Capitolul 3

719 views

Published on

uuuu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Capitolul 3

  1. 1. CAPITOLUL 3 PROIECTAREA DE DETALIU A NOULUI SISTEM INFORMATIC ( sau aplicaţie informatică) 3.1 Definirea aplicaţiei informatice (detalieri ale aplicaţiei prezentate în proiectareade ansamblu) Site-ul oferă posibilitatea de a cumpăra componente IT hardware şi software prinintermediul internetului prin două modalităţi: utilizatorul îşi crează un cont nou în urma căruia i se va trimite pe adresa de e-mail specificată un link pentru validarea contului putând în cele din urma să logeze utilizatorul completează un formular cu datele de contact şi adresa la care utilizatorul doreşte să primească comanda.Cea de-a doua variantă este mai rapidă şi mai comodă şi oferă posibilitatea utilizatorului să sarăpeste primul pas, acela de înregistrare, în cazul în care acesta are foarte puţine resurse de timp. 3.1.2 Tehnologii folosite în realizarea site-ului Dezvoltarea de aplicatii Web necesita existenta urmatoarelor tehnologii: - Server Web – soft care permite stocarea si livrarea aplicatiilor Web in exterior (Internet); - Sistem de Gestiune Baze de Date (SGBD) – care va stoca informatia pentru aplicatiileWeb; - Limbaje de scripting – folosite in scrierea programelor (scripturilor) care ofera continutuldinamic pentru aplicatiile Web LIMBAJE DE SCRIPTING: 3.1.2.1. JOOMLA Joomla! este un sistem de management al conț inutului Open Source, scris înPHP, destinat publicării de conț inut pe inter ș i intra net prin intermediul bazelor de date SQL.Joomla! include funcț ionalităț i precum cache-ingul paginilor pentru îmbunătăț ireaperformanț elor, RSS, opț iune de printare a paginilor web, ș tiri de ultimă oră, bloguri, sondaje,căutare web, ș i localizare internaț ională. 3.1.2.2. HTML HyperText Markup Language (HTML) este un limbaj de marcare utilizat pentrucrearea paginilor web ce pot fi afiș ate într-un browser (sau navigator). Scopul HTML este maidegrabă prezentarea informaț iilor – paragrafe, fonturi, tabele ș .a.m.d. – decât descriereasemanticii documentului.
  2. 2. Paginile HTML sunt formate din etichete sau tag-uri si au extensia .html sau.htm. In marea lor majoritate aceste etichete sunt pereche, una de deschidere <eticheta> si alta deinchidere </eticheta>, mai exista si cazuri in care nu se inchid, atunci se foloseste <eticheta />browserul interpreteaza aceste etichete afisand rezultatul pe ecran. HTML-ul nu este un limbajcase sensitiv (nu face deosebirea intre litere mici si mari). Pagina principala a unui domeniu estefisierul index.html respectiv index.htm Aceasta pagina este setată pentru a fi afisată automat lavizitarea unui domeniu. De exemplu la vizitarea domeniului www.nume.ro este afişată paginawww.nume.ro/index.html. Unele etichete permit utilizarea de atribute care pot avea anumitevalori: <eticheta atribut="valoare"> ... </eticheta>.Componenţa unui document HTML este: 1. versiunea HTML a documentului 2. zona head cuetichetele <head> </head> 3. zona body cu etichetele <body> </body> sau <frameset></frameset> 3.1.2.3. CSSCSS, prescurtarea de la Cascading Style Sheets, sunt etichete folosite pentru formatarea paginilorweb (de exemplu formatare text, background sau aranjare în pagiăa, etc.).Beneficiile sintaxei CSS sunt: formatarea este introdusă într-un singur loc pentru tot documentul editarea rapidă a etichetelor datorită introducerii într-un singur loc a etichetelor se obtine o micşorare a codului paginii, implicit încarcarea mai rapida a acesteiaSintaxa CSS este structurata pe trei nivele: nivelul 1 fiind proprietaţile etichetelor din documentul HTML, tip inline nivelul 2 este informaţia introdusă in blocul HEAD, tip embedded nivelul 3 este reprezentat de comenzile aflate în pagini separate, tip externe Cea mai mare importanţă (suprascrie orice alt parametru) o are sintaxa de nivelul 1 iarcea mai mică importanţă o are cea de nivelul 3. Folosirea unui fisier extern sau nivel 3 care