Museet midt 20.04.2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Museet midt 20.04.2010

on

 • 1,595 views

Presentasjon av Museet Midt i fylkesrådet i Nord-Trøndelag 20. april 2010. Presentert av Sigmund Alsaker, direktør ved museet som har avdelinger i Namsos og Vikna.

Presentasjon av Museet Midt i fylkesrådet i Nord-Trøndelag 20. april 2010. Presentert av Sigmund Alsaker, direktør ved museet som har avdelinger i Namsos og Vikna.

Statistics

Views

Total Views
1,595
Views on SlideShare
1,590
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 5

http://www.slideshare.net 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Museet midt 20.04.2010 Museet midt 20.04.2010 Presentation Transcript

 • Museet Midt
  Namdal som ansvarsområde
  13 kommuner
  • Kystkultur
  • Skog og utmark
  • Sagbrukshistorie
  • Byhistorie
  • Kunst
  • Lokalt, regionalt, nasjonalt ansvar.
 • Eiere og styre i Museet Midt iks
  Eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Vikna og Namsos kommune . Hver 1/3
  Representantskapet . Stene, Søraunet, Moen
  Styret
  Knut Berger, styreleder - vara Kåre Ålberg
  Beate Skillingstad, nestleder - vara Hans Lothe
  Trond Prytz - vara Carl Sitter Geving
  Petter Søholt - vara Jørund Larsen
  Anne Cecilie Holm - vara Kirsten Gartland
  Nina Grindvik Sæternes - vara Brynhild Bremer Viken
  Knut Lilleberre observatør - vara Brynhild Bremer Viken
 • MUSEET MIDT4 AVDELINGER
 • Hovedmål, utfordringer og satsingsområderi regjeringens kulturpolitikk
  Å legge til rette for at alle kan få tilgang til et bredt spekter av ulike kunst og kulturtilbud av kunstnerisk og faglig kvalitet.
  Å sikre materiell og innmateriell kulturarv fra fortid og samtid som uerstattelig kilde til innsikt, identitet og opplevelse
  Museumssektoren 2010
  Museene skal være aktive og aktuell samfunnsinstitusjoner med vekt på kritisk refleksjon og skapende innsikt. – Hot Spot
  Museene skal sørge for tilfredsstillende sikring, forvaltning og prioritering av samlingene.
  Forskning
  Museene skal styrke utviklingen av digitalt innhold og digital formidling.
  Strategier og planer.
 • Føringer fra Fylkeskommunen
  Bidra til å styrke ungt eierskap i museet
  Fylkesansvar for kunst og kunstformidling
  Samarbeid med de ubemannede museene
  Økte tilbud til den kulturelle skolesekken - herunder kunst
  Museene som kulturnæringsaktører.
  Bidra til økt kulturelt mangfold
  Tiltak som setter miljømessige spørsmål på dagsorden
  Bruk av håndverkere til fk`s kulturminneverntjenester
 • Nasjonalt håndverksnettverk
  Kyst- og Fiskerinettverket
  Nasjonalt kulturlandskapsnettverk
  Samtidsnettverk
  Skognettverk
  Nettverk for arbeiderkultur
  Nettverk for de 10 teknisk – og industrielle kulturminnene.
   
