Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014

232 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014

 1. 1. Samen aan het werk in sessie 6 Focus op Evaluatie (kwaliteit leeromgeving) Ilya Zitter Versie 6 februari 2014
 2. 2. Programma 9:30 – 10:00 Kort dag doornemen Eindproduct en beoordeling 10:00 – 12:00 Peer-reviewen: 4 rondes voor de lunch 20 minuten per peer-review: 5 minuten presentatie en 15 minuten interactief peer-reviewen Kies een kader: Kwaliteitscriteria (Van den Akker & Thijs, 2009) Kwadranten van het model voor ontwerpen beroepsgerichte leeromgevingen (Zitter, 2010) 12:00 – 13:00 Samen lunchen 13:00 – 13:30 Kennisintermezzo: Praktijkgericht onderzoek
 3. 3. Programma 13:30 – 15:30 Peer-reviewen: 4 rondes na de lunch 20 minuten per peer-review: 5 minuten presentatie en 15 minuten interactief peer-reviewen Kies een kader (wel alle drie bij iedere peer-review): Kwaliteitscriteria (Van den Akker & Thijs, 2009) Kwadranten van het model voor ontwerpen beroepsgerichte leeromgevingen (Zitter, 2010) 15:30 – 16:00 In duo’s: Maak een plan voor het afronden van (her)ontwerpproces en opleveren van de eindopdracht 16:00 – 16:30 Laatste keer terug en vooruitblikken
 4. 4. Module Onderwijs Ontwerpen Iteratief (her)ontwerpen van een leeromgeving (5 ECTS of veelvoud) voor eigen onderwijspraktijk centraal In sessies 1, 3, 5 en 7 middels Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met HUbl In sessies 2, 4 en 6 face-to-face Sessie 2 - kennismaken met ontwerpproces + focus op analyse: simulatie hele ontwerpproces; analyseren van een goed voorbeeld, competentiegericht onderwijs in het hbo, gelaagdheid van een leeromgeving Sessie 4 - focus ontwerp/ontwikkeling: uiteenrafelen van een leeromgeving, concept ‘blended learning’ Sessie 6 - focus evaluatie (kwaliteit leeromgeving): praktijkgericht onderzoek inbouwen en formatief evalueren in vorm van peer-reviewen met 2 kaders
 5. 5. Eindopdracht Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes voor het te ontwikkelen papieren/digitale materiaal: ontwerp van leeromgeving, in vorm van een Blokboek, Studentenhandleiding, Modulewijzer, ofwel: het onderwijsmateriaal zoals dat voor studenten wordt gemaakt  ca. 50% Flankerende rapportage bij het ontwerp  ca. 50%: Analyse: analyserapport Onderbouwing ontwerp/ontwikkeling: onderwijskundig Evaluatie: evaluatierapport Ontwerpproces: logboek
 6. 6. Beoordeling Foutje geslopen bij knippen en plakken in deelnemershandleiding Deel Analyse (analysedocument) Onvoldoende De analyse is niet passend en ook niet systematisch uitgevoerd. Niet alle relevante bronnen (documenten en personen) zijn betrokken in de analyse. Voldoende De analyse is deels passend en systematisch uitgevoerd. Een deel van de relevante bronnen (documenten en personen) zijn betrokken in de analyse. Goed De analyse is passend en systematisch uitgevoerd. Alle relevante bronnen (documenten en personen) zijn betrokken in de analyse. Ontwerp, incl. b keuzes voor te c ontwikkelen materiaal (ontwerp-document) Het ontwerp, incl. keuzes te ontwikkelen materiaal: Voorziet niet in behoeften en berust niet op valide inzichten (in brede zin: gezien de relevante grenzen, de interactie met betrokkenen uit de omgeving en de relevante theorie/praktijk). Zit niet logisch en samenhangend in elkaar. De inschatting is dat het niet praktisch uitvoerbaar is in de situatie waarvoor het is bedoeld. De inschatting is dat ermee werken niet leidt tot de gewenste resultaten. Het ontwerp, incl. keuzes te ontwikkelen materiaal: Voorziet deels in behoeften en berust deels op valide inzichten (in brede zin: gezien de relevante grenzen, de interactie met betrokkenen uit de omgeving en de relevante