Your SlideShare is downloading. ×
Gode råd for gamle hus
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Gode råd for gamle hus

455

Published on

Andreas Ebeltoft foredrag på Gamle Prestebakke 17.11.2011 - Gode råd for gamle hus

Andreas Ebeltoft foredrag på Gamle Prestebakke 17.11.2011 - Gode råd for gamle hus

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
455
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. GODE RÅD FOR GAMLE HUS Idd og Enningdalen Historielag 17.11.11
 • 2. Kulturminnevernet i Østfold Riksantikvaren : har overordnet ansvar for kulturminneforvaltningens arbeid med kulturminnevern, dispensasjonsmyndighet Østfold fylkeskommune: har ansvar for regional kulturminneforvaltning, arkeologiske forundersøkelser, bygningsvern Kommunene: har lokalt ansvar for kulturminneforvaltningen Miljøverndepartementet: er øverste ankeinstans Kulturhistorisk museum: Universitetet i Oslo - foretar arkeologiske utgravninger Norsk Maritimt Museum: har ansvar for kulturminner i vann NIKU (Norsk Institutt for kulturminneforskning): er et uavhengig forskningsmiljø – middelalder i byer og kirkegårder Frivilllige organisasjoner: som for eks. Fortidsminneforeningen, ubemannede museer, lokale historielag
 • 3. Fylkeskonservatoren(KULTURMINNESEKSJONEN) Forvalterkulturminneloven Del av Samfunnsplanavdelingen 14 fast ansatte: fylkeskonservatoren, 8 arkeologer, 3 antikvarer og 1 landskaps-arkitekt. 4500 - 5000 henvendelser hvert år
 • 4.  Førreformatoriske kulturminner: (saksbehandlere: arkeologer) • Kulturminner eldre enn 1537 • Arkeologene tar seg også av kulturminner under vann eldre enn 100 år Ettereformatoriske kulturminner: (saksbehandlere: konservatorer/antikvarer) • Kulturminner nyere enn 1537 • Stående byggverk fra før 1650 • SEFRAK-registrerte bygg Felles saksområder: • Plansaker: - kommuneplaner - reguleringsplaner • Dispensasjoner
 • 5. Kulturminner under vann kan være: Mer enn 100 år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært ombord. Automatisk fredete kulturminner eldre enn 1537 Slike kulturminner kan man finne i elver, ferskvann eller i sjøen
 • 6. Kulturminneavdelingen:Fylkeskonservator: Anne-Sophie Hygen annhyg@ostfoldfk.no 69 11 75 81 / 92 69 52 83Koordinator kulturminne: Morten Hanisch morhan5@ostfoldfk.no 69 11 75 36 / 91 16 46 43Arkeologi: Tryggve Csisar trycsi@ostfoldfk.no 69 11 75 40 / 99 24 06 21Arkeolog: Per Erik Gjesvold pergje1@ostfoldfk.no 69 11 75 24 / 91 85 15 71Arkeolog: Kristine Johansen krijoh2@ostfoldfk.no 69 11 75 22 / 95 91 33 93Arkeolog: Linda Nordeide linnor5@ostfoldfk.no 69 11 75 21 / 91 60 33 93Arkeolog / Askeladden: Anne Skullerud annsku@ostfoldfk.no 69 11 75 83 / 99 69 83 39Feltarkeolog: Jan Berge janber6@ostfoldfk.no 69 11 75 86 91 76 85 17Feltarkeolog: Morten Bertheusen morber3@ostfoldfk.no 69 11 75 84 / 93 42 97 68Feltarkeolog: Ole Kjos olekjo1@ostfoldfk.no 69 11 75 85 / 97 70 07 63Landskapsarkitekt: Lars Ole Klavestad larkla1@ostfoldfk.no 69 11 75 35 / 97 03 66 52Antikvar: Rolv-Atle Bråten rolbra@ostfoldfk.no 69 11 75 41 / 48 23 92 92Antikvar: Roar Murtnes magmur@ostfoldfk.no 69 11 75 39 / 45 23 88 35Antikvar: Andreas Ebeltoft andebe@ostfoldfk.no 69 11 75 80 / 92 43 07 93
