Samen meer leren over sociale media op uw school?

519 views
437 views

Published on

U kunt er niet meer omheen: sociale media is overal. Hoe gaat u daar binnen uw school mee om? Wat doet u als een leerling met een mobieltje een filmpje in de klas maakt en op YouTube plaatst? Weet u om te gaan met conflicten tussen leerlingen die zich op sociale media afspelen? Hoe mediavaardig, mediawijs en mediaweerbaar zijn uw leerlingen? En welke rol speelt de school hierbij? Als u behoefte heeft aan een duidelijke visie, protocol of actieplan? Neem gerust contact op! www.innofun.nl

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samen meer leren over sociale media op uw school?

  1. 1. Samen meer leren over sociale media op uw school?Schrijf nu met uw team in voor:Practicum Sociale Media• u wordt wegwijs gemaakt in de wereld van sociale media• 1 dagdeel in het eLab in BredaWorkshop Onze school• u ontwikkelt een standpunt over sociale media voor uw school en werkt deze uit in een manifest of protocol• 1 dagdeel in het eLab in Breda
  2. 2. Doet uw school al ‘iets’ met socialemedia?Sociale media is niet meer te stoppen. Uwleerlingen pingen, what’s appen, twitteren,facebooken en sms’en en voelen zich thuis inde wereld van nieuwe media. Ook ouders zijngewend aan snelle digitale communicatie.Bovendien verwachten zij van de school eenhelder standpunt over sociale media. Of u het nuwil of niet: u kunt sociale media niet meer buitende deuren van uw school houden.Hoe gaat u binnen uw school om met socialemedia? Heeft uw school de juiste kennis in huisom een duidelijk standpunt in te nemen? Hoegaat u om met vragen van ouders?Neem met uw schoolteam 1 dagdeel de tijd omu te verdiepen in sociale media. Leer welkesociale media er zijn en hoe ze werken.Discussieer met elkaar over nut en noodzaak. Zoontwikkelt u een duidelijke gezamenlijke visie.Innofun biedt 2 zeer praktisch gerichte work-shops die u met uw hele schoolteam tegelijkkunt volgen. U heeft geen voorkennis of vaardig-heden op het gebied van sociale media nodig.Op maat voor uw schoolWe bepalen in overleg met u de datum van deworkshop. Vooraf bespreken we wat uwuitgangspunt is en wat u wilt bereiken. Daarpassen we de inhoud van de workshops op aan.
  3. 3. Het eLabWelkom in de modernste leeromgeving vande wereldDe workshops vinden plaats in het eLab. Eenbezoek aan ons eLab is een unieke ervaring.Hier wordt u ondergedompeld in de wereld vande nieuwe media. Er zijn verschillende ruim-tes met computers, laptops, tablets, tafels mettouchschermen en mediawanden. De inhoud isgericht op onderwijs en bestaat uit vele filmpjes,onderzoeken, praktijkvoorbeelden, websites,artikelen en oefeningen. In het eLab gaat u uiter-aard ook zelf aan de slag en wisselt u ervaringenmet anderen uit. Het eLab inspireert en geeft uenergie!U vindt het eLab in Breda, tegenover het NAC-stadion.Wilt u alvast in ons eLab rondkijken? Ga naarwww.innofun.nl/elab en bekijk het videofilmpje. www.innofun.nl/elab
  4. 4. Practicum Sociale Media In deze workshop: • maakt u met uw team kennis met de In één dagdeel alle basisvaardigheden onder verschillende soorten sociale media en hoe de knie ze werkenKunt u nog volgen waar ze het over hebben? • ervaart u de voor- en de nadelen van sociale Weet u hoe Twitter, Facebook of YouTube werken mediaen wat u ermee kunt? Wilt u het wel eens rustig • ervaart u hoe leuk, nuttig en makkelijk uitgelegd krijgen? Meer weten over nieuwe toepasbaar sociale media in de onderwijs media, zodat u uw leerlingen beter begrijpt en praktijk zijnhen kunt begeleiden? Dan is het Practicum • kiest u een sociaal medium en werkt u uw Sociale Media een uitstekende workshop voor u. eigen les uitStudieduurHet Practicum Sociale Media bestaat uit 1 dagdeel en vindt plaats in ons eLab in Breda. Degroep kan bestaan uit maximaal 12 deelnemers.U krijgt intensieve begeleiding van uw Innofuntrainer, zodat u snel alle basisvaardigheden onder de knie hebt.InhoudTijdens deze workshop gaat u vooral zelf aan deslag. U krijgt van onze deskundige mediatrainereen korte uitleg en daarna duikt u in de wereldvan sociale media. U leert een account aanmaken van een of meerdere sociale media et mijn m samen m nen ervaart al doende wat de voor- en de nadelen t practicu ebben nu eezijn. Ook hoort u op welke manier u sociale ‘Go ed om di . We h e te volgen amen memedia kunt toepassen in uw onderwijspraktijk. collega’s kennis waar we s sis prima ba en.’ nn verder ku media, e t sociale ogelijk m wegen hoe je het ‘Er is veel m d over maar je moet goe tten.’ gaat inze
