Boek evolutie

1,725 views
1,645 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Boek evolutie

 1. 1. presentatie op 29 oktober in Naturalis, Leiden Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 1
 2. 2. Wetenschappers die vol overtuiging werken met het evolutiemodel waarschuwen tegen overschatting van de wetenschap en de pretenties van het evolutiegeloof. Een uitdagend populair-wetenschappelijk boek over grenzen tussen vakgebieden en de eerbiediging ervan. De auteurs laten zien dat geloof in een transcendente realiteit goed kan samengaan met het evolutiemodel, maar minder met alle filosofische conclusies die daaruit getrokken worden. Aan dit boek werkten mee: prof.dr. N.M. van Straalen (bioloog), prof.dr. A. Driessen (fysicus), prof.dr. G. Nienhuis (fysicus), mgr.dr. E. de Jong (filosoof), dr. Tzvi M. Marx (rabbijn), dr. M.M. Ghaly (islamoloog). Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 2
 3. 3. Inhoud van deze presentatie I) De boekpresentatie op 29 oktober II) De auteurs III) Inhoud van het boek Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 3
 4. 4. De boekpresentatie I vrijdag, 29 oktober in Naturalis, Leiden Alfred Driessen en Gerard Nienhuis, redacteuren van de recent verschenen bundel Evolutie, wetenschappelijk model of seculier geloof nodigen samen met de andere auteurs uit voor de presentatie van het boek. Deze zal plaatsvinden op 29 oktober 2010 in Naturalis in Leiden om 15.00 uur. Het boek wordt aangeboden aan: -- ds Ad Alblas, voorzitter van de Raad van Kerken in Leiden -- prof. Cees Dekker, hoogleraar Nanoscience te Delft. voor adres Naturalis: zie: www.naturalis.nl Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 4
 5. 5. De boekpresentatie II Programma: 14.45 aankomst 15.00 welkom door dr Bert Geerken (directeur Naturalis) 15.05 opening door dagvoorzitter prof. Gerard Nienhuis 15.10 prof. Alfred Driessen introductie tot het boek 15.15 prof. Nico van Straalen: Missing links in de evolutie van de mens? 15.30 Mgr. dr. Everard de Jong: Wanneer en waarom is er de mens? 15.45 presentatie van het boek aan: ds Ad Alblas, prof. Cees Dekker met aansluitend hun reactie op het boek 16.00 gelegenheid tot vragen uit de zaal 16.30 informele ontmoeting met een drankje Plaats: zaal Atelier van Museum Naturalis, Darwinweg 2, 2333 CR Leiden De toegang tot de presentatie is gratis; opgave via e-mail INSTFO@gmail.com wordt op prijs gesteld. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 5
 6. 6. de auteurs: Nico M. van Straalen Prof. Nico M. van Straalen, bioloog, Vrije Universiteit Amsterdam Waarom biologen niet twijfelen aan de evolutietheorie Biografie Prof. dr. Nico van Straalen (1951) studeerde biologie aan de Vrije Universiteit en promoveerde daar in 1983 op het proefschrift "Comparative demography of Collembola populations". Daarna was hij werkzaam aan de VU eerst als lector en vanaf 1992 als hoogleraar dierecologie. Hij is nu vooral geïnteresseerd in de toepassing van moderne moleculaire biologische inzichten op problemen van ecologie en evolutie. Naast zijn wetenschappelijke publicaties schrijft hij een wekelijkse column in een dagblad. http://www.falw.vu.nl/nl/onderzoek/ecological-sciences/animal-ecology/staff/nico-van-straalen.asp Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 6
 7. 7. de auteurs: Alfred Driessen Prof. Alfred Driessen, natuurkundige Evolutie bekeken met de bril van een natuurkundige Biografie Prof. dr. Alfred Driessen (1949) studeerde natuurkunde in Keulen en Bonn en rondde in 1973 zijn studie af aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie (1982, UvA) en een postdocperiode werkte hij vanaf 1988 aan de Universiteit Twente op het gebied van geïntegreerde optica. Daar werd hij in 2003 benoemd tot hoogleraar in geïntegreerde optische microsystemen. Vanaf zijn studentenjaren is hij geïnteresseerd in filosofische vraagstukken, met name de filosofie van de natuurwetenschappen. Sinds 2009 werkt hij in enkele maatschappelijk georiënteerde instellingen. Hij publiceert voornamelijk over onderwerpen uit de (technische) wetenschappen en in geringere mate uit het gebied van wetenschapsfilosofie. http://www.narcis.info/personpub/RecordID/PRS1236164 Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 7
 8. 8. de auteurs: Gerard Nienhuis Prof. Gerard Nienhuis, natuurkundige, Universiteit Leiden Grenzen aan het fysische wereldbeeld Biografie Prof. dr. Gerard Nienhuis (1944) studeerde theoretische natuurkunde te Utrecht, waar hij in 1970 promoveerde. Na een verblijf in de Verenigde Staten werkte hij als wetenschappelijk medewerker en hoogleraar in Utrecht. Sinds 1991 is hij hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksgebied is de quantumoptica en de interactie tussen materie en licht. http://www.physics.leidenuniv.nl/people_detail.asp?id=147 Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 8
