 7 10 0 ano ne vůbec nevím o co se jedná 75. otázka: Znáte tyto organizace nebo jste už o nich slyšeli? Název instituce Počet Neznám žádnou z uvedených 12 Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR 1 Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu 4 Hospodářská komora 5 Sdružení podnikatelů České republiky 1 Kombinace nabídek otázky 75
 43. 43. Znáte tyto organizace nebo jste už o nich někdy slyšeli? 12 neznám žádnou z uvedených 1 Asociace m alých a středních 4 podnikatelů a živnostníků ČR 5 Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu 1 Hospodářská kom ora 75 Sdružení podnikatelů České republiky kom binace nabídek otázky V celé otázce se objevilo: 14% 16% Českom oravská záruční a rozvojová banka Czech Trade 15% Hospodářská kom ora Asociace m alých a středních 26% podnikatelů a živnostníků ČR Sdružení podnikatelů České 29% republiky Nejčastější kombinace znalostí institucíNejčastější kombinace PočetČeskomoravská záruční a rozvojová banka, Czech Trade – Českáagentura na podporu obchodu, Hospodářská komora, Asociace malých astředních podnikatelů a živnostníků ČR, Sdružení podnikatelů Českérepubliky 16Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu, Hospodářskákomora 14Českomoravská záruční a rozvojová banka, Czech Trade – Českáagentura na podporu obchodu, Hospodářská komora 13Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu, Hospodářskákomora, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR,Sdružení podnikatelů České republiky 6Českomoravská záruční a rozvojová banka, Czech Trade – Českáagentura na podporu obchodu, Hospodářská komora, Asociace malých astředních podnikatelů a živnostníků ČR 5Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu, Hospodářskákomora, Sdružení podnikatelů České republiky 4
 44. 44. 76. otázka: Využili jste někdy jejich programy, pomoc? Využili jste někdy jejich programy, pomoc? ano, 2 ne, 96 78. otázka: Jestliže jste žádný program nevyužili, tak z jakého důvodu? Jestliže jste žádnou nevyužili, tak z jakého důvodu? 44 45 40 34 35 30 25 20 9 15 7 10 2 5 0 neznalost institucí, nepotřebnost velké nedůvěra v tyto nic programů administrativní instituce překážky79. otázka: Myslíte si, že jsou tyto instituce potřebné a využívané v České republice? Myslíte si, že jsou tyto instituce potřebné a využívané v ČR? 66 70 60 50 40 25 30 7 20 10 0 ano ne nevím
 45. 45. 80. otázka: Chtěli byste a využili byste organizace, která by se zabývala jen problémy a pomocí nezávislým profesionálům? Chtěli byste a využili byste organizaci, která by se zabývala jen problémy a pomocí nezávislým profesionálům? ne 27% ano 73% 81. otázka: Využili jste podporu z Evropské unie? Využili jste podporu z Evropské unie? ano, 10 ne, 88 82. otázka: Jestliže ano, jakou?Podpora z EU Početfinancování některých veřejných projektů 1finanční, vzdělávací 1finančni na zaklade grantu 1Kurzy financovane z fondu EU, poradane CzechInvestem 1Literární grant na překlad knížky 1
 46. 46. 83. otázka: Je pro vás důležitá jistota zaměstnání? Je pro Vás důležitá jistota zaměstnání? ne; 21 ano; 7784. otázka: V současné době probíhá finanční krize, víte, co se pod tímto pojmem skrývá, sledujete její vývoj? V současné době probíhá finanční krize, víte, co se pod tímto pojmem skrývá, sledujete její vývoj? ne 14% ano 86% 85. otázka: Ovlivnila Vás finanční krize? Ovlivnila Vás finanční krize? 64 70 60 50 28 40 30 6 20 10 0 ne ano, negativně ano, pozitivně

×