Museet midt 20.04.2010

1,218 views
1,084 views

Published on

Presentasjon av Museet Midt i fylkesrådet i Nord-Trøndelag 20. april 2010. Presentert av Sigmund Alsaker, direktør ved museet som har avdelinger i Namsos og Vikna.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,218
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Museet midt 20.04.2010

 1. 1. Museet Midt <br />Namdal som ansvarsområde <br />13 kommuner<br /><ul><li>Kystkultur
 2. 2. Skog og utmark
 3. 3. Sagbrukshistorie
 4. 4. Byhistorie
 5. 5. Kunst
 6. 6. Lokalt, regionalt, nasjonalt ansvar.</li></li></ul><li>Eiere og styre i Museet Midt iks<br />Eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Vikna og Namsos kommune . Hver 1/3 <br />Representantskapet . Stene, Søraunet, Moen<br />Styret<br />Knut Berger, styreleder - vara Kåre Ålberg<br />Beate Skillingstad, nestleder - vara Hans Lothe <br />Trond Prytz - vara Carl Sitter Geving<br />Petter Søholt - vara Jørund Larsen<br />Anne Cecilie Holm - vara Kirsten Gartland<br />Nina Grindvik Sæternes - vara Brynhild Bremer Viken<br />Knut Lilleberre observatør - vara Brynhild Bremer Viken<br />
 7. 7. MUSEET MIDT4 AVDELINGER <br />
 8. 8. Hovedmål, utfordringer og satsingsområderi regjeringens kulturpolitikk<br />Å legge til rette for at alle kan få tilgang til et bredt spekter av ulike kunst og kulturtilbud av kunstnerisk og faglig kvalitet.<br />Å sikre materiell og innmateriell kulturarv fra fortid og samtid som uerstattelig kilde til innsikt, identitet og opplevelse<br /> Museumssektoren 2010<br />Museene skal være aktive og aktuell samfunnsinstitusjoner med vekt på kritisk refleksjon og skapende innsikt. – Hot Spot<br />Museene skal sørge for tilfredsstillende sikring, forvaltning og prioritering av samlingene. <br />Forskning<br />Museene skal styrke utviklingen av digitalt innhold og digital formidling.<br />Strategier og planer.<br />
 9. 9. Føringer fra Fylkeskommunen <br />Bidra til å styrke ungt eierskap i museet<br />Fylkesansvar for kunst og kunstformidling <br />Samarbeid med de ubemannede museene<br />Økte tilbud til den kulturelle skolesekken - herunder kunst<br />Museene som kulturnæringsaktører. <br />Bidra til økt kulturelt mangfold<br />Tiltak som setter miljømessige spørsmål på dagsorden<br />Bruk av håndverkere til fk`s kulturminneverntjenester <br />
 10. 10. Nasjonalt håndverksnettverk<br />Kyst- og Fiskerinettverket <br />Nasjonalt kulturlandskapsnettverk<br />Samtidsnettverk<br />Skognettverk <br />Nettverk for arbeiderkultur<br />Nettverk for de 10 teknisk – og industrielle kulturminnene.<br /> <br />Nettverk<br />
 11. 11. Målbilde Museet Midt<br />Vi skal…<br /><ul><li>Være en pådriver til et sterkt forskningsmiljø</li></ul> i Namdalen<br /><ul><li>Tilgjengeliggjøre Museet Midts forskningsarbeider
 12. 12. Drive forskning med hovedvekt på Namdalens kunst og kultur historie
 13. 13. Styrke fagmiljøet ved Museet Midt</li></ul>Vi skal…<br /> Vi skal…<br /><ul><li>Ta vare på anlegg, arkiv og gjenstandsmateriale
