Wst ęp                           Roz w i ązan i aDrodzy Sympatycy Dysant Software,       ...
P roduktyDYSANT to firma skoncentrowana główniena dostarczaniu złożonych rozwiązań, aleoferujemy również gamę gotowych pro...
SPRZEDAŻ                                     BADANIA          i MARKETING  ...
D y sa nt Framewo r kDysant Framework oferuje zestaw kilkudziesięciu komponentów, które pozwolą ulepszyć przestrzeń pracy ...
D y sa nt Framewo r kEksport/import do/z pakietów biurowych                          Nieobecnośc...
D y sa nt Framewo r kMailbox plugin                                      Czyszczenie...
D y sa nt Framewo r kLinki                                               Nu...
D y sa nt Framewo r kPowiadomienia czasowe                                Prywatne bibliote...
DY S A N T Suite                                      DYSANT            ...
DYSANT                                            DYSANTSprzedaż        ...
DYSANTWydarzenia  Narzędzie ułatwiające planowanie oraz organizację wewnętrznych i zewnętrz-  nych imprez i wydarzeń mar...
Lotus Notes8.5.3   materiały  szkoleniowe   wersja 1.0
I n fo rmacje o prawach a ut o r s k ich©2012 Dysant Software sp. z o.o.Standardowa konfiguracja IBM Lotus Notes 8.5.3.Dom...
Sp is treś ciRozdział                                  Rozdział1     Uruchamianie Lo...
Wp rowadzeniePodczas tego kursu dowiesz się jak korzystać z głównych aplikacji Lotus Notes,w tym Poczty, Kalendarza, Czynn...
Wp rowadzenieOdbiorcy                                        Konwencje czcionek Ku...
Wp rowadzenieEsc                                            Ctrl    F5 Zam...
Wp rowadzenieSkróty klawiszowe                                     Shift    EndDzi...
1Uruchamianie Lotus Notes
Wstę pLotus Notes jest środowiskiem oprogramowania pozwalającym na otwieraniewielu głównych aplikacji służących do komunik...
Gł ówn e aplikacje zawar t e w   N o t esNotes zawiera kilka głównych aplikacji, które najprawdopodobniej będą Ci znane je...
A plikacje publi czne                                    Podstawowa i standardowai   n ...
Konfiguracja standardowa                                     Standardowa konfiguracja ...
Zadanie: Uruchom Lo t us N o t esWykonaj następujące czynności aby uruchomić Lotus Notes:Krok1              ...
Zadanie: Uruchom Lo t us N o t esKrok                                           ...
Zadanie: Uruchom Lo t us N o t esKrok                                           ...
Zadanie: Uruchom Lo t us N o t esKrok                                           ...
Domy ślna Strona G łów na                                  M enu i  skró t yOto domyślna ...
M e n u i  s króty                                    P as ek n a rzę d z iPodczas korz...
P rzyc is ki akcji                                     M o d el u ż y wa n i a g ł ów...
O twie ranie aplikacji głów nychZobaczmy, jak model używania aplikacji głównej jest stosowany w praktyce. Użyjemy aplikacj...
O twie ranie aplikacji głów nychKrok                                           ...
Zadanie: Otwórz a p l ika cje głów neWykonaj następujące polecenia, aby otworzyć kilka aplikacji głównych z poziomu Strony...
O twie ranie aplikacji głów nychKrok                                           ...
P rzyc is k Pokaż m inia t ur y                              Zakładki oraz Strona GłównaJeże...
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Almanach dysant  podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Almanach dysant podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3

5,990

Published on

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,990
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Almanach dysant podręcznik użytkownika lotus notes 8.5.3

 1. 1. Wst ęp Roz w i ązan i aDrodzy Sympatycy Dysant Software, Firma Dysant oferuje rozwiązania wraz z dodatkowymi usługami dostosowa- nymi do konkretnych wymagań i potrzeb klientów. Podstawy wielu naszych rozwiązań można znaleźć w  naszych produktach, co oznacza, że możemy szybko i łatwo stworzyć rozwiązania, które spełnią najróżniejsze wymaganiaZ dumą przedstawiamy Państwu pierwszą klienta.wersję publikacji „Almanach DYSANT“. Nasze rozwiązania korzystają z wielu lat doświadczenia w zakresie projekto- wania, wdrażania i serwisowania aplikacji, dlatego ułatwiają rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych problemów naszych klientów.W obecnej drukowanej edycji Wykorzystując własne środowisko programistyczne oraz uznane platformy informatyczne, projektujemy i budujemy dedykowane rozwiązania uspraw-dostarczyliśmy Państwu podręcznik niające wybrane procesy biznesowe w organizacji. Nasze rozwiązania przed- stawiamy w 3 głównych wymiarach:użytkownika najnowszej wersji pakietuIBM Lotus Notes 8.5.3.W kolejnych edycjach otrzymacie Państwopodręczniki z zakresu projektowania aplika-cji oraz administracji platformą IBM Lotus/Domino. S t r. 3
 2. 2. P roduktyDYSANT to firma skoncentrowana główniena dostarczaniu złożonych rozwiązań, aleoferujemy również gamę gotowych produk-tów. Czy wiesz, że...Produkty te stanowią często kluczowe Z aplikacji zbudowanych z komponentów DYSANT Framework korzysta ponad 100.000 użytkownikówkomponenty rozwiązań, które dostarczamy na całym świecie.naszym klientom. Zatem rozwój nowych roz-wiązań oparty jest na fundamentach wielo-letniego doświadczenia. S t r. 4
 3. 3. SPRZEDAŻ BADANIA i MARKETING NIERUCHOMOŚĆI FUZJE USŁUGI NAUKOWE i PRZEJĘCIA FINANSE ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJA EFEKTYWNOŚCIĄ ZARZĄDZANIE ROZWÓJ PRACA WSPARCIE UCHWAŁY IT MANAGEMENT GRUPOWA TREŚCIĄ PRODUKTU MARKETING ZARZĄDZANIE ZASOBY JAKOŚCIĄ MAIL STRUKTURA ZARZĄDZANIE ORGANIZACYJNA AUDYTY PR INTRANET Funkcje DOKUMENTAMI WYDATKI KOMUNIKACJA DIGITAL BIURO COMMUNICATION ZARZĄDZANIE DYSTRYBUCJA EDUKACJA ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ SZABLONY UMOWY ROZWOJEM PRODUKTÓW ZARZĄDZANIE DELEGACJE OFERTY ZARZĄDZANIE PROCESAMI PROJEKTAMI ZAMÓWIENIA SOCIAL ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM USŁUGI DOKUMENTY PRODUKTY SOCIAL BUSINESS LUDZKIM INTRANET ZARZĄDZANIE POMOC POTENCJAŁEM KLIENTA ISO Aplikacje TWORZENIE Rozwiązania OPROGRAMOWANIA MAILING KALENDARZ SZKOLENIA URLOPY KORPORACYJNYKANCELARIA RAPORTY OSOBY ARCHITEKTONICZNA CZASU PRACY RADIO ZASOBY OBRONNOŚĆSZKOLENIA ANKIETY i BEZPIECZEŃSTWO MARKETING INTERNET LUDZKIE FAKTURY WALUTY REKLAMA SPRZEDAŻ i PR SPRZEDAŻ DOMY REKLAMACJE TV BADANIA DYSKUSJE ZARZĄDZANIE SZKOLNICTWO MEDIOWE RYNKOWE SPOTKANIA PRZETARGAMI OCHRONA KALENDARZ NOTATNIK ZDROWIA NIERUCHOMOŚCI MOŻLIWOŚCI TURYSTYKA REKRUTACJA BAZA WIEDZY Branże ENERGETYKA PROJEKTY KANCELARIE SZTUKA PRAWNE USŁUGI I ROZRYWKA ZARZĄDZANIE FINANSOWE KSIĘGOWOŚĆ POMYSŁAMI UBEZPIECZENIA FUNDUSZE NAUKA DOSTAWCY INWESTYYJNE OPROGRAMOWANIA EDUKACJA ORGANIZACJE NON-PROFITS POZARZĄDOWE FMCG BUDOWNICZA ADMINISTRACJA TELEKOMUNIKACJA WODOCIĄGI, BANKOWOŚĆ CIEPŁOWNICTWO WYMNIAR KOLEJNICTWO SPRAWIEDLIWOSCI SS t . . 2 7 t rr 5
