Samen aan het werk in sessie 6
Focus op Evaluatie (kwaliteit
leeromgeving)
Ilya Zitter
Versie 31 maart 2014
Opening
Programma
Beroepsproces en beroepsproduct
Programma
9:30 – 10:00
 Kort dag doornemen
10:00 – 10:30
 Voorbereiden formatieve evaluatie (peer-review)
 Opdracht: we...
Programma
13:30 – 14:00
Kennisintermezzo: Praktijkgericht onderzoek
14:00 – 14:45
 Ronde 3 formatieve evaluatie: Bruikbaa...
Hele module in vogelvlucht
 Iteratief (her)ontwerpen van een leeromgeving (5 ECTS of
veelvoud) voor eigen onderwijsprakti...
Beroepsproces en beroepsproduct
 Onderwijs met een omvang van 5 EC (of een veelvoud hiervan)
ontwerpen of herontwerpen, w...
Analyse compleet?
Probleemanalyse/Contextanalyse/Behoefteanalyse/
Analyse kennisbasis. Bijvoorbeeld volgende bronnen:
 On...
Onderbouwing compleet?
 Ontwerpeisen vanuit analyse
 Bij herontwerp: vergelijking tussen voorgaande en
verbeterde ontwer...
Evaluatie compleet?
 Beschrijving van uitgevoerde vormen van
formatieve evaluatie
 Toelichting gehanteerde kwaliteitscri...
Logboek compleet?
 Overzicht van uitgevoerde ontwerpactiviteiten
 Breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld m.b.v. STAR,...
Rode draad beroepsproces in
de flankerende rapportage
 Analyse van de context, inclusief de uitgangssituatie
en de beoogd...
Kaders evaluatie
Bepalen van kwaliteit van een leeromgeving kan vanuit
verschillende perspectieven
NVAO: Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie http://www.nvao.net/
 Voorbeeld: Goed - De opleiding steekt systematisch...
Generieke kwaliteitscriteria
 Relevantie Het leerplan voorziet in behoeften en berust op valide
inzichten
 Consistentie ...
Samen lunchen
12:30 – 13:30
Programma
13:30 – 14:00
Kennisintermezzo: Praktijkgericht onderzoek
14:00 – 14:45
 Ronde 3 formatieve evaluatie: Bruikbaa...
Praktijkgericht
onderzoek
Kennisintermezzo: Hoe kan ik praktijkgericht onderzoek
inbouwen in een leeromgeving?
Kennisstroom en
Praktijkstroom
Andriessen, D. (2011). Kennisstroom en Praktijkstroom. In
J.E. van Aken en D. Andriessen (r...
Kennisstroom en praktijkstroom
Andriessen, A. (2011). Kennisstroom en Praktijkstroom. In J.E. van Aken en
D. Andriessen (e...
Praktijkonderzoek door studenten
 Opdrachten of projecten van studenten beschouwen
als cases
 Studenten als onderdeel va...
Praktijkonderzoek als docent
 Onderwijskundige onderzoeksvraag formuleren rond probleem
dat speelt in onderwijspraktijk
...
Practice as you preach: in
deze module ook onderzoek
 Beschrijvend onderzoek naar leeromgevingen in het
hbo vanuit een on...
Participeren aan pilot-
onderzoek?
Indien je eindproduct met voldoende/goed is beoordeeld, dan is het
idee om die te analy...
Meer weten?
 Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht
Onderzoek
http://www.onderzoek.hu.nl/Lectoraten/Daan%
20Andriesse...
Practice as you
preach
deze module langs lat Manifest HU 2021
Principes Manifest HU 2021 hebben we
in BDB en deze module Onderwijs
Ontwerpen nagestreefd:
1. ...is het contact tussen do...
Terug & vooruit
De dag afsluiten – samen terugblikken naar de sessies
die zijn afgelopen en vooruit kijken naar toekomst
Terugblikken en vooruit kijken
 Blik terug:
 Hoe verliep het met leren op de
werkplek/zelfstudie?
 Hoe verliep deze laa...