theorie/praktijk). Zit deels logisch en samenhangend in elkaar. De inschatting is dat het deels praktisch uitvoerbaar is in de situatie waarvoor het is bedoeld. De inschatting is dat ermee werken deels leidt tot de gewenste resultaten. Het ontwerp, incl. keuzes te ontwikkelen materiaal: Voorziet in behoeften en berust op valide inzichten (in brede zin: gezien de relevante grenzen, de interactie met betrokkenen uit de omgeving en de relevante theorie/praktijk). Zit logisch en samenhangend in elkaar. De inschatting is dat het praktisch uitvoerbaar is in de situatie waarvoor het is bedoeld. De inschatting is dat ermee werken leidt tot de gewenste resultaten. Evaluatie (evaluatie- d rapport) De evaluatie is niet passend en ook niet systematisch uitgevoerd. De rapportage van resultaten zijn niet goed te volgen. Het ontwerpproces is niet transparant en niet goed te volgen. Er is niet inhoudelijk gereflecteerd op overwegingen en ontwerpbesluiten. De evaluatie is deels passend en systematisch uitgevoerd en de resultaten zijn deels navolgbaar gerapporteerd. Het ontwerpproces is deels transparant en navolgbaar doordat inhoudelijk is gereflecteerd op overwegingen en ontwerpbesluiten. De evaluatie is passend en systematisch uitgevoerd en de resultaten zijn navolgbaar gerapporteerd. Het ontwerpproces is transparant en navolgbaar doordat inhoudelijk is gereflecteerd op overwegingen en ontwerpbesluiten. Ontwerpproces (logboek) Nr a e
 7. 7. Analyse compleet? Probleemanalyse/Contextanalyse/Behoefteanalyse/ Analyse kennisbasis. Bijvoorbeeld volgende bronnen: Onderwijsbeleid: landelijk, HU, opleiding Beroepsprofiel: landelijk, opleiding Body of Knowledge (BoK’s): landelijk, opleiding Beroepenveld: beroepenveldcommissie; interviews Doelgroep/Student: beschrijven, studentevaluaties, interviews Curriculumontwerpen, Casco, formats, collega’s Ervaringskennis: ‘Best practices’, collega’s Accreditatieproces: interne audit-rapport; externe NVAO-rapport Toekomst: toekomstvisie, scenario’s, trendrapporten
 8. 8. Rode draad ontwerpproces Scherpe analyse van de context, inclusief de uitgangssituatie en de beoogde/gewenste situatie Uit de analyse komen de ontwerpeisen of ontwerpspecificaties op een logische manier voort waarmee het ontwerp is gemaakt Ontwerp zelf moet voldoen aan kwaliteitscriteria De onderbouwing van het ontwerp is antwoord op de vraag: waarom zo ontworpen? Onderwijskundig gezien + ontwerpeisen uit analyse Evaluatie biedt kritische blik op het gemaakte ontwerp Logboek biedt zicht op welke ontwerpactiviteiten er zijn ondernomen om te komen tot het ontwerp
 9. 9. Kaders evaluatie Bepalen van kwaliteit van een leeromgeving kan vanuit verschillende perspectieven
 10. 10. Kwaliteitscriteria Relevantie Het leerplan voorziet in behoeften en berust op valide inzichten Consistentie Het leerplan zit logisch en samenhangend in elkaar Bruikbaarheid Verwachte: De inschatting is dat het leerplan praktisch uitvoerbaar is in de situatie waarvoor het is bedoeld Werkelijke: Het leerplan blijkt praktisch uitvoerbaar in de situatie waarvoor het is bedoeld Effectiviteit Verwachte: De inschatting is dat werken met het leerplan leidt tot de gewenste resultaten Werkelijke: Werken met het leerplan blijkt te leiden tot de gewenste resultaten (Thijs & Van den Akker, 2009)
 11. 11. Model ontwerpen beroepsgerichte leeromgevingen (Zitter, Kinkhorst, Simons & Ten Cate, 2009; Zitter, 2010; Zitter, De Bruijn, Simons & Ten Cate, 2010; Zitter e.a., 2011; Zitter e.a., 2012;. Zitter & Hoeve, 2012; Zitter & Hoeve, 2013).
 12. 12. Samen lunchen 12:00 – 13:00
 13. 13. Praktijkgericht onderzoek Kennisintermezzo: Hoe kan ik praktijkgericht onderzoek inbouwen in een leeromgeving?
