Inliniedreapta.net purificarea lumii-2 - ernest sternberg

308 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inliniedreapta.net purificarea lumii-2 - ernest sternberg

 1. 1. inliniedreapt a.net http://inliniedreapta.net/dereferinta/purificarea-lumii-2/Purificarea lumii (2)prima parteIdeologii totalitare: PrecedenteLucrarea lui Hannah Arendt, Originile Totalitarismului, este cea mai importantă operă despre naturaideologiei totalitare. Pentru ea, totalitarismul este aplicarea unei logici fixe ce permite iniţiaţilorînţelegerea felului în care prezentul se potriveşte în făgaşul istoriei. O astfel de perspectivăideologică relevă un trecut decadent pe cale de a pieri, explică modul în care prezentul deschide ooportunitate de schimbare radicală şi prezice viitorul ideal. Ideologul devine actorul de al căruiangajament feroce va depinde cotitura istorică.Datorită îndoctrinării ideologice (tabere naziste pentru tineret sau lagăre comuniste de re-educare,de exemplu) aderentul va dezvolta un simţ rafinat de percepţie al impulsului istoric în evenimentelede zi cu zi şi va detecta secrete şi conspiraţii acolo unde ochiul neiniţiatului nu vede nimic. Vaasimila aşa de bine această logică încît evenimentele devin clare şi lipsite de ambiguitate. Surprize,complexitate, incertitudini şi chiar varietatea şi bogăţia din viaţa personală dispar. Echipat mentalcu noua ideologie, el poate rămâne neatins de experienţa personală contrară, acesta fiind motivuldatorită căruia intelectualii marxişti şi-au putut menţine adeziunea comunistă timp de decenii, dupăce epurările, foametele genocidale şi gulagurile au devenit evidente pentru toată lumea.Reţineţi că discuţia este despre ideologia totalitară, nu despre regimul totalitar. Ceea ce constituieun regim totalitar este o întrebare importantă şi mult controversată. Scriitori după al doilea războimondial au oferit diverse definiţii. Regimuri comuniste, naziste şi altele de factură fascistă eliminăguvernul reprezentativ, urăsc cultura burgheză, stabilesc dictatura unui singur partid şi instaureazăcultul personalităţii, construiesc proiecte masive cu armate faraonice de lucrători şi încearcă săpună în aplicare conformismul, prin îndoctrinare şi intimidare. Afişează militarism, belicozitate,xenofobie, iredentism şi dispreţ pentru cultura burgheză. Expediază în lagăre de concentrare şiexterminare în masă nu numai duşmani individuali, ci întregi categorii de persoane. Însă regimuriletotalitare sunt variate şi de aceea istoricii nu sunt deloc unanimi în clasificarea lor.Ceea ce este în joc pentru noi este ideologia, logica fixă ce motivează o mişcare politică şi careîntr-o bună zi ar putea să legitimizeze un regim politic la putere. Putem să discutăm în modrezonabil despre o ideologie, chiar dacă nu a reuşit încă să instaureze un regim.Similaritatea dintre totalitarisme, de nemenţionat timp de decenii în compania cercetătorilorprogresişti, se bucură încă o dată de atenţie academică, în parte datorită interesului de a comparagenocidurile sovietice, maoiste, Khmer Rouge şi naziste. Noul efort a reînnoit aprecierea că
 2. 2. fascismul şi comunismul nu au avut doar regimuri similare, ci au împărtăşit, de asemenea, şiideologii paralele.Fascismul şi comunismul au pretins amîndouă drept exclusiv de proprietate la cea mai mare utopiea secolului trecut, anume socialismul, şi fiecare a pretins că vorbeşte – prin partidul unic – înnumele întregului “popor”. Amîndouă s-au străduit să circumscrie individul proiectului colectivist, fiecă a fost vorba de fraternitatea internaţională a muncitorilor (al cărei triumf era garantat de ştiinţasocialistă), sau de o comunitate etnică aparte (a cărei supremaţii era garantată de ştiinţa de rasă).Pentru cei care deţin convingeri convenţionale cu privire la diviziunea stânga-dreapta, comparaţiaeste uimitoare: cum a putut exista teren intelectual comun între două mişcări militarizate care, întimpul