Ilgtspējas indekss 2013. Rezultātu analīze, ekspertu komentāri.

593 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
593
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ilgtspējas indekss 2013. Rezultātu analīze, ekspertu komentāri.

 1. 1. Ilgtspējas indeksa rezultātu analīze Ekspertu prezentācija
 2. 2. Stratēģija TNS, McCann, Consulting, Hauska & Partner, Spring Valley
 3. 3. 3 68,8 Vidējais sniegums stratēģijas sadaļā: Augstākais vērtējums: 95,25 35% dalībnieku vērtējums Stratēģijas sadaļā ir 70-80% 24% dalībnieku vērtējums Stratēģijas sadaļā ir virs 80% 87% dalībnieku vērtējums Stratēģijas sadaļā ir virs 50% Uzņēmumiem, kuriem ir sistematizēta pieeja ilgtspējas jautājumu vadībā, kā arī ilgtspējas jautājumi ir ikdienas biznesa prakse, izdodas sasniegt augstākus rezultātus  Ir iekšējie dokumenti, materiāli, kuri skaidri un nepārprotami kalpo kā atsauce kritērijiem  Domājot par ilgtspējas jautājumiem stratēģiskajā līmenī, vienlaikus tiek atrisināti arī virkne citu sadaļu jautājumi Augsta korelācija ar citu sadaļu vērtējumiem un kopējo indeksa vērtējumu Dalībnieku sniegums
 4. 4. Pozitīvās tendences 4  arvien vairāk uzņēmumu ir sākuši mērīt savu sniegumu un noteikt savu sasniegumu veiksmes indikatorus korporatīvās atbildības jomā (KPI)  ne tikai lielie uzņēmumi, bet arī mazie un vidējie arvien lielāku uzmanību sāk pievērst savas darbības ietekmes vērtēšanai
 5. 5. Izaugsmes iespējas  Ne tik pozitīvi:  ietekmes analīzes plašums – ne tikai alga, bet arī darba vide (360, WAS)  misija, vīzija, vērtības – lielākajā daļā gadījumā deklaratīvi  ziņošana – globālās vadlīnijas tiek izmantotas “iedvesmai”  apzināmies atbildību, definējam mērķus, bet ir problēmas praktiskajā īstenošanas līmenī  Kas kavē sasniegt augstākus rādītājus:  neatbilstošas atsauces – nepilnīgas, neprecīzas atsauces (neatbilst kritērija būtībai)
 6. 6. Ietekmes pušu vadība (ST1 – ST4) 6  Galējības –visas ietekmes puses ir prioritāras vai arī tikai darbinieki un klienti  Ietekmes pušu viedokļa izzināšana nav to iesaiste lēmumu pieņemšanā  Nereti viedokļa izzināšana ir pastarpināta un netieša (mediji u.c.)  Masu mediju informēšana nav iesaiste lēmumu pieņemšanā  Iesaistes līmenis – starp pārrunām un iesaisti
 7. 7. Kā prioritizēt? 7
 8. 8. Iesaistes līmeņi 8 Konsultēšanās Pārrunas Iesaistīšana Sadarbība Deleģēšana
 9. 9. 9 KonsultēšanāsAptaujas Fokusgrupas Tikšanās Darba semināri Komentāri (internets) Padomes
 10. 10. 10 Pārrunu vešana Aktīvistu sarunas Sadarbības memorandi Darba koplīgumi
 11. 11. 11 Iesaistīšana Konsultatīvie paneļi Consensus veidošana Kopēji forumi Iesaiste lēmumu pieņemšanā
 12. 12. 12 Kopīgas organizācijas Partnerības Kopīgi projekti Kopējas iniciatīvas Sadarbība
 13. 13. 13 Pilnvarošana Iekļaušana pārvaldē Deleģēšana
 14. 14. Kādēļ iesaistīt? 14 • Biznesa risku un iespēju monitorings • Atvērtā procesā mazinās “opozīcija” • Tiem uz kuriem attiecas “politika”, būtu jābūt iespējai to ietekmēt
 15. 15. Ietekmes pušu vadība (ST1 – ST4) 15 Prioritizēt Fokusēties Iesaistīt regulāri  Ko darīt?
