De 7 beste digitale huishoudboekjes

54,238 views
57,873 views

Published on

Een huishoudboekje is een prima middel om alle inkomsten en uitgaven goed in kaart te brengen. Zo kan je precies in de gaten houden waar je geld blijft. Tegenwoordig hoef je dat echter niet allemaal meer met de hand te doen, hier komen de digitale huishoudboekjes goed van pas. Er bestaan zowel programma’s als online diensten waarvan wij er zeven voor jou getest hebben.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
54,238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34,011
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De 7 beste digitale huishoudboekjes

 1. 1. Test: Digitale huishoudboekjesInkomsten en uitgaven in beeld gebracht
 2. 2. InleidingEen huishoudboekje is een prima middel om alle inkomsten en uitgavengoed in kaart te brengen. Zo kan je precies in de gaten houden waar je geldblijft. Tegenwoordig hoef je dat echter niet allemaal meer met de hand tedoen, hier komen de digitale huishoudboekjes goed van pas. Er bestaanzowel programma’s als online diensten waarvan wij er zeven voor jougetest hebben.
 3. 3. 01 Offline en online huishoudboekjesEr zijn zowel offline als online digitale huishoudboekjes. Beide hebben zowel voor- alsnadelen. Een offline huishoudboekje installeer je als programma op je computer en moetje zelf bijhouden. Je hebt daar geen internetverbinding voor nodig, behalve wanneer jede transactiegegevens van jouw bank moet ophalen. Omdat de gegevens lokaalopgeslagen staan, ben je meestal wel aan die ene computer gebonden. Daarnaast is bijbetaalde software de licentie vaak maar op één computer geldig. Je hebt wel alles ineigen beheer en er bevinden zich geen bankgegevens bij derden.Er bestaan ook online huishoudboekjes. je gebruikt de dienst via je browser door eenbepaalde website te bezoeken. Het voordeel hiervan is dat je geen programma ofupdates hoeft te installeren en je er ook altijd bij kunt, zolang je maar een computer meteen internetverbinding binnen handbereik hebt. Alle gegevens staan in dit geval op deservers van die specifieke aanbieder, en dat kan toch wel een nadeel zijn. Ze zijn daar inprincipe goed beveiligd, maar wat bereikbaar is via het internet kan nooit honderdprocent veiligheid garanderen. Online diensten werken wel altijd wat trager dan lokaleprogramma’s, omdat schermwisselingen minder snel zijn. Zo is bladeren door eenjaargang aan transactiegegevens een berucht voorbeeld van iets wat een stuk trager isbij een online dienst.
 4. 4. 02 Transactiegegevens inladenHet bijhouden van een digitaal huishoudboekje kost zoveel tijd als je er zelf in wiltsteken. In de geteste exemplaren kan je de transactiegegevens van je bank eenvoudiginladen (importeren). Het programma of de online dienst kan ze bij je bank ophalen. Indat geval meld je je handmatig aan, omdat je natuurlijk de enige bent die deinloggegevens weet en mag weten.Je kan er ook voor kiezen om eerst zelf deze bestanden op te halen door via eenbrowser naar de website van de bank te gaan. Je bewaart de transactiebestanden danlokaal op de computer en wijst ze daarna aan in het huishoudboekje. In beide gevallenworden de transacties automatisch verwerkt. Je hoeft dus niet handmatig al jouwinkomsten en uitgaven in te tikken. Meestal is er een mogelijkheid om handmatig extratransacties in te voeren, wijzigingen aan te brengen en transacties te verwijderen. Het isalleen de vraag of het zelf invoeren en verwijderen van die transacties verstandig is. De‘boekhouding’ moet immers blijven kloppen. Alleen in een kasboek is het handiger omhandmatig transacties door te voeren.
 5. 5. 03 CategoriserenBanktransacties worden door de huishoudboekjes aan categorieën toegewezen, zoalsboodschappen, kleding of reiskosten. Op die manier is snel te zien waar jouw geld blijften is het eenvoudiger om bijvoorbeeld te zien waarop je het beste kunt besparen. Datindelen in categorieën is erg belangrijk en moet zorgvuldig gebeuren. Transactiesmoeten dan wel goed herkend worden, bijvoorbeeld aan het rekeningnummer, debedrijfsnaam, of een ander stukje herkenbare tekst. In veel gevallen kan je zelf regelsmaken om dit categoriseren helemaal op maat te maken. Hier kan vooral in het beginwat tijd in gaan zitten, maar wanneer je dit consequent volhoudt, heb je er later veelplezier en gemak van. Lukt dit je niet, dan kan je transacties ook met de hand aan eencategorie toekennen. Gelukkig herkennen sommige huishoudboekjes wel meteen allegelijksoortige transacties, zowel degene die al zijn ingeladen, als toekomstige importeer-acties. Transacties kunnen ook gesplitst worden. Je verdeelt het bedrag dan overmeerdere categorieën voor een zuiverder resultaat. Zo kan het zijn dat zowellevensmiddelen als kleding op dezelfde kassabon staan. Het bedrag splitsen naarcategorie is dan een optie.