perioadelor decisive, s-au duşmănit de moarte?Emilio Gentile scrie că, în timp ce ambele tipuri de totalitarism dispreţuiesc religia tradiţională,fiecare conferă statutul de sacru unui concept pământesc, cum ar fi naţiunea, sau rasa, sauproletariatul şi “exaltă preceptul etic suprem al vieţii publice”. Acest concept “devine un obiect devenerare şi dăruire, chiar la punctul de sacrificiu de sine”. Mişcarea dezvoltă, de asemenea, un mitcare prevede o “revoluţie antropologică”, în care oameni noi înfăptuiesc o schimbare cataclismică.Protagoniştii în fiecare mişcare au convingerea exaltată că ei sunt: strămoşii unei umanităţi noi, constructorii unei civilizaţii noi, interpreţii unui adevăr nou, arhivarii diferenţierii între bine şi rău şi comandanţii destinelor celor prinşi în epopeea lor.Convinşi că au această misiune unică, ei trebuie să motiveze ura faţă de adversari. Efectuează saucel puţin legitimizează violenţă crudă şi îşi rezervă privilegiul de a modela scopul şi semnificaţia amilioane de vieţi. Scopul lor final, scrie Gentile, “este de a crea o civilizaţie nouă de-a lungul unor liniiexpansioniste dincolo de statul-naţiune.”Şi Roger Griffin descoperă un nucleu mitic în ideologia fascistă. Elajunge la concluzia că există într-adevăr o ideologie fascistăgenerică (nu numai manifestările istoric distincte ale fascismuluiitalian, spaniol, german, etc.) şi că nucleul ei constă în mitul“palingenetic” – cuvântul se referă la reînnoirea sau naşterearepetată. Mitul afirmă că ridicarea din temelii a unei noi Romeglorioase este posibilă acum, pe fondul corupţiei şi degradării dinprezent. Pentru Griffin, ideologia fascistă imprimă adepţilor eisentimentul de a trăi un punct de cotitură iminent în istoriacontemporană, când poziţia dominantă şi pretins falimentară saudegenerată a forţelor conservatoare, individualismului liberal şi
 3. 3. socialismului materialist vor ceda în cele din urmă, pentru a faceloc unei noi ere în care naţionalismul vitalist va triumfa.Violenţa este necesară, pentru a depăşi degenerarea şi a eliminaelitele parazitare ce au ţinut naţiunea în loc. Deşi concesii tactice pot fi făcute faţă de procesulparlamentar, scopul este de regenerare organică naţională – este anatema de a contesta partidulconducător sau de-a admite pluralitatea de crezuri. Pentru a accelera procesul, masele trebuieforjate într-o comunitate organică, epurate de contaminări şi învăţate eroismul şi autosacrificiulnecesare pentru a realiza renaşterea colectivă.Cartea lui Griffin, publicată în 1991, atribuie mitul palingenetic şi speranţei marxist-leniniste de acrea omul nou comunist, dar numai în trecere şi, de altfel, nu are prea multe de spus desprecomunism. Însă deja din 2002 Griffin devine explicit în menţionarea faptului că palingenezaformează nucleul mitic al unor regimuri variate precum România lui Ceauşescu, Libia lui Gaddafi şiCambodia lui Pol Pot. Palingeneza cuprinde acum mitul creării unei noi societăţi, nu doar refacereaei dintr-un trecut mitic (iar astfel adaugă acestui cuvânt o aură etimologică nejustificată).Comunitatea politică palingenetică nu mai are nevoie să fie naţionalistă. Această poziţie esteconsecventă cu ideile mai recente ale lui Griffin în care concepe o palingeneză transnaţională.În timp ce Griffin ajunge la concluziile sale în principal din studiul fascismului, Luciano Pellicaniajunge în esenţă la acelaşi rezultat în urma studiului comunismului. Pentru Pellicani, evenimentulzguduitor din perioada modernă a fost mişcarea mondială din secolul douăzeci în căutarea unuiparadis apatrid şi fără clase. Forţa ei motrice a fost o pasiune sihastrică copleşitoare: de a răsturnaordinea existentă în scopul stabilirii unei lumi pure absolute şi abstracte.Instigatorii acestei pasiuni au fost intelectualii alienaţi care s-aubucurat de un privilegiu special oferit de modernitate, anumeacela de a urmări o carieră profesională fără restricţii în domeniulideilor. Pellicani afirmă că alienarea lor a provenit de la respectulscăzut al lumii capitaliste moderne faţă de utopiile lor, cu toatecă, pentru intelectuali, aceste lumi imaginare erau în mod evidentsuperioare ordinii existente. Dotaţi cu un aparat teoretic şi unjargon inaccesibil majorităţii, aceştia au revendicat ceea cePellicani numeşte o gnoză – o cunoaştere secretă şi speculativăa dinamicii istoriei – care să lumineze drumul către o societatetransfigurată.