Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Schvaľovanie prestavieb automobilov na plyn
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Schvaľovanie prestavieb automobilov na plyn

 • 1,519 views
Published

 

Published in Spiritual , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Postupy pri schvaľovaní montáže plynového zariadenia do vozidiel Metodický pokyn MDPT SR č. 29/2010 IGAS, s.r.o. Rajecké Teplice Poverená technická služba MDPT SR pre montáž plynových zariadení Ing. Viliam Šedo CNG LPG
 • 2. Prestavba vozidla na pohon plynom LPG, resp. CNG, hromadne schválená v SR
 • 3. Prestavba vozidla na pohon plynom LPG, resp. CNG, hromadne schválená v SR • majiteľ požiada o prestavbu oprávnené pracovisko • pracovisko vykoná montáž systému plynového zariadenia hromadne schváleného na prestavbu daného typu automobilu • pracovisko po prestavbe odovzdá všetku potrebnú dokumentáciu a označenie vozidla – protokol o montáži, doplnkové štítky, homologačný štítok, označenie vozidla, návod na obsluhu, kópiu rozhodnutia o schválení prestavby • majiteľ vozidla zabezpečí - protokol z emisnej kontroly a z technickej kontroly
 • 4. Prestavba vozidla na pohon plynom LPG, resp. CNG, hromadne schválená v SR - 2 • OÚD po schválení - skutočnosť o prestavbe vozidla na pohon plynom zapíše do osvedčenia o evidencii vozidla.
 • 5. Prestavba jednotlivého vozidla systémom schváleným podľa EHK OSN 115R-00
 • 6. Prestavba jednotlivého vozidla systémom schváleným podľa EHK OSN 115R-00 • Retrofitný systém je medzinárodne schválený systém plynového zariadenia určený na dodatočnú montáž do vozidiel v premávke, schválený podľa predpisu EHK OSN 115R-00. • Žiadateľ o prestavbu – fyzická, alebo právnická osoba, alebo priamo oprávnené pracovisko montáže PZ zabezpečí vhodný retrofitný systém plynového zariadenia • Oprávnené pracovisko retrofitný systém plynového zariadenia namontuje do vozidla, odovzdá všetku potrebnú dokumentáciu a zabezpečí označenie vozidla
 • 7. Prestavba jednotlivého vozidla systémom schváleným podľa EHK OSN 115R-00 • Majiteľ vozidla zabezpečí návrh základného technického opisu od tech. služby overovania vozidiel (skúšobňa) • Majiteľ vozidla podá žiadosť o schválenie prestavby vozidla a doloží kópiu homologačnej správy pre použitý typ systému plynového zariadenia schválený pre daný typ vozidla a návrh doplnkového štítku • OÚD vydá rozhodnutie. Ak je kladné - súčasne prestavbu zapíše do osvedčenia o evidencii vozidla. • Majiteľ na vozidlo umiestni doplnkový štítok s údajmi podľa schválenia OÚD
 • 8. Prestavba jednotlivého vozidla národne schváleným systémom pl. zariadenia Proces povolenia prestavby
 • 9. Prestavba jednotlivého vozidla národne schváleným systémom pl. zariadenia Proces schválenia prestavby
 • 10. Prestavba jednotlivého vozidla národne schváleným systémom plyn. zariadenia • Majiteľ vozidla požiada OÚD o vydanie „Povolenia na prestavbu vozidla“ s prílohami: • podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla • návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla • osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidla • kópiu rozhodnutia o udelení typového schválenia systému plynového zariadenia vrátane príloh
 • 11. Prestavba jednotlivého vozidla národne schváleným systémom plyn. zariadenia • OÚD vydá „Povolenie na prestavbu vozidla“ (platné 1 rok) a upresní požiadavky na požadovanú dokumentáciu • Majiteľ vozidla požiada o prestavbu oprávnené pracovisko • Oprávnené pracovisko do vozidla namontuje vhodný typ systému plynového zariadenia schválený v SR, odovzdá všetku dokumentáciu a zabezpečí označenie vozidla • Majiteľ vozidla zabezpečí ďalšiu dokumentáciu požadovanú OÚD – návrh doplnkového štítku, protokol o skúškach, návrh základného technického opisu vozidla od technickej služby overovania vozidiel - skúšobňa
 • 12. Prestavba jednotlivého vozidla národne schváleným systémom plyn. zariadenia • protokol o skúškach - vozidlo musí po prestavbe spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké boli ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie v čase jeho uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, vyžaduje sa protokol z emisných skúšok z homologačnej skúšobne • Majiteľ vozidla požiada o schválenie prestavby vozidla • OÚD vydá rozhodnutie. Ak je kladné - súčasne prestavbu zapíše do osvedčenia o evidencii vozidla. • Majiteľ na vozidlo umiestni doplnkový štítok o schválení prestavby vozidla s údajmi podľa schválenia OÚD
 • 13. Schválenie jednotlivo dovezeného systému PZ
 • 14. Schválenie jednotlivo dovezeného plynového zariadenia jednotlivo vyrobený, alebo dovezený – v počte do 5 kusov schváľuje ho OÚD postup definuje zákon v § 15 ale i 17 zákona. • Systém plynového zariadenia môže vyrobiť, doviezť, zostaviť žiadateľ - pracovisko, ale i majiteľ vozidla. • Systém musí obsahovať všetky povinné komponenty podľa predpisu pre daný typ plynného paliva (EHK OSN 67R-01 pre LPG, alebo EHK OSN 110R-00 pre CNG v aktuálnej verzii) a tie musia byť podľa neho schválené.