 6. 6. 04 Nieuwe rekeningenNieuwe rekeningen worden doorgaans vanzelf herkend zodra je een transactiebestandinleest. Daar staat het rekeningnummer namelijk in vermeld. Je hebt de keuze eenrekeningnummer op te geven, maar het is bijna nooit noodzakelijk om dit te doen. Het iswel belangrijk om het juiste ijksaldo op te geven. Je hebt hierbij vaak de keuze uit eenbegin- of eindsaldo, of mag je zelf een datum prikken. Een transactiebestand bevatalleen mutaties en geen saldogegevens. Bij een nieuwe rekening zal je daaromeenmalig het juiste saldo moeten aangeven. Daarna wordt het bij elke importautomatisch bijgewerkt. Dit is een van de redenen om niet zelf zomaar met de handtransacties toe te voegen of te verwijderen.
 7. 7. 05 Davilex Bank Offline DeluxeAan het programma van Davilex lijkt de laatste jaren weinig te zijn gedaan. Deaangeboden functionaliteit is hetzelfde gebleven en de schermen ogen gedateerd. Debasale functionaliteit zit er op zich wel in. Een proefversie van het programma moet opeen aparte website opgehaald worden en dus niet via de (hoofd)website van Davilex.Tijdens het inrichten van de administratie kan je de gezinssamenstelling en dewoonsituatie aangeven. De posten (categorieën) worden hier dan alvast op ingericht.Importeren kan door het programma de website van de bank te laten bezoeken of doorlokale transactiebestanden aan te wijzen. Importeren gaat wel vrij moeizaam vanwegehet tijdrovende rubriceren. Niet-herkende transacties worden keer op keer getoond om jehandmatig de juiste post te laten aanwijzen. Overslaan mag, maar kost per transactieveel muisklikken. Het is efficiënter om eerst het volledige bestand te verwerken envervolgens achteraf (eventueel gefaseerd) de uitzonderingen af te handelen.Budgetteren is mogelijk en toekomstige transacties kunnen alvast ingevoerd wordenvoor betere prognoses. Veel tijd om te evalueren is er echter niet. Na één dag was bijons de proeflicentie al verlopen. Hetzelfde euvel trad tijdens de test van vorig jaar ook alop en is toen door ons gerapporteerd, maar blijkbaar niet door Davilex opgepakt.
 8. 8. Davilex Bank Offline DeluxeSCORE 5/10Info www.bankoffline.nlPrijs € 24,95 + € 9,95 per jaar, 30 dagen proef
 9. 9. 06 C@shflow ManagerVoor wie bekend is met Microsoft Office 2007 of 2010, heeft dit programma door delinten een vertrouwd uiterlijk. Via het Transacties-lint kan bijvoorbeeld met één muisklikgekozen worden uit allerlei kant-en-klare overzichten. Je kan transacties importeren doorze op de website van de bank te laten ophalen of door de bestanden zelf te downloadenen daarna in het programma te importeren. Rekeningen worden hierbij automatischaangemaakt en ook details als het beginsaldo en de rekeningnaam kan je meteentoevoegen. Rekeningen mag je ook handmatig aanmaken en kan je ook weerverwijderen.De banktransacties worden automatisch aan categorieën toegewezen. De benodigderubriceer-regels kan je aanpassen. Je kan ook eigen regels aanmaken, daar zijn zelfsuitgebreide mogelijkheden voor. De categorieën kan je aanpassen, je mag ze ook zelfaanmaken en uiteraard weer verwijderen. Transacties kan je ook zelf invoeren,aanpassen en verwijderen. Er kunnen budgetten opgesteld worden voor eenpersoonlijke begroting. Vergelijken met soortgelijke huishoudens kan, alleen werkt datvia een link naar de Nibud-website. Of dit programma ook werkt onder Windows 8, werdgetest op het moment van schrijven, maar het zou gewoon moeten werken.