 4. 4. D y sa nt Framewo r kDysant Framework oferuje zestaw kilkudziesięciu komponentów, które pozwolą ulepszyć przestrzeń pracy w Lotusie oraz tworzyć złożone, niestandardowe rozwiązania.Dysant Framework niesie ze sobą szereg korzyści:• wzbogaca środowisko Lotus Notes o  funkcje i  komponenty niedostępne w wersji podstawowej tego środowiska, a znane z koncepcji Web 2.0• pomaga uprościć proces budowania rozwiązań niestandardowych oraz obni- żyć związane z nimi ryzyko i koszty Workflow• obniża całkowite koszty posiadania platformy aplikacyjnej dzięki standaryzacji Komponent umożliwiający odwzorowanie diagramów procesów BPMN mechanizmów projektowania, administracji i używania aplikacji biznesowych (workflow) na zestawy dokumentów konfiguracyjnych umożliwiających sterowanie zachowaniem się aplikacji w każdym aspekcie procesu.Wybrane komponenty DYSANT Framework Komponent workflow opowiada za przepływ komunikatów pomiędzy pro- cesami i bazami danych (tzw. komunikacja międzyprocesowa), a także za wersjonowanie i łączenie definicji procesów. Komponent workflow jest zgodny z wytycznymi międzynarodowych orga- nizacji promujących stosowne standardy związane z zarządzaniem proce-Struktura organizacyjna sami biznesowymi. Komponent służący do definiowania struktury organizacyjnej, która następ- nie odpowiada za zarządzanie uprawnieniami w systemie powiązanych ze sobą aplikacji biznesowych. Obługuje wiele typów struktur organizyjnych, Monitorowanie pól w tym: procesowe, macierzowe, projektowe, holdingowe. Mechanizm umożliwiający monitorowanie i  logowanie zmian wykonywa- nych przez użytkowników na poszczególnych polach (kto, co, gdzie i kie- dy utworzył, zmienił, wykasował, etc.). Mechanizm służy zapewnieniu bez- pieczeństwa danych, wspiera zgodność z wytycznych SOX, ISO, GIODO, BASEL II, Patriot Act i HIPAA.Typy dokumentów Komponent służący do definiowania sposobu zachowania się w aplikacji poszczególnych typów dokumentów, które mogą uruchamiać użytkowni- cy. Zarządzanie zachowaniem odbywa się przez bogaty zestaw narzędzi konfiguracyjnych, do których można zaliczyć m.in.: łączenie typów doku- Wyszukiwanie w wielu bazach danych mentów z  definicjami procesów, które opcjonalnie mogą zarządzać ich obiegiem. Mechanizm umożliwiający wyszukiwanie danej frazy w  wielu aplikacjach jednocześnie. S t r. 6
 5. 5. D y sa nt Framewo r kEksport/import do/z pakietów biurowych Nieobecności Komponent służący do zarządzania nieobecnościami i zastępstwami. Defi- Mechanizm definiowania powiązań pomiędzy formularzami w  bazach nicje zastępstw mogą: Lotus Domino a narzędziami wchodzącymi w skład pakietów tj. MS Offi- ce, czy Lotus Symphony. Mechanizm ten pozwala np. eksportować dane • dotyczyć różnych dokumentów, procesów i aplikacji z aplikacji wprost do szablonów umów w Lotus Symphony i do raportów • pochodzić z różnych źródeł w MS Excel. • dotyczyć różnych zakresów obowiązków Definicja zastępstwa może być definiowana inaczej dla jednego procesu, czy aplikacji, a inaczej dla innych elementów. Przykładowo dla wniosków pożyczkowych zastępuje mnie inny członek komisji kredytowej, dla wszyst-Wielojęzyczność kich innych procesów i aplikacji zastępuje mnie moja asystentka. Zaawansowane mechanizmy wielojęzyczności aplikacji (w  tym mechani- Dodatkowym elementem są mechanizmy odświeżania uprawnień (np. czy zmy zarządzania wersjami językowymi pól słownikowych). zmienione uprawnienia mają dotyczyć tylko nowych dokumentów znajdu- Mechanizmy DYSANT Framework automatyzują proces tłumaczenia apli- jących się w obiegu, czy też wszystkich, włącznie z archiwalnymi?). kacji poprzez dostarczanie informacji na temat kontekstu wykorzystania tłumaczonego elementu oraz monitorowania elementów pozostających bez tłumaczenia. Mobilizer Komponent do tworzenia mobilinych wersji aplikacji Lotus DominoZarządzanie licencjami dla systemów operacyjnych takich jak iOS, Android, BlackBerry. Zaawansowane mechanizmy zarządzania zakresem licencji dla aplikacji. S t r. 7
 6. 6. D y sa nt Framewo r kMailbox plugin Czyszczenie bazy Komponent dostępny z poziomu klienta pocztowego, umożliwiający: Komponent do definiowania harmonogramów oraz zasad czyszczenia baz • automatyczne rozpoznawanie nadawców wiadomości email na podsta- danych (dobór kryteriów, na podstawie których aplikacje czyszczone są wie wspólnego repozytorium kontaktów z dokumentów „śmieciowych”). • automatyczne wyświetlanie z  poziomu skrzynki odbiorczej historii aktywności związanych z nadawcą wiadomości email • automatyczne kopiowanie wiadomości email ze skrzynki pocztowej odbiorcy do wspólnego repozytorium dokumentów/korespondencji Logowanie błędów Centralny panel logowania błędów umożliwiający programistom/admini- stratorom systemu monitorowanie poprawności jego działania (i ustalania ewentualnych źródeł błędów).Konfiguracja bazy Komponent umożliwiający parametryzację aplikacji wg najczęściej wyko- rzystywanych profili (grup właściwości). Połączenia z innymi bazami danych Definiowanie zasad komunikacji pomiędzy wieloma bazami danych two- rzącymi całościowy system aplikacji. Ma to szczególne znaczenie w środo-Ustawienia historii wiskach wieloserwerowych, obsługujących wiele instytucji. Komponent do definiowania zakresu oraz sposobu wyświetlania historii obiegu i  zmian dokumentów danego typu w  różnych interfejsach (Lotus Notes, przeglądarka www). Konektor SAP Konektor wykorzystujący SAP API. S t r. 8
