Nokios .Personverutfordringer
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,000
On Slideshare
1,000
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. NOKIOS 2009 Personvern og helsereform Fredrik Syversen IKT-Norge www.ikt-norge.no
 • 2. Om IKT-Norge • 7/8 heltidsansatte – Per Morten Hoff, generalsekretær – Fredrik Syversen, næringsutvikling – Hallstein Bjercke, myndighetskontakt (permisjon) – Liv Freihow, Prosjektleder – Torgeir Waterhouse, prosjektleder – Benedicte Waaler, prosjektleder – Maria Dupont, prosjektleder – Elisabeth Aas, administrasjon • Innleide prosjektledere – FoU - 15 mill i året... • Helseprosjekter kommer opp....
 • 3. Hva gjør vi? 5 hovedområder • Medlemsservice: – HMS, arbeidsjuss, kontraktsjuss, standardavtaler, rabattavtaler – Kurs (off. anskaffelser, skattefunn, HMS regler, Verneombud) – Statistikk • Lobby – IKT-politikk ( eNorge, sikkerhet, barn/unge, utdanning) – Rammebetingelser (Skatt, åndsverk, ekom) – Råd og utvalg – Ad-hoc • Informasjonsbank/presse – Orakel funksjon – Pressetalsmann • FoU – Forskningsrådet/ Innovasjon Norge/ EU – 15 mill i årlig portefølje • Eksport – Påvirkning mot Innovasjon Norge og ambassadene
 • 4. Norsk eHelse forum for (NEF) Formål: • Ivareta saker av felles interesse til de av IKT-Norges medlemmer som leverer produkter eller tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren i Norge. • Fremme løsninger som utvikler, effektiviserer og øker kvaliteten i helsevesenet • Fremme medlemmenes felles interesser i forhold til, og yte faglige bidrag til, de myndigheter som regulerer og spesifiserer elementer i leverandørenes IT-løsninger, herunder standardisering. • Forumet skal ikke håndtere forhold som er konkurranseømfintlige mellom medlemmene, eller som er konkurransehemmende. Forumet skal ikke ha egne økonomiske interesser. • Cirka 50 bedrifter p.t.
 • 5. Organisering av forumet • Leder – Tor Arne Viksjø • Styre Helge Blindheim, Micsosoft Trygve Daae, Buypass Øyvind Ødegård, Profdoc Thorhallur Gudmundsson, Hospital Organiser Håvard Larsen, Ergo Group • Møtefrekvens – Forumsmøter der budskap og politikk blir forankret – Kvartalsvise frokostmøter, temabasert – Siste møte 25 august: Stortingamelding med Ketil Lindseth – Neste 2. desember
 • 6. Samarbeid med Helsedirektoratet • Samarbeid om å få på plass ny lovgivning – Tilgangskontroll • Felles forståelse av tilgangskontroll • Felles forståelse av loggkontroll • Felles forståelse av hva som er ”sikkert nok” • Informasjonsutveksling fra aktørene og myndighetene – Fra leverandørene • Nytt fra de internasjonale • Caser fra alle • Ufordringer som møtes i hverdagen – Fra myndighetene • Planer og status i nye og pågående prosjekter • Må gjerne få innblikk i arkitektur og innkjøpsorganisering dersom det er naturlig • Regel/normer/standarder/ som påvirker leverandørene...
 • 7. Vi blir stadig eldre 90 år og eldre 80-89 år 67-79 år Kilde: SSB
 • 8. Hvorfor samhandlingsreformen? I dag Diabetes, rus, kols, overvekt, Kostnader Framtid psykiske lidelser Forebygging Tidlig fase Diagnose Kronisk syk Komplikasjoner
 • 9. Virkemidler – pisk og gulrot Kommunesamarbeid Lovfestet avtale mellom kommuner og helseforetak Koordinator
 • 10. Personvern og helsesektoren
 • 11. IT i helse- og omsorgssektoren • Menneskene og teknologi vil være avgjørende for den kvaliteten vi kan levere i alle helsetjenestene fra kirurgi til hjemmehjelp. • Den rødgrønne regjeringen har stilt diagnosen i sin stortingsmelding om samhandlingsreformen slik: – pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom – demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne • Hva kan vi spare? – Dialysepasient koster 600.000,- – Site ti år - dobbelt så mange – Om ti år 3 ganger så mange – Enkle grep kreves for å forebygge • Belønning for fastleger • Belønning for kommuner • Bevisst pasient
 • 12. Personvern - utfordringer • Hvordan var det frem til i sommer? – Ikke lov å dele oppstrøms – Ikke lov å dele mellom HF – Ikke lov å dele mellom fastleger – Ikke lov å dele mellom primær, sekundær, tertiær • Hva slags praktiske utfordringer fikk vi? – Legevakten i Oslo kunne ikke dele oppover til Ullevål – Ullevål kunne ikke dele med Riksen – Fastlegene kunne ikke dele seg imellom, selv i samme kontor – Sykehjem kunne ikke dele med sykehuset – Informasjon sendt som papir Er dette personvern??
