Bijbel en evolutie

992 views

Published on

In het volgende worden er enkele bladzijden weergegeven uit een boek van Scott Hahn: Een Vader die Zijn beloften houdt; Gods verbondsliefte in de heilige schrift. Hierin spreekt hij als theoloog over onder meer over schepping en evolutie. Dit boek is een Nederlandse vertaling van: A Father Who Keeps His Promises; God's Covenant Love in Scripture.

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bijbel en evolutie

 1. 1. Scott Hahn (theoloog) overBijbel en evolutie
 2. 2. Scott Hahn: bijbel en evolutie 2 Prof. Scott Hahn (1957) heeft zich als presbyteriaans theoloog en dominee in 1986 bekeerd tot de Katholieke Kerk. Korte tijd later heeft zijn vrouw, Kimberly Hahn, dezelfde stap gezet. Thans is Scott Hahn hoogleraar aan de Franciscaanse Universiteit van Steubenville (Ohio) en vader van zes kinderen. Voor meer informatie zie: http://www.scotthahn.com/ Sommige van zijn boeken zijn ook in Nederlandse vertaling beschikbaar bij uitgever De Boog, zie http://www.deboog.nl/.
 3. 3. Scott Hahn: bijbel en evolutie 3In het volgende worden er enkele bladzijdenweergegeven uit een boek van Scott Hahn:: Een Vader die Zijn beloften houdt Gods verbondsliefte in de heilige schriftHierin spreekt hij als theoloog over onder meerover schepping en evolutie. Dit boek is eenNederlandse vertaling (© de Boog) van: A Father Who Keeps His Promises Gods Covenant Love in ScriptureIn this book, Scott Hahn explores the covenantlove God reveals to us through the Scriptures, andexplains how God patiently reaches out to us torestore us into relationship with his divine Family. Servant publishers, Ann Arbor, Michigan 1998
 4. 4. Scott Hahn: bijbel en evolutie 4Vermijd buikspreken (Leg niets in de tekst) Daarentegen schijnt het scheppingsverhaal op enkele andere – maar niet minder belangrijke – vragen in te gaan,Heb je wel eens een gesprek gevoerd met iemand die – zoals wat en waarom God heeft geschapen. Om te zien hoezoals je direct merkte – niet echt geïnteresseerd was in wat deze vragen worden behandeld, is het misschien tijd omjij denkt? Misschien kreeg je een signaal of een vreemd Genesis te herlezen met nieuwe ogen, door het te bekijkenantwoord, maar in elk geval was zijn instelling duidelijk: door de oude ogen. Dat betekent terug te gaan naar de“Ik wil je ondersteuning, niet je mening” of erger: “Als ik tekst, op zoek naar aanwijzingen zoals wat de oudeje mening wil, zal ik het je zeggen”. In elk geval had je het schrijver aan zijn toenmalige lezers wilde zeggen.gevoel te worden misbruikt. Het ging helemaal niet om Omwille van de eenvoud zullen we Mozes als auteurjou. bekijken, en zijn oorspronkelijke lezers, de oudeIk vermoed dat als de oude schrijver van Genesis vandaag Israëlieten, die dit materiaal van hem ontvingen als deelnog zou leven, hij dat gevoel zou hebben aangaande van Gods wet (de vijf boeken van Mozes). Een dergelijkemoderne interpretaties van zijn werk, vooral met traditionele benadering moge uit de mode lijken, maar zebetrekking tot zijn scheppingsverhaal. Om het botweg te heeft bepaalde voordelen die haar aanbevelen. Ze gaatzeggen, veel lezers zijn meer bezig met zich afvragen in voor haar interpretatie uit van de bijbelse tekst zelf enhoeverre Genesis in overeenstemming kan worden heeft daardoor een grotere verklarende kracht. Kortom, hetgebracht met de evolutietheorie, dan met het ontdekken boek Genesis als zodanig, en de hele Pentateuch, zijn zovan wat de auteur werkelijk heeft willen zeggen. Wij zinvoller. Het weerspiegelt ook de levende traditie van demoderne mensen zijn zozeer in beslag genomen door de Kerk, die door het kerkelijk leergezag steeds weer wordtwetenschap dat we bijna niet meer in staat zijn het boek bekrachtigd.Genesis te lezen zoals het is. Als we zo het boek Genesis voor zichzelf laten spreken,Inderdaad is er in de Heilige Schrift maar één keer de wordt Mozes onze leraar, zonder hem iets in de mond tevraag te vinden over hoe de wereld werd geschapen, en leggen. We worden zijn leerlingen in plaats vanwel in het boek Job, waar God eigenlijk zegt, vergeet het buiksprekers. Tegelijk zouden we ons bewust moeten(Job 38-41). Het is eenvoudig te moeilijk om het ons voor worden hoe sommige lezers een moderne mening in dete stellen, laat staan het te ontcijferen voor onszelf. bijbelse tekst leggen.
