Niezbędnik administratora Lotus Notes Domino (praktyczne wskazówki)

10,056 views
9,876 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,056
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
174
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Niezbędnik administratora Lotus Notes Domino (praktyczne wskazówki)

 1. 1. Niezbędnik administratora Lotus Notes Domino (praktyczne wskazówki) Marek Kuchciak IBM Collaboration Solutions Client Technical Professional © 2011 IBM Corporation
 2. 2. Po co ta sesja? ● Bo w zeszłym roku cieszyła się powodzeniem ● W odpowiedzi na pytania na forach publicznych i w bieżącej korespondencji ● Jako uzupełnienie dokumentacji technicznej i oferty edukacyjnej ● W celu zasygnalizowania wybranych zagadnień - niejednemu można byłoby poświęcić osobną prezentację ● Aby zachęcić do dalszej dyskusji i samodzielnego szukania rozwiązań ● Raczej "co", a nie "jak" - szczegóły można znaleźć w wielu źródłach ● Inspiracja: Adminblast @ Lotusphere ­ Paul Mooney http://www.pmooney.net/© 2011 IBM Corporation 2 Akademia Lotus Software 2011
 3. 3. Agenda ● Planowanie architektury ● Praktyka administrowania ● Licencjonowanie ● Wsparcie techniczne ● Szkolenia i certyfikacja ● Źródła wiedzy© 2011 IBM Corporation 3 Akademia Lotus Software 2011
 4. 4. Planowanie architektury Lotus Notes Domino ● Jaki sprzęt? W jakiej konfiguracji? Czy będzie dostatecznie wydajny? ● Jaki system operacyjny? W jakiej wersji? 32-/64-bit? Jak skonfigurowany? ● Ile serwerów Domino? Jakie funkcje? Gdzie? Jaka topologia? ● Wirtualizacja? Partycjonowanie? ● Klastrowanie? Na poziomie aplikacyjnym czy systemowym? ● Jakie klienty? Notes (standard/basic)? Przeglądarka WWW? ● Jakie rozwiązania uzupełniające Lotus? ­ Traveler, Sametime, Quickr/Domino, LPMS, LPME, Mobile Connect, Connections, Portal, ... ● Jakie inne rozwiązania współpracujące z Domino? ­ wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych • np. IBM Tivoli Storage Manager ­ bezpośrednia ochrona antywirusowa ­ monitorowanie ­ inne, np. archiwizacja danych ● Jakie wersje oprogramowania? Ewentualne poprawki?© 2011 IBM Corporation 4 Akademia Lotus Software 2011
 5. 5. Dobór platformy sprzętowej ● Potencjalne "wąskie gardła" sprzętu: ­ wydajność pamięci masowej - najczęstsza przyczyna problemów ­ przepustowość sieci komputerowej - szczególnie dla rozbudowanych aplikacji ­ ilość pamięci operacyjnej - przede wszystkim tam, gdzie Java ­ moc obliczeniowa procesorów - raczej tylko przy specyficznych aplikacjach ● Podsystem dyskowy jest kluczowy (odczyt bardziej niż zapis) ­ przydzielać zasoby od najszybszych do najwolniejszych w kolejności: • system + obszar stronicowania, logi transakcyjne, przebudowa indeksów • główne dane Domino: bazy pocztowe i dedykowane aplikacje • repozytorium DAOS, archiwa i rzadko wykorzystywane bazy ­ wydzielone podsystemy dla najbardziej obciążonych, np. na logi transakcyjne • osobny kontroler, RAID 1 / 1+0 / 0+1 kontra RAID 5 ­ umiejętne równoważenie obciążenia ● Dedykowanie zasobów sprzętowych w środowisku zwirtualizowanym ● Standardowe zasady, jak unikanie pojedynczych punktów awarii ● Do testów porównawczych można wykorzystać narzędzie Server.Load© 2011 IBM Corporation 5 Akademia Lotus Software 2011
 6. 6. Dobór platformy systemowej ● Windows czy Linux/AIX/...? ­ porównanie wydajnościowe, zarządzalność ­ wiedza i doświadczenie personelu ­ dostępność innych produktów i rozwiązań na tej samej platformie ● Określone wersje systemu wspierane dla danej wersji oprogramowania ­ np. Domino można uruchomić na wielu dystrybucjach Linux, ale wsparcie techniczne jest tylko na RHEL/SLES ● 32- czy 64-bit? ­ >4 GB RAM tylko przy 64-bit ­ na 64-bit Linux instaluje się Domino 32-bit ­ Sametime Community Server i Quickr for Domino wymagją Domino 32-bit (system może być 64-bit) ● Inne rekomendacje ­ bezpieczeństwo fizyczne i sieciowe serwera, standardowe metody utwardzania (hardening) ­ instancja systemu operacyjnego dedykowana dla Domino, w szczególności nie jako kontroler domeny AD czy serwer plików© 2011 IBM Corporation 6 Akademia Lotus Software 2011
 7. 7. Ilość, funkcje i lokalizacja serwerów ● Możliwa konsolidacja wszystkiego na jednym serwerze (duża wydajność Domino!), ale: ­ rozproszenie geograficzne ­ rozdzielenie funkcji (poczta, aplikacje, administracja, testowanie) ­ specyficzne wymagania np. Traveler, Sametime, Quickr ● Lokalizacja serwerów w odpowiednim segmencie sieci ­ dostęp z zewnątrz za pośrednictwem serwera Domino passthru (NRPC), relay (SMTP), czy też proxy (HTTP/S), ewentualnie tunelem VPN ● Optymalna topologia replikacji ­ np. hub-and-spoke z redundantnymi połączeniami passthru, relay, mail, appl proxy, LNTrav Internet DMZ LAN© 2011 IBM Corporation 7 Akademia Lotus Software 2011