 7. 7. D y sa nt Framewo r kLinki Numeracja Mechanizm umożliwiający definiowanie widoków kontekstowych w  danej Komponent służący do definiowania schematów automatycznego nume- bazie danych. Przykładowo system może składać się z wielu aplikacji, a te rowania dokumentów np. numeracja wniosków urlopowych, czy kore- z wielu baz danych. Linki umożliwiają wyświetlenie w bazie korespondencji spondencji wychodzącej, etc. Komponent ten pozwala wykorzystywać ele- powiązanych z nadawcą danej korespondencji - faktur, projektów, reklama- menty proste (kolejny numer, rok, miesiąc, dzień), jak i elementy wyliczane cji, płatności, czy windykacji. Generalnie mechanizm ten pozwala na wyświe- dynamicznie (np. inicjały wnioskodawcy, skrót nazwy departamentu, z któ- tlanie w  jednej bazie danych dokumentów z  innych baz danych powiąza- rego pochodzi wniosek, etc.). nych pomiędzy sobą jedynie kontekstem – np. firmą, której dotyczą. PowiadomieniaWalidacja Komponent służący do definiowania powiadomień email (tj. do kogo Komponent służący do definiowania reguł poprawności wypełnienia pól zostaje wysłane powiadomienie, o jakim tytule i o jakiej treści). formularzy oraz komunikatów błędów walidacji. Odbiorcy mogą być definiowani dynamicznie w  kontekście wysyłanego dokumentu (np. kto faktycznie otrzyma powiadomienie email, zależy od konkretnej sytuacji w  procesie np. przełożony działu, w  którym pracuje wnioskodawca). Treść powiadomienia może być dynamiczna np. zawierać raport z tabelą umów, które zmieniły się w przeciągu ostatnich 2 dni roboczych.Mapowanie Komponent służący do definiowania reguł automatycznego wypełniania formularzy danymi z  innych, powiązanych merytorycznie dokumentów. Np. gdy do bazy kontrahentów dodajemy firmę, niezbędne jest uzupełnie- Kanały RSS nie danych teleadresowych. Gdy dodajemy pracownika tejże firmy, pola teleadresowe formularza pracownika mogą automatycznie uzupełniać Komponent służący do definiowania kanałów RSS dla bazy danych. Kanał się danymi teleadresowymi firmy, z którą ten pracownik jest powiązany. RSS może być następnie subskrybowany w  dowolnym czytniku kanałów RSS prezentując na bieżąco zmiany w aplikacji. S t r. 9
 8. 8. D y sa nt Framewo r kPowiadomienia czasowe Prywatne biblioteki kodu Powiadomienia czasowe są wysyłane często jako powiadomienia zbior- Komponent umożliwiający dodawania programistom własnych bibliotek cze. Zamiast otrzymywać 30 powiadomień w ciągu dnia o zmianie statusu kodu (LotusScript, JavaScipt, Java, język formuł), które następnie są wykorzy- procesów, mogę otrzymywać dwa razy dziennie powiadomienie zbiorcze stywane w ramach aplikacji. Mechanizm ten daje programistom pełną swo- zawierające tabelę ze zmianami we wszystkich procesach, których jestem bodę pisania własnego kodu, jednak utrzymuje go uporządkowany sposób, uczestnikiem. dający ogląd działania aplikacji innym członkom zespołu programistycznego.Raporty Konektor ODBC Komponent służący do definiowania zakresu merytorycznego oraz wyglą- Konfigurator połączeń ODBC, które będą wykorzystywane w ramach apli- du raportów, które są następnie dostępne dla użytkowników pod odpo- kacji. wiednim przyciskiem, bądź też wykorzystywane jako element treści powia- domień email. BlokadyAgenty Komponent rozszerza możliwości Lotus Domino w zakresie blokowania dostępu do dokumentów z poziomu interfejsu www i mobilnego. Przy- Komponent umożliwiający kontrolowanie agentów działających w  danej kładowo, jeśli użytkownik otworzy wniosek pożyczkowy na urządzeniu bazie danych (agenty wykonują określone działania w bazie danych zgod- mobilnym i  nie podejmie żadnej akcji oraz nie zamknie dokumentu, to nie z  przyjętym harmonogramem czasowym – np. raz dziennie o  godz. dokument pozostanie zablokowany do edycji dla innych użytkowników. 03:50 aktualizują dane w dokumentach). Blokady służą do tego, by po 10 minutach bezczynności „zabrać” dostęp użytkownikowi mobilnemu do otwartego dokumentu. W ten sposób doku- ment ten zostanie odblokowany dla innych użytkowników, którzy będą go mogli edytować, co w innym przypadku nie byłoby możliwe. S t r. 10
 9. 9. DY S A N T Suite DYSANT SzkoleniaOferta DYSANT obejmuje kilkadziesiąt aplikacji zaprojektowanych dla przedsię- Umożliwia szybkie i sprawne planowanie wszelkiego rodzaju szkoleń i kur-biorstw i organizacji różnej wielkości, które chcą usprawnić swoje funkcjonowanie sów. Oferuje możliwość układania harmonogramu, rezerwacji zasobów,poprzez automatyzację wybranych procesów i  działań. Zaprezentowane poniżej zapewniając ich optymalne wykorzystanie, a  także kalkulowanie kosztówaplikacje zostały stworzone z myślą o jak najpełniejszym wykorzystaniu osiągnięć i mierzenie efektywności przeprowadzanych szkoleń. DYSANT Szkolenia sta-z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, projektami i procesami. Mają one na nowi doskonałe ułatwienie przy opracowaniu katalogów szkoleń i  semina-celu przede wszystkim zapewnienie sprawnego funkcjonowania organizacji, opty- riów grupowych, przygotowaniu ofert, zaproszeń i certyfikatów.malne wykorzystanie posiadanych zasobów, zwiększenie elastyczności działania -niezbędnej w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. Wykorzystanieoferowanych aplikacji oznacza dla organizacji wejście na nowy poziom rozwoju, na DYSANTktórym technologia przynosi znaczne korzyści, odczuwane zarówno przez pracow-ników przedsiębiorstw, jak i ich klientów. Kalendarz Zespołu Zapewnia szybki dostęp do informacji o spotkaniach i ich uczestnikach, ter- minach urlopów, wykorzystywanych zasobach oraz dostępności osób. Oferuje opcję przydzielania wydarzeń do kontaktów oraz tworzenia rapor-DYSANT tów spotkań poszczególnych pracowników i zespołów. Dodatkowo oferujeMailing możliwość prowadzenia miesięcznej dokumentacji działań i  dostępności osób i  zasobów oraz sprawne planowanie urlopów w  obrębie zespołów To moduł umożliwiający prowadzenie efektywnych kampanii marketingo- i całej organizacji. wych. Pełni on rolę klienta poczty elektronicznej z  funkcją zautomatyzowa- nego przetwarzania odpowiedzi, wysyłania faksów i obsługi korespondencji seryjnej. Dzięki zastosowanej w nim technologii integracji telefonu z kompu- terem oferuje również możliwość prowadzenia skutecznych kampanii SMS.DYSANTSerwis Umożliwia podniesienie poziomu jakości świadczonych usług i  skrócenie czasu ich realizacji. Tworzy on listy zgłoszeń telefonicznych, przesłanych fak- sem i mailem oraz ustala priorytety. Sprawdza zasadność zgłoszeń na pod- stawie umów i wyszukuje rozwiązania, które mogą być następnie przesłane do klienta. Ponadto analizuje zgłoszenia, co umożliwia sprawne zarządzanie zmianami. DYSANT Serwis umożliwia także gromadzenie danych o sprzęcie i oprogramowaniu, monitorowanie procesów oraz tworzenie niestandardo- wych konfiguracji i umów. S t r. 11
