Het nieuwe archieftoezicht

1,495 views

Published on

Presentatie van 28 september 2012 over het wijzigen van het archieftoezicht ten gevolge van de Wet Revitalisering generiek toezicht

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
573
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het nieuwe archieftoezicht

 1. 1. Veranderendarchieftoezicht Ingmar Koch Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabant 28 september 2012 Foto: JLMaral
 2. 2. W ga ik vertellen? atKorte voorgeschiedenisWijzigingen ArchiefwetBeleidskaderWijzigingen provinciale organisatie
 3. 3. De voorgeschiedenis…
 4. 4. 2005: Kaderstellende visie op toezicht Minder last – meer effect
 5. 5. 2005Interbestuurlijk toezicht herijkt aka “Commissie Alders”
 6. 6. 2007 Van specifiek naar generiek alias “Commissie Oosting” I E I F C GE E N ES P RK IE KFoto: Chuck Coker
 7. 7. “De commissie meent dat het specifieke interbestuurlijk toezicht in de Archiefwet kan Generiek worden afgeschaft. […] toezicht Indien gemeenten, water- schappen of provincies zich niet houden aan de verplichtingen uit de Archiefwet, kan door de meest nabije bestuurslaag worden ingegrepen op grond van de taakverwaarlozings- regeling.”Foto: I.Koch
 8. 8. W Revitalisering Generiek Toezicht etToezicht door naast hogere overheidVersterking van horizontale verantwoordingen kwaliteitsborgingGelijkwaardigheid van de bestuurslagenSober, selectief en proportioneel
 9. 9. W Revitalisering Generiek Toezicht etToezicht door naast hogere overheid 2Versterking van horizontale verantwoording 01en kwaliteitsborging er2 ob ktde bestuurslagenGelijkwaardigheid van o 1Sober, selectiefn proportioneel va en ng ingaMet
 10. 10. En dat ziet er dan zo uit
 11. 11. De Archiefwet 1995 wordt gewijzigd:AIn artikel 7 vervallen de tweede en derdevolzin.
 12. 12. Artikel 7De zorgdrager is bevoegd archiefbescheiden tevervangen door reprodukties, teneinde de aldusvervangen bescheiden te vernietigen. Voor devervanging van archiefbescheiden die niet als tevernietigen worden aangemerkt in de in artikel 5bedoelde lijsten, is een machtiging vereist van Onzeminister dan wel, indien het archiefbescheiden betreftvoor de bewaring waarvan een andere dan eenrijksarchiefbewaarplaats is aangewezen, vangedeputeerde staten. Deze machtiging houdt tevenseen machtiging tot vernietiging in.
 13. 13. Artikel 7De zorgdrager is bevoegd archiefbescheiden tevervangen door reprodukties, teneinde de aldusvervangen bescheiden te vernietigen.
 14. 14. Maar...Tijdstip wijziging artikel 7 nog onbekendOnderzoek naar noodzakelijke aanvullingen inwet- en regelgevingWaarschijnlijk toevoegingen in Archiefregeling
 15. 15. De Archiefwet 1995 wordt gewijzigd:AIn artikel 7 vervallen de tweede en derdevolzin.BDe artikelen 33 en 34 vervallen.
 16. 16. Artikel 331. Overeenkomstig een door provinciale staten vast te stellen verordening oefenen gedeputeerde staten toezicht uit op de aan burgemeester en wethouders in artikel 30, eerste lid, opgedragen zorg voor de archiefbescheiden. Zij bedienen zich daartoe van de in artikel 28 genoemde provinciale inspecteur.
 17. 17. Artikel 332. Burgemeester en wethouders onderwerpen de plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting of verandering van inrichting van een archiefbewaarplaats of tot ingebruikneming van gebouwen of gedeelten van gebouwen als archiefbewaarplaats, aan de goedkeuring van gedeputeerde staten. […]
 18. 18. Artikel 341. Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ingeval burgemeester en wethouders niet aan de in artikel 30, eerste lid, genoemde verplichting voldoen.