 8. 8. Wirtualizacja, partycjonowanie i klastrowanie ● Wirtualizacja daje elastyczność wykorzystania coraz wydajniejszego sprzętu ­ aktualnie tylko VMware ESX/ESXi ­ licencjonowanie na ograniczoną moc obliczeniową (subcapacity) ● Partycjonowanie implikuje tą samą wersję serwerów Domino ● Klastrowanie systemowe zapewnia przełączanie awaryjne (failover) ● Klastrowanie aplikacyjne zapewnia także równoważenie obciążenia (load balancing) oraz płynną aktualizację oprogramowania ­ serwery Domino w klastrze aplikacyjnym mogą pracować w różnych wersjach ­ można łączyć klastry aplikacyjne i systemowe ­ konfiguracja klastra aplikacyjnego jest prosta ­ za przełączanie odpowiada klient Notes© 2011 IBM Corporation 8 Akademia Lotus Software 2011
 9. 9. Dobór oprogramowania klientów ● Lotus Notes Standard ­ pełna wersja klienta na platformie Eclipse, nowy interfejs użytkownika ● Lotus Notes Basic ­ wersja klienta o mniejszych wymaganiach sprzętowych, interfejs zbliżony do R7 ● Warto instalować Standard i uruchamiać jako Basic ­ "C:Program FilesLotusNotesnotes.exe" -basic ­ "C:Program FilesLotusNotesnlnotes.exe" ­ rekomendacja: notes ini UseBasicNotes=1 ● Tryb single-user albo multi-user ● Roaming user - synchronizacja danych lokalnych z kilku stacji roboczych ● Różne metody instalacji ­ standardowa, "cicha", Smart Upgrade, InstallShield Tuner, narzędzia dedykowane ● LNToolBox: The great Lotus Notes installation guide ­ http://www.lntoolbox.com/en/articles/sntt-customize-client-installation.html ● IBM Support: Using a Desktop Policy to set notes.ini and Location parameters ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21196837© 2011 IBM Corporation 9 Akademia Lotus Software 2011
 10. 10. Wymagania sprzętowo-systemowe ● Wersje wszystkich użytych produktów muszą być zgodne ze sobą ● IBM Support: Detailed system requirements for Lotus Notes, Lotus Domino, Lotus Domino Administrator, Lotus Domino Designer, and Lotus Notes Traveler ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27007909 ● IBM Support: Detailed system requirements for Lotus iNotes (formerly Domino Web Access) ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27007763 ● IBM Support: Detailed system requirements for Lotus Sametime ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27007792 ● IBM Support: IBM Lotus Quickr detailed system requirements ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27009740 ● IBM Support: FAQ: 64-bit version of Domino ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21296452 ● IBM Support: VMware product support information for IBM Lotus Domino- based server products ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21106182© 2011 IBM Corporation 10 Akademia Lotus Software 2011
 11. 11. IBM Global Techline Software Sizing ● Wymiarowanie sprzętu pod oprogramowanie Lotus na wniosek partnerów handlowych IBM ­ http://www.ibm.com/partnerworld/mem/support/trs_techline_sizing_lotus.html ● Szczegółowy formularz z pytaniami >> weryfikacja >> rekomendacja© 2011 IBM Corporation 11 Akademia Lotus Software 2011
 12. 12. Agenda ● Planowanie architektury ● Praktyka administrowania ● Licencjonowanie ● Wsparcie techniczne ● Szkolenia i certyfikacja ● Źródła wiedzy© 2011 IBM Corporation 12 Akademia Lotus Software 2011
 13. 13. Plik konfiguracyjny serwera Domino - notes.ini ● Ręczne edytowanie pliku tekstowego nie jest rekomendowane ­ wskazane zatrzymanie serwera Domino, wymagana pusta linia na końcu pliku ● Komendy konsoli Domino dot. parametrów w pliku notes.ini ­ wyświetlanie: show config <parameter>, np. show config ServerTa* ­ ustawianie: set config <parameter>=<value> ­ usuwanie: set config <parameter>= ● Konfiguracja poprzez dokument typu Configuration Settings ● Niektóre zmiany wymagają restartu serwera albo konkretnego zadania ● LNToolBox: notes.ini Reference ­ http://www.lntoolbox.com/en/notesini-reference.html© 2011 IBM Corporation 13 Akademia Lotus Software 2011