 16. 16. Izpēte (ST5, ST6) 16  Cita uzņēmuma izsniegts apliecinājums par sasniegumiem, bez komentārā, kā tas tiek integrēts uzņēmuma biznesa vadībā (Lursoft Top500; Mediju Monitorings; Letas tops, u.tml.)  Pārrunas ar novada domes pārstāvjiem, lai precizētu kopienas vajadzības un definētu tās nākamā projektu konkursa nolikumā  Sabiedriskās apspriešanas  Reputācijas izvērtēšanā atsauces uz citiem pētījumiem, piemēram darbinieku apmierinātības pētījumiem, zīmola tēla pētījumiem, neidentificējot, kuri izpētes aspekti un kā tiek izmantoti reputācijas novērtēšanā un vadībā Ir skaidri definēts, norādīts  Izpētes mērķis  Kā tas tiek integrēts biznesa vadība ikdienā  Izpētes jautājums nav citā pētījumā nejaušs, ir skaidri redzams, kā tas tiek izmantots slēdzienos Labas prakses piemēri Nepilnības/ Uzlabojamās lietas
 17. 17. Ietekmes pušu izpēte – ceļš uz ietekmes pušu pārvaldību 17
 18. 18. Kā veicināt uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanu? Veidot ciešas attiecības ar būtiskākajām ietekmes pusēm Veidot spēcīgu zīmola pozicionējumu un konkurēt spējīgu produktu piedāvājumu Meklēt efektīvākos veidus zīmola komunikācijai ar patērētājiem/ klientiem Būt radošiem, inovatīviem produktu piedāvājumos un komunikācijā 18
 19. 19. Ilgtermiņa izaugsmei nepieciešama izcila un pilnvērtīga ietekmes pušu pārvaldības stratēģija High performance organisation Korporatīvā reputācija Customer experience Augstas efektivitātes organizācija Klientu pieredze Lojalitāte & noturība 1 Jauni klienti 2 Jauni produkti & pakalpojumi 3 Jauni tirgi 4 Kompānijas izaugsme 19
 20. 20. Zīmola vadība Piegādātāji Izplatītāji Produktu piedāvājums Ietekmes pušu attiecību un vienotās izpētes shēma Patērētāji / Klienti 20 Izplatītāju apmierinātība Partnerattiecības ar piegādātājiem Zīmola tēls/ Korporatīvā reputācija Klientu pieredze Produktu lietošanas pieredze/ apmierinātība Piemērs
 21. 21. Kad tiek izlemts par ietekmes pušu izpēti  Kādas kopumā ir nozares tendences  Kāda ir uzņēmuma tirgus daļa  Kas ir nozīmīgākie konkurenti  Kā nozarē tiek vērtētas konkurentu aktivitātes, piedāvājumi  Cik spēcīgi ir konkurenti? Kā viņi “apdraud” uzņēmuma biznesa attīstību  Kāda ir uzņēmuma atpazīstamība  Kāds ir uzņēmuma tēls, reputācija  Kas ir uzņēmuma klienti  Ko klienti sagaida no uzņēmuma  Kas ir uzņēmuma potenciālie klienti un kā viņus uzrunāt  Kāda ir darbinieku piesaistība  Kā tiek apkalpoti uzņēmuma klienti  Vai darbinieki izprot biznesa mērķus  Kā sabiedrība kopumā vērtē uzņēmuma darbību  Kāds ir sabiedrības WOM (word of mouth)  Kā veidot attiecības ar ietekmes pusēm, lai sasniegtu biznesa mērķus  Kā uzrunāt esošos un potenciālos klientus  Kā veidot ciešas attiecības un skaidru uzņēmuma iekšējo komunikāciju  Kāds ir labākais vai efektīvākais veids, lai sasniegtu vēlamo mērķauditoriju  Vai uzņēmuma komunikācija ir veiksmīga  Kā noturēt, kāpināt uzņēmuma reputāciju Tirgus situācijas analīze Novērtēt būtiskāko ietekmes pušu viedokli un vajadzības Izstrādāt mārketinga stratēģijas plānu 21