Într-o lume coruptă şi abuzivă, gnosticii revoluţionari prezic oruptură istorică, o desprindere cataclismică de trecutuldegenerat, o revoluţie ce va remedia injustiţiile, “restaurândmarea armonie universală distrusă de dorinţa de profit”. În plus, “gnoza ştie cum şi când lumea a
 4. 4. fost invadată de rău, ştie cum şi când va fi purificata” şi astfel, cei în posesia acestor cunoştinţeelevate pot funcţiona în rol de ghizi ai transfigurării sociale. Ei pot strânge masa de furioşi,dezavantajaţi, oprimaţi, deprimaţi, deconectaţi şi ofensaţi într-un marş menit să eliberezeumanitatea, iar această eliberare să pună capăt sistemului diabolic din prezent.Marşul revoluţionar nu se îndreaptă numai spre o destinaţie ideal, ci proiectează şi inamicul pe careîl înfruntă. Pe lângă propagandă şi îndoctrinare, scrie Pellicani, “ura este un alt factor puternic derealizare a unităţii şi mobilizare”. Pellicani îl citează pe Maxim Gorky, marele autor simpatizant albolşevicilor, pentru a explica faptul că motivele revoluţiei au fost pur umanitare. Însă deoareceumanitatea nu se ridică de obicei la înălţimea idealurilor celor care o iubesc, contrapondereanecesară la dragoste e ura faţă de duşmanii umanităţii.Această ură are probabil mai multe consecinţe directe decât dragostea, deoarece umanitatea esteabstractă, în timp ce duşmanii umanităţii sunt fiinţe vii reale care, cu o analiză corectă, pot fi uşoridentificaţi şi luaţi în vizor. Pentru nazişti, duşmanii erau paraziţii rasiali. Sub marxişti-leninişti,aceştia au fost ţăranii necolectivizati, comercianţii şi antreprenorii sau alţi subiecţi ai paranoieiconducătorului. Iar sub comuniştii asiatici, duşmanii au fost orăşenii şi ţărănimea de mijloc. Lagăre,gulaguri şi omoruri în masă au fost necesare pentru înfăptuirea transfigurării sociale.Pentru Arendt, ideologia totalitară stabileşte o logică fixă prin care se poate interpreta prezentul.Pentru Gentile, impune o religie politică apocaliptică. Pentru Pellicani, este o gnoză revoluţionară.Se pune întrebarea dacă purificaţionismul mondial este o altă astfel de mişcare, predicândtransformarea totală.Numeroşii MarxÎn căutarea unui răspuns, o sursă potrivită este teoreticianul mişcării. În cazul socialismului militant,curiosul poate să meargă la Marx şi linia sa de discipoli pentru a încerca să înţeleagăpurificaţionismul global. Însă acesta e doar un ajutor parţial, deoarece nu există niciun limbajteoretic care să dea singur coerenţă mişcării.Autorii Hardt şi Negri merită o menţiune specială pentru amalgamarea teoretică. Ei susţin cămişcările sociale din prezent funcţionează pentru capitalismul global aşa cum proletariatul ar fitrebuit să funcţioneze pentru capitalismul industrial. Însă ei nu sunt Marx şi Engles, cel puţin nuîncă.Principalii concurenţi teoreticisunt anarhişti, feminiştiradicali, teorii ecologice şianalize ale sistemelor globale,fiecare chemând la schimbareglobală. De asemenea, de luat