 14. 14. Czas, strefa czasowa, synchronizacja czasu ● Błędne ustawień czasu mogą powodować istotne problemy ­ poczta z przyszłości/przeszłości, zaburzona kolejność korespondencji ­ braki bądź opóźnienia w replikacji danych ­ błędne logowanie w systemach rozproszonych ­ problemy z pojedynczym logowaniem (single sign-on) pomiędzy serwerami ● Ustawienia na poziomie systemu operacyjnego ­ czas + strefa czasowa + przejście na czas letni + powrót na czas zimowy ­ synchronizacja z serwerem czasu (protokół NTP) ● Wpisy w notes.ini ustawiające polski format daty i czasu na konsoli Domino ­ ClockType=24_HOUR ­ DateOrder=YMD ­ DateSeparator=- ­ TimeSeparator=: ● Nieużyteczne wpisy w notes.ini z poprzednich wersji Domino ­ DST, DSTlaw, DST_Begin_Date, DST_End_Date© 2011 IBM Corporation 14 Akademia Lotus Software 2011
 15. 15. Uruchamianie i zatrzymywanie serwera ● Windows - jako usługa systemowa ­ net start <service_name> / net stop <service_name> ● Unix/Linux - najlepiej skryptem ­ Domino na prawach użytkownika np. notes (nie root!) ­ sprawdzanie określonych warunków, usuwanie tymczasowych plików i zabijanie zawieszonych procesów w razie potrzeby ● Restartowanie Domino z konsoli ­ restart server [password] [-d <seconds>] ­ notes.ini SERVER_RESTART_DELAY=<seconds> ­ opóźnienie jeśli pewne zadania długo się zamykają ● Automatic Server Recovery ­ automatyczny restart Domino w razie awarii ­ konfiguracja w dokumencie typu Server© 2011 IBM Corporation 15 Akademia Lotus Software 2011
 16. 16. Domino Server Controller, Domino Console ● Domino Server Controller ­ program w Javie kontrolujący serwer Domino ­ komunikacja na porcie 2050/tcp ­ umożliwia zdalne wydawanie komend Domino, samego kontrolera lub powłoki systemu z Domino Console (Java) lub klienta Administrator/Web Administrator ● Domino Console ­ zdalna konsola serwera Domino w postaci "cienkiego" klienta (Java) ­ równocześnie dla wielu serwerów ­ nie wymaga użycia Notes ID, wystarczy hasło internetowe ● Uruchamianie wraz z serwerem Domino - opcje dla [n]server[.exe] ­ -jc - kontroler + Domino + konsola ­ -jc -c - kontroler + Domino ­ -jc -s - kontroler + konsola ­ -jc -c -s - sam kontroler ● Także jako usługa systemowa Windows ­ "C:Program FilesIBMLotusDominonservice.exe" "=C:DominoDatanotes.ini" -jc© 2011 IBM Corporation 16 Akademia Lotus Software 2011
 17. 17. Przykład skryptu (Linux): /etc/init.d/domino start | stop #! /bin/sh DOMINO_USER=notes # Domino server system account DOMINO_EXEC=/opt/ibm/lotus # Domino server executables location DOMINO_DATA=/local/notesdata # Domino server data location start() { test -d $DOMINO_DATA || { echo "Missing data directory $DOMINO_DATA"; exit 5; } IS_RUNNING=`ps -fu $DOMINO_USER | grep $DOMINO_EXEC/notes/latest/linux | grep -v grep` test -n "$IS_RUNNING" && { echo "Domino server is already running"; exit 1; } test -f $DOMINO_DATA/~notes.lck && { echo "Removing $DOMINO_DATA/~notes.lck"; rm -f $DOMINO_DATA/~notes.lck; } test -f $DOMINO_DATA/.jsc_lock && { echo "Removing $DOMINO_DATA/.jsc_lock"; rm -f $DOMINO_DATA/.jsc_lock; } echo "Starting Domino server..." su - $DOMINO_USER -c "$DOMINO_EXEC/bin/server -jc -c > /dev/null 2>&1 &" echo "Domino server started"; return 0 } stop() { echo "Stopping Domino server..." echo Y | su - $DOMINO_USER -c "$DOMINO_EXEC/bin/server -jc -q" > /dev/null 2>&1 & COUNT=0 while [ $COUNT -lt 120 ] do sleep 10; COUNT=`expr $COUNT + 10`; echo " ... waiting "$COUNT" seconds" IS_RUNNING=`ps -fu $DOMINO_USER | grep $DOMINO_EXEC/notes/latest/linux | grep -v grep` test -n "$IS_RUNNING" || { echo "Domino server shutdown completed"; exit 0; } done echo "Domino server is still running, so killing processes" for PID in `ps -fu $DOMINO_USER | grep $DOMINO_EXEC/notes/latest/linux | grep -v grep | awk { print $2 }` do kill -9 $PID done echo "Domino server stopped"; return 0 } case "$1" in Uwaga: Użycie na własne ryzyko! start) start ;; stop) stop ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop}"; exit 1 ;; esac© 2011 IBM Corporation 17 Akademia Lotus Software 2011
 18. 18. Logowanie informacji o pracy serwera ● Standardowo logowanie do bazy log.nsf, z usuwaniem dokumentów po 7 dniach, 40000 bajtów tekstu w jednym dokumencie - można modyfikować ­ notes.ini Log=log.nsf, 1, 0, 7, 40000 ● Kontrola logowania przez poszczególne zadania ­ notes.ini m.in. Log_AgentManager, Log_Connections, Log_Sessions, Log_Replication, Log_Update, Log_View_Events ­ ale np. Log_MailRouting lepiej ustawiać przez dokument typu Configuration Settings (Router/SMTP - Advanced... - Controls - Logging level) ● Za mało danych w logu, aby znaleźć przyczynę problemu? ­ notes.ini Debug_Amgr, Debug_Router, Debug_AdminP, Debug_ThreadID oraz wiele innych ● Logowanie komunikatów z konsoli Domino do pliku ­ notes.ini Console_Log_Enabled, Console_Log_Max_KBytes, LogFile_Dir, Debug_Outfile, Console_Log_Mirror ­ zapis do pliku <DominoData>/IBM_TECHNICAL_SUPPORT/console.log ● Serwer HTTP loguje też do bazy domlog.nsf© 2011 IBM Corporation 18 Akademia Lotus Software 2011
