Government Solutions on Lotus Domino: LCTY 2011

827 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
827
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Government Solutions on Lotus Domino: LCTY 2011

 1. 1. Решени я за публичния сектор Проект: „ Е-Област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса” Кръстю Георгиев ©2011 IBM Corporation
 2. 2. Програма <ul><li>Обхват </li></ul><ul><li>Решение </li></ul><ul><li>Стъпки по реализацията </li></ul>©2011 IBM Corporation
 3. 3. Обхват на проекта, реализиран от консорциум <ul><li>Надграждане и оптимизация на системите за документооборот съгласно изискванията на Закона за Електронното Управление </li></ul><ul><li>Реализация на комплексни административни услуги чрез развитие на инфраструктурата за обмен на данни между администрациите </li></ul><ul><li>Развитие на вътрешните информационни системи с цел интегрирането им със системите на електронното правителство </li></ul><ul><li>Разработване на софтуер – с цел публикуване в интернет пространството на регистрите на общините с публичен характер </li></ul><ul><li>Изграждане на модел за обратна връзка с потребителите на административните услуги – гражданите и представителите на бизнеса </li></ul>©2011 IBM Corporation
 4. 4. Целеви групи <ul><li>Областна администрация Силистра </li></ul><ul><li>Общините на територията на областта: </li></ul><ul><ul><li>Силистра </li></ul></ul><ul><ul><li>Тутракан </li></ul></ul><ul><ul><li>Дулово </li></ul></ul><ul><ul><li>Главиница </li></ul></ul><ul><ul><li>Ситово </li></ul></ul><ul><ul><li>Алфатар </li></ul></ul><ul><ul><li>Кайнарджа </li></ul></ul><ul><li>Териториалните звена на централната администрация: </li></ul><ul><ul><li>Териториална дирекция на НАП </li></ul></ul><ul><ul><li>РДНСК </li></ul></ul><ul><ul><li>РИОКОЗ </li></ul></ul><ul><li>Гражданите и представителите на бизнеса на територията на областта, ползващи административни услуги </li></ul>©2011 IBM Corporation
 5. 5. Нормативна уредба <ul><li>Закон за електронното управление </li></ul><ul><li>Закон за електронния документ и електронния подпис </li></ul><ul><li>Закон за достъп до обществената информация </li></ul><ul><li>Стратегия и план за електронно правителство </li></ul><ul><li>Закон за защита на личните данни </li></ul><ul><li>Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите </li></ul><ul><li>Наредба за електронните административни услуги </li></ul><ul><li>Наредба за административното обслужване </li></ul>©2011 IBM Corporation
 6. 6. Технологични изисквания <ul><li>Мултиплатформеност – W indows 2003 или LINUX </li></ul><ul><li>Архитектурата на модулен принцип </li></ul><ul><li>Приложението за заявяване на ЕАУ - Multitenancy </li></ul><ul><li>Гарантирана сигурност и цялост на данните </li></ul><ul><li>Централизирана система </li></ul><ul><li>Уеб базиран интерфейс </li></ul>©2011 IBM Corporation
 7. 7. Решението <ul><li>Електронни услуги </li></ul><ul><ul><li>J2EE фреймуърк с JBoss Application Server, JBoss SEAM </li></ul></ul><ul><ul><li>Продукти с отворен код </li></ul></ul><ul><ul><li>База данни: PostgreSQL ( отговаря на изискванията по ЗЕУ ) </li></ul></ul><ul><li>Уебсайтове </li></ul><ul><ul><li>Lotus Domino и уеб базирано управление на съдържанието </li></ul></ul><ul><li>Вътрешно ведомствени процеси : </li></ul><ul><ul><li>Lotus Notes & Domino </li></ul></ul><ul><ul><li>База данни: IBM DB2 ( отговаря на изискванията по ЗЕУ ) </li></ul></ul><ul><li>Комуникация между системите </li></ul><ul><ul><li>У еб услуги , SOAP </li></ul></ul>©2011 IBM Corporation
