1Orientacions per a l’elaboració d’un PFCConsideracions prèvies:En tot PFC s’ha de fer palès:•  Que és una eina de planif...
2 1. Anàlisi del context 2. Procés de detecció de necessitats de formació 3. Objectius , actuacions, avaluació i temporitz...
3Us proposem per redactar-la que seguiu aquest guió:  •  Com lheu plantejat al claustre (dificultats si n’heu trobat)  ...
42.1 Concreció de les activitats de formacióSi es proposa a la:a) Comissió del PFZb) Si es canalitza per un altra circuit:...
52. Donar a conèixer mètodes globalitzats en la pràctica docent3. Donar pautes de treball (estratègies per a lorganització...
63. Establir espais de coordinació per a la comunicació i intercanvi per al’elaboració del projecte en els diversos nivell...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guia per a l'elaboració d'un bon pfc

673 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
673
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia per a l'elaboració d'un bon pfc

 1. 1. 1Orientacions per a l’elaboració d’un PFCConsideracions prèvies:En tot PFC s’ha de fer palès:• Que és una eina de planificació estratègica• La importància de la formació del professorat per assolir els objectius estratègics i operatius previstos en el diferents documents del centre (PEC , PAC, ).• Tenir en compte els objectius prioritaris de formació del Departament d’Ensenyament• La implicació, participació, complicitat individual i/o col·lectiva, del professorat en la formació, liderat per l’equip directiu i més específicament pel cap d’estudis o coordinador/a pedagògic/a.• La incidència de la formació del professorat en la consecució d’objectius que responguin a cobrir necessitats, en clau educativa, del centre com ara : competències dels alumnes, millores organitzatives, competència del professorat, millora de relació amb l’entorn i la comunitat educativa, altres• La importància de garantir l’aplicació de la formació rebuda a l’aula o en altres espais de l’organització i la gestió del centre, mitjançant un procés efectiu d’avaluació de la transferència• La importància de tenir planificades totes les possibles actuacions, abans durant i després, per garantir l’aplicació del Pla• La importància de fer un procés de detecció de necessitats de formació, coherent i ajustat al context del centre i del seu entorn més immediat (comunitat educativa)• Una definició d’objectius clars i mesurables, fixant indicadors i proposant instruments d’avaluació.• El paper de l’assessor/a en cada moment del procés de formació.• La viabilitat del pla (que sigui realista)• El registre del PFC en els document de centre (PEC, Pla anual) , això garanteix el compromís de tot el claustre en la seva aplicació.Especialista universitari en Direcció i Gestió de Centre Docents.Tarragona 2012. Manel Castaño Bachiller. ICE URV
 2. 2. 2 1. Anàlisi del context 2. Procés de detecció de necessitats de formació 3. Objectius , actuacions, avaluació i temporització 3.1 Concreció de les activitats de formació 3.2 Avaluació de la formació 3.3 Avaluació de la transferència 4. Avaluació del PFC1. Anàlisi del context. Aquí heu de descriure els diferents contextos. En determinar l’estat de la qüestió, evitar l’enfocament merament descriptiu i recollir inquietuds personals, dels equips docents, dels departaments, de la comunitat educativa en general. • Context mediat que fa referència al marc general de la realitat sociocultural del nostre país (breu descripció) . • Context immediat que és el que marca la peculiaritat de l’entorn del centre. En funció de les característiques del context immediat el centre ha de dissenyar les seves prioritats formatives (a relació amb les pares, institucions de barri, locals, de lleure, etc) . • Context institucional que és el marc específic de la realitat del centre .Com el context del nostre centre condiciona la planificació de la formació : • Organització i gestió • Línea Pedagògica- didàctica • Característiques i relacions entre l’equip humà • Serveis i recursos1. Detecció de necessitats de formació.És la fase en la que, mitjançant l’aplicació d’alguna tècnica col·laborativa o/id’instruments de recollida de dades, el centre detecta les necessites de formació, lescategoritza i les prioritza, sempre amb el màxim consens possible del claustre i senseperdre de vista els objectius estratègics/educatius del vostre centre.(Vegeu alguns exemples en el fitxer ppt “Models de detecció”)S’ha d’explicar el procés, mitjançant el qual s’ha arribar a fixar les necessitats,explicitar-les, prioritzar-les i categoritzar-les per àmbitsEspecialista universitari en Direcció i Gestió de Centre Docents.Tarragona 2012. Manel Castaño Bachiller. ICE URV
 3. 3. 3Us proposem per redactar-la que seguiu aquest guió: • Com lheu plantejat al claustre (dificultats si n’heu trobat) • Com l’han rebut i el grau dimplicació dels companys/es • Quina tècnica i instruments heu utilitzat per a la detecció de necessitats • Grau de participació del professorat • Com heu fet la devolució, com l’heu preparat i com heu estructurat la informació que heu fet arribar al claustre o/i als diferents equips, un cop feta la detecció de necessitats. • Concreció del Resultat final: Explicitar les necessitats, prioritzar-les i categoritzar-les per àmbits (Escola inclusiva, Currículum i innovació, TAC, Millora personal i professional, Gestió i organització de centres) • La impressió/grau de satisfacció de com l’equip directiu ha vist el procés i els resultats2. Objectius , actuacions, avaluació i temporitzacióA tall d’exemple un proposem per a cada necessitat detectada que definiu:Objectius, actuacions/situacions formatives, Criteris d’avaluació, responsabilitat decada actuació i temporitzacióA continuació si de la necessitat que heu detectat, heu fixat els objectius, lesactuacions, l’avaluació i la temporització, passeu a concretar les activitats de formacióque se’n deriven d’aquest procés, incorporant en la descripció de les activitats deformació l’avaluació, els indicadors i els instruments d’avaluació.Especialista universitari en Direcció i Gestió de Centre Docents.Tarragona 2012. Manel Castaño Bachiller. ICE URV
