Nokios .Personverutfordringer

805 views
734 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
805
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nokios .Personverutfordringer

 1. 1. NOKIOS 2009 Personvern og helsereform Fredrik Syversen IKT-Norge www.ikt-norge.no
 2. 2. Om IKT-Norge • 7/8 heltidsansatte – Per Morten Hoff, generalsekretær – Fredrik Syversen, næringsutvikling – Hallstein Bjercke, myndighetskontakt (permisjon) – Liv Freihow, Prosjektleder – Torgeir Waterhouse, prosjektleder – Benedicte Waaler, prosjektleder – Maria Dupont, prosjektleder – Elisabeth Aas, administrasjon • Innleide prosjektledere – FoU - 15 mill i året... • Helseprosjekter kommer opp....
 3. 3. Hva gjør vi? 5 hovedområder • Medlemsservice: – HMS, arbeidsjuss, kontraktsjuss, standardavtaler, rabattavtaler – Kurs (off. anskaffelser, skattefunn, HMS regler, Verneombud) – Statistikk • Lobby – IKT-politikk ( eNorge, sikkerhet, barn/unge, utdanning) – Rammebetingelser (Skatt, åndsverk, ekom) – Råd og utvalg – Ad-hoc • Informasjonsbank/presse – Orakel funksjon – Pressetalsmann • FoU – Forskningsrådet/ Innovasjon Norge/ EU – 15 mill i årlig portefølje • Eksport – Påvirkning mot Innovasjon Norge og ambassadene
 4. 4. Norsk eHelse forum for (NEF) Formål: • Ivareta saker av felles interesse til de av IKT-Norges medlemmer som leverer produkter eller tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren i Norge. • Fremme løsninger som utvikler, effektiviserer og øker kvaliteten i helsevesenet • Fremme medlemmenes felles interesser i forhold til, og yte faglige bidrag til, de myndigheter som regulerer og spesifiserer elementer i leverandørenes IT-løsninger, herunder standardisering. • Forumet skal ikke håndtere forhold som er konkurranseømfintlige mellom medlemmene, eller som er konkurransehemmende. Forumet skal ikke ha egne økonomiske interesser. • Cirka 50 bedrifter p.t.
 5. 5. Organisering av forumet • Leder – Tor Arne Viksjø • Styre Helge Blindheim, Micsosoft Trygve Daae, Buypass Øyvind Ødegård, Profdoc Thorhallur Gudmundsson, Hospital Organiser Håvard Larsen, Ergo Group • Møtefrekvens – Forumsmøter der budskap og politikk blir forankret – Kvartalsvise frokostmøter, temabasert – Siste møte 25 august: Stortingamelding med Ketil Lindseth – Neste 2. desember
 6. 6. Samarbeid med Helsedirektoratet • Samarbeid om å få på plass ny lovgivning – Tilgangskontroll • Felles forståelse av tilgangskontroll • Felles forståelse av loggkontroll • Felles forståelse av hva som er ”sikkert nok” • Informasjonsutveksling fra aktørene og myndighetene – Fra leverandørene • Nytt fra de internasjonale • Caser fra alle • Ufordringer som møtes i hverdagen – Fra myndighetene • Planer og status i nye og pågående prosjekter • Må gjerne få innblikk i arkitektur og innkjøpsorganisering dersom det er naturlig • Regel/normer/standarder/ som påvirker leverandørene...
 7. 7. Vi blir stadig eldre 90 år og eldre 80-89 år 67-79 år Kilde: SSB
 8. 8. Hvorfor samhandlingsreformen? I dag Diabetes, rus, kols, overvekt, Kostnader Framtid psykiske lidelser Forebygging Tidlig fase Diagnose Kronisk syk Komplikasjoner
 9. 9. Virkemidler – pisk og gulrot Kommunesamarbeid Lovfestet avtale mellom kommuner og helseforetak Koordinator
 10. 10. Personvern og helsesektoren
 11. 11. IT i helse- og omsorgssektoren • Menneskene og teknologi vil være avgjørende for den kvaliteten vi kan levere i alle helsetjenestene fra kirurgi til hjemmehjelp. • Den rødgrønne regjeringen har stilt diagnosen i sin stortingsmelding om samhandlingsreformen slik: – pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom – demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne • Hva kan vi spare? – Dialysepasient koster 600.000,- – Site ti år - dobbelt så mange – Om ti år 3 ganger så mange – Enkle grep kreves for å forebygge • Belønning for fastleger • Belønning for kommuner • Bevisst pasient
 12. 12. Personvern - utfordringer • Hvordan var det frem til i sommer? – Ikke lov å dele oppstrøms – Ikke lov å dele mellom HF – Ikke lov å dele mellom fastleger – Ikke lov å dele mellom primær, sekundær, tertiær • Hva slags praktiske utfordringer fikk vi? – Legevakten i Oslo kunne ikke dele oppover til Ullevål – Ullevål kunne ikke dele med Riksen – Fastlegene kunne ikke dele seg imellom, selv i samme kontor – Sykehjem kunne ikke dele med sykehuset – Informasjon sendt som papir Er dette personvern??