 14. 14. Sikre høy kvalitet på bygningsvern, restaurering, tradisjonelt håndverk og materialkunnskap
 15. 15. Drive holdnings skapende arbeid på bygningsvern
 16. 16. Dokumentere, videreføre og formidle gamle handverksteknikker og arbeidsprosesser
 17. 17. Tilby betalte tjenester til fylke, kommuner og private </li></ul>Forskning<br /><ul><li>Sikre at formidling underbygger identitet, </li></ul> mangfold, refleksjon og bolyst<br /><ul><li>Styrke kvaliteten, variasjon og bredde i vår formidling
 18. 18. Øke besøket på alle formidlingsarenaer, </li></ul> særlig for barn og barnefamilier<br /><ul><li>Øke egenfinansieringen</li></ul>Ekte<br />Inkluderende<br />Vår historie<br />Din fremtid<br />Formidling<br />Forvaltning<br />Nyskapende<br />Engasjerende<br />Fornying<br />Vi skal…<br /><ul><li>Ha en organisasjon som er tilpasset de utfordringer vi står overfor
 19. 19. Være en enda bedre samarbeidspartner overfor reiseliv og kulturbasert næringsliv
 20. 20. Bidra til attraksjonsbygging i Namdalen og herunder utnytte potensialet i overordnede planer
 21. 21. Legge til rette for å samle alle kommuner inn i Museet Midt</li></li></ul><li>Totalt antall årsverk : 30,42 <br />Faste stillinger : 31 <br />Totalt antall engasjerte 70<br />Avdeling Norveg : 17,19 årsverk (inkl adm. 3,14 årsverk. )<br />Avdeling Namdalsmuseet : 3.98 årsverk <br />Avdeling Spillum D&H : 9,25 årsverk<br />
 22. 22. ForvaltningsansvarTotalt antall bygninger 98 - fordelt på 20904 kvm.Totalt antall båter og fartøyer 73/3FORSKE – FORMIDLE OG FORVALTE<br />BYGG OG ANLEGG<br /><ul><li>Avd. Norveg : 60 bygninger - 42 antikvariske
 23. 23. Avd. Spillum Dampsag og Høvleri : 16 bygninger - alle antikvariske
 24. 24. Avd. Namdalsmuseet : 22 bygninger - 18 antikvariske</li></ul>BÅTER OG FARTØYER<br /><ul><li>Avd. Norveg : 61 åpne bruksbåter og 2 fartøyer
 25. 25. Avd. Namdalsmuseet : 9 åpne bruksbåter
 26. 26. Spillum Dampsag og HØVLERI : 1 fartøy - Hauka</li></ul>GJENSTANDER OG FOTO<br /><ul><li>Gjenstandssamlinger : 32 126 objekt
 27. 27. Foto : 29 443 stk.
 28. 28. Omfattende arkiver og Kunstsamlinger</li></li></ul><li> BESØKSTALL<br />2008: Totalt 59 960 besøkende - økning på 16% fra 2007<br />Avd. Norveg : 39 719<br />Avd. Namdalsmuseet : 15 009<br />Avd. Spillum Dampsag & H : 5 232 <br />Besøk 2009. Totalt 63 288 – økning på 5% fra 2008 <br />Avd. Norveg : 40 046<br />Avd. Namdalsmuseet : 17 751 <br />Avd. Spillum Dampsag & H : 5 491<br />Andel barn og unge underkant av 40%<br />
 29. 29. Barnas time i Berggården<br />
 30. 30. Småkalldager<br />
 31. 31. Julemarked på Namdalsmuseet<br />
 32. 32. Spillum Dampsag og HøvleriDKS – fra stokk til panel<br />
 33. 33. Den første lille by på en ø…..Regionalt formidlingsprosjekt som involverer 190 aktører fra 5 kommuner<br />
 34. 34. Kringkastingshuset<br />
 35. 35. Flytebrygge ved Norveg<br />
 36. 36. Omfattende sikringstiltak<br />
 37. 37. Kulturmiljøfredning 2010Sør-Gjæslingan<br />
 38. 38. Avd. NamdalsmuseetNytt publikumsbygg<br /><ul><li>Nybygg – 300kvm i 2 etg.