 9. 9. de auteurs: Everard de Jong Dr. Everard de Jong Evolutie en schepping Biografie Mgr. dr. Everard de Jong ziet de graduele ontwikkeling van de soorten, tot de homo sapiens sapiens, als een vrijwel onomstreden paradigma van de biologie. Zijn bijdrage kan worden beschouwd als een filosofische reflectie op de door biologen bereikte resultaten en inzichten. In het eerste deel geeft hij een historisch overzicht van pre-darwinistische opvattingen over het ontstaan van soorten, om dan - via Darwins theorie en haar verdere uitwerkingen - naar de moderne synthese van deze theorie over te gaan. In het tweede deel spreekt hij over verschillende moeilijkheden die opgeroepen worden door de verklaringsprincipes, die de meeste biologen hanteren. Zijn laatste overwegingen gaan daarbij over de mens en over God en de evolutie. http://www.bisdom-roermond.nl/single/index.php?ID=230 Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 9
 10. 10. de auteurs: Tzvi Marx Rabbijn Dr. Tzvi C. Marx Jodendom, Schepping en Evolutie Biografie Rabbijn dr. Tzvi C. Marx, is auteur van Disability in Jewish Law (Routledge, 2002) en publicist over het jodendom in Nederland. Hij woont sinds 1996 in Vught, waar hij de Tenachon uitgeeft. Hij heeft gedoceerd aan verschillende universiteiten (Radboud Universiteit Nijmegen) en hogescholen (Windesheim, Utrecht), instituten en studiegroepen in Nederland en neemt deel aan interreligieuze activiteiten op internationaal vlak. Hij is als rabbijn bevestigd aan de Yeshiva University (New York City), heeft een graad in de wiskunde en psychologie, en behaalde zijn doctoraat aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij is directeur van onderwijs geweest van het Shalom Hartman Institute (Jerusalem). Hij schrijft voor Tikkun waaarvoor hij ook in de adviesraad zitting heeft. http://www.ikonrtv.nl/hetvermoeden/gast.asp?oId=2514 Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 10
 11. 11. de auteurs: Mohammed Ghaly Dr. Mohammed M. Ghaly, Universiteit Leiden Islam en Darwin: de receptie van Darwin en de evolutietheorie in de Islamitische traditie Biografie Dr. Mohammed Ghaly (1976) studeerde Islamic Studies eerst aan de al-Azharuniversiteit in Egypte (Bachelor, cum laude, 1999) en daarna in Leiden (Master, cum laude, 2002). In 2008 promoveerde hij in Leiden op "Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theology and Islamic Jurisprudence" Zijn proefschrift werd eind 2009 gepubliceerd door Routledge (London & New York) onder de titel Islam and Disability: Perspectives in theology and Jurisprudence. Sindsdien werkt hij als universitair docent Islamitische Theologie aan de Universiteit Leiden en verricht onderzoek naar de islamitische biomedische ethiek en moslims in het Westen. http://www.hum.leiden.edu/religion/organisation/institute-staff/ghaly.html Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 11
 12. 12. het boek De inleidingen en de eerste pagina van de bijdragen is te vinden op: http://www.slideshare.net/INSTFO/introductie-boek-over-evolutie Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 12
 13. 13. Alfred Driessen & Gerard Nienhuis: inleiding Enkele citaten uit de inleiding: Met deze bundel willen de auteurs een inhoudelijke bijdrage aan de discussie over evolutie leveren. Enerzijds willen zij laten zien dat het evolutiemodel van een hypothese inmiddels is uitgewerkt tot een algemeen aanvaarde theorie in de biologie. Anderzijds trachten zij duidelijk te maken dat een biologisch model inherente grenzen kent die alleen met behulp van andere wetenschappen, de geesteswetenschappen namelijk, kunnen worden overschreden. Het boek bevat drie essays van deskundigen op het gebied van de drie grote monotheïstische godsdiensten, het jodendom, het christendom en de islam. Alle drie geven argumenten voor hun overtuiging dat wetenschap en geloof in een transcendente God samen kunnen gaan. Wat niet samengaat, is evolutie als seculier geloof en het geloof in één God, die in deze drie godsdiensten wordt beleden. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 13
 14. 14. Nico M. van Straalen, introductie Waarom biologen niet twijfelen aan de evolutietheorie In de eerste bijdrage legt Nico van Straalen, hoogleraar biologie aan de Vrije Universiteit, uit dat het evolutiemodel sinds de introductie van Darwin is geëvalueerd van een werkhypothese tot een algemeen aanvaarde theorie binnen de biologie. Er worden enkele voorbeelden gegeven van opmerkelijke biologische feiten die alleen met de evolutietheorie kunnen worden verklaard. Ook geeft hij voorbeelden van de vaak genoemde missing links die intussen wel gevonden zijn. Ten slotte schetst hij beknopt de grenzen van zijn vakgebied. Voor de slides van de oorspronkelijke presentatie, zie: http://www.slideshare.net/CSRsource/biologen-over-evolutie Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 14
