$
Håvar Risnes
9 av 10 bedrifter i Norge
har under 20 ansatte
Samarbeid styrker
konkurransekraften
Tenk kunde ikke produkt
Men bare 1 av 7 norske bedrifter er markedsorienterte

Innovasjon Norge undersøkelse
utført av Dam...
Et tydelig verdiløfte
og en sterk strategisk posisjon er..

Unik

!

Tydelig

…. og gir deg styrket konkurransekraft !

At...
In the 21’st
century, Branding
will be the only
unique
differentiator !”
”

6
SAMARBEID: smart markedsorientering
Strategisk posisjonering
Hvilke gap har du?

Bedriftsnettverk

Ta strategisk posisjon
...
Kunsten å samarbeide

• Godt definert felles formål
• Vilje til å forplikte
• Tydelig, relasjonsbyggende og
visjonært lede...
Innovasjon Norge støtter

bedriftssamarbeid
over hele landet
Møre & Romsdal

Sterk kultur
for samarbeid

Maritime
iKuben
Ocean Ingredients

Møbel/interiør
Møre & Romsdal

Sterk kultur
for samarbeid
PÅ KRYSS
Mer kunnskap
inn i hver
innovasjon

?

Et bredt samspill mellom
bedrifter, klynger og
kompetansemiljø gjør at

klokskapen ...
En sammenhengende innovasjonskjede
Grunnforskning

Renergi
Forskerprosjekter
SFF

Forskningsinfrastruktur

Identifisere
mu...
En sammenhengende innovasjonskjede
Hva er SkatteFUNN?
Lær om SkatteFUNN

• En skattefradragsordning for kostnader til
forskning og utvikling
• Skattepliktige...
Forskning og utvikling
Lær om SkatteFUNN

• Både forsknings- og utviklingsprosjekter kan
godkjennes
Prosjektet må:

1. vær...
Driver din bedrift med FoU?
Lær om SkatteFUNN

• Uformell minitest:
1. Skal din bedrift utvikle en ny eller forbedret
vare...
Tjenester fra FoU-institusjoner
Lær om SkatteFUNN

• Bedriften kan gjøre alt selv (Evt. underleverandører)
• Innkjøp av tj...
• MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON

• prisgunstig og komprimert anlegg for rensing av
ballastvann
Hvem kan søke Miljøteknologiordningen?
Små, mellomstore
og store bedrifter i
hele landet

Johner
Hva er miljøteknologi?
Teknologier som forbedrer
miljøet, teknologi som er mer
miljøvennlig enn den teknologien
som brukes...
Viktige kriterier
• Stor nyhetsgrad/ innovasjonshøyde
• Internasjonalt vekstpotensial
• Miljøeffekt skal dokumenteres, kva...
Utviklingsfase
• Vi skal støtte anlegg som skal
bygges og utprøves under
tilnærmet naturlige forhold

• Prosjekter i svært...
Verdiskaping i Norge
• Det kan ikke gis støtte til
investering i pilot- og
demoanlegg i utlandet
• Må ha vesentlig innovas...
Hvor stort tilskudd kan gis?
• Store bedrifter: inntil 25 %
• Mellomstore bedrifter: inntil 35 %
• Små bedrifter: inntil 4...
Totale prosjekter for 2,6 mrd
250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000
Tilskudd
50,000,000

-

Totale kostnader
MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON

• Statkraft får bygge Saltkraftverk, på Sunndalsøra
MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON

• 7 bedrifter samarbeider om ny elektrisk
ferge
IFU/OFU-modellen
Tilbud: Nytt/forbedret
produkt/løsning

IFU/OFU-kontrakt

Kompetent
norsk leverandørbedrift

Krevende kun...
Hva er hensikten med kontrakten?
• IFU-tjenesten skal utvikle konkurransedyktige
produkter og tjenester i et internasjonal...
Bedriftens størrelse
(mottakere av IFU/OFU støtte i 2011)
140

Bevilgning (mill. kr)

120

Bevilgning

106

Antall kontrak...
Prekommersiell utviklingsfase OFU/IFU
Idéfase/
Kreativ idéfase,
forundersøkelse
forundersøkelse

