Samen groeien,  individueel presteren                                     met VAL ju...
Hoe werkt VAL junior in de praktijk?Leerlingen wisselen zelfstandig werken achterde computer of laptop af met bijeenkomste...
Hoe kunnen ouders hierbij worden          Beproefd conceptbetrokken?                       ...
Wendy Braat-Goderie, senior consultant Innofun:“De scholen die met VAL junior werken zijn zeer tevreden over deze nieuwe d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VAL junior

1,136 views
950 views

Published on

VAL junior maakt gebruik van de principes van sociale media, daardoor leren kinderen van elkaar en stimuleren ze elkaar. Leerlingen werken aan opdrachten in een virtuele leeromgeving. Zo leren ze zelf de wereld ontdekken: informatie verzamelen en op de juiste manier gebruiken. Dat werkt motiverend, kinderen halen zo het beste uit zichzelf en ze helpen elkaar.

Als leerkracht bent u de spin in het web. U geeft sturing waar het nodig is en u stimuleert de kinderen om elkaar te helpen. In de virtuele leeromgeving ziet u met welke vragen de kinderen zitten en welke kennis zij al bezitten. Zo kunt juist op die punten helpen waar het nodig is.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

VAL junior

 1. 1. Samen groeien, individueel presteren met VAL juniorDé didactiek van de 21ste eeuwU bent op uw school voortdurend bezig het onderwijs te verbeteren. U wilt de leerlingen zoveel mo-gelijk kennis en vaardigheden meegeven, op alle gebieden. Bovendien wilt u dat uw leerlingen metplezier naar school komen. VAL junior maakt leren leuk en laat kinderen groeien!VAL junior is een nieuwe didactiek waarbij leerlingen op ontdekkingsreis gaan in een virtuele leerom-geving. VAL junior is aantrekkelijk, motiverend en stimulerend. Het is een methode die kinderen aan-moedigt het beste uit zichzelf te halen. VAL junior maakt gebruik van de principes van sociale media;hierdoor leren kinderen met elkaar en van elkaar.
 2. 2. Hoe werkt VAL junior in de praktijk?Leerlingen wisselen zelfstandig werken achterde computer of laptop af met bijeenkomstenmet de leerkracht in de klas. In de virtueleleeromgeving maakt ieder kind zijn of haareigen keuzes. Eerst kijken hoe anderen hetaanpakken? Of gelijk informatie verzamelenen beginnen? Er wordt steeds gewerkt aan eenindividueel tastbaar en toetsbaar eindresul-taat. Zoals een nieuwsbrief, tentoonstelling,maquette of presentatie. Ook de weg naar heteindresultaat is bij VAL junior belangrijk. Hiervindt een rijke leerinteractie plaats tussen leer- Welke rol heeft de leerkracht?lingen onderling. U speelt als leerkracht een belangrijke rol bijNiet ieder kind in de klas hoeft te beschikken VAL junior. U bent -op het moment dat het uover een eigen computer of laptop. VAL junior schikt- de spil in de klas. Alles wat er in VALis uitstekend geschikt om groepsgewijs in te junior gebeurt, is voor u zichtbaar. U volgtzetten. Het enige wat u nodig heeft, zijn een precies de leeractiviteiten van ieder kind enaantal computers of laptops met internetver- kunt direct zijn of haar leerontwikkeling zien.binding. Zelfs de leerkracht hoeft niet steeds Dit geeft u enorm veel informatie over hetaanwezig te zijn; online begeleiden op afstand leerproces. U kunt direct ingrijpen als u zietkan ook. Dat geeft veel mogelijkheden voor waar het fout gaat. Bijvoorbeeld door heteen goede benutting van tijd en de ruimte in geven van individuele ondersteuning of hetuw school. plaatsen van een berichtje. Zijn er problemen waar meer leerlingen mee worstelen? DieVAL junior is afgestemd op de kerndoelen. De bespreekt u samen in de groep. U begeleidtmethode houdt rekening met meervoudige de leerlingen op hun reis die ze in VAL juniorintelligentie. Woordknap, beeldknap, muziek- maken.knap of natuurknap? Door de grote variatieaan opdrachten wordt elke leerling op zijn of De leerkracht:haar terrein uitgedaagd. Daarnaast zijn er spe- • Ziet alles wat er in VAL junior gebeurt en ciale versies voor hoogbegaafde leerlingen. kan daar direct op inspelen • Coacht en begeleidt de leerlingen • Beoordeelt de werkstukjes en de eind- resultatenWaarom VAL junior op uw school?• Geeft vorm aan opbrengstgericht werken• Motiveert voor leerlingen en leerkrachten• Brengt een onderzoekende en lerende cultuur in de klas• Past bij transparant, innovatief onderwijs• Sluit aan bij een toekomstvaste visie op leren• Zorgt voor een onderscheidende profilering van uw school• Haalt meer uit uw investering in ICT, internet en digiborden