 19. 19. Problemy z bazami, indeksami ● Czy na pewno w bazie potrzebne są wszystkie te indeksy? ● Negatywne skutki fragmentacji plików z bazami (głównie Windows/NTFS) ● Lotus Notes and Domino wiki: Hard disk fragmentation ­ http://www.lotus.com/ldd/dominowiki.nsf/dx/01152009062114PMWEBVDT.htm ● Większa wydajność ODS 48 (R8) i 51 (R8.5) - nie są domyślnie włączone ­ notes.ini Create_R8_Databases=1 albo Create_R85_Databases=1 ● Optymalizacja przebudowy indeksów poprzez przetwarzanie plików tymczasowych na dedykowanym podsystemie dyskowym ­ notes.ini View_Rebuild_Dir ● 3 zadania serwera (z licznymi opcjami) do wykorzystania w razie problemów ­ updall - aktualizuje, odbudowuje bądź usuwa indeksy widoków i wyszukiwania pełnotekstowego, likwiduje resztki po usuniętych dokumentach (deletion stubs) ­ compact - odzyskuje przestrzeń w bazach po usuniętych dokumentach z opcjonalną redukcją rozmiaru pliku, może też odbudować bazę w nowym pliku ­ fixup - naprawia niespójności w bazach np. po awarii serwera ● Kontrola aktualizacji indeksów wyszukiwania pełnotekstowego ­ Update_Fulltext_Thread, FT_Index_Ignore_Attachment_Types© 2011 IBM Corporation 19 Akademia Lotus Software 2011
 20. 20. Problemy z bazami, indeksami (2) ● IBM Support: Administrator Guide for Domino Server maintenance ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27006573 ● IBM Support: Updall switches, Update and NIF - Notes indexing basics ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21085954 ● IBM Support: Switches to use with the Compact server task ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21084388 ● IBM Support: Switches that can be used when running the Fixup task ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21102292© 2011 IBM Corporation 20 Akademia Lotus Software 2011
 21. 21. Problemy z agentami ● Konfiguracja zadania Agent Manager (AMgr) na serwerze ­ pora "dzienna" i "nocna" ­ maksymalna ilość równoczesnych agentów ­ maksymalny czas wykonania agenta ● Kontrola wykonywania agentów typu scheduled ­ tell amgr show schedule - aktualny harmonogram ­ tell amgr run "database.nsf" Agent - uruchamia agenta ­ tell amgr cancel "database.nsf" Agent - anuluje uruchomionego ● Operacje full text search na niezaindeksowanych bazach bardzo wydłużają wykonanie agentów ­ notes.ini FT_FLY_Index_Off=1 ● IBM Support: Troubleshooting Script for Notes Scheduled Agents (and Agent Manager) ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27002851© 2011 IBM Corporation 21 Akademia Lotus Software 2011
 22. 22. Problemy z replikacją ● Typowe przyczyny różnic w zawartości replik tej samej bazy ­ za niski poziom dostępu w ACL bazy dla użytkownika/serwera ­ kontrola dostępu na poziomie dokumentów - pola typu ReaderNames ­ nieprawidłowy czas bądź strefa czasowa ● Przy ustalaniu listy dokumentów do wymiany brane są pod uwagę tylko te zmodyfikowane po ostatniej skutecznej replikacji ­ aby wymusić sprawdzenie wszystkich należy wyczyścić historię replikacji bazy ● Nieprawidłowa replikacja znaczników nieprzeczytania ● IBM Support: The Architecture of Unread Marks in Lotus Notes ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27002920 ● IBM Support: The enhanced unread functionality in Notes/Domino ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21140018 ● Ręczna wymiana znaczników nieprzeczytania ­ trzymając Shift wybierz dwie bazy (repliki nie mogą być ułożone w stos) ­ trzymając Ctrl+Shift wybierz Edit - Unread Marks - Exchange Unread Marks© 2011 IBM Corporation 22 Akademia Lotus Software 2011
 23. 23. Strojenie wydajnościowe ● Sprzęt ● System oper. ● Domino ● Bazy danych ● Kod aplikacji ● Monitorowanie© 2011 IBM Corporation 23 Akademia Lotus Software 2011
 24. 24. Logowanie transakcyjne ● Właściwy trybu logowania ­ Circular (<4 GB), Linear (>4 GB) ­ Archived - tylko z dedykowanym dla Domino agentem składowania danych ● Właściwa lokalizacja logów transakcyjnych ­ najlepiej dedykowany podsystem dyskowy, poza katalogiem danych Domino ● Monitorowanie statystyk związanych z logowaniem transakcyjnym ● Zmiana sposobu działania zadania compact ­ domyślnie "-b" (bez redukcji rozmiaru pliku), a nie "-B" (co powoduje zmianę DBIID bazy) ● Optymalizacja poprzez wyłączenie niektórych danych z logowania ­ notes.ini NSF_Dont_Log_MailBox_Body, RM_No_Log_Large_Objects, Schedule_DisableTXNLogging ● IBM Support: Transaction Logging on Domino Servers ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27003543 ● IBM Support: Notes/Domino Best Practices: Transaction Logging ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27009309© 2011 IBM Corporation 24 Akademia Lotus Software 2011