FoU prototyp
FoU-prototyp...
Muligheter for din bedrift
• Du kan søke om du:
 er en innovativ liten eller
mellomstor bedrift
 er en stor aktør, men p...
Budsjett 2013: Ca. 300 mill.
• Bevilgningene utløser total

prosjektverdi på over
1 milliard kroner
• Totalt 215 prosjekte...
• MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON

• DUAL DRAGLINK CRANE
Huse Engineering (teknologi) og Rolls Royce Marine (markedsapp...
• MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON

• Plattforumuavhengig styringssystem for utstyr
innen maritim næring.
MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON

• Flo og fjære gir lys og varme
MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON

•

Foto: OceanSaver / Wikimedia Commons

• Vannrensing blir milliardindustri
EFFEKTIVE
samarbeidsformer

Felles posisjonering

Komplementaritet

Dele klokskapen

Nettverksamarbeid

Systemløsninger
I 2012 gjorde Innovasjon Norge en forskjell i
til en verdi av

435 prosjekt i Møre & Romsdal

743 000 000 kroner

Strategi...
Vi er tilstede i de viktigste markedene
for norsk næringsliv

38 internasjonale kontor

Ill: Fete Typer
Vi gir lokale ideer globale muligheter

Håvar Risnes

@HavarRisnes
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samarbeid styrker konkurransekraft

