Præsentation crm thoms munk rasmussen

510 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Præsentation crm thoms munk rasmussen

 1. 1. CRM LOVGIVNINGENAdvokat Thomas Munk RasmussenBech-Bruun
 2. 2. INTRODUKTION• Lovlige data en forudsætning for CRM – persondataloven• Online CRM – markedsføringslovens § 6, stk. 1 og stk. 2• Sociale medier – vejledning fra Forbrugerombudsmanden• Offline CRM – markedsføringslovens § 6, stk. 3• Telefonisk kontakt – forbrugeraftalelovens § 6
 3. 3. § 6 UANMODET HENVENDELSE –SPAM• ”Det elektroniske totalforbud”• Forbud mod at erhvervsdrivende uanmodet henvendersig til nogen i afsætningsøjemed viae-mailtelefaxSMS-beskedautomatisk opkaldssystemog lignende, fx MMS (Multi Messaging Service),videobeskeder etc., jf. Debitel-dommen fra UfR2005 3446 HD
 4. 4. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAM• Hvem må ikke sende• “Erhvervsdrivende”?• De der er omfattet af markedsføringsloven• Al privat erhvervsvirksomhed• Også offentlig virksomhed i det omfang, derudbydes varer og tjenesteydelser på markedet• Også organisationer, såfremt det er udslag af enerhvervsaktivitet
 5. 5. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAM• Hvem må erhvervsdrivende ikke sende til?• “Nogen”• Alle og enhver:• Fysiske personer• Selskaber• Fonde, foreninger, organisationer• Offentlige myndigheder• Såvel forbrugere som erhvervsdrivende
 6. 6. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAM• Hvilket budskab må ikke sendes?• “Med henblik på afsætning”?• “Køb vores tomater, kr. 10 pr. kilo”?• “Vi har lige fusioneret og er nu Danmarks største”?• “Deltag i vores ikke-købsbetingede konkurrence”?• “Støt Røde Kors, det gør vi”?
 7. 7. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAMSamtykke-undtagelsen:• Modtageren har aktivt sagt ”ja” til markedsføring via e-mail• Krav til samtykket: Frivilligt, specifikt og informeret• Skal være klart, konkret og afgrænset, så afgiveren kanoverskue rækkevidden og konsekvensen• Standardvilkår og på forhånd udfyldte ja-tak-felter duer ikke• Ikke krav om skriftligt/underskrevet - men den erhvervsdrivendehar bevisbyrden for, at samtykke er givet• Et samtykke er tidsubegrænset, men kan altid tilbagekaldes -skal kunne ske på en let måde og uden betaling
 8. 8. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAMSamtykke-undtagelsen (fortsat)• Skal specificere kommunikationsformen, fx. e-mails, SMS• Kan formuleres ”bredt”, fx. ”nye indlåns-muligheder”,”børnetøj”, ”stuemøbler”, men ikke fx. ”diverse produkter”• Ikke tilladt at bede om et samtykke via e-mail eller fax• OK at bede om samtykke ved at sende brev - medmindre denpågældende har sagt nej tak/tilmeldt Robinson-listen• ”Giv dit samtykke og deltag i konkurrencen om en ferie”?• ”Du får kr. 2,- hver gang, vi må sende dig en e-reklame”?
 9. 9. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAMUndtagelsen om visse eksisterende kundeforhold”Uanset stk. 1 kan en erhvervsdrivende, der fra en kundehar modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelsemed salg af en vare eller levering af en tjenesteydelse,markedsføre egne tilsvarende produkter ellertjenesteydelser til kunden ved elektronisk post. Detteforudsætter dog, at kunden har mulighed for let oggebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse medafgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og vedefterfølgende henvendelser.”
 10. 10. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAMUndtagelsen om visse eksisterende kundeforhold (fortsat)• ”fra en kunde”• Ikke fra adressekøb, en ven eller en tredjemand• Hvor en virksomhed er kunden, angår adgangen ikkehele virksomheden; kun den konkrete e-mail-adresse
 11. 11. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAMUndtagelsen om visse eksisterende kundeforhold (fortsat)• “i forbindelse med salg”• Ikke nok at der har været en forespørgsel• Ikke nok at man har givet en gave• Ikke nok at have ydet (gratis) rådgivning• Ikke nok at kunden har deltaget i en konkurrence• Der skal være sket en betaling• Både af varer og tjenesteydelser• Kundens udnyttelse af fortrydelsesret/returnering afvarer
 12. 12. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAMUndtagelsen om visse eksisterende kundeforhold (fortsat)• “markedsføre egne”• Kun markedsføre egne produkter, ikke andresprodukter• “egne” = samme juridiske enhed, ikke sammekoncern
