Toimitusketjun ohjausratkaisut delta_expak 2012-03

500 views
451 views

Published on

Joustava ja ennakoiva valmistuksen ohjaus parantaa toimitusvarmuutta ja vähentää tuotannon välivaiheita, ylikapasiteettia ja –varastoja.

Oy Delta-Enterprise Ltd ja Expak Systems Oy tarjoavat yhdessä täyden toiminnallisuuden varastonohjaus- ja hienokuormitusratkaisun, jossa varastonohjauksen tiedot ovat automaattisesti tuotannon hienokuormituksen käytettävissä ja toimitusketjun ketteryys on taattu.
Lue lisää: www.valmistuksenohjaus.fi

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Toimitusketjun ohjausratkaisut delta_expak 2012-03

  1. 1. Toiminnallinen kuvaus Delta Enterpise Oy Expak Systems Oy 30.3.2012 1 (7) TUOTANNONSUUNNITTELU, - OHJAUS JA -SEURANTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS Johdanto Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) liitettävän tuotannon tehostamisen lisäarvoratkaisun toiminnallisuuksia, ominaisuuksia sekä rakennetta. Tuotannonsuunnittelu, ennusteet ja seuranta A+ Ennusteet on väline tuotannon suunnitteluun, ennusteiden tekoon ja raportointiin. Muistipohjainen ja selainkäyttöinen A+Ennusteet yhtenäistää eri järjestelmien tietovirrat ja automatisoi raporttien ja ennusteiden teon. Loppukäyttäjä voi itse lisätä haluamiaan uusia ennusteita, laskentaa ja raportteja tarpeensa mukaan. Raportteja voi lukea suoraan selaimella, tulostaa PDF-muodossa tai jatkojalostaa suoraan Excelissä. Ennustetyökaluun tuodaan tiedot valituista tietolähteistä. Raportointirajapinnan ERP-raportointiin tekee Expak Systems Oy tai ERP-toimittaja asiakkaan valinnan mukaan. ERP-raportoinnin lisäksi tuotannon (MES) -raportointi tuotetaan Expak-järjestelmän tuotanto-osion raporteilla. Lisäksi järjestelmään voi ajaa sisään muuta dataa Excel- tai tekstitiedostona. Raportointirajapinnan MES- tietokantaan tarjoaa Delta. Tavoitteita - Systemaattinen tilaus-toimitusketjun hallinta - Ennakoiva toimintatapa tuotannon suunnitteluun - Seurannan automatisointi - Manuaalisen työn vähentäminen Vakiotoiminnallisuuksia - Top raportit, listaukset - Yhteenveto- ja vertailuraportit - Johdon työpöytä - Porautumiset - Vapaavalintaiset aikavälihaut - Vapaavalintaiset muuttujahaut - Pivot-toiminnallisuudet (ristiintaulukointi) - Ennusteet - automaattinen ennustelaskuri ja muokkaustoiminnallisuudet - Ennustepohjat halutuista tiedoista,halutuille aikaväleille - Käyttäjäkohtaiset Ad-hoc raportit - Selainkäyttö, Excel- ja PDF-Tulostus - Laskennalliset kentät - Käyttäjähallinta - Datan sisäänvienti Excel ja tiedostona - Eri tietolähteiden esikäsittely_____________________________________________________________________________________________________________ OY DELTA-ENTERPRISE LTD | Upseerinkatu 1 FI-02600 Espoo, Finland | TEL +358 9 540 4280 | FAX +358 9 540 42810 Y-tunnus: 0765368-8 | ALV-numero: FI07653688 | www.d-e.fi
  2. 2. Toiminnallinen kuvaus Delta Enterpise Oy Expak Systems Oy 30.3.2012 2 (7) - AD-sisäänkirjautuminen Käyttökohteita Raportointi - Käyttäjäkohtaisten raportointitarpeiden automatisointi (Omistajat, johto, talous, myynti, tuotanto) - Myynnin raportointi: asiakas, tuoteseuranta - Oston raportointi - Toimitusvarmuusseuranta - Tilauskantojen seuranta - Kateseuranta - Varastojen ja läpimenoaikojen seuranta - Joustavat Ad-hoc kyselyt, käyttäjäkohtaiset omat raportit Ennusteet Tuotanto, Myynti, Osto - Tuotannonsuunnittelu - Oston suunnittelu - Nimikekohtaisen menekin ennustaminen halutulle aikavälille - Nimikekohtaisen kasvun ja hiipumisen tunnistaminen - Vähittäiskaupan yhteistyö: asiakasennusteet - Myyntibudjetointi: asiakkaat, eur, kpl Johto - Budjetointi - Kokonaisennusteet Valmistuksen, varaston ja oston ohjaus A+ Varasto-ohjaus on ratkaisu tilauspisteiden, varastotasojen sekä osto- ja valmistusehdotusten laskentaan. Se luo systemaattisen toimintamallin toimitusvarmuuden nostoon ja varastoon sitoutuneen pääoman alentamiseen. Automaattisen ohjauslaskennan ja selkeän osto-, valmistus- ja varastopolitiikan turvin varmistat, että varastossasi on oikea määrä, oikeita tuotteita, oikeaan aikaan. Tavoitteita ja tuloksia Varaston arvon alentaminen 10 - 20 % Toimitusvarmuuden nostaminen 5 - 10 % Aliarvostuskirjausten pienentäminen 20 - 50 % Manuaalisen työn vähentäminen 30 - 60 % Tilaustuotteiden osuuden nosto 10 - 50 % Täydennystilausten tarpeen väheneminen 25 - 75% Lisämyynti 2-8% A+ Varasto-ohjausta voi käyttää valinnaisesti lopputuotteiden, puolivalmisteiden tai raaka-aineiden ohjaukseen. Ensiksi, se antaa ehdotuksia valmistuksen olennaiseen kysymykseen: mitä otetaan valmistukseen ja kuinka paljon? Toiseksi, lopputuotteiden ja puolivalmisteiden valmistuksen ohjausta ja_____________________________________________________________________________________________________________ OY DELTA-ENTERPRISE LTD | Upseerinkatu 1 FI-02600 Espoo, Finland | TEL +358 9 540 4280 | FAX +358 9 540 42810 Y-tunnus: 0765368-8 | ALV-numero: FI07653688 | www.d-e.fi
  3. 3. Toiminnallinen kuvaus Delta Enterpise Oy Expak Systems Oy 30.3.2012 3 (7) rytmitystä parannetaan ohjaamalla eräkokoja, tilausvälejä ja nimikevalintoja taloudellisemmaksi. Kolmanneksi, varastotasojen ohjausta tarkennetaan erityisesti hitaasti kiertävien nimikkeiden käsittelyä ja hiipuvien nimikkeiden tunnistamista parantamalla. Viimeiseksi, raaka-aineiden ja materiaalien ohjauksessa keskitytään toimittajakohtaisen ostopolitiikan ja ostojen rytmityksen parantamiseen. A+ Varasto-ohjauksen elinkaarimallin ja ohjausparametrien (tilauspisteet, ehdotukset ym.) käyttö tehostaa ja helpottaa päivittäisiä rutiineja. Laskennan pohjana voi käyttää joustavasti historiatietoa, kysyntä- tai asiakasennusteita. Manuaalisen työn vähentäminen automatisoidulla laskennalla A+ Ennusteet- ja A+ Varasto-ohjaus-laskentaratkaisut tarjoaa systemaattisen ja automatisoidun toimintamallin toimitusketjun materiaalivirtojen ohjaukseen. Perinteisesti toiminnanohjaus- järjestelmissä nimikkeiden tarvelaskentaa ohjaavien tietojen käsittely ja ennusteiden teko on manuaalista työtä. Sitä tehdään erillisillä välineillä, kuten taulukkolaskentaohjelmilla ja ohjausarvot syötetään takaisin toiminnanohjausjärjestelmään usein manuaalisesti. A+ ohjelma lataa tiedot toiminnanohjausjärjestelmästä päivittäin, suorittaa laskentaoperaatiot ja palauttaa ohjausparametrit takaisin toiminnanohjausjärjestelmään automaattisesti. A+ laskentaratkaisut parantavat myös ERP-järjestelmän käytettävyyttä, koska niiden laskemat ohjausparametrit ohjaavat toiminnanohjausjärjestelmää laskemaan hankinta- ja valmistusehdotukset oikein. Kun laskenta automatisoidaan päivittäin kaikille nimikkeille, niin ohjausarvot ovat aina ajan tasalla kysynnän muutoksissa ja kausivaihteluissa. Ohjelma tarjoaa samalla myös helppokäyttöisen ja visuaalisen työpöydän päivittäiseen työntekoon. Tuotannon jäljitettävyys Tuotannon jäljitettävyys rakennetaan kattamaan jäljitettävyystiedot raaka-aineista lopputuotteisiin asti. Jäljitettävyys perustuu raaka-aineiden ja puolivalmisteiden kirjausten aikaleimoihin, kirjauksien tehneiden työntekijöiden sekä linjalla töissä