0 views
346 views

Published on

Presentasjon i Kristiansund 2013 10 15

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • «Samarbeid styrker konkurransekraft»
 • Mindre bedrifter har begrenset—1. Ressurser2. Kompetanse3. FOU-kapasitet som demper mulighetene til å vokse i markedet
 • Godt samarbeid kompenserer for begrensningene i å være små, og forsterker fordelene. De beste resultatene oppnås når små bedrifter samarbeider med store, som drar veksel på hverandres styrker
 • KILDE: undersøkelse gjort av Damvad for Innovasjon Norge, desember 2011.  Empiri viser at innovasjon som er basert på udekkede behov i målgruppene har mye større sannsynlighet for å bli en suksess enn andre innovasjoner. Dette setter fokus på markedsorienteringGjennom å mobilisere kundene våre til å jobbe på denne måten, vil vi bidra til målrettet innovasjon i næringslivet. Det siste punktet er en kritisk suksessfaktor da mange bedrifter mislykkes når de kommer til lanseringsfasen (markedsintroduksjon/kommersialisering). Selv om bedriften har innhentet kunnskap og trukket konsekvenser av kunnskapen inn i innovasjonsprosessen, må de også evne å ta en tydelig posisjon for å skape etterspørsel. Våre kunder er gjennomgående ikke dyktige nok på noen av disse tre punktene. De trenger altså større kunnskap og veiledning for å lykkes med sine innovasjonsprosjekter. NB:Med markedsorientering mener IN; Systematisk innhente kunnskap om kunder og markedsmuligheter hjemme og/eller ute, bruke kunnskapen til å konkretisere og ta en differensiert strategisk posisjon i utvalgte målgrupper, trekke konsekvenser av denne kunnskapen inn i bedriftens utviklings- og innovasjonsprosesser. Def i Masterplan 2012.
 • Samarbeidsformen styrer medlemmene mot å tenke [felles] kunde, ikke [eget] produktInnovasjon Norges virkemidler komplementerer hverandre mot dette formålet, og leder fram til tydeligere samarbeidsformer
 • Erfaringer fra våre klyngeprogram viser at godt samarbeid krever både et godt ressursgrunnlag, og god gjennomføringsevneEn av våre klynger (Subsea Valley) eksemplifiserer en klynge med et fremragende ressursgrunnlag (kapital, kompetanse, teknologi) men som har hatt store problemer med å gjennomføre samarbeidsprosjekter, som har holdt klyngen tilbake som helhet. De tre punktene regnes å være de viktigste faktorene for godt samarbeid av våre klynge/samarbeidseksperter
 • Arena og NCE programmene er i seg selv et resultant av nytenkende samarbeid (IN, SIVA og Forskningsrådet)
 • Arena Ocean Ingredients (spredt over vestlandskysten) og Arena Møbel/interiør er nye i år (2013)Disse to pluss NCE Maritime er basert i Ålesund Kunnskapspark (www.aakp.no)NCE MaritimeNorwegian Centres ofExpertise er en massiv nasjonal satsing på de mest vekstkraftige næringsklyngene i Norge. På grunn av sin sterke posisjon i verden innen avanserte marine operasjoner har den maritime klyngen på Møre fått status som Norwegian Centre ofExpertise - Maritime.Aktørene i klyngen har utviklet felles ambisiøse mål og handlingsplaner for å styrke klyngens ledende posisjon innen avanserte marine operasjoner og øke sin konkurransekraft.  iKuben er en industriklynge som i dag består av 18 suksessrike bedrifter lokalisert i Romsdal og på Nordmøre med tyngdepunkt i Molde kommune. Bedriftene jobber alle med avanserte materialer og kompliserte logistikk-operasjoner. Bedriftene leverer systemer og komponenter, leveranser basert på metall- og materialforedling eller utfører tilstandsinspeksjon på avanserte systemer innen maritim sektor og olje-og gass-sektoren.Gjennom forsterket innovasjonsevne og konkret innovasjonsarbeid innen materialteknologi og logistikk skal vi utvikle kompetanse og konkurransekraft, øke attraktiviteten for rekruttering og stimulere til økt internasjonalisering. Vi skal på denne måten styrke medlemmenes genuine utviklingskraft.iKuben fikk Arenastatus den 14. juni 2012.Nylig ble to nye samarbeidsprosjekter i fylket godkjent som arena-prosjekterArena Ocean IngredientsArena Møbel / Interiør