 5. 5. în seamă este şi o facţiune ateoriei critice germane (aceeaa lui Herbert Marcuse), careacuză capitalismul occidentalde a fi adevăratultotalitarianism, cu toate căalte facţiuni sunt în favoareademocraţiilor liberale. Laaceastă combinaţie deideologie anti-occidentală seadaugă şi teoria anticolonială(a emancipării prin vărsare desânge), teoria postcolonială(acuzând Vestul derăspândirea unor forme decunoaştere ce umilescpopoarele afectate şi duc lapierderea de identitate),anarho-marxismul şi teoriaautonomistă (opoziţiemilitantă prin grupuridispersate la baza societăţii în locul acţiunii prin partide politice organizate), anumite variante aleteoriei critice rasiale (care văd subordonarea drept un element cheie al relaţiilor publice) şi teoriaanti-iluministă (asociată cu Michel Foucault, care consideră raţionalismul modern drept o formă deopresiune).Faptul că aceste teorii se contrazic nu împiedică mişcarea. După cum ne spune Pellicani, teoriaobscură este utilă deoarece imprimă un caracter gnostic unor credinţe simple. Detaliile labirintuluiteoretic au importanţă doar pentru periferia intelectuală. Masa de adepţi are nevoie să ştie doarcum să pună evenimentele în cadrul corespunzător, iar conducerea trebuie să fie stăpână doar peargumentaţia polemică corespunzătoare normelor. După cum spune Hannah Arendt, o importanţăcritică revine cadrului practic mental: logica ce iluminează istoria, cu cât mai bătător la ochi cu atâtmai bine şi care pune la îndemână agende practice de acţiune.Pentru a înţelege purificationismul, trebuie să ocolim teoreticienii şi să ne uităm la literaturaactiviştilor. Următorul portret ideologic a fost asamblat în urma lecturii extensive a materialelor defactură practică.Principiile purificaţionismului 1: T oxicul
 6. 6. Asemeni ideologiilor din trecut, purificaţionismul pune în contrast prezentul degenerat cu viitorulideal. Deşi scrierile sale nu pun problema chiar în acest fel, ele împart istoria între toxic şi pur.Coform acestei doctrine, lumea este împărţită între sistemulglobal împuternicit care este un furnizor de toxicitate şicomunităţile vlăguite care suferă consecinţele. Sistemulmondial care perpetuează oprimarea este cunoscut dreptImperiu şi exercită dominarea prin tentaculele corporatiste,manipulare mass-media, puterea de stat şi pricepere militară.Este egoist, lacom, nemilos, rasist, exploatator şi polueazăplaneta în neştire. Impune o cultură saturată de media,tehnologii dezumanizante şi sisteme de producţieexploatatoare asupra popoarelor.Cadrul care susţine Imperiul este “liberalismul” (cunoscut înSUA drept conservatorism). Cineva cu simpatii liberale l-arputea asocia, printre altele, cu dreptul persoanelor fizice de a-şi exprima liber convingerile politiceîn temeiul legilor care protejează o astfel de expresie şi cu libertatea de a stabili contracte cu alţii,în scop personal sau de afaceri, în cadrul instituţiilor juridice care protejează contractul şiproprietatea. Însă pentru noii ideologi, acest lucru este greşit. Liberalismul pretinde că satisfacedorinţa pentru libertate, în timp ce de fapt contaminează motivaţiile umane şi îi face pe oamenilacomi şi egoişti.Aşa cum se presupune că europenii educaţi ştiu, MareaDepresiune a discreditat politicile economice liberale, darliberalismul făcut o neaşteptată şi pe deplin nedorită revenire înanii 1980, o perioadă menţionată de noii radicali drept“Neoliberalism”. Neoliberalismul elogiază din nou pieţele libere,evită bunăstarea socială şi denigrează sectoarele publice mari.Fragmenteaza comunităţile şi cauzează nedreptăţi sociale pescară globală. De asemenea, evocă memoria lui MargaretThatcher şi Ronald Reagan şi este, de aceea, cu atât mai odios.Oamenii trăiesc în sărăcie sub jugul Imperiului Neoliberal, hrana este contaminată, produsele suntartificiale, consumul risipitor este obligatoriu, grupurile indigene sunt deposedate şi natura în sineeste subminată. Specii invazive au luat amploare, gheţarii se topesc, iar dezechilibrul anotimpurilorameninţă o catastrofă globală. În prim plan al Imperiului se află Statele Unite, care consumă ceamai mare parte a resurselor planetei, foloseşte tehnologii militare avansate pentru a face poliţie înlume, îşi încordează degetele globale pentru a smulge profituri de la săraci şi se foloseşte detehnologii de supraveghere şi legi anti-teroare pentru a menţine proprii cetăţeni sub control.Întrucât supraveghetorii Imperiului sunt albi (sau simbolic astfel, dacă, de exemplu, se întâmplă să
