Inštitút finančnej politiky         Ministerstvo financií SR          www.finance.gov.sk/ifpŠtátny rozpo...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                     IFP OBSAH • Aktuálny odhad d...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                IFP Odhad deficitu pre 2011 – 4,9% HDP...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                             IFP Rozpočet...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                        IFP Deficit, pasívny ...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                IFP Rozpočtové provizórium 2012 – 4,4%...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                 IFP Prečo zatiaľ rozpočet s deficito...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                 IFP Rozpočet pre 2012 – opatrenia: ...
Inštitút finančnej politiky  Ministerstvo financií SR                                  ...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                                   ...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                                   ...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                IFP Nerealizované pripravené reformy ...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                              IFPUdržateľ...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                 IFP Výzvy pre najbliţšie roky • Von...
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR                 IFP Výzvy pre najbliţšie roky • Dod...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Konzervatívny klub: Čo prináša predvolebný rozpočet? /Ján Tóth/

434

Published on

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s týždenníkom .týždeň a v partnerstve so SAKS organizoval v poradí 40. diskusný konzervatívny klub, tentoraz na tému Čo prináša predvolebný rozpočet?, ktorý sa konal v Bratislave dňa 6. decembra 2011. Viac informácií na www.konzervativizmus.sk

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
434
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konzervatívny klub: Čo prináša predvolebný rozpočet? /Ján Tóth/