 13. 13. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAMUndtagelsen om visse eksisterende kundeforhold (fortsat)• “tilsvarende produkter”• Forbrugerombudsmandens eksempler:• Bukser: Andet tøj• Sko: Andet fodtøj, men ikke tøj• CD, DVD og MP3, men ikke film• Bil: Andre biler, men ikke biltilbehør eller service• Barbermaskine: Andre el-produkter til personligpleje• Sodavand: Andre drikkevarer, ogsåalkohol/pulversodavand
 14. 14. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAMUndtagelsen om visse eksisterende kundeforhold (fortsat)• “ved elektronisk post”• E-mail, SMS MMS og• Anden post, hvori billeder, lyd og tekst kan kombineresvia internet eller mobil• Ikke telefax• ”mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette”• Fx via telefon/e-mail• Både ved afgivelsen af adressen/nummeret og vedenhver efterfølgende henvendelse• Har kun virkning for salg foretaget efter 25. juli 2003• Problem for løbende kundeforhold, fx abonnementsydelser
 15. 15. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAM• “Tip en ven”• En erhvervsdrivende må ikke tilskynde nogen til atvideresende markedsføringsmateriale til andre ogdermed bruge andre som redskab til at foretage enhandling, han ikke selv må foretage• ”Tip en ven” og elektroniske postkort er derfor somudgangspunkt forbudt• Dog accepteres hjemmesider, der stiller en ”tom” e-mail til rådighed, og hvori der alene er et link til denerhvervsdrivendes hjemmeside• Interne meddelelsessystemer på sociale medier er ogsåomfattet af forbuddet• Generering af indhold på andres vægge på socialemedier kan også være en overtrædelse af § 6
 16. 16. § 6 UANMODET HENVENDELSE – SPAM• Hvordan fører Forbrugerombudsmanden tilsyn medulovlig spam?• Svært for myndighederne at måle omfanget af spam-kampagner• ”dansk@spamklage.dk” og ”int@spamklage.dk”• Forbrugerombudsmanden modtager via dissemailadresser mellem 1.000 og 1.500 spam-klagerdagligt• De hyppigste/groveste/gentagelsestilfælde har størstrisiko• Strafsanktioneret: Forbrugerombudsmandens model:100 kr. pr. mail/sms, dog en minimumsbøde på kr.10.000. Et udgangspunkt
 17. 17. § 30 STRAFNIVEAU• Spam-systemet• Momenter generelt ved strafudmåling• tilsigtet fortjeneste• omkostninger• grovhed• gentagelsestilfælde• rimelighed• undskyldeligt• mv.
 18. 18. § 6 UANMODET HENVENDELSE –DIRECT MAILS• Nu ikke mere e-mails/telefaxer, men ”gammeldags”breve:• Juridiske personer: Ingen særlige regler• Fysiske personer: Tilladt at sende breve, medmindrepersonen har frabedt sig det:• over for den erhvervsdrivende eller• via Robinson-listen (det lokale folkeregister)
 19. 19. § 6 UANMODET HENVENDELSE –DIRECT MAILS• ”Robinsonlisten”?• Der står over 900.000 personer på listen!!• Den erhvervsdrivende skal via CPR• undersøge ”Robinson-listen” før første henvendelseog• herefter ”hvidvaske” registre mod nyestekvartalsliste• Pris afhænger af måde/medie:• ”Vaske” selv elle lade CPR• Oprettelsesgebyr + grundtakst afhængig af medieog en pris pr. person• “Robinson-listen” fås hos CPR eller via brancheorganisation
 20. 20. § 6 UANMODET HENVENDELSE –DIRECT MAILS• Hvem skal iagttage reglerne?• ”Erhvervsdrivende”• De samme som ved e-mails
 21. 21. § 6 UANMODET HENVENDELSE –DIRECT MAILS• Hvem skal modtageren være, for at reglerne skaliagttages?• ”Fysiske personer”• Både forbrugere og erhvervsdrivende• Men ikke fx selskaber og offentlige institutioner• ”Nielsens Snedkeri v/Niels Nielsen” er omfattet• ”Nielsens Snedkeri ApS” er ikke omfattet• ”Nielsens Snedkeri ApS, att. SnedkermesterNielsen”?
 22. 22. § 6 UANMODET HENVENDELSE –DIRECT MAILS• Hvilke forsendelser omfattes?• Breve med navn/adresse/mv. til bestemte personer• Kuvertfyld, fx reklame vedlagt kontoudtog• Ikke husstandsomdelte/adresseløse forsendelser• Ikke bladindstik til abonnenter
 23. 23. § 6 UANMODET HENVENDELSE –DIRECT MAILS• Den erhvervsdrivendes oplysningskrav• Ved første henvendelse skal den erhvervsdrivende• på tydelig/klar måde orientere om mulighed for atsige nej tak. ”Almindelige forretningsbetingelser”ikke nok• anvise nem ”nej tak”-måde, fx (ufrankeretsvarkupon. ”Gå ind på vores hjemmeside er ikketilstrækkeligt• EnergiMidt A/S – bøde på 200.000 kr. for udsendelse afbreve til 16.780 personer på Robinsonlisten (20.september 2011)
 24. 24. TELEFONISK KONTAKT• Ikke tilladt at kontakte forbrugere via telefon medhenblik på indgåelse af aftale, jf. forbrugeraftalelovens§ 6.• Undtaget er dog – bøger, aviser, ugeblade, forsikringer,redningstjeneste og sygetransport• Tilladt at ringe til selskaber
 25. 25. KONTAKTThomas Munk RasmussenPartner, advokat (L), LL.M.,)Tel.: +45 72 27 33 55Mobil: +45 25 26 33 55E-mail: tmr@bechbruun.comLinkedIn-gruppe:”Markedsføringsret”

×