olleiden työntekijöiden kirjautumistietoihin. Näiden avulla lopputuotteen elinkaareen voidaan yhdistää käytetyt raaka-aine-erät, käytetyt taikinat, tuotantoon osallistuneet henkilöt sekä pakkausmateriaalit. Tietokantaan sekä helppokäyttöisiin käyttöliittymiin perustuva järjestelmä mahdollistaa varmennetut aikaleimat kirjauksiin, oikean henkilön automaattisen liittämisen kirjauksen tekijäksi, ja osaltaan automatisoi, nopeuttaa ja helpottaa jäljitettävyystietojen lisäämistä järjestelmään. Tietokanta parantaa myös tietojen säilymistä ja ehkäisee tiedon korruptoitumista ja häviämistä._____________________________________________________________________________________________________________ OY DELTA-ENTERPRISE LTD | Upseerinkatu 1 FI-02600 Espoo, Finland | TEL +358 9 540 4280 | FAX +358 9 540 42810 Y-tunnus: 0765368-8 | ALV-numero: FI07653688 | www.d-e.fi
  4. 4. Toiminnallinen kuvaus Delta Enterpise Oy Expak Systems Oy 30.3.2012 4 (7) Raaka-ainevaihdokset Järjestelmään on kirjattu eri raaka-aineiden syöttöpaikat ja raaka-ainetyypit. Vaihtaessaan raaka-aine-erän raaka-ainesyöttöpaikalle operaattori valitsee raaka-ainepaikan, kirjoittaa raaka-aine-erän tiedot käyttöliittymään sekä vahvistaa muutoksen omalla käyttäjätunnuksellaan. Tietokantaan jää jälki jokaisesta raaka-aine-erästä sekä aikaväleistä, jolloin kukin erä on ollut käytössä raaka-ainepaikoilla. Kun puolivalmisteita tai lopputuotteita tehdään, käytössä olleiden raaka-aine-erien tiedot liitetään osaksi valmistettua yksikköä siten, että tiedot on myöhemmin helppo hakea tietokannasta. Operaattorin tunnistaminen voidaan automatisoida esimerkiksi nykyisten kulkulupien avulla, käyttäen joka päätteellä RFID -lukijaa. Tällöin operaattorin tarvitsee vain näyttää omaa kulkulupaansa lukijalle, tunnusten valitsemin/kirjoittamisen sijasta. Näytteistys Järjestelmän linjalla oleva käyttöliittymä näyttää operaattorille tilauksesta jäljellä olevien näytteiden lukumäärän. Ottaessaan näytteen, operaattori kuittaa käyttöliittymään näytteen otetuksi ja varastoiduksi, sekä liittää mukaan muut operaattorin syöttämät tiedot. Järjestelmä näyttää / muistuttaa näytteistä, joiden tutkiminen on myöhässä, tällä hetkellä ajankohtaista tai tulossa lähitulevaisuudessa. Myös listat kaikista näytteistä ovat saatavilla. Operaattori voi valita käyttöliittymästä testattavan näytteen sekä antaa sille tarvittavat testitulokset tietokantaan. Testituloksia voi antaa yhden tai useamman sopimuksen mukaan. Näytteistä saadut testitulokset on nähtävissä käyttöliittymästä halutulta päivältä tai listana sopimuksen mukaan. Nämä tiedot ovat saatavissa myös tilauksen alta Expak raportointijärjestelmästä. Operaattorien seuranta Operaattorit kirjautuvat joka toiminnan yhteydessä järjestelmään valitsemalla oman tunnuksensa sekä haluttaessa kirjoittamalla oman salasanansa. Vaihtoehtoisesti tunnistautuminen voidaan toteuttaa RFID -lukijalla ja jokaisen henkilön kulkukortilla, johon on liitetty myös käyttäjäoikeustaso. Käyttäjätieto rekisteröidään osaksi jokaista raaka-ainevaihdosta, valmistettua tilausta sekä puolivalmistetta. Työpisteelle rekisteröityjen operaattorien paikallaoloajat voidaan myös laskea kirjautumisen perusteella. Tuotannon toteuman ja valmiusasteen seuranta Tuotannon toteumaa ja valmistusasteen seurantaa voidaan valvoa kahdella eri tavalla. Automaattinen tuotelaskenta toteutetaan haluttujen tuotantolinjojen yhteyteen, jossa jokainen valmistunut (ja haluttaessa hylätty) tuote lasketaan automaattisella laskurilla. Operaattori valitsee hienokuormituksesta tuotantoon siirretyn erän, jolle tuotetta ajetaan._____________________________________________________________________________________________________________ OY DELTA-ENTERPRISE LTD | Upseerinkatu 1 FI-02600 Espoo, Finland | TEL +358 9 540 4280 | FAX +358 9 540 42810 Y-tunnus: 0765368-8 | ALV-numero: FI07653688 | www.d-e.fi
