MPO - Program Podnikání a inovace - Petr Óčko

1,742 views

Published on

Zdroj: www.elaiprague.cz

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,742
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MPO - Program Podnikání a inovace - Petr Óčko

 1. 1. Operační program Podnikání a inovace – Podpora pro rozvoj Vašeho podnikání Seminář „Jak najít správnou cestu k dotacím z EU fondů?" Praha, 14. června 2011 Ing. Petr Očko, PhD. ředitel Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje
 2. 2. Agenda Představení Operačního programu Podnikání a inovace Čerpání Výzvy OPPI (souhrn, aktuální, plánované) Ukázkové projekty Pilotní projekty Příprava na programovací období 2014+
 3. 3. Operační program Podnikání a inovaceOperační program Podnikání a inovace 2007 – 2013 je základnímprogramovým dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpánífinančních prostředků ze strukturálních fondů EU 2007 – 2013. Alokace: 3 578 014 760 EUR = cca 86 mld. CZK OPPI je financován - z Evropského fondu pro regionální rozvoj – 85% - ze státního rozpočtu – 15%
 4. 4. Schéma OPPIProgram podpory Alokace výzev (mil. Kč) Alokace výzev (mil. EUR) OPPI pro podnikatele a firmySTART1. Vznik firem 252 252 10 10  Finanční prostředky lze čerpat zPROGRES 2 750 114 15 programů podpory (12ZÁRUKA 4 350 180ICT v podnicích 2 103 87 dotačních titulů a 3 bankovníICT a strategické službyROZVOJ 5 500 7 900 228 327 programy).2. Rozvoj firem 22 603 937EKO-ENERGIE 11 200 464  K 31. 5. 2011 byly otevřeny3. Eko-energieINOVACE - Inovační projekt 11 200 12 740 464 528 výzvy v celkové výši 83,5 mld.INOVACE - Patent 110 5 KčPOTENCIÁL 6 687 2774. Inovace 19 537 810 (3,5 mld. EUR).PROSPERITA 12 000 497KLASTRY 1 750 73  Dosud bylo vyhlášeno celkemTECHNOLOGICKÉ PLATFORMY 200 8ŠKOLICÍ STŘEDISKA 4 000 166 50 výzev k předkládání žádostí,NEMOVITOSTI 10 000 415 z toho 41 dotačních a 95. Prostředí pro podnikání a inovace 27 950 1 159PORADENSTVÍ 100 4 bankovních.Podpora transferu znalostí 14 1Czech Accelerator 61 3MARKETING 1 800 756. Služby pro rozvoj podnikání 1 975 82
 5. 5. Zájem o OPPI 2007 - 2011DOTAČNÍ PROGRAMY k 31. 5. 2011 Počet podaných registračních žádostí o podporu: 13 998 projektů Hodnota podaných registračních žádostí o podporu: 166,5 mld. Kč Počet podaných plných žádostí o podporu: 9 960 projektů Hodnota podaných plných žádostí o podporu: 100,1 mld. Kč Počet vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 5 139 projektů Hodnota podpory v Rozhodnutích o poskytnutí dotace: 42,8 mld. Kč
 6. 6. Podané registrační žádosti 2007 - 20116 000 5 3175 000 CELKEM: 13 9984 000 3 140 3 0923 000 1 9262 0001 000 523 0 2007 2008 2009 2010 31.5.2011
 7. 7. 1 000 1 500 2 000 2 500 0 500 Eko-energie 2 380 Rozvoj ICT v podnicích 1881 1798Inovace - inovační projekt 1680 Nemovitosti 1422 Marketing 1216 Školicí střediska 760 ICT a strategické služby 685 Potenciál 706 Poradenství 587 Inovace - patent 644 Prosperita 152 CELKEM: 13 998 51 Spolupráce - Klastry 36 Spolupráce - TP Podané registrační žádosti dle programů/počet
 8. 8. Podané registrační žádosti dle programů/objem (v tis. Kč)45 000 40 06040 000 34 19835 00030 000 CELKEM: 166 512 mil. Kč25 000 23 60220 000 15 24615 000 13 273 14 230 11 83810 000 6 801 4 214 5 000 1 742 872 186 174 76 0 Poradenství Spolupráce - Nemovitosti Školící střediska Eko-energie ICT v podnicích Rozvoj Spolupráce - TP Inovace - Inovační Prosperita Potenciál Marketing ICT a strategické Inovace - patent Klastry služby projekt
 9. 9. Operační program Podnikání a inovaceProplacená podpora k 31. 5. 2011  proplacená podpora: 19,5 mld. Kč  Dotace: 12,3 mld. Kč  Úvěry a záruky: 6 mld. Kč  Technická asistence: 1,2 mld. Kč
 10. 10. Čerpání OPPI CELKEM: 19,5 mld. Kč 7,0 mld. Kč 5,1 mld. Kč 3,9 mld. Kč 2,2 mld. Kč1,3 mld. Kč 2007 2008 2009 2010 31.5.2011
 11. 11. OPPI v roce 2011 Cíl pro rok 2011:10 miliard korun na účty českých podnikatelů