 • I tillegg er det viktig å huske på at vi har Knudtzon Senteret i Kristiansund (www.ksas.no). De posisjonerer seg som et kunnskapshus for innovasjon og nyskaping i den regionale (les Kristiansund) petroelumsklyngen.InnovasjonsakselleratoreniKuben, Molde Kunnskapspark, NCE Maritime/Ålesund Kunnskapspark og Knudtzon Senteret har gått sammen i et prosjekt som skal styrke bedriftenes innovasjonskraft. Prosjektet skal gi bedriftene: 1. Ferdigheter til å fasilitere (lede) innovasjonsprosesser i egen bedrift 2. Tilgang til en universell og praktisk verktøykasse for innovasjonsprosesser 3. Møteplass for erfaringsutveksling-/læring
 • Innovasjon er stiavhengig («pathdependant»): Innovasjon hviler på innovasjonNorge som olje- og gassnasjon hadde ikke eksistert uten flere tusen år med båtbygging eller gode kunnskaper om materialer, tunellbygging og logistikk For å styrke vår nasjons innovasjonsevne trenger å styrke samspillet mellom bedriftene, klyngene og kompetansemiljøene, både lokalt og internasjonalt, slik at klokskapen deles best mulig.NESTE SLIDE: - 80% av nasjonalformuen er kompetansekapital- Vi må mer kunnskap inn i hver innovasjon
 • RisikolånTilskudd - miljøteknologiordningenSkattefunnNystartet bedrift som har utviklet prisgunstig og komprimert anlegg for rensing av ballastvann med miljøvennlig teknologi basert på Ozon og UV.
 • Ordningen gjelder både store og små bedrifter i hele landet, også i sentrale strøk.
 • Miljøteknologiordningen er tverrsektoriell, dvs. den kan brukes i alle bransjer, men den må gi en klart definert miljøeffekt. Vi definerermiljøteknologi:Miljøteknologi er teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger. For eksempel:RenseteknologierOptimalisering av produksjonIT-løsningerFornybar energiTransportteknologiMiljøvennlige produkterMiljøvennlig produksjonsteknologiNy miljøvennlig designFor bransjer med store miljøutfordringerbørdetteværesværtaktuelt.
 • Støttetilbedriftersomskalgjennomføreforskning, utviklingoginnovasjon i forbindelse med pilot ogdemonstrasjonsanlegg.Noen vurderingskriterier:-Prosjektet skal ha stor innovasjonshøyde/nyhetsgrad, og teknologien/tjenesten skal ha et betydelig vekstpotensial internasjonalt.-Prosjektets miljøeffekt skal dokumenteres og kvantifiseres. - Som i alle andre prosjekter hos Innovasjon Norge så skal vår støtte være en risikoavlastning, og det gis støtte opp til et nivå der det er forsvarlig å starte prosjektet – utløsende.-Søkerens gjennomføringsevne er viktig, og tiltaket skal bidra til å utvikle bedriftens konkurransekraft. Her er en fullfinansiering av prosjektet viktig.Ordningen gjelder utvikling og investering i Norge. Piloten kan stå i utlandet, men det er bare de norske kostnadene som støttes. (Skal piloten bygges ved et verft i Kina er vi ikke interessert i å betale for kompetanseoppbygging og arbeid der borte.)
 • Prosjekter i sværttidligfase der hovedformåleterforprosjekt, konseptutviklingoglaboratoritesting, prioriteresikke. (Dettekanværeprosjektersomkanoppnåstøtte i NorgesForskningsråd, eventueltvurderes I forholdtiletablererstipend hos IN)Miljøteknologiordningenskalstøtteanleggsomskalbyggesogutprøves under tilnærmetnaturligeforhold.
 • Hovedregel: Det kan ikke gis støtte til investering i pilot- og demonstrasjonsanlegg i utlandet.Det kan likevel gis støtte til FOU-arbeidet i Norge selv om anlegget bygges i utlandet – det er da et krav at prosjektet klart gir verdiskaping i Norge.Prosjekter som kun er basert på etablert utenlandsk teknologi støttes ikke. Må ha vesentlig innovasjon i anvendelse/sammensetning og verdiskaping i Norge.Hva er verdiskaping: Bygge og bruke kompetanse som gir grunnlag for videre vekst. Arbeidsplassene i Norge må utgjøre en kjernekompetanse og et viktig fundament for virksomheten, og må utgjøre mer enn management og eierskap.
 • Bedrifter som har utviklet ny teknologi kan søke tilskudd til pilot- og demonstrasjonsanlegg:Store bedrifter -inntil 25 % tilskuddMellomstorebedrifter - inntil 35% tilskuddSmåbedrifter - inntil 45 % tilskuddPå visse vilkår kan det gis høyere støttesatser Samarbeidsprosjekter +15 %Det er en ramme på 257 millioner kr til ordningen i 2012Tilskuddet beregnes av de totale prosjektkostnadene.Støtten skal være utløsende. Samfunnsøkonomisk lønnsom før tilskudd, bedriftsøkonomisk lønnsom etter tilskudd.
