Informare privind activitățile desfășurate în grupurile de lucru subsecvente CCDR

305 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informare privind activitățile desfășurate în grupurile de lucru subsecvente CCDR

  1. 1. www.inforegio.ro Informare privind activită ile desfă urate înț ș grupurile de lucru subsecvente CCDR
  2. 2. Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regională - Grupuri de Lucru subsecvente - Infrastructură de importan ă regională si localăț Dezvoltare urbană Eficien ă Energeticăț Mediul de afaceri Comunită i defavorizateț •Participanţi: reprezentaţi ai autorită ilor administraţiei publice centrale, ai Agenţiilor deț Dezvoltare Regională, ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor din mediul economic, academic şi din societatea civilă. •Urmare a dezbaterilor din cadrul grupurilor de lucru au fost furnizate informa ii suportț pentru fundamentarea Acordului de Parteneriat pentru perioada 2014 - 2020
  3. 3. GL Infrastructură de importan ă regională i localăț ș • Au avut loc 6 întâlniri ale grupului de lucru, respectiv: 19 septembrie 2012, 17 octombrie 2012, 14 noiembrie 2012, 22 ianuarie 2013, 27 martie 2013 şi 17 mai 2013; • a fost elaborată i discutată analiza socio-economică privind infrastructuraș (infrastructura de transport, infrastructura de turism, infrastructura de utilităţi şi fondul de locuin e, infrastructuraț de învăţământ-cercetare, infrastructura de sănătate şi pentru situaţii de urgenţă, infrastructura socială); • S-a elaborat i transmis un chestionar consiliilor jude ene pentru identificarea stării de viabilitateș ț a drumurilor, precum i a elementelor care nu pot fi furnizate de datele statistice (lungimeaș drumurilor pe tipuri de îmbrăcămin i, starea podurilor pe DJ, lungimea drumurilor jude eneț ț reabilitate pe surse de finan are)ț • a fost elaborată i discutată analiza SWOT, atât pe sub-domenii, cât i la nivel de domeniuș ș major; • Au fost prezentate, împreună cu reprezentantul MFE, informări cu privire la reuniunile informale avute cu reprezentan ii serviciilor Comisiei Europene privind următoarea perioadă deț programare. • Pe baza contribu iilor membrilor grupului de lucru i a observa iilor transmise pe parcurs, a fostț ș ț prezentat primul draft SNDR i a posibilelor priorită i de finan are pentru domeniul deș ț ț infrastructură.
  4. 4. GL Dezvoltare urbană • reuniuni comune cu grupul de lucru Dimensiunea Teritorială aferent CCCT • au fost organizate 3 reuniuni de lucru: 17 septembrie 2012, 29 noiembrie 2012 i 09ș iulie 2013 • În cadrul grupurilor de lucru s-a elaborat documentul privind Dimensiunea urbană, având următoarea structură: • (1) contextul european al dezvoltării urbane • (2) contextul na ional al dezvoltării na ionale, cu descrierea tendin elor i provocările pentru dezvoltarea urbanăț ț ț ș în România • (3) implica iile de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în Româniaț • (4) priorităţi de dezvoltare urbană i modalită i de abordare a dezvoltării urbane în acordul de Parteneriat;ș ț • Documentul a fundamentat dimensiuna urbană a Acordului de Parteneriat 2014 - 2020
  5. 5. GL Eficien ă Energeticăț • au fost organizate trei reuniuni de lucru: 19 septembrie 2012, 19 noiembrie 2012 iș 07 martie 2013 • În cadrul grupului de lucru s-au elaborat i s-au dezbatut analiza socio-economică,ș analiza SWOT privind eficiența energetică în domeniul locuin elorț și clădirilor publice; • s-au dezbătut tipurile de interven ii pentru realizarea eficien ei energetice aț ț clădirilor publice i de locuit, propuse prin Stategia Na ională pentru Dezvoltareș ț Regională; • s-au realizat informări asupra proiectelor avute în vedere (colaborare BERD) pentru o mai bună fundamentare a priorită ilor din acest domeniuț
  6. 6. GL Mediul de afaceri • au avut loc 4 întâlniri ale grupului de lucru privind mediul de afaceri, respectiv: 18 septembrie 2012, 15 noiembrie 2012, 13 februarie 2013 şi 22 aprilie 2013; • s-au finalizat analiza socio-economică şi analiza SWOT • s-au dezbătut elementele importante de strategie: obiectiv general şi obiective specifice, precum şi priorităţile Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 • s-au realizat informări asupra măsurilor întreprinse de AMPOR pentru stabilirea şi dezvoltarea unor proiecte Jaspers pentru mediul de afaceri (site-uri industriale şi parcuri ştiinţifice).
  7. 7. GL Comunită i defavorizateț •au fost organizate 4 reuniuni ale grupului de lucru: 18 septembrie 2012, 19 noiembrie 2012, 28 februarie 2013, 19 iunie 2013 •a fost elaborată analiza privind comunită i defavorizate, care va fundamenta viitoareleț axe i/sau domenii de interven ie pentru următoarea perioadă de programare;ș ț •a fost elaborată analiza SWOT, atât pe sub-domenii, cât i la nivel de domeniu major;ș •au fost prezentate informări cu privire la discu iile informale avute cu reprezentan iiț ț serviciilor Comisiei Europene asupra posibilelor domenii de finan are din fonduriț comunitare; •Au fost realizate comparaţii între Harta Sărăciei şi alte informa ii statistice (alimentareț cu apă / canalizare/ ocupare/ şomaj) evidenţiindu-se o sumă de corelaţii; •pe baza contribu iilor membrilor grupului de lucru i a observa iilor transmise, a fostț ș ț definitivată analiza socio-economică, analiza SWOT i propunerile de interven ii pentruș ț domeniul comunită i defavorizateț
  8. 8. Vă mul umim!ț www.inforegio.ro www.mdrap.ro

×