 39. 39. Utstillingslokaler,
 40. 40. Faste og temporære
 41. 41. Kontorer
 42. 42. Resepsjon, kaffè, kjøkken
 43. 43. Krigshistorien - </li></li></ul><li>BÅTHALL - RØRVIK Båt og fartøy<br />
 44. 44. Norveg – stort arealbehov - temp. utstilling - aktivitetsarealer <br />
 45. 45. Tilskudd Museet Midt IKS<br />2008<br />Stat kr. 6 926 000+1 500 000 : kr. 8 426 000 69.3% (60)<br />Fylket : kr. 2 879 000 23.5% (24)<br />Kommune kr. 480 000+276 000+ 188 000 : kr. 944 000 7.7% (16)<br />Samlet tilskudd : kr. 12 249 000<br />2009<br />Stat kr. 7 231 000+ 1 500 000 : kr. 8 731 000 67,7% (60)<br />Fylket : kr. 3 103 000 24,7% (24)<br />Kommuner kr. 500 000 + kr.555 000 : kr. 1 055 000 8,1% (16)<br />Samlet tilskudd : kr. 12 889 000<br />2010<br />Stat : kr. 7 981 000<br />Fylke : kr. 7 434 000<br />Kommuner 500 000 + 646 000 : kr. 1 146 000<br />Riksantikvaren. Vedlikehold,drift : kr. 1 591 350<br />Riksantikvaren . Prosj. midler : kr. 3 354 130 <br />Samlet tilskudd : kr.21506 480 <br />
 46. 46. God økonomistyring - 2009 - 2010<br />Felles plattformer - <br />Reetablert 2 stillinger i 2010:<br />Formidlerstilling ved Spillum Dampsag og Høvleri 50%<br />Avdelingsleder , Kystmuseet. <br />+ Ekstraordinære tiltaksmidler – SDH + MM+NAV<br />2011<br />Økonomi/personal<br />Samlingsforvalter/digitalisering<br />Formidler fylkesgalleriet – 50%<br />Båtbygger<br />Håndverker<br />Museums assistent 50%<br />
 47. 47. Økte vedlikeholdsmidler<br />Vandreteateret – den første lille by på en ø<br />Ulike prosjekter – Formidling DKS<br />Sikringstiltak - <br />De ubemannete museer <br />Budsjett 2011<br />
 48. 48. Museet Midt iks 2011<br />Fellesprosjekter med SNK<br />Kunstformidling<br />Felles magasin <br />Fartøyvern<br />
 49. 49. Kursaktiviteter<br />
 50. 50. Håndsag og rammesag<br />
 51. 51. Splitting og bearbeiding<br />
 52. 52. Kurs i restaurering av vinduer<br />
 53. 53. Sør-GjæslinganFredes som kulturmiljø i 2010<br />
 54. 54. Museet Midts forvaltningsansvar for kulturminnevernet i Namdalen<br />
 55. 55. KONSOLIDERINGFylkesgalleriet del av Museet Midt iks fra 01.01.2010Årlig tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune : 4 000 000<br />Avtale ferdig innen 15.10.2009<br />Fylkeskommunen opprettholder eierforholdet til kunsten.<br />Fylkeskommunen opprettholder leieforholdet med kulturhuset<br />Museet Midt overtar personalansvar<br />Museet Midt overtar driftsansvar <br />Museet Midt viderefører avtaler med tredje part.<br />Konsolideringsmidler<br />Kint <br />
 56. 56.
 57. 57. Kulturmiljøet Sør-Gjæslingan<br />
 58. 58. Sammenhengene<br />
 59. 59. Sammenhengene mennesker og fugl<br />
 60. 60. Kulturlandskapspleie<br />
 61. 61. Restaurering av vinduer<br />
 62. 62. Bygningsvern<br />
 63. 63. Bistand innen bygningsvern<br />
 64. 64. Faglig bistand vedrørende søknader<br />
 65. 65. Kvalfjord gård, Vikna<br />
 66. 66. Kurs innen bygningsvern<br /><ul><li>Skog sag og håndverk – Handlingsboren kunnskap
 67. 67. Lokale dialekter inne bygningsvernet.
