Finansējums un citi atbalsta instrumenti inovatīvo ideju autoriem 2009.gada 24.aprīlī Agnese Griņeviča Zināšanu un inovāci...
Saturs <ul><li>ZINIS departaments un tā paveiktais </li></ul><ul><li>Uzņēmējdarbības attīstības fāzes </li></ul><ul><li>Pi...
ZINIS departaments <ul><li>ZINIS – Zināšanu un inovācijas sistēmas departaments </li></ul><ul><ul><li>Izveidots 2006.gada ...
Pirmssēklas atbalsta instruments <ul><li>78 ideju autori aizpildījuši pieteikuma anketu ZINIS mājas lapā </li></ul><ul><li...
ZINIS departaments <ul><li>ZINIS – Zināšanu un inovācijas sistēmas departaments </li></ul><ul><ul><li>Izveidots 2006.gada ...
Ideju kauss 10 6 Izveidoto uzņēmumu skaits 49 56 Fin ā lam iesniegtie biznesa pl ā ni 70 50 Iesaist ī to mentoru skaits 10...
ZINIS departaments <ul><li>ZINIS – Zināšanu un inovācijas sistēmas departaments </li></ul><ul><ul><li>Izveidots 2006.gada ...
Uzņēmējs 5ās dienās! <ul><li>Vairāki no apmācības izgājušajiem studentiem ir piedalījušies arī citos ZINIS atbalsta instru...
ZINIS departaments <ul><li>ZINIS – Zināšanu un inovācijas sistēmas departaments </li></ul><ul><ul><li>Izveidots 2006.gada ...
 
LIAA iespējas <ul><li>Konsultācijas par esošajiem un plānotajiem atbalsta instrumentiem </li></ul><ul><li>Individuāls darb...
Connect Latvia
EIF ieguldījumu fonds Latvijā (I) <ul><li>Eksporta apdrošināšana – 30 miljoni EUR; </li></ul><ul><li>Portfeļa garantijas –...
EIF ieguldījumu fonds Latvijā (II) <ul><li>Tehnoloģiju pārneses fonds (22,5M EUR): </li></ul><ul><li>Sēklas fonds (6,3M EU...
ALTUM (LHZB) <ul><li>Jaunā ALTUM programma (Latvijas Hipotēku un zemes banka) </li></ul><ul><ul><li>1.3.1.2. aktivitāte ...
Citas finansēšanas un atbalsta iespējas <ul><li>Seed Forum – bezpeļņas organizācija, kas: </li></ul><ul><ul><li>Veic jaun...
Biznesa inkubatori <ul><li>Biznesa inkubators – struktūra, kas atbalsta un veicina komercdarbības attīstību. Tā darbības ...
Tehnoloģiju pārneses sistēma P&A Tehnoloģiju pārnese Tirgus Universitātes, pētniecības institūcijas IĪT izstrāde Licencēša...
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti <ul><li>Informācijas apkopošana un izplatīšana par zinātnisko institūciju kompetencēm <...
Paldies par uzmanību! P ē rses iela 2, R ī ga, LV 1442, Latvi j a Tālr. : +371 6 70394 69 Fa kss : +371 6 7039401 E- pa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Finansējums un citi atbalsta instrumenti inovatīvo ideju autoriem

2,547 views

Published on

Agneses Griņevičas (LIAA, Zināšanu un inovācijas sistēmas departaments ZINIS) prezentācija Pasaules Intelektuālā īpašuma dienai veltītajā Patentzinību seminārā 24.04.2009. Patentu tehniskajā bibliotēkā

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
102
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Finansējums un citi atbalsta instrumenti inovatīvo ideju autoriem

