Ilgtspējas indeksa norise

1,320 views

Published on

Ilgtspējas indeksa apraksts

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ilgtspējas indeksa norise

 1. 1. Ilgtspējas indekss 2011 Maija Kāle, Dace Avena Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts
 2. 2. Organizatoriskā struktūra
 3. 3. Ekspertīze <ul><li>Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts </li></ul><ul><li>Papildus ekspertīze </li></ul><ul><ul><li>Latvijas Universitāte, Pasaules Dabas fonds, LBAS, LDDK, konsultatīvās padomes </li></ul></ul>Eksperts Kompetence Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) Vides pārvaldība, vides aizsardzība Hauska & Partner Vadības pieeja, procesu vadība, ietekmes pušu iesaiste, sabiedrības atbalsts Latvijas Zaļais punkts Produktu cikls, piegādes ķēdes, vide Liepa, Skopiņa/ BORENIUS Kritēriju juridiskie aspekti Spring Valley Stratēģiskā plānošana, personāla vadība un attīstība, zināšanu vadība TNS Latvia Metodika, datu tehniskā apstrāde, datu drošība
 4. 4. Kas ir korporatīvā atbildība un korporatīvā ilgtspēja? <ul><li>Visaptveroši jēdzieni </li></ul><ul><li>«Aizkari» - lai uzņēmums labi izskatītos? </li></ul><ul><li>Pašsaprotama mūsdienu uzņēmuma prakse? </li></ul>
 5. 5. Korporatīvā atbildība & ilgtspēja Pārvaldības līmenis Motivācija Rīcības instrumenti Starptautiski: ANO (arī: OECD, ILO) Risināt globālas problēmas: klimata pārmaiņas, resursu izšķērdēšanu, cilvēktiesību neievērošanu, nabadzību - ANO Globālais līgums - Tūkstošgades mērķi (2015) Reģionāli: ES Veidot ES uz ilgstpējīgas attīstības pamatprincipiem balstītu reģionu, veicināt labo praksi visās ES dalībvalstīs - Ilgstpējīgas uzņēmējdarbības veicināšana: uzņēmumu alianses veidošana - Korporatīvā sociālā atbildība: skaidrojošs, izglītojošs darbs - Uzņēmumu sociālās atbildības stratēģija Valstiski/starptautiski: biržas Atbildēt uz investoru vēlmi vērtēt uzņēmumus pēc to ilgtspējas - Indeksācija - “Zaļās investīcijas” Valstiski: ES valstis, arī Kanāda, ASV, Norvēģija, Šveice Uzņēmējdarbības vides uzlabošana Investīciju piesaiste Piedalīties globālo problēmu risināšanā, atbilstot ES/ANO stratēģiskajām nostādnēm Dažādas iniciatīvas: i ntegrējot ilgtspējas standartus uzņēmuma darbībā: - e-apmācība - ilgtspējas ziņojumu standarti - piegādes ķēdes kontrole
 6. 6. Kāpēc tagad? <ul><li>Krīzes uzdotie jautājumi par biznesa ilgtspēju </li></ul><ul><li>Daudz atbildīgu uzņēmumu, kuru prakse netiek novērtēta , jo nav vienota standarta </li></ul><ul><ul><li>nepastāv ziņošanas prakse par nefinanšu rādītājiem </li></ul></ul><ul><ul><li>GRI G3 vadlīnijas – Baltijā neizmantotas (izņēmums – Latvenergo) </li></ul></ul><ul><ul><li>problemātiska komunikācija attīstītajos tirgos </li></ul></ul><ul><li>Līdzšinējais fokuss uz uzņēmuma tēlu un finanšu rezultātiem nevis īstenoto praksi: </li></ul><ul><ul><li>priekšrocības lielākajiem mārketinga budžetiem </li></ul></ul><ul><ul><li>prakse mēdz būtiski atšķirties no publiskās informācijas </li></ul></ul><ul><li>Ārējais spiediens : “mātes”, investori, eksporta tirgi, EK </li></ul><ul><li>Attīstīta sponsorēšana, filantropija, bet trūkst ilgtspējas programmu </li></ul><ul><li>Zināšanu trūkums visos līmeņos </li></ul>
 7. 7. Globālā pieredze www.sustainability-index.com www.bitc.org.uk www.iso.org www.globalreporting.org
 8. 8. Vēl viens reputācijas tops? Ilgtspējas indekss Reputācijas Tops Ko vērtē? Uzņēmuma praksi Uzņēmuma tēlu Kas vērtē? Pašvērtējums ar pierādījumiem Eksperti, sabiedrība Kas ietekmē vērtējumu? Uzņēmuma procesu sakārtotība, vadības izglītotība Publicitāte, vēsture, nozare Slieksnis Atsijāti maksātnespējīgie, nodokļu parādnieki Top 100 (apgrozījums) + 50 (publicitāte) Konsultācijas, apmācība Bez maksas Nav nepieciešams Publiska atzinība Ir Ir Praktiskais pielietojums Konkurētspējas un ilgtspējas palielināšanai, jauni KPI Piegādātāju atlasei, investoru piesaistei Personāla apmācībai Sabiedrisko attiecību mērķu uzstādīšanai
 9. 9. Motivācija
 10. 10. Ilgtspējas indekss 2011
 11. 11. Saturs
 12. 12. Kādi ir svēršanas principi?
 13. 13. Datu drošība <ul><li>SSL protokola nodrošinājums </li></ul><ul><li>Paroles izsniegšana apliecinājumā norādītai personai </li></ul><ul><li>Nav paredzēta konfidenciālas informācijas iesniegšana </li></ul><ul><li>Tiek publiskots tikai uzņēmumu dalījums kategorijās </li></ul>
 14. 14. Piekļuve anketai <ul><li>Paroles izsniegšana pa e-pastu pēc apliecinājuma saņemšanas </li></ul><ul><li>Iespēja anketu izdrukāt </li></ul><ul><li>Pieeja anketai līdz 25. martam </li></ul>
