bijeenkomst 29 april 2010

1,147 views
1,069 views

Published on

Waarde van Creatie 29 april 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,147
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
91
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • S ensation white
 • Stevig bouwerk Algemene voorwaarden: brede initiatieven zoals b.v. de WBSO Basispakket: voor alle ondernemers Programmapakket: krachten bundelen voor excellentie en topprestaties Betere balans tussen specifiek en generiek beleid
 • bijeenkomst 29 april 2010

  1. 1. Creatie van Waarde 29 april 2010 Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie
  2. 2. Agenda <ul><li>15.00 Welkom, Introductie en Agenda </li></ul><ul><li>15.10 Achtergrond Waarde van Creatie </li></ul><ul><li>15.30 Rol Agentschap NL </li></ul><ul><li>15.45 Organisatie Innovatieprogramma </li></ul><ul><li>16.00 Zes Actielijnen </li></ul><ul><li>16.30 Pauze </li></ul><ul><li>16.45 Minisessies zes Actielijnen </li></ul><ul><li>17.45 Plenaire Discussie en Afsluiting </li></ul><ul><li>18.00 Netwerk Borrel </li></ul>
  3. 3. 1. Achtergrond
  4. 4. “ Eventually everything connects” Charles Eames
  5. 5. > Products > services > experiences > transformations Joseph Pine
  6. 6. Singularity Ray Kurzweil
  7. 7. The human race Nike+ iPod
  8. 8. Wat LED je? Ruud Koornstra
  9. 9. “ The best way to predict the future is to design it” Buckminster Fuller
  10. 10. “ Employ design thinking and design methods” Jeneanne Rae
  11. 11. Innovatielandschap Creatieve Industrie
  12. 12. Van Knelpunt naar Actie Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie
  13. 13. … het ontwikkelen van een goed begrip van de bijdrage van creativiteit aan het realiseren van bedrijfs-, overheids- en maatschappelijke doelstellingen, het ontwikkelen van business- en rekenmodellen en het documenteren en communiceren van best practices… Actielijn 1: ‘Waarde van Creatie’
  14. 14. … zelforganisatie en opschaling door clustervorming, internationale expansie en het vermogen tot acquisitie van grote opdrachten ondersteund door samenwerking tussen bedrijven uit verschillende creatieve subsectoren en een organisatie die na de looptijd van het programma voor continuïteit zorgt … Actielijn 2: ‘Clustering en opschaling ’
  15. 15. … stimulerende randvoorwaarden en kapitaalondersteuning voor groei zodat er voldoende ruimte ontstaat om experimenten vanuit de creatieve industrie toe te laten en er financiering is voor creative research en ondernemerschap … Actielijn 3: ‘ Condities en Stimulering ’
  16. 16. … het expliciteren van het Creative Design proces, het ontwikkelen van methoden, technieken en best practices door het ontsluiten van kennis uit onderzoeksprogramma’s en en een “Creative Research Lab” als kennisbasis… Actielijn 4: ‘ Onderzoek en ontwikkeling ’
  17. 17. … voor de bestaande en nieuwe leiders de waarde van creatie overbrengen door nauwe samenwerking met opleidingen op integraal post-graduate niveau, deelsectoren op masterniveau en integrale opleidingen en opbouwen van een traditie van kennisonderhoud (na- en bijscholing) in de creatieve industrie… Actielijn 5: ‘ Excellent integraal onderwijs ’
  18. 18. … het ontwikkelen van kennis over de uitbesteding van creativiteit (‘verlicht’ opdrachtgeverschap) in business- en technologieonderwijs, het ontwikkelen en testen van uitbesteding- en beschermings- en samenwerkingsmodellen… Actielijn 6: ‘Creatief Opdrachtgeverschap ’
  19. 19. 2. Rol Agentschap NL
  20. 20. Basispakket ondernemers Informatie, advies en kapitaal Programmatisch pakket Algemene voorwaarden Innovatiestimulering EZ Innovatieprogramma’s
  21. 21. Innovatieprogramma’s <ul><li>Focus op Sleutelgebieden </li></ul><ul><li>Samenwerking is centrale thema </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijke visie en strategische agenda </li></ul><ul><li>Investeringsbereidheid? </li></ul><ul><li>Rol voor de overheid? </li></ul><ul><li>MKB nadrukkelijk betrokken! </li></ul>
  22. 22. Criteria <ul><li>Excellentie </li></ul><ul><li>Bijdrage aan economie en maatschappij </li></ul><ul><li>Samenhang en (internationale) samenwerking </li></ul><ul><li>Aanwezigheid van knelpunten </li></ul><ul><li>Effectiviteit en efficiëntie van overheidsingrijpen </li></ul><ul><li>Vertrouwen in de aanpak </li></ul>
  23. 23. Proces
  24. 24. Zij gingen u voor! <ul><li>Point-One: high-tech systemen </li></ul><ul><li>Food & Nutrition </li></ul><ul><li>Watertechnologie </li></ul><ul><li>Maritiem Innovatie Programma </li></ul><ul><li>High Tech Automotive Systems (HTAS) </li></ul><ul><li>Life Sciences & Health </li></ul><ul><li>Chemie </li></ul><ul><li>Materialen (M2i) </li></ul><ul><li>Logistiek & Supply Chains </li></ul><ul><li>Diensteninnovatie en ICT (pilot) </li></ul><ul><li>Creatieve Industrie ? </li></ul>
  25. 25. Wie snel vooruit wil vertrekt alleen, wie ver wil komen reist samen.