 10. 10. DYSANT DYSANTSprzedaż Aktywności Moduł ten jest skutecznym narzędziem wsparcia sprzedaży, umożliwiającym Oferuje szereg funkcji usprawniających codzienną działalność organizacji, efektywne prognozowanie szans sprzedaży i  zarządzanie procesami sprzeda- m.in. gromadzenie informacji o kontaktach z partnerami biznesowymi, zarzą- żowymi. Oferuje on również zaawansowane funkcje zarządzania informacją dzanie danymi, a także tworzenie, monitorowanie i delegowanie zadań. Intu- o klientach, a także daje możliwość tworzenia ofert i planów działań, zatwierdza- icyjna obsługa oparta na hierarchii uprawnień gwarantuje łatwy dostęp do nia ich i przeprowadzanie analiz. Integracja modułu z komunikatorem Sameti- informacji i ułatwia wdrożenie osób nowozatrudnionych. Dzięki opcji zmiany me umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z poziomu języka interfejsu, aplikacja może być wykorzystywana w przedsiębiorstwach aplikacji. międzynarodowych.DYSANT DYSANTRekrutacja Marketing Moduł adresowany do agencji zatrudnienia i  działów personalnych stano- Moduł jest narzędziem usprawniającym działania zespołów marketingowych wiący efektywne narzędzie zarządzania procesem rekrutacji. Umożliwia i handlowych. Umożliwia on precyzyjny dobór grup docelowych, tworzenie tworzenie, akceptację i publikację ofert pracy, szybkie gromadzenie danych ofert, a także ułatwia komunikację z aktualnymi i potencjalnymi klientami oraz i dodawanie dokumentów aplikacyjnych z wielu źródeł, w tym serwisów spo- mierzenie skuteczności działań marketingowych. Narzędzie ułatwia monito- łecznościowych. DYSANT Rekrutacja automatyzuje proces szukania i  pozy- rowanie kampanii będących w trakcie realizacji, a także gromadzi informacje skiwania nowych pracowników, dzięki czemu przebiega on szybciej i dużo na temat zakończonych kampanii, dając możliwość ponownego wykorzysta- sprawniej. nia sprawdzonych rozwiązań.DYSANT DYSANTZarządzanie projektami Faktury Apkikacja umożliwiająca kompleksowe zarządzanie portfelem projektów. Aplikacja umożliwiająca tworzenie i  wysyłanie faktur, ewidencjonowanie Usprawnia ona planowanie i  realizację wielu projektów oraz zarządzanie wydatków, otrzymywanie płatności i monitorowanie finansów przedsiębior- zmianami. Gwarantuje zachowanie spójności działań zespołów na wszyst- stwa. Upraszcza ona proces fakturowania, pozwalając zaoszczędzić czas spę- kich etapach realizacji projektu, m.in. podczas planowania działań i budżetu, dzony na wypełnianiu papierowych dokumentów oraz umożliwia delego- wyznaczania priorytetów, czy też przydzielania zadań i oceny wyników. Apli- wanie obowiązków związanych z procesem rozliczania należności. Aplikacja kacja jest szczególnie przydatna dla menedżerów, ponieważ ułatwia kontro- umożliwia wystawienie faktury w języku odbiorcy, co nie tylko wpływa pozy- lę jakości i realizację harmonogramu projektu. Ponadto aplikacja umożliwia tywnie na relacje z kontrahentami, ale również usprawnia proces rozliczeń. gromadzenie doświadczeń, dzięki czemu stanowi cenny komponent korpo- racyjnego systemu zarządzania wiedzą. S t r. 12
 11. 11. DYSANTWydarzenia Narzędzie ułatwiające planowanie oraz organizację wewnętrznych i zewnętrz- nych imprez i wydarzeń marketingowych. Umożliwia ono dokumentowanie danych i zarządzanie projektem, a także usprawnia komunikację z uczestni- kami i umożliwia sprawowanie kontroli nad realizacją projektu. Aplikacja wspiera prowadzenie przejrzystej kalkulacji kosztów i łatwe ich rozliczanie, a także efektywną obsługę korespondencji związaną z realizacją wydarzeń.DYSANTZasoby Moduł usprawniający zarządzanie informacjami o  sprzęcie użytkowanym w  przedsiębiorstwie. Skraca on czas dotarcia do informacji na temat użyt- kowników sprzętu, osób odpowiedzialnych za jego konserwację i naprawę, związanych z  nim kosztów, czy terminów istotnych z  punktu widzenia jego utrzymania. Wszystkie informacje dostępne są w  przejrzystej formie i  gro- Czy wiesz, że... madzone w  jednym miejscu. Może być on stosowany do zarządzania flotą samochodową, oprogramowaniem i wszelkimi innymi zasobami firmy. DYSANT każdego roku inwestuje ponad 40% zysku brutto w rozwój narzędzi warstwy pośredniej DYSANT Framework.DYSANTDelegacje Aplikacja umożliwia zarządzanie wszystkimi etapami podróży służbowych, począwszy od składania stosownych wniosków i  wydawania pozwoleń na odbycie wyjazdu, poprzez wprowadzanie danych o podróży jeszcze w trak- cie jej trwania, aż do rozliczenia związanych z nią kosztów. Moduł wykorzy- stuje system obiegu dokumentów, kontroluje wprowadzane dane, pobiera kursy walut. S t r. 13
 12. 12. Lotus Notes8.5.3 materiały szkoleniowe wersja 1.0
 13. 13. I n fo rmacje o prawach a ut o r s k ich©2012 Dysant Software sp. z o.o.Standardowa konfiguracja IBM Lotus Notes 8.5.3.Domino jest znakiem handlowym, a IBM, Lotus, Lotus Notes, LotusScript, Notes,Notes Mail, Sametime i  Sametime Connect są zarejestrowanymi znakami han-dlowymi IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Microsoft, NetMe-eting, PowerPoint i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi MicrosoftCorporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Java i JavaScript sąznakami handlowymi Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innychkrajach.Nazwy innych produktów i firm wymienione w tej publikacji mogą być znakamihandlowymi ich właścicieli. Czy wiesz, że... DYSANT dysponuje specjalistami i inżyniera- mi z  najnowszymi certyfikatami technicznymi i konsultingowymi w obszarze ICS. S t r. 16
 14. 14. Sp is treś ciRozdział Rozdział1 Uruchamianie Lotus Notes 22 7 Tworzenie Terminów w Kalendarzu 132Rozdział Rozdział2 Wysyłanie wiadomości e-mail 44 8 Planowanie Konferencji w Kalendarzu 154Rozdział Rozdział3 Odczytywanie wiadomości e-mail 62 9 Organizacja Czynności do wykonania 174Rozdział Rozdział4 Odpowiadanie na wiadomości e-mail 74 10 Tworzenie pozycji Notatnika 184Rozdział Rozdział5 Wyszukiwanie i organizacja wiadomości e-mail 94 11 Prowadzenie rozmów sieciowych za pomocą Sametime 190Rozdział Rozdział6 Śledzenie kontaktów 108 12 Dołączanie do Dyskusji 202 S t r. 17
 15. 15. Wp rowadzeniePodczas tego kursu dowiesz się jak korzystać z głównych aplikacji Lotus Notes,w tym Poczty, Kalendarza, Czynności do wykonania, Notatnika oraz nauczysz się Cele kursuwykonywać zadania w standardowej konfiguracji Notes. Podczas tego kursu dowiesz się jak:Najczęściej będziesz korzystał z  Poczty, która jest kluczową aplikacją osobistą • poruszać się po interfejsie standardowej konfiguracji Notesi biznesową. Ponadto, dowiesz się również w jaki sposób używać Kalendarza aby • uruchomić główne aplikacje Notes z poziomu Strony Głównej oraz z zakła-organizować swój czas oraz jak korzystać z aplikacji Czynności do wykonania aby dekśledzić swoje zadania. • ustawić preferencje użytkownika i Poczty aby dostosować swoje środowi- sko pracyDzięki aplikacji Kontaktów będziesz mieć dostęp do potrzebnych Ci informacjikontaktowych a Notatnik umożliwi Ci przechowywanie różnorodnych, istotnych • wysyłać i  odbierać wiadomości e-mail zawierające sformatowany tekst,informacji w  jednym miejscu. Podczas korzystania z  głównych aplikacji Notes tabele, zdjęcia, linki do stron internetowych oraz załączone plikizauważysz wspólne modele działań aplikacji. Dzięki tym modelom zwiększysz • znaleźć i odczytać nowe wiadomości e-mailswoją pewność siebie i podniesiesz swoje kompetencje w korzystaniu z każdej • wykonywać