 7. 7. fie negri sau asiatici), cei slabi sunt oameni de culoare, dovedind astfel că sistemul este rasist.Pentru a se întări în lume, Imperiul foloseşte mijloace de comunicaţie şi transport în scopulcoordonării bunurilor pe care le stăpâneşte. Cu toate acestea, este de asemenea dependent depopoarele şi geografiile pe care le exploatează, astfel încât devine sensibil la mişcările derezistenţă ale oprimaţilor. Când sistemul se fisurează, seminţe de rezistenţă pot să prindă rădăcini,iar agitatorii pentru o viaţă mai pură vor prolifera. Fie prin ralierea la o identitate, problemă, prinasociere locală sau ca răspuns la un anume afront, ei vor forma grupuri pline de pasiune cunoscutesub numele de “mişcări sociale”. Vor câştiga influenţă prin găsirea de afinităţi cu alte grupuri şicrearea de reţele care traversează comunităţi, frontiere şi culturi.Principiile purificaţionismului 2: Puritatea“O nouă lume este posibilă” prin lupta acestor grupuri (sloganul Forumului Social Mondial). Acealume va fi curată ecologic, cultural armonioasă şi justă politic. Apariţia vieţii noi va fi posibilă cândgrupurile în reţea vor triumfa asupra Imperiului şi vor curăţa societăţile de toxicitate.În timp ce capitalismul crează, distruge şi este în continuăschimbare, noua ordine va fi durabilă. Va fi alimentată de energiealternativă, agricultură organică şi industrie în buclă închisăreciclabilă, dar doar dacă industria va mai fi necesară. Oameniivor călători cu transportul în comun, sau se vor plimba în maşinicu amprentă uşoară asupra ecosistemului, sau şi mai bine, vormerge pe bicicletă. Vor locui în clădiri verzi construite dinmateriale locale şi în oraşe care se vor dezvolta organic înbioregiuni. Viaţa va fi eliberată de emanaţiile de carbon. Va fi unmod de viaţă permanent, placid, în care economiile suntintegrate cu ecosistemul planetei.Lumea nouă va atinge şi puritate culturală. Prin purificaţionism“cultural” nu ne referim la particularităţi folclorice interesante, nicipur şi simplu la patrimoniu şi în niciun caz la canonul literar saumuzical. Mai degrabă, cultura este un succesor al spiritului folcloric: acea sursă vitală misterioasădin care emană identitatea, sensul vieţii şi mândria. Se găseşte în stilul de viaţă indigen, în habitatullocal, sentimentul de comunitate şi experienţa impetuoasă a artei periferice. Chiar şi comunităţilecare au rămas cu tradiţii sărace pot privi în interior, poate chiar contempla experienţa lor deopresiune împărtăşită şi de alţii, pentru a descoperi spiritul folcloric din care să extragă identitateaşi mândria.În timp ce corporaţiile globale produc pseudo-cultură artificialăcare serveşte interesele Imperiului, comunităţile posedă sau
 8. 8. pot redescoperi cultura adevărată. Aceste comunităţi culturalesunt organice în două privinţe. În primul rând, asemenialimentelor organice, ele sunt pure şi nu alterate. În al doilearând, ele sunt totalităţi integrale şi nu asociaţii de persoanelibere.În această lume nouă, credinţele indivizilor vor creşte naturaldin culturile lor. Modurile indigene de viaţă vor deveni maiprotejate în faţa americanizării galopante. Mai mult,comunităţile vor fi apărate de criticile aduse prin mijloace deraţionament abstract raţionalist.Dacă nu ar fi această apărare culturală, Imperiul ar definicomunităţile prin intermediul stereotipurilor lumii occidentale, impunând asupra diverse popoareprejudecăţile occidentale formate faţă de orientalii subjugaţi. Le-ar expune la aşteptări raţionaliste,ar impune asupra lor produsele mass-mediei corporatiste şi le-ar face să adere la concepţiaoccidentală despre libertate, care este un cal troian al hegemoniei culturale. Prin sistemul săumascat sub forma unei culturi universale, Imperiul îşi dezvăluie rasismul şi şovinismul. Astfel,Imperiul subminează demnitatea unei culturi indigene, spurcă ceea ce altfel ar fi rămas pur. Iarculturile sunt asemeni ecosistemelor sensibile, expuse la distrugere datorită contaminăriineoliberale.