  26. 26. 3. Organisatie
  27. 27. Organisatie Regiegroep Werkgroep ‘De Waarde van Creatie’ Werkgroep ‘Clustering en Opschaling’ Werkgroep ‘Condities en Stimulering’ Programmamanager plus communicatie Werkgroep ‘ Onderzoek en Ontwikkeling’ Werkgroep ‘ Excellent Integraal Onderwijs’ Werkgroep ‘ Creatief Opdrachtgeverschap’
  28. 28. <ul><li>Geleyn Meijer – Logica (voorzitter regiegroep) </li></ul><ul><li>Ruurd Priester – Lost Boys (trekker actielijn 1 ) </li></ul><ul><li>Jean Gelissen – Philips (trekker actielijn 2 ) </li></ul><ul><li>Lucas Hendricks – gemeente Amsterdam (trekker actielijn 3 ) </li></ul><ul><li>Bart Ahsmann - TU Delft en Frank Kresin – Waag Society (trekkers actielijn 4 ) </li></ul><ul><li>Agnes Willenborg - MediaCatalyst (trekker actielijn 5 ) </li></ul><ul><li>Gerbrand Bas – Federatie Dutch Creative Industries en Robert Jan Marringa – Brainport Development NV (trekkers actielijn 6 ) </li></ul>Regiegroep (1)
  29. 29. <ul><li>Met medewerking van: </li></ul><ul><li>Michiel Janson, Frans Schoneveld, Michiel de Boer (Agentschap NL) </li></ul><ul><li>Gitta Bartling (communicatie) </li></ul><ul><li>Frits Grotenhuis (programmamanagement) </li></ul><ul><li>en nog vele anderen… </li></ul>Regiegroep (2)
  30. 30. Communicatie Creatieve Industrie Werkgroepen Regiegroep
  31. 31. <ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Informatie </li></ul><ul><li>Dialoog </li></ul><ul><li>(inter)Actie </li></ul><ul><li>Via : </li></ul><ul><li>Website waardevancreatie.nl (online) </li></ul><ul><li>Community creatievanwaarde.nl (7 mei) </li></ul><ul><li>Andere online media zoals LinkedIn groep, twitter etc. (nntb) </li></ul><ul><li>Offline media: vakbladen, nieuwsbrieven, events (pr) </li></ul><ul><li>Relatiebestand; e-mailings en bijeenkomsten </li></ul><ul><li>Vorm : </li></ul><ul><li>Aantrekkelijke en duidelijke content (inhoud en vooral vorm) </li></ul><ul><li>Open, transparant, echt, tweerichtingsverkeer </li></ul><ul><li>Laagdrempelig </li></ul>Communicatie
  32. 32. <ul><li>Samenvatting </li></ul><ul><li>De Creatie van Waarde </li></ul><ul><ul><li>Het krachtenveld van de Creatieve Industrie </li></ul></ul><ul><ul><li>Economisch en maatschappelijk belang </li></ul></ul><ul><li>Strategische Agenda </li></ul><ul><ul><li>Visie en Positionering </li></ul></ul><ul><ul><li>Ambities en Doelstellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Knelpunten en Strategie </li></ul></ul><ul><li>Innovatieprogramma </li></ul><ul><ul><li>Opzet programma </li></ul></ul><ul><ul><li>Actielijn Waarde van Creatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Actielijn Clustering en Opschaling </li></ul></ul><ul><ul><li>Actielijn Condities en Stimulering </li></ul></ul><ul><ul><li>Actielijn Onderzoek en Ontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Actielijn Excellent Integraal Onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Actielijn Creatief Ondernemerschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Meerwaarde van het programma </li></ul></ul><ul><li>Governance en Financieel kader </li></ul><ul><ul><li>Governance en communicatie structuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiering </li></ul></ul><ul><li>Appendix I Overzicht bestaande initiatieven creatieve industrie </li></ul><ul><li>Appendix II Overzicht projectplannen per actielijn </li></ul>Outline
  33. 33. Actielijn: Waarde van Creatie 1/4 Actielijn: Waarde van Creatie 15/5 1/6 15/6 19/4 15/10 29/4 15/7 1/8 Start Concept gereed Actie-lijnen gereed SAC vergadering Event breed Regie-groep 15/8 IPCI gereed Sessie Agentschap Juridisch Event breed Synthese Vormgeven drukwerk Redactie 1/7 Sessie Agentschap Actielijnen Sessie Agentschap Evaluatie SAC criteria Actielijn: Waarde van Creatie Actielijn: Clustering en Opschaling Actielijn: Condities en Stimulering Actielijn: Onderzoek en Ontwikkeling Actielijn: Excellent integraal Onderwijs Actielijn: Creatief Opdrachtgeverschap Communicatie Regiegroep NING Agentschap NL Event Event Event Overleg Overleg Overleg Overleg Overleg Overleg <30/6 Synthese gereed