 1. 1. Finansējums un citi atbalsta instrumenti inovatīvo ideju autoriem 2009.gada 24.aprīlī Agnese Griņeviča Zināšanu un inovācijas sistēmas departaments ZINIS
 2. 2. Saturs <ul><li>ZINIS departaments un tā paveiktais </li></ul><ul><li>Uzņēmējdarbības attīstības fāzes </li></ul><ul><li>Pieejamais atbalsts ideju autoriem </li></ul><ul><ul><li>LIAA aktivitātes </li></ul></ul><ul><ul><li>Citi atbalsta sniedzēji </li></ul></ul><ul><li>Atbalsta struktūras inovācijai </li></ul><ul><ul><li>Biznesa inkubatori </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti </li></ul></ul>
 3. 3. ZINIS departaments <ul><li>ZINIS – Zināšanu un inovācijas sistēmas departaments </li></ul><ul><ul><li>Izveidots 2006.gada 6.jūnijā </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiks likvidēts līdz 2009.gada 1.jūlijam </li></ul></ul><ul><li>Ko esam darījuši līdz šim (ideju autoru labā): </li></ul><ul><ul><li>Pirmssēklas atbalsta instruments </li></ul></ul>
 4. 4. Pirmssēklas atbalsta instruments <ul><li>78 ideju autori aizpildījuši pieteikuma anketu ZINIS mājas lapā </li></ul><ul><li>36 ideju autori iesnieguši projekta pieteikumu </li></ul><ul><li>20 projekti tika izvirzīti II. kārtā (prezentācija vērtēšanas komisijai) </li></ul><ul><li>16 projekti apstiprināti vērtēšanas komisijas sēdē </li></ul><ul><ul><li>No tiem 8 ir uzņēmumi (pārējie fiziskas personas) </li></ul></ul><ul><li>No 36 iesniegtajiem projektiem: </li></ul><ul><ul><li>8 ir izveidojuši jaunus uzņēmumus </li></ul></ul>
 5. 5. ZINIS departaments <ul><li>ZINIS – Zināšanu un inovācijas sistēmas departaments </li></ul><ul><ul><li>Izveidots 2006.gada 6.jūnijā </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiks likvidēts līdz 2009.gada 1.jūlijam </li></ul></ul><ul><li>Ko esam darījuši līdz šim (ideju autoru labā): </li></ul><ul><ul><li>Pirmssēklas atbalsta instruments </li></ul></ul><ul><ul><li>Inovatīvo biznesa ideju konkurss “Ideju kauss” </li></ul></ul>
 6. 6. Ideju kauss 10 6 Izveidoto uzņēmumu skaits 49 56 Fin ā lam iesniegtie biznesa pl ā ni 70 50 Iesaist ī to mentoru skaits 100 82 Mentoru pakalpojumus izmantojušo ideju skaits 4 4 Veiksmes st ā stu prezent ā cijas 280 95 Apm ā c ī bu dal ī bnieku skaits 4 1 R ī koto semin ā ru skaits 104 (28%) 127 (47%) Otrai k ā rtai atlas ī tas idejas 450 384 Kop ē jais dal ī bnieku skaits 25% 10% Tehnolo ģ isko biznesa ideju ī patsvars 376 269 Iesniegt ā s biznesa idejas 2008.gada rezult ā ti 2007.gada rezult ā ti Kvantitat ī vie r ā d ī t ā ji
 7. 7. ZINIS departaments <ul><li>ZINIS – Zināšanu un inovācijas sistēmas departaments </li></ul><ul><ul><li>Izveidots 2006.gada 6.jūnijā </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiks likvidēts līdz 2009.gada 1.jūlijam </li></ul></ul><ul><li>Ko esam darījuši līdz šim (ideju autoru labā): </li></ul><ul><ul><li>Pirmssēklas atbalsta instruments </li></ul></ul><ul><ul><li>Inovatīvo biznesa ideju konkurss “Ideju kauss” </li></ul></ul><ul><ul><li>Apmācības “Uzņēmējs 5ās dienās!” </li></ul></ul>
 8. 8. Uzņēmējs 5ās dienās! <ul><li>Vairāki no apmācības izgājušajiem studentiem ir piedalījušies arī citos ZINIS atbalsta instrumentos. </li></ul>6 11 9 Izveidoto uzņēmumu skaits 2008.gada rezult ā ti 2007.gada rezult ā ti 2006.gada rezult ā ti Kvantitat ī vie r ā d ī t ā ji 5 (LU, BSA, RA, VeA, REA) 5 (LU, LLU, LBK, RA, VeA) 3 (LU, LLU, REA) Iesaistītās augstskolas 35% 50% 30% Reālas biznesa idejas 130 149 81 Apmācīti studenti 160 160 100 Atlasīti studenti