 68. 68. Kvalitetsvirke –
 69. 69. Vindusrestaurering
 70. 70. Produksjon og legging av spontak
 71. 71. Legging av torvtak
 72. 72. Malingskurs
 73. 73. Oppmåling og dokumentasjon
 74. 74. Byggeskikk og stilutvikling.</li></li></ul><li>NYTT EIERSKAP<br />Tredelt modell<br />Namsos 1/3<br />Vikna 1/3<br />Fylksekommunen 1/3<br />Forholdet til andre kommuner<br />Januar 2009 - Tilbud til alle Namdalskommunene<br />2 svar<br />Namdal historielag.<br />Nytt tilbud - kjøpe seg inn - <br />Finansiere distriktskonservator/håndverker<br />Faglig rådgiving på museumsfaglige spørsmål<br />Faglige råd innen kulturminnevern, tilrettelegging av kulturminner/kulturmiljøer.<br />Faglige råd og bistand innen dokumentasjon og formidling knyttet til kunst. <br />Ikke drift av lokalmuseum<br />
 75. 75.
 76. 76.
 77. 77. Båter og fartøy<br />
 78. 78.
 79. 79. Galeas Søblomsten 1864<br />
 80. 80. Bindalsbåten<br /> Erling og Jann Alsli<br />De siste båtbyggere i Bindal<br />
 81. 81.
 82. 82. Rotkne<br />
 83. 83.
 84. 84. Skog, sag og håndverk investere<br />
 85. 85.
 86. 86.
 87. 87.
 88. 88. Forskning <br />Mål:<br /><ul><li>Drive forskning med hovedvekt på Namdalens </li></ul>kunst og kultur historie<br /><ul><li>Styrke fagmiljøet ved Museet Midt
 89. 89. Være en pådriver til et sterkt forskningsmiljø</li></ul>i Namdalen<br /><ul><li>Tilgjengeliggjøre Museet Midts forskningsarbeider</li></li></ul><li>Forvaltning<br />Mål:<br /><ul><li>Ta vare på anlegg, arkiv og gjenstandsmateriale
 90. 90. Sikre høy kvalitet på bygningsvern, restaurering, tradisjonelt håndverk og materialkunnskap
 91. 91. Drive holdnings skapende arbeid på bygningsvern
 92. 92. Dokumentere, videreføre og formidle gamle handverksteknikker og arbeidsprosesser
 93. 93. Tilby tjenester til fylke, kommuner og private </li></li></ul><li>Fornying<br />Mål: Vi skal…<br /><ul><li>Sikre at vi har en organisasjon som er tilpasset de utfordringer vi står overfor
 94. 94. Være en enda bedre samarbeidspartner overfor reiseliv og kulturbasert næringsliv
 95. 95. Bidra til attraksjonsbygging i Namdalen og herunder utnytte potensialet i overordnede planer
 96. 96. Legge til rette for å samle alle kommuner inn i Museet Midt</li></li></ul><li>Formidling<br />Mål:<br /><ul><li>Sikre at formidling underbygger identitet, </li></ul>mangfold, refleksjon og bolyst<br /><ul><li>Styrke kvaliteten, variasjon og bredde i vår</li></ul>formidling<br /><ul><li>Øke besøket på alle formidlingsarenaer, </li></ul>særlig for barn og barnefamilier<br /><ul><li>Øke egenfinansieringen</li></li></ul><li>Virkemidler for å nå mål<br />Formidlingstilbudet skal utvikles med spesiell vekt på dramatisering og levendegjøring<br /> Det skal etableres betalte tilbud på alle avdelinger<br /> Ekstern og intern kommunikasjon skal vektlegges, nye nettsider med daglig oppdatering skal driftes<br /> Investering i ansatte gjennom opplæring og utviklingsprogrammer<br /> Samarbeid og nettverksbygging med særlig vekt på lokale bidragsytere både på innhold og økonomi videreutvikles<br />
 97. 97. Forskning og utvikling<br />Mål:<br /><ul><li>Videreutvikle eksisterende fagmål
 98. 98. Drive forskning med hovedvekt på Namdalens historie.
 99. 99. Styrke fagmiljøet ved Museet Midt
 100. 100. Publisering av Museets forskningsarbeider </li></ul>Virkemidler:<br /><ul><li>Forskningsplan
 101. 101. Økte ressurser til flere fagstillinger.
 102. 102. Gi gode rammevilkår for ansatte som stimulerer til økt </li></ul>kompetanse og forskning.<br /><ul><li>Forskningsrett – viktig sammenheng mellom forskning og </li></ul>faglig utvikling.<br /><ul><li>Videreutdanning – egne forskningsprosjekter.