 3. 3. Hoe kunnen ouders hierbij worden Beproefd conceptbetrokken? Virtual Action Learning (VAL) wordt al meerLeerlingen kunnen op iedere computer met dan tien jaar met succes toegepast in hetinternetverbinding inloggen. Ook thuis. Zij beroepsonderwijs. Innofun ontwikkelde VALkunnen daar verder aan hun opdrachten wer- junior speciaal voor het primair onderwijs.ken, of vol trots de resultaten aan hun ouderslaten zien. Zo worden ouders meer betrokken VAL junior is een content onafhankelijkebij het leerproces van hun kind. U kunt als didactiek die in principe op elk vak toepas-school zelf bepalen in welke mate u kinderen baar is. Voor wereldoriëntatie zijn al meer-en ouders na schooltijd toegang geeft. U kunt dere modules van VAL junior aanwezig, voorouders zelfs een actieve rol geven. Kortom: andere vakken zijn modules in ontwikkeling.met VAL junior kunt u ouderbetrokkenheid en Daarnaast kan Innofun scholen enouderparticipatie vormgeven op de manier leerkrachten helpen om hun eigen leermate-die bij uw school past. rialen ‘VAL-proof’ te maken.Ouders: Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u meer• Worden meer betrokken bij de ontwikke- weten? Wij organiseren regelmatig bijeen- ling van hun kind komsten en demonstraties van VAL junior. Op• Kunnen inzage krijgen in het portfolio van onze website ziet u waar en wanneer. U bent hun kind van harte welkom!• Kunnen inzage krijgen in rapportages over de leeractiviteiten en leerontwikkeling van Wilt u liever in een persoonlijk gesprek met hun kind een van onze consultants bepalen of VAL• Kunnen op een actieve manier in VAL junior aansluit bij de ambities van uw school? junior worden betrokken Maak gerust een afspraak. Een telefoontje of mailtje is voor ons voldoende om voor u in actie te komen. De voordelen van de virtuele T: 076 524 55 65leeromgeving www.innofun.nlKinderen leren het meest als ze elkaar iets uit- info@innofun.nlleggen. VAL junior sluit hierbij aan en maaktgebruik van de principes van sociale media.Leerlingen overleggen ook via de computermet elkaar, stellen vragen en geven tips. Ze De voordelen van VAL junior:zijn daardoor zeer actief in hun leerproces.Het is motiverend (kinderen vinden het ont- • VAL junior maakt tijd- en plaatsonafhanke- zettend leuk!) en kinderen leren respectvol lijk leren mogelijkmet elkaar om te gaan. Bovendien verbetert • U hoeft geen ingewikkelde programma’s te hun taalvaardigheid. installeren • Leerlingen reageren op elkaar in eenDe virtuele leeromgeving: beveiligde virtuele leeromgeving• Is motiverend • Leerlingen uit verschillende klassen en/of • Bevordert samenwerken en meedenken scholen kunnen in VAL junior samenwerken• Verbetert sociale vaardigheden • Er wordt steeds gewerkt naar een indivi- • Laat kinderen van elkaar leren dueel tastbaar en toetsbaar resultaat• Stimuleert taalvaardigheid • Kinderen leren hoe ze moeten leren• Leert kinderen op een goede wijze om te gaan met sociale media
 4. 4. Wendy Braat-Goderie, senior consultant Innofun:“De scholen die met VAL junior werken zijn zeer tevreden over deze nieuwe didactiek. Zij merken dathet pedagogisch klimaat in de klas verbetert. Kinderen leren beter samenwerken en op een goede ma-nier tips en complimenten aan elkaar geven. Dat vind ik naast de concrete leerresultaten die we metVAL junior behalen, een van de opvallendste positieve uitkomsten.”Karlijn Brouwers, consultant/moderator Innofun:“VAL junior is uitstekend in te zetten bij het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Het is zeer goedorganiseerbaar, ook voor scholen die met plusklassen werken. De leerlingen vinden uitdaging en ver-dieping in VAL junior.”Frank Snijders, leerkracht Van Der Heijdenschool Waalwijk:“We merken dat de taalvaardigheid bij kinderen verbetert. Leerlingen gaan beter lezen. De tips die zeaan elkaar geven bevatten steeds vaker ook verbetering op taalgebied. Opvallend is ook dat ze lerenom goede leervragen te stellen en elkaar feedback te geven, zowel positief als negatief.”Innofun: fundamentele innovatie Innofun en het eLab vindt u hier:in onderwijs Stadionstraat 20, 4815 NG BredaInnofun brengt internet, sociale media en T: 076-524 55 65de onderwijspraktijk samen en zorgt datICT-investeringen renderen. Innofun is, Parkeren kunt u naast het NAC-stadionnaast Edux onderwijsadvies en Citowoz,onderdeel van de Edux Groep, dé partnerin onderwijsontwikkeling.Meer weten? www.innofun.nl

×