  5. 5. Toiminnallinen kuvaus Delta Enterpise Oy Expak Systems Oy 30.3.2012 5 (7) Linjoilta, joihin automaattista toteumanlaskentaa ei voida tai haluta toteuttaa, tapahtuu kirjaaminen kosketusnäytöllä tai linjan vieressä jo olemassa olevalla PC:llä. Paneelit tai langattomat käsipäätteet voidaan tarvittaessa sopia ja toimittaa erikseen. Riippumatta toteutustavasta, päätteellä operaattori merkkaa linjan, tuotteen sekä valitsee toteuman määrän. Jos linjalle asennetaan erillinen kosketusnäyttö tuotelaskentaa varten, voidaan uuden valmistuneen lavan kuittaus tehdä hipaisemalla kosketusnäytöllä olevaa uusi lava –näppäintä. Sekä automaattisesti että manuaalisesti kirjattavaa tuotantoa voidaan seurata reaaliajassa Expakin raportointikäyttöliittymästä. Expakin raportoinnissa näytettävät näkymät sovitaan erikseen. Jos järjestelmään otetaan mukaan hienokuormitus (Rob-Ex) toiminnallisuus, eli tuotannon aikataulutus sekä tarkempi etenemän seuranta, niin toteuma voidaan päivittää myös tähän järjestelmään. Käytännössä silloin aikataulutuksen seuranta onnistuu toteutuneeseen tilanteeseen nähden reaaliajassa. Aikataulutus, sen muutokset ja seuranta (Rob-Ex) Tuotannon suunnittelun työkaluksi otetaan käyttöön Rob-Ex. Rob-Exiin mallinnetaan tuotantolaitoksen käytettävissä olevat resurssit (henkilöt ja koneet) sekä näiden kapasiteetti. Järjestelmään laitetaan myös tuotteet sekä niiden tuottamiseen tarvittavat resurssit. Kun tuotantoympäristö on mallinnettu järjestelmään, voidaan sinne alkaa tekemään tuotantotilauksia. Tuotantosuunnitelmat näkyvät järjestelmässä siten, että järjestelmä aikatauluttaa ne niiden vievien resurssien mukaisesti sekä näyttää eri resurssien kuormitustilanteen. Rob-Ex saa tuotantotilaukset automaattisesti työjonoon Expakin tilauspisteenlaskennasta. Suunnittelija voi myös syöttää tilauksia käsin tuotantoon. Automaattisesti Expak –varasto-ohjausjärjestelmästä tuotu työjono näkyy työn suunnittelijoilla, josta työt voidaan ottaa tuotantoon suunnittelijan halun mukaan. Samalla myös olemassa olevien tilausten aikataulu ja resurssitilanne päivittyy. Kun järjestelmään lisätään useita tilauksia, nähdään kumuloitunut resurssien kuormitus sekä nähdään tilausten arvioitu valmistuminen. Jos tuotantosuunnitelmaan joudutaan tekemään muutoksia, niin järjestelmä päivittää arvion tuotantototeumasta ja aikataulusta automaattisesti, samoin kuin vaikutuksen resurssien varauksiin. Tuotannossa olevat työntekijät näkevät tuotantoon siirretyt tuotantotilaukset tuotannon käyttöliittymissä. Kun tuotantotilaus otetaan työnalle, kuittaa operaattori kyseisen tilauksen tuotantoon käyttöliittymästä. Kun tuotanto etenee, voidaan valmistuneet tuotteet (toteuma) päivittää takaisin Rob- Exiin. Tällöin tuotannon aikataulu (nyt käynnissä oleva sekä tulevat tilaukset) päivittyvät automaattisesti ja muutokset resurssien varauksiin sekä aikatauluun ovat heti nähtävissä._____________________________________________________________________________________________________________ OY DELTA-ENTERPRISE LTD | Upseerinkatu 1 FI-02600 Espoo, Finland | TEL +358 9 540 4280 | FAX +358 9 540 42810 Y-tunnus: 0765368-8 | ALV-numero: FI07653688 | www.d-e.fi