  Nettverk
 • Målbilde Museet Midt
  Vi skal…
  • Være en pådriver til et sterkt forskningsmiljø
  i Namdalen
  • Tilgjengeliggjøre Museet Midts forskningsarbeider
  • Drive forskning med hovedvekt på Namdalens kunst og kultur historie
  • Styrke fagmiljøet ved Museet Midt
  Vi skal…
  Vi skal…
  • Ta vare på anlegg, arkiv og gjenstandsmateriale
  • Sikre høy kvalitet på bygningsvern, restaurering, tradisjonelt håndverk og materialkunnskap
  • Drive holdnings skapende arbeid på bygningsvern
  • Dokumentere, videreføre og formidle gamle handverksteknikker og arbeidsprosesser
  • Tilby betalte tjenester til fylke, kommuner og private
  Forskning
  • Sikre at formidling underbygger identitet,
  mangfold, refleksjon og bolyst
  • Styrke kvaliteten, variasjon og bredde i vår formidling
  • Øke besøket på alle formidlingsarenaer,
  særlig for barn og barnefamilier
  • Øke egenfinansieringen
  Ekte
  Inkluderende
  Vår historie
  Din fremtid
  Formidling
  Forvaltning
  Nyskapende
  Engasjerende
  Fornying
  Vi skal…
  • Ha en organisasjon som er tilpasset de utfordringer vi står overfor
  • Være en enda bedre samarbeidspartner overfor reiseliv og kulturbasert næringsliv
  • Bidra til attraksjonsbygging i Namdalen og herunder utnytte potensialet i overordnede planer
  • Legge til rette for å samle alle kommuner inn i Museet Midt
 • Totalt antall årsverk : 30,42
  Faste stillinger : 31
  Totalt antall engasjerte 70
  Avdeling Norveg : 17,19 årsverk (inkl adm. 3,14 årsverk. )
  Avdeling Namdalsmuseet : 3.98 årsverk
  Avdeling Spillum D&H : 9,25 årsverk
 • ForvaltningsansvarTotalt antall bygninger 98 - fordelt på 20904 kvm.Totalt antall båter og fartøyer 73/3FORSKE – FORMIDLE OG FORVALTE
  BYGG OG ANLEGG
  • Avd. Norveg : 60 bygninger - 42 antikvariske
  • Avd. Spillum Dampsag og Høvleri : 16 bygninger - alle antikvariske
  • Avd. Namdalsmuseet : 22 bygninger - 18 antikvariske
  BÅTER OG FARTØYER
  • Avd. Norveg : 61 åpne bruksbåter og 2 fartøyer
  • Avd. Namdalsmuseet : 9 åpne bruksbåter
  • Spillum Dampsag og HØVLERI : 1 fartøy - Hauka
  GJENSTANDER OG FOTO
  • Gjenstandssamlinger : 32 126 objekt
  • Foto : 29 443 stk.
  • Omfattende arkiver og Kunstsamlinger
 • BESØKSTALL
  2008: Totalt 59 960 besøkende - økning på 16% fra 2007
  Avd. Norveg : 39 719
  Avd. Namdalsmuseet : 15 009
  Avd. Spillum Dampsag & H : 5 232
  Besøk 2009. Totalt 63 288 – økning på 5% fra 2008
  Avd. Norveg : 40 046
  Avd. Namdalsmuseet : 17 751
  Avd. Spillum Dampsag & H : 5 491
  Andel barn og unge underkant av 40%
 • Barnas time i Berggården
 • Småkalldager
 • Julemarked på Namdalsmuseet
 • Spillum Dampsag og HøvleriDKS – fra stokk til panel
 • Den første lille by på en ø…..Regionalt formidlingsprosjekt som involverer 190 aktører fra 5 kommuner
 • Kringkastingshuset
 • Flytebrygge ved Norveg
 • Omfattende sikringstiltak
 • Kulturmiljøfredning 2010Sør-Gjæslingan
 • Avd. NamdalsmuseetNytt publikumsbygg
  • Nybygg – 300kvm i 2 etg.
  • Utstillingslokaler,
  • Faste og temporære
  • Kontorer
  • Resepsjon, kaffè, kjøkken
  • Krigshistorien -
 • BÅTHALL - RØRVIK Båt og fartøy
 • Norveg – stort arealbehov - temp. utstilling - aktivitetsarealer
 • Tilskudd Museet Midt IKS
  2008
  Stat kr. 6 926 000+1 500 000 : kr. 8 426 000 69.3% (60)
  Fylket : kr. 2 879 000 23.5% (24)
  Kommune kr. 480 000+276 000+ 188 000 : kr. 944 000 7.7% (16)
  Samlet tilskudd : kr. 12 249 000
  2009
  Stat kr. 7 231 000+ 1 500 000 : kr. 8 731 000 67,7% (60)
  Fylket : kr. 3 103 000 24,7% (24)
  Kommuner kr. 500 000 + kr.555 000 : kr. 1 055 000 8,1% (16)
  Samlet tilskudd : kr. 12 889 000
  2010
  Stat : kr. 7 981 000
  Fylke : kr. 7 434 000
  Kommuner 500 000 + 646 000 : kr. 1 146 000
  Riksantikvaren. Vedlikehold,drift : kr. 1 591 350