 15. 15. Saturs un forma <ul><li>Internetā bāzēta pašvērtējuma forma </li></ul><ul><li>Atsauces uz publiski pieejamu informāciju (gada pārskati, interneta vietne u.c.) </li></ul><ul><li>Publisko reģistru dati par maksātnespēju, sodiem, nodokļu parādiem </li></ul><ul><li>Augsta datu drošība, netiek publiskoti uzņēmuma rezultāti, lai izslēgtu sāncensību. Uzņēmumi sarindoti snieguma kategorijās (platīna, zelta, sudraba, bronzas līmeņi). </li></ul><ul><li>Atsevišķa komunikācija par labāko praksi </li></ul>
 16. 16. Stratēģija <ul><li>15% Ilgtspējas indeksa svars </li></ul><ul><li>Kritēriji: </li></ul><ul><ul><li>Stratēģiskā plānošana: vīzija, vērtības, mērķi </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzņēmuma ietekmes puses, iesaiste lēmumu pieņemšanā </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzņēmuma vadības sistēmas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Starptautisko standartu ievērošana </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ziņošanas prakse </li></ul></ul>
 17. 17. Sabiedrība <ul><li>15% Ilgtspējas indeksa svars </li></ul><ul><li>Kritēriji: </li></ul><ul><ul><li>Uzņēmuma ietekme uz sabiedrību </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabiedrības atbalsta politika, prioritātes </li></ul></ul><ul><ul><li>Darbinieku iesaiste sabiedrības atbalsta programmās </li></ul></ul><ul><ul><li>Iesaiste sabiedriskās politikas noteikšanā </li></ul></ul>
 18. 18. Tirgus attiecības <ul><li>20% Ilgtspējas indeksa svars </li></ul><ul><li>Kritēriji: </li></ul><ul><ul><li>Informācijas pieejamība </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vadību/valdes, īpašnieku atklātība </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Atbildīgu piegādes ķēžu veidošana </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sadarbības partneri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Iepirkumu politika </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pieejamība </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ģimenei draudzīgs uzņēmums </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uzlabojumu sistēma </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Vide <ul><li>25% Ilgtspējas indeksa svars </li></ul><ul><li>Kritēriji: </li></ul><ul><ul><li>Uzņēmuma ietekmes uz vidi novērtējums </li></ul></ul><ul><ul><li>Vides politika, mērķi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vides resursu ekonomija </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elektroenerģijas, ūdens patēriņa samazināšana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dalīta atkritumu vākšana/atkritumu samazināšana </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Darbinieku iesaiste un informēšana </li></ul></ul>
 20. 20. Darba vide <ul><li>25% Ilgtspējas indeksa svars </li></ul><ul><li>Kritēriji: </li></ul><ul><ul><li>Personāla politika, mērķi </li></ul></ul><ul><ul><li>Darbinieku apmācība </li></ul></ul><ul><ul><li>Darbinieku motivācija </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Atalgojuma sistēma </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Papildu priekšrocības </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Elastīgs darba laiks </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Darba drošība </li></ul></ul>
 21. 21. Pierādījumi <ul><li>Saites uz interneta vietnē, </li></ul><ul><li>Gada pārskats </li></ul><ul><li>Korporatīvās sociālās atbildības pārskats </li></ul><ul><li>Publikācijas drukātajos medijos, internetā </li></ul><ul><li>Uzņēmuma dokumenti: stratēģija, instrukcijas u.c. </li></ul><ul><li>Darbinieku, klientu laikraksti </li></ul><ul><li>Fotogrāfijas un citas atsauces uz cita veida informācijas avotiem </li></ul>
 22. 22. Labās prakses stāsti <ul><li>Ilgtspējas indeksa pārskats </li></ul><ul><li>Publikācijas Lietišķajā dienā </li></ul><ul><li>Semināri/konferences </li></ul>
 23. 23. Laika plāns <ul><ul><li>Indeksa atklāšana 17. februārī </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reģistrēšanās līdz 4.martam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anketas aizpildīšana 7. - 25.marts </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mācību sesijas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>8. marts plkst. 15.00 – 17.00 Sabiedrība </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>9. marts plkst. 15.00 – 17.00 Stratēģija </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>14. marts plkst. 15.00 – 17.00 Vide </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>15. marts plkst. 15.00 – 17.00 Darba vide </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>22. marts plkst. 15.00 – 17.00 Tirgus attiecības </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indeksa noslēguma pasākums 12.maijā </li></ul></ul>

×