Your SlideShare is downloading. ×
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Jensen: Samferdsel
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Jensen: Samferdsel

285

Published on

Fylkesråd Tor Erik Jensen: Samferdselsutfordringer i Trøndelag. Presentasjon for stortingsbenken 25. mai 2009

Fylkesråd Tor Erik Jensen: Samferdselsutfordringer i Trøndelag. Presentasjon for stortingsbenken 25. mai 2009

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
285
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Transcript

  • 1. INLEGG FOR STORTINGSBENKEN 25.MAI 2009
   • Innhold:
   • Presentasjon NTP for Stortingets transport- og kommunikasjons komite
   • Strateginotat nye fylkesveger
   • Kommuneøkonomiproposisjonen/budsjett nye fylkesveger
   • Handlingsprogram Stamveger i Nord - Trøndelag
  • 2. NTP i Trøndelag Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite Mandag 11. mai 2009
  • 3. Viktigste saker Trøndelag – NTP 2010-19
    • Trønderbanen
     • Elektrifisering
    • Stamvegnettet Trøndelag
     • E 6
     • Miljøpakke Trondheim
     • E 39
    • Nye fylkesveger
  • 4. Trønderbanen – en suksesshistorie Neste skritt: Elektrifisering Trondheim-Steinkjer
   • Utvider bo- og arbeidsmarkedsregionen
   • Elektrifisering + andre oppgraderinger øker hastighet og avgangshyppighet - Fra 1.1 mill til 2,4 mill passasjerer
   • Behov for nytt materiell
  • 5. Trønderbanen – hva ønsker vi
   • NTP-forslaget: 1 mrd i 2010-2019
    • Derav 200 mill første del av perioden
   • Samlet ramme Trønderbanen bør opp i 1,6 mrd
   • Elektrifisering av Trønderbanen må igangsettes i første 4- årsperiode og ikke vurderes (jf NTP)
   • Elektrifisering av Meråkerbanen
  • 6. Stamveger Nord-Trøndelag
   • E6 Nes bru og Steinkjer-prosjektet
   • E6 Øst
   • E6/jernbane i sammenheng på strekningen Steinkjer-Stjørdal
   • Utvidelse av Steinkjer-prosjektet
  • 7. Gjennombrudd for E6?
   • Enighet lokalt
   • Etablerer en god stamvei mellom Trøndelag og Østlandet.
   • Miljøpakke Trondheim.
   • E6 Trondheim-Stjørdal
   • SUM: Med lokal enighet, tydelige politiske valg og NTPs invitasjon til samarbeid er grunnlaget lagt.
  • 8. E6-samling i Sør-Trøndelag Tar invitasjonen i NTP på strak arm
   • ” … kommunene langs E6 og rv. 3 mellom Oppland grense og Trondheim har gått inn for prinsippet om delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på denne strekningen. Samferdselsdepartementet er i utgangspunktet positiv til et slikt initiativ.”
   • Sør for Trondheim - Trondheimsveien:
    • ” Omfanget av utbygging avhenger av om det blir tilslutning til et samlet opplegg for delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Oppland grense – Trondheim.”
   • E6 i Trondheim - Miljøpakken :
    • ” Det er ikke foreslått statlige midler til [Jaktøien-Tonstad] i første fireårsperiode… Finansieringen må imidlertid vurderes nærmere i det videre arbeidet med miljøpakken for Trondheim og et opplegg for samlet utbygging av E6 Oppland grense – Trondheim.”
   • Enigheten lokalt er på plass!
   • Ber om klarsignal for oppgradering og utbygging av E6 og Rv3 midt i landet - våre eneste funksjonelle vegforbindelser mellom Nord- og Sør-Norge.
  • 9. Enighet lokalt om spleiselag for sammenhengende utbygging av E6 og Rv3 Trondheim - fylkesgrensene
  • 10. E39 Harangen - Høgkjølen
   • NTP-forslaget:
   • Oppstart 2010-2013 (100 mill)
   • Fullføring i 2014-2019 (260 mill)
   • Totalt 360 mill.kr.
    • Budskap: Tempo må opprettholdes!
  • 11.
   • Riktig med desentralisering. Men uakseptabelt uten at tilstrekkelig med midler følger med.
   • Derfor positivt med bredt flertall for å øke rammene betydelig utover signalene i NTP.
   • Låneordningen fortsatt viktig!
   • Eksempler på prosjekter i Trøndelag som vi ønsker å realisere:
   • Laksevegen til Hitra og Frøya, Rv714
   • Fosenvegene ”Ei’ tim’ te’ by’n” – Rv715, 755 m.fl.
   • Fra fjord til fjell – Rv 705 fra Stjørdal til Røros/Selbu/Tydal
