Kari Kværner på besøk gründercamp HiOA

550 views
447 views

Published on

Unge studenter fikk høre om innovasjon ved Oslo universitetssykehus!

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kari Kværner på besøk gründercamp HiOA

 1. 1. Health, wealth and hospital care: Towards a bright and innovative future? Director of Innovation Kari J. Kværner 2013
 2. 2. Curriculum Vitae Kari J Kværner, M.D., Ph.D., MHA Director of Innovation, Oslo University Hospital 2010 - Professor UiO 2003 - Director of Research, Ullevål University Hospital 2009 -10 Solstrandkurset for toppledere AFF/NHH (2010) Director of Innovation, Medinnova (Rikshospitalet) 2007-9 MHA UiO (Medical leadership and gender) CEO Confidence Medesign 1999-2002 Ph.D. UiO (genetic epidemiology l996) ENT-physician 1990-2007 M.D. University of Oslo (l986) Federal contracts and grants research 25 mill NOK, start-up capital 17 mill, 68 publications, 8 PhDs
 3. 3. Chronic disorders From white coat Physician CONSULTANCY Physician Teaching Problem solver Tinnitis, cancer, dizziness Supervision of phD candidates Coach and motivator
 4. 4. ONE day at Oslo University Hospital • 3300 Patient consultations • 360 ”911” ambulances • 1800 Patient consultations  • 2000 Porter activities • 26 Births • 7 million Euro budget • 15000 Employees at work • 2160 Dinners • 15 tons of washed linen and uniforms  Oslo University Hospital is the local hospital for 6 districts, area hospital for 12 districts, regional  hospital for Eastern and Southern and national   hospital in spesific areas of the country.
 5. 5. The Clinic of  INNOVATION Where Ideas are Born, Nurtured and Grown www.idepoliklinikken.no The Clinic aims to foster innovation by soliciting ideas from health care professionals,  research companies, and others outside  of the health care industry
 6. 6. The range of innovations…..
 7. 7. Radical innovations in health care over time… • Gastric ulcer: from knife to tablets • Heart infarction: from bedside treatment to surgery • Surgery: en‐bloc treatment raises survival possibilities • Cancer treatment: from standardized to personalized • Othropedic surgery: When everything can be offered – how do we choose?….  • From open surgery to endoscopy: simulation training becomes compulsory 
 8. 8. Turnuslege
 9. 9. Health and Lifestyle Issues – A Future Scenario «When life style issues are mastered, health is defined by our ability to contribute and the patient‐centered care is a core value» How do we get there? • Health care financing  • Ownership to health data • Biomarkers and self‐monitoring  • Personlized medicine • Standardization and treatment guidelines • Nanotechnology • GP replacement How do we get there? • Health care financing  • Ownership to health data • Biomarkers and self‐monitoring  • Personlized medicine • Standardization and treatment guidelines • Nanotechnology • GP replacement
 10. 10. Anyone can innovate! Kari Kværner has won  first prize for new  invention!
 11. 11. The Scandinavian welfare model… …is financed through taxes The Nordic Model of Welfare : public services & tax‐based financing* Hospitals, long‐term care and nursing homes: free of charge Doctors' visits: symbolic payment Pharmaceutics: market price * 8‐11% ”Public benefits” tax; mandatory public health, pension and unemployment insurance 
 12. 12. Two levels of care 1. Primary health care: 430 municipalities  Block grant financing GPs: private contractors Nurses and community  medicine: employed by municipality 
 13. 13. 2. Hospital sector  Ownership: Regional Health Enterprises Financing: government grant (60 %) and activity‐based (DRG) financing (40 %)  Private health insurance minor role   Patients’ out‐of‐pocket payments: only for ambulatory services Patient freedom to choose hospital 
 14. 14. Commission Document: Patient treatment  obligations and priorities  Ministry of Health and Care Services
 15. 15. Idépoliklinikken Innovation  everywhere!