działania na wiadomościach e-mail, m.in.: jak oznaczać wiado-aplikacji, zaś pod koniec kursu dołączysz do aplikacji Dyskusji. mość do późniejszego śledzenia, odpowiadać w  danej chwili, przesyłać dalej, kopiować do nowej konferencji/Czynności do wykonania lub zablo-Dzięki temu, że Notes jest zintegrowany z komunikatorem IBM Sametime, na bie- kować nadawcy możliwość wysyłania dalszych wiadomości do Ciebieżąco będziesz wiedział kto jest dostępny online, co ułatwi Ci komunikację. • skonfigurować powiadomienia o  nieobecności aby umożliwić automa-Poza technicznymi aspektami używania Notes, dowiesz się również, w jaki sposób tyczną wysyłkę odpowiedzi na wiadomości e-mail podczas Twojej nie-najlepiej korzystać z Notes aby efektywniej komunikować się i współpracować. obecności w biurze • zmienić kolejność wiadomości, użyć wyszukania pełnotekstowego aby znaleźć treść wiadomości, grupować wiadomości według wątku oraz organizować wiadomości w foldery. • dodać osoby i grupy do aplikacji Kontaktów • używać aplikacji Kalendarza do układania harmonogramu terminów i konferencji • śledzić zadania w aplikacji Czynności do wykonania • używać aplikacji Notatnika aby zapisać ważne informacje • dowiedzieć się czy dana osoba siedzi przy biurku i porozumieć się z nią za pomocą komunikatora Sametime • brać udział we wspólnej Dyskusji na serwerze Domino. S t r. 18
 16. 16. Wp rowadzenieOdbiorcy Konwencje czcionek Kurs przeznaczony jest dla nowych użytkowników Lotus Notes, którzy potrafią: W kursie wykorzystano następujące konwencje czcionek: • włączyć i wyłączyć aplikacje w Microsoft Windows • Kursywa - zakładki, widoki/foldery, strony, formularze, nazwy dokumen- • używać Eksploratora Windows do wyszukiwania i organizacji plików tów, nowe terminy wprowadzone w tekście • tworzyć, formatować i drukować dokumenty używając edytora tekstu np. • Pogrubienie - opcje menu, nazwy aplikacji, nazwy przycisków akcji, etykie- Microsoft Word ty pól, karty, narzędzia, klawisze skrótów • korzystać z  aplikacji Internet Explorer firmy Microsoft do przeglądania • biały tekst – wpisy dokonane przez użytkownika, nazwy plików, komendy stron internetowych konsoli serwera • zarządzać ulubionymi zakładkami. • Arial – adresy URL • Courier – przykłady HTML, kodu, XML i CSSO kursie Kurs łączy w  sobie koncepcję prezentacji, demonstracji oraz zadań w  celu Skróty klawiszowe przeprowadzenia Cię przez najczęściej używane funkcje i główne aplikacje Poniżej przedstawiono najczęściej używane skróty klawiszowe: Notes. Kurs nie stanowi wyczerpującego źródła wiedzy na temat używania aplikacji Działanie w dowolnym miejscu Lotus Notes. Polecamy natomiast kontynuację kursu Lotus Notes Podręcznik Użytkownika Plus Pack, z którego można dowiedzieć się więcej o poszcze- gólnych aspektach Notes w zależności od konkretnych potrzeb. Ctrl O Otwiera aplikację Notes. Ctrl F8 Wyświetla listę kart okna. Przewiń do tej, którą chcesz otworzyć a następnie naciśnij Enter, aby do niej przejść. Ctrl M Tworzy nową wiadomość e-mail. S t r. 19
 17. 17. Wp rowadzenieEsc Ctrl F5 Zamyka dokument, widok, okno dialogowe (zostaniesz poproszony o zapisa- Natychmiast wylogowuje ze wszystkich serwerów Notes. (Wykonaj tę czynność nie swojej pracy). jeżeli chcesz wyłączyć swój pulpit aby nikt nie wykorzystał Twojego konta.)F1 Alt Enter Wyświetla pomoc kontekstową (jeżeli jest dostępna). Otwiera właściwości obiektu, np. tekstu.Alt B Odpowiedniki paska nawigacji (działają niemal wszędzie) Rozwija przycisk Otwórz. Ctrl HomeCtrl Shift L Przenosi użytkownika do góry widoku lub dokumentu. Wyświetla listę wszystkich skrótów. Ctrl EndCtrl A Przenosi użytkownika na dół widoku lub dokumentu. Zaznacza wszystkie dokumenty w widoku lub cały tekst w polu. Ctrl Break Przerywa wiele zadań serwera Domino, które pozornie zablokowały Notes. Domyślny przycisk myszy do pojedynczego lub podwójnego kliknięcia. Poje- dyncze kliknięcie otwiera aplikację z  zakładek. Podwójne kliknięcie otwiera dokument (lub zaznacza słowo w trybie edycji). F9 Odświeża obszar roboczy, widok, dokument. Otwiera szybkie menu zaznaczonego obiektu. Dwukrotne kliknięcie działa tak samo jak Esc (opcja musi być włączona w Preferencjach). S t r. 20
 18. 18. Wp rowadzenieSkróty klawiszowe Shift EndDziałanie tylko w widoku Zaznacza cały wers. Insert Ctrl S Oznacza dokument jako przeczytany lub nieprzeczytany. Zapisuje dokument podczas trybu edycji.Enter Backspace Ctrl K Ctrl J Enter otwiera zaznaczony w  widoku dokument, ponownie wciśnięty Enter Otwiera okno dialogowe czcionek lub paragrafu w polu RTF. otwiera kolejny dokument bez konieczności powrotu do widoku. Backspace otwiera poprzedni dokument. Klawisze nie działają jeżeli aplikacja otwiera dokumenty w trybie edycji (np. Notatnik). Ctrl U Ctrl I Ctrl B Ctrl T Włącza atrybuty czcionki odpowiednio jako podkreślenie, kursywę, pogrubie- Ctrl E nie lub krój niesformatowany. Przełącza wybrany dokument do trybu edycji (przy założeniu, że jesteś auto- rem dokumentu). F2 Shift F2 Zwiększa lub zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu w polu RTF.Działanie tylko w trybie edycji dokumentu F8 Shift F8 Ctrl ← → Ustawia wcięcie akapitu. Przenosi kursor o jedno słowo.End Home Przenosi kursor na koniec lub początek wersu. S t r. 21
 19. 19. 1Uruchamianie Lotus Notes
 20. 20. Wstę pLotus Notes jest środowiskiem oprogramowania pozwalającym na otwieraniewielu głównych aplikacji służących do komunikowania się i pracy grupowej, któredziałają na podobnej zasadzie. W tym rozdziale zostanie przedstawiony sposóburuchamiania środowiska Notes i nawigowania w nim oraz otwierania najczęściejużywanych aplikacji – Poczty i Kontaktów. Przedstawiony zostanie także sposób Model korzystania z Notes możnaotwierania Pomocy i konfigurowania preferencji użytkownika. streścić w następujący sposób: URUCHOMIENIE LOTUS NOTES WPISANIE NAZWY I HASŁA UŻYTKOWNIKA PRACA W JEDNEJ LUB KILKU APLIKACJACH WYJŚCIE Z LOTUS NOTES Po uruchomieniu Notes można otworzyć jedną lub kilka aplikacji, za pomo- cą których chcemy wykonać pracę, a po jej zakończeniu zamknąć aplikację Notes. S t r. 23 Uruchamianie Lotus Notes 1
