Els Plans de Formació de Centre. La Planificació de la Formació. Formació de formadors Manel Castaño Bachiller. ICE URV M...
Entendre i conèixer el marc en el que es programen les activitats de formació de centre, els PFC i com es realitzen i es d...
Continguts de la sessió De què parlarem? 1. La planificació estratègica de la formació en centres 2. Les fases per a l’ela...
Sessió 1: Començarem fent una presentació de cadascun de nosaltres. Farem un exercici de reflexió individual i col·lectiv...
<ul><li>Sessió 2: </li></ul><ul><ul><li>Ens organitzarem amb grups integrats per persones diferents als de la darrera ses...
PLA MARC DE FORMACIÓ PERMANENT 2005-10 <ul><li>(pàg. 6) Si entenem els centres educatius com a -organitzacions que aprenen...
INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES PER AL CURS 2009/10. Cada centre, en funció dels seus ob...
<ul><li>En tot PFC s’ha de fer palès: </li></ul><ul><li>És una eina de planificació estratègica </li></ul><ul><li>La impo...
<ul><li>Forma part de l’equip directiu </li></ul><ul><li>Coneix la realitat del centre educatiu </li></ul><ul><li>Té capac...
<ul><li>Planificar la formació: </li></ul><ul><li>- Interpretar els dèficits o necessitats del seu centre </li></ul><ul><...
<ul><li>Permet una formació més global dins d’una estructura organitzativa ( Centre que apren ) </li></ul><ul><li>Vincula...
<ul><li>Ofereix una major proximitat en la seva formació (interessos comuns, espai i horari,...) </li></ul><ul><li>Permet...
<ul><li>Ens permet tenir un referent en la formació a cada centre. </li></ul><ul><li>Ens facilita la recerca i la detec...
Document que recull la planificació a mig termini de les necessitats formatives, fent una diagnosi per concretar-les en s...
1. Anàlisi del context 2. Detecció de necessitats 3. Objectius, actuacions i temporització 4. Concreció de les situacions ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els plans de formacio de centre

997 views
884 views

Published on

Presentació mòdul 2 de formació de formadors 2010-11

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
997
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Formar per a l’escola inclusiva: atenció a la diversitat, tutoria i orientació, acollida de l’alumnat nouvingut, atenció a l’alumnat en situació de risc de marginació social i al que presenta necessitats educatives especials. Ajudar a implementar tots els nous currículums establerts pels decrets 142/2007 i 143/2007 derivats de la LOE als cursos d l’educació infantil, primària i secundària obligatòria corresponents; així com estimular la innovació en les àrees de llengua, matemàtiques, llengües estrangeres, ciències i tecnologia mitjançant la reflexió sobre la pràctica. Impulsar els aprenentatges amb l’ús didàctic de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’aula. Contribuir a la formació per a la salut i el benestar del professorat. Formar els caps d’estudis i coordinadors i coordinadores pedagògics dels centres com a gestors de plans de formació de centre. Impulsar el coneixement i domini de les llengües estrangeres, especialment de l’anglès, per part de tot el professorat. Ajudar el professorat que inicia la docència a desenvolupar les seves tasques.
 • Els plans de formacio de centre

