Inliniedreapta.net colonizarea culturii de intelectualii marginali. antonio gramsci si falsa societatea civila

274 views
214 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
274
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inliniedreapta.net colonizarea culturii de intelectualii marginali. antonio gramsci si falsa societatea civila

  1. 1. inliniedreapt a.nethttp://inliniedreapta.net/colonizarea-culturii-de-intelectualii-marginali-antonio-gramsci-si-falsa-societate-civila/#Colonizarea culturii de intelectualii marginali.Antonio Gramsci și falsa societate civilăÎnruditeUn profesor de științe politice din Butler University, Statele Unite, a impus studenților în timpulcursului său să renunțe la “americanismul, masculinitatea, culoarea albă a pielii,heterosexualitatea, statul lor de clasă mijlociue”. Conform decanului universității asta arrespinge “prejudecățile inerente ale studenților”. Din articolul publicat de The Gateway Pundit maiaflăm că “în cursul de la Butler, o mică instituție de arte liberale în Indianapolis, studenții ar trebuisă folosească un “limbaj incuziv” pentru că asta e “o problemă fundamentală a justiției sociale”.“Limbajul cu adevărat incluziv afirmă sexualitatea, rasa și etnicitatea, maturitatea/sau lipsa ei șidiferitele grade ale condițiilor limitative (‘handicap’ în newspeak)”.Cu toate astea, cursul de la Butler University este învechit, trebuie îmbunătățit pentru că nuconfruntă “prejudecata inerentă” cea mai gravă -religia, mai exact creștinismul, care după cumbine se știe este generator de intoleranță, bigotism, rasism homofobie etc, într-un cuvînt,înapoiere . Bărbatul (american în acest caz), alb, heterosexual și care face parte din clasamijlocie este obstacolul principal în calea realizării societății “incluzive”, inamicul numărul 1 al“justiției sociale” și al societății viitorului.Bine ați venit în viitor!
  2. 2. A painting that depicts President Barack Obama as a crucified Jesus Christ is prominently on display at a Boston community college art gallery. Michael D’Antuono, who painted Obama with his arms outstretched on a cross with a crown of thorns on his head, said he actually painted the picture four years ago. The painting was supposed to debut then in New York but the event was canceled due to public outrage. (breitbart) Jamie Foxx: “It’s like church over here. It’s like church in here. First of all, give an honor to God and our Lord and Savior Barack Obama.”Începînd cu campania electorală din 2008, referințele la Obama ca Isus modern, ca “domn șimîntuitor”, au abundat și au fost preluate de massmedia de pe toate continentele cu entuziasmunanim. Acestea au fost livrate “prostimii” americane și din întreaga lume fără nici un fel dediscernămînd sau simț al ridicolului. (Aici o imagine preluată de Romania Libera). De la mic lamare, dar mai ales cei care se vor intelectuali, cad în fund la auzul cuvintelor magice, “BarakHussein Obama”. Mai jos încerc să găsesc cîteva explicații pentru acest delir. La final cîte cevadespre variațiunile dîmbovițene ale stîngismului occidental.Opiumul intelectualilorOmul trebuie să fie eliberat din sclavia religiei printr-un tratament de detoxificare aplicat de o“elită”, acei “intelectuali organici”, cum îi numește Antonio Gramsci, elita conștientă, activă și