 12. 12. Aktuálně otevřené programy OPPI Potenciál • Příjem žádostí do 30. 9. 2011 Projekt CzechAccelerator • Příjem žádostí do 30. 4. 2014 ProsperitaAktuálně otevřené programy (možný • Příjem žádostí do 31. 7. 2011příjem RŽ) Marketing • Příjem žádostí:1. 7. 2011 – 15. 10. 2011 Školicí střediska • Příjem žádostí: 1. 6. 2011 – 15. 3. 2012 Poradenství • Příjem žádostí: 1. 7. 2011 – 14. 10. 2011
 13. 13. Výzvy OPPI v roce 2011Předběžný kalendář vyhlašování výzev pro 2. pololetíroku 2011 ICT a strategické služby srpen Inovace - Patent září ICT v podnicích listopad Spolupráce - Klastry listopadO vyhlášení dalších programů se rozhodne dle aktuální situace.
 14. 14. Úspěšné projekty OPPIFAVEA s.r.o. - Výstavba inovačního centra provýzkum a vývoj léčivAktuální stav projektu: Společnosti realizuje závěrečnouetapu projektu; doposud proplacena jedna žádost o platbu.Předmětem projektu je výstavba nového inovačního centrapro výzkum a vývoj léčiv, které bude sousedit a navazovat nabudovy společnosti Favea, ve kterých je provozovánastávající výroba.Cílem projektu je rozšíření výzkumných kapacit společnostia s nimi spojené zvýšení četnosti a objemu realizacevýzkumu a vývoje léčiv.Celkové způsobilé výdaje: 65 848 000 Kč (2 729 564 €)Celková dotace – požadovaná: 32 923 000 Kč (1 364 741 €)Proplaceno k 25. 5. 2011: 10 816 000 Kč (448 350 €)
 15. 15. Úspěšné projekty OPPIELLA-CS, s.r.o. - Strojová výroba stentů ze speciálníchslitin s tvarovou pamětíAktuální stav projektu: Projekt je v realizaci; doposud nebyla podánažádost o platbu.Stenty jsou implantáty trubicovitého tvaru, které se umísťují do cév či jinýchtělesných orgánů za účelem udržení volného průchodu tohoto orgánu.Předmětem projektu je pořízení stroje na pletení stentů. Budeumožněno upravovat zakončení stentu dle požadavku odběratelů apotahovat požadovaným potahem. Inovace procesu spočívá v tom, žetyto operace byly prováděny dosud výhradně ručně a nyní budouprováděny strojově.Tím dojde k zásadnímu zefektivnění procesů z pohledu dodrženía konstantnosti nastavených parametrů mechanických vlastností,zejména expanzní síly, která zajišťuje stabilitu implantátu v tělea splnění jeho funkce. Konstantnost parametrů nelze při ruční výroběvždy zaručit.Celkové způsobilé výdaje: 13 000 000 Kč (538 882 €)Celková dotace – požadovaná: 6 500 000 Kč (269 441 €)
 16. 16. Realizace pilotních projektů v OPPIPilotní projekt Knowledge Transfer PartnershipCíl:Pochopení způsobu, jakým lze efektivně podporovat inovačníprocesy• vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a univerzitou zaúčelem transferu znalostí, technologií a dovedností, ke kterým podniknemá přístup• projekt realizovaný se spolupráci seSalfordskou univerzitou (UK)• rozdíl mezi vědou a výzkumem aznalostními transfery – pochopenírole vědomostí a know-how
 17. 17. Realizace pilotních projektů v OPPIPříprava pilotního projektu na vytvořenínového finančního nástroje pro inovačnístart-upy:• podpora kapitálového vstupu do nověvznikajících inovačních firem (v ČR dosud tentonástroj podpory neexistuje)• uvažovaná částka: 1,4 mld. Kčz dodatečných zdrojů EU• nutný podíl soukromého kapitálu
 18. 18. Realizace pilotních projektů v OPPIPříprava pilotního projektu na vytvoření nového finančního nástrojepro inovační start-upy – 3 fáze:1. fáze: Opatření ke stimulaci inovačního prostředí (odbornéporadenství, koučing, mentoring)- záruky za kapitálové vstupy soukromých investorů a mezzaninové úvěry- záruky za úvěry na realizaci inovačních projektů2. fáze: Příprava a prosazení legislativních změn nezbytných pro širšíuplatnění podpory - zejména formou kapitálového vstupu z veřejnýchprostředků3. fáze: Vytvoření holdingového fondu – transfer prostředků dojednotlivých fondů rizikového kapitálu (kapitálové vstupy do MSP)