 22. 22. Katram biznesa mērķim savs piemērotākais izpētes veids  Produktu testi  R&D pētījumi PRODUKTA PĒTĪJUMI KLIENTU PĒTĪJUMI  Klientu apmierinātības un noturības pētījumi  Noslēpumainā klienta pētījumi (MS)  Segmentācijas (piem., pēc vajadzībām gan racionālā, gan emocionālā līmenī)  Zīmolu tēla un reputācijas pētījumi  Patēriņa un attieksmes pētījumi (U&A)  Šī brīža un nākotnes potenciāla pētījumi  Reklāmu kampaņu efektivitātes pētījumi  Komunikācijas efektivitātes pētījumi ZĪMOLA PĒTĪJUMI DARBINIEKU PĒTĪJUMI  Darbinieku apmierinātības un noturības pētījumi  Darba devēja tēls potenciālo darbinieku skatījumā Var veikt vienreizēji vai kā monitorējošus pētījumus 22
 23. 23. Galvenie soļi integrētajai pieejai iesaistīto pušu izpētei Skaidri nodefinēts mērķu sasniegšanas plāns  Noteikt prioritārās ietekmes puses biznesa mērķu sasniegšanai  Noteikt galvenos darbības rādītājus, kuriem nepieciešams sekot līdzi  Saprast, kā izpētes jautājumi tiks izmantoti biznesa stratēģijas veidošanā Biznesa izaugsmes plāns  Veikt iegūto rezultātu savstarpējo analīzi, kas ļaus nospraust vienotus primāros mērķu, kā arī identificēt sekundārās prioritātes dažādās ietekmes pusēs Vienota un pilnvērtīga pētījumu plāna izstrāde  Galvenajiem uzstādītajiem mērķiem jābūt aptvertiem visās ietekmes pušu izpētēs – gan zīmola, gan klientu attiecību vadības izpētē, gan darbinieku piesaistības novērtēšanā u.c. Izvirzīt vienotus mērķus 2 Veikt Linkage analīzi būtiskāko jautājumu starpā 4Nodefinēt izpētes prioritātes 1 Bāze integrētas pieejas analīzei  Lai novērtētu sniegumu primārajos biznesa un izpētes mērķos, atsevišķos pētījumos pamata jautājumiem jābūt vienotiem un saskaņotiem  Pārdomāt un saskaņot dažādo ietekmes pušu izpētes periodus Sinhronizēt būtiskākos jautājumus un izpētes periodus 3 23
 24. 24. Tirgus attiecības BORENIUS, McCANN Consulting, Hauska & Partner
 25. 25. Vidējie rezultāti pa gadiem 37,30% 44% 63,50% 66,70% 2010 2011 2012 2013 Šogad: Zemākais vērtējums: 27% Augstākais vērtējums: 93,73%
 26. 26. Galvenie secinājumi (1) Indeksa dalībnieki: caurspīdīgi & atvērti, dažādoti komunikācijas kanāli; Būtisks “klupšanas akmens” – rakstiski formulēti darbības principi; Joprojām katrs piektais uzņēmums uzskata, ka tā produkti vai pakalpojumi neatstāj ietekmi (kaitējumu) uz sabiedrību;
 27. 27. Ietekme uz sabiedrību 2012 / 2013 60,7% 41,1% 46,4% 3,6% 21,4% 58,9% 33,9% 60,7% 3,6% 23,2% 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Jā, veicam analīzi Jā, esam publiski definējuši savu pozīciju Jā, veicam pasākumus, lai mazinātu negatīvo ietekmi Nē, neanalizējam Nē, jo sniegtais pakalpojums/pārdotās preces nerada potenciālu kaitējumu sabiedrībai 2012 2013 Vai Jūsu uzņēmums analizē potenciālo kaitējumu sabiedrībai, kas varētu rasties Jūsu nozares uzņēmumu produktu/ pakalpojumu dēļ?
 28. 28. Ietekmes analīze Visbiežāk uzņēmuma (kaitīgā) ietekme tiek analizēta būtiskuma (materiality) analīzes ietvaros. Tā palīdz noskaidrot indikatorus un tēmas, kas atspoguļo uzņēmuma ietekmi uz vidi, ekonomiku, sociālo jomu un kas var būtiski ietekmēt ietekmes pušu viedokli. • Ietekmes puses interesējošie jautājumi, bažas • Uzņēmuma ietekme uz vidi, ekonomiku, sociālo jomu; uzņēmumu ietekmējošie problēmjautājumi (issues) • Prioritārie problēmjautājumi (issues) • Indikatori ziņošanai