  3. 3. creativă care “poate înlocui bunul simț și vechile concepții asupra lumii în general”. “Elita”intelectualilor organici este intoxicată la rîndul ei de ideile marxiste, acel “opium al intelectualilor”,cum l-a numit Raymond Aron.Omul eliberat de creștinism trebuie să îmbrățișeze socialismul. În cuvintele lui Gramsci,socialismul “este religia care trebuie sa distrugă crestșinismul, religie in sensul că tot ocredință cu martiri și credincioși este; și e religie pentru că a înlocuit pe Dumnezeultranscedental al catolicilor cu credința în om și energiile lui ca singură realitate spirituală,”iar partidul comunist e “singura instituție care poate fi comparată în mod serios cu comunitățilereligioase ele creștinismului primitiv”. În cuvintele lui Gramsci, comunismul este o religie primitivă.Scriitorul italian Luciano Pellicani scrie în cartea sa “Gramsci, La questione comunista (1976)/“Gramsci, An Alternative Communism?”(traducerea în engleză din 1891)” ): “Comuniștii trebuiesă imite pe primii creștini. Trebuie să erodeze ordinea existentă din interior, prin cuceriridiscrete, metodice, infiltrînd suprastructurile ideologice pînă cînd au capturat sprijinulclaselor subordonate din mîinile clasei dominante. Lenin teoretiza cucerirea societății princucerirea violentă a statului, Gramsci a propuse procedura inversă: cucerirea statului prinocuparea culturală a societății. ”Manifestul Comunist al lui Marx și Engels spune că “Legea, moralit at ea, religia, sînt t otat ît ea prejudecăți burgheze, în spat ele cărora st au la pîndă t ot at ît ea int ereseburgheze.”Antonio Gramsci a observat că societatea Occidentală se bazează în primul rînd peconsimțămîntul activ dat guvernului, și nu pe control autoritar al aparatului coercitiv al statului,ca în Orient. În Occident comunismul nu va putea fi direct impus prin revoluție violentă ca în Est,unde “statul era totul, societatea civilă era embrinoară și gelatinoasă”. Din contră, în Occidenttrebuie ca înainte cultura să fie “ocupată”, trebuie cîștigată “hegemonia culturală”, în cuvintelelui Luciano Pellicani, “devine clar că revoluția comunistă are nevoie de o strategie diferită pentrua triumfa în Occident (…) partidul comunism în loc să adopte confruntarea directă, trebuie săaleagă tactica războiului de poziție; asta înseamnă că trebuie să extenueze inamicul penetrîndfortăreața societății civile. Astfel va dobîndi hegemonia și odată cu ea controlul politic alautorității conducătoare. (…) Baricadele din 1848 și lovitura de stat leninistă trebuie înlocuită cuprocesul metodic, răbdător și laborios de cucerire a inimilor și sufletelor pentru valorilecomunismului și planurilor lui pentru înnoire intelectuală și morală”. Pentru Occident, scriePellicani, Gramsci “a elaborat o strategie profund diferită, cu un rol al violenței revoluționare multredus”. Hello, Mr. President we honor you today! For all your great accomplishments, we all doth say “hooray!” Hooray, Mr. President! You’re number one! The first black American to lead this great nation! Hooray, Mr. President we honor your great plans To make this country’s economy number one again! Hooray Mr. President, we’re really proud of you! And we stand for all
  4. 4. Americans under the great Red, White, and Blue! So continue —- Mr. President we know you’ll do the trick So here’s a hearty hip-hooray —- Hip, hip hooray! Hip, hip hooray! Hip, hip hooray!Încrederea în instituțiile de bază ale societății Occidentale, familie, armată, biserică, economialiberă, trebuie slăbită. Cultura trebuie infiltrată de agenții schimbării, “hegemonia culturală”trebuie cîștigată de către “elementele conștiente”, care, scrie Luciano Pellicani, “prin asimilareametodei dialectice și a teoremelor fundamentale ale așa numitului socialism științific – trebuie săducă la îndeplinire misiunea care le-a fost dată de proletariat.”