  Riksantikvaren . Prosj. midler : kr. 3 354 130
  Samlet tilskudd : kr.21506 480
 • God økonomistyring - 2009 - 2010
  Felles plattformer -
  Reetablert 2 stillinger i 2010:
  Formidlerstilling ved Spillum Dampsag og Høvleri 50%
  Avdelingsleder , Kystmuseet.
  + Ekstraordinære tiltaksmidler – SDH + MM+NAV
  2011
  Økonomi/personal
  Samlingsforvalter/digitalisering
  Formidler fylkesgalleriet – 50%
  Båtbygger
  Håndverker
  Museums assistent 50%
 • Økte vedlikeholdsmidler
  Vandreteateret – den første lille by på en ø
  Ulike prosjekter – Formidling DKS
  Sikringstiltak -
  De ubemannete museer
  Budsjett 2011
 • Museet Midt iks 2011
  Fellesprosjekter med SNK
  Kunstformidling
  Felles magasin
  Fartøyvern
 • Kursaktiviteter
 • Håndsag og rammesag
 • Splitting og bearbeiding
 • Kurs i restaurering av vinduer
 • Sør-GjæslinganFredes som kulturmiljø i 2010
 • Museet Midts forvaltningsansvar for kulturminnevernet i Namdalen
 • KONSOLIDERINGFylkesgalleriet del av Museet Midt iks fra 01.01.2010Årlig tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune : 4 000 000
  Avtale ferdig innen 15.10.2009
  Fylkeskommunen opprettholder eierforholdet til kunsten.
  Fylkeskommunen opprettholder leieforholdet med kulturhuset
  Museet Midt overtar personalansvar
  Museet Midt overtar driftsansvar
  Museet Midt viderefører avtaler med tredje part.
  Konsolideringsmidler
  Kint
 • Kulturmiljøet Sør-Gjæslingan
 • Sammenhengene
 • Sammenhengene mennesker og fugl
 • Kulturlandskapspleie
 • Restaurering av vinduer
 • Bygningsvern
 • Bistand innen bygningsvern
 • Faglig bistand vedrørende søknader
 • Kvalfjord gård, Vikna
 • Kurs innen bygningsvern
  • Skog sag og håndverk – Handlingsboren kunnskap
  • Lokale dialekter inne bygningsvernet.
  • Kvalitetsvirke –
  • Vindusrestaurering
  • Produksjon og legging av spontak
  • Legging av torvtak
  • Malingskurs
  • Oppmåling og dokumentasjon
  • Byggeskikk og stilutvikling.
 • NYTT EIERSKAP
  Tredelt modell
  Namsos 1/3
  Vikna 1/3
  Fylksekommunen 1/3
  Forholdet til andre kommuner
  Januar 2009 - Tilbud til alle Namdalskommunene
  2 svar
  Namdal historielag.
  Nytt tilbud - kjøpe seg inn -
  Finansiere distriktskonservator/håndverker
  Faglig rådgiving på museumsfaglige spørsmål
  Faglige råd innen kulturminnevern, tilrettelegging av kulturminner/kulturmiljøer.
  Faglige råd og bistand innen dokumentasjon og formidling knyttet til kunst.
  Ikke drift av lokalmuseum
 • Båter og fartøy
 • Galeas Søblomsten 1864
 • Bindalsbåten
  Erling og Jann Alsli
  De siste båtbyggere i Bindal
 • Rotkne
 • Skog, sag og håndverk investere
 • Forskning
  Mål:
  • Drive forskning med hovedvekt på Namdalens
  kunst og kultur historie
  • Styrke fagmiljøet ved Museet Midt
  • Være en pådriver til et sterkt forskningsmiljø
  i Namdalen
  • Tilgjengeliggjøre Museet Midts forskningsarbeider
 • Forvaltning
  Mål:
  • Ta vare på anlegg, arkiv og gjenstandsmateriale
  • Sikre høy kvalitet på bygningsvern, restaurering, tradisjonelt håndverk og materialkunnskap
  • Drive holdnings skapende arbeid på bygningsvern
  • Dokumentere, videreføre og formidle gamle handverksteknikker og arbeidsprosesser
  • Tilby tjenester til fylke, kommuner og private
 • Fornying
  Mål: Vi skal…
  • Sikre at vi har en organisasjon som er tilpasset de utfordringer vi står overfor
  • Være en enda bedre samarbeidspartner overfor reiseliv og kulturbasert næringsliv
  • Bidra til attraksjonsbygging i Namdalen og herunder utnytte potensialet i overordnede planer
  • Legge til rette for å samle alle kommuner inn i Museet Midt
 • Formidling
  Mål:
  • Sikre at formidling underbygger identitet,
  mangfold, refleksjon og bolyst
  • Styrke kvaliteten, variasjon og bredde i vår
  formidling
  • Øke besøket på alle formidlingsarenaer,