  34. 34. 4. Zes Actielijnen
  35. 35. <ul><li>Werk drie projecten uit waarin in een gezamenlijk project met een maatschappelijk veld de kernvraagstukken van dat veld worden aangepakt en er door middel van expertise uit de creatieve industrie tot nieuwe oplossingen wordt gezorgd. </li></ul><ul><li>De projecten moeten leiden tot realisaties in proefverband waarbij eindgebruikers betrokken zijn. Bij voorkeur een aanpak met behulp van de living lab benadering. Het leereffect is van groot belang, er dient geleidelijk een mechanisme van leren te ontstaan waarop volgende projecten voortbouwen. </li></ul>Actielijn 1: ‘Waarde van Creatie’ (1)
  36. 36. <ul><li>Richt een onafhankelijke monitorfunctie in die de manier van werken, de voortgang en de resultaten vastlegt </li></ul><ul><li>Betrek de internationale top and best of breed </li></ul><ul><li>Minimaal wordt een project gedefinieerd met de maatschappelijke domeinen zorg, duurzame energie en mobiliteit. De relatie met de maatschappelijke innovatie agenda’s (MIA) dient hier expliciet te worden meegenomen. </li></ul>Actielijn 1: ‘Waarde van Creatie’ (2)
  37. 37. <ul><li>Verken minimaal 3 organisatievormen die een NL-brede clusterorgansiatie kunnen vormen voor de creatieve industrie. Baseer dit op de bestaande organisaties die delen van de industrie bestrijken. </li></ul><ul><li>Baseer de inrichting van functionele onderdelen en werkwijze van de organisatie op de ervaring van de Britse Design Council en de Europese clusterorganisaties. </li></ul><ul><li>Formuleer een projectplan waarin binnen een jaar na aanvang van het innovatieprogramma een clusterorganisatie operationeel is die in staat is de opschaling van creatieve industrie te stimuleren. </li></ul><ul><li>Maak in het projectplan optimaal gebruik van de uitvoeringsorganisatie van het innovatieprogramma zelf en de bestaande organisaties en projecten die delen van de creatieve industrie bestrijken </li></ul>Actielijn 2: ‘Clustering en Opschaling’
  38. 38. <ul><li>Neem in het plan pilot projecten op die worden uitgevoerd nadat de clusterorganisatie operationeel is. Stel een specificatie op over hoe de pilot projecten worden geselecteerd. Hierbij kan worden gedacht in lijn met de Creative Challenge Call waar kleine subsidies werden gegeven voor tientallen projecten. Ook vouchers zouden een werkzame vorm kunnen zijn. </li></ul><ul><li>Zelforganisatie van het veld is van belang, breder dan alleen de ‘toppers’, zodat deze actielijn als hefboom kan fungeren voor de breedte van de creatieve sector en kansen biedt voor het potentieel. </li></ul><ul><li>Neem in het plan activiteiten voor internationale positionering en promotie op. </li></ul><ul><li>Het projectplan maakt duidelijk welke investering vanuit de Creatieve Industrie zal worden gepleegd. </li></ul>Actielijn 2: ‘Clustering en Opschaling’
  39. 39. <ul><li>Knelpunt : kapitaalbehoefte en juridische kaders </li></ul><ul><li>Potentiële concrete acties: </li></ul><ul><li>- Kapitaalbehoefte: cash flow, leningen, venture capital </li></ul><ul><li>- Fiscale stimulering </li></ul><ul><li>- Juridische experiment ruimte op actielijn 1 </li></ul><ul><li>- IE en condities en stimulering </li></ul><ul><li>Trekker en werkgroep </li></ul>Actielijn 3: ‘Condities en Stimulering’
  40. 40. <ul><li>Uitgangspunten: </li></ul><ul><li>creatieve industrie heeft kennis nodig om te groeien </li></ul><ul><li>  er is veel bruikbare kennis, maar vaak onbekend </li></ul><ul><li>nieuwe kennis uit o.a. FES moet ook een plek krijgen </li></ul><ul><li>  experimenteel interdisciplinaire praktijkkennis is er nog te weinig </li></ul><ul><li>  vraagspecificatie voor nieuwe kennis is slecht toegankelijk </li></ul>Actielijn 4: ‘ Onderzoek en Ontwikkeling ’ (1)