 14. 14. Kennisstroom en Praktijkstroom Andriessen, A. (2011). Kennisstroom en Praktijkstroom. In J.E. van Aken en D. Andriessen (eds) Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek: wetenschap met effect. Boom Lemma uitgevers: Den Haag
 15. 15. Kennisstroom en praktijkstroom Andriessen, A. (2011). Kennisstroom en Praktijkstroom. In J.E. van Aken en D. Andriessen (eds) Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek: wetenschap met effect. Boom Lemma uitgevers: Den Haag
 16. 16. Praktijkonderzoek door studenten Opdrachten of projecten van studenten beschouwen als cases Studenten als onderdeel van opdracht/project gedurende de uitvoering systematisch data laten verzamelen  manier waarop inclusief ondersteuning goed ontwerpen Studenten als onderdeel van opdracht/project achteraf systematisch data laten verzamelen  manier waarop inclusief ondersteuning goed ontwerpen Tijd inbouwen voor analyse Creatieve vorm zoeken voor delen van resultaten: mini-conferentie, website, presentatie aan werkveld, publicatie voor opdrachtgever Samenwerking zoeken met Lectoraat
 17. 17. Praktijkonderzoek als docent Onderwijskundige onderzoeksvraag formuleren rond probleem dat speelt in onderwijspraktijk Leeromgeving of een deel hiervan beschouwen als casus Systematisch formatief evalueren met peers, experts of studenten  vorm van data verzamelen Achteraf systematisch evalueren met peers, experts of studenten  vorm van data verzamelen Data analyseren en delen in vorm van presentatie, workshop, conferentiebijdrage of praktijkpublicatie Samenwerking zoeken met collega/expert/lector Vorm van professionaliseren (LLL)
 18. 18. Participeren aan pilotonderzoek? Indien je eindproduct met voldoende/goed is beoordeeld, dan is het idee om die te analyseren voor (pilot) onderzoek over leeromgevingen vanuit een ontwerpperspectief. De focus is op het ontwerp van de leeromgeving en wordt daarom anoniem gerapporteerd. Indien je bezwaar hebt dat jouw eindproduct voor dit praktijkgerichte onderzoek wordt ingezet (indien nodig na overleg met je direct leidinggevende), dan ontvang ik graag hierover een e-mail en haal ik jouw eindproduct uit de dataverzameling. De eindproducten van de mensen waarvan ik geen bezwaar krijg per e-mail neem ik mee in het onderzoek en bedank ik nu alvast voor hun medewerking hieraan! Vragen over het (pilot) onderzoek zijn uiteraard welkom.
 19. 19. Meer weten? Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek http://www.onderzoek.hu.nl/Lectoraten/Daan%20A Hoofdstuk Handboek Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek http://www.dsrg.nl/docs/Hoofdstuk%2005%20Hand
 20. 20. Aan het werk In duo’s of klein groepje plan opstellen voor afronden van (her)ontwerp en opleveren eindopdracht
 21. 21. Terug & vooruit De dag afsluiten – samen terugblikken naar de sessies die zijn afgelopen en vooruit kijken naar toekomst
 22. 22. Principes Manifest HU 2012 hebben we in BDB en deze module Onderwijs Ontwerpen nagestreefd: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ...is het contact tussen docent en student intensief en op maat ...is het onderwijs een combi van face-to-face leren, online leren en leren op de werkplek ...is de HU een verzameling van communities ...maakt onderzoek deel van de dagelijkse (onderwijs)praktijk ...hebben communities een eigen, herkenbare thuisbasis ...telt de HU veertigduizend verschillende leerwegen ...gebeurt toetsing goed geborgd en leerwegonafhankelijk ...is elke student een professional en elke professional een potentiële student ...stuurt elke docententeam zelf op kwaliteit.
 23. 23. Terugblikken en vooruit kijken Blik terug: Hoe verliep het met leren op de werkplek/zelfstudie met HUbl? Hoe verliep deze laatste face-to-face sessie? Kijk vooruit: Hoe ga je afronden eindopdracht aanpakken? Welke datum ga je inleveren? Welke verwachtingen heb je over de rol van onderwijs ontwerpen in je dagelijkse onderwijspraktijk na afronden van module ?
 24. 24. Succes! Tot ziens op HUbl (sessie 7) en face-to-face!

×