 5. 5. Scott Hahn: bijbel en evolutie 5Enerzijds houden sommige lezers vast aan letterlijk zes kerkvaders en geleerden van de Kerk Genesis letterlijkdagen van 24 uren en beweren dat Genesis elke vorm van geïnterpreteerd in termen van zes dagen van 24 uur. Enevolutie tegenspreekt (theïstisch of niet), bijna alsof Mozes toch zouden we ze niet als fundamentalisten brandmerken,en de Schrift zouden hebben samengezworen om enkele net zomin als we Nebukadnessar een nazi zouden noemenduizenden jaren van tevoren een eerste beslissende slag omdat hij de Joden vervolgde en hun tempel in het jaartegen het Darwinisme te voeren. Terwijl velen van hun 586 v.Ch. plunderde. Sommige etiketjes passen gewooncritici dit beantwoorden door ze te brandmerken als niet.“fundamentalisten” wat zoals veel etiketjes niet zinvol of Maar er zijn problemen met dit soort letterlijk lezen. Hoepassend is. zijn bijvoorbeeld de eerste drie dagen van 24 uur gemeten als de zon eerst de vierde dag werd geschapen? Bovendien Enerzijds houden sommige lezers vast wordt er voor de zevende dag geen einde aangegeven omdat hij wijst op de rust van God en niet op een periode aan letterlijk zes dagen van 24 uren en van 24 uur. beweren dat Genesis elke vorm van Natuurlijk zou God de wereld in zes dagen geschapen kunnen hebben, als Hij dat zou hebben gewild – of in zes evolutie tegenspreekt, bijna alsof Mozes uur of zes minuten of zes seconden. Maar “dag” en de Schrift zouden hebben (Hebreeuws yom) heeft niet altijd betrekking op de tijd van de klok. Zo is het hier niet noodzakelijk gebruikt om aan te samengezworen om enkele duizenden geven hoelang God nodig had voor zijn werk. jaren van tevoren een eerste beslissende Ik besef dat verdedigers van het “letterlijk” zich van deze slag tegen het Darwinisme te voeren. problemen bewust zijn. Ik breng ze daarom ook alleen ter sprake om erop attent te maken dat ze voor Mozes in hetAnderzijds zijn bepaalde versies van de evolutietheorie geheel geen probleem waren (die er zich niet van bewustduidelijk in tegenspraak met Genesis, alsook met het was), precies omdat ze niets met de zaak te makengezonde denken. Zo hebben enkele van de vroege hadden, d.w.z. met zijn zaak. Maar deze vorm van
 6. 6. Scott Hahn: bijbel en evolutie 6letterlijke interpretatie is niet de enige manier om iets in Mythische opvattingende tekst te leggen (buikspreken). Er is een anderebenadering, aan het andere einde van het Het is niet ongewoon lezers te vinden die het Genesisinterpretatiespectrum, die ook zijn moderne stem in de verhaal willen reduceren tot weinig meer dan een oudeoude tekst laat spreken. Hebreeuwse mythe. Hun manier van argumenteren gaat dikwijls als volgt: Daar het scheppingsverhaal een religieus verhaal is en geen wetenschappelijke beschrijving van de wereldgeschiedenis, moet het worden beschouwd als oude Hebreeuwse mythologie, die berust op hun primitieve bijgeloof en heilige propaganda. Maar de indeling van Genesis als een mythe heeft een probleem: Ze stemt niet overeen met de feiten. Een vergelijking tussen Genesis en andere oude scheppingsverhalen, die wereldwijd voor mythische worden gehouden, onthult veel grotere verschillen en afwijkingen dan parallellen of overeenkomsten. Bijvoorbeeld, de oude mythen beschrijven allemaal het scheppingproces in termen van oorlog onder de goden, waarin de winnaars de kosmos vormen uit de lijken van de verliezers. Eveneens worden in de mythen de zon, de maan en de hemellichamen beschouwd als godheden. Daarentegen is het boek Genesis duidelijk uit ander hout gesneden. Deze beide vormen van mythische en letterlijke interpretatie gaan eender te werk: Mozes worden woorden in de mond gelegd, om zo de oude tekst te dwingen zich