Succes met afronden!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014

456 views
369 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
83
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014

 1. 1. Samen aan het werk in sessie 6 Focus op Evaluatie (kwaliteit leeromgeving) Ilya Zitter Versie 31 maart 2014
 2. 2. Opening Programma Beroepsproces en beroepsproduct
 3. 3. Programma 9:30 – 10:00  Kort dag doornemen 10:00 – 10:30  Voorbereiden formatieve evaluatie (peer-review)  Opdracht: welke vragen stel je om kwaliteitscriteria te toetsen?  Vier groepen: relevantie, consistentie, bruikbaarheid, effectiviteit  Plenair delen van vragen die je kunt stellen 10:30 – 11:15  Ronde 1 formatieve evaluatie: Relevantie  Groepjes van 3 mensen: maker, interviewer & lessons learned op A3 11:15 – 12:00  Ronde 2 formatieve evaluatie: Consistentie  Groepjes van 3 mensen: maker, interviewer & lessons learned op A3 12:00 – 12:30  Plenair delen van lessons learned relevantie & consistentie 12:30 – 13:30  Samen lunchen
 4. 4. Programma 13:30 – 14:00 Kennisintermezzo: Praktijkgericht onderzoek 14:00 – 14:45  Ronde 3 formatieve evaluatie: Bruikbaarheid (verwachte)  Groepjes van 3 mensen: maker, interviewer & lessons learned op A3 14:45 – 15:30  Ronde 4 formatieve evaluatie: Effectiviteit (verwachte)  Groepjes van 3 mensen: maker, interviewer & lessons learned op A3 15:30 – 16:00  Plenair delen van lessons learned bruikbaarheid & effectiviteit 16:00 – 16:30  Laatste keer terug en vooruitblikken
 5. 5. Hele module in vogelvlucht  Iteratief (her)ontwerpen van een leeromgeving (5 ECTS of veelvoud) voor eigen onderwijspraktijk centraal  In sessies 1, 3, 5 en 7 middels Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met HUbl  In sessies 2, 4 en 6 face-to-face  Sessie 2 - kennismaken met ontwerpproces + focus op analyse: simulatie hele ontwerpproces; analyseren van een goed voorbeeld, competentiegericht onderwijs in het hbo, gelaagdheid van een leeromgeving  Sessie 4 - focus ontwerp/ontwikkeling: uiteenrafelen van een leeromgeving, concept ‘blended learning’  Sessie 6 - focus evaluatie (kwaliteit leeromgeving): praktijkgericht onderzoek inbouwen en formatief evalueren in vorm van peer-reviewen
 6. 6. Beroepsproces en beroepsproduct  Onderwijs met een omvang van 5 EC (of een veelvoud hiervan) ontwerpen of herontwerpen, waarmee studenten worden voorbereid op de toekomstige beroepspraktijk. In de vorm van een ‘Blokboek’ of ‘Studentenhandleiding’ of ‘Modulewijzer’, (ofwel: het onderwijsmateriaal zoals dat voor studenten wordt gemaakt bij de betreffende opleiding)  Flankerende rapportage bij het ontwerp  Analyse: alle uitgangspunten om het onderwijs te kunnen maken.  Ontwerp/ontwikkeling: onderbouwing geven van onderwijs dat is gemaakt. Antwoord op de vraag: waarom is het onderwijs op deze manier vorm gegeven?  Evaluatie: Onderwijs dat is gemaakt formatief evalueren. Kritische blik op de kwaliteit van dit onderwijs. Antwoord op de vragen: wat is goed en wat kan beter?  Ontwerpproces: logboek van de uitgevoerde ontwerpactiviteiten.
 7. 7. Analyse compleet? Probleemanalyse/Contextanalyse/Behoefteanalyse/ Analyse kennisbasis. Bijvoorbeeld volgende bronnen:  Onderwijsbeleid: landelijk, HU, opleiding  Beroepsprofiel: landelijk, opleiding  Body of Knowledge (BoK’s): landelijk, opleiding  Beroepenveld: beroepenveldcommissie; interviews  Doelgroep/Student: beschrijven, studentevaluaties, interviews  Curriculumontwerpen, Casco, formats, collega’s  Ervaringskennis: ‘Best practices’, collega’s  Accreditatieproces: interne audit-rapport; externe NVAO-rapport  Toekomst: toekomstvisie, scenario’s, trendrapporten
 8. 8. Onderbouwing compleet?  Ontwerpeisen vanuit analyse  Bij herontwerp: vergelijking tussen voorgaande en verbeterde ontwerp  Hoofdmoot wordt gevormd door: onderwijskundige onderbouwing met literatuur van de literatuurlijst of eigen literatuur met vergelijkbaar niveau. In elk geval aandacht voor:  Competentiegericht onderwijs (in brede zin)  Strategisch: leerprocessen, onderwijsvisie, onderwijsmodel, onderwijsconcept  Tactisch: didactisch model/didactisch concept  Operationeel: toelichten gemaakte keuzes voor de leer/werkvormen