 • 13. Personverndebatten: • Hva ble det kranglet om: • Forslaget til lovendringer kan deles i fire: – Hjemmel i helseregisterloven til å fastsette forskrift om tilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter. – Presisering og utdyping av helsepersonelloven § 45 (overføring, utlevering av og tilgang til journal og journalopplysninger), slik at dagens praktisering av paragrafen kodifiseres. – Hjemmel i helseregisterloven for i forskrift å kunne etablere virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre. – Hjemmel i helseregisterloven for i forskrift å kunne tillate etablering av felles behandlingsrettede helseregistre for helsepersonell med formalisert arbeidsfellesskap. • Kilde: Ot.prp. nr. 51, Stortinget.no
 • 14. Hva er vi enige om? • Alle aktørene er enige om at taushetsplikten må beskyttes • Alle aktørene i debatten ønsker bedre samhandling i helsesektoren • Alle aktørene mener at økt bruk av elektroniske hjelpemidler er viktig • Alle aktørene er enig i at vern om pasientopplysninger er særdeles viktig • Alle aktørene er enig i at ingen skal få tilgang til andre opplysninger enn det de har et legitimt behov for. Det som skiller partene er oppfatningen av hvilke løsninger som er akseptable for å gi eksternt helsepersonell nødvendig og relevant informasjon
 • 15. Personvern og pasientsikkerhet
 • 16. Debatten:
 • 17. Debatten
 • 18. Debatten:
 • 19. Debatten:
 • 20. Debatten:
 • 21. Hvordan komme videre? • Pasienten må myndiggjøres! • Pasienten må gis større eierskap til sine egne data i helsevesenet – Eie pasientjournalen – Bestemme hvilke deler som skal være sperres – Se hvilke vurderinger og beslutninger som gjøres • Bygge en grunnmur: – eID – Strukturert kjernejournal – Kliniske støttesystemer i journalene • Men pasienten skjønner jo ikke legenotater? – Ikke undervurder pasientene! – Uansett bør notater kunne formuleres forståelig  Fremtidens samhandlingsløsninger må være pasientsentriske!
 • 22. Ansvarliggjøring • Når ansvar flyttes mellom aktører er det stor risiko for svikt • Slik svikt kan få alvorlige følger for pasienten – Viktig informasjon blir ikke gitt – Viktige tiltak blir ikke fulgt opp – Ingen har det samlede bildet av pasientens situasjon og planlagt/utført behandling • Ingen kvittering for ”ansvar overtatt, tiltak iverksatt”! • Fremtidens IKT-løsninger kan sikre dette bedre: – Etablere elektronisk arbeidsflyt når ansvar flyttes – Slå alarm dersom ikke tiltak gjennomføres – Sørge for at pasienten hele veien er informert
 • 23. Om behov for nasjonal helseportal • Situasjon i dag: – Flere ulike leverandører av portalløsning, leveres enkeltvis til ulike helseinstitusjoner – Ingen koordinering mellom de ulike portalene – Flere nettsider med brukernavn/passord – En dårlig forretningsmodell • I mangel på nasjonale initiativ blir portalmarkedet stadig mer fragmentert • Her må Helse-Norge ta ansvar og ta eierskap til løsningene – Og invitere leverandørene med på et samarbeid
 • 24. Sundhed.dk
 • 25. Helseportalen: For ytere av helsetjenester Aktuelle tjenester • Dialog mellom pasient og lege/sykehus • Oppfølging • Informasjon • Ventelistebrev • Timebestilling og forberedelser til undersøkelser • Skjema og dokumentasjon om egen helsetilstand • Innsyn i egen journal • Innsyn i egen journallogg • Styre tilganger og sperringer for egen journal
 • 26. Helseportalen: For helsemyndighetene Aktuelle tjenester: • Fastlegebytte • Informasjon om pasientrettigheter • Integrere informasjon/tjenester fra NAV knyttet til helse • Andre informasjonstjenester • Evt andre offentlige tjenester relatert til helse
 • 27. Helseportalen: Andre tjenester Aktuelle tjenester (kan leveres av ”uavhengige” leverandører) • Funksjoner for egenjournal • Plugins for ulike måleapparat • Fag- og diskusjonsgrupper for ulike diagnoser og lidelser
 • 28. Hva har vi lært: • Å blande valgkamp og helsereformer er risikosport • Å undervurdere personvernverndebatten ift helse er risikosport • Å legge til rette for pasientens innsyn er ingen opptatt av • Hvem snakker pasientens, og de pårørendes sak? • Hva skjer nå, når forskriftene kommer??
 • 29. Paradis??