 21. 21. Gł ówn e aplikacje zawar t e w   N o t esNotes zawiera kilka głównych aplikacji, które najprawdopodobniej będą Ci znane jeżeli wcześniej korzystałeś z innych klientów e-mail np. Microsoft Outlook:Aplikacja AplikacjaPoczta Notatnik Umożliwia prowadzenie korespondencji z osobami z Twojej firmy lub z użyt- Umożliwia gromadzenie rozproszonych informacji w jednym, dobrze dostęp- kownikami Internetu. nym miejscu.Aplikacja AplikacjaKalendarz Komunikator Sametime Służy do układania harmonogramu terminów i konferencji. Z technicznego punktu widzenia Sametime nie jest aplikacją główną, ale jest dostępny niemal z każdego miejsca w Notes – również wśród aplikacji paska bocznego, co umożliwia sprawdzenie czy dana osoba jest aktualnie onlineAplikacja i wysłanie jej błyskawicznej wiadomości w celu nawiązania współpracyKontakty w czasie rzeczywistym. Pozwala utworzyć listę osób, z  którymi regularnie utrzymujesz kontakt, by mieć dostęp do ich adresów e-mail, numerów telefonu, adresów itd. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można wysłać wiadomość lub zaplanować konferencję z dowolną osobą, której dane zapisane są w bazie aplikacji. Możesz również użyć Katalogu firmowego lub przeszukać katalogi interneto- we w celu odszukania nazw i adresów e-mail.AplikacjaCzynności do wykonania Pozwala utworzyć listę zadań, o których nie chcesz zapomnieć, a po ich wyko- naniu oznaczyć je jako zakończone. S t r. 24 Uruchamianie Lotus Notes 1
 22. 22. A plikacje publi czne Podstawowa i standardowai   n ie st andardowe konfiguracja NotesWszystkie główne aplikacje opisane powyżej są aplikacjami osobistymi, co ozna- Lotus Notes występuje w  dwóch konfiguracjach: podstawowej oraz standardo-cza, że korzystają z różnych zabezpieczeń, które gwarantują, że jedynie Ty masz wej. Większość funkcji i głównych aplikacji jest zawarta w obu konfiguracjach, aledo nich dostęp. istnieją znaczne różnice w wyglądzie i dodatkowych aplikacjach, które są dostęp- ne tylko w standardowej konfiguracji Notes.Za pomocą Notes możesz również stworzyć aplikacje publiczne – współużytko-wane ze wszystkimi osobami w firmie (lub z określoną grupą osób). Przykłademmoże być firmowy Katalog lub Dyskusja, gdzie pracownicy z  całej firmy mogądzielić się pomysłami związanymi z nowymi produktami czy usługami. Wszystkie Ko nfig u ra c j a po d st awowaaplikacje publiczne są przechowywane na serwerze Domino, ale mogą być rów- Konfiguracja podstawowa Lotus Notes zawiera następujące aplikacje główne:nież zreplikowane do Twojego laptopa, aby umożliwić Ci pracę poza biurem.Można tworzyć również aplikacje niestandardowe: m.in. publikowane online opi-sy zasad i procedur firmy, niezobowiązujące Dyskusje lub nieco bardziej zaawan-sowane struktury przepływów, powszechnie spotykane w  zatwierdzaniu wydat-ków lub zarządzaniu relacjami z klientem. Aplikacje główneA plikacje s ą z int egrowanep r zez N otesOto dwa główne argumenty przemawiające za posiadaniem aplikacji w środowi-sku Notes: Konfiguracja podstawowa działa jedynie na systemach Windows XP oraz Vista i jest przeznaczona dla starszych komputerów, które nie mają dużo pamięci czyWszystkie aplikacje główne działają na podobnej zasadzie, co eliminuje koniecz- miejsca na dysku.ność uczenia się obsługi kolejnych aplikacji. Jeżeli nauczysz się np. obsługi apli-kacji Poczty, nie będziesz mieć problemów z  używaniem Notatnika lub innychaplikacji niestandardowych.Aplikacje są ze sobą zintegrowane, możesz zatem np. zmienić wiadomość e-mailw pozycję Kalendarza lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwiewybranej osoby rozpocząć z nią rozmowę sieciową w komunikatorze Sametime. S t r. 25 Uruchamianie Lotus Notes 1
 23. 23. Konfiguracja standardowa Standardowa konfiguracja działa na systemach Windows, Linux i Macintosh i wymaga nowszych, lepszych modeli komputerów. Dwoma jej wyróżnikami są przycisk Otwórz w lewym górnym rogu oraz Aplikacje paska bocznegoStandardowa konfiguracja Lotus Notes zawiera więcej funkcji i aplikacji poza apli- po prawej stronie.kacjami głównymi: W niniejszym kursie położono nacisk na aplikacje główne, które zostaną opi- sane na przykładzie konfiguracji standardowej. W związku z tym, że aplikacja Wyszukiwanie z paska Sametime jest ściśle zintegrowana z Notes, w kursie tym omówiono również narzędzi aplikację paska bocznego Kontakty Sametime. Aplikacje paska bocznego Uwaga: Oprócz aplikacji głównych, będziesz posiadał również aplikacje paska bocznego – może być ich więcej lub mniej. Aplikacje paska bocznego takie jak Dzień w kilku słowach, Kanały informacyjne, Moje widżety, Aktu- Otwarta lista alizacje statusów i  Pliki oraz trzy aplikacje Lotus Symphony są omówione w kursie Podręcznik użytkownika Lotus Notes PLUS Pack. Aplikacje Lotus Symphony Aplikacje główne S t r. 26 Uruchamianie Lotus Notes 1
 24. 24. Zadanie: Uruchom Lo t us N o t esWykonaj następujące czynności aby uruchomić Lotus Notes:Krok1 Uwaga: Dokładna ścieżka przycisku menu Start na Twoim komputerze może Zakładamy, że korzystasz z systemu Windows. różnić się od tej zaprezentowanej powyżej. Przedstawioną powyżej można znaleźć w  systemie Windows XP. Dla Windows 7 w  przypadku pierwszego Włącz komputer i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zaloguj się do systemu Win- uruchomienia aplikacji Notes będzie ona wyglądała następująco: Start, dows. Wszystkie programy, Aplikacje Lotus, Lotus Notes 8.5. KrokKrok2 3 Notes jest chroniony hasłem, dlatego najprawdopodobniej otrzymasz nazwę Skrót Notes jest domyślnie zainstalowany na pulpicie Windows. Kliknij dwa i hasło fikcyjnego użytkownika do wykorzystania tylko podczas tego kursu. razy na ikonę Lotus Notes aby uruchomić aplikację: Zapisz je tutaj: Nazwa użytkownika Notes: ________________________________ Hasło Notes: _________________________________ Można także włączyć Notes korzystając z przycisku Windows Start, a następ- nie wybierając ProgramyAplikacje Lotus: S t r. 27 Uruchamianie Lotus Notes 1
 25. 25. Zadanie: Uruchom Lo t us N o t esKrok Krok4 5 Gdy Notes się uruchomi, zostaniesz poproszony o  wpisanie nazwy i  hasła Dalsze czynności zależą od tego czy: użytkownika Notes. • zainstalowana jest podstawowa czy standardowa konfiguracja Notes • Notes został uruchomiony po raz pierwszy po nowej instalacji a konfigura- cja (jednorazowe zadania konfiguracji Notes) została już zakończona • administrator Domino dostosował Stronę Główną Notes. Zakładamy, że Notes został skonfigurowany w wersji standardowej i używasz domyślnej konfiguracji. Podczas logowania pamiętaj, że: • Jeżeli Twoja nazwa użytkownika nie jest wybrana, wybierz ją z listy. • Jeżeli jesteś podłączony do sieci, zostaw typ miejsca pobytu jako “Tryb z połączeniem”. Jeżeli nie masz połączenia i korzystasz z laptopa zaznacz “Tryb bez połączenia”. • Jeżeli z komputera korzysta wielu użytkowników, przed wpisaniem hasła musisz wybrać swoją nazwę użytkownika Notes i/lub położenie (np. Tryb bez połączenia jeżeli korzystasz z Notes na odłączonym od sieci laptopie). • Nie martw się jeżeli nie zostaniesz poproszony o hasło Notes. Oznacza to, że Twój administrator włączył nową funkcję, która automatycznie loguje Cię do Notes za pomocą hasła do systemu Windows. • Jeżeli zapomniałeś hasła, kliknij Zapomniano hasła? aby otrzymać dalsze instrukcje prowadzące do uzyskania tymczasowego hasła od Administra- tora Notes. • Jeżeli konfiguracja Notes umożliwia korzystanie z komunikatora Sameti- me, zostaniesz poproszony o wpisanie swojej nazwy i hasła użytkownika Sametime – tylko o ile są to wartości inne od tych używanych w Notes. S t r. 28 Uruchamianie Lotus Notes 1