 9. 9. Evaluatie compleet?  Beschrijving van uitgevoerde vormen van formatieve evaluatie  Toelichting gehanteerde kwaliteitscriteria  Gestructureerde en overzichtelijke resultaten  Kritische blik op ontwerp: identificeren van de sterke en de zwakke kanten/compromissen  Ideeën en plannen voor doorontwikkeling van de leeromgeving
 10. 10. Logboek compleet?  Overzicht van uitgevoerde ontwerpactiviteiten  Breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld m.b.v. STAR, beschrijf helder en scherp:  Situatie: o.a. aanleiding, wat gebeurde er, wie waren erbij)  Taak waar je mee bezig was: m.n. Wat wilde je bereiken? Wat vond je dat er moest gebeuren?  Acties die je hebt ondernomen: o.a. hoe pakte je het aan  Resultaat ervan: m.n. wat kwam eruit, hoe liep het af.  Reflecteer hierop: m.n. Was je tevreden met de resultaten? Wat is de essentie van wat je geleerd hebt? Wat zou je de volgende keer eventueel anders doen?  Het gaat hierbij om inhoudelijke en feitelijke informatie (niet om diepgravend reflecteren op je gevoelens)
 11. 11. Rode draad beroepsproces in de flankerende rapportage  Analyse van de context, inclusief de uitgangssituatie en de beoogde/gewenste situatie. Uit de analyse komen de ontwerpeisen op een logische manier voort. Alle uitgangspunten om het onderwijs te kunnen maken zijn in beeld gebracht.  De onderbouwing van ontwerp/ontwikkeling is antwoord op de vraag: waarom is het onderwijs op deze manier vorm gegeven?  Evaluatie biedt een kritische blik op het gemaakte onderwijs en ideeën/plannen voor de doorontwikkeling  Logboek biedt zicht op welke ontwerpactiviteiten er zijn ondernomen om te komen tot bovenstaande
 12. 12. Kaders evaluatie Bepalen van kwaliteit van een leeromgeving kan vanuit verschillende perspectieven
 13. 13. NVAO: Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie http://www.nvao.net/  Voorbeeld: Goed - De opleiding steekt systematisch en over de volle breedte uit boven de gangbare basiskwaliteit. Operationalisering:  De beoogde eindkwalificaties passen qua niveau en/of oriëntatie binnen de (inter)nationale kwalificatieraamwerken en zijn geconcretiseerd in domein- of opleidingsspecifieke leerresultaten. Vanuit een geëxpliciteerde visie geeft de opleiding er een specifieke invulling aan.  Programma, personeel en voorzieningen vormen samen een uitdagende leeromgeving.  Er is een opleidingsbreed, transparant en coherent toetsbeleid dat door iedereen gevolgd wordt.  De gerealiseerde eindkwalificaties vertalen zich in producten die systematisch bovengemiddeld zijn.  De kwaliteitszorg in de opleiding is systematisch en vertaalt zich in een consequent verbeterbeleid dat zich uit in een groeiende kwaliteitscultuur.
 14. 14. Generieke kwaliteitscriteria  Relevantie Het leerplan voorziet in behoeften en berust op valide inzichten  Consistentie Het leerplan zit logisch en samenhangend in elkaar  Bruikbaarheid  Verwachte: De inschatting is dat het leerplan praktisch uitvoerbaar is in de situatie waarvoor het is bedoeld  Werkelijke: Het leerplan blijkt praktisch uitvoerbaar in de situatie waarvoor het is bedoeld  Effectiviteit  Verwachte: De inschatting is dat werken met het leerplan leidt tot de gewenste resultaten  Werkelijke: Werken met het leerplan blijkt te leiden tot de gewenste resultaten (Thijs & Van den Akker, 2009)
 15. 15. Samen lunchen 12:30 – 13:30
 16. 16. Programma 13:30 – 14:00 Kennisintermezzo: Praktijkgericht onderzoek 14:00 – 14:45  Ronde 3 formatieve evaluatie: Bruikbaarheid (verwachte)  Groepjes van 3 mensen: maker, interviewer & lessons learned op A3 14:45 – 15:30  Ronde 4 formatieve evaluatie: Effectiviteit (verwachte)  Groepjes van 3 mensen: maker, interviewer & lessons learned op A3 15:30 – 16:00  Plenair delen van lessons learned bruikbaarheid & effectiviteit 16:00 – 16:30  Laatste keer terug en vooruitblikken
 17. 17. Praktijkgericht onderzoek Kennisintermezzo: Hoe kan ik praktijkgericht onderzoek inbouwen in een leeromgeving?