 • EKSEMPEL FRA HORDALANDKonkreteksempelpåMiljøteknologiordningenhvorsamarbeidutløstestorstøtte (18.5 millioner)Samarbeidsprosjektmellom 7 bedrifter I ARENA Maritime Cleantech West med Wärtsilasom “motor” i prosjektet.Utvikling av batteridrevne ferger får stor pengepott til videre satsing. Prosjekt som dette er midt i blinken for å møte klimaproblemene, mener næringsministeren.Innovasjon Norge bevilger i desember 56 millioner til fire store prosjekt innen miljøteknologi rundt om i landet.Det største av disse er et prosjekt for å utvikle elektriske ferger, med base i Hordaland.Sammenligner med elbiler18,5 millioner av potten går til næringssamarbeidet Arena Maritime Cleantech, en gruppe på syv bedrifter som vil skape teknologi som gjør fergene elektrisk drevne. Prosjektet er verdensledene på denne forskningen.– Pengestøtten er veldig viktig for oss. Det gir oss muligheten til å utvikle sistegenerasjons teknologi, som skal være veldig miljøvennlig og ha lave utslipp.Det sier Ingve Sørfonn i Wärtsila Norway, Sammen med Sunnhordland Kraftlag Nett AS, Apply Oil & Gas AS, Fjellstrand AS, Mecmar AS, Servogear AS og Tide Sjø AS jobber med å utvikle nye og mer miljøvennlige bilferger.Sørfonn sammenligner satstingen med utvikling av elektriske biler på land.– Kort fortalt tar vi fornybar energi fra land, fører det over til båten, der vi lagrer det på det nyeste innen batteriteknologi, og bruker det til å drive fergen.Får mest av flere miljøprosjektStatseide Innovasjon Norge har nå gitt prosjektet en finansiell vitamininnsprøytning som sikrer videre satsing.I tillegg til elektriske ferger, gis det penger til prosjekt som satser på mer effektive vindmøller, produksjon av energi ved hjelp av tidevann og miljøvennlig produksjon av mikroalger.Fergeprosjektet i Hordaland stikker av med den største potten.– Vi blir enda mer konkurransedyktig i næringer vi allerede er gode på. Dette betyr stor miljøreduksjon og stor inntjening, og det kan bety nye arbeidsplasser, sier Nina Broch Mathisen, direktør i Innovasjon Norge, avdeling Hordaland.Giske: – En løsning på klimautfordringeneMiljøsatsing er midt i blinken for norsk næringsliv, mener næringsminister Trond Giske (Ap).– Jeg tror at miljøteknologi kommer til å bli veldig etterspurt etter hvert som verden må ta kampen mot klimaendringer inn over seg. Satsing på elektriske ferger tror jeg nettopp er en slik løsning på klimautfordringene, sier han til NRK.For utviklerne er målet å nå ut i verden.– Vi tror prosjektet vil vekke internasjonal oppmerksomhet. Det har tilbakemeldingene så langt allerede vist, sier Sørfonn i Wärtsila
 • «For å få til det, må vi forsterke satsingene på ulike typer sentre og klyngeprogrammer. Disse miljøene må være treffsikre og forstå markedets behov. Jeg mener at etableringen av Global Centres ofExpertise vil være med på å styrke norsk næringslivs evne til å hente inn kunnskap utenfra. Det vil igjen styrke konkurranseevnen. Vi har et Norwegian Center ofExpertise på Raufoss, og jeg har med egne øyne sett hvordan bedriftene der bruker sine nasjonale og internasjonale nettverk til læring og nyskaping. Når Kleven verft i Ulsteinvik trekker skipsproduksjon hjem fra Polen ved å installere sveiseroboter i verftshallen, hvem låner de kompetanse fra? Raufoss! Det er slike samspill vi trenger. Det er dristig innovasjon!»EKSEMPEL: TENKER MARKED OG PRODUKTBedriftssamarbeid i utviklingen av et helt nytt krankonsept - Dual Draglink Crane - som kompenserer for bølgene «slik at det som er nede i vannet ikke går opp og ned» (Hiv kompensasjon)Moldebedriften Huse Engineering AS er teknologipartner mens Rolls Royce Marine har et globalt markedsapparat. Det er fattet stor interesse for konseptet både nasjonalt og internasjonalt. Rolls Royce Marine fikk i februar 2013 tildelt prisen «Årets innovasjon» for nyvinningen av bransjebladet Offshore Support Journal. Første kranen er levert til Farstad Shipping sitt nye fartøy Far Solitare som i 2012 også fikk prisen som Årets Skip. Jeg forstår også  at Rolls-Royce skal levere til sammen åtte offshorekraner av samme typen til Detroit Chile SA sine nye plattform suplyfartøy (PSV), som er under bygging ved Detroit Brasil Ltda verftet i Itajai, Brasil. Både Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd tok del i finanseringen av utviklingsprosjektet.  Dette er en type utviklings- og samarbeidsprosjekt Innovasjon Norge og forskningsrådet ønsker å stimulere til flere av.  