saconţină comenzi CSS este foarte practic deoarece poate fi utilizat în mai multe situaţii (mai multefişiere HTML pot folosi acelaşi fisier extern CSS) eliminînd timpul necesar introducerii coduluicorespunzător în fiecare pagină şi totodată editarea lor într-un singur loc pentru mai multe fişiere. Extensia acestor fişiere este .css. Legatura paginilor HTML cu fişierele externe CSS se face prin introducerea următoareilinii: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fisier_css.css"> Atributele indică următoarele: rel - fisierul este tip stylesheet type - tip text ce conţine comenzi CSS href - fişierul sau adresa fişierului CSS. Comenzile de nivel 2 sau embedded sunt cele găzduite oriunde între perechea de etichete<head> şi </head> conform sintaxei: <style type="text/css"> <!--
  3. 3. ... comenzi CSS ... --> </style> Unde style -specifică unde începe şi unde se termină blocul CSS iar type este folositpentru a ascunde de browserele vechi, care nu cunosc sintaxa CSS, conţinutul blocului style. Comenzile CSS de nivel 1 sau inline sunt cele mai folosite, ele suprascriind orice altecomenzi CSS. Sunt amplasate în interiorul etichetelor HTML aflate in zona BODY şi au sintaxa: <eticheta style="codul CSS dorit"> ...textul sau obiectul asupra căruia este aplicat codul CSS... </eticheta> 3.1.2.4. PHP PHP este un limbaj de programare. Numele PHP provine din limba engleză ș ieste un acronim recursiv : Php: Hypertext Preprocessor. Folosit iniț ial pentru a produce paginiweb dinamice, este folosit pe scară largă în dezvoltarea paginilor ș i aplicaț iilor web. Sefoloseș te în principal înglobat în codul HTML, dar începând de la versiunea 4.3.0 se poatefolosi ș i în mod „linie de comandă” (CLI), permiț ând crearea de aplicaț ii independente. Esteunul din cele mai importante limbaje de programare web[3] open-source ș i server-side, existândversiuni disponibile pentru majoritatea web serverelor ș i pentru toate sistemele de operare.Conform statisticilor este instalat pe 20 de milioane de situri web ș i pe 1 milion de servereweb[4]. Este disponibil sub Licenṭ a PHP ṣ i Free Software Foundation îl consideră a fi unsoftware liber. PHP este simplu de utilizat, fiind un limbaj de programare structurat, ca ș i C-ul,Perl-ul sau începând de la versiunea 5 chiar Java, sintaxa limbajului fiind o combinaț ie a celortrei. Datorită modularităț ii sale poate fi folosit ș i pentru a dezvolta aplicaț ii de sinestătătorare, de exemplu în combinaț ie cu PHP-GTK sau poate fi folosit ca Perl sau Python înlinia de comandă. Probabil una din cele mai importante facilităț i ale limbajului este conlucrareacu majoritatea bazelor de date relaț ionale, de la MySQL ș i până la Oracle, trecând prin MS SqlServer, PostgreSQL, sau DB2.PHP poate rula pe majoritatea sistemelor de operare, de la UNIX, Linux, Windows, sau Mac OSX ș i poate interacț iona cu majoritatea serverelor web. Codul dumneavoastră PHP esteinterpretat de serverul WEB ș i generează un cod HTML care va fi văzut de utilizator (clientului-browserului- fiindu-i transmis numai cod HTML). SERVER WEB: 3.1.2.5. Apache versiunea 2.2.14 Apache este un server HTTP de tip open source folosit în prezent în circa 50 %din paginile web. SGBD 3.1.2.6. MySQL versiunea 5.1.41
  4. 4. MySQL este un sistem de gestiune a bazelor de date relaț ional. Deș i este folositfoarte des împreună cu limbajul de programare PHP, cu MySQL se pot construi aplicaț ii înorice limbaj major. Există multe scheme API disponibile pentru MySQL ce permit scriereaaplicaț iilor în numeroase limbaje de programare pentru accesarea bazelor de date MySQL, cumare fi: C, C++, C#, Java, Perl, PHP, Python, FreeBasic, etc. 3.2 Schema de sistem a aplicaţiei şi proiectarea interfeţei aplicaţiei. Index.php este pagina de start a site-ului. Aici sunt afişate ofertele de produse ale firmeiCOOLDOWN precum şi formularele ca utillizatorul să se poată conecta sau loga şi astfel dându-i posibilitatea să cumpere produsele dorite. Index.php

×