C 03_aktorer_ikt-norge_faktahefte iktn_ikt-faktahefte-2009-tall-v3

492 views

Published on

Fakta om IKT-næringen; IT-sektorens foretak

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C 03_aktorer_ikt-norge_faktahefte iktn_ikt-faktahefte-2009-tall-v3

 1. 1. IKT-sektoren i NorgeNæringsvolum og bransjesammenligningRegnskapstall fra 2009 Utarbeidet av Infosector AS // NO-2011-01
 2. 2. InnledningSamfunnet bygger mer og mer på god tilgang til informasjon ogelektronisk infrastruktur. IT og telekommunikasjon har vært ensterkt bidragene årsak til Norges vekst og produktivitetsutvikling.Vi lever i ett samfunn der tilgangen til informasjon gir kunnskap,og kunnskap gir rammebetingelsene for vekst, konkurranseevneog kompetanse til å løse samfunnsproblem. En fremgangsrik IT-og telekomsektor i Norge bidrar derfor til utvikling av helesamfunnet.Vi våger derfor den påstand at IKT-næringen er Norges viktigstenæring. Ikke bare i kraft av sin størrelse og veksttakt, men vi er ennæring som skiller oss fra andre næringer ved at vi bidrar til å giprivat sektor økt konkurransekraft og vi bidrar til å gi offentligsektor mer effektivitet. Uten IKT stopper Norge. Det er derfor etbetydelig paradoks at IKT-sektoren ikke er utpekt som ethovedsatsingsområde for Norge.Norge har mange fremgangsrike foretak innen IT ogtelekomsektoren. Vi har en rekke selskaper som erverdensledende innen sine sektorer. Vi er sterkest i Norden nårdet gjelder programvare, og programvaresektoren alene er størreenn fisk og fiskeoppdrett og like stor som landbrukssektoren.Vårnæring utvikler ikke bare fremtiden, men sysselsetter også etstort antall mennesker. Det er også en av få bransjer i Norge hvorbåde omsetningen og antallet foretak faktisk har økt gjennomkriseårene 2008 og 2009. Innovasjonsevnen er stor og dermedogså nyetableringene og det finnes også et stort antall små foretaki denne sektoren.Med dette heftet vil vi gi leseren noen basisfakta om vår næring.Per Morten HoffIKT-Norge Side 2 av 12
 3. 3. Statistisk identitetIKT-sektoren ble fra 2007 definert under "Informasjons- ogkommunikasjons-sektoren” som er en ny hovedgruppe (J) i dennye internasjonal statistikkstrukturen, betegnet som SN2007 ellerNACE rev.2. Den største endringen her er at IKT og media er slåttsammen til "Informasjon og kommunikasjon-sektoren” og at IKT-industri og engroshandel med IKT-produkter er fjernet fra dennehovedgruppen. Den nye næringsstrukturen er bedre og mernyansert og gir muligheter for større synlighet for IKT somnæring, bl.a. i nasjonalregnskapet. Samtidig er det blitt flere, delsoverlappende begreper knyttet til næringsstatistikk for IKT-relaterte virksomheter.SSB har i dag 3 varianter av statistikkbegrepene for IKT (SSB-tallfra 2008): 1. Informasjons- og kommunikasjonssektoren - IKS (SSB’s hovedgruppe J) 183 mrd. kr 2. Informasjonssektoren- IS (IKS pluss industri, engroshandel, reparasjon) 241 mrd. kr 3. IKT-sektoren (IS minus en andel av medisektoren) 193 mrd. kr“Informasjonssektoren” er et eget begrep som også inkludererindustriproduksjon, engroshandel og reparasjon, sektorer som Side 3 av 12