 29. 29. Galvenie secinājumi (2) Pietrūkst paškritikas jautājumā par ieguldījumu nozares attīstībā; Atsevišķi labi piemēri par publisku pozīciju definēšanu saistībā ar izmaiņām tiesību aktos, kuros uzņēmums ir ieinteresēts; Ieguldījumu piegādātāju attīstībā pamatā veic lielie uzņēmumi;
 30. 30. Ieguldījums piegādātāju attīstībā 2013 33,9% 58,9% 23,2% 3,6% 30,4% Īsteno izglītojošus pasākumus Veic novērtēšanu Palīdz biznesa procesu uzlabošanā Cits variants (lūdzu, norādiet) Neveicam ieguldījumus piegādātāju attīstībā
 31. 31. Ieguldījums nozares attīstībā 2013 41,1% 42,9% 32,1% 44,6% 51,8% 28,6% 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Stipendijas studentiem ar nozari saistītās studiju programmās Nozares produktu attīstībai noderīgi pētījumi Tirgus un līdzīgi pētījumi, kas padarīti publiski Atbalsts zinātniskai darbībai / izpētei Diskusiju / konferenču organizēšana par nozares attīstību Cits variants
 32. 32. Vide ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment) Latvijas Zaļais punkts, Pasaules dabas fonds Latvijā
 33. 33. Ietekmi uz vidi samazinošie pasākumi 87,5 75,0 67,9 85,7 80,4 69,6 48,2 60,7 46,4 50,0 5,4 12,5 25,0 32,1 14,3 19,6 30,4 51,8 39,3 53,6 50,0 94,6 0 50 100 Elektroenerģijas taupības pasākumi Siltumenerģijas taupības pasākumi Atkritumu apjoma samazināšanas pasākumi Dalīta atkritumu savākšana Videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošana Pasākumi, lai mazinātu piesārņojošo vielu izmešus gaisā Ūdens taupības pasākumi Riska pārvalde Izejvielu patēriņa samazināšana Produktu/ pakalpojumu ietekmes uz vidi samazināšana Uzņēmums neveic nevienu no šiem pasākumiem Jā Nē
 34. 34. Dzīves cikla izvērtējums  Vai Jūsu uzņēmums novērtē produktu/ pakalpojumu ietekmi uz vidi visā to dzīves cikla laikā?
 35. 35. Dzīves cikla izvērtējums  Kuros produkta/pakalpojuma dzīves cikla posmos Jūsu uzņēmums novērtē produkcijas/ pakalpojumu ietekmi uz vidi? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Resursu ieguves Produkcijas ražošanas/ pakalpojuma sniegšanas Produkta /pakalpojuma izmantošanas (lietošanas) Nolietotu produktu apsaimniekošana pēc dzīves cikla beigām Nē Jā Bāze: Ilgtspējas indeksa dalībnieki, kuri novērtē produktu/ pakalpojumu ietekmi uz vidi visā vai daļā no to dzīves cikla laika, n=3
 36. 36. Dzīves cikla izvērtējums Gatis Bažbauers (2013) Dzīves cikls – produkta/pakalpojuma sistēmas secīgi un cieši saistīti posmi, no jēlmateriālu ieguves līdz atbrīvošanās posmam (LVS EN ISO 14044) Dzīves cikla analīze – produkta/pakalpojuma izmantoto vielu (resursu), radīto vielu (atkritumi, emisijas) un potenciālās ietekmes uz vidi raksturojums visam dzīves ciklam (LVS EN ISO 14044)
 37. 37. Dzīves cikla izvērtējums Pakalpojumu sektors var radīt ietekmi uz vidi visās dzīves cikla sistēmas posmos, tajā skaitā:  Izvēlējoties piegādātājus, kas piedāvā videi draudzīgus produktus un pakalpojumus;  Samazinot resursu patēriņu, piemēram, ieviešot energoefektivitātes programmas un samazinot darbu braucienu skaitu;  Izglītojot patērētājus par dažādu produktu un pakalpojumu ietekmi uz vidi (īpaši mazumtirdzniecības nozarē);  Samazinot patērētāju izmantotus resursus, piedāvājot videi draudzīgākus pakalpojumus (piemēram, aizvietojot darba braucienus ar telekonferencēm);  Izglītojot, stimulējot, vai piespiežot patērētājus vai klientus rīkoties atbildīgi pret vidi.