 4. 4. 42.1 Concreció de les activitats de formacióSi es proposa a la:a) Comissió del PFZb) Si es canalitza per un altra circuit: • Formació interna (seminari de coordinació, grup de treball, coordinacions d’equips docents,etc. • Formació oberta del PFZ (enviar a algun mestre a formar-se a activitats que s’ofereixen dels del PFZ a tots els centres), • Altres (especifiqueu-ho).Descripció de l’activitat:• Títol de l’activitat de formació. Modalitat i temporització• Objectius i continguts• Desenvolupament de l’activitat• Metodologia• A qui va adreçada. Participació del professorat (nivell, cicle, àrea, equips docents, etc.)• Perfil de la persona formadora, si és el cas• Avaluació En aquest apartat us proposem les taules que a tall d’exemple us proposem, fixant els indicadors i instruments que proposeu en cada activitat de formació, tant per l’avaluació de la formació com de l’avaluació de la transferència:3.2 Avaluació de la formació. (en relació a l’exemple del quadre : Novesmetodologies a l’aula. El treball per projectes)Objectius de formació:1. Establir i desenvolupar estratègies per a la reflexió i debat sobre lanecessitat dun canvi metodològic individual i col·lectiu Indicador/s: • Grau de participació i implicació dels participants ( individual i col·lectiva) en la reflexió i debat. • Consistència dels arguments i les conclusions del grup en relació a la fonamentació teòric pràctic del TpP. Instruments: • Documents de treball utilitzats per recollir les reflexions personals i col·lectives • Debat col·lectiu • Document de registre de les conclusionsEspecialista universitari en Direcció i Gestió de Centre Docents.Tarragona 2012. Manel Castaño Bachiller. ICE URV
 5. 5. 52. Donar a conèixer mètodes globalitzats en la pràctica docent3. Donar pautes de treball (estratègies per a lorganització i models, ) perintegrar els TpP en la programació competencial Indicadors (dels objectius 2 i 3): • Nivell de coneixement assolit pels participants sobre mètodes globalitzats i concretament de TpP. Instruments: • Qüestionari que plantegi preguntes al voltant dels continguts de conceptes clau desenvolupats en les diferents sessions (es pot plantejar individual i/o col·lectiva). • Graella de buidat del qüestionari (pot ser un tabla de rúbrica individual i/o col.lectiva3.3 Avaluació de la transferència (en relació a l’exemple del quadre : Novesmetodologies a l’aula. El treball per projectes)A. Objectius de transferència immediata (a assolir durant o en acabar laformació)1. Acordar el/s TpP que es vol i es pot portar a la pràctica en el centre. Indicadors: • Hi ha un acord consensuat de tot (o duna part, CI i CM per exemple) del claustre sobre el TpP que es durà a terme? Sí/No. Instruments: • Document que reculli la justificació de la necessitat del TpP que sescull • Document que plasmi el compromís del claustre que es portarà a la pràctica2. Elaborar una proposta de TpP Indicador: • Sha elaborat un projecte consistent i que recull totes els aspectes/fases que garanteixen la seva viabilitat? Instrument: • Qüestionari/graella de confirmació de la realització de cadascuna de les parts que defineixen la de TpP: Justificació, aspectes dorganització, tractament de la informació, recursos, continguts, avaluació i seguiment dels alumnes, etc.Especialista universitari en Direcció i Gestió de Centre Docents.Tarragona 2012. Manel Castaño Bachiller. ICE URV
 6. 6. 63. Establir espais de coordinació per a la comunicació i intercanvi per al’elaboració del projecte en els diversos nivells. Indicador/s: • Participació de tot el claustre en lelaboració del projecte. • Shan creat els espais necessaris de coordinació i intercanvi per garantir la participació, implicació i complicitat del claustre en la elaboració del projecte? Instrument/s: • Document que recull lestructura i el funcionament dels espais de coordinació i dintercanviB. Objectius de transferència en el centre4. Implementar el TpP a lEscola Indicador/s: • Aplicació del model en un determinat nivell/s o en tot el centre. (Sí o No) Instrument/s: • Graella que reculli per a cada nivell el seguiment de laplicació i acompliment de cada fase dun TpP4. Avaluació del PFC (Centre, CRP, Inspecció)4.1 Fixar indicadors i dissenyar/ proposar instruments d’avaluació del propi PFCAvaluem els diferents processos: detecció de necessitats de formació, lideratge del’equip directiu i del /la responsable de formació, participació del professorat,implicació, complicitat, organització del espais de coordinació/formació amb elprofessorat, amb el formador, de la idoneïtat de les diferents situacions formatives, latransferència de la formació a l’aula o a l’àmbit de l’organització del centre,....Avaluem el grau d’acompliment de les activitats o situacions formatives previstes, de laplanificació de les actuacions.Avaluem els resultats en clau d’impacte de la formació.Especialista universitari en Direcció i Gestió de Centre Docents.Tarragona 2012. Manel Castaño Bachiller. ICE URV

×