 10. 10. Nibud C@shflow ManagerSCORE 8/10Website www.bankingtools.nlPrijs € 39,95 + € 11,95 per jaar, 4 weken proef (20 dagen volgens het programma)
 11. 11. 07 PenningmeesterVoor het programma Penningmeester volstaat een eenmalige betaling. Er is geenjaarcontract of maandabonnement nodig en dat is wel zo prettig. Het aanmaken van eenadministratie werkt anders dan bij de andere huishoudboekjes, je moet aangeven dat jeeen nieuw bestand wilt openen. Dat fysieke bestand is iets wat normaal gesproken opde achtergrond blijft, maar je hebt er verder geen last van.Importeren kan rechtstreeks via de website van je bank, of door bestanden zelf op tehalen en dan te importeren. Direct na het importeren kan er gerubriceerd worden doorposten (categorieën) aan transacties te laten toekennen. De regels voor het rubricerenzijn zeer uitgebreid, je kan de bestaande regels aanpassen en je mag ook nieuwe regelsbedenken. Transacties zijn eventueel te splitsen over meerdere posten. Soortgelijketransacties worden gesignaleerd, waardoor je de keuze krijgt om ze allemaal tegelijk terubriceren.Er kan een begroting gemaakt worden en daaruit zijn mooie prognoses te maken vaninkomsten, uitgaven en het saldoverloop. Er zijn allerlei mooie overzichten en grafiekenmogelijk. Verwachte transacties zijn alvast in te voeren en die worden keurigmeegenomen in de begroting en de prognoses. Het programma is lekker overzichtelijk,met een duidelijke menubalk voor de diverse onderdelen. Er is ook een gratis Android-app (tijdelijk!) waarmee enkele vooraf gegenereerde rapporten zijn te bekijken.
 12. 12. PenningmeesterSCORE 9/10Website www.peningmeester.netPrijs Gratis
 13. 13. 08 WinBankWinBank oogt en werkt anders dan alle huishoudboekjes die wij jaarlijks testen. Je kanwel gewoon transactiebestanden importeren door het programma de website van jouwbank te laten bezoeken, of door zelf de transacties in te laden. Tijdens het importerenstart het categoriseren. In WinBank ben je verplicht om elke transactie aan bronnen tekoppelen. Transacties kunnen nooit ‘los’ de boekhouding ingaan, iets wat met anderehuishoudboekjes wel mag. De filosofie achter dit programma is dan ook dat geld altijdergens vandaan komt en ook weer ergens heengaat. Dat het categoriseren verplicht is,maakt het proces erg tijdrovend.Het uiterlijk van WinBank en de manier van bedienen wijkt volledig af van hoe Windows-programma’s doorgaans werken. Nieuwe gebruikers zullen daar flink aan moetenwennen. Dit gezegd hebbende: het programma zit overvol functionaliteit en de makersteekt er al jaren enorm veel tijd en energie in. Naast bekende onderdelen zoalsbudgetten, prognoses en automatische inschrijvingen, zitten er vele extra’s in. Voorconsumenten die met weinig inspanning een huishoudboekje willen inrichten en sneloverzicht en inzicht willen hebben, worden met de andere pakketten beter op weggeholpen. Wie veel tijd en energie in de boekhouding kan en wil stoppen en het ondersteuit de kan wil halen, kan prima bij WinBank terecht.
 14. 14. WinBankSCORE 7/10Website www.lvtsoftware.nlPrijs Gratis
 15. 15. 09 AFAS Personal (Plus)Het online huishoudboekje AFAS Personal (Plus) stond voorheen bekend onder denaam Yunoo. Slechts een deel van wat we toch wel de basisfunctionaliteit van eenhuishoudboekje mogen noemen, is gratis bij deze online dienst. Om diverse belangrijkefuncties te kunnen gebruiken, en voor het opvoeren van meer dan twee rekeningen zalbetaald moeten worden door te kiezen voor de variant AFAS Personal Plus. Zelfsexporteren en het maken van een back-up zit niet in de gratis versie.Transactiebestanden kunnen rechtstreeks bij de bank opgehaald worden, of je doet ditzelf en wijst de bestanden vervolgens op je computer aan. Transacties worden netjesautomatisch gecategoriseerd. De importeer-regels mag je alleen in de betaalde versieaanpassen. Als transacties niet vanzelf in de juiste categorie komen, moet je dit in degratis versie zelf oplossen. Het is wel mogelijk om eigen categorieën aan te maken. Pasje de categorie van een transactie aan, dan kan dit automatisch voor soortgelijketransacties plaatsvinden. Je kan budgetten opstellen, maar prognoses zitten dan weerachter de betaalmuur en dat is toch wel erg jammer. Vergelijken met gelijksoortigehuishoudens mag gelukkig wel in de gratis versie, net als het bekijken van hetsaldoverloop. Gegevens zijn in tabellen en mooie grafieken te zien. Extra handig is demobiele app voor op een Apple- of Android-smartphone, zodat je altijd en overal over jegegevens kunt beschikken.