 9. 9. ZINIS departaments <ul><li>ZINIS – Zināšanu un inovācijas sistēmas departaments </li></ul><ul><ul><li>Izveidots 2006.gada 6.jūnijā </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiks likvidēts līdz 2009.gada 1.jūlijam </li></ul></ul><ul><li>Ko esam darījuši līdz šim (ideju autoru labā): </li></ul><ul><ul><li>Pirmssēklas atbalsta instruments </li></ul></ul><ul><ul><li>Inovatīvo biznesa ideju konkurss “Ideju kauss” </li></ul></ul><ul><ul><li>Apmācības “Uzņēmējs 5ās dienās!” </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsultācijas par esošajiem un plānotajiem atbalsta instrumentiem (ne tikai LIAA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Atbalsts inovatīvo projektu īstenošanā </li></ul></ul><ul><li>ZINIS īstenoto aktivitāšu rezultātā ir izveidoti aptuveni 50 jauni inovatīvi uzņēmumi! </li></ul>
 10. 11. LIAA iespējas <ul><li>Konsultācijas par esošajiem un plānotajiem atbalsta instrumentiem </li></ul><ul><li>Individuāls darbs ar ideju autoriem (izmantojot pirmssēklas atbalsta instrumenta iestrādnes) </li></ul><ul><li>Apmācību semināri ideju autoriem (atbalsta programmas “Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros) </li></ul><ul><li>Darbs ar jauniem uzņēmumiem, atbalsts investoru meklēšanā </li></ul><ul><li>Atbalsta programma “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 11. 12. Connect Latvia
 12. 13. EIF ieguldījumu fonds Latvijā (I) <ul><li>Eksporta apdrošināšana – 30 miljoni EUR; </li></ul><ul><li>Portfeļa garantijas – kopsummā līdz 80 miljoniem EUR; </li></ul><ul><li>Riska kapitāls – kopējā summa 50,5 miljoni EUR; </li></ul><ul><li>Tehnoloģiju pārnese – 22,5 miljoni EUR. </li></ul>Ieguldījumu fonds (EUR 183 M ) Eksporta apdrošināšana EUR 30m Portfeļa garantijas EUR 80m Izvēlētas aģentūras (LGA) Izvēlēti fondi Izvēlēti fondi Izvēlētas bankas Tehnoloģiju pārnese EUR 22.5m Riska kapitāls EUR 50.5m
 13. 14. EIF ieguldījumu fonds Latvijā (II) <ul><li>Tehnoloģiju pārneses fonds (22,5M EUR): </li></ul><ul><li>Sēklas fonds (6,3M EUR) </li></ul><ul><ul><li>Pieteikties var uzņēmumi (ne vecāki par 5 gadiem) </li></ul></ul><ul><ul><li>Paredzēts izpētei, izvērtējumam un sākotnējā koncepta attīstīšanai </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvērtē pēc sākotnējā idejas/produkta koncepta apraksta </li></ul></ul><ul><ul><li>Maksimālais investīciju apjoms līdz 100 000 EUR </li></ul></ul><ul><li>Darbības uzsākšanas (start-up) fonds (16,2M EUR) </li></ul><ul><ul><li>Pieteikties var uzņēmumi (bez peļņas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Paredzēts produktu attīstībai, marketingam </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvērtē pēc biznesa plāna </li></ul></ul><ul><ul><li>Maksimālais investīciju apjoms līdz 1M EUR </li></ul></ul><ul><li>http://www.eif.europa.eu/jeremie/ Calls-for-expression-of-interest/2008_Call_for_EOI_JEREMIE_Latvia_JER003_1.htm </li></ul>
 14. 15. ALTUM (LHZB) <ul><li>Jaunā ALTUM programma (Latvijas Hipotēku un zemes banka) </li></ul><ul><ul><li>1.3.1.2. aktivitāte “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” </li></ul></ul><ul><ul><li>Kopējais publiskais finansējums – 14 315 238 LVL </li></ul></ul><ul><ul><li>Atbalsta saņēmēji </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Iedzīvotāji darbaspējas vecumā, ieskaitot bezdarbniekus, kuri ir izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jaundibināti komersanti (reģistrēti komercreģistrā ne agrāk kā vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta saņemšanai) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Plānots uzsākt atbalsta sniegšanu gada otrajā pusē </li></ul></ul><ul><ul><li>Pieejamais atbalsts: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apmācības par saimnieciskās darbības pamatiem un biznesa plāna sagatavošanu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aizdevums ne vairāk kā 60 000 LVL projektam, ieskaitot 10% pašu finansējuma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ir pieejami arī nelieli granti (max. 2 000 LVL + 3 600 LVL) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> (20%) (35%) </li></ul></ul></ul>