 18. 18. Kennisstroom en Praktijkstroom Andriessen, D. (2011). Kennisstroom en Praktijkstroom. In J.E. van Aken en D. Andriessen (red) Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek: wetenschap met effect. Boom Lemma uitgevers: Den Haag
 19. 19. Kennisstroom en praktijkstroom Andriessen, A. (2011). Kennisstroom en Praktijkstroom. In J.E. van Aken en D. Andriessen (eds) Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek: wetenschap met effect. Boom Lemma uitgevers: Den Haag
 20. 20. Praktijkonderzoek door studenten  Opdrachten of projecten van studenten beschouwen als cases  Studenten als onderdeel van opdracht/project gedurende de uitvoering systematisch data laten verzamelen  manier waarop inclusief ondersteuning goed ontwerpen  Studenten als onderdeel van opdracht/project achteraf systematisch data laten verzamelen  manier waarop inclusief ondersteuning goed ontwerpen  Tijd inbouwen voor analyse  Creatieve vorm zoeken voor delen van resultaten: mini-conferentie, website, presentatie aan werkveld, publicatie voor opdrachtgever  Samenwerking zoeken met Lectoraat
 21. 21. Praktijkonderzoek als docent  Onderwijskundige onderzoeksvraag formuleren rond probleem dat speelt in onderwijspraktijk  Leeromgeving of een deel hiervan beschouwen als casus  Systematisch formatief evalueren met peers, experts of studenten  vorm van data verzamelen  Achteraf systematisch evalueren met peers, experts of studenten  vorm van data verzamelen  Data analyseren en delen in vorm van presentatie, workshop, conferentiebijdrage of praktijkpublicatie  Samenwerking zoeken met collega/expert/lector  Vorm van professionaliseren door docent (LLL)
 22. 22. Practice as you preach: in deze module ook onderzoek  Beschrijvend onderzoek naar leeromgevingen in het hbo vanuit een ontwerpperspectief  Leeromgeving wordt beschouwd als case  Data die wordt verzameld:  Ontwerp leeromgeving (‘Blokboek’ of ‘Studentenhandleiding’ of ‘Modulewijzer’, ofwel: het onderwijsmateriaal zoals dat voor studenten wordt gemaakt bij de betreffende opleiding)  Flankerende rapportage  Eventueel een aanvullend interview  Data analyse met model voor ontwerpen van beroepsgerichte leeromgevingen
 23. 23. Participeren aan pilot- onderzoek? Indien je eindproduct met voldoende/goed is beoordeeld, dan is het idee om die te analyseren voor (pilot) onderzoek over leeromgevingen vanuit een ontwerpperspectief. De focus is op het ontwerp van de leeromgeving en wordt daarom anoniem gerapporteerd. Indien je bezwaar hebt dat jouw eindproduct voor dit praktijkgerichte onderzoek wordt ingezet (indien nodig na overleg met je direct leidinggevende), dan ontvang ik graag hierover een e-mail en haal ik jouw eindproduct uit de dataverzameling. De eindproducten van de mensen waarvan ik geen bezwaar krijg per e-mail neem ik mee in het onderzoek en bedank ik nu alvast voor hun medewerking hieraan! Vragen over het (pilot) onderzoek zijn uiteraard welkom.
 24. 24. Meer weten?  Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek http://www.onderzoek.hu.nl/Lectoraten/Daan% 20Andriessen.aspx  Hoofdstuk Handboek Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek http://www.dsrg.nl/docs/Hoofdstuk%2005%20 Handboek%20Ontwerpgericht%20Wetenscha ppelijk%20Onderzoek.pdf
 25. 25. Practice as you preach deze module langs lat Manifest HU 2021
 26. 26. Principes Manifest HU 2021 hebben we in BDB en deze module Onderwijs Ontwerpen nagestreefd: 1. ...is het contact tussen docent en student intensief en op maat 2. ...is het onderwijs een combi van face-to-face leren, online leren en leren op de werkplek 3. ...is de HU een verzameling van communities 4. ...maakt onderzoek deel van de dagelijkse (onderwijs)praktijk 5. ...hebben communities een eigen, herkenbare thuisbasis 6. ...telt de HU veertigduizend verschillende leerwegen 7. ...gebeurt toetsing goed geborgd en leerwegonafhankelijk 8. ...is elke student een professional en elke professional een potentiële student 9. ...stuurt elke docententeam zelf op kwaliteit.
 27. 27. Terug & vooruit De dag afsluiten – samen terugblikken naar de sessies die zijn afgelopen en vooruit kijken naar toekomst
 28. 28. Terugblikken en vooruit kijken  Blik terug:  Hoe verliep het met leren op de werkplek/zelfstudie?  Hoe verliep deze laatste face-to-face sessie?  Kijk vooruit:  Hoe ga je afronden eindopdracht aanpakken?  Welke verwachtingen heb je over de rol van onderwijs ontwerpen in je dagelijkse onderwijspraktijk na afronden van module ?
 29. 29. Succes met afronden!

×