 13. 13. Personverndebatten: • Hva ble det kranglet om: • Forslaget til lovendringer kan deles i fire: – Hjemmel i helseregisterloven til å fastsette forskrift om tilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter. – Presisering og utdyping av helsepersonelloven § 45 (overføring, utlevering av og tilgang til journal og journalopplysninger), slik at dagens praktisering av paragrafen kodifiseres. – Hjemmel i helseregisterloven for i forskrift å kunne etablere virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre. – Hjemmel i helseregisterloven for i forskrift å kunne tillate etablering av felles behandlingsrettede helseregistre for helsepersonell med formalisert arbeidsfellesskap. • Kilde: Ot.prp. nr. 51, Stortinget.no
 14. 14. Hva er vi enige om? • Alle aktørene er enige om at taushetsplikten må beskyttes • Alle aktørene i debatten ønsker bedre samhandling i helsesektoren • Alle aktørene mener at økt bruk av elektroniske hjelpemidler er viktig • Alle aktørene er enig i at vern om pasientopplysninger er særdeles viktig • Alle aktørene er enig i at ingen skal få tilgang til andre opplysninger enn det de har et legitimt behov for. Det som skiller partene er oppfatningen av hvilke løsninger som er akseptable for å gi eksternt helsepersonell nødvendig og relevant informasjon
 15. 15. Personvern og pasientsikkerhet
 16. 16. Debatten:
 17. 17. Debatten
 18. 18. Debatten:
 19. 19. Debatten:
 20. 20. Debatten:
 21. 21. Hvordan komme videre? • Pasienten må myndiggjøres! • Pasienten må gis større eierskap til sine egne data i helsevesenet – Eie pasientjournalen – Bestemme hvilke deler som skal være sperres – Se hvilke vurderinger og beslutninger som gjøres • Bygge en grunnmur: – eID – Strukturert kjernejournal – Kliniske støttesystemer i journalene • Men pasienten skjønner jo ikke legenotater? – Ikke undervurder pasientene! – Uansett bør notater kunne formuleres forståelig  Fremtidens samhandlingsløsninger må være pasientsentriske!
 22. 22. Ansvarliggjøring • Når ansvar flyttes mellom aktører er det stor risiko for svikt • Slik svikt kan få alvorlige følger for pasienten – Viktig informasjon blir ikke gitt – Viktige tiltak blir ikke fulgt opp – Ingen har det samlede bildet av pasientens situasjon og planlagt/utført behandling • Ingen kvittering for ”ansvar overtatt, tiltak iverksatt”! • Fremtidens IKT-løsninger kan sikre dette bedre: – Etablere elektronisk arbeidsflyt når ansvar flyttes – Slå alarm dersom ikke tiltak gjennomføres – Sørge for at pasienten hele veien er informert
 23. 23. Om behov for nasjonal helseportal • Situasjon i dag: – Flere ulike leverandører av portalløsning, leveres enkeltvis til ulike helseinstitusjoner – Ingen koordinering mellom de ulike portalene – Flere nettsider med brukernavn/passord – En dårlig forretningsmodell • I mangel på nasjonale initiativ blir portalmarkedet stadig mer fragmentert • Her må Helse-Norge ta ansvar og ta eierskap til løsningene – Og invitere leverandørene med på et samarbeid
 24. 24. Sundhed.dk
 25. 25. Helseportalen: For ytere av helsetjenester Aktuelle tjenester • Dialog mellom pasient og lege/sykehus • Oppfølging • Informasjon • Ventelistebrev • Timebestilling og forberedelser til undersøkelser • Skjema og dokumentasjon om egen helsetilstand • Innsyn i egen journal • Innsyn i egen journallogg • Styre tilganger og sperringer for egen journal
 26. 26. Helseportalen: For helsemyndighetene Aktuelle tjenester: • Fastlegebytte • Informasjon om pasientrettigheter • Integrere informasjon/tjenester fra NAV knyttet til helse • Andre informasjonstjenester • Evt andre offentlige tjenester relatert til helse
 27. 27. Helseportalen: Andre tjenester Aktuelle tjenester (kan leveres av ”uavhengige” leverandører) • Funksjoner for egenjournal • Plugins for ulike måleapparat • Fag- og diskusjonsgrupper for ulike diagnoser og lidelser
 28. 28. Hva har vi lært: • Å blande valgkamp og helsereformer er risikosport • Å undervurdere personvernverndebatten ift helse er risikosport • Å legge til rette for pasientens innsyn er ingen opptatt av • Hvem snakker pasientens, og de pårørendes sak? • Hva skjer nå, når forskriftene kommer??
 29. 29. Paradis??

×