 1. 1. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk/ifpŠtátny rozpočet v kontexte hospodárskej politiky vlády Ján Tóth Bratislava 6.12.2011
 2. 2. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP OBSAH • Aktuálny odhad deficitu za rok 2011 • Scenáre vývoja: – Scenár bez zmien v politikách (pasívne No Policy Change)-odhad – Rozpočtové provizórium – Návrh rozpočtu pre 2012 • Konsolidačné opatrenia zahrnuté v rozpočte -odhad • Výdavkové priority • Nerealizované reformy • Výzvy pre hospodársku politiku6.12.2011
 3. 3. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Odhad deficitu pre 2011 – 4,9% HDP • Malý výpadok kvôli zhoršenému makru a neschopnosti predať emisie bol prefinancovaný jednorázovými príjmami – 0,1% HDP • Pomalšie čerpanie EU fondov a zlepšené dividendy prefinancovali deficity v ţelezniciach a nemocniciach - 0,4% HDP • Pokles základných výdavkov vytvoril rezervu pre neočakávané udalosti (predpoklad presunu celej sumy nevyčerpaných fondov do budúceho roka)-0,2% HDP6.12.2011
 4. 4. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Rozpočet je zaloţený na „po-krízovom“ makre Hlavné predpoklady prognózy boli: • Predpokladá sa veľmi mierna recesia v Nemecku v 4Q11 a 1Q12 a následne mierne oživenie – už zahrnuté v makro scenári – výpadok 900 mil eur (1,3% HDP) zohľadnený v rozpočte • Nedôjde k plnému prepuknutiu dlhovej krízy v eurozóne: nákaza sa nebude šíriť do Španielska a Talianska, pnutia na finančnom trhu postupne budú opadávať, bankový systém nebude paralizovaný – ZATIAĽ SA NEPLNÍ • Nedôjde k príliš silnému priškrteniu fiskálnej politiky v USA: „no-policy change“ legislatívny proces predpokladá zníţenie štrukturálneho deficitu o 2% HDP pre 2012 a 3% HDP pre 2013. Prognóza predpokladá, ţe USA budú zniţovať deficit pozvoľnejšie (o 0,5% v 2012 a o 1% v 2013) – tj, prijme sa časť návrhov prezidenta a finančné trhy si nevynútia prudšie šetrenie – EŠTE NIE JE SPLNENÉ • Neklesne dôvera v hospodársku politiku SR: podobne ako v iných krajinách, zhoršenie makro výhľadu ohrozí fiskálny cieľ pre rok 2012. Napriek predčasným voľbám sa budú hlavné politické strany drţať cieľa hodnoverne zníţiť deficit pod 3% HDP v roku 2013 a teda sa nespochybní strednodobý cieľ –NÁZNAKY NEPLNENIA6.12.2011
 5. 5. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Deficit, pasívny scenár – 6,0% HDP No Policy Change scenár: • Výdavky rastú prirodzeným tempom: – Mzdy vo verejnej správe ako mzdy v súkromnom sektore (zmrazenie v rozpočte mimo učiteľova doktorov) – Beţné výdavky rastú o infláciu (v rozpočte pokles do 5% ) – Kapitálové výdavky rastú o nominálne HDP • Príjmy: ţiadne nové dane6.12.2011
 6. 6. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Rozpočtové provizórium 2012 – 4,4% HDP • Výdavky by boli niţšie min. o 160 mil. eur (0,2% HDP), v zlej štruktúre (ale môţe zmeniť minister financií) • Avšak zlý signál pre finančný trh6.12.2011
 7. 7. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Prečo zatiaľ rozpočet s deficitom 4,6% HDP ? • Deficit niţší ako 4,9% HDP v roku 2011 napriek zhoršenému makru (výpadok 1,3% HDP ) • Vytvorenie priestoru pre menej cyklickú (tj, „pro- rastovú“) hospodársku politiku: prijatie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti • Hlavný cieľ „pod 3% HDP“ je pre rok 2013 • Predčasné voľby na „začiatku“ roka – nová vláda bude mať väčšinu roka6.12.2011
 8. 8. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Rozpočet pre 2012 – opatrenia: • Doterajší odhad mixu hovorí, ţe konsolidácia v roku 2012 prebieha v daniach na úrovni menej ako 40% a vo výdavkoch na úrovni viac ako 60% • Výdavky spolu – 0,9% HDP, z toho: – mzdy a beţné výdavky – 0,5% HDP – uspora na kapitálových výdavkoch – 0,7% HDP • Príjmy spolu – 0,6% HDP, z toho: – dane - 0,3% HDP – zefektívnenie štátnych podnikov – 0,3% HDP6.12.2011
 9. 9. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Výdavky, vybrané, medziročná zmena 2010 S 2011 R 2011 OS 2012 NPriority v prvotnom návrhu MF voči 2011 OSRegionálne školstvo (kapitola MŠVVŠ SR) 0,0 -0,2 -0,2 3,1Vysoké školstvo (štátny rozpočet) -0,2 -6,0 -5,8 3,2Cestná a ţelezničná infraštruktúra (vrátane EÚ fondov) -1,6 29,6 22,2 30,1Ostatné vyššie nárastyVybrané zdroje v zdravotníctve (vrátane EÚ fondov) 3,2 1,6 0,0 4,5Dôchodky (vrátane vianočného príspevku) 4,1 5,3 3,2 5,7Polícia -0,3 -8,5 -6,2 4,7Kultúra a cirkev -3,3 -12,0 -9,3 5,2Nárasty kvôli EU fondomPôdohospodárstvo a rozvoj vidieka 17,6 6,8 10,4 7,8Ţivotné prostredie -16,9 300,9 63,4 14,0 9
 10. 10. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Konsolidačné úsilie (ako % z HDP) Potrebné konsolidačné úsilie pre deficit pod 3% HDP 4 ( na úrovni 2/3 konsolidácie v roku 2011) 3 2.9 2.9 1.9 2 1 0.7 0.8 0.4 0.2 0 -0.1 2,9 -0,1 0,7 -0,3 -0,6 0,4 -4,3 -0,6 2,9 0,8 1,9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0,2 -1 -0.6 -0.3 -0.6 2013 -2 -3 -4 -4.3 -56.12.2011
 11. 11. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Fiskálny impulz (ako % z HDP) Konsolidačné úsilie je nutné v zlom čase (pro-cyklické), bude bolestivé 4 3 2.7 2.9 2.8 2 1 1.1 0.5 0.2 0.2 0 -0.2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -1 -0.5 -0.4 -2 -1.8 -3 -4 -5 -5.1 -66.12.2011
 12. 12. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Nerealizované pripravené reformy OBSAH • Dôchodková reforma ponúka príklad „pro-rastovej“ konsolidácie: razantné zlepšenie fiskálnej udrţateľnosti bez brzdenia ekonomiky v súčasnosti • Odvodová reforma nebude brzdiť obchádzanie platenia odvodov, ani nezabezpečí mierne zníţenie zaťaţenia práce6.12.2011
 13. 13. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFPUdržateľnosť verejných financií s dôchodkovou reformou SR - jedna z najhorších krajín v EÚ v S2 pre 2011 dlhodobej udržateľnosti 7.6% Zníženie deficitu pod 3% Dôchodková reforma -2.0pb -3.4pb S2 pre 2013 1.5% SR - jedna z najlepších krajín v EÚ v dlhodobej udržateľnosti 13
 14. 14. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Výzvy pre najbliţšie roky • Vonkajšie prostredie nebude žičlivé ( finančné trhy + moţné pokuty v rámci EDP ) , ekonomika bude trpieť konsolidáciou • Treba konsolidovať maximálne „pro-rastovo“ (dôchodková reforma, neplošné/“inteligentné“ šetrenie, odstraňovanie výnimiek a dotácií, zvyšovanie príjmov cez dane+poplatky, ktoré menej zaťaţujú dlhodobý rast) a dlhodobo (rušením inštitúcií +prepúštaním, nie zniţovaním miezd), • Deficit bude treba ďalej zniţovať smerom k 1% HDP tempom najmenej 0,5% HDP • 2 dlhodobé priority - výstavba diaľnic je zabezpečená cez EU fondy, výdavky do vzdelávania sa však nepribliţujú dostatočne rýchlo k EU priemeru (gap na úrovni 1,5% HDP)6.12.2011
 15. 15. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Výzvy pre najbliţšie roky • Dodatočné opatrenia pre zníţenie deficitu pod 3% HDP na úrovni 1,8% HDP (1,3 mld eur) • Dodatočné opatrenia pre budúce 4-ročné volebné obdobie na úrovni 3% HDP (vyše 2 mld eur) . To znamená zníţenie pod 3% HDP a ďalšie zniţovanie štrukturálneho primárneho salda kaţdý rok o 0,5% HDP do roku 2016, kedy headline deficit by mohol byť 1,3% HDP) • Citlivosť na krízu. Ak kríza bude pokračovať, potrebná konsolidácia na úrovni 3% HDP sa môţe zmeniť na 4,5 % HDP6.12.2011
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×