De juridische aspecten van e-commerce - Indie Group Summer Camp09 - Antoon Schockaert

 • 1,253 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,253
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
27
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Juridische aspecten van e-commerce
 • 2. 2
 • 3. 3
  Juridisch kader
  • Algemeen verbintenissenrecht
  • 4. Wet handelspraktijken (overeenkomsten op afstand)
  • 5. Wet elektronische handel (informatie en doorzichtigheid)
  • 6. Wet elektronische handel (reclame) en Spam-KB
  • 7. Privacywet (persoonsgegevens)
 • 4
  Algemeen verbintenissenrecht
  Geldigheid
  • Toestemming
  Volwaardig
  Rechtsgevolgen beogend
  Geuit
  Ten aanzien van de tegenpartij
  • Handelingsbekwaamheid (! minderjarigen)
  • 8. Voorwerp (duidelijke productomschrijving)
  • 9. Oorzaak
 • 5
  Algemeen verbintenissenrecht
  • Consensualisme (akkoord van de partijen over zaak en prijs)
  • 10. Plaats en tijd totstandkoming (real time communicatie)
  Plaats en tijdstip waarop de aanbieder de aanvaarding vernam of kon vernemen
  Het contract is de wil van de partijen (artikel 1134 B.W.) = verzakingsrecht
  • Bindende kracht
 • 6
  Contractsvrijheid
  • ! Openbare orde en goede zeden
  • 11. ! Dwingend recht
  • 12. ! Exoneratie
  Algemene consumentenbescherming
  • Voorlichting consument
  • 13. Onrechtmatige bedingen
  • 14. Zwarte lijst
  • 15. Opleggen algemene voorwaarden
 • 7
  Wet handelspraktijken
  • Toepassingsgebied: overeenkomsten op afstand
  • 16. In verhouding verkoper –consument
  • 17. Systematiek en regelmaat vereist
  • 18. Geen gelijktijdige fysieke aanwezigheid partijen (bij sluiten overeenkomst)
 • 8
  Wet handelspraktijken
  • Verkoop
  • 19. Van product of dienst
  • 20. Via een verkoopssysteem van de verkoper
  • 21. Zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid
  • 22. Door middel van communicatietechnieken
 • 9
  Informatieplicht
  • Identiteit verkoper
  • 23. Belangrijkste kenmerken product of dienst
  • 24. Prijs
  • 25. Leveringskosten
  • 26. Wijze van betaling, levering, uitvoering
  • 27. Verzakingsrecht indien van toepassing!
  • 28. Procedure van terugneming of teruggave met vermelding van de daaraan verbonden kosten
  • 29. Kosten van de techniek voor communicatie op afstand (bv. 0900, sms)
  • 30. Geldigheidsduur aanbod of prijs
  • 31. Minimumduur overeenkomst indien van toepassing
 • 10
  Informatieachteraf
  Wat? Bevestiging van de bestelling
  Hoe? Schriftelijke/duurzame drager
  Inhoud? Alles m.b.t. bevestiging, verzakingsrecht, opzegging
  Wanneer? Vóór de uitvoering
  Sanctie? Verlening bedenktermijn tot geen betaling meer kunnen eisen
 • 32. 11
  Verzakingsrecht
  • Recht van de consument om de overeenkomst te beëindigen zonder betaling van boete of opgave van motief
  • 33. Binnen de 7 werkdagen
  Voor producten: vanaf de dag na de levering
  Voor diensten: vanaf de dag na afsluiten overeenkomst
 • 34. 12
  Verzakingsrecht
  Indien niet voldaan aan informatieplicht
  verzakingstermijn van 3 maanden
  Voor opeenvolgende leveringen begint de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering
 • 35. 13
  Verzakingsbeding
  De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst
 • 36. 14
  Quidindiengeenvermeldingverzakingsrecht?