 38. 38. Sabiedrība Hauska & Partner, McCann Consulting TNS
 39. 39. Piecas ekspertu piezīmes  Stratēģiska ilgtermiņa darbība vai neregulāras, gadījuma rakstura atbalsta aktivitātes  Labdarība un sponsorēšana vai stratēģiska atbalsta sniegšana  Globālais vai lokālais  Reaktīvs atbalsts vai proaktīvs atbalsts  Ziņošana kā labā prakse vai atgriezeniskās saites trūkums
 40. 40. Kālab jāpublisko atbalsta principi?  Caurspīdīguma laikmets un tā diktēta uzvedība  Stratēģiska pieeja atbalsta principu noteikšanā un prioritāšu izvirzīšanā  Vienlīdzīga un godīga pieeja procedūrai  Efektīvāka darba organizācija  Konkrēts un skaidrs mehānisms  Lomu sadalījums un atbildības noteikšana  Izvairīšanās no nenoteiktības un interpretācijām  Konkrēts atbilžu sniegšanas laiks  Sadarbības un partnerības veidošana un ietekmes pušu iesaiste  Dienaskārtības jautājums, kas nepazūd citās aktualitātēs
 41. 41. Izaugsmes iespējas  Sabiedrības investīciju politikai nav sasaistes ar biznesa mērķiem, stratēģiju  Nav konkrētu mērķu, indikatoru (laiks, nauda, atbalstu saņēmušo skaits u.tml.) līdz ar to nevar novērtēt rezultātu
 42. 42. Plānošanas process Vietējās kopienas aktuāla problēma Biznesa risks Biznesa iespēja Atbalsta projekts
 43. 43. Iespējamie indikatori  Brīvprātīgajā darbā ieguldītais laiks (stundas, dienas), darbinieku skaits  Ietekmes pušu novērtējums  Atbalsta saņēmēju vērtējums  Statistikas rādītāji par kopienas problēmām
 44. 44. Darba vide Spring Valley, Hauska & Partner, BORENIUS
 45. 45. Vidējie rezultāti pa gadiem
 46. 46. Darba vide līdztekus darba algai ir viens no nozīmīgākajiem darbiniekus motivējošajiem faktoriem. Savukārt labs darbinieks ir apmierināts, motivēts darbinieks. Ar profesionālu, apmierinātu (motivētu) darbinieku komandu biznesa mērķus sasniegt ir vieglāk, tāpēc darba vide ir jāveido kvalitatīva, ilgtspējīga, darbiniekiem draudzīga.
 47. 47. Darbinieku novērtējums I  Darbinieku snieguma novērtējums prēmiju formā ir ļoti pozitīvi vērtējams darba devēja labās gribas žests. Tomēr visiem darbiniekiem ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas saņemt šīs piemaksas pie algas, primāri ņemot vērā individuālo sniegumu, uzņēmuma mērķu izpildi, nevis nostrādāto dienu skaitu mēnesī. Proti, ja uzņēmuma iekšējā politika paredz, ka ceturkšņa prēmija darbiniekam pienākas vien tad, ja viņš ir uzrādījis augstus darba rezultātus un nav kavējis darbu vairāk par 5 dienām ceturksnī, tas netieši ierobežo darbinieka tiesības, piem., tiesības slimot.
 48. 48. Darbinieku novērtējums II  Līdzīgi kā prēmijas, arī papildu mācības darbiniekiem ir uzskatāmas par darba devēja labās gribas žestu. Tomēr, ņemot vērā, cik strauji mūsdienās mainās darba vide un metodes, ikviens uzņēmums ir ieinteresēts darbinieku kvalifikācijas celšanā, jo tā ir iespēja būtiski palielināt uzņēmuma konkurētspēju. Šeit gan svarīgi ņemt vērā, ka uzņēmums neaprobežojas tikai ar tā vadību. Ja uzņēmuma iekšējā politika paredz, ka apmācību iespējas tiek nodrošinātas visiem darbiniekiem, tās iespēju robežās ir jānodrošina visiem darbiniekiem, nevis tikai un vienīgi augstākajai vadībai.
 49. 49. Ieteikumi darba aizsardzības kritērijos I  Lasām jautājumus, meklējam pierādījumus, kas apliecina atbildes uz jautājumu. Piemēram, ja jautājums ir - kas piedalījās riska novērtējumā, tad pierādījumi ir jāliek par darba vides riska novērtējumu nevis līgums ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu sniegšanu darba aizsardzības jomā.  Ja pievienojam fotogrāfijas, tad bezkaislīgi skatāmies uz fotogrāfiju, vai tā kaut ko pierāda. Piemēram, vai fotogrāfija sanāksmju zālē bez prezentācijas un kādas mapes pierāda, ka darbinieki tiek iesaistīti darba aizsardzības jautājumu risināšanā.
 50. 50. Ieteikumi darba aizsardzības kritērijos II  Pievēršam uzmanību darba vides indikatoru analīzei - tiem indikatoriem, kas ir vairāk nekā normatīvo aktu prasības (piemēram, zaudētās darba dienas slimības dēļ).  Domājam par interaktīviem un netradicionāliem risinājumiem stresa novēršanai darba vietā. 2014.gadā notiks labās prakses balva «Zelta ķivere» Eiropas kampaņas ietvaros "Veselīgas darba vietas uzvar stresu"!
 51. 51. Papildu informācija @ilgtspeja Slideshare.net/ilgtspeja Youtube.com/ilgtspeja

×