Niels Henrik Helms, UC Sjælland

127
-1

Published on

Præsentationen blev holdt ved InfinIT-konferencen SummIT 2013, der blev afholdt den 22. maj 2013 på Axelborg i København. Læs mere om konferencen her: http://www.infinit.dk/dk/arrangementer/tidligere_arrangementer/summit_2013.htm

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
127
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Overbelastning af behov?
 • Niels Henrik Helms, UC Sjælland

  1. 1. –juni 2013Pervasivlæring, samfundsudfordringer ogsamspil mellem det offentlige ogdet private
  2. 2. Pervasive – Ubiquous --Forskellige koncepter – Forskydning mod det haptiske, altså at vi enablesgennem teknologien mere end at den forsvinder .. Og dermed forsvinder den..API’er – de tekniskeLæringsdimensionenUdviklingsdimensionenAPI’en mellem forskellige læringsrumAPI’en mellem forskellige rationaliteterAPI – den strukturelle kobling18.06.2013Slide 2
  3. 3. 18.06.2013Slide 3Et eksempel:En samfundsmæssigudfordring
  4. 4. Psykisk udviklingshæmmede• Serviceloven• Det gode liv• Det dårlige liv• Det pædagogiske blik• Etablering af udviklingsfællesskaber• Nye former for uddannelse18.06.2013Slide 4
  5. 5. Den socialpædagogiske praksis: Hvad er detsocialpædagogiske blik?• Det er et blik for, at den sociale praksis er det centrale i det pædagogiskearbejde. – En udvidet forståelse, hvor det ikke ses den enkeltstående relationmellem pædagogen og fx den funktionsnedsatte.• Men som samspillet mellem organiseringer, indsatser og engagementer, derskaber betingelserne for brugerens liv.
  6. 6. Kompleksitet• Den pædagogiske indsats kan derfor ikke ses som en simpel årsags –virkningskæde, men må ses i forhold til, hvordan netop denne indsatssamvirker med andre betydningsfulde forhold i brugerens liv.• Den pædagogiske professionalitet ligger i det udvidede blik i forhold til dennekompleksitet
  7. 7. Den pædagogiske professionalitet• Det pædagogiske projekt udspilles i dilemmaet mellem samfundets opfattelseaf det ”gode liv” og den enkeltes egne forestillinger• Pædagogen optræder derfor som samfundets stedfortræder, den enkeltesforhandler med samfundet og sig selv – hvor pædagogens empati ogkompetence til at skabe meningsfyldte horisonter skal spille sammen – detkræver en rytmisk sans, en særlig viden
  8. 8. Udvikling af praksis• Det daglige dilemma mellem at gøre det rigtige – og gøre det på den rigtigemåde• Systemer skal understøtte: At man gør det rigtige. De skal ikke spillesammen med den pædagogiske professionalitet, men være en del af denpædagogiske professionalitet.• Det skal sikre at man gør det på den rigtige måde
  9. 9. Udvikling fra et integrations – tilet inklusionsperspektiv• Somatisk perspektiv• Mangel perspektiv• Forskellighed som problem• Social tilpasning• Beboere tilpasses ressourcer• Læringsperspektiv• Kompetence perspektiv• Forskellighed ressource• Anerkendende fællesskab• Ressourcer tilpasses Beboere
  10. 10. This first iteration with users and devicegenerated the following outputs:• The system should be much more flexible allowing userswith a variety of physical and mental disabilities to us it• The social part of the use was very important – it wasimportant to develop social games and activities• The game element seemed very motivating also for userswith severe disabilities. Game elements and the physical setup such allow for adoption and compensation fordisabilities.• The sound design which in this initial prototype was a rathermetallic arcade game type should be maintained for someusers but it was scaring for others and even potentialharmful for some users
  11. 11. Translators•Furthermore, we realized that there was a need for akind of translators between the users and thedevelopers. In the project, we were also asked todevelop educational designs, which should secure thatresults generated within the project wereimplemented in basic education for social workers.•We decided to combine our observation about“translators” and the goal of developing educationaldesigns in the second iteration of “co-construction”
  12. 12. Endelige prototype• Motiverende (spil/leg)• Understøtte læring• Dokumentation
  13. 13. 18
  14. 14. Mange interesser• Spillet mellem brugerens umiddelbare behov:• fx Det skal være sjovt,• De samfundsmæssige behov:• Det gode liv: læring og bevægelse• Den samfundsmæssige usikkerhed: dokumentation• De pædagogiske behov:• Det skal indgå i den pædagogiske professionalitet – altså det skalvære med til at skabe sammenhæng mellem de samfundsmæssigebehov, brugerens umiddelbare behov/potentialer og det vi vil• Det skal være operationelt• De krav som stilles af de medvirkende virksomheder• De forskningsmæssige krav• De uddannelsesmæssige krav• De projektmæssige krav
  15. 15. Udviklingsfællesskaber• Udviklingsfællesskaber er fællesskaber, hvor forskellige verdener bringessammen ud fra et kompetence – og ressorceperspektiv
  16. 16. Innovations-fælleskaber• Vi agerer i praksisfællesskaber• Vi udvikler i interesse – ellerom man vil innovationsfællesskaber• Midlertidige fælleskaber som knyttes ammen over tid og rationalitet af etfælles projekt
  17. 17. Det er betinget af:• Gensidig anerkendelse – dermed bliver udviklingsfællesskaber inkluderende• Og ikke integrerende, fordi forskelle er ledemotivet• Fælles, men ikke identisk ærinde
  18. 18. Et innovationsfællesskabs sammenhængskraft• Er betinget af:– Forskellighed (Flerhed af kompetencer)– Arbejdsdeling– Et(fælles)sprog– Og projektets bæredygtighed set ud fra de forskellige rationaliteter
  19. 19. Feed-Back
  20. 20. Outcome:• Ny forståelse af socialpædagogisk praksis• Teknologier som en hensigtsmæssig mediering af socialpædagogisk praksis• Nye kompetenceudviklingsformer• Videnskabelig produktion• Udvikling af virksomhederne – som Claus vil fortælle mere om..Mere information: www.knowledgelab.dk18.06.2013Slide 27
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×