 25. 25. Klastrowanie ● Klastrowanie tylko dla klientów Notes - dla HTTP jest Internet Cluster Manager (ICM), dla POP3/IMAP/LDAP tylko rozdzielanie ruchu ● Replikacja w obrębie klastra (zadanie Cluster Replicator) powinna być uzupełniona standardową replikacją ● Komunikacja w klastrze najlepiej przez osobny port Notes i segment LAN ­ notes.ini Server_Cluster_Default_Port, Server_Cluster_Auxiliary_Ports ● Monitorowanie statystyk związanych z logowaniem transakcyjnym ● Failover w oparciu o wartość Server Availability Index (SAI) ­ konsola show ai ­ notes.ini Server_Availability_Threshold, Server_Transinfo_Range ● IBM developerWorks: Understanding IBM Lotus Domino server clustering ­ http://www.ibm.com/developerworks/lotus/documentation/d-ls-dominoclustering/ ● IBM Support: How is the Server Availability Index (SAI) calculated ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21164405© 2011 IBM Corporation 25 Akademia Lotus Software 2011
 26. 26. Wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych ● Zwykły backup plikowy tylko przy wyłączonym Domino ● Przy logowaniu transakcyjnym narzędzie do otwartych plików nie wystarczy ● Najlepiej użyć agenta dedykowanego dla Domino ­ dzięki logowaniu transakcyjnemu możliwe odtwarzanie w trybie point-in-time ● Pewną alternatywą może być replikacja baz na inny serwer ● Przy DAOS mniejszy wolumen danych, ale nieco skomplikowana procedura© 2011 IBM Corporation 26 Akademia Lotus Software 2011
 27. 27. Poprawny format adresu nadawcy w wychodzącej poczcie elektronicznej SMTP ● Domino domyślnie wysyła pocztę SMTP z adresem nadawcy bez frazy ­ np. "jan.kowalski@testpol.pl" (RFC821) ● Bardziej "eleganckie" są adresy z frazą ­ np. "Jan Kowalski <jan.kowalski@testpol.pl>" (RFC822) ● Konfiguracja w dokumencie Configuration Settings (MIME - Advanced - Advanced Outbound Message Options - RFC822 phrase handling) ● Użytkownicy mogą definiować dowolne własne adresy SMTP w dokumentach Location w prywatnej książce adresowej ● ... ale można sprawić, aby router poczty na serwerze ignorował to ­ notes.ini RouterTranslateSpecial=1© 2011 IBM Corporation 27 Akademia Lotus Software 2011
 28. 28. Ukrywanie szczegółów w nagłówkach SMTP ● Ukrywanie informacji o wersji serwera ­ notes.ini SMTPGreeting, SMTPNoVersionInRcvdHdr ● Ukrywanie informacji o wersji klienta: Configuration Settings (MIME - Advanced - Advanced Outbound Message Options - Notes items to be removed from headers)© 2011 IBM Corporation 28 Akademia Lotus Software 2011
 29. 29. Nowości w Domino 8/8.5 do wykorzystania ● (R8) Message recall ­ warunkowe odwoływanie omyłkowo wysłanych wiadomości w Notes/Domino ● (R8) Out-of-Office jako zadanie serwera ­ natychmiastowe odpowiedzi, nieobecności także na część dnia ● (R8.5) Domino Attachment and Object Service (DAOS) ­ deduplikacja załączników, mniejsze zużycie pamięci masowej, mniej danych do składowania, optymalizacja operacji I/O, optymalizacja replikacji (R8.5.1) ● (R8.5) Notes ID Vault ­ synchronizacja różnych kopii plików ID, resetowanie haseł użytkowników ● (R8.5) Notes Shared Login ­ logowanie w oparciu o uwierzytelnienie na poziomie systemu operacyjnego ● (R8.5) Domino Configuration Tuner (DCT) ­ kontrola konfiguracji Domino, rekomendacje ewentualnych zmian ● (R8.5.2) Managed mail replica ● Efektywniejsze wykorzystanie zasobów przez Domino ­ moc obliczeniowa, sieć komputerowa, pamięć masowa© 2011 IBM Corporation 29 Akademia Lotus Software 2011
 30. 30. Przydatne narzędzia, mechanizmy i bazy ● Message tracking (MTC) ­ łatwe wyszukiwanie dokładnych informacji o transferze poczty elektronicznej ● Mail journaling ­ kronikowanie wyselekcjonowanej poczty elektronicznej transmitowanej przez serwer, np. na potrzeby późniejszego audytu ● Domino Domain Monitor (DDM) ­ rozbudowany podsystem monitorowania środowiska Lotus Notes Domino ● Log Analysis, Decomission Server Analysis, Cluster Analysis ­ Domino Administrator, zakładka Server - Analysis, menu Tools - Analyze ● Bazy: Database Catalog (catalog.nsf), Administration Requests (admin4.nsf), Certification Log (certlog.nsf), Statistics Reports (statrep.nsf) ● Activity Logging, Activity Trends© 2011 IBM Corporation 30 Akademia Lotus Software 2011