 • 15. Schválenie jednotlivo dovezeného plynového zariadenia • K úplnosti a k posúdeniu schválenia jednotlivých komponentov vyrobeného, alebo dovezeného systému plynového zariadenia je potrebný protokol zo skúšobne. • Dokladom o schválení systému PZ je Osvedčenie o schválení systému plynového zariadenia vydané obvodným úradom dopravy.
 • 16. Prestavba jednotlivého vozidla systémom plynového zariadenia, ktoré nie je typovo schválené v SR a nemá udelenú správu o  homologizácii podľa predpisu EHK č. 115 Proces povolenia prestavby
 • 17. Prestavba jednotlivého vozidla systémom plynového zariadenia, ktoré nie je typovo schválené v SR a nemá udelenú správu o  homologizácii podľa predpisu EHK č. 115 Proces schválenia prestavby
 • 18. Prestavba jednotlivého vozidla systémom plynového zariadenia, ktoré nie je typovo schválené v SR a nemá udelenú správu o  homologizácii podľa predpisu EHK č. 115 • Majiteľ vozidla požiada OÚD o vydanie „Povolenia na prestavbu vozidla“ s prílohami: • podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla • návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla • osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidla • kópiu rozhodnutia o udelení schválenia systému plynového zariadenia vrátane príloh ak súčasne podá žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému OÚD najskôr koná v tejto žiadosti
 • 19. Prestavba jednotlivého vozidla systémom plynového zariadenia, ktoré nie je typovo schválené v SR a nemá udelenú správu o  homologizácii podľa predpisu EHK č. 115 • OÚD vydá „Povolenie na prestavbu vozidla“ (platné 1 rok) a upresní požiadavky na požadovanú dokumentáciu • Majiteľ vozidla požiada o prestavbu oprávnené pracovisko • Oprávnené pracovisko do vozidla namontuje jednotlivo schválený typ systému plynového zariadenia, odovzdá všetku dokumentáciu a zabezpečí označenie vozidla • Majiteľ vozidla zabezpečí ďalšiu dokumentáciu požadovanú OÚD – návrh doplnkového štítku, protokol o skúškach, návrh základného technického opisu vozidla od technickej služby overovania vozidiel - skúšobňa
 • 20. Prestavba jednotlivého vozidla systémom plynového zariadenia, ktoré nie je typovo schválené v SR a nemá udelenú správu o  homologizácii podľa predpisu EHK č. 115 • protokol o skúškach - vozidlo musí po prestavbe spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké boli ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie v čase jeho uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, vyžaduje sa protokol z emisných skúšok z homologačnej skúšobne, výnimkou je ak je použitý systém plynového zariadenia, ktorý nie je retrofitný z dôvodu definície – tu je stanovená alternatívna skúška emisií pracoviskom emisnej kontroly • Majiteľ vozidla požiada o schválenie prestavby vozidla
 • 21. Prestavba jednotlivého vozidla systémom plynového zariadenia, ktoré nie je typovo schválené v SR a nemá udelenú správu o  homologizácii podľa predpisu EHK č. 115 OÚD vydá rozhodnutie. Ak je kladné - súčasne prestavbu zapíše do osvedčenia o evidencii vozidla. Majiteľ na vozidlo umiestni doplnkový štítok o schválení prestavby vozidla s údajmi podľa schválenia OÚD
 • 22. AIS www.datagas.sk
 • 23. www.datagas.sk
 • 24. Zoznamy, kontakty, zdroje informácií Oprávnené pracoviská • Zoznam sa nachádza v automatizovanom informačnom systéme, na stránke www.datagas.sk v časti prístupnej pre verejnosť
 • 25. Zoznamy, kontakty, zdroje informácií Obvodné dopravné úrady • Zoznam OÚD nájdete na stránke www.obcan.sk, či www.civil.gov.sk Technické služby overovania vozidiel (skúšobne) • Zoznam skúšobní nájdete na stránke ministerstva dopravy na www.telecom.gov.sk
 • 26. Legislatíva, predpisy zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z. sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpis EHK č. 67 - Jednotné ustanovenie pre: I. Homologizáciu špecifického zariadenia motorových vozidiel, ktoré používajú v svojom pohonnom systéme skvapalnené plyny II. Homologizáciu vozidla so špecifickým zariadením pre použitie skvapalnených plynov v jeho pohonnom systéme s ohľadom na montáž takéhoto zariadenia v poslednom platnom znení
 • 27. Legislatíva, predpisy predpis EHK č. 110 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu: I. Špecifických komponentov motorových vozidiel používajúcich vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG) II. Vozidiel z hľadiska inštalovania špecifických komponentov homologizovaného typu za účelom používania stlačeného zemného plynu (CNG) vo svojom pohonnom systéme v poslednom platnom znení predpis EHK č. 83 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel vzhľadom na emisie škodlivín podľa požiadaviek motora na palivo predpis EHK č. 49 - Jednotné ustanovenia týkajúce sa opatrení proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov používaných vo vozidlách a emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov používaných vo vozidlách, poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom
 • 28. Legislatíva, predpisy Metodický pokyn č. 29/2010 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo prestavanými vozidlami montážou plynového zariadenia LPG, CNG
 • 29. Ďakujem za pozornosť