 16. 16. AFAS Personal (Plus)SCORE 9/10Website www.afaspersonal.nlPrijs Gratis, Plus-versie vanaf € 2,99 per maand (eerste maand gratis)
 17. 17. 10 ViewOnCashViewOnCash is een online huishoudboekje dat volledig gratis is. Je moet helaas zelf detransactiebestanden bij de bank ophalen, op je computer opslaan en importeren. Ermogen meerdere bankrekeningen aangemaakt worden en nieuwe rekeningen wordenautomatisch herkend zodra je een bankbestand importeert. Handmatig aanmaken is ookeen mogelijkheid. Categoriseren gebeurt automatisch tijdens het inlezen van eentransactiebestand. Hierbij worden de standaard categorieën van het Nibud gebruikt. Jemag de categorie later nog aanpassen, waarbij gelijksoortige transacties meteen ookaangepast kunnen worden. Zo’n wijziging kan als categoriseer-regel bewaard wordenom te gebruiken bij toekomstige importeer-acties.Zodra je gegevens zijn verwerkt, kan er gebudgetteerd worden. Per categorie kan je eenbudget vaststellen en je kan ook zien of je in een maand dat budget hebt overschreden.Helaas zijn er geen prognoses te maken. Verder kan jouw bestedingsgedrag anoniemvergeleken worden met anderen, om te zien of je meer of minder uitgeeft danvergelijkbare huishoudens. Helaas mag je geen eigen categorieën bedenken, maardaardoor is vergelijken met soortgelijke huishoudens wel betrouwbaarder. Alle gegevensworden getoond in eenvoudige, maar duidelijke tabellen en grafieken. Je kantransactiegegevens verwijderen, maar het is niet mogelijk om ze handmatig in te voerenof aan te passen.
 18. 18. ViewOnCashSCORE 7/10Website www.viewoncash.nlPrijs Gratis
 19. 19. 11 Smart Kasboek (Smart Financial Life)Je hebt bij het aanmelden bij Smart Kasboek niet alleen je naam en wachtwoord nodig,je moet ook nog eens iedere keer je e-mailadres opgeven. De te importerentransactiegegevens kunnen door het huishoudboekje rechtstreeks bij de website van debank opgehaald worden, of ingelezen worden uit lokale bestanden die je zelf hebtbinnengehaald. Het categoriseren gebeurt volledig automatisch. Wanneer het importerenen categoriseren van de transacties gereed is, wordt alles, gegroepeerd per categorie, ineen overzicht getoond. Zo is snel te zien of het categoriseren naar wens is gegaan enkunnen afwijkingen meteen hersteld worden. Dit proces kan overgeslagen worden, maarhet is beter meteen de juiste categorieën toe te wijzen. Begrotingen en prognoseskloppen dan immers beter.Het is ook nog mogelijk de categorie achteraf aan te passen, waarbij gelijksoortigetransacties worden herkend en dus meteen worden meegenomen in de wijziging. Helaaskunnen de rubriceer-regels niet worden aangepast en zijn eigen regels niet mogelijk.Ook kunnen er alleen standaard categorieën gebruikt worden om zo beter je gegevenste kunnen vergelijken met soortgelijke huishoudens. Zodra je de transacties hebtverwerkt, kunnen budgetten toegekend en begrotingen gemaakt worden. De overzichtenen grafieken zien er mooi verzorgd uit en bevatten veel details. Via een handigeschuifbalk onder de grafiek is de te bekijken periode in te stellen.
 20. 20. ViewOnCashSCORE 6/10Website www.smartkasboek.nlPrijs 2,50 euro per maand (maand gratis uitproberen)
 21. 21. 12 ConclusieEr bestaan behoorlijk veel huishoudboekjes en we hebben geprobeerd daar een mooierepresentatieve selectie uit te maken. Eisen die wij onder andere gesteld hebben zijn:het kunnen importeren van transactiebestanden, een vorm van budgetten en/ofbegrotingen kunnen instellen, of de transacties automatisch aan categorieëntoegewezen worden, of het gericht is op de Nederlandse markt en of er duidelijkesignalen op de website te zien zijn dat de software of dienst nog ontwikkeld enondersteund wordt. Diensten van individuele banken (waar je een rekening moethebben) zijn niet meegenomen.De winnaar uit de test van dit jaar is Penningmeester. Het is een erg compleetprogramma dat er overzichtelijk uitziet, eenvoudig in gebruik is en goede functionaliteitenheeft. Ook belangrijk in deze tijd van bezuinigingen, is dat het pakket voor eenschappelijke, eenmalige prijs over de toonbank gaat. Cashflow Manager eindigt ditmaalals een goede tweede. Voor dit programma moet wel flink wat meer geld neergelegdworden. Het online huishoudboekje ViewOnCash is Redactie TIP. De dienst is gratis,werkt eenvoudig en is vrij compleet.
 22. 22. Deze presentatie wordt je aangeboden in samenwerking met de redactie vanComputer!Totaal, het grootste computermagazine van de Benelux. Kijk voor meerinformatie over abonnementen op onderstaande url. www.computertotaal.nl/abonneren www.facebook.com/computertotaal www.twitter.com/computertotaal

×