 8. 8. Уебсайт – Пример 1 ©2011 IBM Corporation
 9. 9. Уебсайт – Пример 2 ©2011 IBM Corporation
 10. 10. Уебсайт - Регистри ©2011 IBM Corporation
 11. 11. Уебсайт – Административни услуги ©2011 IBM Corporation
 12. 12. Деловодна система – Йерархична структура ©2011 IBM Corporation
 13. 13. Деловодна система – Деловодство ©2011 IBM Corporation
 14. 14. Деловодна система – Административни услуги ©2011 IBM Corporation
 15. 15. Управление на съдържанието ©2011 IBM Corporation
 16. 16. Управление на регистри ©2011 IBM Corporation
 17. 17. Стъпки по реализацията <ul><li>Спецификация </li></ul><ul><li>Реализация </li></ul><ul><li>Документация </li></ul><ul><li>Сертификация </li></ul>©2011 IBM Corporation
 18. 18. openUP - Методология за внедряване ©2011 IBM Corporation
 19. 19. Модели ©2011 IBM Corporation
 20. 20. Логическа архитектура ©2011 IBM Corporation
 21. 21. Приложение за заявяване на ЕАУ <ul><li>Основните логически компоненти: </li></ul><ul><li>Портал </li></ul><ul><li>Регистър Електронни Услуги </li></ul><ul><li>Регистър Информационни Обекти </li></ul><ul><li>Модул Валидация </li></ul><ul><li>Модул Електронни плащания </li></ul><ul><li>Система за управление на потребителите </li></ul><ul><li>Система за обратна връзка (Анкетни карти) </li></ul><ul><li>Интеграция (service bus) – фаза 2 </li></ul><ul><li>База данни Приложения </li></ul><ul><li>Модул Справки </li></ul><ul><li>OLAP </li></ul>©2011 IBM Corporation
 22. 22. Multi-Tenant - Архитектура ©2011 IBM Corporation
 23. 23. Интеграция между ДС и приложение за ЕАУ ©2011 IBM Corporation
 24. 24. Интерфейс между системите – логически операции ©2011 IBM Corporation
 25. 25. Приложение за ЕАУ ©2011 IBM Corporation
 26. 26. Детайли на услуга ©2011 IBM Corporation
 27. 27. Подаване на заявление ©2011 IBM Corporation
 28. 28. Запитване за статус на изпълнение на ЕАУ ©2011 IBM Corporation
 29. 29. Анкетни карти – Логическа архитектура ©2011 IBM Corporation
 30. 30. Анкетни карти - Трансформиране на данните ©2011 IBM Corporation
 31. 31. Анкетни карти – Попълване на анкетна карта ©2011 IBM Corporation
 32. 32. Анкетни карти ©2011 IBM Corporation
 33. 33. Анкетна карта – обобщена справка ©2011 IBM Corporation
 34. 34. Анкетни карти - OLAP куб ©2011 IBM Corporation
 35. 35. Анкетни карти – анализ на данните ©2011 IBM Corporation
 36. 36. Анкетни карти – анализ на данните ©2011 IBM Corporation
 37. 37. Анкетни карти - Диаграми ©2011 IBM Corporation
 38. 38. Сертификация <ul><li>В началото на 2011г. бяха извършени промени в нормативната уредба относно електронното управление, с които се опрости процесът по сертификация на Административни Информационни Системи (АИС) . </li></ul><ul><li>Възможни са следните варианти: </li></ul><ul><li>Вариант 1: Задължителна сертификация - сертификация на АИС по чл. 122 и 128 от Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност, като тази сертификация се прави единствено срещу вече вписаните в РОС служебни обекти. По-конкретно: Съобщение, че получаването не се потвърждава ( 0010-000001 ), Потвърждаване за получаване (0010-000002), Контейнер за пренос (0010-000003) </li></ul><ul><li>Вариант 2: Сертификация на АИС като приложение за визуализация и редактиране - сертифициране на АИС като приложение за визуализация и редактиране, което включва вписване на обектите и услугите в РОС и сертификация на АИС срещу тях. </li></ul><ul><li>За всеки избран вариант на сертификация, АИС получава валиден сертификат за оперативна съвместимост и операционна сигурност. </li></ul>©2011 IBM Corporation
 39. 39. Благодаря! ©2011 IBM Corporation

×