 26. 26. Zadanie: Uruchom Lo t us N o t esKrok Krok6 7 Jeżeli włączasz Notes po raz pierwszy, zobaczysz otwartą w karcie okna stro- Kliknij na karcie Pierwsze kroki aby ją zamknąć: nę Pierwsze kroki: Wszystkie elementy, które będziesz otwierać w  Notes, będą otwierane w nowych kartach, chyba że wybierzesz opcję otwarcia w nowym oknie. Zawsze możesz wrócić do strony Pierwsze kroki, otwierając ją z menu Pomocy. Strona ta zawiera m.in. łącza do strony IBM, które pozwolą Ci dowiedzieć się więcej o Notes przed kontynuacją pracy. S t r. 29 Uruchamianie Lotus Notes 1
 27. 27. Zadanie: Uruchom Lo t us N o t esKrok Krok8 9 Jeżeli jeszcze nie stworzyłeś własnej Strony Głównej (a  Twój administra- Notes otworzy domyślną Stronę Główną. tor Domino nie stworzył dostosowanej do Twoich potrzeb Strony Głównej za Ciebie), zostaniesz poproszony o  skonfigurowanie widoku, jaki ma być wyświetlany po uruchomieniu Notes: Czy wiesz, że... Aplikacje i  systemy aplikacji, do których budowy zastosowano DYSANT Framework są znacznie bardziej elastyczne niż aplikacje budowane tradycyjnymi metodami. Ma to ogromy wpływ na bezpieczeństwo inwestycji oraz całkowite koszty posiadania (TCO). Kliknij przycisk aby użyć domyślnej Strony Głównej (później będziesz mógł stworzyć swoją własną Stronę Główną). S t r. 30 Uruchamianie Lotus Notes 1
 28. 28. Domy ślna Strona G łów na M enu i  skró t yOto domyślna Strona Główna Notes: Podobnie jak w innych aplikacjach, menu aplikacji Notes znajduje się w górnej części okna. Konstrukcja Notes oparta jest na zasadzie „im prościej, tym lepiej”. Jeśli nie włączysz zaawansowanego menu, będziesz mógł korzystać z Notes bez wyświetlania nadmiaru rzadko używanych opcji. Jednak czasami będziesz musiał wykonać zaawansowane zadania a tym samym będzie Ci potrzebne zaawansowane menu. W innych przypadkach możesz go nie włączać. Notes używa również podręcznego menu, pojawiającego się po kliknięciu pra- wym przyciskiem myszy. Takie menu pokazuje komendy, które odnoszą się jedy- nie do zaznaczonego wcześniej obiektu. Na przykład, poniższe menu pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy na pozycję spotkania (w którym wcze- śniej wyraziłeś chęć uczestnictwa) w Kalendarzu:Strona Główna pokazuje główne aplikacje Notes w postaci zestawu ośmiu belek.Na każdej z nich znajdują się dwa przyciski. Oto przykład belki Poczty: Tworzenie nowej wiadomości Otwieranie aplikacji Poczty• Przycisk z obrazkiem z lewej strony otwiera aplikację (w nowej karcie okna).• Przycisk tworzy nowy dokument w danej aplikacji, w tym przypadku stworzy nową iadomość e-mail w aplikacji Poczty. S t r. 31 Uruchamianie Lotus Notes 1
 29. 29. M e n u i  s króty P as ek n a rzę d z iPodczas korzystania z różnych menu zwróć uwagę na skróty klawiszowe umiesz- Pasek narzędzi pojawia się pod kartami okna. Zawiera on skróty do najczęściejczone po prawej stronie. Na przykład, aby wydrukować zawartość bieżącego używanych poleceń menu.okna, naciśnij Ctrl+P, jak pokazano na poprzedniej ilustracji. Aby zamknąć oknoaktualnie używane w Notes, naciśnij Esc: Pasek narzędzi Przycisk akcji Zdefiniowane paski narzędzi i przyciski dostosowują się do kontekstu czynności wykonywanych w Notes, co oznacza, że stają się aktywne lub nieaktywne w zależ-Wiele skrótów klawiszowych zostało umieszczonych w przedmowie do niniejsze- ności od tego, co aktualnie przeglądasz lub co robisz.go kursu. Jeżeli jesteś np. w miejscu, w którym możesz wycinać i wklejać tekst, aktywne sta-M e n u zaawansowa ne ną się narzędzia wycinania, kopiowania i wklejania:Filozofią konstrukcji Notes jest zasada „im prościej, tym lepiej”. Nie włączajączaawansowanych menu będziesz mógł korzystać z Notes bez wyświetlania rzad- Istnieje wiele pasków narzędzi, które możesz uaktywnić, a  co więcej mogą sięko używanych opcji. one znajdować na poziomie różnych wierszy. Aby zmienić długość paska lub przenieść go w nowe miejsce, uchwyć kursorem myszy koniec paska narzędziJednak czasami będziesz musiał wykonać zaawansowane zadania a tym samym i upuść go w wybranym miejscu.będzie Ci potrzebne zaawansowane menu. Aby je włączyć wybierz WidokMenu zaawansowane. W innych przypadkach pozostaw je wyłączone. Aby dodać lub usunąć pasek narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pasek narzędzi i wybierz polecenie Pasek narzędzi aby wybrać narzędzia, które mają się pojawić. Wybierz Preferencje paska narzędzi aby dostosować narzędzia. Uwaga: Jeżeli okno Notes nie będzie zmaksymalizowane, przyciski paska narzędzi znajdujące się z  prawej strony mogą znaleźć się poza ekranem. Jeżeli dodatkowe przyciski nie są widoczne na pasku przy danej jego długo- ści, kliknij przycisk Więcej przycisków, aby wybrać odpowiednie polecenie. W sytuacji, gdy wszystkie narzędzia są nieaktywne, wybierz Widok Pasek narzędzi, aby ustawić wyświetlanie paska narzędzi w Preferencjach. S t r. 32 Uruchamianie Lotus Notes 1
 30. 30. P rzyc is ki akcji M o d el u ż y wa n i a g ł ów nyc hPo otwarciu aplikacji pod paskiem narzędzi zobaczysz drugi wiersz przycisków – sąto przyciski akcji. Do przycisków tych również istnieją skróty klawiszowe i polece- a p l ika c j inia menu, ale działają one jedynie wtedy, gdy aplikacja jest otwarta w karcie okna. Powiedzieliśmy wcześniej, że wszystkie aplikacje główne działają w  bardzoNa przykład, gdy tworzysz nową wiadomość, przyciski akcji pozwolą Ci wykonać podobny sposób. W  rzeczywistości, model używania aplikacji głównych możnadziałania na dokumencie, m.in. umożliwią Ci wysłanie wiadomości: streścić za pomocą następującego diagramu:Jeżeli na przyciskach akcji widnieje mała strzałka skierowana do dołu, kliknij nanią aby zobaczyć dodatkowe polecenia. Kliknij na główną część przycisku akcjiaby użyć domyślnie przypisanego polecenia (jest to pierwsza komenda na liściepo naciśnięciu strzałki). Po otwarciu aplikacji, wykonujesz pracę na tym, co Notes nazywa dokumentem (możesz go utworzyć, edytować, przeczytać, usunąć), a następnie zamykasz apli- kację. Notes nazywa dokumentem wszystko, co zostało utworzone i zapisane w aplika- cji za pomocą formularza. Dokumentem jest zatem wiadomość e-mail, pozycja w Kalendarzu, a także pozycja Notatnika. Aby stworzyć konkretny typ dokumentu, otwórz wybraną aplikację, stwórz doku- ment, a  następnie go zapisz. W  zależności od wybranej aplikacji, w  formularzu używanym do stworzenia konkretnego typu dokumentu pojawią się typowe dla niego wymagania. Jeżeli np. będziesz pracować w  aplikacji Poczty, będziesz musiał dodać adres e-mail zanim wyślesz dokument do kolejnego użytkownika. Jeżeli będziesz chciał pracować z wcześniej zapisanymi dokumentami, znajdziesz je w aplikacji na liście dokumentów (widoki i foldery). Takie dokumenty możesz przeczytać, edytować lub usunąć. Podczas tego kursu zauważysz, że model ten powtarza się we wszystkich głów- nych aplikacjach. S t r. 33 Uruchamianie Lotus Notes 1