 4. 4. ikke ble inkludert den nye hovedgruppe J: ”Informasjon ogkommunikasjon”-sektoren. Dette innebærer at“Informasjonssektoren” - paradoksalt nok - er større enn"Informasjon og kommunikasjon", noe som skaper en vissbegrepsforvirring. “Forlagsvirksomhet programvare” (som er endel av “Innholds- og mediesektoren”) er naturlig nok inkludert ibåde "Informasjon og kommunikasjon"-sektoren og IKT-sektoren.Avvik fra SSB-tallSiden SSB ikke har offisielle tall for 2009 og ikke kan levere detallene som vi ønsker å publisere her, har vi hentet alle tall tiltabellene under fra innleverte regnskap tilBrønnøysundregistrene fra aksjeselskaper (A/S) ogalmenaksjeselskaper (ASA). Enkeltmannsforetak og NUF’er (norskutenlandsk foretak) er ikke inkludert i tallene. Vi har ogsåregistrert at overgangen til nye næringskoder ( i 2007) harmedført avvik i sammenligning mellom tall fra SSB og D&B, som ervår kilde.Sammenhengen mellom statistikkbegrepene, basert påregnskapstall fra Brønnøysundregistrene (via D&B) for 2009.Informasjons- og kommunikasjonssektoren: 150,3 mrd. kr+ IKT-industri 8,6 mrd. kr+ engroshandel med IKT-utstyr 39,8 mrd. kr+ Utgivelse av programvare 11,8 mrd. kr+ reparasjon av datamaskiner 1,1 mrd. kr= Informasjonssektoren: 211,6 mrd. kr- mediesektoren (unntatt publ. av programvare - 58.2) 47,5 mrd. kr= IKT-sektoren 164,1 mrd. krDatagrunnlagDriftsinntekter og antall foretak er basert på regnskap levertBrønnøysund via D&B og Visma Bizweb. Ansatte-tall er basert pådata NAV har innsamlet. De er også levert av Visma Bizweb. Side 4 av 12
 5. 5. IKT-sektorens størrelseBransje 2008 2009Overnattings- og 46 168 50 725serveringsvirksomhet1IKT-sektoren 157 886 164 210Industri2 638 147 663 548Driftsinntekter i millioner kroner 700000 600000 500000 Overnattings- og 400000 serveringsvirksomhet IKT-sektoren 300000 Industri 200000 100000 0 2008 2009Som for resten av Norge opplevde IKT-næringen to vanskelige år i2008 og 2009, men det er verdt å merke seg at IKT-næringen imotsetning til mange andre næringer kom seg langt bedreigjennom krisen.IKT-næringen mottok heller ingen offentlige støtteordninger ifbmed finanskrisen og var de facto ekskludert fra støtteordningersom gikk via GIEK.1. Overnattings- og serveringsvirksomhet er foretak i Gruppe I omfatterhotell, overnatting, restaurant, catering, servering.2. Industrien er foretak i Gruppe C og omfatter landbasert industri (trelast,næringsmidler, tekstil, grafisk, kjemisk, metall, oljeraffinering, verksted, verftog møbel) Side 5 av 12
 6. 6. Fakta om IKT-sektorenUtviklingen i sysselsetting 2006 2007 2008 2009 50 740 47 524 51 782 52 428Antall ansatte 60000 50000 40000 2006 2007 30000 2008 2009 20000 10000 0ITK-sektoren vokser i et stabilt arbeidsmarked Side 6 av 12
 7. 7. Sektorens økonomiske utvikling 2005 2006 2007 2008 2009 125 639 138 456 156 527 158 104 164 363Driftsinntekter i millioner kroner 180000 160000 140000 120000 2005 100000 2006 2007 80000 2008 60000 2009 40000 20000 0Økende omsetningI perioden 2005 til 2009 har driftsinntektene økt fra 126 mrd krtil 164 mrd kr. Dette er økning på 34%, dvs en gjennomsnittligårlig økning på over 6 %.Vekst gjennom krisetid.Denne veksten kom til tross for at finanskrisen i 2008 ga storeutfordringer for mange bransjer. Side 7 av 12
 8. 8. Antall ansatte i IKT-sektorens underbransjerNace2 Bransje 2006 2007 2008 200926 Produksjon av datamaskiner og 2 325 2 394 2 364 2 293 elektroniske og optiske produkter61 Telekommunikasjon 11 466 12 305 12 502 12 42962 Tjenester tilknyttet 18 556 15 957 17 938 19 344 informasjonsteknologi465 Engroshandel med IKT-utstyr 9 069 7 827 8 836 8 670582 Utgivelse av programvare 5 905 5 850 6 576 6 303631 Databehandling, datalagring og 2 571 2 534 2 893 2 710 tilknyttede tjenester, drift av web portaler951 Reparasjon av datamaskiner 1 071 968 1 082 970 25000 20000 15000 10000 5000 0 2006 2007 2008 2009 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter Telekommunikasjon Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi Engroshandel med IKT-utstyr Utgivelse av programvare Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web portaler Reparasjon av datamaskiner  Over halvparten av de ansatte i IKT-sektoren jobber med tjenesteyting eller programvareutgivelse.  Tjenesteyting står også for den største veksten i sysselsettingen. 3 av 5 nye arbeidsplasser fra 2007 til 2009 var innen tjenesteyting Side 8 av 12