 31. 31. Agenda ● Planowanie architektury ● Praktyka administrowania ● Licencjonowanie ● Wsparcie techniczne ● Szkolenia i certyfikacja ● Źródła wiedzy© 2011 IBM Corporation 31 Akademia Lotus Software 2011
 32. 32. Licencjonowanie wybranych produktów Lotus ● Lotus Notes Domino ­ model klient-serwer: Domino per PVU, Notes per authorized user ­ model express: Domino w cenie Notes (z wyj. Utility), Notes per authorized user, max 1000 pracowników ● Lotus Sametime Entry / Standard / Advanced ­ per authorized user, a Extranet per PVU ● Lotus Quickr ­ per authorized user, a Extranet per PVU ● Lotus Protector for Mail Security / for Mail Encryption ­ per authorized user ● Dotychczasowe ograniczenia dla licencji Express zniesione: ­ klastrowanie serwerów przy Domino Collaboration Express (od 01.01.2011) ­ zaawansowane funkcje katalogów przy Domino Collaboration / Messaging Express (od 22.03.2011) ● W razie wątpliwości - kontakt z handlowcem IBM© 2011 IBM Corporation 32 Akademia Lotus Software 2011
 33. 33. Wybór licencji serwerowych Domino Domino Domino Domino Enterprise Messaging Utility Utility Server Server Server Express Bazy pocztowe √ √ Dowolne aplikacje dla klienta Notes √ Dowolne aplikacje dla klienta iNotes √ √ √ Brak wymagania licencji klienckich √ √ Klastrowanie √ √ √ Partycjonowanie √ √ √ √ Wirtualizacja √ √ √ √ Tivoli Directory Integrator (ogranicz. lic.) √ √ √ √ DB2 Enterprise Server (ogranicz. lic.) √ √ √ √ WebSphere Application Server (ogranicz. lic.) √ Lotus Workflow (ogranicz. lic.) √© 2011 IBM Corporation 33 Akademia Lotus Software 2011
 34. 34. Wybór licencji klienckich Domino Domino Domino Domino Enterprise Messaging Collaboration Messaging CAL CAL Express Express Poczta, kalendarz, zadania √ √ √ √ Dowolne aplikacje √ √ Lotus Notes ("gruby" klient) √ √ Lotus iNotes (w przeglądarce WWW) √ √ √ √ Lotus Notes Traveler (klient dla urz. mobil.) √ √ √ √ Lotus Domino Designer (tworz. aplikacji) √ Lotus Symphony (pakiet apl. biurowych) √ √ √ √ Lotus Mobile Connect (klient VPN) √ Lotus Sametime Entry √ √ √ √ Lotus Quickr Entry √ √ Brak wymagania licencji serwerowych √ √© 2011 IBM Corporation 34 Akademia Lotus Software 2011
 35. 35. Licencjonowanie oprogramowania Lotus Notes Domino ● IBM Lotus Notes and Domino licensing ­ http://www.ibm.com/software/lotus/notesanddomino/licensing.html ­ informacje o zasadach licencjonowania oprogramowania Lotus Notes Domino ● IBM Passport Advantage - Program overview ­ http://www.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage/ ­ informacje o programach IBM Passport Advantage ● IBM Software license agreements ­ http://www.ibm.com/software/sla/ ­ treść licencji na poszczególne produkty IBM Software w zależności od wersji ● IBM Processor Value Unit [PVU] licensing for Distributed Software ­ http://www.ibm.com/software/lotus/passportadvantage/pvu_licensing_for_custom ers.html ­ zasady wyliczania jednostek PVU (Processor Value Unit) ● IBM Passport Advantage Sub-capacity Licensing ­ http://www.ibm.com/software/lotus/passportadvantage/subcaplicensing.html ­ licencjonowania oprogramowania IBM na ograniczoną moc obliczeniową© 2011 IBM Corporation 35 Akademia Lotus Software 2011
 36. 36. Passport Advantage Online - Customer Site ­ http://www.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage/paocustomer/ ● Wersje instalacyjne oprogramowania ● Stan posiadanych licencji i historia zakupów ● Wyceny oprogramowania ● Dokumenty licencyjne Proof of Entitlement ● Osoby kontaktowe (edycja danych i kontrola dostępu) ­ Primary Contact ­ Site Technical Contact ● Problemy z dostępem? --> eCustomer care ­ palogin@ie.ibm.com ­ tel. +44 1475 898688 (08:00-17:00 GMT/BST)© 2011 IBM Corporation 36 Akademia Lotus Software 2011
 37. 37. Agenda ● Planowanie architektury ● Praktyka administrowania ● Licencjonowanie ● Wsparcie techniczne ● Szkolenia i certyfikacja ● Źródła wiedzy© 2011 IBM Corporation 37 Akademia Lotus Software 2011
 38. 38. Korzystanie ze wsparcia technicznego ● Usługi świadczone na podstawie Międzynarodowej Umowy IBM Passport Advantage lub IBM Passport Advantage Express ● Wymagana aktywna usługa subskrypcji na oprogramowanie i wsparcia technicznego (SS&S - Software Subscription & Support) ● Wsparcie obejmuje wersje oprogramowania, dla których nie minęła data zakończenia wsparcia (EoS - End of Support) ● Firma zewnętrzna może zgłaszać w imieniu swojego klienta - wystarczy podać numer klienta (ICN - IBM Customer Number) ● Szczegóły procesu wsparcia technicznego w "Software Support Handbook" ­ http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/handbook/ ● Daty udostępnienia (GA) i zakończenia wsparcia (EoS) na stronie "IBM Software Support Lifecycle" ­ http://www.ibm.com/software/support/lifecycle/© 2011 IBM Corporation 38 Akademia Lotus Software 2011
