българите извън пределите на свободната държава

15,865 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
15,865
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11,778
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

българите извън пределите на свободната държава

 1. 1. ИЗРАБОТИЛ:ИЛИАНА Т. ИЛИЕВА-ДЪБОВА
 2. 2. План на урокаВъпроси и задачи, изискващи писмен отговорВъпроси и задачи, изискващи устен отговор Звуков файл Домашна работа
 3. 3. Да си припомним!Кога и как възниква българският национален въпрос?Какви протестни действия предприематбългарите от различните краища на родинатасрещу решенията на Берлинския конгрес?Проследете избухването и хода на Кресненско-Разложкото въстание (ползвайте картата).
 4. 4. 1. Българите в Румъния и Сърбия Българите извън 2. Българитепределите на в Османската свободната империя държава 3. Българската екзархия
 5. 5. 1. Българите в Сърбия и Румъния Съгласно решенията, взети на Берлинския конгрес, към Сърбия са присъединени градовете Ниш, Пирот, Лесковац, Враня и околностите им, в коитонаселението е българско. В тези райони сръбската държава провежда целенасочена и последователна политика на асимилация на българите. Унищожават се училища, църкви, прогонват се и се преследват учители и свещеници. За да се спасят от сръбския гнет много българи напускат родните си места и се заселват в Княжеството. Докажете, че политиката, провеждана от сръбските правителствени власти е асимилаторска. Помогнете си със схемата .
 6. 6. 1.1. Българите в Сърбия Закриване на български училища и уволняване наПолитика на асимилация Политиката на български учители асимилация не дава желания Забрана на българския език резултат – и смяна на българските имена българите запазват езика си, българското Присъединяване на българските епархии към национално Сръбската патриаршия и самосъзнание, преследване на български учебно дело. свещеници
 7. 7. Около 50 % от населението на Северна Добруджа, включена вграниците на Румъния, е българско. Най –големите градове – Тулча и Бабадаг имат български облик. Каква е официалната политика нарумънските власти по отношение набългарите в Северна Добруджа? Помогнете си със схемата.
 8. 8. 1. 2. Българите в РумънияПолитика на асимилация Закриване на български Въпреки училища държавната политика, б ългарското Закриване на български мнозинство църкви в Северна Добружда Осигуряне на привилигии за се запазва. румънците и конфискуване на земите на българите
 9. 9. Катедралата на Тулча е българския екзархийски храм
 10. 10. 2. Българите в Османската империя.В пределите на Османската империя остават хиляди българи. Значителни български общности живеят в Цариград и големите пристанищни градове. В Тракия и Македония преобладаващо е българското население – съставлява повече от половината от 3 милионното население на европейскатачаст на империята. Българите съжителстват с други етноси - турци, власи, гърци, роми, албанци, евреи. Въпреки изселванията, тази структура се запазва в продължение на няколко десетилетия.Охрид, Битоля, Щип, Прилеп, Велес, Струмица и по-голяматачаст от селата в Македония са предимно българско население.
 11. 11. Докажете, ченаселението на Македония вначалото на ХХ век епреобладаващо българско.
 12. 12. Разгледайте фотографиите. Какви изводи можете да направите ? Посочете накартата границите на Македония и Одринско следБерлинския конгрес. Можете даизползвате маркера. Жителки на Солун в характерно облекло: българка, омъжена еврейка и омъжена Българи от Одрин Българи от Одрин мюсюлманка.
 13. 13. Разгледайте документа. Кога е създаден? Какво предвижда договора за населението в териториите, останали под османска власт? Берлински договорЧл. 23. ... Подобни устави, приспособени към местнитепотребности.... ще бъдат въведени и в други части на ЕвропейскаТурция, за които особено административно устройство не епредвидено в настоящия договор. Разработването на такива устави завсяка област ще бъде възложено от Високата порта на специалникомисии, в които местното население ще има широко участие.Чл. 62. Парижкият договор от 30 март 1856 г. и също Лондонскиятот 13 март 1871г. запазват своята сила във всички тезипостановления, които не отменят или не изменят гореспоменатитечленове.Берлин , 13 юни 1878 г.