  særlig for barn og barnefamilier
  • Øke egenfinansieringen
 • Virkemidler for å nå mål
  Formidlingstilbudet skal utvikles med spesiell vekt på dramatisering og levendegjøring
  Det skal etableres betalte tilbud på alle avdelinger
  Ekstern og intern kommunikasjon skal vektlegges, nye nettsider med daglig oppdatering skal driftes
  Investering i ansatte gjennom opplæring og utviklingsprogrammer
  Samarbeid og nettverksbygging med særlig vekt på lokale bidragsytere både på innhold og økonomi videreutvikles
 • Forskning og utvikling
  Mål:
  • Videreutvikle eksisterende fagmål
  • Drive forskning med hovedvekt på Namdalens historie.
  • Styrke fagmiljøet ved Museet Midt
  • Publisering av Museets forskningsarbeider
  Virkemidler:
  • Forskningsplan
  • Økte ressurser til flere fagstillinger.
  • Gi gode rammevilkår for ansatte som stimulerer til økt
  kompetanse og forskning.
  • Forskningsrett – viktig sammenheng mellom forskning og
  faglig utvikling.
  • Videreutdanning – egne forskningsprosjekter.
  • Fokus på havbrukshistorie?
  • Deltakelse i lokal, regionale, nasjonale og internasjonale
  forskningsprosjekter
 • Formidling forts
  Virkemidler:
  • Utvikle attraksjonen MM for å øke sommerbesøket.
  • Tilrettelegge for forskning
  • Tilpasningsvennlige pakker
  • Øke kvaliteten på formidlingen, eks handverkerne tar ”sag-”bladet fra munnen
  • Skilting
  • Nye og bedre pedagogiske virkemidler. Mer av levende formidling.
  • Samkjøre priser, kanskje prise oss opp.
  • Alle museer bør ha et tilbud til grupper som kommer og ”banker på”
  • Skape bolyst
  • Årsskrift for Museet Midt - skriftliggjøring
  • Formidling opp mot kommunale institusjoner
  • ”Hjørne” i museet for eldre mennesker som formidlere av kulturarven
  • Point of interest. Museet popper opp på gps-skjermen
  • Kart som publikum kan orientere seg etter.
  • Tilrettelegge for formidlingstiltak knyttet til handverkstradisjoner
  • Reiselivsmesser – utvikle DVD for busser
  • Selge for enhver pris? Vurdere tiltak på slitasjeutsatte steder
  • Saga på Spillum kan startes søndager i sommersesongen?
  • Produsere innhold til DKS og DKS - spaserstokken
  Målgrupper: Lokalbefolkningen, regional og off. sektor, internasjonalt, bussgrupper, næringslivet, europeisk.
 • Den store sammenhengen
  Visjon og verdier
  VÅR HISTORIE - DIN FRAMTIDEkte Nyskapende InkluderendeEngasjerende
  Strategi
  Gi kunnskap om Namdalens historie med særlig fokus
  på samspill mellom kyst og innland
  Gi gode opplevelser og kunnskap til våre gjesterUtvikle stolthet og identitet i Namdalen  
  Mål
  Attraktivt og kreativt museum som
  også setter Museet Midt i et
  nasjonalt perspektiv
  Handlingsplan
  Formidling, Forskning, Forvaltning
  Fornying
 • STYRE
  Organisasjonsplan
  Økon / administrasjon
  DIREKTØR
  Administrasjon
  Ledergruppe
  UTVIKLINGSSEKSJONEN
  seksjonsleder
  Personalforvaltning
  Regnskap, budsjett
  Kulturvern
  Lønn, fakturering
  Formidling/undervisning
  Rapporter, refusjoner
  Samlingsforvaltning
  IKT seksjonen
  Informasjon
  Nettformidling
  Fiskeri/samtid
  HMS, innkjøp
  Skog - sagbrukshistorie
  Markedsføring
  Museumstjenesten
  AVD
  Spillum.
  AVD
  Kystmuseet /Norveg.
  AVD
  Namdalsmuseet.
  Salg, markedsføring
  Sikkerhet, drift
  Salg, markedsføring
  Sikkerhet, drift
  Salg, markedsføring.
  Sikkerhet, drift
  Drift, vedlikehold
  Info, program, arr.
  Info, program, arr.
  Info, program, arr.
  Drift, vedlikehold
  Produksjon
  Kulturhus, butikk
  HMS, brannvern
  Booking, utleie
  utleie
  ……
  HMS, brannvern
  HMS, brannvern
  Vaktmesteroppg.
  Booking, utleie
  Markedsføring, salg
  Markedsføring, salg
  Drift, vedlikehold
  vaktmesteroppg
  Markedsf.,salg, bedrift
  Vaktmesteroppg.