Compliance at siemens

336 views
290 views

Published on

Siemens prakse attiecībā uz korupcijas novēršanas pasākumiem. Prezentācija 2012. gada 4. oktobra seminārā„Kā novērst korupcijas riskus uzņēmumā un uzņēmumu piegādes ķēdēs?”

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Compliance at siemens

 1. 1. 3.10.2012Compliance@SiemensDzintra RubuleKorporatīvās komunikācijas,personāla un atbilstības kontrolesvadītājaSiemens pasaulē Siemens AG Amerika Vācija Darbinieki 81 000 Darbinieki 116 000 Darbinieki Apgrozījums, mljrd € 20.5 Apgrozījums, mljrd € 10.8 Āzija, Austrālija 360 000 Ražošanas vienības 77 Ražošanas vienības 76 Darbinieki 60 000 Apgrozījums, mljrd € 14.4 Ražošanas vienības 71 Apgrozījums €73.5 mljrd. Ražošanas Eiropa, NVS, Āfrika, vienības Tuvie Austrumi 342 Darbinieki 102 000 Apgrozījums, mljrd € 27.9 Ražošanas vienības 67 Kopš 1847.gada 2011.gada 30.septembrī Public © 2012, Siemens Osakeyhtiö. All rights reserved. 1
 2. 2. 3.10.2012 Siemens darbības jomas Energy Sector Industry Sector Healthcare Sector Infrastructure & Cities SectorMūsdienīgas Inovatīvi un videi Modernākās Ilgtspējīgasenerăētikas iekārtas draudzīgi produkti un veselības aprūpes tehnoloăijas padaraun risinājumi risinājumi iekārtas Ĝauj agri pilsētvidi zaĜāku unnodrošina efektīvu rūpniecības noteikt diagnozi, uzlabo dzīvesenerăijas ražošanu, produktivitātei, palielina tās kvalitāti pilsētās.pārvadi un sadali. energoefektivitātei precizitāti un un lietojuma nodrošina augstu elastībai. ārstēšanas efektivitāti. Reăionā Pasaulē Reăionā Pasaulē Reăionā PasaulēApgrozījums M€ 74 27 285 154 31 635 15 12 281Darbinieki 105 88 000* 394 204 000* 42 48 000* No 1.oktobra, 2011 Public © 2012, Siemens Osakeyhtiö. All rights reserved. Siemens vēsture Werner von Siemens (1816-1892) nodibināja Siemens uzĦēmumu Berlīnē 1847. gadā. UzĦēmuma nosaukums bija Siemens & Halske Telegraph Construction Company. Public © 2012, Siemens Osakeyhtiö. All rights reserved. 2
 3. 3. 3.10.2012Why Compliance matters? 2001. gadā Siemens akcijas kotē ĥujorkas biržā un saistošas kĜūst FCPA juridiskās prasības. Iepriekš Vācijas likumi pieĜauj korupcijas praksi ārvalstīs. 2006.gadā Siemens AG Vācijā piedzīvo korupcijas skandālu. Izmeklēšana ilgst 2 gadus un izmaksā 850 mlj. USD. 2008.gadā Siemens AG samaksā soda naudu 1.6 mljrd. USDKorupcijas uztveres indekss Latvijā 5.0 4.7 4.8 4.5 4.2 4.0 3.8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mērīts kopš 1998. gada 2010. gadā – indekss 4.3 2011. gadā – indekss 4.2. Latvija 61.vietā starp Kubu un Turciju 3
 4. 4. 3.10.2012KukuĜus nosodām, bet dosim? 56% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka politiėi izmanto varu, lai gūtu pašlabumu (Providus, 2009) Samazinās to iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir ar mieru dot kukuĜus (ERCAS, 2010) 39% - 2007 32% - 2009 Nesūdzas, saskaroties ar korupciju (ERCAS, 2010 ) 2005 - 18%, 2007 - 21%, 2009 - 27% 43% netic, ka pretkorupcijas pasākumi ir efektīvi (Ernst&Young European Fraud Survey, 2011)Siemens atbilstības kontroles fokuss Publiskais iepirkums Konkurences tiesību ievērošana Dāvanas, ceĜojumi, izklaides pasākumi Sadarbība ar biznesa partneriem Sponsorēšana un ziedojumi Finanses un grāmatvedība Integrācija ar personāla procesiem 4