 14. 14. Правителството на Османската империя не изпълнява задълженията, наложени от Берлинския конгрес. Тормозът над българското население се увеличава. Данъците, в натура и пари, са непосилни. Злоупотребите исвоеволията на местните власти вземат нечувани размери. ВМакедония и Одринско върлуват разбойнически банди, коитотероризират и ограбват населението. Гнетът над българските занаятчии и търговци се увеличава. Чести са случаите на безпричинни убийстава на мъже, жени и деца. Обичайна е практиката на отвличане на девойки. Въпреки тегобите българите не губят надежда за по-добро бъдеще. Защо Високата порта не провежда предвидените от Берлинския конгрес реформи за християнското население?
 15. 15. 3. Българската екзархия До 1913 г. седалището на Българската екзархия се намира в Цариград. Тя е единственият официален представител на българите в Османската империя. Ръководи църковите общини и просветното дело. Благодарение на енергичната дейност на екзарх Йосиф I и материалната и политическа помощ на българската държава в Одринска Тракия и Македония се отварят затворените от властите църкви и училища и се Екзарх Йосиф I строят нови.
 16. 16. Под водителството на Екзархията укрепват прочутитесредища на българщината – мъжката и девическа гимназия в Солун и гимназията в Одрин. Създават се педагогически училища и духовно училище, прерастнало в Българска духовна семинария, установена в Цариград. Чуйте текста. Какви изводи можете да направите за дейността на Българската екзархия в Македония и Одринска Тракия? Ползвайте и таблицата.
 17. 17. Сред българското население в пределите на Османаскатадържава действат активно сръбски и гръцки агитатори. Целта им е да се разшири влиянието на Сърбия и Гъция върху българското население. За това се използват различни средства на пропаганда: откриват се училища, издават се книги, въоръжени чети тормозят населението и го принуждават да се признае за гръцко или сръбско. Сърбия се стреми да привлича българи в своите училища. В изпълнение на асимилаторската си политика, чиято цел е да откъсне българското население в Македония от българската общност, сръбските учени създават идеите на македонизма. Твърдят, че местното население не е нито българско, нито сръбско, а македонско. Кои територии са включени в границите на Българската екзархия, определени с фермана от 28.02.1870 година?
 18. 18. И на други места в Европа живеят изселнически български общности – в Австро – Унгария, в Русия, в Молдова и Влахия. Изселили се след неуспешните въстания против османската власт и намерили подслон в други държави, те съхраняват националното си самосъзнание, българскияезик, традиции, обичаи и култура. Поддържането на живата връзка с родината осъществяват чрез своите училища, читалища, вестници, списания. След Освобождението хиляди българи се завръщат в Княжеството. Някои от тях вземат активно участие в обществения и политически живот на страната.
 19. 19. Кой е духовният обединител на българите на Балканите? Западноевропей- Българското ските дипломати правителство Българската екзархияКъде в края на XIX век се откриват български гимназии? Солун и Солун и Одрин Битоля Велес и Сяр
 20. 20. Поставете понятията пропаганда, асимилация, екзархия на правилните им места: Самостоятелна българска църква, начело с екзарх екзархия Дейност за разпространение на идеи или учения с цел да се възприемат от широки слоеве от населението пропаганда Действия, чрез които един народ се стреми да претопи друг народ асимилация Кои градове в Османската империя имат предимно българско население? (кликнете върху името)А) Одрин Б) Солун В) Битоля Г) Охрид Д) Щип
 21. 21. Опишете положението на българите вземите, останали извън пределите на свободнатадържава.Защо наричаме Българската екзархия опора набългарщината в Македония и Одринско? Каква е ролятана екзархийските училища и църкви? Къде извън пределите на българската държава в края на ХIХ и началото на ХХ век живеят големи български общности ? В кои държави днес има български общности? Как българите в района, в който живеете, се грижат за съхранението на традициите и културата ни? Защо посещавате българско неделно училище?
 22. 22. Майор Олимпий Панов е роден в Шоп Тараклия, Бесарабия. Деен участник в работата на БРЦК, на който е секретар. Подпредседател е на Българското централно благотворително общество. Опълченец е в Руско – турската война, взема участие в Сръбско – българската война и се отличава в Сливнишкото сражение. Във временното правителство на Петко Каравелов е военен министър. Осъден е на смърт за участиетоМайор Олимпий Панов си във военните бунтове от 1887 година и е разтрелян.
 23. 23. Банатски българки

×