  Product of dienst wordt geacht geleverd te zijn zonder voorafgaande vraag van de consument
  ! Geen betaling eisen
  ! Consument niet verplicht tot teruggave
 • 37. 15
  Uitzonderingenopverzakingsrecht
  • Levering van diensten waarvan uitvoering begonnen is voor het einde van de verzakingstermijn (consultatie online databank)
  • 38. Producten op maat van de klant
  • 39. Dagbladen, tijdschriften, magazines
  • 40. Wedenschappen en loterijen
  • 41. Audio- video-opnamen en softwaredownloads
 • 16
  Uitzonderingopverzakingsrecht
  In de uitzonderingsgevallen gevallen dient de overeenkomst volgende clausule te vermelden:
  De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien
 • 42. 17
  Voorschotenbetalingdoordeconsument
  • Principe: geen voorschot of betaling vóór het einde van de verzakingstermijn van 7 werkdagen
  • 43. Kredietkaartnummer vragen  aanvaardbare praktijk (zolang consument van overeenkomst kan afzien en wordt terugbetaald)
 • 18
  Uitvoeringvandeovereenkomst
  • Bestelling uitvoeren binnen 30 dagen
  • 44. Geen uitvoering binnen 30 dagen
  ontbinding overeenkomst
  Uitzondering  overmacht
 • 45. 19
  Verzendingvandeproducten
  • Risico bij verkoper
  Tips:
  • Tijdelijke blokkering sommen
  • 46. Klanten worden gevraagd (= eisen) op voorhand te betalen (toekenning korting)
 • 20
  Bewijslast
  • Bestaan van voorafgaande info  verkoper
  • 47. Eerbiediging termijnen  verkoper
  • 48. Instemming consument  verkoper
 • 21
  Rechtskeuze
  • Principieel mogelijk
  • 49. Recht van lidstaat buiten EU  nietig
  Indien de overeenkomst ene nauwe band vertoont met grondgebied EU-lidstaat
 • 50. 22
  Wetelektronischehandel
  Algemene informatieplicht
  • Naam of handelsnaam
  • 51. Elektronisch postadres
  • 52. BTW-nummer / ondernemingsnummer
  • 53. Toezichthoudende autoriteit (indien van toepassing)
  • 54. Onderschreven gedragscodes (eventueel)
 • 23
  Wetelektronischehandel
  Voor gereglementeerde beroepen
  • Beroepsvereniging of organisatie
  • 55. Beroepstitel
  • 56. Beroepsregels of deontologische code
  wijze van toegang tot deze regels (bv. url)
 • 57. 24
  Wetelektronischehandel
  Prijsaanduiding
  • Duidelijk en ondubbelzinnig
  • 58. Vermelden of taks en leveringskosten zijn inbegrepen
  • 59. ! Wet handelspraktijken
 • 25
  Wetelektronischehandel
  Specifieke regels bij afsluiten contract
  Vóór plaatsen van order door de consument
  • Beschikbare talen
  • 60. Technische stappen contractsluiting
  • 61. Manier om invoerfouten te corrigeren
  • 62. Archiveren overeenkomst
  • 63. Algemene verkoopsvoorwaarden
 • 26
 • 64. 27
  ReclameenSpam
  = communicatie bestemd voor direct of indirect promoten van:
  • Goederen en diensten
  • 65. Imago van een organisatie onderneming of persoon
   Die een commerciele, industriele of ambachtelijke activiteit of gereglementeerd beroep uitoefent.
 • 66. 28
  Voorwaardenreclame
  • Reclame is duidelijk en onmiddellijk als zodanig herkenbaar of in het bericht wordt letterlijke vermeld dar het om “reclame” gaat.
  • 67. Duidelijke identificatie verzender.
  • 68. Verkoopbevorderende aanbiedingen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en de voorwaarden om er gebruik van te maken zijn transparant en makkelijk te vervullen.
 • 29
  Voorwaardenreclame
  Reclame per elektronische post
  Wat?
  E-mail – chat –skype – sms – voicemail
  Beschemingsregeling?
  • Voorafgaande toestemming ontvanger (opt-in)
  • 69. Verplichte mogelijkheid uitschrijving (opt-out)
 • 30
  Opt- in
  Toestemming is:
 • 31
  Softopt-in
  Uitzonderingen op voorafgaande toestemming
  1) Klanten
  • Contactgegevens verkregen in het kader van een verkoop
  • 73. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor producten die men zelf levert (gelijkaardige producten)
  • 74. Mogelijkheid voor klanten om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van hun gegevens
 • 32
  Opt–out
  = Mogelijkheid tot uitschrijven
  • Kosteloos
  • 75. Zonder opgave van reden
   Verplichting dienstverlener
  Ontvangstbewijs opt-out doorsturen
  Maatregelen nemen om de wil van betrokken persoon na te leven
  Mailinglijsten updaten
 • 76. 33
  Softopt–in
  Uitzonderingen op voorafgaande toestemming
  2) Rechtspersonen (bv. NV, BVBA, Comm.VA)
  • Informatie moet voor rechtspersoon bedoeld zijn
  • 77. Verstuurd naar algemeen adres (bv. info@, sales@, bedrijf@,...)