 7. 7. Scott Hahn: bijbel en evolutie 7bezig te houden met moderne problemen. Ofschoon er precies en allereerst ons doel. We moeten hem alleen juisttegengestelde conclusies uit worden getrokken, berusten ze benaderen.op dezelfde vooronderstellingen, niet uit oude teksten van Een zodanig juiste lezing van Genesis vraagt omGenesis gehaald, maar uit de categorieën van de moderne onafhankelijkheid van actuele discussies, die woedenwetenschap. Helaas beleven vrome lezers, die uitgaan van tussen evolutie en religie, om objectief en zonderdeze wetenschappelijke categorieën, een innerlijk conflict vooringenomenheid de instrumenten voor literaire analysetussen wetenschap en godsdienst. Ik ben ervan overtuigd toe te passen. Dat betekent echter niet dat we onszelfdat dit een vals dilemma is, omdat het berust op twee niet losmaken van de bijbelse tekst. Integendeel, we moetenpassende opties. ons zo dicht mogelijk aan de tekst houden. Hij nodigt ons uit om met grote zorg te lezen en met een kritisch Deze beide vormen van mythische en invoelingsvermogen voor de cultuur en de tijd waarin het oorspronkelijk is geschreven en overgeleverd. letterlijke interpretatie gaan eender te werk: Als het scheppingsverhaal in eerste instantie wordtMozes worden woorden in de mond gelegd, benaderd en bestudeerd op deze manier, naar zijn eigenom zo de oude tekst te dwingen zich bezig te maatstaven, zal de tekst een letterlijke zin opleveren die houden met moderne problemen. open blijft, zowel voor de echte ontdekkingen van de moderne wetenschap, alsook voor de geldige bevindingen van vergelijkende godsdienstwetenschap en mythologie.Ik zou eraan willen toevoegen dat, zonder in te gaan op Inderdaad ben ik er als overtuigd Katholiek Christen vaningewikkelde discussies over verklarende theorie, de overtuigd dat de resultaten van een dergelijke benaderingletterlijke betekenis van Genesis niet moet worden tenslotte een diepe complementariteit van religie enonderschat. Integendeel, de Kerk leert dat het wezenlijk is wetenschap, geloof en rede zullen aantonen.om van de letterlijke betekenis van de Schrift uit te gaan, Laten we nu verder zonder veel drukte de sandalenalvorens dieper te graven in haar geestelijke betekenis aantrekken, de lendenen omgorden en met het oude volk(CKK nn.116-18). Daarom is de letterlijke betekenis Israël het boek Genesis lezen.
 8. 8. Scott Hahn: bijbel en evolutie 8Van chaos tot kosmos lijken, zij is werkelijk niet groot genoeg om met deDe eeuwige liefdesgeschiedenis van de Schrift begint erg oneindige Schepper te worden gelijkgesteld.eenvoudig: “In het begin schiep God hemel en aarde” Als het eerste vers ons vertelt wie God is (de Schepper)(Gen. 1, 1). Is het niet verwonderlijk hoe eenvoudig dat alsook wat Hij niet is (de schepping), blijft nog de vraag:klinkt? Zonder enige inspanning, of goden waartegen men wat is de schepping volgens Genesis? Dat is wat de restmoet vechten, sprak God eenvoudig, en…BOEM (of van het eerste hoofdstuk verklaart.BANG, als u daaraan de voorkeur geeft): het hele Het volgende vers begint met: “De aarde was vormeloos enUniversum – ruimte, tijd, melkwegen, zonnesystemen, leeg” (Gen. 1, 2). In het oorspronkelijke Hebreeuws luidtplaneten, moleculen, subatomaire deeltjes, dat alles barst de laatste zin, tohu wabohu, twee woorden die devoort uit het niets tot bestaan. Dat noem ik macht. tweevoudige conditie van de oertoestand van de aarde beschrijven: vormeloosheid en leegte.Het eerste vers van de Bijbel maakt vanaf het Deze woorden passen strategisch tussen wat ervoor en wat erna komt. Het voorafgaande vers “de hemelen en de begin duidelijk dat God absoluut aarde” wijst naar de twee belangrijkste domeinen ? van deoppermachtig is, totaal soeverein, almachtig schepping, het geestelijke en het materiële. Met de eerste en dus op geen enkele manier te verwarren zijn de zuivere geesten, de “hemelse heerscharen” bedoeld die wij engelen noemen, terwijl het tweede betrekking met de wereld die Hij heeft geschapen. heeft op de mensheid. Verschillend van de hemelen echter bevond zich de aarde nog in een onvolledige toestand vanHet eerste