 15. 16. Citas finansēšanas un atbalsta iespējas <ul><li>Seed Forum – bezpeļņas organizācija, kas: </li></ul><ul><ul><li>Veic jauno uzņēmumu atlasi (galvenais kritērijs – uzņēmums, kas spējīgs strādāt pasaules tirgū) </li></ul></ul><ul><ul><li>Veci atlasīto uzņēmumu apmācību (investor readiness) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rīko “matchmaking” pasākumus, kuros uzņēmumi prezentē savus projektus un cenšas piesaistīt investorus (gan vietējos, gan starptautiskos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Seed Forum investoru piesaistes pasākumi tiek rīkoti 17 valstīs Eiropā (arī Latvijā), Ziemeļamerikā un Āzijā </li></ul></ul><ul><ul><li>LIAA (ZINIS) darbojas kā uzņēmumu nominētājs – iesaka uzņēmumus Seed Forum </li></ul></ul><ul><ul><li>www.seedforum.org </li></ul></ul><ul><li>Skype fonds </li></ul><ul><ul><li>Fonds kuru izveidojuši Skype radītāji </li></ul></ul><ul><ul><li>Investē visdažādākajos projektos </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.asi.ee/ en / </li></ul></ul>
 16. 17. Biznesa inkubatori <ul><li>Biznesa inkubators – struktūra, kas atbalsta un veicina komercdarbības attīstību. Tā darbības pamatfunkcija ir veicināt jaunu komersantu veidošanos, nodrošinot tos inkubācijas periodā ar telpām, infrastruktūras pakalpojumiem un konsultācijām uzņēmējdarbības pamatjautājumos. </li></ul><ul><li>Biznesa inkubatori Latvijā: </li></ul><ul><li>Latvijas Tehnoloģiskais centrs (Rīga) </li></ul><ul><li>Latvijas Tehnoloģiskais parks (Rīga) </li></ul><ul><li>Ventspils Augsto Tehnoloģiju parka Biznesa inkubators </li></ul><ul><li>Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs </li></ul><ul><li>Ogres biznesa un inovāciju inkubators </li></ul><ul><li>Jelgavas biznesa inkubators </li></ul><ul><li>Biznesa un tehnoloģiju inkubators “Valdeka” </li></ul><ul><li>Valmieras Biznesa un inovācijas inkubators </li></ul><ul><li>Tukuma Biznesa inkubators </li></ul><ul><li>Ventspils Digitālais centrs </li></ul><ul><li>Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs </li></ul><ul><li>Medicīnas aparātbūves inovāciju centrs </li></ul><ul><li>Rēzeknes augstskolas Inovāciju centrs </li></ul><ul><li>Preiļu biznesa inkubators </li></ul>
 17. 18. Tehnoloģiju pārneses sistēma P&A Tehnoloģiju pārnese Tirgus Universitātes, pētniecības institūcijas IĪT izstrāde Licencēšana Jaunu uzņēmumu dibināšana Sadarbība ar uzņēmējdarbību Tirgus Pētījumu rezultāti Tirgū ieviešams IĪ
 18. 19. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti <ul><li>Informācijas apkopošana un izplatīšana par zinātnisko institūciju kompetencēm </li></ul><ul><li>Atbalsts intelektuālā īpašuma reģistrēšanai (patentu pieteikumu sagatavošanai), licenču pārdošana, cita veida izplatīšana </li></ul><ul><li>Pasūtījuma pētījumu piesaiste </li></ul><ul><li>Atbalsts spin-off veidošanai </li></ul><ul><li>Kontaktpunkti: </li></ul><ul><ul><li>Latvijas Universitāte </li></ul></ul><ul><ul><li>Rīgas Tehniskā universitāte </li></ul></ul><ul><ul><li>Latvijas Mākslas akadēmija </li></ul></ul><ul><ul><li>Latvijas Lauksaimniecības universitāte </li></ul></ul><ul><ul><li>Ventspils Augstskola </li></ul></ul><ul><ul><li>Rīgas Stradiņa universitāte </li></ul></ul><ul><ul><li>Rēzeknes Augstskola, </li></ul></ul><ul><ul><li>Daugavpils Universitāte </li></ul></ul>
 19. 20. Paldies par uzmanību! P ē rses iela 2, R ī ga, LV 1442, Latvi j a Tālr. : +371 6 70394 69 Fa kss : +371 6 7039401 E- pasts : agnese.grinevica @ liaa . gov . lv www.liaa.gov.lv

×