 39. 39. Daty udostępnienia i zakończenia wsparcia Wersja General Availability End of Support Lotus Notes Domino 8.5.3 Q3 2011 (plan) Lotus Notes Domino 8.5.2 24.08.2010 Lotus Notes Domino 8.5.1 12.10.2009 Lotus Notes Domino 8.5 23.01.2009 minimum 5 + 3 lata Lotus Notes Domino 8.0.2 26.08.2008 Lotus Notes Domino 8.0.1 20.02.2008 Lotus Notes Domino 8.0 21.09.2007 minimum 5 + 3 lata Lotus Notes Domino 7.0.4 07.04.2009 30.04.2011 Lotus Notes Domino 7.0.3 16.10.2007 30.04.2011 Lotus Notes Domino 7.0.2 29.09.2006 30.04.2011 Lotus Notes Domino 7.0.1 07.02.2006 30.04.2011 Lotus Notes Domino 7.0 07.10.2005 30.04.2011 Lotus Notes Domino 6.5 07.11.2003 30.04.2010 Lotus Notes Domino 6.0 30.09.2002 30.04.2007 Lotus Notes Domino 5.0 20.03.1999 30.09.2005© 2011 IBM Corporation 39 Akademia Lotus Software 2011
 40. 40. Zgłoszenia serwisowe ● Poprzez centrum zgłoszeniowe: ­ http://www.ibm.com/contact/pl/ ­ infolinia 0800 666999, tel. +48 22 8786999, fax +48 22 8786799 ­ serwis-ibm@pl.ibm.com ● Poprzez aplikację Service Request: ­ http://www.ibm.com/support/entry/portal/Open_service_request ­ musi być poprawnie skonfigurowany dostęp dla upoważnionych osób ­ historia wszystkich zgłaszanych problemów ­ możliwość udostępnienia informacji wskazanym osobom, także z zewnątrz ● W odpowiedzi jest numer zgłoszenia PMR - Problem Management Report ● Jeżeli zidentyfikowany błąd jest wynikiem znanego problemu, to zgłoszenie zostanie powiązane z raportem SPR - Software Problem Report ● Jeżeli istnieje sposób obejścia problemu (workaround), to zostanie podany ● Informacje o poprawkach (SPR, Fix Pack) w bazie "Notes/Domino Fix List" ­ http://www-10.lotus.com/ldd/r5fixlist.nsf© 2011 IBM Corporation 40 Akademia Lotus Software 2011
 41. 41. Zgłoszenia serwisowe (2) ● Informacje, które należy podać w zgłoszeniu: ­ 1) nazwa i dane teleadresowe klienta ­ 2) numer klienta IBM (IBM Customer Number) - można go znaleźć np. na dokumentach licencyjnych (PoE - Proof of Entitlement) ­ 3) osoba kontaktowa i jej dane teleadresowe ­ 4) zwięzły opis problemu i jego konsekwencji (business impact) ­ 5) wersja oprogramowania i systemu operacyjnego (plus ew. poprawek), czy problem jest powtarzalny?, co ostatnio zmieniano w konfiguracji? ­ 6) proponowany poziom istotności problemu (severity level) - domyślny jest poziom 3, ale dla problemów dotkliwych warto od razu zaproponować 2, a dla krytycznych 1 (co oznacza gotowość do współpracy w trybie 7x24) ● Informacje, które warto dodać do zgłoszenia: ­ 7) zabezpieczone logi, np. pliki z podkartoteki IBM_TECHNICAL_SUPPORT, istotne ustawienia konfiguracyjne, ewentualnie zrzuty z ekranu ­ 8) jeżeli spodziewana jest eskalacja problemu poza 1. linię wsparcia, to w celu przyśpieszenia obsługi warto wszystkie informacje przygotować po angielsku ­ 9) najlepiej, gdyby udało się sporządzić procedurę odtworzenia błędu© 2011 IBM Corporation 41 Akademia Lotus Software 2011
 42. 42. Samodzielna analiza awarii Notes i Domino ● Notes System Diagnostics (NSD) ● IBM developerWorks: Troubleshooting Lotus Domino hangs and crashes ­ http://www.ibm.com/developerworks/lotus/library/domino-server-crashes/ ● IBM Support: What is the Automatic Diagnostic Data Collection tool? ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21085850 ● IBM Support: Lotus Notes Diagnostic utility ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24019151© 2011 IBM Corporation 42 Akademia Lotus Software 2011
 43. 43. Agenda ● Planowanie architektury ● Praktyka administrowania ● Licencjonowanie ● Wsparcie techniczne ● Szkolenia i certyfikacja ● Źródła wiedzy© 2011 IBM Corporation 43 Akademia Lotus Software 2011
 44. 44. Szkolenia w ofercie IBM ● Centrum Edukacyjne IBM Polska ­ 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 ­ tel. +48 22 8786652, fax +48 22 8786958 ­ szkolenia@pl.ibm.com ­ http://www.ibm.com/services/learning/pl ● Szkolenia dla administratorów systemu Lotus Notes Domino ­ D8L75PL - IBM Lotus Domino 8.5 System Administration Fundamentals (1 dzień) ­ D8L76PL - Building the IBM Lotus Domino 8.5 Infrastructure (2 dni) ­ D8L77PL - Managing IBM Lotus Domino 8.5 Servers and Users (3 dni) ­ D8730PL - Exploring New Features in IBM Lotus Domino 8.5 Administration (1 dzień) ● Szkolenia dla projektantów aplikacji Lotus Notes Domino ­ D8L51PL - Fundamentals of IBM Lotus Domino 8.5.1 Application Development (5 dni) ­ D8L53PL - Developing IBM Lotus Domino 8.5.2 Applications: Intermediate XPage Design (3 dni) ● Szkolenia i warsztaty dedykowane© 2011 IBM Corporation 44 Akademia Lotus Software 2011