vers van de Bijbel maakt vanaf het begin vormeloosheid en leegte. Na deze woorden vertelt de restduidelijk dat God absoluut oppermachtig is, totaal van dit hoofdstuk over Gods creatieve antwoord en besluitsoeverein, almachtig en dus op geen enkele manier te op deze twee problematische kenmerken van deverwarren met de wereld die Hij heeft geschapen. Hij oorspronkelijk chaotische conditie van de aarde. Godalleen is God, en niet wij. Evenmin is de enorme kosmos vormt de aarde om – van chaos tot kosmos – volgens zijnzijn lichaam of huis (in tegenstelling tot wat New Age macht en plan.leert). Hoe groot en enorm de schepping voor ons moge Gods macht wordt in het volgende vers onthuld, dat
 9. 9. Scott Hahn: bijbel en evolutie 9beschrijft hoe “de Geest van God over het wateroppervlak Hoe bouwt men een huis in zes dagenbewoog” (Gen. 1, 2). Zoals de waakzame Het scheppingsverhaal schijnt een zeer ordelijk schema tetegenwoordigheid van mijn moeder op het terrein van ons volgen. Zorgvuldig lezen van het verhaal toont aan hoe detoekomstige huis, hield de Heilige Geest het Schepper omgaat met het probleem van de vormeloosheidscheppingsproces van de aarde in gang, van van de aarde gedurende de eerste drie dagen, en dan metbodemreiniging en het leggen van het fundament tot aan de leegte in de laatste drie dagen. Misschien kan eenhaar transformatie en heiliging (zie Psalm 104, 5-30; diagram het beter begrijpelijk maken:Spreuken 8, 1-31). zijn macht openbaart bijgevolg ook zijnplan. opvullen dag zon dag vogels dag mens leegte 4 maan 5 vissen 6 dieren sterren structureren dag dag dag zee dag land vormeloos- 1 nacht 2 lucht 3 vegetatie heid, tijd ruimte leven Op dag één schiep God licht en scheidde het licht van de duisternis om dag en nacht te maken (Gen. 1, 3-5). Zo ontstond de aardse tijd. Op de tweede dag maakte God de hemelen en de zeeën door de wateren te scheiden in boven en beneden (Gen. 1, 6-8). Zo ontstond de aardse ruimte. Op dag drie schiep God land en vegetatie (Gen. 1, 9-13. Zo
 10. 10. Scott Hahn: bijbel en evolutie 10begon het aardse leven. De drie basiscondities voor De Heer schiep eerst de structuur in drie dagen, en vuldebestaan op aarde waren nu compleet: tijd, ruimte en leven. dan de structuur op met levende wezens op de tweede drieEender waren de drie wezenlijke elementen voor menselijk dagen. Eerst de terreinen en dan de heersers. Is dit louterbestaan op zijn plaats: licht, water en voedsel. Drie toeval? Ik denk van niet.domeinen verlangden nu naar heersers. Deze parallellen onthullen het literaire geraamte, ingebedOp dag vier schiep God de zon, de maan en de sterren, om in het scheppingsverhaal, en wat Mozes gebruikte om“te heersen over de dag en de nacht” (Gen. 1, 14-19), Gods transformatie van de aarde in een geëigended.w.z. over het tijdelijke bereik dat al gevormd was op dag woonplaats voor de mensheid te beschrijven . We hebben,een. Op dag vijf schiep God de vissen en de vogels, opdat door zorgvuldig lezen, een eenvoudig maar diepze de hemelen en de zeeën zouden vullen (Gen. 1, 20-23), samenhangend geraamte ontdekt, een dat waardevolleom te heersen over het ruimtelijke gebied dat God de aanwijzingen geeft over hoe de oorspronkelijke Israëlischetweede dag had geschapen. Op de zesde dag schiep God de lezers waarschijnlijk het scheppingsverhaal hebbendieren en de mens, opdat ze zouden heersen over het land begrepen. Meer nog helpt het ons de bedoeling en deen de vegetatie, d.w.z. het biologische bereik dat God op betekenis van de schepping te begrijpen. Kortom, het toontde derde dag had geschapen. ons wat en waarom God heeft geschapen. We hebben, door zorgvuldig lezen, een eenvoudig maar diep samenhangend geraamte ontdekt, een dat waardevolle aanwijzingen geeft. (...) Kortom, het toont ons wat en waarom God heeft geschapen.Er bestaat een perfecte overeenstemming tussen wat Goddeed op de eerste drie dagen en op de tweede drie dagen.