 9. 9. Antall foretak i sektorens underbransjerNACE2 Bransje 2005 2006 2007 2008 2009263 Produksjon av 67 71 73 65 59 kommunikasjonsutstyr61 Telekommunikasjon 378 445 482 455 49162 Tjenester tilknyttet 1 810 2 050 2 299 2 430 2 800 informasjonsteknologi465 Engroshandel med IKT-utstyr 852 905 937 842 937582 Utgivelse av programvare 571 624 641 558 602631 Databehandling, datalagring og 287 322 382 367 437 tilknyttede tjenester, drift av web portaler951 Reparasjon av datamaskiner og 38 41 48 49 47 kommunikasjonsutstyr 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 Produksjon av kommunikasjonsutstyr Telekommunikasjon Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi Engroshandel med IKT-utstyr Utgivelse av programvare Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web portaler Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr Side 9 av 12
 10. 10. IKT-Sektorens foretakDriftsinntekter i delbransjeNACE2 Bransje 2005 2006 2007 2008 2009263 Produksjon av 5 630 6 359 8 051 8 522 8 610 kommunikasjonsutstyr61 Telekommunikasjon 55 521 61 417 64 893 66 252 67 48162 Tjenester tilknyttet 20 728 23 391 27 343 30 757 30 980 informasjonsteknologi465 Engroshandel med IKT-utstyr 33 149 34 049 41 056 37 683 39 819582 Utgivelse av programvare 7 390 9 304 10 278 9 204 11 770631 Databehandling, datalagring og 2 558 3 203 4 026 4 652 4 598 tilknyttede tjenester, drift av web portaler951 Reparasjon av datamaskiner og 663 733 882 1 035 1 104 kommunikasjonsutstyrDriftsinntekter i millioner kroner 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Produksjon av kommunikasjonsutstyr Telekommunikasjon Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi Engroshandel med IKT-utstyr Utgivelse av programvare Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web portaler Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyrTjenesteyting og telekom dominererTelekom er den største underbransjen og representerer mer enn40% av IKT-sektoren. Tjenesteyting og telekom omsetter for merenn de andre underbransjene slått sammen. Engroshandel er dennest største underbransjen med 24% av IKT-sektoren.Tjenestebasert omsetning øker mestForetak som leverer tjenester i IKT-sektoren hadde i perioden2005 til 2009 en økt omsetning på knapt 50%. Side 10 av 12
 11. 11. IKT-sektorens foretaksstrukturAnsattegruppe 2005 2006 2007 2008 20090-1 2 610 2 938 3 234 3 132 3 6212-10 676 767 856 887 98711-100 634 668 686 665 681101-250 60 61 62 59 62250+ 23 24 24 23 22 Størrelsesfordeling 4000 3500 3000 2500 0-1 2-10 2000 11-100 1500 101-250 250+ 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009Mange små foretakIKT-sektoren består av et stort antall små foretak. Av 5952 foretaki sektoren har 3982 kun 0-1 ansatte., og 2-10 ansatte i 1082foretak. Side 11 av 12
 12. 12. IKT-Norge er ikt-næringens interesseorganisasjon. Virepresenterer den raskt voksende kunnskapsnæringen som vilvære sentral i å sikre fremtidig velferd for Norge. Våroverordnede strategi er å skape gode forretnings- ogutviklingsmuligheter for våre medlemmer, fremme deresinteresser og tilby effektive, verdiøkende tjenester.Dette heftet er utarbeidet av Infosector AS på oppdrag fra IKT-Norge. Side 12 av 12

×