  1. 1. Els Plans de Formació de Centre. La Planificació de la Formació. Formació de formadors Manel Castaño Bachiller. ICE URV Maig Tarragona. 2011
  2. 2. Entendre i conèixer el marc en el que es programen les activitats de formació de centre, els PFC i com es realitzen i es desenvolupen, tot per interioritzar en quin context, l’assessor/a, ha de intervenir per ajustar la planificació i seqüència del contingut de l’assessorament a la demanda del centre Objectiu general Què ens plantejarem en aquestes sessions? Objectius específics 1. Arribar a definir entre tots/es quins son els aspectes substancials que ha de tenir tot PFC perquè esdevingui motor de canvi (un bon PFC) 2. Estudiar diferents PFC reals de diferents centres de diferents zones per avaluar/valorar si s’ajusten al que hem definit com un bon PFC 3. Elaborar entre tots una guia esquemàtica per orientar en l’elaboració d’un PFC
  3. 3. Continguts de la sessió De què parlarem? 1. La planificació estratègica de la formació en centres 2. Les fases per a l’elaboració dels PFC 3. El desenvolupament dels PFC en els centres (Concreció de situacions formatives)
  4. 4. Sessió 1: Començarem fent una presentació de cadascun de nosaltres. Farem un exercici de reflexió individual i col·lectiva per acabar definint quins son els aspectes substancials/imprescindibles que ha de tenir tot PFC. Per fer aquest exercici ens organitzarem en diferents grups heterogenis. Debatrem en gran grup les conclusions a les que ha arribat cada grup i consensuarem entre tots quins son aquest aspectes substancials/imprescindibles que ha de tenir tot PFC. Metodologia Com ho farem?
  5. 5. <ul><li>Sessió 2: </li></ul><ul><ul><li>Ens organitzarem amb grups integrats per persones diferents als de la darrera sessió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Farem un exercici de reflexió individual i col·lectiva per analitzar els PFC de diferents centres i veurem si compleixen els aspecte substancials/imprescindibles que varem definir en la darrera sessió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Debatrem i consensuarem primer en grups i en gran grup el contingut d’una guia per orientar en l’elaboració d’un PFC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Farem un exercici d’avaluació de la formació </li></ul></ul>
  6. 6. PLA MARC DE FORMACIÓ PERMANENT 2005-10 <ul><li>(pàg. 6) Si entenem els centres educatius com a -organitzacions que aprenen- cal facilitar als equips directius la utilització de la Formació Permanent com un recurs al servei de la planificació estratègica de centre. En aquest sentit, es proposa que cada centre elabori un Pla de Formació de Centre i compti amb un responsable preparat (el/la cap d’estudis o el /la coordinador/a pedagògic/a) per a actuar d’enllaç entre els recursos per a la formació permanent i les necessitats formatives del propi centre”. </li></ul><ul><li>(pàg. 26) Requisits per a la Formació en el centre: Tenir un pla de formació de centre elaborat amb participació i compromís de tot el professorat (Pla de formació associat a projecte de direcció). </li></ul>
  7. 7. INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES PER AL CURS 2009/10. Cada centre, en funció dels seus objectius de millora, elaborarà un pla de formació de centre (PFC) en el qual es concretarà la formació a curt i mitjà termini. Els serveis educatius assessorant els centres en l’elaboració del Pla de Formació de Centre. Per a aquesta comesa es portaran a terme activitats formatives adreçades als responsables de formació dels centres educatius per tal de formar-los com a gestors dels PFC. Tenir elaborat un PFC és criteri de priorització per part dels Serveis Educatius a l’hora de concretar les demandes de formació. Aquest PFC ha d’estar íntimament relacionat amb els projectes de gestió dels equips directius i amb el Pla Anual de Centre.
  8. 8. <ul><li>En tot PFC s’ha de fer palès: </li></ul><ul><li>És una eina de planificació estratègica </li></ul><ul><li>La importància de la formació del professorat per assolir els objectius estratègics i operatius previstos en el diferents documents del centre (PEC , PAC, ) </li></ul><ul><li>La implicació, participació, complicitat individual i/o col·lectiva, del professorat en la formació liderada per l’equip directiu i més específicament per el/la cap d’estudis o coordinador/a pedagògic/a. </li></ul><ul><li>La incidència de la formació del professorat en la consecució d’objectius que responguin a cobrir necessitats , en clau educativa, del centre com ara : competències dels alumnes, millores organitzatives, competència del professorat, millora de relació amb l’entorn i la comunitat educativa, altres. </li></ul><ul><li>La importància de garantir l’aplicació de la formació rebuda a l’aula o en altres espais de l’organització i la gestió del centre, mitjançant un procés efectiu d’avaluació de la transferència. </li></ul><ul><li>La importància de tenir una bona planificació de totes les actuacions en el procés d’execució del Pla </li></ul><ul><li>La importància de fer un bon procés de detecció de necessitats de formació , ajustat al context del centre i del seu entorn més immediat (comunitat educativa). </li></ul><ul><li>Una definició d’objectius clars i mesurables, fixant indicadors i proposant instruments d’avaluació. </li></ul><ul><li>El paper de l’assessor/a en cada moment del procés de formació </li></ul><ul><li>La viabilitat del Pla </li></ul>CONSIDERACIONS PRÈVIES
  9. 9. <ul><li>Forma part de l’equip directiu </li></ul><ul><li>Coneix la realitat del centre educatiu </li></ul><ul><li>Té capacitat per gestionar el coneixement dins del centre i aportar-ne d’externs </li></ul><ul><li>Té experiència pedagògica </li></ul><ul><li>Posseix certes habilitats socials </li></ul><ul><li>Té capacitat per imaginar-se, construir i aplicar tècniques i situacions formatives </li></ul>CARACTERÍSTIQUES DEL RESPONSABLE DE FORMACIÓ
  10. 10. <ul><li>Planificar la formació: </li></ul><ul><li>- Interpretar els dèficits o necessitats del seu centre </li></ul><ul><li>- Fixar els objectius formatius a curt i mig termini </li></ul><ul><li>- Proposar dispositius o situacions formatives </li></ul><ul><li>- Treballar conjuntament amb un assessor del Servei Educatiu </li></ul><ul><li>Realitzar el seguiment de la formació </li></ul><ul><li>Ajudar a incorporar els aprenentatges nous a la tasca diària </li></ul><ul><li>Oferir pautes i criteris per avaluar la formació i la seva transferència a l’aula i al centre </li></ul>TASQUES DEL RESPONSABLE DE FORMACIÓ
  11. 11. <ul><li>Permet una formació més global dins d’una estructura organitzativa ( Centre que apren ) </li></ul><ul><li>Vincula la formació als projectes de centre (plans estratègics, de millora, d’innovació.. </li></ul><ul><li>Permet millorar i cobrir dèficits en determinats nivells o en determinades àrees </li></ul><ul><li>Facilita una major implicació del claustre . </li></ul><ul><li>  ... </li></ul>EL PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE AMB VISIÓ DEL PROPI CENTRE
  12. 12. <ul><li>Ofereix una major proximitat en la seva formació (interessos comuns, espai i horari,...) </li></ul><ul><li>Permet una major aplicació a les activitats ordinàries (repercussió a l’aula) </li></ul><ul><li>Reconeix i afegeix valor a les competències del professorat implicat </li></ul><ul><li>Facilita les relacions personals </li></ul><ul><li>  ... </li></ul>EL PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE AMB VISIÓ DEL PROFESSORAT
  13. 13. <ul><li>Ens permet tenir un referent en la formació a cada centre. </li></ul><ul><li>Ens facilita la recerca i la detecció de necessitats del PFZ . </li></ul><ul><li>Afavoreix la planificació a curt i mitjà termini,... </li></ul>EL PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE AMB VISIÓ DEL SERVEI EDUCATIU
  14. 14. Document que recull la planificació a mig termini de les necessitats formatives, fent una diagnosi per concretar-les en situacions formatives que permetin millorar les competències del professorat per aconseguir els objectius fixats pel propi centre i pel sistema educatiu. QUÈ ÉS EL PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE?
  15. 15. 1. Anàlisi del context 2. Detecció de necessitats 3. Objectius, actuacions i temporització 4. Concreció de les situacions formatives 5. Avaluació i continuïtat DISSENY DEL PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE

  ×