 11. 11. Scott Hahn: bijbel en evolutie 11Beeld is alles wereldoorlog II, en het ligt ten grondslag aan de tragedie van abortus en euthanasie in onze tijd. De heiligheid vanWat heeft God geschapen? Hij bouwde een thuis voor zijn menselijk leven omvat zowel de ongeboren mens als detoekomstige kinderen. De schepping is een groot bejaarde, de lichamelijk zwakke en de mentaalbouwproject. Goede bouwlieden werken met een doel voor gehandicapte. Elke persoon heeft deze eerbiedwaardige enogen. Aristoteles schreef: “Wat tenslotte wordt uitgevoerd, onmetelijke waardigheid, omdat iedere mens geschapen isligt eerst in de intentie”. God werkt altijd met zijn doel naar Gods beeld. Zelfs zij die zondigen of een of anderevoor ogen; daarom maken we uit het laatste wat Hij gruwelijke misdaad plegen, blijven omhuld door dezemaakte zijn bedoeling op ons. waardigheid. Geen mens is uitgesloten van de redding.“Toen sprak God: ’Laten we de mens maken naar Ons Op de tweede plaats betekent het dat ons werk specialebeeld en gelijkenis…’ Dus schiep God de mens naar zijn waarde heeft. De maatschappij doet het omgekeerde. Nieteigen beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem; man mijn werk verleent mij waardigheid, maar het dragen vanen vrouw schiep Hij hen” (Gen. 1, 26-27). Nu wordt de het beeld van God bekleed mijn werk met aanzien. Werk iszaak ingewikkelder, zoals men zegt. Wat betekent het voor geen vloek, in en van zichzelf, hoewel het vervloekt isons te zijn geschapen, als man en vrouw, naar Gods “beeld vanwege de zonde van Adam, met een frustrerende lasten gelijkenis”? (vgl Gen. 3, 17-19). God Zelf werkte om de schepping tot stand te brengen. Voor de zondeval waren wij mensen God werkt altijd met zijn doel voor ogen; ertoe geroepen om te werken in navolging van God onze daarom maken we uit het laatste wat Hij Vader. maakte zijn bedoeling op ons. Op de derde plaats betekent het dat wij op God gelijken. Als personen hebben wij een redenerend intellect, een vrijeAllereerst betekent het dat menselijk leven een grote wil en een uniek vermogen om lief te hebben. Bovendienheiligheid bezit. De maatschappij begaat dikwijls de fout maakte God onze natuur verschillend van alle andere. Alsde waarde van een persoon af te meten aan grote werken, menselijke wezens bevinden wij ons ergens tussen deeen goed uitzien of economische productiviteit en engelen en de dieren, met fysieke lichamen en rationeleopbrengst. Deze fout is door de Nazi’s gemaakt in zielen. Engelen kunnen beminnen maar zich niet
 12. 12. Scott Hahn: bijbel en evolutie 12voortplanten. Dieren planten zich voort maar zonder liefde. oorspronkelijke betekenis van de zin houdt een nuchtereDesondanks hebben wij mensen het waarlijk unieke waarheid in. Dit wordt duidelijk gemaakt in de volgendevermogen om beide te doen in de voortplantingsdaad van tekst waarin deze uitdrukking verschijnt, namelijk Genesisde echtelijke liefde, de oorsprong van het verbond van 5, 3, waar staat dat Adam een zoon verwekte, namensinterpersonele gemeenschap en familieleven. Seth, “naar zijn eigen beeld en gelijkenis”. Hier wordtAls we werkelijk beminnen als echtelieden, ouders, zusters duidelijk verwezen naar vader en zoon relatie. En hier isen broeders, nemen we uiteindelijk deel aan Gods heel wezenlijk hetzelfde bedoeld als in het scheppingsverhaal.eigen leven van liefde (in God zijn leven en liefdehetzelfde). Als personen in een familie zijn wij geroepen televen en lief te hebben zoals God de Vader, de Zoon en deHeilige Geest. Het begint allemaal met de echtverbintenis,wanneer de liefde tussen man en vrouw bewust oplevengevende wijze wordt gedeeld. Deze en andere presentaties en documen-Velen spreken vandaag de dag over het belang van eengoed zelfbeeld. Anderen zeggen dat dit een vals probleem ten over evolutie zijn te vinden op:is, dat het niet echt van belang is. Ik ben het daarmeeoneens. Het is wel van belang, zeer zelfs. Maar we gaan erop een verkeerde manier mee om. Het is niet het probleemwat fout is, maar de zogenaamde oplossingen. Het is nietverkeerd een goed zelfbeeld te hebben. Wat we nodighebben is niet het scheppen van een goed zelfbeeld vooriedereen, maar te geloven dat iedereen geschapen is naarGods beeld.De diepe waarheid over God, die ons geschapen heeft naarzijn “beeld en gelijkenis” verschijnt voor het eerst inGenesis, maar op een zeer eenvoudige wijze. De http://www.slideshare.net/group/csr-evolution

×