   • Rv17 Steinkjer - Namsos
   Nye fylkesveger
  • 12. Endring i lov om overføring av rettigheter og forpliktelser
   • Samferdselsområdet må kompenseres fullt ut
    • Vedlikeholdsetterslep
    • Tiltaks- og opptrappingsplan må på plass
    • Etablering av et infrastrukturfond
   • Standardkrav ved overføring fra stat til fylkeskommune må gjelde
    • Uholdbart at staten endrer spillereglene uten forhandlinger
   • Takstmyndighet til fylkesfergene må overføres til fylkeskommunene
  • 13. Miljøpakke for transport i Trondheim En helhetlig pakke: Trafikkbegrensende arealbruk og parkeringspolitikk Et trafikkreduserende innkrevingssystem Avlastende hovedvegnett Kollektivsatsing Utbygging av gang- og sykkelvegnett Investeringer for bedre miljø og sikkerhet Globalt perspektiv… .. lokale utfordringer Forankring i Trondheim bystyret 29.01.09 og i Sør-Trøndelag fylkesting 25.02.09
  • 14. Fullføring av avlastende stamvegnett Elgeseter gate Tunnel til Byåsen Nye prosjekter: Oslovegen m/tunnel til Byåsen E6-sør med tverr- forbindelser Oslovegen m/ Byåsen tunnel E6-sør m/ tverrforbindelser E6-øst Nordre avlast- ningsveg Lang tunnel
  • 15. Miljøpakke for transport i Trondheim - Et lokalt krafttak som trenger statlig medfinansiering på linje med andre storbyer Gjelder trinn 1 som omfatter tiltak der inntekstgrunnlaget forventes avklart gjennom St.prp. våren 2009 I forhold til forutsetningene i Miljøpakken, er det en underfinansiering av statlige midler på 300 mill. kr Sum tiltak i trinn 1 Brukerbetaling, kommunale og fylkeskom-munale midler Statlige midler i forslag til NTP 2010-19 Hovedvegnettet i miljøpakken 2 450 mill. kr (50%) 2 150 mill. kr 300 mill. kr Kollektivsatsing, sykkel, sikkerhet og miljø 2 450 mill. kr (50%) 2 050 mill. kr 400 mill. kr Totalt 4 900 mill. kr 4 200 mill. kr (86%) 700 mill. kr (14%)
  • 16. Trøndersk enighet og vilje til å bidra
    • Trønderbanen
     • Elektrifisering og andre hastighetsfremmende tiltak
     • Økte rammer samlet og økte bevilgninger første del av perioden
    • Oppgradering stamvegnettet til akseptabelt nivå
     • E6 Nord-Trøndelag
     • E6 Miljøpakke Trondheim
     • E6 Trondheimsveien (sør for Trondheim)
     • E39
    • Økte rammer nye fylkesveger
     • Samt sikre låneordningen
  • 17. STRATEGINOTAT NYE FYLKESVEGER 2010-2013
   • Omtale nye fylkesveger, status og utfordringer
   • Konkretisering av behov for drift og vedlikeholdsinnsats
   • Konkret omtale av bindinger (funksjons-kontrakter/andre kontrakter, igangsatte prosjekt, forskutteringssaker, ”tekniske bindinger”)
   • Grunnlag for prinsipielle avklaringer herunder fordeling av investeringsmidlene
  • 18. FYLKESVEGBUDSJETT
   • Eget budsjett for fergedrift
   • Utgifter til felles vegadministrasjon dekkes av Statens vegvesen
  • 19. Kommuneøkonomiproposisjonen 15. mai BUDSJETT NYE FYLKESVEGER 2010
   • Drift og vedlikehold:
    • 151 mill. kr
    • 71 mill. kr til fergedrift
   • Investering:
    • 69 mill. kr
   • Vekst i frie inntekter:
    • 42 mill. kr
  • 20. PLANPROSESS Ansvar for vel 3000 km fylkesveger herunder fergedrift. 1. januar 2010 Iverksetting Budsjettvedtak for drift/vedlikehold og investering i 2010 3. desember 2009 Budsjettvedtak 2010 i Fylkestinget Prioritering av prosjekter 1. oktober 2009 Handlingsprogram 2010-2013 i Fylkestinget Innspill til forslaget 25. august 2009 Høring kommuner m.fl. Føringer for utarbeidelse av forslag til handlingsprogram 11. juni 2009 Strateginotat i Fylkestinget Fastsatte økonomiske rammer 15. mai 2009 Kommuneprp. 2010 Kommentar Tidspunkt Hendelse
  • 21. STAMVEGER 2010-2013
   • Økning drift og vedlikehold
   • 50 % økning programområder ( trafikksikkerhet , gang/sykkelveger , kollektivtiltak, miljøtiltak, planlegging)
    • Midtdeler E6 ( Gråmyra-Branes, Mule-Branes, Vist-Mære )
    • E6 Krabbefelt Svemarka
   • Strekningsvise investeringer:
    • E6 Nes bru
    • E6 Værnes-Kvithamar

  ×