Regio euronest iunie 2013

341 views

Published on

Acțiuni și instrumente de promovare a programului REGIO în județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regio euronest iunie 2013

  1. 1. Forumul Comunicatorilor REGIO, Mamaia, 26-28 iunie 2013 Ac iuni i instrumente de promovare a programului REGIOț ș în jude ele Ia i, Bacău, Boto ani, Neam , Suceava i Vasluiț ș ș ț ș
  2. 2. Elemente de identificare. Context. Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – înfiin ată în 2008 deț ț către cele ase consilii jude ene din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.ș ț Scopul asocierii: furnizarea, în comun, a serviciului public regional pentru interven ii în situa ii de urgen ă;ț ț ț Oportunitate de finan are: POR 2007-2013, Axa 3, DMI 3.3;ț Alocare regională: 16,24 mil. EUR; Proiect cod SMIS 6283 (47 autospeciale i 1 centru mobil de comandă iș ș control); Proiect cod SMIS 23396 (50 de ambulan e i autospeciale);ț ș Proiect cod SMIS 41092 (6 autospeciale pentru interven ie i salvare de laț ș înăl ime);ț În pregătire: proiect destinat achizi ionării de autofreze de zăpadă i UTV-ț ș uri cu enile.ș
  3. 3. MIX DE AC IUNI DE INFORMARE I PROMOVARE PENTRU PROIECTUL SMIS 6283Ț Ș  Formale (cf. MIV POR 2007-2013):  conferin e de presă pentru lansarea i finalizarea proiectului (6+6, fiecareț ș jude a găzduit min. 2 evenimente); mape de presă personalizate;ț  anun uri de presă pentru lansarea i finalizarea proiectului (6+6, personalizateț ș cu informa ii relevante pentru fiecare jude );ț ț  comunicate de presă (intermediare, pentru diferitele faze ale proiectului): 30 (5x6jude e);ț  autocolante pentru cele 47+1 echipamente achizi ionate;ț  panouri de promovare: 24 buc., în toate cele 6 jude e, la loca iile unde urmauț ț să sta ioneze autospecialele achizi ionate;ț ț  1 placă permanentă, la sediul bazei regionale;  pliante, bro uri, afi e;ș ș  Informale – decurgând din specificul proiectului: Ziua Por ilor Deschise la ISU-uri,ț recep ii festive, demonstra ii de ziua pompierilor, participarea autospecialelor laț ț târguri i expozi ii, evenimente majore de interes public (finala Cupei UEFA 2012,ș ț Bucure ti).ș
  4. 4. CONFERIN E DE PRESĂ pentru lansarea PROIECTULUI SMIS 6283Ț -Ia i: 13 nov. 2009ș -Bacău: 23 martie 2010 -Boto ani: 24 nov. 2009ș -Neam : 2 nov. 2009ț -Suceava: 10 nov. 2009 -Vaslui: 9 nov. 2009 Conferin ă – recep ie festivă – 23 ian. 2011, Ia iț ț ș
  5. 5. MIX DE AC IUNI DE INFORMARE I PROMOVARE PENTRU PROIECTUL SMIS 23396Ț Ș  Formale (cf. MIV POR 2007-2013):  conferin e de presă pentru lansarea i finalizarea proiectului (6+6, fiecareț ș jude a găzduit min. 2 evenimente); 240 mape de presă personalizate;ț  anun uri de presă pentru lansarea i finalizarea proiectului (6+6,ț ș personalizate cu informa ii relevante pentru fiecare jude );ț ț  comunicate de presă (intermediare, pentru diferitele faze ale proiectului): 30 (5x6jude e);ț  SETURI de autocolante pentru cele 50 echipamente achizi ionate;ț  panouri de promovare: 23 buc., în toate cele 6 jude e, la loca iile undeț ț urmau să sta ioneze autospecialele achizi ionate;ț ț  1 placă permanentă, la sediul bazei regionale;  pliante, bro uri, afi e;ș ș  120 TRICOURI, 60 AGENDE, 120 MEMORY STICK-URI, STILOURI personalizate cu siglele REGIO.
  6. 6. rela ie permanentă cu presa (transmitere comunicateț stadiu intermediar implementare proiect, derulare proceduri de achizi ie publică, recep ii, rezultate ob inute, interven ii etc.)ț ț ț ț http://www.ziarpiatraneamt.ro/isu-neamt-primit-prin-programul-euronest-do http://www.csjbacau.ro/comunicat-482-16-echipamente-noi-de-urgenta-pentr http://www.husi.info/pompierii-vasluieni-au-masini-noi/ http://suceavalive.ro/tag/alina-popa/ http://www.botosaneanul.ro/stiri/pompieri-echipaje-descarcerare-la-palatul-a http://adevarul.ro/locale/iasi/masini-interventie-rapida-moldova-vezi-arata- dotarile-10-milioane-euro--foto-1_50ae368d7c42d5a6639ab941/index.html
  7. 7. AC IUNI DE PROMOVARE NON-FORMALE:Ț -Forumul Regional de Investi ii Nord-Estț , edi ia a VII-a, Ia i, 4-5 nov. 2010;ț ș sesiunea Managementul urban integrat – Servicii publice integrate: condi ii deț via ă mai bine pentru cetă enii ora elor (http://www.primaria-ț ț ș iasi.ro/uploads/Noutati/FRI_Agenda_Iasi_20101025.pdf); -Participarea la diverse evenimente, conferin e, seminarii pentru prezentareaț proiectului, a unor aspecte legate de implementare; -Ziua Por ilor Deschise – eveniment anual organizat de inspectoratele jude eneț ț pentru situa ii de urgen ă;ț ț -Ziua Pompierilor; -Prezentarea rapoartelor anuale ale ISU (ADI EURONEST i REGIO amintite în toateș bilan urile);ț -Recep ii festive, evenimente de expunere;ț -Sprijin acordat solicitan ilor studen i/masteranzi pentru elaborarea lucrărilor deț ț licen ă/diserta ie etc. în domeniul infrastructurii sociale/serviciilor sociale;ț ț -Întâlnire cu echipa Băncii Mondiale pentru a discuta aspecte legate de procesul de implementare în perioada 2007-2013;
  8. 8. Ziua Pompierilor, 13 septembrie 2011 Ziua Pompierilor, 13 septembrie 2011Ziua Pompierilor, 13 septembrie 2011Ziua Pompierilor, 13 septembrie 2011Ziua Pompierilor, 13 septembrie 2011Ziua Pompierilor, 13 septembrie 2011Ziua Protecției Civile, 28 februarie 2013Ziua Protecției Civile, 28 februarie 2013Ziua Protecției Civile, 28 februarie 2013Ziua Protecției Civile, 28 februarie 2013Intervenții, județul Iași
  9. 9. Forumul Comunicatorilor REGIO, Mamaia, 26-28 iunie 2013 Ac iuni i instrumente de promovare a programului REGIOț ș în jude ele Ia i, Bacău, Boto ani, Neam , Suceava i Vasluiț ș ș ț ș Vă mul umesc!ț

×