 16. 16. Innovation at Oslo universitetssykehus in brief • 2007 – The Clinic of Innovation established at  Ullevål University Hospital  • 2009 – 2012 KASK Innovation,  EU‐collaboration with Sweden and Denmark  • 2009 Co‐development with Induct Software • 7. juni 2010 launching our webportal  www.idepoliklinikken.no ‐ available to EVERYONE Foto: Kari J. Kværner (Medinnova) og  Andreas Moan (Forskningsdirektør Ullevål  universitetssykehus) etablerte Idépoliklinikken  17. august 2007
 17. 17. Idépoliklinikken Commercial  innovation Non‐commercial  innovation Test‐bed for  medical technologies Inven2  ‐ from research     to business Idépoliklinikken  ‐ Your idea is of  value! The Clinic of Innovation is the coordinative platform for innovation in Oslo University  Hospital and is the contact hub for innovative collaborations with industry and other  health care insititutions Our strategic innovation tools
 18. 18. How do we work? Status: 2012* 700 ideas generated (300 Inven2, Clinic of Innovation) 147 patent applications, 53 licence agreements og 1 start‐up company *The Clinic of Innovation has generated financing of £ 6 mill since 2007
 19. 19. Idépoliklinikken Inven2 – fra forskning til forretning Diagnostic cardiac disease marker Test for hjertesykdom ‐ en  vellykket lisens som gir  betydelige midler tilbake  forskning. Pro‐BNP er et peptid som  produseres i hjertet.  Dr. Med. Christian Hall  dokumenterte  sammenhengen mellom  peptidet og hjertesvikt og  utviklet en metode for å måle  pro‐BNP mens han forsket  ved Ullevål Sykehus.  Professor Hall kontaktet  Inven2 (tidligere Medinnova)  for å få vurdert de  kommersielle mulighetene.  Etter en positiv evaluering  ble metoden patentert, og Medinnova inngikk en  lisensavtale med F.  Hoffmann‐La Roche Ltd på vegne  av sykehuset og  professor Hall. Pro‐BNP‐testen er lansert  globalt og metoden  anvendes i dag i mer enn  120 land.  Inntektene fra lisensavtalen  har resultert i mange titalls  millioner til forskning. Licence income of 10 mill NOK  yearly /10 years to innovator.
 20. 20. Idépoliklinikken Inven2 – fra forskning til forretning Early diagnosis of colon cancer Tykk‐ og endetarmskreft  (tarmkreft) er den nest mest  vanlige og dødelige  kreftsykdom i Europa. Ofte  får pasienter først diagnosen  når kreftcellene har spredd  seg. Fjerning av forstadier og  tidlig oppdagelse av kreft vil  bidra til at flere blir kurert.  Professor Ragnhild A. Lothe og hennes forskningsgruppe  har i flere år arbeidet for å finne bedre måter for tidlig  diagnostisering, og har  sammen med Inven2  patentert et panel av biomarkører velegnet for å oppdage kreft i tidlig stadium.  I februar 2012 ble det  signert lisensavtale mellom  Inven2 ‐ OUS og Oxford Gene Technology basert på biomarkører oppdaget av Lothe og kolleger.  Dette bioteknologiselskapet  skal utvikle en blodbasert  test for tidligdeteksjon av  tarmkreft.  Foto: Rolf I. Skotheim, Ragnhild Lothe og Arild Nesbakken  Adding to clinical excellence and  availability of knew knowledge.
 21. 21. Idépoliklinikken Inven2 – fra forskning til forretning Epigenetic research tools 5‐hMC  Profesor Arne Klungland forsker på mekanismer for genreparasjon og regulering.  En av de mest aktive  forskningsområdene innenfor genregulering er epigenetisk regulering, deriblant gjennom  kjemisk modifikasjon av  genene, som er kjent å bidra  til kreftutvikling og  differensiering.  En nylig identifisering av den  biologiske rollen til den  modifiserte DNA‐basen  5‐Hydroxymetylcytosin har  utløst et stort behov for forskningsverktøy for å påvise modifikasjonen, og  skille den fra en annen nært  beslektet form. Gruppen til  professor Klungland har  funnet opp 3 separate  metoder for deteksjon av  denne modifiserte basen,  med ulike egenskaper og  anvendelses‐områder.  Den første oppfinnelsen ble  lisensiert av Inven2 til Zymo Research i juli 2012, og et  produkt var på markedet  allerede i september 2012.  De to andre oppfinnelsene  er under aktiv  kommersialisering.  A large portiofolio – and market – for research tools.