 31. 31. O twie ranie aplikacji głów nychZobaczmy, jak model używania aplikacji głównej jest stosowany w praktyce. Użyjemy aplikacji Poczty:Krok Krok1 3 Aby otworzyć aplikację Poczty, kliknij przycisk z lewej strony na belce Poczty: Zauważ, że dokumenty otwarte w Notes są domyślnie otwierane w nowych kartach okna.Krok2 Aplikacja Poczty otworzy folder Skrzynki odbiorczej: Często będziesz mieć otwartych jednocześnie kilka dokumentów z różnych aplikacji. W takiej sytuacji kliknij na wybraną kartę, aby wyświetlić dokument, do którego odnosi się nazwa. Wskazówka: Możesz przeciągać i upuszczać karty na nowe miejsce w pasku okna, aby zmienić ich kolejność. Nowo otrzymane wiadomości pojawią się w  folderze Skrzynki odbiorczej, która została wybrana w panelu nawigacji po lewej stronie. S t r. 34 Uruchamianie Lotus Notes 1
 32. 32. O twie ranie aplikacji głów nychKrok Wpisz adres e-mail odbiorcy (lub skorzystaj z aplikacji Kontaktów lub firmo- wego Katalogu, aby wybrać adres e-mail), dodaj temat i treść wiadomości,4 a następnie kliknij przycisk aby wysłać wiadomość. Po wysłaniu wiado- mości karta okna zostanie automatycznie zamknięta. Aby stworzyć nową Wiadomość w aplikacji Poczty, kliknij główną część przy- cisku Nowy: Krok 6 Dla celów tego ćwiczenia, wycofaj się z  czynności wysyłania wiadomości i kliknij na karcie. Jeśli uzupełniłeś treść wiadomości, zostanie Ci zapropo- nowanych kilka opcji: Jeżeli klikniesz na dolną strzałkę, zobaczysz polecenia tworzenia nowych dokumentów w tej lub innej aplikacji. Na przykład jeżeli pracujesz w aplikacji Poczty, kliknij na strzałkę, aby stworzyć nową Konferencję (w  Kalendarzu), Kontakt (w  Kontaktach) lub Czynność do wykonania (w  Czynnościach do Kliknij przycisk Unieważnij. wykonania) itd. KrokKrok 75 Następnie kliknij na karcie Poczty aby zamknąć aplikację Poczty. Otworzy się karta Nowa wiadomość: Powrócisz do Strony Głównej Notes. S t r. 35 Uruchamianie Lotus Notes 1
 33. 33. Zadanie: Otwórz a p l ika cje głów neWykonaj następujące polecenia, aby otworzyć kilka aplikacji głównych z poziomu Strony Głównej, a następnie stworzyć nowy dokument i zamknąć aplikacje:Krok Krok1 6 Jeżeli jest taka potrzeba, uruchom Notes. Powinieneś zobaczyć Stronę Główną. Otworzy się aplikacja Kontakty.Krok Krok2 7 Najpierw otwórzmy aplikację Poczta. Kliknij przycisk aby otworzyć aplika- Kliknij przycisk aby stworzyć nowy Kontakt (Kontakt jest tu domyślnym cję Poczta. typem dokumentu. Kliknij na strzałkę, aby wybrać inny typ. W wersji podstawo- wej przycisk ten ma nazwę Nowy kontakt).Krok Krok3 8 Otworzy się aplikacja Poczty. Pozostawmy ją otwartą i  przejdźmy do pracy w innym miejscu Notes. Otworzy się formularz Nowego kontaktu:Krok4 Kliknij kartę Strony Głównej.Krok5 Jeśli chciałbyś dodać nowy kontakt, powinieneś wpisać wymagane informacje Teraz otworzysz aplikację Kontakty. Kliknij przycisk aby otworzyć aplikację o danej osobie, a następnie kliknąć przycisk aby zapisać dokument. Kontakty. Dla celów tego ćwiczenia nie wpisuj danych i zostaw otwartą kartę Nowego kon- taktu. S t r. 36 Uruchamianie Lotus Notes 1
 34. 34. O twie ranie aplikacji głów nychKrok Wybrane przez Ciebie polecenie stworzy nową Czynność do wykonania bez uprzedniego otwierania aplikacji Czynności do wykonania.9 Wróć do karty Kontaktów i kliknij ikonę „Przełącz na widok...” aby przejść do Poczty: Widać tu zatem, że w Notes istnieje zwykle kilka sposobów na wykonanie tej samej czynności. Gdybyś chciał dodać nową Czynności do wykonania, powinieneś wpisaćKrok wymagane informacje, a następnie kliknąć przycisk aby zapisać dokument. Aby wyświetlić nową Czynności do wykonania, musiałbyś otwo-10 rzyć aplikację Czynności do wykonania. Zostaw otwartą kartę Nowej Czyn- ności do wykonania. Kliknij kartę Strony Głównej. KrokKrok 1211 Po wykonaniu tego ćwiczenia powinieneś mieć już otwartych kilka kart. Na Stronie Głównej kliknij przycisk na belce Czynności do wykona- nia, aby stworzyć nową Czynność do wykonania: S t r. 37 Uruchamianie Lotus Notes 1
 35. 35. P rzyc is k Pokaż m inia t ur y Zakładki oraz Strona GłównaJeżeli masz otwartych kilka kart, odgadnięcie zawartości danej karty tylko na pod- Powrót do Strony Głównej nie zawsze jest wygodnym sposobem otwarcia nowejstawie jej nazwy może być bardzo trudne. W nawigacji kartami pomoże Ci wów- aplikacji głównej. Innym sposobem otwarcia aplikacji głównej jest użycie zakła-czas przycisk Pokaż miniatury: dek aplikacji, które znajdują się na Otwartej liście. Z pewnością jesteś już zaznajomiony z obsługą zakładek i folderów w przeglądar- ce internetowej, więc używanie zakładek Notes nie powinno sprawić Ci żadnych problemów. Notes jest standardowo wyposażony w zestaw zakładek, ale możesz również w prosty sposób dodać swoje własne. Może się zdarzyć, że celowo lub przypadkowo zamkniesz Stronę Główną Notes,Otwiera on podgląd Miniatur: zatem dobrym pomysłem jest dowiedzieć się jak ponownie ją otworzyć wykorzy- stując zakładki. Zobaczmy, jak otworzyć aplikacje główne oraz jak przywrócić Stronę Główną, wykorzystując zakładki. Aby rozwinąć Otwartą listę, kliknij przycisk . Pierwsze cztery zakład- ki otwierają aplikacje główne – Pocztę, Kalendarz, Kontakty oraz Czynności do wykonania: Aby przywrócić Stronę Główną, kliknij Stro- na Główna. Będziesz mógł skorzystać z  tego sposobu, gdy np. użyjesz polecenia menu Plik Zamknij wszystko, które zamknie nie tylko wszystkie karty, ale również pasek boczny. Wskazówka: Aby zachować Otwartą listę w for- mie kolumny ikon z lewej strony, wybierz WidokIm więcej okien jest otwartych, tym mniejsze będą miniatury. Zadokuj otwartą listę. Użyj ponownie tego polecenia, aby wrócić do używania przyciskuZnajdź okno, które chcesz otworzyć (najprościej poprzez wpisanie tytułu okna Otwórz.w polu Znajdź), a następnie kliknij miniaturę, aby otworzyć pełne okno.Jeżeli jednak wolisz użyć menu, wybierz Okna Pokaż miniatury aby otworzyćpodgląd strony Miniatury. S t r. 38 Uruchamianie Lotus Notes 1
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×