 103. 103. Fokus på havbrukshistorie?
 104. 104. Deltakelse i lokal, regionale, nasjonale og internasjonale </li></ul>forskningsprosjekter <br />
 105. 105. Formidling forts<br />Virkemidler:<br /><ul><li>Utvikle attraksjonen MM for å øke sommerbesøket.
 106. 106. Tilrettelegge for forskning
 107. 107. Tilpasningsvennlige pakker
 108. 108. Øke kvaliteten på formidlingen, eks handverkerne tar ”sag-”bladet fra munnen
 109. 109. Skilting
 110. 110. Nye og bedre pedagogiske virkemidler. Mer av levende formidling.
 111. 111. Samkjøre priser, kanskje prise oss opp.
 112. 112. Alle museer bør ha et tilbud til grupper som kommer og ”banker på”
 113. 113. Skape bolyst
 114. 114. Årsskrift for Museet Midt - skriftliggjøring
 115. 115. Formidling opp mot kommunale institusjoner
 116. 116. ”Hjørne” i museet for eldre mennesker som formidlere av kulturarven
 117. 117. Point of interest. Museet popper opp på gps-skjermen
 118. 118. Kart som publikum kan orientere seg etter.
 119. 119. Tilrettelegge for formidlingstiltak knyttet til handverkstradisjoner
 120. 120. Reiselivsmesser – utvikle DVD for busser
 121. 121. Selge for enhver pris? Vurdere tiltak på slitasjeutsatte steder
 122. 122. Saga på Spillum kan startes søndager i sommersesongen?
 123. 123. Produsere innhold til DKS og DKS - spaserstokken</li></ul>Målgrupper: Lokalbefolkningen, regional og off. sektor, internasjonalt, bussgrupper, næringslivet, europeisk.<br />
 124. 124. Den store sammenhengen<br />Visjon og verdier<br />VÅR HISTORIE - DIN FRAMTIDEkte Nyskapende InkluderendeEngasjerende<br />Strategi<br />Gi kunnskap om Namdalens historie med særlig fokus<br />på samspill mellom kyst og innland<br />Gi gode opplevelser og kunnskap til våre gjesterUtvikle stolthet og identitet i Namdalen  <br />Mål<br />Attraktivt og kreativt museum som <br />også setter Museet Midt i et <br />nasjonalt perspektiv<br />Handlingsplan<br />Formidling, Forskning, Forvaltning<br />Fornying<br />
 125. 125. STYRE<br />Organisasjonsplan<br />Økon / administrasjon<br />DIREKTØR<br />Administrasjon<br />Ledergruppe<br />UTVIKLINGSSEKSJONEN<br />seksjonsleder<br />Personalforvaltning<br />Regnskap, budsjett<br />Kulturvern<br />Lønn, fakturering<br />Formidling/undervisning<br />Rapporter, refusjoner<br />Samlingsforvaltning<br />IKT seksjonen<br />Informasjon<br />Nettformidling<br />Fiskeri/samtid<br />HMS, innkjøp<br />Skog - sagbrukshistorie<br />Markedsføring<br />Museumstjenesten<br />AVD<br />Spillum. <br />AVD<br />Kystmuseet /Norveg. <br />AVD<br />Namdalsmuseet. <br />Salg, markedsføring<br />Sikkerhet, drift<br />Salg, markedsføring<br />Sikkerhet, drift<br />Salg, markedsføring.<br />Sikkerhet, drift<br />Drift, vedlikehold<br />Info, program, arr.<br />Info, program, arr.<br />Info, program, arr.<br />Drift, vedlikehold<br />Produksjon<br />Kulturhus, butikk<br />HMS, brannvern<br />Booking, utleie<br />utleie<br />……<br />HMS, brannvern<br />HMS, brannvern<br />Vaktmesteroppg.<br />Booking, utleie<br />Markedsføring, salg <br />Markedsføring, salg<br />Drift, vedlikehold<br />vaktmesteroppg<br />Markedsf.,salg, bedrift<br />Vaktmesteroppg.<br />

×