 22. 22. Idépoliklinikken Idépoliklinikken – din i dé gir verdi! Ambulant services –ulcer treatment UTFORDRING: Hvilken tjeneste – behandling ved poliklinikk  eller mobil sårbehandling – er den beste for pasient,  ansatt, sykehus og samfunn?  LØSNINGSFORSLAG:  Flytte spesialistbehandlingen  fra sykehuset og ut til  pasienten. Det etableres et  ambulerende sårteam som  rykker ut ved henvisning til  sykehjem. ØNSKET RESULTAT: God informasjonsflyt  mellom spesialistene og  pleierne, og bedre  oppfølging av pasientene.  SAMARBEID:  Oslo universitetssykehus og  sykehjemsetaten, Oslo  kommune Kost‐/nytte evaluering er utført  av Idépoliklinikken: •Resultat og anbefaling: •Stor pasientnytte  •God kunnskapsoverførig – (ansattnytte)  •Samfunnsmessig gevinst •OUS får netto‐tap pr pasient  med dagens insentiver for  poliklinikker •Synliggjøring: Brosjyre og  digital historiefortelling Prosjektet avsluttet desember  2012. Idépoliklinikken Patient value Employee value Societal value
 23. 23. Idépoliklinikken Idépoliklinikken – din i dé gir verdi! If the patient could decide  –‐ diagnosis and logistic challenges  UTFORDRING: Brystkreft er en av de  vanligste kreftformer,  samtidig som de fleste som  finner en kul i brystet, ikke  har kreft. Pasientgruppen er blant  dem som opplever møtet  med helsevesenet som  vanskeligst,  og som lider under ventetid  og usikkerhet. FINANSIERING:  Oslo universitetssykehus er  tildelt Design Pilot 2012  midler til prosjektet.  ØNSKET RESULTAT: Å redusere pasientens ventetid  med 75 %, og redusere  pasientens usikkerhet  med  > 50%.  Det blir benyttet tjenestedesign  for gjennomføring prosjektet.  Prosjektet starter januar 2013  og skal være ferdig i løpet av  høsten 2013. Idépoliklinikkens bidrag: •Verdivurdering  •Synliggjøring  Idépoliklinikken Pasientnytte Ansattnytte Samfunnsnytte
 24. 24. Idépoliklinikken Idépoliklinikken – din i dé gir verdi! Acute illness in the elderly  in home care  Flere skrøpelig eldre bor  hjemme i egen bolig med  oppfølging av hjemme‐ sykepleier.  Pasientene har  økt sårbarhet for forverring   av sin helsetilstand. Noen  må oppdage  funksjonssvikten, noen må varsle og noen må sette i  gang tiltak. UTFORDRING • Stort tidspress og  mangelfullkontinuitet i hjemmetjenesten • Mangelfull samhandling  mellom hjemmetjenester  og fastleger • Mangelfull samhandling  mellom kommunen og  sykehuset.  For å sikre tidlig oppdagelse av  funksjonssvikt, er det i  samarbeide mellom  hjemmetjeneste, fastleger og  sykehusleger utviklet en  sjekkliste S.A.F.E.   (Se illustrasjon) Denne benyttes nå av  hjemmetjenesten, og de mest  sårbare hjemmeboende eldre  blir regelmessig og systematisk  undersøkt med tanke på om det  er skjedd endringer i  helsetilstand siden sist. Idépoliklinikken har laget  undervisningsvideo for bruk av  sjekkliste og utfører  verdivurderinger i prosjektet. Idépoliklinikken
 25. 25. Innovations: what is the price tag of the problem and generated value? All innovations: •Clear goal •Defined measurements •Pre‐ and post pilot estimates •Motivate and engage innovator  teams * *mini‐HTA Innovasjon Employee  health  value Employee  health  value Patient health  value Patient health  value Societal  health value Societal  health value Cost‐effectiveness  hospital/ patient pathway* Cost‐effectiveness  hospital/ patient pathway* Entrepreneurial  value Entrepreneurial  value Our  value tags
 26. 26. Our web tool www.idepoliklinikken.no
 27. 27. A common innovation tool facilitates diffusion and adoption of innovations “The challenge both for the NHS and for its industry partners is to pursue innovations that genuinely add  value but not cost.  This puts a premium on game‐changing innovations  that change patient pathways and traditional  delivery systems, and that are implemented in a way  that strips out the processes that no longer add  value.” … Inspired by NHS, the Induct web‐solution will be nationally implemented in 2014
 28. 28. Piloting a national innovation approach
 29. 29. • Competition: the best ideas  within the 3 areas   • Innovate and document  value of national  implementation 3 national high impact areas: A national pilot Example 1: Medication Example 2: Dementia Example 3: Cancer
 30. 30. National innovation network for  university hospitals The 4 regional health authorities TTOer, OCC, OsloMedtech etc. Industry & Commercial
 31. 31. It’s all about people…..  
 32. 32. www.idepoliklinikken.no Idepoliklinikken@ous‐hf.no Thank you for your  attention!

×