  5. 5. Wat heeft uw school eraan? ‘We kunnen d e opmars vanAls u meer weet over sociale media, begrijpt u dia niet meer sociale me- stoppen. Ik vinuw leerlingen beter. U weet hoe sociale media leerkracht op d dat iedere z’n minst moewerken, kunt er met uw leerlingen over praten het werkt.’ t weten hoeen u leert hoe u sociale media een plek kuntgeven in uw lessen. ‘Deze workshTijdens het Practicum Sociale Media werkt u op heeft onze sociale media ‘angst’ voorzelf een les uit. Ook de lessen van uw collega’s weggenomen .’zijn beschikbaar voor u. Daarnaast krijgt u 6 krachtige voorbeelden van Innofun mee. U gaatgegarandeerd met een rijk portfolio naar huis. InschrijvenKosten1000 euro per schoolteam, maximaal 12 We spreken met u een datum naar wens af. deelnemers. Aarzel niet en neem contact met ons op. U kunt het practicum sociale media ook individueel volgen. Op onze website ziet u onder het kopje ‘agenda’ een overzicht met data. U kunt hier ook meteen inschrijven. T: 076 524 55 65 E: info@innofun.nl
  6. 6. Workshop Onze school sociale media, voorziet u van diverse toepas- singsmogelijkheden en leidt uw onderlingeIn één dagdeel een duidelijk standpunt over discussie. Tot slot werkt u samen een manifest ensociale media op uw school protocol uit voor uw school.U kunt er niet meer omheen: sociale mediais overal. Hoe gaat u daar binnen uw school In deze workshopmee om? Wat doet u als een leerling met een • maakt u kennis met de 4 verschillende mobieltje een filmpje in de klas maakt en soorten media en hun toepassingen in het op YouTube plaatst? Weet u om te gaan met onderwijsconflicten tussen leerlingen die zich op sociale • ziet u hoe u sociale media met meerwaarde media afspelen? Hoe mediavaardig, mediawijs toepast via het 6-stappen-didactisch-modelen mediaweerbaar zijn uw leerlingen? En welke • gaat u gericht met elkaar in discussie om een rol speelt de school hierbij? standpunt te bepalenAls u behoefte heeft aan een duidelijke visie, • stelt u samen een manifest of protocol samen protocol of actieplan? De workshop Onze school over sociale media op uw schoolgeeft u antwoorden.StudieduurDe workshop Onze school bestaat uit 1 dagdeelen vindt plaats in ons eLab in Breda. De groepkan bestaan uit maximaal 25 deelnemers. Voorafgaand vullen de deelnemers een prikkelende vragenlijst in, zodat u tijdens de sessie in het eLab gericht in discussie gaat.InhoudIn deze workshop gaat u met uw team aan deslag. U maakt kennis met verschillende toepas-singsvormen van sociale media in het onderwijs aak met rden we v onfron-en u gaat zelf met sociale media aan de slag. U ogaat met elkaar in dialoog over de kansen en school w media gec ‘B ij ons op socialebedreigingen en komt samen tot een helder rondom ezelfde za ken neuzen dstandpunt over sociale media. Uw Innofun trai- at nu allener schetst de 4 verschillende vormen van tee rd. Fijn d taan.’ kant op s
  7. 7. Wat heeft onze school eraan?Het hele schoolteam kent de uitgangspuntenweet welke plek sociale media innemen binnenhet onderwijs op school. U heeft als school eeneenduidig standpunt over sociale media, dat creëert duidelijkheid naar leerlingen en ouderstoe.Kosten1950 euro per schoolteam, maximaal 25 deelnemers.Inschrijven ‘In de discussies w erd al snel duidelWe spreken met u een datum naar wens af. wat onze standpu ijkAarzel niet en neem contact met ons op. Mail nten zijn. Een eye opener!’ naar info@innofun.nl of bel 076- 524 55 65. ‘We krijgen van o uders steeds vake vragen over hoe w r e binnen onze sch omgaan met soci ool ale media. Nu heb we duidelijke antw ben oorden.’
  8. 8. Over InnofunInnofun biedt naast deze workshops met uwschoolteam ook trainingen voor individueleleerkrachten en/of strategische sessies voor uwschoolmanagement -en bestuur:Voor individuele leerkrachten- de training Mediacoach leidt u op tot een specialist op het gebied van mediavaardig heid en mediawijsheid- de Training Excellente Leerkracht in Sociale media behandelt alle aspecten van sociale media, u kiest zelf uw eigen specialisatieVoor schoolmanagement -en bestuur:- Via de sessie Eye opener legt u met een multidisciplinaire werkgroep de basis voor uw (ICT-)beleid Innofun is naast Edux onderwijsadvies en- In de 2-daagse Innovatiesessie werkt u een Citowoz onderdeel van de Edux groep, dé actieplan uit rondom ICT en sociale media partner in onderwijsontwikkeling. Meer informatie over ons totale aanbod vindt u op www.innofun.nl Contact Volg Innofun op twitter via @innofun Wordt lid van de LinkedIn groep “Onderwijs en Sociale media” Stuur een e-mail naar info@innofun.nl Bel naar (076) 524 55 65

×