 • 34
  Bewijslast Reclame
  Dienstverlener moet bewijzen dat de reclame via elektronische post door de ontvanger werd gevraagd
 • 78. 35
  Privacy
  Privacyclausule
  Best practice  apart vermelden
  • Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking
  • 79. Waarvoor ze worden gebruikt
  • 80. Gebruik voor direct marketing en procedure verzet (chexkbox )
  • 81. Doorgave aan derden en procedure verzet (checkbox)
  • 82. Procedure voor aanpassing van de gegevens
 • 36
  http://www.unizo.be/e-commercelabel
 • 83. 37
  UNIZOe-commercelabel
  • vertrouwen in e-commerce versterken
  • 84. zowel in B2C als in B2B relaties
  • 85. duidelijke omschrijving van rechten en plichten van partijen
  • 86. garanties bieden inzake transparantie van informatie, respect voor de verwerking van persoonsgegevens
 • 38
  Criteriavoorhetbekomenvaneene-commercelabel
  • op basis van een auditprocedure (cheklist)
  • 87. positief rapport  toekenning label
  of
  • negatief rapport  ondernemer krijgt 1 maand de tijd om de nodige aanpassingen (opgenomen in rapport) door te voeren
  - Indien geregulariseerd  positief rapport
  - Indien niet geregulariseerd  def. negatief rapport
   Om het label alsnog te verkrijgen moet de hele procedure worden heropgestart
 • 88. 39
  Unizo E-commercelabel
  Kostprijs
  - Unizo leden: 250 Euro
  - niet-Unizo leden: 350 Euro
  Kostprijs indien de webshopontwikkelaar drager is van het Feweb kwaliteitslabel (http://www.feweb.be)
  - Unizo leden: 50 Euro
  - niet-Unizo leden: 100 Euro
 • 89. 40
  Online betalingsmodule OGONE
  Unizo leden genieten een korting van 50% op de implementatiekost van een ogone beveiligde betalingsmodule
  • Zowel voor nieuwe leden
  • 90. Als voor bestaande leden die met een e-commerce-project starten
 • 41
  UNIZO lidmaatschap
  Per jaar 175 Euro
  100% fiscaal aftrekbaar
  Voordelen lidmaatschap: o.m.
  • Toegang tot modellen en contracten
  • 91. Individueel advies : juridisch, fiscaal, …
  • 92. Diverse kortingen (zie brochure)
  • 93. Belangenbehartiging in diverse overlegorganen
  • 94. Nieuwsbrief
 • 42
  Checklistwebsites
  Informatie op de site
  • Naam/handelsnaam
  • 95. Telefoonnummer
  • 96. E-mailadres (niet enkel contactformulier)
  • 97. Ondernemingsnummer
  • 98. Btw-nummer
  • 99. Productbeschrijvingen
  • 100. Vermeldingen van prijzen
  • 101. Informatie over de leveringskost
  • 102. Betalingsmethodes (+ evt. uitleg over de derde parijen)
  • 103. Verzakingsrecht (ook vermelden indien niet van toepassing)
  • 104. Procedure van terugneming
  • 105. Geldigheidsduur aanbod
  Enkel indien van toepassing
  • Minimumduur overeenkomst indien duurzame of periodieke levering
  • 106. Toezichthoudende autoriteit
  • 107. Gereglementeerd beroep (verwijzingen)
  • 108. Onderschreven gedragscodes
 • 43
  Checklistwebsites
  Informatie bij het afsluiten van het contract
  • Beschrijving bestelprocedure.
  • 109. Voorzien in een manier om invoerfouten te corrigeren.
  • 110. Verwijzen naar contractuele bepalingen en algemene voorwaarden.
 • 44
  Checklistwebsites
  Informatie achteraf
  • Een volledig ontvangstbewijs
  • 111. Identiteit verkoper
  • 112. Omschrijving van de bestelde producten/diensten
  • 113. Prijs en leveringskost
  • 114. Wijze van betaling
  • 115. Contactgegevens dienst na verkoop
 • 45
  Checklistwebsites
  Privacy
  • Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking
  • 116. Waarvoor ze worden gebruikt
  • 117. Gebruik voor direct marketing en procedure verzet
  • 118. Doorgave aan derden en procedure verzet
  • 119. Procedure voor aanpassing van de gegevens
 • 46
 • 120. 47
  VoorstelPrivacyclausule
  [Company] hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel worden gebruikt in het kader van […bvb. klantenbeheer/direct marketing]. De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot [company/adres/e-mailadres]. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt U via schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan [company/adres/e-mailadres], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt U ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 • 121. 48
  Checklistwebsites
  Bijkomende informatie (voor rechtspersonen)
  !! zowel op website als op elk ander (elektronisch) stuk dat uitgaat van de vennootschap
  • Nauwkeurige opgave van de maatschappelijke zetel
  • 122. De rechtsvorm (voluit of afgekort)
  • 123. Het ondernemingsnummer (desgevallend voorafgegaan door de notie BTW (BE)
  • 124. Het woord RPR of rechtspersonenregister
  • 125. Bevoegde rechtbank
  Voorbeeld rechtspersonen:
  NV NAAM Vennootschap
  Straat nummer postcode stad
  BTW BE 0123.456.789
  RPR Zetel bevoegde rechtbank
 • 126. 49
  The audience was listening
  Antoon Schockaert