  6. 6. Toiminnallinen kuvaus Delta Enterpise Oy Expak Systems Oy 30.3.2012 6 (7) Järjestelmän rakenteen kuvaus Järjestelmän karkea rakenne on kuvattu alla olevassa kuvassa. Kuva 1. Suunnitellun järjestelmän rakenteen karkea kuvaus. Tuotantolaitteet –kohta sisältää kaikki tuotantoon osallistuvat tuotantokoneet ja –laitteet. Automaattisia kirjauksia tehdään valittujen linjojen osalta. Näiden lisäksi tuotantolaitteiden läheisyydessä on päätteitä, joilla tehdään manuaaliset kirjaukset. Tietokoneina voidaan käyttää mahdollisesti jo nyt käytössä olevia PC:tä, asentamalla näille vain uudet asiakasohjelmistot (käyttöliittymä) joiden kautta tuotannon tapahtumat voidaan kirjata järjestelmään. Tuotannon käyttöliittymät osaavat myös pyytää operaattoreita tekemään määriteltyjä pakollisia toimenpiteitä. Näitä ovat tuote-erän testikappaleiden ottaminen tuotannosta sekä näiden testaaminen haluttujen aika-jaksojen jälkeen. Testitulokset tallennetaan osaksi jäljitettävyystietokannan tietoja. Vaatimuksena client –ohjelmien asentamiselle vanhoille pc:lle on se, että niissä toimivat Microsoft .NET Framework 4.0 toiminnallisuudet._____________________________________________________________________________________________________________ OY DELTA-ENTERPRISE LTD | Upseerinkatu 1 FI-02600 Espoo, Finland | TEL +358 9 540 4280 | FAX +358 9 540 42810 Y-tunnus: 0765368-8 | ALV-numero: FI07653688 | www.d-e.fi
  7. 7. Toiminnallinen kuvaus Delta Enterpise Oy Expak Systems Oy 30.3.2012 7 (7) Edellä mainitut manuaalisesti kirjattavat tiedot sekä automaattisilta tuotelaskureilta tulevat tiedot viedään jäljitettävyystietokantaan, joka on tuotantoprosessia varten Microsoft SQL Server 2008 tietokannan päälle tehty tietokantasovellus. Tietokanta sisältää tiedot kaikista raaka-aine-eristä sekä niiden käyttöajankohdista, operaattoreiden työajoista kullakin työpisteellä, laatuasioista sekä toteumista. Kaikki tuotekirjaukset sidotaan töissä olleisiin henkiöihin, aikaan sekä kullakin hetkellä käytössä olleisiin raaka-aine-eriin sekä puolivalmiste-eriin, jolloin kattavien jäljitettävyysraporttien näyttäminen käyttäjälle on mahdollista. Jäljitettävyyden aikaansaamiseksi ERP järjestelmään rakenne tulee päivittää oikeaksi. Samoin tuotteiden kustannusrakenteet on oltava oikein, että kustannusraportointi voidaan toteuttaa Expak järjestelmään. Jäljitettävyystietokannan tiedot raportoidaan Expak raportointijärjestelmällä. Raportointi toteutetaan Expak-Delta yhteistyössä siten, että samaan raportointijärjestelmään saadaan kaikki järjestelmästä raportoitavat tiedot. Rob-Ex järjestelmää käytetään tuotannon aikatauluttamiseen. Järjestelmään syötetään tuotantotilauksen Expak –tilauspistelaskennan kautta tai käsin suoraan Rob-Ex –käyttöliittymästä. Tilausten syöttämisen jälkeen (käsin tai automaattinen) ne voidaan siirtää tuotantoon (näkyväksi operaattoreille), jonka jälkeen tuotannon aikataulu sekä kuormitus on mahdollista nähdä käyttöliittymästä. Tehtyjen tuotantotilausten aloitus sekä etenemä voidaan päivittää sitä mukaa, kun tuotteita valmistuu. Tällöin Rob-Ex käyttöliittymä näyttää tuotannon edistymän sekä aikataulun. Jos tuotantoon halutaan tehdä muutoksia, voidaan ne testata käyttäen Rob-Exia siten, että nähdään miten muu suunniteltu tuotanto elää muutosten johdosta._____________________________________________________________________________________________________________ OY DELTA-ENTERPRISE LTD | Upseerinkatu 1 FI-02600 Espoo, Finland | TEL +358 9 540 4280 | FAX +358 9 540 42810 Y-tunnus: 0765368-8 | ALV-numero: FI07653688 | www.d-e.fi

×