 15. 15. Alfred Driessen, introductie Evolutie bekeken met de bril van een natuurkundige In de tweede bijdrage kijkt Alfred Driessen met de ogen van een natuurkundige naar evolutie. Hij tracht aan te tonen dat met de introductie van het begrip toeval in de biologie al een grens wordt overschreden. Want hiermee verlaat de onderzoeker het terrein van de natuurwetenschap, om zich te begeven in de wereld van de ideeën en geesteswetenschap. Daarnaast betoogt hij dat de mogelijkheid biologische systemen te ontleden tot op de kleinste bouwstenen (moleculen en atomen) niet inhoudt dat het organisme zonder meer vanuit deze deeltjes kan worden geconstrueerd. Het evolutieproces is subtieler dan het spelen met een blokkendoos. Voor de slides van de oorspronkelijke presentatie, zie: http://www.slideshare.net/ADriessen/905-evolutie Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 15
 16. 16. Gerard Nienhuis, introductie Grenzen aan het fysische wereldbeeld Gerard Nienhuis gaat uit van het gegeven dat waarneembare verschijnselen in de materiële wereld zich laten beschrijven als natuurlijke processen, beheerst door wetmatigheden zoals die in de basistheorieën van de natuurkunde worden weergegeven. Dat is de basis van de natuurwetenschap, die leidt tot kennis met een ongeëvenaarde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Ook ons inzicht in de geschiedenis van de kosmos en het leven op aarde is daarop gebaseerd. Het fysische wereldbeeld dat daardoor wordt opgeroepen heeft een gesloten karakter. Als we die geslotenheid al te ernstig nemen stuiten we echter op paradoxen. Er zijn dan ook gegronde redenen om vraagtekens te zetten bij een volledig gesloten wereldbeeld. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 16
 17. 17. Everard de Jong, introductie Evolutie en schepping Mgr. dr. Everard de Jong ziet de graduele ontwikkeling van de soorten, tot de homo sapiens sapiens, als een vrijwel onomstreden paradigma van de biologie. Zijn bijdrage kan worden beschouwd als een filosofische reflectie op de door biologen bereikte resultaten en inzichten. In het eerste deel geeft hij een historisch overzicht van pre-darwinistische opvattingen over het ontstaan van soorten, om dan - via Darwins theorie en haar verdere uitwerkingen - naar de moderne synthese van deze theorie over te gaan. In het tweede deel spreekt hij over verschillende moeilijkheden die opgeroepen worden door de verklaringsprincipes, die de meeste biologen hanteren. Zijn laatste overwegingen gaan daarbij over de mens en over God en de evolutie. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 17
 18. 18. Tzvi Marx, introductie Jodendom, Schepping en Evolutie Dr. Tzvi Marx, die zichzelf als een traditionele jood en rabbijn presenteert, legt uit hoe de joodse traditie gewend was de heilige Schrift te lezen. In deze open visie was en is er altijd ruimte voor dieper inzicht van de waarheid. Het is dezelfde God die de schepping, het werkterrein van de natuurwetenschappen, gebruikt om zich te openbaren, naast de bijzondere openbaring, de heilige Schrift. Darwin heeft daarmee een natuurlijke plaats binnen de joodse traditie, in tegenstelling tot de fundamentalistische creationisten. Als het ontstaan van de mens in het geding is benadrukt hij echter dat alleen de mens is "geschapen naar het beeld van God". Daardoor is er voor hem een categorische discontinuïteit tussen mens en dier. Ook Darwin zelf bleef het begin van alle dingen als een onoplosbaar mysterie beschouwen. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 18
 19. 19. Mohammed Ghaly, introductie Islam en Darwin: de receptie van Darwin en de evolutietheorie in de Islamitische traditie In zijn hoofdstuk benadrukt dr. Mohammed Ghaly dat de islamitische traditie een rijk debat kent over Darwin en diens evolutietheorie vanaf de negentiende eeuw. Hij geeft hiervan voorbeelden en laat daarbij voorstanders en tegenstanders van de evolutietheorie aan het woord. Hij betreurt het dat dit debat nauwelijks bekend is bij de deelnemers aan de moderne discussie over de evolutietheorie. Dat verklaart volgens hem de onjuiste mediaberichten die moslimstudenten aan de VU en de creationist Harun Yahya presenteren als dé vertegenwoordigers van de islamitische traditie. Hij concludeert dat wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk is om zulke misverstanden te ontzenuwen en om het niveau van het publieke debat te verhogen. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 19
 20. 20. Ten slotte Het boek is verschenen bij uitgeverij Kok, zie: http://www.kok.nl/component/option,com_books/task,book/id,5003/Itemid,50/ Deze presentaties is te vinden op: http://www.slideshare.net/INSTFO Samengesteld door Alfred Driessen: driessen.alfred@gmail.com Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 20

×