 • Industrial Control Design AS (nå ICD Software AS) er et IT-selskap som ble stiftet i 2001. Selskapet er i sterk vekst og har i dag 15 ansatte ved sine kontorer i Ålesund, Tønsberg og Trondheim Selskapets overordnede mål er å bli en ledende aktør innen utvikling av styrings- og overvåkningssystemer, i første omgang rettet mot den maritime næring.  
 • Tidevannsturbiner er små «vindmøller» på havbunnen som plasseres i trange sund og områder med stor forskjell mellom flo og fjære. Hammerfest Strøm installerte verdens første tidevannsturbin i sitt slag, i Kvalsundet i Finnmark, og har levert strøm til 25 husstander siden 2004. Nå utvikler finnmarksbedriften turbiner som skal utnytte tidevannet utenfor kysten av Skottland. Prosjektene i Kvalsundet og i Skottland er realisert med IFU-finansiering.
 • For at store lasteskip skal flyte stabilt uten last, trenger de ballastvann. Dette har ført til et av verdens største miljøproblemer, fordi enorme mengder uønskede organismer følger med i ballastvannet og dumpes i havneområder hvor de ikke naturlig hører hjemme. OceanSavers rensesystem fjerner og utrydder organismene med filter, sjokkbølger, nitrogen og nedbrytbart desinfeksjonsmiddel. Med IFU-finansiering er drammensbedriften blitt en av få tilbydere i det som er ventet å bli milliardindustri.
 • Denne foilen er ment å visuelt oppsummere de foregående eksemplene, for å illustrere forskjellige typer av samarbeid.
 • Samarbeidsformen styrer medlemmene mot å tenke [felles] kunde, ikke [eget] produktInnovasjon Norges virkemidler komplementerer hverandre mot dette formålet, og leder fram til tydeligere samarbeidsformerStrategisk posisjonering;I en globalisert verden er konkurransen om kunder, kompetanse og kapital hard. Skal en vinne må en ta en tydelig, attraktiv, og differensiert posisjonhos målgruppene. Strategisk posisjonering betyr å ta «eierskap» til et markedsbehov som ikke er dekket eller dekket godt nok av konkurrentene. Å ha et godt omdømme, dvs. være kjent og godt likt, har alltid vært et viktig konkurranseparameter og det å ta en strategisk posisjon likestilles med ådrive bevisst omdømmebygging. Markedsorientering er en forutsetning for strategisk posisjonering og i vår forståelse av ordet, betyr dette:Å ha god kunnskap om kunder og konkurrenterÅ har evne å bruke denne kunnskapen til å innovere i forretningsmodellenÅ bruke denne kunnskapen til å ta en unik og attraktiv strategisk posisjonMålgruppene for strategisk posisjonering er enkeltbedrifter med vekstpotensial, sektorer/klynger/nettverk og Norge som nasjon.Innovasjon Norge skal være en pådriver for omdømmebygging for alle tre målgruppene. Innovasjon Norge kan bidra med å faselitere slike prosjekt, samt med tilskudd på inntil NOK 250.000 – maks. 50 % av kostnadene.Ordningen landsdekkende og omfatter alle bedrifter uavhengig av størrelse.Bedriftsnettverk:Denne tjenesten skal imøtekomme behovet for små og mellomstore bedrifters behov for å etablere kommersielt strategisk samarbeid med andre bedrifter. Den skal baseres på sterke og forpliktende samarbeidsrelasjoner og konkrete prosjekter. Tjenesten omfatter tre faser;Forstudie, forprosjekt og bedriftsnettverkOrdningen er en landsdekkende ordning med SMB’er som hovedmålgruppe. Store bedrifter kan inngå i nettverk sammen med SMB’er –SMB’ene må være «ominerende» i nettverket.Utviklingsprosjekt:For eksempel forpliktende samarbeid gjennom et IFU-kontrakt der målsettingen er å bidra til utvikling av nye produkter, tjenester og løsningernasjonalt og internasjonalt. IFU-kontrakten er en forpliktende utviklingsavtale som inngås mellom én eller flere kundebedrifter og én eller flere leverandørbedrifter.SMB’er prioriteres som leverandørbedrifter. Ordningen er landsdekkende.
 • .
 • Samarbeid styrker konkurransekraft

