Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene

 • 401 views
Uploaded on

STRATEGIA DE COMUNICARE A REPREZENTANȚEI COMISIEI EUROPENE ...

STRATEGIA DE COMUNICARE A REPREZENTANȚEI COMISIEI EUROPENE
Forumul Comunicatorilor Regio
iunie 2013

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
401
On Slideshare
400
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 1

http://devel.litesoft.ro 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. STRATEGIA DE COMUNICARE A REPREZENTAN EI COMISIEI EUROPENEȚ Ioana MARCHIȘ Consilier comunicare Coordonator Re ea Europe Directț Forumul Comunicatorilor Regio Mamaia, iunie 2013
 • 2. Direcţia Generală pentru Comunicare (DG COMM) ROL i MANDATș Asistă Comisia Europeană în comunicarea cu cetăţenii Uniunii pentru a îmbunătăţi cunoaşterea şi participarea acestora la proiectul european. 1. Define te strategia de comunicare a CE;ș 2. Implementează programului de comunicare al CE alături de celelalte instituţii ale UE şi statele membre.
 • 3. Reprezentan a Comisiei Europeneț -departamente- Departamentul Presă: exprimă poziţia Comisiei Europene în relaţiile cu media; Departamentul Politic: analizează evoluţiile politice, economice şi sociale din România; Departamentul Comunicare: coordonează strategia de comunicare , gestionează Reţeaua Europe Direct, coordonează local campaniile alor Direcţii Generale ale Comisiei Europene Antena Direcţiei Generale Traduceri: traducerea comunicatelor de presă şi adaptarea acestora la contextul local Departamentul Administrativ oferă asistenţa logistică activităţilor Reprezentanţei
 • 4. Principii Feedback adaptare/calibrare mesaj Comunicare dezbatere Go local parteneriate Informații concrete, corecte
 • 5. Reprezentan a Comisiei Europeneț • Misiunea noastră este de a contribui la o cât mai bună înţelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor şi politicilor acesteia, aducând informaţia europeană cât mai aproape de cetăţeni, într-o formă adaptată nevoilor lor specifice. • Viziunea noastră este aceea a unei Românii europene atât prin calitatea sa de stat membru, cât şi prin implicarea activă a cetăţenilor săi în construcţia europeană.
 • 6. BULETIN DE EUROPA •Publicaţie informativă, distribuită gratuit în fiecare lună, în 40.000 de exemplare la nivel naţional •Primul număr a apărut în 2007 •Noutăţile în domeniul politicilor europene, evenimente europene, opiniile oamenilor de decizie din instituţiile europene, proiectele şi hotărârile care privesc viaţa de zi cu zi a cetăţenilor. •Disponibil în format electronic pe pagina de internet a RCE http://ec.europa.eu/romania/about_us/buletin_de_eu ropa_ro.htm
 • 7. Bursele europene: Jurnali ti în dialogș • Organizarea a trei seminarii de informare cu jurnali tii din presa locală iș ș regională • Teme de dezbatere propuse: - Tedin e în audiovizualul european i impactul lor în Româniaț ș - Bugetul 2014-2020 - Agricultura i Dezvoltarea Ruralăș Europa jurnali tilor din amfiteatreș •Concurs dedicat studen ilor i masteranzilor la facultă i de jurnalism, pentruț ș ț orientarea acestora către abordarea şi tratarea tematicii europene •Realizarea unor materiale pentru presa audio, video i online, cu privire la unș subiect de interes în domeniul afacerilor europene. • 1000 de studen iț • 50 de proiecte • Promovare in presa locala
 • 8. Facebook – canal de informare i rela ionareș ț Folosirea Facebook-ului în mixul de comunicare sus ine iț ș completează strategia de comunicare i are un rol important în:ș •Răspunde nevoii de informare rapidă i acces la informa iiș ț ; •Răspunde nevoii de relaţionare şi conectare cu cetăţenii; •Simplifică procesul de conectare cu reprezentan ii institu ieiț ț ; •Permite implicarea sporită a acestora; •Îi transformă în emi ători, purtători de mesaj în re ele sociale aleț ț fiecăruia; dar mai ales în .... •Crearea unui dialog continuu.
 • 9. Tipuri de mesaje promovate Tipuri de mesaje comunicate: • tiri la zi, comunicate de la BruxellesȘ •Marcarea zilelor importante pentru Uniunea Europeană •Marcarea zilelor na ionale importante: i.e. Ziua na ională aț ț României, zile de sărbătoare •Anunţuri privind posturi disponibile/ oportunităţi de colaborare •Proiecte/ evenimente europene i localeș •Postări pe bloguri ale comisarilor europeni
 • 10. Măsurare Indicii de performan ă urmări i (accesibili doar administratorului deț ț pagină): Globali •Număr de like-uri global al paginii; •People talking about it – numărul de persoane care interac ionează cu paginaț ; •Reach – numărul de persoane expuse la mesaje, diferit de indicele "people talking about it". Secven ialiț – calculat pentru fiecare update în parte; •Număr de like-uri pentru postarea respectivă; •Număr de vizualizări – numărul de persoane care au văzut statusul; •Număr de comentarii; •Număr de share-uri – preluarea pe paginile proprii.
 • 11. Capitalismul românesc, încotro? Modelul de creşt Valorile naționale în contextul European" Criza economică şi modelul social european” „Eficientizarea pieței interne a energiei la nivelul Uniunii Europene” „Implicarea femeilor în viața publică” -transmise on-line si inregistrate video