. Masele nu se pot elibera singurepentru că, orbite fiind de “conștiința falsă” (instituțiile și valorile tradiționale), “nu pot percepecauzele structurale ale propriei alienări, cu atît mai puțin mijloacele de a le eradica.” Intelectualiiorganici vor prelua acest rol, devenind “doctori ai corpului social”, cum i-a numit Troțki.Leszek Kołakowski, în “Principalele curent e ale marxismului – Vol. al III-lea: Prăbuşirea”(Edit ura Curt ea Veche, 2010):“Clasa muncitoare, credea Gramsci, este pe cale de a-și crea o cultură proprie, total diferită decea a burgheziei, o cultură care urmează să distrugă miturile și prejudecățile burgheze, generîndpentru prima dată niște valori cu adevărat universale(…) muncitorii nu puteau învinge dacăînaintea de cucerirea puterii politice nu dobîndeau “hegemonie” culturală(…) Odinioară claseleprivilegiate dețineau o poziție hegemonică atît în sfera politică, cît și în cea intelectuală; elesubjugau în acest fel pe celelalte, iar supremația culturală era o precondiție a dominației politice.Principalul obiectiv al muncitorilor din epoca modernă era de a se elibera spiritual de culturaburgheziei și a Bisericii și de a crea noi valori culturale proprii în așa fel încît să atragă de partealor păturile oprimate și intelectuale. Hegemonia culturală era o condiție fundamentală șiprealabilă a cuceririi puterii politice.”Înt r-o societ at e occident ală în care clasa muncit oare est e prosperă și educat ă, locul eiest e luat de grupurile minorit are de t ot f elul, de oamenii de culoare din ghet ouri,minorit ățile sexuale, et nice, de alienați, asociali și asist ații social.“Leon Troțki credea că oamenii de culoare oprimați ar putea alcătui avangarda unei revoluțiicomuniste în America de Nord. El i-a acuzat pe muncitorii albi de prejudecăți față de muncitoriide culoare și i-a instruit să se solidarizeze cu cei din urmă în declanșarea revoluției. Ideile luiTroțki au fost adoptate de mulți studenți inițiatori ai mișcării contraculturale din 1960, care auîncercat să îi avanseze pe revoluționarii de culoare în poziții de conducere în cadrul mișcării.Studenții revoluționari au fost, de asemenea, influențați în mod hotărâtor de ideile lui HerbertMarcuse, un alt membru al Școlii de la Frankfurt. Marcuse a profesat „Marele Refuz”, prin careerau negate toate conceptele occidentale de bază, pledând pentru „eliberarea sexuală” și pentrumeritele revoluției feministe și a oamenilor de culoare. Teza sa principală era aceea că studenții,oamenii de culoare din ghetouri, alienații, asocialii și Lumea a Treia puteau prelua rolul pe care îlavusese proletariatul în revoluția comunistă.” (Raymond V. Raehn – Rădăcinile istorice ale„Corectitudinii Politice” – sursa)
  5. 5. Această nouă și falsă societate civilă, compusă în mare parte din intelectuali marginali, își vaproiecta asupra societății furstrările și angoasele în încercarea de a o distruge. Cum o va face?Printr-o critică tăioasă și neîncetată a culturii burgheziei în numele clasei muncitoare oprimate,sau mai nou, o critică a majorității (albi, creștini, burghezi) în numele minorităților oprimate de totfelul, minorități mai mult sau mai puțin închipuite (homosexuali, musulmani, femei etc). Asta seîntîmplă în zilele noastre, cînd, în multiculturalism, clasa muncitoare a devenit din asupritasupritor, elementul reacționar societății, orbit de xenofobie, de religie, de naționalism, bigotism,rasist, individualism, pe scurt, e vorba de ceea ce este perceput azi ca extremismul de dreapta.Locul lor fost luat de noii oropsiții ai soartei, în Europa Occidentală mai ales, minoritățile sexuale,raiale, etnice, și în primul rînd, milioanele de imigranți musulmani neintegrați și neintegrabili.Gramsci scrie în “Opere” (vol 5, pp. 132-133): “Planul cultural va fi mai ales negativ, de critică atrecutului, încercînd să îi facă pe oameni să-l uite și urmărind să-l distrugă”, și ce reprezintă acesttrecut dacă nu tradiția creștină a Europei, cea atît de