 5. 5. 3.10.2012Siemens atbilstības kontroles metodes 1 Vadības b Atbilstī speciā Atbilstības speciālisti alss 2 Gadījumu dī 3 izmeklēšana eklē Apmācī ba informē un šana 4Siemens atbilstības kontroles organizācija Atbilstī speciā Atbilstības speciālistiAtbilstības kontroles vadītājs katrā Siemens organizācijā pielāgo korporatīvos principus un noteikumus vietējām prasībām apmāca darbiniekus kontrolē noteikumu izpildi nav pakĜauts vietējā uzĦēmuma vadībai 5
 6. 6. 3.10.2012Siemens vadības balss Vadītāju loma – walk the talk Akcentēt tiesiskas prakses priekšrocības uzĦēmumā Izskaidrot noteikumus Uzraudzīt procedūru ievērošanu Vadības b alssDarbinieku apmācība un informēšana UzĦēmējdarbības vadlīnijas – katru otro gadu E-mācības un semināri atbilstoši amatam un funkcijām Informēšana, ja mainās spēkā esošie regulējumiNodoma atbilstības Ātrā pārbaudes metode:1. Vai tas ir Siemens interesēs?2. Vai tas atbilst Siemens vērtībām? Apmācī ba3. Vai tas ir likumīgi? informē un šana4. Vai esmu gatavs par to uzĦemties atbildību? 6
 7. 7. 3.10.2012Gadījumu izmeklēšana Galvenie atbilstības kontroles principi: Novērst Atklāt Reaăēt Noteikumu pārkāpumus izmeklē Vainojamai rīcībai seko sankcijas Gadījumu dī izmeklēšana eklēSiemens atbilstības kontroles sistēmas pievienotā vērtība I UzĦēmuma procesi ir sakārtoti Darbinieki droši zina, ka darba devējs nepārkāps likumu2012.gada Siemens Global Engagement Survey rezultātiIn my opinion, Siemens is socially responsible in the 91 %community.Our focus on compliance enhances our reputation. 95 %I feel responsible for ensuring that compliance istaken seriously in my work environment. 96 %In my experience at Siemens, all employees are 90 %held to the same standards of ethical behaviour. 7
 8. 8. 3.10.2012 Siemens atbilstības kontroles sistēmas pievienotā vērtība II“We have nothing to fear when “Maximum level of transparency and every employee knows his or her role in the system. Taking a transparent and responsible approach to businessthe next cartel case is brought to provides our clients with a sense of security and confidence in our futurelight – we can sleep soundly at activities.”night.”Klientu uzticēšanās un ilgtermiņa sadarbība“Compliance and sustainability can support thebusiness - by building reputation which is actually “Customers understand thatthe most valuable asset in our business.” competence, experience, reliability, quality, integrity are the real “We have been able to purchasing value.” assure customers that they do not have to fear unfair methods or transactions when doing business with “It is important to build trust between a manager and his employees. By Siemens.” acting as a role model you will be able to increase the trust and it will help to reach your targets in responsible way.” Siemens atbilstības kontroles sistēmas pievienotā vērtība III TI Korupcijas uztveres indeksa pieaugums par 1 indeksa punktu korelē ar IKP pieaugumu par 0.8%.* Siemens stratēăija – veidot godīgas biznesa vides nosacījumus tirgū. * Transparency International 2009, Global Corruption Report 8
 9. 9. 3.10.2012Paldies par uzmanību! 9

×