• Like
Legislativne zmeny v roku 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Legislativne zmeny v roku 2010

 • 2,803 views
Published

 

Published in Economy & Finance , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. LEGISLATÍVNE ZMENY ZA ROK 2010
 • 2. Zákon č. 725/2004Zákon 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhua o zmene a doplnení niektorých zákonovZmenené:§ 87 Podmienky na udelenie povolenia na zriadeniepracoviska montáže plynových zariadení§ 88 Podmienky na udelenie oprávnenia na montážplynových zariadení§ 89 Povinnosti oprávnenej osoby montáže plynovýchzariadení§ 90 Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia namontáž plynových zariadení§ 91 Podmienky na udelenie osvedčenia technika montážeplynových zariadení§ 93 Základné školenie a zdokonaľovacie školenie§ 94 Doškoľovací kurz
 • 3. Zákon č. 725/2004Zákon 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhuMontáž plynových zariadení:- viazaná živnosť (oprávnenie vydané obvodným úradom dopravy)Pracoviska montáže LPG a CNG nie je potrebné:- povolenie na zriadenie pracoviska- finančná spoľahlivosťTechnici montáže LPG či CNG nie je potrebné:- na školenie a skúšku len z oprávn. pracoviska, alebo z pracoviska s povolením na zriadenie
 • 4. Vyhláška č. 578/2006Vyhláška č. 229/2010 Z.z. o ktorou sa mení adopĺňa vyhl. č. 578/2006 Z. z. a ktorou sa...Zmeny v:V § 27 ods. 1 – upravuje pojem „žiadateľ“ namiesto „oprávn.osoba“K obdobným úpravám došlo i v § 98,Upravené boli i odkazy na zákon č. 725/2006 Z.z. tam kdedošlo k zmene.
 • 5. JEDNOTLIVÁ PRESTAVBA dokumentácia
 • 6. Jednotlivá prestavba retrofitným systémomDokumenty - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidlapotrebné - Homologizačná správa (pre dané značku a typ vozidla, typ motora,pred so zoznamom jednotlivých komponentov)montážou - dokumentáciu k retrofitnému plyn. zariadeniu - príručka pre montáž, príručka pre zákazníka, homologizačný štítokTyp tlačiva LPGROznačenie - homologizačný štítokvozidla - doplnk. štítok o schválení prestavby vozidlaSkúšobňa - skúšobňa vydá návrh ZTODokumenty k - protokol o montážižiadosti o - kópia homologizačnej správyschválenie - návrh ZTO (zo skúšobne)prestavby - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidla - návrh doplnkového štítku o schválení prestavby
 • 7. Jednotlivá prestavba systémom zhodným s retrofitným systémomDokumenty - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidlapotrebné - rozhodnutie o schválení jednotlivého systému PZpred - rozhodnutie o povolení prestavby (Obvodný úrad dopravy)montážou - homologizačná správa (uvedený zoznam jednotlivých komponentov)Typ tlačiva LPGOznačenie - štítok o schválení systému pl. zariadeniavozidla - doplnk. štítok o schv. prestavbySkúšobňa - protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe - skúšobňa vyžaduje protokol o EK (namiesto homolog. skúšky) - návrh ZTODokumenty k - rozhodnutie o schválení jednotlivého systému PZžiadosti o - protokol o montážischválenie - protokol zo skúšobneprestavby - návrh ZTO - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidla - návrh doplnk. štítku o schv. prestavby
 • 8. Jednotlivá prestavba hromadne schváleným systémomDokumenty - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidlapotrebné - rozhodnutie o typovom schválení systému zhodného s retrofitnýmpred - rozhodnutie o povolení prestavby (Obvodný úrad dopravy)montážouTyp tlačiva LPGOznačenie - doplnk. štítok o schv. systémuvozidla - doplnk. štítok o schv. prestavbySkúšobňa - protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe - vyžaduje protokol o homologačnej emisnej skúške - návrh ZTODokumenty k - protokol o montážižiadosti o - protokol o skúškachschválenie - návrh ZTOprestavby - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidla - návrh doplnk. štítku o schválení prestavby
 • 9. Jednotlivá prestavba neschváleným jednotlivo schvaľovaným systémomDokumenty - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidlapotrebné - rozhodnutie o schválení jednotlivého systému PZ (Obvodný úradpred dopravy)montážou - rozhodnutie o povolení prestavby (Obvodný úrad dopravy)Typ tlačiva LPGOznačenie - štítok o schválení systému pl. zariadeniavozidla - doplnk. štítok o schv. prestavbySkúšobňa - protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe - vyžaduje protokol o homologačnej emisnej skúške - návrh ZTODokumenty k - rozhodnutie o schválení jednotlivého systému PZžiadosti o - protokol o montážischválenie - protokol zo skúšobneprestavby - návrh ZTO - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidla - návrh doplnk. štítku o schv. prestavby
 • 10. Doplnkový štítokZákon č. 725/2004 Z.z.v § 2 ak) Vymedzenie základných pojmovDoplnkový štítok výrobcu musí obsahovať údaje o:- názve výrobcu alebo obchodnom mene výrobcu prestavby- značke vozidla, (prestavby)- číslo rozhodnutia o schválení prestavby jednotlivého vozidla,- sériové číslo vozidla,- údaje o najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla,- najväčšej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy,- najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na jednotlivé nápravy