  41. 41. Actielijn 4 zal in het te ontwikkelen Kenniscentrum:  1. bestaande kennis ontsluiten over creatieve innovatieprocessen, ontwerp- en ontwikkelmethoden, manieren van samenwerken, businessmodellen, 'experiences'   (transferpunt van kennis) 2. praktijkkennis laten ontstaan in nieuwe combinaties en die overdraagbaar maken (proeflokaal voor nieuwe toepassingen) 3. vragen bundelen die elders worden opgepakt en uitgewerkt  (loket voor vraagspecificatie naar nieuw onderzoek) in samenwerking met de kennisinstituten in de creatieve industrie. Actielijn 4: ‘ Onderzoek en Ontwikkeling ’ (2)
  42. 42. Uitdagingen daarbij: - de kennisbehoefte boven tafel krijgen - vernieuwende en effectieve vormen van kennistransfer realiseren - waarde leveren aan de creatieve industrie om daarmee continuïteit te borgen - openheid en samenwerking tussen de disciplines realiseren   Wie doet er mee? Actielijn 4: ‘ Onderzoek en Ontwikkeling ’ (3)
  43. 43. <ul><li>Knelpunt : gebrek aan creatief leiderschap en creatief probleemoplossend talent </li></ul><ul><li>Projecten : </li></ul><ul><li>Matching van bestaande separate opleidingen naar integraal onderwijs </li></ul><ul><li>Directe koppeling van integraal onderwijs aan concrete vraagstellingen </li></ul><ul><li>Lifelong learning </li></ul><ul><li>Trekker en werkgroep </li></ul>Actielijn 5 ‘Excellent Integraal Onderwijs’
  44. 44. Actielijn 6: ‘Creatief Opdrachtgeverschap ’ Visie Strategie (plan) Tactiek (methode) Deliverables Creatief leiderschap is gericht op het managen van de menselijke verbeelding. Het is een leiderschapsstijl met erkenning van de complexiteit van organisaties en gericht op transformatie en synergie. Creatief leiderschap is onontbeerlijk voor fundamentele innovatie en is essentieel voor het versterken van de concurrentiekracht van Nederland <ul><li>Het verzamelen en ontsluiten van ‘creatieve business cases’ ism actielijn 1 </li></ul><ul><li>Het ontwikkelen van kennis en praktijk over de inzet van creativiteit als onderdeel van de bedrijfsstrategie tbv de ‘boardroom ‘ </li></ul><ul><li>Ontwikkelen rolmodellen Chief Creative Officer </li></ul><ul><li>Het ontwikkelen van een curriculum ism businessopleidingen </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Instellen high level expertgroup (ambassadeurs) </li></ul><ul><li>Samenwerking met bestaande initiatieven (buitenland) </li></ul><ul><li>Samenwerking met MBA’s </li></ul><ul><li>Samenwerking met ander actielijnen </li></ul><ul><li>Ontwikkeling kennersnetwerk </li></ul><ul><li>Ontwikkelen van incentives, o.a. (inter)nationale awards </li></ul><ul><li>Stimuleren van intermediairs bij het ondersteunen van samenwerkingsmodellen </li></ul><ul><li>Strategiedocument </li></ul><ul><li>CCO (Chief Creative Officer) platform </li></ul><ul><li>Topopleiding/modules Creatief Opdrachtgeverschap/ </li></ul><ul><li>Leider-schap </li></ul><ul><li>Netwerk en Communicatieplatform </li></ul><ul><li>Creative Council </li></ul>Missie Actielijnen Het creëeren van een community of interest, een (inter)nationaal kennersnetwerk met als doel het blijvend verankeren van creatief leiderschap op de agenda van grote ondernemingen en maatschappelijke organisaties. <ul><li>Kennisontwikkeling en -deling </li></ul><ul><li>Kennisuitwisseling en promotie </li></ul><ul><li>Kennisborging </li></ul>   
  45. 45. “ Employ design thinking and design methods” Jeneanne Rae PAUZE
  46. 46. 5. Zes Minisessies
  47. 47. 6. Plenaire discussie
  48. 48. 7. Afsluiting
  49. 49. Netwerk borrel Medio juni vervolg bijeenkomst [email_address] www.waardevancreatie.nl

  ×