 19. 19. De Archiefwet 1995 wordt gewijzigd:AIn artikel 7 vervallen de tweede en derde volzin.BDe artikelen 33 en 34 vervallen.CDe artikelen 38 en 39 worden vervangen door:Artikel 38Met betrekking tot de uitvoering van deze wet door het dagelijksbestuur zijn de artikelen 124, 124a, 124c tot en met 124i alsmedehoofdstuk XVII van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
 20. 20. Gemeentewet artikel 124 ev Wanneer […] het college […] een bij of krachtens een andere dan deze wet gevorderde beslissing niet of niet naar behoren neemt dan wel bij of krachtens een andere dan deze wet gevorderde handeling niet of niet naar behoren verricht, of anderszins een bij of krachtens een andere dan deze wet gevorderd resultaat niet, niet tijdig of niet naar behoren tot stand brengt, besluiten gedeputeerde staten […] daarin namens […] het college […] te voorzien ten laste van de gemeente.Tekening: Hokusai
 21. 21. Wat blijft in de Archiefwet?Verplichte melding archiefverordeningen aan GSMachtigingen voor vervreemding, opschorting overbrengingstermijn en beperking van openbaarheid
 22. 22. Gevolgen voor lokale overheden Versterking / verzwaring horizontaal toezicht (interne controle) Verslaglegging wordt verplicht Toezicht op beheer wordt horizontaal toezicht op gehele archiefketen Oordeel van de Raad / Algemeen Bestuur essentieelFoto: Jan Banning
 23. 23. Algemeen Beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing • Selectief, proportioneel en risicogericht • Nadruk op eigen verantwoordelijkheid • Efficiënte informatievraag • (Waar mogelijk) systeemtoezicht (met reality- checks) • Zo nodig interventie met generieke instrumentenTekening: Peter van Straaten • Interventies lopen stapsgewijs op in zwaarte.
 24. 24. Risicogericht toezicht • Recente eigen ervaringen • Niet functioneren van het horizontale toezicht • Te weinig gegevens over organisatie bekend • Risicovolle gebeurtenissen / omstandigheden • Klachten en/of signalen van derdenFoto:A Syn
 25. 25. Informatie-arrangementWelke informatie heeft de provincie nodig? • Verordening systematische toezichtsinformatie • Uitkomsten horizontaal toezicht • Waarstaatjegemeente.nl Foto: Intersection Consulting
 26. 26. en IBT “De provincie houdt toezicht op de systemen en processen, strategieën en procedures die de kwaliteit van uitvoering structureel borgen (systeemtoezicht). In beperkte bezoeken controleren we of het systeem werkt in de praktijk (reality-checks).” PNBFoto: KaliZ
 27. 27. Reality check, wat is dat? A reality check is, in essence, a method of deducing whether one is in a dream or in real life.Foto: Aldrea http://lucid.wikia.com/wiki/Reality_check
 28. 28. Reality checks gaan niet over het archiefbeheer, maar over het interne toezicht.Foto: Photos8.org
 29. 29. InterventieladderFoto: Theen Moy
 30. 30. Sanctie indeplaatsstelling Laatste kans voor indeplaatsstelling Vooraankondiging juridische interventie Afspraken over verbeteringSpecifieke informatie opvragen en valideren Signaleren Generieke informatievergaring volgens afspraken Informatie-arrangement
 31. 31. Aanvullend beleidskader Archieftoezicht Taakverwaarlozingstoetsingscriteria – Gebaseerd op Archiefwet en -regelgeving – Parallel aan de KPI’sFoto: Lisa Norwood
 32. 32. Provinciale organisatieArchiefinspectie Samen met alleis opgegaan in bureau interbestuurlijkeInterbestuurlijke toezichthoudersBetrekkingen & ToezichtFoto: I.Koch
 33. 33. Foto: Shirley de Jong
 34. 34. Foto: Erik van der Burgt Dank u

×