În perioada premergătoare la noua lume, victimele în special se bucură de un statut de puritateeterică. Ele realizează aceasta prin calitatea lor de victimă, semn că sunt antagoniste Imperiului.Aliaţii Imperiului care pretind că au fost victime (sioniştii, de exemplu), folosesc doar presupusa lorcalitate de victimă pentru a justifica opresiunea, deoarece sunt componente (sau stăpîni) aleImperiului, iar Imperiul se împuterniceşte numai pe sine, nu poate fi propria sa victimă. Ar trebui săfie clar, totuşi, că atunci când au loc acte de rezistenţă împotriva Imperiului ce provoacă victimecivile în masă, mutilaţii şi victimele nu sunt victime ale purităţii, ceva care este, prin definiţie,imposibil. Mai degrabă, astfel de accidente sunt repercursiuni uşor de înţeles ale agresiuniiImperiului.Culturi multiple vor înflori în noua lume care veni, salvate de omogenizarea globală. Persoane dindiverse comunităţi etnice, de diferite vârste sau divers incapacitate, de gen diferit şi transsexualivor trăi împreună în armonie şi respect mutual. Toate religiile vor fi binevenite atâta timp cât vorsărbători alte religii. O religie care luptă împotriva Imperiului este însă scutită de obligaţia de asărbători altă cultură; în schimb, ea va exprima furia de înţeles împotriva subjugării sale la Imperiu.Lumea nouă va avea structuri politice foarte diferite de regimurile republicane care conduc Imperiul.Republicile au controale instituţionale îndepărtate de popor, ajung la decizii prin ajustări şicontestare politică, se luptă pentru politici, rezolvă problemele cu soluţii tehnologice şi avansează
 9. 9. sinuos, iar pieţele pe care le susţin sunt într-un flux-reflux constant şi au rezultate inechitabilepentru diverse grupuri. În contrast, lumea nouă va fi pur democratică. Va fi o democraţie la bazasocietăţii în care participanţii vor avea o voce directă prin grupul cu care se identifică, iar niciun grupnu va domina alte grupuri. Procesul democratic se va înfăptui prin întâlniri eliberate de frâielemanipulative ale justiţiei, procedurii, precedentului şi ierarhiei. Acestea vor fi forumuri în care vaînflori discursul ne-hegemonic, iar forumurile vor fi cu siguranţă democratice, deoarece progresiştiautentici le vor facilita. Pe scară globală, grupurile popoarelor asuprite vor descoperi ce au încomun, nestânjenite de frontiere. Normele transnaţionale vor înlocui treptat legile şovinistedelimitate de naţionalitate. Fluxurile climatice şi de energie vor intra sub administraţietransnaţională, normele de reglementare a muncii vor depăşi frontierele, iar statele-naţiune vorslăbi. Cadre organizate de redresare, cunoscute drept ONG-uri, vor servi ca autorităţi mondiale deegalizare şi aplicare a umanităţii.Fără îndoială că revanşarzii imperialişti vor contraataca. Vor exercita puterea militară, financiară şicontrolul media pentru a discredita pe susţinătorii purităţii. Vor ridica spectrul ruinei economice, vorface aluzie la ameninţări teroriste din partea deposedaţilor, vor incita temeri de pericole fictive, cumar fi arme de distrugere în masă. De aceea, calea spre puritate va necesita luptă. Noii purificatorisusţin că lupta se răspândeşte rapid, chiar şi în interstiţiile capitalismului mondial. Se răspândeştedeoarece rasismul, colonialismul, patriarhia, oprimarea, militarismul şi distrugerea naturii stârnescmişcări de rezistenţă. Faptul că agenţi de mutare socială şi-au anunţat existenţa demonstreazăapariţia unei mişcări sociale (a unui nou grup). Noii purificatori pot începe, agitând în rândulcomunităţilor. Apoi, pentru a spori presiunea, încep organizarea în reţea. Pot forma coaliţii întremişcări şi în afara graniţelor, arăta solidaritate pentru participanţi la intifade distante, care riscăviolenţă pentru a construi o lume mai bună. Aceste echipe transnaţionale în reţea sunt avangardalumii în transformare.partea a treia

×