hulită și atacată în România de diferiteMiliții Spirituale, Mircea Tomi, Remus Cerni, Ciprian Ciuci, Aline Mungiu?ColoniștiiRomânia recuperează repede teren, iar ideile dominante înainte de 1989 revin într-o formănouă și mai atractivă, rolul intelectualilor organici fiind asumat, în situația descrisă mai jos, deMircea Toma, Ruxandra Ivan de la Milița Spirit uală, prof esorul SNSPA Alf red Bulai, vice-președint ele Eco-Civica Dan Trif u, președint ele Cart el Alf a Pet ru Dandea, lect orUniversit at ea Bucureșt i Carol Căpiță, și cei “80% doct oranzi și ONG-ișt i” prezenți în sală.Despre acești intelectuali organici, “elita” care trebuie să scoată masele din ignoranță, LucianoPellicani spune că “nu pot fi decît revoluționari marxiști, și din motive evidente ei trebuie să fie
  6. 6. recrutați din rîndurile intelighenției alienate”. Intelectualii organici, continuă acesta, se bucură deun rol atît de privilegia în schema propusă de Caietele lui Gramsci, încît, scrie Pellicani, “cinevapoate spune că gramscianismul nu e nimic mai mult decît legitimarea ideologică a pretențieiintelighenției alienate de a exerciza dictatura pedagogică asupra maselor de muncitori înnumele unei viitoare eliberări de opresiune și exploatare. Cu alte cuvinte, orice a fost scrisde apologeți, gramscianismul nu este doar profund înstrăinat de clasa muncitoare, dar defapt a fost și continuă să fie o ideologie care are ca scop “colonizarea” muncitorilor șiașezarea lor sub controlul paternalistic al intelectualilor mic-burghezi. “ Pentru exemple nutrebuie decît să aruncați o privire asupra articolelor pline de ură, îndîrjire și avînt revoluționar aleunui Costi Rogozanu, sau la disprețul cu care vorbesc cei din filmarea de mai jos desprecredințele omului obișnuit. Asta este una din explicațiile faptului că tot mai mulți oameni publicicare și-au cîștigat un prestigiu în anii ’90 virează în ultimii ani înspre Stînga și Stînga radicală(Mircea Toma și Cristian Pîrvulescu sînt doar 2 dintre ei)Urmărți secvența de mai jos. Cei prezenți, pe măsură ce se citesc concluziile IMAS, par cădescoperă, acolo, pe loc, soluția pentru recrutarea de forțe proaspete, de care depinde bugetullor. Activitățile pe care le desfășoară sînt finanțate în primul rînd de la bugetul UE sau alRomâniei, și primesc finanțare și în numărul de tineri implicați. Scopul întîlnirii este prezentareaunui studiu ce “măsoară nivelul culturii protestului şi a implicării civice a tinerilor din România.” Cualte cuvinte, scopul studiului e identificarea de noi surse de recruți, deci de venit pentru cei “80%ONG-iști și doctoranzi”, iar acești recruți nu pot fi cîștigați decît prin atacarea culturii majorității,de la care își primesc finanțarea.După citirea concluziilor studiului, din care a aflat că tînărul protestatar tipic are în primul rîndîncrederea scăzută în Biserică, și încredere crescută în ONG-uri, Mircea Toma pune punctul pe“i”: “O solut ie imediat ă pent ru a inviora publicul, est e să inlocuim cu curaj sloganul “JosBăsescu!” cu “Jos Dumnezeu!”” MT a aflat că încrederea mare în Biserică principalul vinovatpentru o “cultură a protestului” foarte scăzută printre tinerii din România, iar calea logică deurmat, dacă vrea să-și lărgească bazinul de potențiali recruți, este atacarea Bisericii. Reiau acestpasaj din Luciano Pellicani pentru situația de față e o ilustrare pefectă: “legitimarea ideologică apretenției intelighenției alienate de a exerciza dictatura pedagogică asupra maselor de muncitoriîn numele unei viitoare eliberări de opresiune și exploatare. Cu alte cuvinte, orice a fost scris deapologeți, gramscianismul nu este doar profund înstrăinat de clasa muncitoare, dar de fapt afost și continuă să fie o ideologie care are ca scop “colonizarea” muncitorilor și așezarea lor subcontrolul paternalistic al intelectualilor mic-burghezi.