• Save
20120612 idepoliklinikken på besøk i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

20120612 idepoliklinikken på besøk i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

on

 • 813 views

Fagdag i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, og Idépoliklinikken var invitert for å snakke om innovasjon!

Fagdag i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, og Idépoliklinikken var invitert for å snakke om innovasjon!

Statistics

Views

Total Views
813
Views on SlideShare
813
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • For å få litt av dimensjonen på det store sykehuset vårt på plass! Vi er ca 20.000 ansatte Innovasjonsseksjonen/idépoliklinikken har 6 ansatte
 • Innovasjonsstrategi og innovasjonsutvalg Hva gjør innovasjonsutvalget – kort om?
 • I innovasjonsseksjonen ligger Idépoliklinikken, som er basert på en kjent metafor fra sykehuset om drift av poliklinikk. Ble etablert på Ullevål i 2007 – 5 års jubileum august!
 • Disse samarbeider vi med for å utarbeide gode ideer og innovsjonsprosjekter.
 • Økonomi! Snakke om innovasjonsutvalgets søken etter midler blant kapitalistene for å lage et fond.

20120612 idepoliklinikken på besøk i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid 20120612 idepoliklinikken på besøk i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Presentation Transcript

 • Idépoliklinikken ble invitert til seminar hos: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Se foredraget her! Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Idépoliklinikken ved Oslo universitetssykehusLeder for innovasjonsseksjonen Kari Jorunn Kværner Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • EN dag på sykehuset:• 3.300 pasienter behandles• 360 ambulanseoppdrag• 1.800 pasienttransporter• 2.000 portøroppdrag• 26 barn fødes• 48,4 millioner kroner i budsjett• 15.000 mennesker er på jobb• 2.160 middager serveres• 15 tonn sengetøy og uniformer vaskesOslo universitetssykehus er lokalsykehus for 6 bydeler, områdesykehus for 12 bydeler, regionsykehus for Øst- og Sørlandet og nasjonalt sykehus innen spesielle områder for hele landet. Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Innovasjon: fra kunnskap til virkelighet Innovasjon må til for å omsette kunnskap til virkelighet!Forskning Kunnskap Virkelighet! Helsedirektoratets definisjon av innovasjon i helse: ”En innovasjon i helsesektoren er en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som er tatt i bruk i helsesektoren”. Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Innovasjonsstrategi og hovedmål:Innovasjon skal være:• en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet,• skape verdi gjennom bedre pasientbehandling og nye behandlingsrutiner,• for slik å bidra til økonomisk gevinst gjennom inntekter eller reduserte kostnader.• Innovasjonsutvalg Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Innovasjonsutvalg:Det er etablert et internt innovasjonsutvalg vedOslo universitetssykehus som kan gi rådvedrørende innovasjons-/IPR-politikk ogrettigheter.Utvalget skal gi råd om prioritering, insentiver forinnovasjonsgjennomføring og bidra iimplementering av innovasjon som kan gidriftsgevinster til sykehuset.Lenke til innovasjonsutvalgets nettsider. Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • UTREDNING IDÉPOLIKLINIKKEN behandler ideer, ikke pasienter. DIAGNOSE Vi utreder, stiller diagnose, behandler og følger opp ideen slik at den kan bli realisert.BEHANDLING Vi tar imot innspill fra alle: ansatte, pasienter, pårørende ogOPPFØLGING eksterne samarbeidspartnere – og du trenger ingen henvisning. Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • SamarbeidPasient/pårørende Næringslivet Ansatte Regionen Kommunen Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Idépoliklinikken: 2. Portalen som verktøy for åpen innovasjon, prosessering av ideer/prosjekter og kommunikasjon www.idepoliklinikken.no 3. Rådgivning og veiledning ved innmelding av idé eller før oppstart av et innovasjonsprosjekt Veiledning i søknad om innovasjonsmidler 4. Dokumentere effekt – kost/nytte 5. Synliggjøring ved bl.a digitale historiefortellinger, brosjyrer og sosiale medierVi ønsker å dele kunnskapen vår med ALLE! Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Innovasjonsmidler• Internt: Ingen innovasjonsressurser øremerket i sykehuset• Regionalt: Helse Sør-Øst har en ”innovasjonspott” man kan søke. Søkes fra deres nettsider elektronisk• Ansvaret for finansiering av innovasjonsprosjekter ligger i linjeledelsen i den enkelte klinikk Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Tildelte innovasjonsmilder – de fleste fra OUS! Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Idépoliklinikken evaluererinnovasjonsprosjekterHvorfor?Altfor mange innovasjoner implementeres i helse-Norge uten at man hartestet at nyvinningen har effekt.Hva og hvordan?• Vurdere nytteverdier for pasienter, pårørende, ansatte, sykehuset og samfunnet• Utvikler og validerer verktøy for evaluering av innovasjoners nytteverdi: – Objektive vurderinger i forhold til helsetjenestens målsettinger – Helhetlige og praktisk gjennomførbart• Hovedfokus er tjeneste- og prosessbaserte innovasjoner• Sluttrapport med anbefalning gir beslutningstøtte ved valg om implementering og spredning av innovasjonHvem er vi?