  1. 1. $ Håvar Risnes
  2. 2. 9 av 10 bedrifter i Norge har under 20 ansatte
  3. 3. Samarbeid styrker konkurransekraften
  4. 4. Tenk kunde ikke produkt Men bare 1 av 7 norske bedrifter er markedsorienterte Innovasjon Norge undersøkelse utført av Damvad, desember 2011
  5. 5. Et tydelig verdiløfte og en sterk strategisk posisjon er.. Unik ! Tydelig …. og gir deg styrket konkurransekraft ! Attraktiv
  6. 6. In the 21’st century, Branding will be the only unique differentiator !” ” 6
  7. 7. SAMARBEID: smart markedsorientering Strategisk posisjonering Hvilke gap har du? Bedriftsnettverk Ta strategisk posisjon som differensierer din bedrift hos målgruppen Hvilke synergier vil samarbeid utløse? Målrettet samarbeid mot felles løsninger Utviklingstiltak Du bygger en posisjon gjennom: - Kommunikasjon/profilering - Organisasjon (kompetanse/kultur) - Leveranse av produkter og tjenester
  8. 8. Kunsten å samarbeide • Godt definert felles formål • Vilje til å forplikte • Tydelig, relasjonsbyggende og visjonært lederskap
  9. 9. Innovasjon Norge støtter bedriftssamarbeid over hele landet
  10. 10. Møre & Romsdal Sterk kultur for samarbeid Maritime iKuben Ocean Ingredients Møbel/interiør
  11. 11. Møre & Romsdal Sterk kultur for samarbeid PÅ KRYSS
  12. 12. Mer kunnskap inn i hver innovasjon ? Et bredt samspill mellom bedrifter, klynger og kompetansemiljø gjør at klokskapen deles bedre Vikingskip: Vladislav Anikiev. Akers Mekaniske Verksted: Widerøes. Flyveselskap / Tveit-Hansen. X-bow: Ulstein.com
  13. 13. En sammenhengende innovasjonskjede Grunnforskning Renergi Forskerprosjekter SFF Forskningsinfrastruktur Identifisere muligheter Teknologiverifisering Renergi, Petromaks, BIA, SFI, FME Produktutvikling Miljøteknologiordningen OFU/IFU Bioenergiprogram Inkubatorer Salg og markedsføring INT (Bus.Dev.) Int. branding Pilotanlegg og oppskalering 13
  14. 14. En sammenhengende innovasjonskjede
  15. 15. Hva er SkatteFUNN? Lær om SkatteFUNN • En skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling • Skattepliktige til Norge kan søke • For alle næringer og selskapsformer • Bedriften velger tema for prosjektet
  16. 16. Forskning og utvikling Lær om SkatteFUNN • Både forsknings- og utviklingsprosjekter kan godkjennes Prosjektet må: 1. være målrettet og avgrenset 2. ha som mål å framskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter 3. være til nytte for bedriften 4. dreie seg om utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser.
  17. 17. Driver din bedrift med FoU? Lær om SkatteFUNN • Uformell minitest: 1. Skal din bedrift utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess? 2. Er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning? • Ja på 1 eller 2 + Systematisk FoUarbeid = søk SkatteFUNN!
  18. 18. Tjenester fra FoU-institusjoner Lær om SkatteFUNN • Bedriften kan gjøre alt selv (Evt. underleverandører) • Innkjøp av tjenester fra FoU-institusjon kan gi økte rammer. • Kompetansemiljøer må være godkjent som FoU-institusjon av Forskningsrådet • Norske og utenlandske • Bedriften kan søke om godkjenning av kompetansemiljø som FoU-institusjon
  19. 19. • MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON • prisgunstig og komprimert anlegg for rensing av ballastvann
  20. 20. Hvem kan søke Miljøteknologiordningen? Små, mellomstore og store bedrifter i hele landet Johner
  21. 21. Hva er miljøteknologi? Teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger
  22. 22. Viktige kriterier • Stor nyhetsgrad/ innovasjonshøyde • Internasjonalt vekstpotensial • Miljøeffekt skal dokumenteres, kvalitativ og kvantitativ • Støtten skal være utløsende, risikoavlastning • Gjennomføringsevne viktig, økonomisk, administrativt og teknisk. • Utvikling og investering i Norge – Innovasjon Norges formål er verdiskaping i Norge.
  23. 23. Utviklingsfase • Vi skal støtte anlegg som skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold • Prosjekter i svært tidlig fase der hovedformålet er forprosjekt, konseptutvikling og laboratoritesting, prioriteres ikke Heidi Widerø/ Innovation Norway 23