 • 12. CAMPANII/ EVENIMENTE DE COMUNICARE AC • Campaniile i evenimentele reprezintăș un canal important de comunicare al RCE cu principalele grupuri intă i permit realizarea unui dialog între păr ile implicateț ș ț • Teme propuse pentru campanii 2013: - Europa cetățenilor - Politica agricolă comună şi dezvoltarea rurală - Guvernanta economica - Negocierile privind noul buget al Uniunii Europene
 • 13. Europa, casa noastră Vizite în coli i licee i Lider Europeanș ș ș • 88 de vizite în școli i licee până în lunaș iunie 2013 • ini ierea unor cluburi europene în coliț ș i desemnarea unor Ambasadori aiș campaniei • crearea re elei Europa, casa noastră –ț grup de Yahoo unde se împărtă escș experien e i bune practiciț ș Portal web • actualizarea permanentă a portalului • dezvoltarea newsletter-ului lunar • actualizare blog și informațiile de pe rețelele sociale Vizite în coliș •3.000 de elevi i profesori participan i laș ț ac iunile organizate de echipa deț comunicatori •75 de invitați speciali au vizitat colile iș ș liceele •peste 50.000 elevi i profesori implica i înș ț campanie doar în a doua edi ie aț campaniei •1.747 de înregistrări noi pe portalul campaniei •382 rapoarte calificate pentru evaluarea finală •publica ii i EU gadgets distribuite: 6ț ș .500 Portal web •15.605 vizitatori unici doar în perioada octombrie-decembrie
 • 14.  O campanie de informare pe teme economice europene derulată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România (RCE) în perioada martie 2012 - mai 2013;  Dezbateri pe teme economice europene, organizate în 12 oraşe din ţară;  Un concurs de eseuri pe teme economice adresat studenţilor şi masteranzilor la facultăţile de economie şi relaţii internaţionale.  1500 de participan i;ț  Peste 70 de apari ii media (TV, radio, presă scrisă iț ș presă online);  355 de fani pe Facebook;  Peste 1.100 de utilizatori de Facebook care primesc mesajele campaniei.
 • 15. SPE • spa iu multifunc ionalț ț deschis zilnic pentru public • oferă informaţii despre Uniunea Europeană, îndrumând vizitatorii săi către cele mai adecvate surse de informare tipărite i onlineș • asigură acces la cele mai recente materiale informative tipărite, generale i specializate, ale institu iilor UE iș ț ș acces la surse oficiale online • găzduieşte evenimente pe teme europene (sesiuni de informare, evenimente publice, seminarii, expozi iiț etc.), organizate de Reprezentan a Comisiei Europene,ț Biroul de Informare al Parlamentului European i alteș institu iiț • sprijină eforturile altor institu ii pe teme europene prinț oferirea de materiale
 • 16. SPE PROGRAME •Cu balonul prin Europa - elevi din ciclul primar, în special clasa a IVa (călătorie virtuală în ările UE +ț joc, pe echipe) •Călătorie în timp. Istoria Uniunii Europene - elevi de clasele V-VIII (istoricul UE, pe scurt + Q&A despre statele membre) •Ora de eurodiversitate – elevi de liceu (prezentarea etapelor construc iei europene, cu elemente dinț modă, film etc.) http://www.facebook.com/spatiul.public.european http://www.twitter.com/SPE_Ro
 • 17. Activități zilnice • Gestionarea Publicațiilor - S’COOL Agenda - Europa, casa mea. Blogul lui Sam și Alex - Resurse didactice digitale de predare și învățare în ciclul primar, gimnazial și liceal (dvd) • Materiale promoționale (frisbee, mingii, puzzle, jocuri interactive) http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm • Materiale Video http://www.youtube.com/user/eutube • The Quest- ED videoclip 414.598 vizualizări http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I071515 • L'ete c'est chaud 297.823 vizualizări http://www.youtube.com/user/eutube/videos?query=l%27ete+c %27est+chaud
 • 18. www.europedirectromania.eu
 • 19. 24 EDCC- Centrul de Contact Europe Direct • EDCC este serviciul de informare generală a Comisiei Europene = Primul punct de contact pentru cetă enii UEț • Răspunde la întrebări referitoare la activită ile i politicile Uniunii Europeneț ș • Îndrumă solicitan iț i către sursele de informare i consiliere care răspund celș mai bine nevoilor lor ă
 • 20. 25 EDCC – Cum să ne contactaţi Centrul de Contact EUROPE DIRECT Telefon 00800 6 7 8 9 10 11 +32 2 299 96 96  Luni-Vineri 9:00 la 18:00 CET  24/7 serviciu de căsuţă vocală  23 limbi Conversaţie online Luni-Vineri 9:00 la 18:00 DE, EN, FR E-mail europedirect.ec.europa.eu 24/7 asistenţă 23 limbi SMS +32-472-6 7 8 9 10 24/7 asistenţă 23 limbi EDCC - prezentare generală
 • 21. 26 EDCC - colaborările noastre Cercetători Exportatori Studenţi Pasageri Întreprinderi Consumatori EDCC DG EMPL RES CABINET REDING DG TRADE - Export HelpdeskECI DG JUST DG MOVE (APR – RPR) EP EEAS DG REGIO EDCC - prezentare generală Cetăţeni
 • 22. 27 EDCC – Cum funcţionează Ofiţer de comunicare Ofiţer de informare Birou suport cetăţean Solicitări soluţionate în 30s > 80 % Timp mediu necesar pentru răspuns e-mail < 3 zile lucrătoare Timp maxim pentru răspuns e-mail < 5 zile lucrătoare