“ – - – - Alf red Bulai: “…luati de exempluniste manuale de religie si vedeti ce scrie p-acolo.. deci, Evul Mediu timpuriu[...] Cind ai increderein Romania, si la nivel de intreaga populatie, si la tineri, in armata, instituia protestului, nu? Oinstitutie democratica prin definitie, in Biserica, e cam greu. E foarte greu! Asta ne spune, ce?Ca avem o societate cu un model cultural in care s-a inoculat obedienta la nivele profunde,repet, nu la nivel public, unde toata lumea poa’ sa vorbeasca, la nivel profund al angajarii.” DanTrif u: “De ce Biserica si armata sunt pe primele locuri?! Asta este prostia romaneasca!” Pet ruDandea:: “Anomalia, pentru ca este o anomalie, incredere, armata, Biserica, e Romania!Original. Ai incredere in egala masura, sau foarte aproape, intre cel care trage cu tunul si ucide
  7. 7. oameni si in cel propovaduieste credinta in Dumnezeu, altruismul, bunatatea. E o timpenie.”Alf red Bulai: “Din pacate exista o orbire a societatii romanesti de 20 de ani, vis a vis deasemenea fenomene, o cirdasie intre clasa politica si biserica. Toti politicienii sint sponsoriiprincipali, nu stiu citi politicieni au sponsorizat o organizatie ca a dvs, dar biserici, da! La greu, lagreu! In aceste conditii e foarte, foarte greu sa apara cultura civica din… din ce?! “Secretulpentru care noi avem institutii de incredere mare, e tocmai faptul ca nu se discuta si nu existadialog public. Increderea scade vis a vis de orice fel de institutie care e supusa criticii sociale.Cum la noi nu se vorbeste rau de armata, nu se vorbeste rau de religie, normal ca sint pe primelelocuri. Am facut un experiment in care am “rationalizat” increderea, inainte de intrebarea cuincrederea in institut am pus o intrebare de rationalizare, de genul “credeti ca toti preotii sintcorecti? …sau mai stiu eu cum? Credeti daca ar fi un razboi, armata romana ar putea fi singuracapabila sa apere Romania? Datorita acestor doua tipuri de intrebari inaintea intrebarii deincredere, increderea a coborit cu 25-30%, adica s-a pabusit… ”Nu ne apara domn’e!”. Siimediat nu mai au incredere foarte mare, tocmai ca punerea intr-o alta definitie a situatiei ducela schimbarea increderii intr-un asmenea gen de sondaj, dar inafara de asta, pentru ca nu existadezbatere si dialog.” Carol Căpiță: “Cine iese in st rada est e elita. Elita est e elita, print realt ele, si pent ru ca avem mai mult de dat societ at ii dar si pent ru ca est e… putina.Soluția pe termen lung – Dan Trif u: “Poate a venit momentul sa ne implicam mult mai activ, sichiar in programa scolara, in programa universitara, sa introducem astfel de cursuri in care tineriinascuti dupa ’89, au trait intr-o perioada neagra, necunoscuta. De ce Biserica si armata sint peprimele locuri? Asta e prostia romaneasca!”A doua parte din conferința de la Facultatea de istorie a fost dedicată promovării ideiloranticapitaliste, ridiculizării și demonizarii economiei de piață și a “neoliberalismului” într-un stilaproape identic cu stilul lui Mircea Platon.Mai multe detalii: By Alexa: Anca Cernea despre Miliția Spirit uală și f alsa societ at e civilăBibliografie Leszek Kołakowski –Principalele curente alemarxismului – Vol. al III-lea:Prăbuşirea (Curtea Veche2010) Luciano Pellicani – Gramsci,an alternative communism?Hoover Institution Press,c1981; Citiți și Fantasme politice sifanatisme intelectuale:
  8. 8. Kolakowski despre Sartre,stalinism si orbirea voluntara (Vladimir Tismaneanu)(Pentru mai multe detalii urmăriți pagina de facebook Falsa societ at e civila. Descoperindcomunismul lui Ant onio Gramsci.)

×