  24. 24. Verdiskaping i Norge • Det kan ikke gis støtte til investering i pilot- og demoanlegg i utlandet • Må ha vesentlig innovasjon og verdiskaping i Norge. Yngve Ask, Innovation Norway
  25. 25. Hvor stort tilskudd kan gis? • Store bedrifter: inntil 25 % • Mellomstore bedrifter: inntil 35 % • Små bedrifter: inntil 45 % • Tilskuddet kan økes i samarbeidsprosjekter • 140 MNOK i 2014
  26. 26. Totale prosjekter for 2,6 mrd 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 Tilskudd 50,000,000 - Totale kostnader
  27. 27. MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON • Statkraft får bygge Saltkraftverk, på Sunndalsøra
  28. 28. MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON • 7 bedrifter samarbeider om ny elektrisk ferge
  29. 29. IFU/OFU-modellen Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning IFU/OFU-kontrakt Kompetent norsk leverandørbedrift Krevende kunde Markedsdrevet innovasjon SMB med vekstambisjoner • • • • Foto: CC by o5com Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet Innovasjonshøyde Markedspotensial Gjennomføringsevne Utløsende Privat eller offentlig virksomhet • Spesifikasjoner • Referanse • Markedskanal 29
  30. 30. Hva er hensikten med kontrakten? • IFU-tjenesten skal utvikle konkurransedyktige produkter og tjenester i et internasjonalt marked • Gjennom forpliktende samarbeid får leverandørbedriftene tilgang til ny kompetanse, globale nettverk, strategiske partnere og internasjonale markeder Foto: Kongsberg Maritime 30
  31. 31. Bedriftens størrelse (mottakere av IFU/OFU støtte i 2011) 140 Bevilgning (mill. kr) 120 Bevilgning 106 Antall kontrakter 100 80 60 41 40 31 20 9 6 51-250 > 250 0 <5 5-10 11-50 Antall ansatte 31
  32. 32. Prekommersiell utviklingsfase OFU/IFU Idéfase/ Kreativ idéfase, forundersøkelse forundersøkelse FoU prototyp FoU-prototyp Det IN kan bidra med Forprosjekt – IFU/OFU Det IN kan bidra med Det IN kan bidra med Hovedprosjekt – IFU/OFU Foto: CC by JustinPoulsen Industriell prototyp/ Industrialisering av nullserie (nullserie) prototyp Kommersiell fase Volumproduksjon Volumproduksjon Annen finansiering 32
  33. 33. Muligheter for din bedrift • Du kan søke om du:  er en innovativ liten eller mellomstor bedrift  er en stor aktør, men på gitte vilkår  har kompetanse, evne og kapasitet til å utvikle noe nytt  ønsker å inngå innovative samarbeid med krevende kunder  har internasjonale ambisjoner Foto: Weyland 33
  34. 34. Budsjett 2013: Ca. 300 mill. • Bevilgningene utløser total prosjektverdi på over 1 milliard kroner • Totalt 215 prosjekter i 2012 • Ingen tematiske, geografiske og økonomiske begrensninger Illustrasjon: Innovasjon Norge/Wordle.net Tekst: IFU/OFU-veileder (2011) 34
  35. 35. • MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON • DUAL DRAGLINK CRANE Huse Engineering (teknologi) og Rolls Royce Marine (markedsapparat)
  36. 36. • MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON • Plattforumuavhengig styringssystem for utstyr innen maritim næring.
  37. 37. MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON • Flo og fjære gir lys og varme
  38. 38. MER KUNNSKAP INN I HVER INNOVASJON • Foto: OceanSaver / Wikimedia Commons • Vannrensing blir milliardindustri
  39. 39. EFFEKTIVE samarbeidsformer Felles posisjonering Komplementaritet Dele klokskapen Nettverksamarbeid Systemløsninger
  40. 40. I 2012 gjorde Innovasjon Norge en forskjell i til en verdi av 435 prosjekt i Møre & Romsdal 743 000 000 kroner Strategisk posisjonering Inntil 250 000 kr Bedriftsnettverk Forstudie: Inntil 100 000 kr Forprosjekt: Inntil 350 000 kr Hovedprosjekt: Inntil 750 000 kr Utviklingstiltak Tjenesteeksempler: Miljøteknologiordningen; IFU/OFU; Mentortjenesten; IPR- og Designrådgiving; Fram; GET, TINC…
  41. 41. Vi er tilstede i de viktigste markedene for norsk næringsliv 38 internasjonale kontor Ill: Fete Typer
  42. 42. Vi gir lokale ideer globale muligheter Håvar Risnes @HavarRisnes

  ×