 45. 45. Certyfikat potwierdzeniem kompetencji i doświadczenia ● Komplet informacji na stronie "IBM Professional Certification Program" ­ http://www.ibm.com/certify/ ­ http://www.ibm.com/certify/certs/lt_index.shtml ● Można zdawać w centrach autoryzowanych przez firmę Prometric ­ http://www.prometric.com/ibm ­ testy jednokrotnego wyboru ­ określona ilość pytań, dostępny czas, wymagany procent poprawnych odpowiedzi© 2011 IBM Corporation 45 Akademia Lotus Software 2011
 46. 46. Ścieżka certyfikacyjna dla administratorów systemu Lotus Notes Domino 8.5 Test Tytuł LOT-980 - IBM Lotus Notes Domino 8.5 IBM Certified Associate System Administrator - = System Administration Operating Fundamentals Lotus Notes and Domino 8.5 + LOT-981 - IBM Lotus Notes Domino 8.5 Building the Infrastructure + LOT-983 - IBM Lotus Notes Domino 8.5 IBM Certified System Administrator - = Managing Servers and Users Lotus Notes and Domino 8.5 + LOT-840 - IBM Lotus Notes Domino 8 IBM Certified Advanced System Administrator - = Configuring Domino Web Servers Lotus Notes and Domino 8.5© 2011 IBM Corporation 46 Akademia Lotus Software 2011
 47. 47. Ścieżka certyfikacyjna dla projektantów aplikacji Lotus Notes Domino 8.5 Test Tytuł LOT-952 - IBM Lotus Notes Domino 8.5 IBM Certified Associate Application Developer - = Application Development Foundation Skills Lotus Notes and Domino 8.5 + LOT-953 - IBM Lotus Notes Domino 8.5 Application Development Intermediate Skills + LOT-954 - IBM Lotus Notes Domino 8.5 IBM Certified Application Developer - = Developing Web Applications Lotus Notes and Domino 8.5 + (jeden do wyboru) LOT-803 - Using LotusScript in IBM Lotus Domino 8 Applications LOT-804 - Using JavaScript in IBM Lotus Domino 8 Applications LOT-805 - Using Web Services in IBM Lotus Domino 8 Applications LOT-838 - IBM Lotus Notes Domino 8 IBM Certified Advanced Application Developer - = Developing Composite Applications Lotus Notes and Domino 8.5© 2011 IBM Corporation 47 Akademia Lotus Software 2011
 48. 48. Agenda ● Planowanie architektury ● Praktyka administrowania ● Licencjonowanie ● Wsparcie techniczne ● Szkolenia i certyfikacja ● Źródła wiedzy© 2011 IBM Corporation 48 Akademia Lotus Software 2011
 49. 49. W ramach podsumowania: kilka podstawowych zasad ● Czytać dokumentację techniczną i uwagi do wydania (Release Notes) ● Nie wyważać otwartych drzwi - szukać sprawdzonych rozwiązań: ­ baza wiedzy na portalu wsparcia technicznego ­ wiki o produktach Lotus ­ blogi specjalistów ­ fora dyskusyjne ­ serwisy społecznościowe ● W razie problemów korzystać ze wsparcia technicznego IBM ● Umiejętnie korzystać z popularnych wyszukiwarek internetowych ● Krytycznie podchodzić do znalezionych informacji ● Działać społecznościowo, np. poprzez grupę IBM Lotus Domino @ GoldenLine ­ http://www.goldenline.pl/forum/ibm-lotus-domino/ ● Odsyłacze do wszystkich ważnych źródeł są na IBM developerWorks ­ http://www.ibm.com/developerworks/lotus/© 2011 IBM Corporation 49 Akademia Lotus Software 2011
 50. 50. Źródła (wybór) ● IBM Lotus Domino and Notes Information Center ­ http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/domhelp/v8r0/index.jsp ● IBM Redbook: IBM Lotus Notes and Domino 8 Deployment Guide ­ http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247506.html ● IBM Redbook wiki: Lotus Notes and Domino version 8.5 Deployment Guide ­ http://www.lotus.com/ldd/dominowiki.nsf/dx/Table_of_Contents_for_Lotus_Notes_ and_Domino_version_8.5_Deployment_Guide ● IBM developerWorks: Administering IBM Lotus Domino 8.5 servers for beginners ­ http://www.ibm.com/developerworks/lotus/documentation/d-ls-domino85admin/ ● IBM Redbook wiki: Optimizing Lotus Domino Administration ­ http://www.lotus.com/ldd/dominowiki.nsf/dx/Table_of_Contents_Optimizing_Lotus _Domino_Administration ● Notes from Lotus Support ­ http://www.lotus.com/ldd/nflsblog.nsf ● IBM Support: Notes/Domino Best Practices: Master Checklist ­ http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008523© 2011 IBM Corporation 50 Akademia Lotus Software 2011
 51. 51. Dziękuję za uwagę, czas na pytania Marek Kuchciak IBM Collaboration Solutions (Lotus Software) Client Technical Professional marek.kuchciak@pl.ibm.com http://www.goldenline.pl/marek-kuchciak http://pl.linkedin.com/in/marekkuchciak @Lotus_CEE #getsocial11© 2011 IBM Corporation 51 Akademia Lotus Software 2011

×