 • 7. TILSKUDDSORDNINGER:ØFK fordeler følgende tilskuddsmidler: • 1.) Statlige midler fra Riksantikvaren til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet etter Kulturminneloven. Tilskuddene kan bare gis til private eiere, herunder private stiftelser, og til bygninger som står på sitt opprinnelige sted. Riksantikvaren fordeler tilskuddene fylkesvis, etter innstilling fra Fylkeskonservatoren. • 2.) Fylkeskommunale midler til istandsetting av andre verneverdige bygninger og anlegg. De siste årene har Fylkeskonservatoren disponert et årlig budsjett på ca. 800 000 kr. Tilskuddet har oftest vært i størrelsesorden kr. 20 000.- til kr. 40 000.-Søknadsfrist for begge ordninger: 15. november hvert år. Begge ordninger har et likelydende søknadsskjema som kan lastes ned fra våre nettsider. Hvis ønskelig, kan det også sendes i posten.Internettadresse: http://www.ostfoldfk.no/søk under kulturminnevern og deretter tilskudd til fredete bygninger og anlegg samt kystkultur
 • 8. ANDRE TILSKUDDSORDNINGER: Norsk kulturminnefond Søknadsfrist: 1. nov Nettadresse: www.kulturminnefondet.no Landbrukets SMIL-midler Norsk kulturarv Nettadresse: www.kulturarv.no Stiftelsen UNI Nettadresse: www.stiftelsen-uni.no Sparebankstiftelsen DnB NOR Nettadresse: www.sparebankstiftelsen.no Gamle Hovsveien, Knardal
 • 9. Hvor finner vi opplysninger om arkeologiske kulturminner og eldre eiendommer/bygninger? SEFRAK-registeret Tilgangskode kan fås hos riksantikvaren Søk på http://ra.no på internett NB!-registeret Søk på http://nb.ra.no på internett Kommunale bevaringsplaner Tilgjengelig på kommunens hjemmesider eller på det kommunale plankontor Matrikkelen Er kun tilgjengelig for offentlige etater. Kontakt kommunens oppmålingskontor Østfoldmuseenes bildearkiv Festningsgata 25 E-post: billedarkivet@ostfoldmuseene.no a
 • 10. Hvor finner vi opplysninger om arkeologiske kulturminner og eldre eiendommer/bygninger? Askeladden Er kun tilgjengelig for offentlig ansatte Kulturminnesøk Er publikumsutgaven av Askeladden med mindre informasjon tilgjengelig Søk på: http://www.kulturminnesok.no Bygg og Bevar Hjelp og råd, enøk i eldre hus, stilhistorie, materialer og produkter, fagfolk Søk på: http://www.byggogbevar.no Foreningen for norske Sjøbodene Fortidsminnesmerkers forening Se artikler, lovverk, om Store norske leksikon m.m. Søk på: http://snl.no/Foreningen_til_norske_Fortidsminnesmerkers_Bevaring
 • 11. Oversendelse av saker til Fylkeskonservatoren: Kommunene har etter Kml. §§ 9 og 25 en generell meldeplikt for alle typer tiltak som omfattes av kulturminnelovens bestemmelser Kommunen skal også melde fra om tiltak ved bygg og anlegg som gjennom regulering er vedtatt meldepliktig.
 • 12. Svarfrister fra Fylkeskonservator: Normal svarfrist er 4 uker Kommunene fastsetter gjerne fristene, men de skal være rimelige Ikke rimelig med 4 uker i ferietider Ved tiltak: Vi tilstreber svar innen 2-3 uker 3 måneder ved off. ettersyn og ved konflikt rundt kulturminnerNB! Ta kontakt dersom dere ikke hører noe Hovsveien, Knardal
 • 13. Ved åpenhet og god kommunikasjon:Hva oppnår Dere? Mer effektiv og forutsigbar saksbehandling Alltid svar fra Fylkeskonservator Bedre dialog med tiltakshavere Færre konflikter / anmeldelser Styrket kulturminnevern i kommunen Økte muligheter å fremheve kommunens kulturminner og lokal egenart Styrking av kommunalt planarbeid Festningsgata 12
 • 14. Ved åpenhet og god kommunikasjon:Hva oppnår kulturminnevernet? Mer effektiv saksgang Bedre vern av kulturminner og kulturmiljøer Økt mulighet til å komme inn i forkant av tiltakene Færre konflikter og anmeldelser ”Loven lik for alle” Festningsgata 11
 • 15. Hva er kulturminner og - miljø? § 2 i kulturminneloven: ”Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til” ”Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng”
 • 16. Peder Colbjørnsens gate Os allé
 • 17. UBEVARING
 • 18. NOEN GANGER STÅR TIDEN STILLE
 • 19. DET NYTTER Å BEVARE
 • 20. FylkeskonservatorenAndreas Ebeltofttlf.: 69 11 75 80 / 92 43 07 93E-post: andebe@ostfoldfk.no spiret på Idd kirke

×