• Professor Dr.ing. Nils-Otto Ørjasæter - lang og bred erfaring med vurdering av innovasjoner, og har gjennom sitt professorat på BI utført en rekke evalueringer av innovasjonsprosesser og systemer. Han leder dette arbeidet på Oslo universitetssykehus.• Maria Frøyland jobber fulltid med å gjennomføre evalueringer av innovasjonsprosjekter, og har som oftest prosjektlederansvar for disse. Hun har master of science i organisasjonspsykologi og ledelse fra Handelshøyskolen BI.Samarbeidspartnere:Vi har et tett samarbeid med ulike faggrupper og forskningsmiljøer i inn- og utland. Blant annet er vi i prosess med å opprette kontakt med:• OUS’ egen enhet for biostatistikk, epidemiologi og helseøkonomi• Handelshøyskolen BI• Aarhus universitetssykehus i Danmark Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Innovasjonsseksjonen/Idépoliklinikken: Kari Jorunn Kværner Nils Otto Ørjasæter Leder Innovasjonsseksjonen Innovasjonsrådgiver Telefon: 0047 41 67 09 01 Telefon: 0047 91 10 78 41 E-post: Kari.Kvaerner@ous-hf.no E-post: nils@intro-international.no Christoffer Ellingsen Maria Frøyland Seniorrådgiver Innovasjonsrådgiver Telefon: 0047 95 74 10 54 Mobil: 0047 97 10 67 15 E-post: Christoffer.Ellingsen@ous-hf.no E-post: Maria.Froyland@ous-hf.no Mona Helén Rønningsen Mona Eggen Innovasjonsrådgiver Konsulent Mobil: 0047 90 25 34 45 Telefon: 0047 40468543 E-post: Mona.Helen.Ronningsen@ous-hf.no E-post: Mona.Eggen@ous-hf.no Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Hvem kan vi «spille ball» med når vi er så få? Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Bruk av tjenestedesign i innovasjonsprosjekterIdépoliklinikken 12. juni 2012
 • Hva skal vi med design?• Kartlegger problemstillingen og tydeliggjør mål og prosesser Behovsdrevet innovasjon handler om å forstå brukerens• Sikrer at vi får det brukerne vil ha eksisterende og fremtidige behov,• Lettere å formulere gode søknader for å sikre utvikling av løsninger som er forankret i reelle behov.• Redusere risiko – med bruk av piloter og evalueringer I en behovsdreven innovasjonsprosess defineres alle• Kostnadselementet i fokus interessenter som brukere.• Viktig at designerne har god grunnleggende kompetanse innenfor Fra 10 steg til innovasjon i helsesektoren tjenester i helse fra tidligere prosjekter Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Eksempler på prosjekter med bruk av designPasientinformasjon Lenke til digital historie Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • iTideLenke til digital historie Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • ALMAs hus – design pilot 2011• ALMAs hus er en del av GERIA, ”Er velferdsteknologi i ferd med å geriatrisk ressurssenter, og er en bli verktøy for de pårørende, mer simuleringsleilighet som skal vise enn for pasientene med demens?” hvordan man kan utforme et godt Fra vår blogg: fysisk miljø for personer med kognitiv svikt og demens Lenke til digital historie Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • NYTT: Radiologitjenester mot kreftavdelingenNoen og enhver kan møte veggen: Frustrasjon rundt ventetider ved radiologisk avdeling førte til følgende innmelding i portalen:«Hvordan definere ventetid?Vi ønsker å lage en oversiktelig vente-situasjon ved Status:våre radiologiske avdelinger med et Vi arrangerer Workshop med alletilbakemeldingssystem slik at de kliniske involverteavdelingene kan se når pasienten har fått time og og tjenestedesignereplanlegge behandling etter det.» Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Innovasjon = SamhandlingDele Idépoliklinikk-konseptet?Idépoliklinikken Oslo universitetssykehusIdépoliklinikken Ahus ?Idépoliklinikken SunnaasIdépoliklinikken Sykehuset ØstfoldIdépoliklinikken HaukelandIdépoliklinikken Sykehuset InnlandetAalborg og flere andrebyer i Danmar harstartet Idéklinikk: Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Hvorfor dele?1. Idépoliklinikk-konseptet er ferdig utviklet og fungerer!2. Felles nasjonal innovasjonsdatabase (bestilling fra HSØ) • Som rapporteringsverktøy • Dokumentere effekt – kost/nytte • Dele ideer og innovasjonsprosjekter i regionen og nasjonalt • Oppnådde gevinster (kost/nytte) • Synliggjøre prosjektene Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Innovasjon og kommunikasjon ersom kron og mynt,for å innovere må man kommunisere! Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Sosiale nettverk: drivkraft for utvikling og meningsutveksling Modellen sosiale medier bygger på er å dele erfaringer, ideer og tanker. Moderne kommunikasjon og markedsføring i sosiale medier handler om å være aktivt lyttende og å kunne reagere relevant og presist i de kanaler som best egner seg i forhold til kunder og bestemte målgrupper. Nettpilot.no Idépoliklinikken 12. juni 2012
 • Facebook Internettside Twitter Idéportal Blogg Digitale historiefortellinger SlideshareIdépoliklinikken 12. juni 2012
 • Sosiale nettverk: Digital historier ALMAs hus 1-2-3 Servér Ambulerende sårteam Historien om Solveig Kulturveileder Absorberende laken Idépoliklinikken 12. juni 2012