 19. 19. Příprava na programovací období 2014+ Východiska Evropské komiseEvropská komise odstartovala diskuse o budoucnosti koheznípolitiky po roce 2013 Pátou zprávou o hospodářské, sociálnía teritoriální soudržnosti z 9. 11. 2010 (předběžná verze)  Opírá se o Strategii Evropa 2020, jejíž základní prioritou je  inteligentní (smart) růst ekonomiky (založené na znalostech a inovacích)  udržitelný (sustainable) růst spočívající v podpoře konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdrojích)  růst podporující začlenění (inclusive) založený na podpoře ekonomiky s vysokou zaměstnaností, která se bude vyznačovat sociální a územní soudržností)
 20. 20. Dopady dokumentů EU na podporu podnikání v ČRPátá kohezní zpráva vychází z posílení strategického plánování a provázanosti politik EU s národními programy reforem systém strategického plánování bude založen na:  Společném strategickém rámci (přijatém Komisí)  Smlouvě o partnerství pro rozvoj a investice (určující investiční priority, přidělování vnitrostátních prostředků a prostředků EU na prioritní oblasti a programy, jakož i dohodnuté podmínky a cíle, jakých má být dosaženo)  Operačních programech (jako hlavním nástroji řízení a převádění strategických dokumentů na konkrétní investiční priority)
 21. 21. Dopady dokumentů EU na podporu podnikání v ČRPátá kohezní zpráva směřuje k: zvýšení tematické koncentrace (tj. k soustředění unijních a vnitrostátních prostředků na malý počet priorit, které odpovídají specifickým problémům členských zemí)  ČR říká ano, ale ne povinné priority z úrovně EU zvýšení výkonnosti pomocí podmíněnosti (finančních intervencí naplněním předem stanovených růstových indikátorů) a pobídek  ČR říká kondicionalitě NE v případech, kdy by měla narušovat vazbu na kohezní politiku a NE výkonnostní rezervě na úrovni EU (k přerozdělení bohatším zemím) posílení územní soudržnosti (zvýraznění role měst, funkčních zeměpisných celků se specifickými problémy)
 22. 22. Přístup MPOČeho chceme pro podnikatele dosáhnout Finančně dostatečně pokrytého operačního programu na podporu podnikání, koncentrujícího se na:  znalostní ekonomiku a inovace (dotační podpory) Podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu technologií apod.  vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory (s využitím zejména finančních nástrojů) Posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních podpor.
 23. 23. Přístup MPO k přípravě na programovací období 2014+ Důraz na znalostní ekonomiku, Důraz na inovační transfery technologií podpory a spolupráci VaV s + podpora VaV ve inovačními firmamiDůraz na rozvojové firmách (Potenciál),podpory spolupráce mezi+ počátek inovační terciární sférou apodpory průmyslem
 24. 24. Priority MPO pro novou kohezní politikuNávrh sektorových priorit MPO (1)Národní rozvojová priorita: Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacíchSektorové priority MPO:1. Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací2. Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání3. Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
 25. 25. Priority MPO pro novou kohezní politikuNávrh sektorových priorit MPO (2) připraveno pro MMR (únor 2011) – východiskem pro MPO – studie Berman Group, dokumenty EU - Strategie Evropa 2020 a Integrované hlavní směry navržené priority budou dále upřesňovány a rozpracovány v červenci 2011 hodlá MMR předložit vládě souhrnný dokument ke KP ČR na období 2014-2020 – bude obsahovat návrh národních rozvojových priorit ČR a strukturu příštích operačních programů.
 26. 26. Příprava MPO na novou kohezní politikuHarmonogram *Vytýčení prioritních oblastí podpory MPO ze nyníSF EUZahájení přípravných prací na novém OP 2. pol. 2011Rozpracování jednotlivých programů podpory r. 2012Vyjednání a schválení nového OP (vláda ČR,Evropská komise) r. 2013Zahájení implementace nového OP 1/2014*Termíny budou upřesňovány v závislosti na postupu přípravy novéhoprogramovacího období na úrovni EU i na národní úrovni ČR.
 27. 27. Zdroje informací www.mpo-oppi.cz www.mpo.cz www.czechinvest.orgZelená linka: 800 800 777

×